Picture Manager бағдарламасының пернелер тіркесімі

Осы бөлімді басып шығару үшін TAB пернесін бассаңыз Бәрін көрсету пәрмені таңдалады, ENTER пернесін басып, кейін CTRL+P пернелерін басыңыз.

Жалпы Microsoft Office Picture Manager тапсырмалары

Тақталарға өту

F6 пернесі

Кәдімгі көрініс тақталарына сағат тіліне бағыттас өту

SHIFT+F6 пернелері

Кәдімгі көрініс тақталарына сағат тіліне қарсы бағытта өту

Алдын ала қарау тақтасында көріністерді ауыстыру

CTRL+T пернелері

Нобай көрінісі

CTRL+G пернелері

Бір сурет көрінісі

CTRL+B пернелері

Диафильм көрінісі

Суреттерді ірілеу немесе кішілеу

+

Ірілеу.

-

Кішілеу.

=

Терезе мөлшеріне.

Барлық суреттерді таңдау

CTRL+A пернелері

Бірнеше суреттерді таңдау

SHIFT+RIGHT ARROW пернелері

Оңға қарай бір сурет

SHIFT+LEFT ARROW

Сол жаққа бір сурет

SHIFT+UP ARROW пернелері

Бір жол жоғары

SHIFT+DOWN ARROW пернелері

Бір жол төмен

Суреттерді жою және көшіру

DELETE пернесі

Таңдалған суреттерді жою

CTRL+X пернелері

Таңдалған суреттерді қию

CTRL+C пернелері

Таңдалған суреттерді көшіру

CTRL+V пернелері

Қиылған немесе көшірілген суреттерді қою

CTRL+Z пернелері

Соңғы әрекетті болдырмау

Суретті электрондық пошта хабарында жіберу

Электрондық пошта тақырыбы белсенді болғанда төмендегі кілттерді пайдаланыңыз. Электрондық пошта тақырыбын белсендіру үшін қажетті рет SHIFT+TAB пернелерін басыңыз.

ALT+S пернелері

Ағымдық суретті электрондық пошта хабары ретінде жіберу

CTRL+SHIFT+B пернелері

Мекенжай кітабын ашу

ALT+K пернелері

Кімге, Көшірмесі және Жасырын көшірмесі жолдарындағы аттарды Мекенжай кітабымен тексеру

TAB пернесі

Электрондық пошта тақырыбындағы соңғы жолақ белсенді болғанда электрондық пошта тақырыбындағы келесі жолақты немесе хабардың негізгі мәтінін таңдау

SHIFT+TAB пернелері

Алдыңғы өрісті немесе электрондық пошта тақырыбындағы батырманы таңдау

Түсті, жарықтықты және контрастты өздіктік түрде лайықтау

CTRL+Q пернелері

Анықтама тақтасын және Анықтама терезесін пайдалану

Анықтама тақтасы барлық Office анықтамасы мазмұнына қатынас беретін тапсырмалар тақтасы болып табылады. Тапсырмалар аймағы ретінде Анықтама тақтасы белсенді бағдарлама бөлігі ретінде көрінеді. Анықтама терезесі бөлімдерді және басқа Анықтама мазмұнын көрсетеді және белсенді бағдарлама жанындағы, бірақ одан бөлек терезе ретінде пайда болады.

