Power Pivot мүмкіндігінде өнімділіктің негізгі көрсеткіштері

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері (ӨКА) - өнімділіктің көрінетін өлшемдері. Белгілі бір есептелетін өріс негізінде өнімділіктің негізгі көрсеткіші пайдаланушыларға метриканың анықталған мақсатқа қатысты ағымдағы мәні мен күйін жылдам бағалауға көмектесуге арналған. Өнімділіктің негізгі көрсеткіші Негіз есептелетін өрісі арқылы анықталған мәннің өнімділігін есептелетін өріс немесе абсолютті мән арқылы анықталған Мақсат мәніне қатысты өлшейді. Үлгіңізде есептелетін өрістер болмаса, Есептелетін өрісті жасау бөлімін қараңыз.

Өнімділіктің негізгі көрсеткіші бар жиынтық кесте

Жолдардағы қызметкердің аты-жөні бар жиынтық кесте және мәндердегі сату өнімділігінің негізгі көрсеткіші

Өнімділіктің негізгі көрсеткішін жасау

 1. Деректер көрінісінде негізгі есептелген өріс ретінде қызмет ететін есептелген өріс бар кестені басыңыз. Әлі негізгі есептелген өрісті жасамаған болсаңыз, Есептелген өрісті жасау бөлімін қараңыз.

 2. Есептеу аймағы көрсетілгенін тексеріңіз. Егер ол көрсетілмесе, Power Pivot терезесінде Басты> Есептеу аймағы түймешігін басыңыз.

  Есептеу аймағы қазіргі уақытта ішінде орналасқан кестенің астында көрсетіледі.

 3. Есептеу аймағында негізгі есептелген өріс (мән) ретінде қызмет ететін есептеу өрісін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Өнімділіктің негізгі көрсеткішін жасау пәрменін таңдаңыз.

 4. Мақсатты мәнді анықтау ішінде мыналардың біреуінен таңдаңыз:

  Есептелген өріс параметрін таңдаңыз да, тізімнен мақсатты есептелген өрісті таңдаңыз.

  Ескерту :  Тізімде өрістер болмаса, үлгіде есптелетін өрістер жоқ. Есептелген өрістер жасауыңыз қажет.

  Абсолюттік мән параметрін таңдаңыз да, сандық мәнді теріңіз.

 5. Күй шекті мәндерін анықтау ішінде басып, төмен және жоғары шекті мәндер арасында сырғытыңыз.

 6. Белгіше мәнерін таңдау ішінде сурет түрін басыңыз.

 1. Сипаттамалар параметрін таңдаңыз да, KPI, мән, күй және мақсат үшін сипаттамаларды теріңіз.

Өнімділіктің негізгі көрсеткішін өңдеу

 • Есептеу аймағында KPI негізгі есептелген өріс (мән) ретінде қызмет ететін есептелген өрісті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, KPI параметрлерін өңдеу пәрменін таңдаңыз.

Өнімділіктің негізгі көрсеткішін жою

 • Есептеу аймағында KPI негізгі есептелген өріс (мән) ретінде қызмет ететін есептелген өрісті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Өнімділіктің негізгі көрсеткішін жою пәрменін таңдаңыз.

  KPI жою негізгі есептелген өрісті немесе мақсатты есептелген өрісті (егер ол анықталған болса) жоймайды.

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері туралы қосымша ақпарат

Бизнес терминологиясында өнімділіктің негізгі көрсеткіші — бизнес мақсаттарын өлшеуге арналған сандық өлшем. Мысалы, ұйымның сату бөлімі өнімділіктің негізгі көрсеткіш болжалды жалпы табысқа қатысты ай сайынғы жалпы табысты өлшеу үшін пайдалана алады. Бухгалтерия бөлімі табысқа қатысты ай сайынғы шығындарды өлшеп, шығындарды бағалай алады, ал кадрлар бөлімі тоқсандық кадрлардың тұрақтамауын өлшей алады. Бұлардың әрқайсысы — өнімділіктің негізгі көрсеткіш мысалы. Бизнес кәсіпқойлары бизнес-көрсеткіштері жүйесіне топталған өнімділіктің негізгі көрсеткіші бизнес-табыстың қысқа және дәл журналдық жиынтығын алу немесе трендтерді анықтау үшін жиі пайдаланады.

Өнімділіктің негізгі көрсеткіші мыналарды қамтиды:

Негізгі мән

Негізгі мән мәнді беретін есептелген өріс арқылы анықталады. Мысалы, бұл мән сатылымды біріктіру ретінде жасалған немесе берілген кезең үшін табысты анықтау үшін жасалған болуы мүмкін.

