Power Pivot қондырмасындағы есептеулер үшін формулаларды жасау

Бұл мақалада Power Pivot қондырмасындағы есептелетін бағандар және есептелетін өрістердің екеуі үшін есептеу формулаларын жасаудың негізін қараймыз. Егер DAX жүйесін алғаш рет пайдаланып отырсаңыз, Жұмысты жылдам бастау: DAX негіздерін 30 минут ішінде білу мақаласын қараңыз.

Формула негіздері

Power Pivot қондырмасы DAX, Power Pivot кестелерінде және Excel жиынтық кестелерінде реттелетін есептеулерді жасауға арналған DAX тілін қамтамасыз етеді. DAX тілі Excel формулаларында пайдаланылатын кейбір функцияларды, әрі реляциялық деректермен жұмыс істеуге арналған және динамикалық біріктіруді орындайтын қосымша функцияларды қамтиды.

Есептелетін бағанда пайдалануға болатын кейбір негізгі формулалар төменде берілген:

Формула

Сипаттамасы

=TODAY()

Бағанның әрбір жолында бүгінгі күнді кірістіреді.

=3

Бағанның әрбір жолында 3 мәнін кірістіреді.

=[Column1] + [Column2]

[1-баған] және [2-баған] бір жолындағы мәндерді қосады және нәтижелерді есептелетін бағанның бір жолында орналастырады.

Есептелетін бағандар үшін Power Pivotформулаларын дәл Microsoft Excel бағдарламасында формулаларды жасағандай жасай аласыз.

Формуланы жасағанда келесі қадамдарды орындаңыз:

 • Әр формула теңдік белгісімен басталуы керек.

 • Функция атауын теруге немесе таңдауға я болмаса өрнекті теруге болады.

 • Қажет функцияның немесе атаудың бірінші біраз әрпін теруді бастаңыз, сонда авто толтыру қол жетімді функциялардың, кестелердің және бағандардың тізімін көрсетеді. Авто толтыру тізіміндегі элементті формулаға қосу үшін TAB пернесін басыңыз.

 • Қол жетімді функциялар тізімін көрсету үшін Fx түймешігін басыңыз. Ашылмалы тізімнен функцияны таңдау үшін көрсеткі пернелерді пайдаланып элементті бөлектеңіз де, функцияны формулаға қосу үшін Ok түймешігін басыңыз.

 • Мүмкін кестелер мен бағандардың ашылмалы тізімінен таңдау арқылы немесе мәндерді немесе басқа функцияны теру арқылы функция аргументтерін көрсетіңіз.

 • Синтаксис қателері бар-жоғын тексеріңіз: барлық жақшалар жабылғанын, әрі бағандарға, кестелерге және мәндерге дұрыс сілтеме жасалғанын тексеріңіз.

 • Формуланы қабылдау үшін ENTER пернесін басыңыз.

Ескерту : Формуланы қабылдағаннан кейін есептелетін баған мәндермен толтырылады. Есептелетін өрісте ENTER пернесін басу есептелетін өріс анықтамасын сақтайды.

Қарапайым формуланы жасау

Қарапайым формула көмегімен есептелетін бағанды жасау

SalesDate

Subcategory

Өнім

Сатылымдар

Саны

1/5/2009

Керек-жарақтар

Тасымалдау сөмкесі

254995

68

1/5/2009

Керек-жарақтар

Шағын батарея зарядтағыш

1099,56

44

1/5/2009

Сандық

Жіңішке сандық

6512

44

1/6/2009

Керек-жарақтар

Телефотоны түрлендіру линзалары

1662,5

18

1/6/2009

Керек-жарақтар

Штатив

938,34

18

1/6/2009

Керек-жарақтар

USB кабелі

1230,25

26

 1. Жоғарыдағы кестеден деректерді, соның ішінде, кесте тақырыптарын бөлектеп, көшіріңіз.

 2. Power Pivot ішінде Басты> Қою тармағын таңдаңыз.

 3. Алдын ала қарауды қою диалогтық терезесінде OK түймешігін басыңыз.

 4. Дизайн> Бағандар>Қосу тармағын таңдаңыз.

 5. Кесте үстіндегі формула жолағында келесі формуланы теріңіз.

  =[Sales] / [Quantity]

 6. Формуланы қабылдау үшін ENTER пернесін басыңыз.

Мәндер кейін барлық жолдар үшін жаңа есептелетін бағанға орналастырылады.

Авто толтыруды пайдалану туралы кеңестер

 • Кірістірілген функциялар бар формуланың ортасында формуланы авто толтыру пайдалануға болады. Кірістіру орнының тура алдындағы мәтін ашылмалы тізімдегі мәндерді көрсету үшін пайдаланылады, ал кірістіру орнына кейін мәтіннің бәрі өзгермеген күйде қалады.

 • Power Pivot функциялардың жабатын жақшасын қоспайды немесе жақшаларды автоматты түрде сәйкестендірмейді. Әр функцияның синтаксисі дұрыс екенін тексеру керек, әйтпесе формуланы сақтау немесе пайдалану мүмкін емес. Power Pivot жақшаларды бөлектейді, бұл олардың дұрыс жабылғанын тексеруді жеңілдетеді.

Кестелермен және бағандармен жұмыс істеу

Power Pivot кестелері Excel кестелеріне ұқсас болады, бірақ деректермен және формулалармен жұмыс істеу жолы басқаша болады:

 • Power Pivot қондырмасындағы формулалар жекелеген ұяшықтармен, ауқымдарға сілтемелермен немесе массивтермен емес, тек кестелермен және бағандармен жұмыс істейді.