Анықтама тақтасында

F1 пернесі

Анықтама тақтасын көрсету

F6 пернесі

Анықтама тақтасы мен белсенді бағдарлама арасында ауысу

TAB пернесі

Анықтама тақтасының келесі элементін таңдау

SHIFT+TAB пернелері

Анықтама тақтасының алдыңғы элементін таңдау

ENTER пернесі

Таңдалған элементтің әрекетін орындау

UP ARROW және DOWN ARROW көрсеткілері

Мазмұнында тиісті келесі және алдыңғы элементті таңдау

LEFT ARROW және RIGHT ARROW көрсеткілері

Мазмұнында тиісті таңдалған элементті кеңейту және тасалау

ALT+LEFT ARROW пернелері

Алдыңғы тапсырмалар аймағына кері өту

ALT+RIGHT ARROW пернелері

Келесі тапсырмалар аймағына қарай өту

CONTROL+SPACE пернелері

Тақта параметрлері мәзірін ашу

CONTROL+F1 пернелері

Ағымдық тапсырмалар аймағын жабу және қайта ашу

CONTROL+RIGHT ARROW пернелері

+/- тізімін кеңейту

CONTROL+LEFT ARROW пернелері

+/- тізімін тасалау

Анықтама терезесінде

TAB пернесі

Келесі жасырын мәтінді немесе еренсілтемені таңдау немесе бөлімнің үстіңгі жағындағы Бәрін көрсету немесе Бәрін жасыру пәрменін таңдау

SHIFT+TAB пернелері

Алдыңғы жасырын мәтінді немесе еренсілтемені таңдау немесе Microsoft Office Online веб-торабы мақаласының үстіңгі жағындағы Шолғыш көрінісі батырмасын басу

ENTER пернесі

Таңдалған Бәрін көрсету, Бәрін жасыру пәрмендерінің, жасырын мәтіннің немесе еренсілтеменің әрекетін орындау

ALT+LEFT ARROW пернелері

Алдыңғы Анықтама бөліміне кері өту

ALT+RIGHT ARROW пернелері

Келесі Анықтама бөліміне қарай өту

CONTROL+P пернелері

Ағымдық Анықтама бөлімін басып шығару

UP ARROW ЖӘНЕ DOWN ARROW көрсеткілері

Кіші мөлшерлерді ағымдық көрсетілетін Анықтама бөлімі ішінде жоғары және төмен айналдыру

PAGE UP ЖӘНЕ PAGE DOWN пернелері

Үлкен мөлшерлерді ағымдық көрсетілетін Анықтама бөлімі ішінде жоғары және төмен айналдыру

ALT+U пернелері

Көрсетілетін Анықтама терезесі белсенді бағдарламаға қосылуын (қатарластыру) немесе одан бөлек (қатарластырмау) өзгерту

SHIFT+F10 пернелері

Анықтама терезесінде пәрмендер мәзірін көрсету; Анықтама терезесінің белсенді кезелімі болуын талап етеді (Анықтама терезесіндегі элементті нұқыңыз).

Тапсырмалар аймақтарына қатынасу және оларды пайдалану

F6 пернесі

Бағдарлама терезесінде басқа тақтадан тапсырмалар тақтасы өту. (F6 пернесін бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін.)

Ескерту :  Егер F6 пернесін басқанда қаланған тапсырмалар аймағы көрінбесе, кезелімді мәзір жолағына орналастыру үшін ALT пернесін басып көріңіз және тапсырмалар аймағын жылжыту үшін CTRL+TAB пернелерін басыңыз.

CTRL+TAB пернелері

Мәзір немесе құралдар тақтасы белсенді болғанда тапсырмалар аймағына жылжыңыз. (CTRL+TAB пернелерін бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін.)

TAB немесе SHIFT+TAB пернелері

Тапсырмалар аймағы белсенді болғанда тапсырмалар аймағындағы келесі немесе алдыңғы параметрді таңдау

CTRL+DOWN ARROW пернелері

Тапсырмалар аймағы мәзіріндегі пәрмендердің толық жиынын көрсету

DOWN ARROW немесе UP ARROW көрсеткілері

Таңдалған ішкі мәзірдегі таңдауларға өту; параметрлер тобындағы белгілі бір параметрлерге өту

SPACEBAR немесе ENTER пернесі

Таңдалған мәзірді ашу немесе таңдалған батырмаға тағайындалған әрекетті орындау

SHIFT+F10 пернелері

контекстік мәзір ашу; таңдалған жиынтық элементінің ашылмалы мәзірін ашу

HOME немесе END пернесі

Мәзір немесе ішкі мәзір көрінгенде мәзірдегі немесе ішкі мәзірдегі бірінші немесе соңғы пәрменді таңдау

