PerformancePoint есебінің түрлері туралы оқу

Microsoft SharePoint Server 2010 бағдарламасындағы PerformancePoint қызметтері бақылау тақтасының авторлары мен пайдаланушыларына талдау диаграммаларын, торларды, Excel қызметтерінің есептерін, стратегиялық карталар мен көптеген басқа элементтерді қамтитын әртүрлі есеп түрлерін оңай қарауға және пайдалануға мүмкіндік береді.

PerformancePoint бақылау тақтасында қолдануға болатын әртүрлі есептердің түрлерін шолу туралы ақпаратты осы мақаладан оқыңыз.

Бұл мақалада:

Талдау диаграммалары мен торлар.

Excel Services есептері.

SQL Server есеп беру қызметтерінің есептері.

ProClarity Server есептері.

Веб-бет есептері.

Көрсеткіштер жүйелері.

Стратегиялық карта.

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері толық деректерінің есептері.

Талдау диаграммалары мен торлар

Талдау диаграммалары мен торлар жоғары деңгейдегі белсенді диаграммалар мен кестелердегі (торлар ретінде белгілі) ақпаратты көрсету үшін қолданылады. Бұл есептер бақылау тақтасын пайдаланушыларға сұрауларды жазбастан күрделі деректерді жылдам әрі оңай зерттеуге мүмкіндік береді.

Талдау диаграммасы төмендегі суретте көрсетілгендей сызықтық диаграммаға ұқсауы мүмкін:

PerformancePoint қызметтері

Сонымен қатар, талдау диаграммасы төмендегі суретте көрсетілгендей дөңгелек диаграммаға ұқсауы мүмкін:

PerformancePoint талдау дөңгелек диаграммасы

Талдау диаграммалары мен торлар SQL Server талдау қызметтерінде сақталған деректерді пайдаланады. Бұл есептер жаңартылған ақпаратты көрсетеді және олар жоғарғы деңгейде белсенді болады. Тінтуірді қолдану арқылы талдау диаграммалары мен торларда төмендегі әрекеттердің барлығын орындауға болады:

 • Төмен немесе жоғары деңгейлердің толық деректерін көру үшін төмен немесе жоғары деңгейде қарастыру.

 • Жоғарылатылған немесе төмендетілген тәртіппен элементтерді сұрыптау.

 • Бос жолдарды немесе бағандарды сұрыптау, элементті оқшауландыру немесе элементті есептік көріністен жою.

 • Топта жоғарғы немесе төменгі мүшелерді қолдану.

 • Көрсетілген мөлшерден жоғары немесе төмен элементтер сияқты мән сүзгілерін қолдану.

 • Торды айналдыру немесе торды талдау диаграммасына өзгерту.

 • Талдау қызметтері текшесінде анықталған қосымша әрекеттерді пайдалану.

 • Диаграммада немесе торда қамтылған ақпаратты көрсету немесе жасыру.

 • Тор деректерінің беттерімен жұмыс істеу (сұрау нәтижелердің үлкен жинағын қайтарған кезде пайдалы).

 • Арнайы есептік мән туралы қосымша ақпаратты қарау үшін декомпозициялық дерекнаманы іске қосу.

Беттің жоғарғы жағы

Excel Services есептері

Excel Services есептері Excel электрондық кестелерін немесе жиынтық кесте есептері, жиынтық диаграмма есептері секілді Excel жұмыс кітабындағы бар элементтерді немесе жұмыс парағындағы бөлімді көрсету үшін пайдаланылады. Excel қызметтерінің есебі төмендегі суретке ұқсауы мүмкін:

PerformancePoint веб-бөлігінде көрсетілген Excel қызметтерінің есебі

Excel Services есебі талдау қызметтерінде, SharePoint тізімінде, SQL Server кестелерінде, Excel жұмыс кітабында немесе Excel Services қызметінде сақталған деректерді қолдана алады.

Көрсеткіштер жүйесіне және талдау диаграммалары мен торларына ұқсас Excel Services есептері әдетте жоғары деңгейде белсенді болады. Тінтуірді қолдану арқылы төмендегі деңгейлердің толық деректерін көруді таңдауға болады. Осы есептерді PowerPoint немесе Excel бағдарламаларына экспорттауға және оларға сүзгілерді қолдануға болады.

