Outlook Web App бағдарламасындағы пернелер тіркесімдері

Осы мақалада сипаталған пернелер тіркесімі АҚШ пернелерінің орналасуына негізделген. Өзге пернетақталардағы пернелердің орналасуы АҚШ пернелер орналасуына дәлме-дәл сәйкес келмеуі мүмкін.

Кез келген ашық пішінді немесе диалогтық терезен жабу үшін Esc пернесін басуға болады. Сондай-ақ, бұл әрекетті орындасаңыз, пішінге немесе диалогтық терезеге қосатын кез келген ақпарат сақталмайды.

Келесі әрекеттердің пернелер тіркесімдері

«Пошта», «Күнтізбе», «Адамдар» және «Тапсырмалар» бөліміне өту

Негізгі пернелер тіркесімдері

Пошта

Қалталар тізіміне арналған пернелер тіркесімдері:

Хабарлар тізіміне арналған пернелер тіркесімдері:

Оқу тақтасына арналған пернелер тіркесімдері:

Мәтінді өзгертуге арналған пернелер тіркесімдері:

Мәтінді пішімдеуге арналған пернелер тіркесімдері:

Күнтізбе

Күнтізбе пішіндеріне арналған пернелер тіркесімдері:

Тапсырмалар

«Пошта», «Күнтізбе», «Адамдар» және «Тапсырмалар» бөліміне өту

Outlook Web App терезесінің жоғарғы жағындағы элементтерді шарлау үшін пернелердің тіркесімдерін пайдалана аласыз.

  • «Пошта», «Күнтізбе», «Адамдар» және «Тапсырмалар» бөлімдерінің арасында өту үшін оң жақ көрсеткі мен сол жақ көрсеткіні пайдаланыңыз

  • Ақпаратыңызға, «Параметрлер», «Іздеу» және «Анықтама» бөліміне өту үшін Tab пернесін пайдаланыңыз.

  • Қажетті аумақ бөлектелген кезде сол аумаққа өту үшін Enter пернесін пайдаланыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Негізгі пернелер тіркесімдері

Пернелер тіркесімі

Әрекет

Ctrl+F6

Жоғарғы деңгейлі шарлау. Аумақтан аумаққа жылжытады. Қажетті аумаққа барған кезде қажетті элементті шарлау үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз, содан соң сол элементті белсендіру үшін Enter пернесін басыңыз. Пошта бөлімінде Ctrl+F6 пернелер тіркесімі жоғарыдағы тақта, жеке күй, жаңа элементтер, қалталар және оқу тақтасы арасында айналдырады.

Alt+Q

Іздеу терезесіне өтіңіз.

Ctrl+N

Ағымдағы қалтадағыдай түрдегі жаңа элементті жасайды.

Tab

Келесі аумаққа немесе элементке жылжытады.

Shift+Tab

Алдыңғы аумаққа немесе элементке жылжытады.

Жоғары көрсеткі

Тізімді жоғары жылжытады немесе терезеде жоғары қарай айналдырады.

Төмен көрсеткі

Тізімді төмен жылжытады немесе терезеде төмен қарай айналдырады.

Esc

Элементті жабады.

Enter

Бөлектелген параметрді таңдайды. Хабар, күнтізбе элементі, контакт немесе тапсырма таңдалған кезде таңдалған элементті жаңа терезеде ашады.

Контекстік мәзір пернесі

Таңдау тінтуірдің оң жағымен басқанмен бірдей. Windows жүйесімен үйлесімді пернетақталардың бос орын пернесінің оң жағында орналасқан.

Беттің жоғары бөлігі

Пошта

Қалталар тізіміне арналған пернелер тіркесімдері:

Пернелер тіркесімі

Әрекет

Оң жақ көрсеткі

Таңдалған қалтаны жаяды.

Сол жақ көрсеткі

Таңдалған қалтаны қайырады.

Жоғары көрсеткі

Қалталар тізімінде жоғары қарай жылжытады.