PAGE UP немесе PAGE DOWN пернесі

Таңдалған жиынтық тізімінде жоғары немесе төмен айналдыру

CTRL+HOME немесе CTRL+END пернелері

Таңдалған жиынтық тізімінің үстіне немесе астына өту

Құралдар тақтасы өлшемін өзгерту және құралдар тақтасын, мәзірлерді және тапсырмалар аймақтарын жылжыту

 1. мәзір жолы таңдау үшін ALT пернесін басыңыз.

 2. Қалаған құралдар тақтасы немесе тапсырмалар тақтасы таңдау үшін CTRL+TAB пернелерін қайта-қайта басыңыз.

 3. Төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  Құралдар тақтасының өлшемін өзгерту

  1. Құралдар тақтасында Құралдар тақтасы параметрлері мәзірін көрсету үшін CTRL+SPACE пернелерін басыңыз.

  2. Өлшем пәрменін таңдап, ENTER пернесін басыңыз.

  3. Құралдар тақтасы өлшемін өзгерту үшін жүгірткілерді пайдаланыңыз. Өлшемді бір мезгілде бір пикселге өзгерту үшін CTRL+ жүгірткі пернелерін басыңыз.

  Құралдар тақтасын жылжыту

  1. Құралдар тақтасында Құралдар тақтасы параметрлері мәзірін көрсету үшін CTRL+SPACE пернелерін басыңыз.

  2. Жылжыту пәрменін таңдап, ENTER пернесін басыңыз.

  3. Құралдар тақтасын орналастыру үшін жүгірткілерді пайдаланыңыз. Өлшемді бір мезгілде бір пикселге өзгерту үшін CTRL+ жүгірткі пернелерін басыңыз. Құралдар тақтасын ажырату үшін DOWN ARROW көрсеткісін қайта-қайта басыңыз. Құралдар тақтасын тігінен сол немесе оң жақта бекемдеу үшін, құралдар тақтасы сол немесе оң жақта болғанда LEFT ARROW немесе RIGHT ARROW көрсеткілерін басыңыз.

  Тапсырмалар аймағының өлшемдерін өзгерту

  1. Тапсырмалар аймағында қосымша пәрмендер мәзірін көрсету үшін CTRL+SPACE пернелерін басыңыз.

  2. Өлшем пәрменін таңдау үшін DOWN ARROW жүгірткілерін басып, ENTER пернесін басыңыз.

  3. Тапсырмалар аймағы өлшемін өзгерту үшін жүгірткілерді пайдаланыңыз. Өлшемді бір мезгілде бір пикселге өзгерту үшін CTRL+ жүгірткі пернелерін басыңыз.

  Тапсырмалар аймағын жылжыту

  1. Тапсырмалар аймағында қосымша пәрмендер мәзірін көрсету үшін CTRL+SPACE пернелерін басыңыз.

  2. Жылжыту пәрменін таңдау үшін DOWN ARROW жүгірткісін басып, кейін ENTER пернесін басыңыз.

  3. Тапсырмалар аймағын орналастыру үшін жүгірткілерді пайдаланыңыз. Өлшемді бір мезгілде бір пикселге жылжыту үшін CTRL+ жүгірткі пернелерін пайдаланыңыз.

 4. Жылжытуды немесе өлшем өзгертуін аяқтағаннан кейін ESC пернесін басыңыз.