Мақсатты мән

Мақсатты мән мәнді беретін есептелген өріс арқылы немесе абсолюттік мән арқылы анықталады. Мысалы, есептелген өрісті ұйымның бизнес менеджерлері сату бөлімі берілген квотаға қатысты қалай бара жатқанын салыстыруды қажет ететін, бюджеттің есептелген өрісі мақсатты мәнді білдіретін кезде мақсатты мән ретінде пайдаланылуы мүмкін. Абсолюттік мән мақсатты мән ретінде пайдаланылатын мысал — кадрлар бөлімінің бастығына әр қызметкердің орташа мәнмен салыстырғандағы ауру болып жұмысқа шықпаған күндер санын бағалау керек болғанда, мұндағы ауру болып жұмысқа шықпаған күндердің орташа саны абсолюттік мәнді білдіреді.

Күйдің шекті мәндері

Күйдің шекті мәні төмен және жоғары шек арасындағы ауқым арқылы анықталады. Күй шекті мәні сызбалықпен бірге көрсетіледі. Бұл пайдаланушыларға мақсатты мәнмен салыстырғандағы негізгі мәннің күйін оңай анықтауға көмектеседі.

Мысалы

Adventure Works ұйымындағы сату бөлімінің менеджері сату бөлімінің қызметкерлері берілген кезең (жыл) үшін сату квотасына жетіп жатқанын немесе жатпағанын тез көрсету үшін пайдалануға болатын жиынтық кестені жасағысы келеді. Әр сату бөлімі қызметкері үшін жиынтық кесте доллар түріндегі нақты сату көлемін, доллар түріндегі сату квотасының көлемін көрсетуі керек және қарапайым сызбалық әр қызметкердің сату квотасынан төмен, жеткен немесе одан жоғары екенінің күйін көрсетуі керек. Ол деректерді жыл арқылы бөлгісі келеді.

Мұны істеу үшін сату бөлімінің менеджері AdventureWorks жұмыс кітабына сату KPI қосуды таңдайды. Содан кейін сату бөлімінің менеджері сату бөлімінің қызметкерлері квоталарына жетіп жатқанын немесе жетпей жатқанын талдау үшін өрістер (есептелген өрістер және KPI) және шектегіштер бар жиынтық кестені жасайды.

Power Pivot қондырмасында НақтыРеселлерСатылымы кестесіндегі СатуКөлемі бағанында әр сату бөлімі қызметкері үшін доллар түріндегі іс жүзіндегі сату көлемін көрсететін есептелген өріс жасалады. Осы есептелген өріс өнімділіктің негізгі көрсеткіші негізгі мәнін анықтайды. Сату бөлімінің менеджері бағанды бөлектеп, Автоқосынды түймешігін Басты қойындысында баса алады немесе формуланы формула жолында тере алады.

Сату есептелген өрісі келесі формуламен жасалады:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

НақтыСатуКвотасы кестесіндегі СатуКөлеміКвотасы бағанында әр қызметкер үшін сату көлемінің квотасы анықталған. Бұл бағандағы мәндер KPI ішінде мақсатты есептелген өлшем (мән) ретінде қызмет етеді.

СатуКөлеміКвотасы есептелген өрісі келесі формуламен жасалады:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Ескерту :  НақтыСатуКвотасы кестесіндегі ҚызметкерКілті бағаны мен ҚызметкерлерӨлш кестесіндегі ҚызметкерКілті бағаны арасында қатынас бар. Бұл қатынас ҚызметкерлерӨлш кестесіндегі әр сату бөлімінің қызметкері НақтыСатуКвотасы кестесінде көрсетілуі үшін қажет.

Өнімділіктің негізгі көрсеткіші негізгі мәні және мақсатты мәні ретінде қызмет ететін есептелген өрістер жасалғаннан кейін «Сату» есептелген өрістер жаңа Сату өнімділігінің негізгі көрсеткіші болып кеңейтіледі. Сату өнімділігінің негізгі көрсеткіші ішінде мақсатты СатуКөлеміКвотасы есептелген өрісі мақсатты мән ретінде анықталады. «Күй» шекті мәні пайыз бойынша ауқым ретінде анықталады, оның мақсаты — 100%, бұл «Сату» есептелген өрісі арқылы анықталған нақты сату мақсатты СатуКөлеміКвотасы есептелген өрісінде анықталған квота көлеміне жеткенін білдіреді. Төмен және жоғары пайыздар күй жолағында анықталады және сызбалық түрі таңдалады.

PowerPivot мүмкіндігіндегі өнімділіктің негізгі көрсеткіштері

ішіндегі өнімділіктің негізгі көрсеткішіPower Pivot

Сату бөлімінің менеджері енді «Мәндер» өрісіне KPI негізгі мәнін, мақсатты мәнін және күйін қосу арқылы жиынтық кестені жасай алады. «ЖолБелгісі» өрісіне «Қызметкерлер» бағаны қосылады және шектегіш ретінде КүнтізбеЖылы бағаны қосылады.

Сату бөлімінің менеджері сату бөлімінің сату күйін жылдам көре алады, әр сату бөлімі қызметкері үшін нақты сату көлемін, сату квотасының көлемін және күйді жыл бойынша бөле алады. Ол сату бөлімі қызметкері үшін сату квотасын реттеу керек немесе керек емес екенін анықтау үшін жылдар бойынша сату трендтерін талдай алады.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×