PDF пішімінде сақтау

Файлдарды ортақ пайдалана алу үшін немесе файлдарыңызды коммерциялық өнімдерді басып шығаратын принтер арқылы басып шығару мақсатында PDF сияқты файлдарды сақтау үшін Office бағдарламаларын пайдалана аласыз. Және басқа ешбір бағдарламалық жасақтама немесе қондырмалар қажет емес.

Маңызды : Файлды PDF ретінде сақтағаннан кейін оны қайтадан Office файл пішіміне арнайы бағдарламалық жасақтамасыз немесе үшінші тарап қондырмасының көмегінсіз түрлендіре алмайсыз. Қосымша ақпарат алу үшін осы мақаладағы PDF файлына өзгертулер енгізу бөлімін қараңыз.

Қай Office бағдарламасын қолданып отырсыз?

Access (кестелер және есептер)

Excel

OneNote

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

PDF файлына өзгертулер енгізу

PDF пішімі дегеніміз не?

Access (кестелер және есептер)

 1. PDF ретінде жариялау керек кестені немесе есепті ашыңыз.

 2. Сыртқы деректер қойындысындағы Экспорттау тобында PDF немесе XPS түймешігін басыңыз

  PDF немесе XPS түймешік суреті

 3. Файл атауы өрісінде құжат атын енгізіңіз немесе оны таңдап алыңыз.

 4. «Файл түрі» тізімінде PDF (*.pdf) түймешігін басыңыз.

  • Егер құжат үшін жоғары баспа сапасы қажет болса, Стандартты (желіге жариялау және басып шығару) параметрін таңдаңыз.

  • Егер файл өлшемі басып шығару сапасынан маңыздырақ болса, Ең аз өлшемі (Интернетте жариялау) параметрін таңдаңыз.

 5. Параметрлер тармағын таңдап, басып шығарылатын бетті орнатыңыз, белгілер басып шығарылатын-шығарылмайтынын таңдаңыз және шығару параметрлерін таңдаңыз. OK түймешігін басыңыз.

 6. Жариялау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Excel

Сондай-ақ, бұл ақпарат Microsoft Excel Starter 2010 бағдарламасына қатысты.

Ескерту :  Power View парақтарын PDF файлдары ретінде сақталынбайды.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау түймешігін басыңыз.
  Басқаша сақтау диалогтық терезесін Excel 2013 бағдарламасында көру үшін орынды және қалтаны таңдауыңыз қажет.

 3. Файл атауы өрісінде әлі енгізілмеген болса, файлдың атауын енгізіңіз.

 4. Файл түрі тізімінде PDF (*.pdf) түймешігін басыңыз.

  • Сақталғаннан кейін файлдың таңдалған пішімде ашылуын қаласаңыз, Файлды жариялағаннан кейін ашу құсбелгісін қойыңыз.

  • Егер құжат жоғары басып шығару сапасын қажет етсе, Стандартты (Интернетте жариялау және басып шығару) параметрін таңдаңыз.

  • Егер файл өлшемі басып шығару сапасынан маңыздырақ болса, Ең аз өлшемі (Интернетте жариялау) параметрін таңдаңыз.

 5. Параметрлер тармағын таңдап, басып шығарылатын бетті орнатыңыз, белгілер басып шығарылатын-шығарылмайтынын таңдаңыз және шығару параметрлерін таңдаңыз. Аяқтағанда OK түймешігін басыңыз.

 6. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

OneNote

OneNote 2013

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Экспорттау түймешігін басыңыз.

 3. Ағымдағы экспорттау астында PDF ретінде сақтайтын жазу кітапшасының бөлігін басыңыз.

 4. Пішімді таңдау астында PDF (*.pdf) түймешігін және сосын Экспорттау түймешігін басыңыз.

 5. Басқаша сақтау диалогтық терезесінің Файл аты өрісіне жазу кітапшасының атын енгізіңіз.

 6. Сақтау түймешігін басыңыз.

OneNote 2010

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау параметрін таңдап, PDF түрінде сақталатын жазу кітапшасының бөлігін көрсететін опцияны таңдаңыз.