Беттің жоғарғы жағы

SQL Server есеп беру қызметтерінің есептері

SQL Server есеп беру қызметтерінің есептері — есеп беру қызметтері үшін жарияланған есептер. Есеп беру қызметтерінің есептері есептерге немесе диаграммаларға сәйкес және кейде параметрлер деп аталатын өз сүзгілерін қолдана алады.

Есеп беру қызметтерінің есептері әдетте жоғары деңгейде белсенді. Есептердің теңшелу жолына байланысты бақылау тақтасын пайдаланушылар нұқу, сұрыптау, беттерде айналдыру арқылы деректерді аша алады. Қосымша пайдаланушылар төмендегі әрекеттерді орындай алады:

 • Есептегі бір немесе бірнеше беттерді қарап шығуға, сәйкестендіруге және басып шығаруға болады.

 • Деректер қорына сұрауды қайтармай бір немесе бірнеше параметрлерді қолданыңыз. Параметрлер — арнайы есепке қатысты кірістірілген сүзгілер.

 • Деректерді суреттер, Adobe PDF файлдары, веб-файлдар немесе Microsoft бағдарламалары танитын басқа пішімдерде импорттаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

ProClarity Server есептері

ProClarity талдау сервері бетінің есептері, ProClarity Server есептері деп те аталады, кәсіби ProClarity серверін қолдану арқылы жасалады және ProClarity талдау серверінде жарияланады.

ProClarity есептері әртүрлі ProClarity көріністерін, дөңгелек диаграммаларды, жолақтық диаграммаларды, торларды немесе бір есептегі диаграмманың және тордың тіркесін қамти алады. ProClarity есептері декомпозициялық дерекнама, перспектива көрінісі және өнімділік картасы сияқты арнайы көріністерді қамти алады.

ProClarity есептері талдау қызметтерінде сақталған деректерді пайдаланады. ProClarity есептері жоғары деңгейде белсенді болады. Талдау диаграммалары мен торларына сәйкес жоғары немесе төмен деңгейдің толық деректерін көру, арнайы мәнді жасайтын жеке тасымалдауларды қарау және PowerPoint немесе Excel бағдарламаларына экспорттау үшін төмен не жоғары қарастыруға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Веб-бет есептері

Веб-бет есептері — басқа бақылау тақтасының элементтерінің қасындағы SharePoint веб-бөліктерде көрсетілген толығымен функционалды ішкі немесе сыртқы веб-тораптар. Веб-бет есептері жалғыз бақылау тақтасындағы басқа ішкі есептер бойынша қоғамдық қол жетімді ақпаратты қарап шығу үшін пайдалы.

Мысалы, қаржылық қызметтер ұйымындағы сатулар тобы ұйымға арналған сатулар және болжамдар деректерін көрсететін әртүрлі есептерді қамтитын бақылау тақтасын қолданады дерлік. Бұдан әрі сатулар тобы биржалық нарықтағы жаңалықтар немесе өзгертулер сияқты ағымдағы оқиғалар туралы хабардар болуы керек. Бұл ақпараттың түрі әдетте ішкі есептерде емес, сыртқы веб-тораптарда қол жетімді болады. Сыртқы веб-тораптар сатулар тобы қолданатын басқа бақылау тақтасының элементтерімен бірге бақылау тақтасында көрсетілуі мүмкін. Осылай, сатулар тобы жалғыз орында қажет болатын барлық ақпаратты қарай алады.

Беттің жоғарғы жағы

Көрсеткіштер жүйелері

Көрсеткіштер жүйелері — көрсеткіштер деп аталатын сызбалық белгішелері бар мақсатты мәндер мен нақты мәндерді салыстыру арқылы өнімділікті көрсететін есептің түрі. Көрсеткіштер жүйесі төмендегі суретке ұқсауы мүмкін:

Бағандардағы бірнеше өнімділіктің негізгі көрсеткіші бар PerformancePoint көрсеткіштер жүйесі

PerformancePoint көрсеткіштер жүйелері SQL Server талдау қызметтерінде, SharePoint тізімінде, Excel қызметтері файлында, SQL Server кестесінде немесе көрсеткіштер жүйесі авторы арқылы жасалған мәндердің тізімінде сақталатын деректерді қолдана алады. Қосымша көрсеткіштер жүйелері есептердің басқа екі түріне арналған деректер көздері ретінде қызмет көрсетеді: стратегиялық карталар және өнімділіктің негізгі көрсеткіштері толық деректерінің есептері.