Тілқатысу терезелерін пайдалану

TAB пернесі

Келесі параметрге немесе параметр тобына өту

SHIFT+TAB пернелері

Алдыңғы параметрге немесе параметр тобына өту

CTRL+TAB пернелері

Тілқатысу терезесінде келесі жиекбелгіге бару

CTRL+SHIFT+TAB пернелері

Тілқатысу терезесінде алдыңғы жиекбелгіге бару

Жүгірткілер

Ашық ашылмалы тізімдегі немесе параметр тобындағы параметрлерге өту

SPACEBAR пернесі

Таңдалған батырмаға тағайындалған әрекетті орындау; құсбелгіні қою немесе алып тастау

Ашылмалы тізімдегі параметрдің бірінші әрпі

Егер тізім жабық болса оны ашу және тізімдегі сол параметрге өту

ALT+ параметрде асты сызылған әріп

Параметрді таңдау; құсбелгіні қою немесе алып тастау

ALT+DOWN ARROW пернелері

Таңдалған ашылмалы тізімді ашу

ESC пернесі

Таңдалған ашылмалы тізімді жабу; пәрменді кері шақыру және тілқатысу терезесін жабу

ENTER пернесі

Тілқатысу терезесіндегі әдепкі батырмаға тағайындалған әрекетті орындау

Тілқатысу терезелерінде енгізу жолақтарын пайдалану

Енгізу жолағы пайдаланушы аты немесе қалта жол сияқты жазба енгізілетін немесе қойылатын бос орын болып табылады.

HOME пернесі

Жазба басына өту

END пернесі

Жазба аяғына өту

LEFT ARROW немесе RIGHT ARROW көрсеткілері

Бір таңба сол жаққа немесе оң жаққа жылжу

CTRL+LEFT ARROW пернелері

Бір сөз сол жаққа жылжу

CTRL+RIGHT ARROW пернелері

Бір сөз оң жаққа жылжу

SHIFT+LEFT ARROW пернелері

Бір таңба сол жаққа бөлектеу немесе бөлектемеу

SHIFT+RIGHT ARROW пернелері

Бір таңба оң жаққа бөлектеу немесе бөлектемеу

CTRL+SHIFT+LEFT ARROW пернелері

Бір сөз сол жаққа бөлектеу немесе бөлектемеу

CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW пернелері

Бір сөз оң жаққа бөлектеу немесе бөлектемеу

SHIFT+HOME пернелері

Кірістіру орнынан жазба басына дейін бөлектеу

SHIFT+END пернелері

Кірістіру орнынан жазба аяғына дейін бөлектеу

Басқаша сақтау тілқатысу терезесін пайдалану

Басқаша сақтау тілқатысу терезесі стандартты тілқатысу терезесі пернелер тіркесімдерін қолдайды. (Тілқатысу терезелерінің стандартты ендерін көру үшін негізгі Пернелер тіркесімдері бөлімінің Тілқатысу терезелерін пайдалану және Тілқатысу терезелері ішінде Енгізу жолақтарын пайдалану тармақтарын қараңыз.) Осы тілқатысу терезелері төмендегі ендерді қолдайды.

ALT+1 пернелері

Алдыңғы қалтаға өту Button image

ALT+2 пернелері

Бір деңгей жоғары Button image батырмасы: қалтаны ашық қалтаның үстінде бір деңгей ашады

ALT+3 пернелері

Вебті іздеу Button image батырмасы: тілқатысу терезесін жабады және Веб мәзір жолыіздеу беті ашады

ALT+4 пернелері

Жою Button image батырмасы: таңдалған қалтаны немесе файлды жояды

ALT+5 пернелері

Жаңа қалта жасау Button image батырмасы: жаңа қалта жасау

ALT+6 пернелері

Көріністер Button Image батырмасы: бар қалта көріністеріне өту

ALT+7 немесе ALT+L пернелері

Құралдар батырмасы: Құралдар мәзірін көрсету

SHIFT+F10 пернелері

Қалта немесе файл сияқты таңдалған элементтің контекстік мәзір көрсету

TAB пернесі

Тілқатысу терезесіндегі параметрлерге немесе аумақтарға өту

F4 немесе ALT+I пернелері

Іздеу тізімін ашу

F5 пернесі

Файл тізімін жаңарту

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×