 3. Бөлімді басқаша сақтау тармағының астында PDF (*.pdf) түймешігін басып, Басқаша сақтау пәрменін таңдаңыз.

 4. Файл атауы өрісіне жазу кітапшасының атауын енгізіңіз.

 5. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

PowerPoint

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау түймешігін басыңыз.
  Басқаша сақтау диалогтық терезесін PowerPoint 2013 бағдарламасында көру үшін орынды және қалтаны таңдауыңыз қажет.

 3. Файл атауы өрісінде әлі енгізілмеген болса, файлдың атауын енгізіңіз.

 4. Файл түрі тізімінде PDF (*.pdf) түймешігін басыңыз.

  • Сақталғаннан кейін файлдың таңдалған пішімде ашылуын қаласаңыз, Файлды жариялағаннан кейін ашу құсбелгісін қойыңыз.

  • Егер құжат жоғары басып шығару сапасын қажет етсе, Стандартты (Интернетте жариялау және басып шығару) параметрін таңдаңыз.

  • Егер файл өлшемі басып шығару сапасынан маңыздырақ болса, Ең аз өлшемі (Интернетте жариялау) параметрін таңдаңыз.

 5. Параметрлер тармағын таңдап, басып шығарылатын бетті орнатыңыз, белгілер басып шығарылатын-шығарылмайтынын таңдаңыз және шығару параметрлерін таңдаңыз. Аяқтағанда OK түймешігін басыңыз.

 6. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Project

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау түймешігін басыңыз.
  Басқаша сақтау диалогтық терезесін Project 2013 бағдарламасында көру үшін орынды және қалтаны таңдауыңыз қажет.

 3. Файл атауы жолағына бұрыннан бар болмаса, файлдың атауын енгізіңіз.

 4. Файл түрі тізімінде PDF (*.pdf) пәрменін, одан кейін Сақтау пәрменін таңдаңыз.

 5. Құжатты экспорттау параметрлері диалогтық терезесінде Жариялау ауқымы параметрін таңдап, Басып шығармау ақпаратын қамту қажеттігін таңдаңыз да, ISO 19500-1 сәйкестігі (тек қана PDF) түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Publisher

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау түймешігін басыңыз.
  Басқаша сақтау диалогтық терезесін Publisher 2013 бағдарламасында көру үшін орынды және қалтаны таңдауыңыз қажет.

 3. Файл атауы өрісінде әлі енгізілмеген болса, файлдың атауын енгізіңіз.

 4. Файл түрі тізімінде PDF (*.pdf) түймешігін басыңыз.

 5. Құжаттың оңтайландыру жолын өзгерткіңіз келсе, OK түймешігін басыңыз.

  • Сурет ажыратымдылығына және басылмайтын ақпаратқа өзгертулер енгізу үшін Қосымша тармағын таңдаңыз.

  • Құжаттың басып шығару параметрлеріне өзгертулер енгізу үшін Басып шығару параметрлері тармағын таңдаңыз.

  • Аяқтағанда OK түймешігін басыңыз.

 6. Егер сақтағаннан кейін файлдың таңдалған пішімде ашылуы қажет болса, Файлды жарияланғаннан кейін ашу құсбелгісін қойыңыз.

 7. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Visio

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау түймешігін басыңыз.
  Басқаша сақтау диалогтық терезесін Visio 2013 бағдарламасында көру үшін орынды және қалтаны таңдауыңыз қажет.

 3. Файл атауы өрісінде әлі енгізілмеген болса, файлдың атауын енгізіңіз.

 4. Файл түрі тізімінде PDF (*.pdf) түймешігін басыңыз.

  • Сақталғаннан кейін файлдың таңдалған пішімде ашылуын қаласаңыз, Файлды жариялағаннан кейін ашу құсбелгісін қойыңыз.

  • Егер құжат жоғары басып шығару сапасын қажет етсе, Стандартты (Интернетте жариялау және басып шығару) параметрін таңдаңыз.