Беттің жоғарғы жағы

Стратегиялық карта

Стратегиялық карта — бір қарағанда ұйымдағы әртүрлі өнімділік мөлшерлерін көрсету үшін көрсеткіштер жүйелеріне байланыстырылған Microsoft Visio диаграммалары. Стратегиялық карта нысандардың арасындағы қатынастарды көрсету үшін Visio диаграммасындағы кескіндерді пайдаланады. Кескіндер PerformancePoint көрсеткіштер жүйесіндегі өнімділіктің негізгі көрсеткіштеріне байланысқан және түстер көрсеткіштер жүйесі өнімділігінің негізгі көрсеткіштеріне қатысты әрбір нысанның орындалу жолын көрсетеді.

Стратегиялық карталарда 4 перспективаны қолдану арқылы ұйымның өнімділігін анықтайтын теңгерілген көрсеткіштер жүйесі арқаулық жүйесіндегі олардың түбірлері бар:

 • Қаржылық перспектива әдетте табыс, баға, пайда сияқты метрикаларды қамтиды.

 • Тұтынушы перспектива әдетте тұтынушы бағалары, нарық еншісі және наразылықтар саны сияқты метрикаларды қамтиды.

 • Ішкі үрдіс перспективасы әдетте жаңа өнімдерге арналған нарық уақыты, қызметтік қате көрсеткіштері және сапаны бақылау мөлшерлері сияқты метрикаларды қамтиды.

 • Үйрену және жетілдіру перспективасы әдетте қызметкерлердің коэффициенті, жаңа қызметкерлердің саны және жұмысқа қабылдау деректері сияқты метрикаларды қамтиды.

Жалғыз бақылау тақтасы бетінде жоғарыда сипатталған бірдей төрт перспективаны қолданатын көрсеткіштер жүйесі мен стратегиялық карта болған кезде, теңгерілген көрсеткіштер жүйесі де болады. Дегенмен, бақылау тақталарында стратегиялық карталардың басқа түрлерін көруге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері толық деректерінің есептері

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері мәліметтерінің есептері бақылау тақтасындағы көрсеткіштер жүйесімен тіркесе пайдаланылады. Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері толық деректерінің есептері көрсеткіштерінің жүйесіндегі өнімділіктің негізгі көрсеткіштері мен басқа элементтер туралы қосымша ақпаратты көрсету үшін қолданылады. Өнімділіктің негізгі көрсеткіштерінің толық деректерінің есебі төмендегі суретке ұқсауы мүмкін:

Өнімділіктің негізгі көрсеткіші туралы мәлімет есебі PerformancePoint көрсеткіштер жүйесіндегі мәндер туралы қосымша ақпаратпен қамтамасыз етеді

Көрсеткіштер жүйесінде ұяшықты нұқығанда, өнімділіктің негізгі көрсеткіштерінің толық деректері әрбір өнімділіктің негізгі көрсеткіші үшін қолданылатын есептеу және ауқымдарды пайдалану әдістері сияқты ақпаратты көрсету үшін жаңартылады.

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері толық деректерінің есептері бақылау тақтасындағы көрсеткіштер жүйесіне байланыстырылуы қажет. Бұл өнімділіктің негізгі көрсеткіштері толық деректері есептерінің бірдей бақылау тақтасының бетінде сүйемелденетін көрсеткіштер жүйесі жоқ бақылау тақтасында қолданылмайды дегенді білдіреді.

Бақылау тақтасындағы басқа есептер түрлері сияқты емес, өнімділіктің негізгі көрсеткіштері толық деректерінің есептері белсенді болмайды. Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері толық деректерінің есептері арнайы көрсеткіштер жүйесінің ұяшығына арналған ақпаратты көрсету үшін автоматты түрде жаңартылады, бірақ ақпараттың жоғары не төменгі деңгейлерін көрсету үшін ондағы элементтерді нұқу және оларға сүзгілер қолдану мүмкін емес.

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері толық деректерінің есептері өнімділіктің өлшену жолын түсіну және көрсеткіштер жүйесінде көрсеткіштердің қандай түрлері қолданылатын білу үшін пайдалы.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×