 • Формулаларда қатысты кестелерден мәндерді алу үшін қатынастар пайдаланылуы мүмкін. Шығарып алынған мәндер әрқашан ағымдағы жол мәніне қатысты болады.

 • Power Pivot формулаларын Excel жұмыс парағына және керісінше қою мүмкін емес.

 • Excel жұмыс парағындағыдай ретсіз немесе «біркелкі емес» деректер болмауы керек. Кестедегі әр жолдағы бағандар саны бірдей болуы керек. Бірақ, бірдей бағандарда бос мәндер болуы мүмкін. Excel деректер кестелері және Power Pivot деректер кестелері бір-бірін алмастырмайды, бірақ Power Pivot қондырмасынан Excel кестелерін байланыстырып, Excel деректерін Power Pivot қондырмасына қоюға болады. Қосымша ақпаратты Байланыстырылған кесте арқылы жұмыс парағы деректерін Деректер үлгісіне қосу және Power Pivot қондырмасында жолдарды Деректер үлгісіне көшіру және қою бөлімдерінен қараңыз.

Формулаларда және өрнектерде кестелер мен бағандарға сілтеме жасау

Кез келген кестеге және бағанға атауын пайдалана отырып сілтеме жасауға болады. Мысалы, келесі формула екі кестедегі бағандарға толығымен анықталған атауды пайдалана отырып сілтеме жасау жолын көрсетеді:

=SUM('New Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Формула есептелгенде Power Pivot қондырмасы алдымен жалпы синтаксисті тексереді, содан кейін көрсетілген бағандардың және кестелердің атауларын ағымдағы контекстіге ықтимал бағандарға және кестелерге қатысты тексереді. Егер атау бір мәнді болмаса немесе баған немесе кестені табу мүмкін болмаса, формулада қате пайда болады (қате орын алған ұяшықтарда деректер мәнінің орнына #ERROR жолы болады). Кестелерді, бағандарды және басқа нысандарды атау туралы қосымша ақпаратты Power Pivot үшін DAX синтаксисінің спецификациясы мақаласындағы «Атау беру талаптары» бөлімінен қараңыз.

Ескерту : Контекст — Power Pivot деректер үлгілерінің динамикалық формулаларды жасауға мүмкіндік беретін маңызды мүмкіндігі. Контексті деректер үлгісіндегі кестелер, кестелер арасындағы байланыстар және қолданылған барлық сүзгілер анықтайды. Қосымша ақпараттыDAX формулаларындағы контекст мақаласынан оқыңыз.

Кесте қатынастары

Кестелерді басқа кестелерге байланыстыруға болады. Қатынастарды жасау арқылы сіз басқа кестедегі деректерді іздеу және күрделі есептеулерді орындау үшін қатысты мәндерді пайдалану мүмкіндігін аласыз. Мысалы, есептелетін бағанды пайдаланып ағымдағы сатушыға қатысты барлық жеткізу жазбаларын іздеуге, содан кейін әрқайсысы үшін жеткізу шығындарын қосуға болады. Оның әсері параметрлері бар сұрау сияқты болады: ағымдағы кестедегі әр жол үшін әр түрлі қосындыны есептеуге болады.

Көп DAX функциялары сілтеме жасаған бағандарды табу және мағыналы нәтижелерді қайтару үшін кестелер арасында немесе бірнеше кесте арасында қатынас болуын қажет етеді. Басқа функциялар қатынасты анықтауға әрекет жасайды; бірақ, ең жақсы нәтижелерді алу үшін әрқашан мүмкін болғанда байланысты жасау керек.

Жиынтық кестелермен жұмыс істегенде жиынтық деректерді дұрыс есептеу мүмкін болуы үшін жиынтық кестеде пайдаланылатын барлық кестелерді қосу әсіресе маңызды. Қосымша ақпаратты Жиынтық кестелердегі қатынастармен жұмыс істеу бөлімінен қараңыз.

Формулалардағы қателерді түзету

Есептелетін бағанда анықтап жатқанда қате алсаңыз, формулада синтаксис қатесі немесе семантикалық қате болуы мүмкін.

Синтаксис қателерін түзету ең оңай. Оларда әдетте жетіспейтін жақша немесе үтір болады. Жекелеген функциялардың анықтамасын DAX функцияларының анықтамасы бөлімінен қараңыз.

Қатенің басқа түрі синтаксис дұрыс, бірақ сілтеме жасалған бағанның мәні формула контекстінде мағыналы болмағанда орын алады. Мұндай семантикалық қателерді келесі мәселелердің кез келгені тудыруы мүмкін.

 • Формула жоқ бағанға, кестеге немесе функцияға сілтеме жасайды.

 • Формула түзетілу үшін пайда болады, Power Pivot сәйкес емес түрді тапқан кезде қатені көрсетеді.

 • Формула қате санды не параметрлердің қате түрін функцияға береді.

 • Формула қатесі бар басқа бағанға сілтеме жасайды, сондықтан оның мәндері дұрыс емес.

 • Формула өңделмеген бағанға сілтеме жасайды. Бұл жұмыс кітабын қол режиміне өзгертіп, өзгертулер жасап, содан кейін деректерді жаңартпасаңыз немесе есептеулерді жаңартпасаңыз орын алуы мүмкін.

Бірінші төрт жағдайда DAX жарамсыз формуланы қамтитын бүкіл бағанға жалауша қояды. Соңғы жағдайда, DAX бағанның өңделмеген күйде екенін көрсету үшін бағанды сұр етеді.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×