  • Егер файл өлшемі басып шығару сапасынан маңыздырақ болса, Ең аз өлшемі (Интернетте жариялау) параметрін таңдаңыз.

 5. «Параметрлер» тармағын таңдап, басып шығарылатын бетті орнатыңыз, белгілер басып шығарылатын-шығарылмайтынын таңдаңыз және шығару параметрлерін таңдаңыз. OK түймешігін басыңыз.

 6. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Word

Сондай-ақ, бұл ақпарат Microsoft Word Starter 2010 бағдарламасына қатысты.

Word 2013 қадамдарын алу үшін Құжатты PDF файлына түрлендіру бөлімін қараңыз.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау түймешігін басыңыз.
  Басқаша сақтау диалогтық терезесін Word 2013 бағдарламасында көру үшін орынды және қалтаны таңдауыңыз қажет.

 3. Файл атауы өрісінде әлі енгізілмеген болса, файлдың атауын енгізіңіз.

 4. Файл түрі тізімінде PDF (*.pdf) түймешігін басыңыз.

  • Сақталғаннан кейін файлдың таңдалған пішімде ашылуын қаласаңыз, Файлды жариялағаннан кейін ашу құсбелгісін қойыңыз.

  • Егер құжат жоғары басып шығару сапасын қажет етсе, Стандартты (Интернетте жариялау және басып шығару) параметрін таңдаңыз.

  • Егер файл өлшемі басып шығару сапасынан маңыздырақ болса, Ең аз өлшемі (Интернетте жариялау) параметрін таңдаңыз.

 5. Параметрлер тармағын таңдап, басып шығарылатын бетті орнатыңыз, белгілер басып шығарылатын-шығарылмайтынын таңдаңыз және шығару параметрлерін таңдаңыз. Аяқтағанда OK түймешігін басыңыз.

 6. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

PDF файлына өзгерістер енгізу

PDF пішімі мақсаттарының бірі файлдардың пішімін өзгертілмейтін етіп сақтау болғандықтан, бастапқы файл болмаса, басқа файл пішіміне PDF файлын оңай түрлендіруге немесе сақтауға болмайды.

PDF файлын өзгерту үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Бастапқы Office файлын Office бағдарламасында ашыңыз, өзгерістерді енгізіңіз және одан кейін PDF пішімінде қайтадан сақтаңыз.

 • PDF файлын Word 2013 бағдарламасында түрлендіру үшін Word бағдарламасында PDF мазмұнын өңдеу бөлімін қараңыз.

 • PDF бағдарламасына арналған Adobe Acrobat сияқты үшінші тарап бағдарламасын қолданыңыз немесе басқа түрлендіру өнімдерін табу үшін Office Store сайтына өтіңіз. Үшінші тарап шешімін сатып алғаннан кейін оны орнату және қолдану жолы бойынша сатушының нұсқауларын орындаңыз.

Ескерту : Осы мақалада талқыланған үшінші тарап өнімдерін Microsoft ұйымынан бөлек жабдықтаушылар жасайды және Microsoft корпорациясы осы өнімдердің жұмысы не сенімділігіне қатысты жанама немесе басқаша кепілдік бермейді.

Беттің жоғары бөлігі

PDF пішімі дегеніміз не?

 • PDF (Portable Document Format)     PDF құжат пішімін сақтайды және файлды ортақ пайдалануға мүмкіндік береді. PDF пішіміндегі файлды желіде қараған немесе оны басып шығарған кезде ол мақсатталған файл пішімінде қалады. Сондай-aқ, PDF пішімі коммерциялық баспа әдістері арқылы басып шығарылатын құжаттар үшін де пайдалы болып табылады. PDF пішімі көптеген агенттіктер мен ұйымдар үшін жарамды пішім болып табылады және XPS жүйесіне қарағанда көбірек платформаларда қарап шығу құралдары бар.

  Маңызды : PDF файлын қарау үшін Acrobat Reader сияқты компьютерде орнатылған PDF оқу құралы болуы қажет, ол Adobe жүйелерінде қол жетімді.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×