Төмен көрсеткі

Қалталар тізімінде төменге қарай жылжытады.

F2

Таңдалған қалтаның атауын өзгертеді.

Хабарлар тізіміне арналған пернелер тіркесімдері:

Пернелер тіркесімі

Әрекет

Ctrl+Q

Таңдалған сөйлесуді немесе хабарды оқылған деп белгілейді.

Ctrl+U

Таңдалған сөйлесуді немесе хабарды оқылмаған деп белгілейді.

Insert

Таңдалған сөйлесуге және хабарға белгілеу мәзірін ашпай-ақ әдепкі белгілеуді қолданады. Егер сөйлесу немесе хабар бұрыннан белгіленген болса, Insert пернесі сөйлесуді немесе хабарды Аяқталған деп белгілейді. Сондай-ақ, бұл бірнеше сөйлесулер мен хабарлар таңдалғанда жұмыс істейді.

Delete немесе Ctrl+D

Таңдалған хабарды жояды.

Shift+Delete

Таңдалған хабарды қалпына келтірусіз жояды.

Esc

Іздеуден бас тартады. Егер контекстік мәзір ашық болса, Esc пернесі іздеуден бас тартпай, контекстік мәзірді жабады.

Жоғары көрсеткі

Тізімдегі алдыңғы хабарларды таңдайды.

Төмен көрсеткі

Тізімдегі келесі хабарларды таңдайды.

Shift+Жоғары көрсеткі

Тізімдегі ағымдағы және алдыңғы хабарларды таңдайды. Бірнеше көршілес хабарларды таңдау үшін пайдаланыңыз.

Shift+Төмен көрсеткі

Тізімдегі ағымдағы және келесі хабарларды таңдайды. Бірнеше көршілес хабарларды таңдау үшін пайдаланыңыз.

Home немесе Ctrl+Home

Қалтадағы бірінші хабарды таңдайды.

End немесе Ctrl+End

Қалтадағы соңғы хабарды таңдайды.

Page up

Екі немесе одан да көп беттерден құралған хабарлар тізімінің алдыңғы бетіндегі бірінші хабарды таңдайды.

Page down

Екі немесе одан да көп беттерден құралған хабарлар тізімінің келесі бетіндегі бірінші хабарды таңдайды.

Оқу тақтасына арналған пернелер тіркесімдері:

Пернелер тіркесімі

Әрекет

Ctrl+N

Жаңа хабарды жасайды.

Ctrl+Q

Таңдалған сөйлесуді немесе хабарды оқылған деп белгілейді.

Ctrl+U

Таңдалған сөйлесуді немесе хабарды оқылмаған деп белгілейді.

Ctrl+R

Таңдалған хабарға жауап береді.

Ctrl+Shift+R

Хабар жіберушіге және таңдалған хабардың барлық алушыларына жауап береді.

Ctrl+Shift+C

Жылдам хабар алмасу арқылы таңдалған хабарға жауап береді.

Ctrl+Shift+F

Таңдалған хабарды қайта жібереді.

Insert

Таңдалған сөйлесуге және хабарға белгілеу мәзірін ашпай-ақ әдепкі белгілеуді қолданады. Егер сөйлесу немесе хабар бұрыннан белгіленген болса, Insert пернесі сөйлесуді немесе хабарды Аяқталған деп белгілейді. Сондай-ақ, бұл бірнеше сөйлесулер мен хабарлар таңдалғанда жұмыс істейді.

Delete немесе Ctrl+D

Таңдалған хабарды жояды.

Shift+Delete

Таңдалған хабарды қалпына келтірусіз жояды.

Home немесе Ctrl+Home

Сөйлесудің немесе хабардың басына өткізеді.

End немесе Ctrl+End

Сөйлесудің немесе хабардың соңына өткізеді.

Page up

Екі немесе одан да көп беттерден құралған сөйлесулерде бір бет жоғары жылжытады.

Page down

Екі немесе одан да көп беттерден құралған сөйлесулерде бір бет төмен жылжытады.

Жоғары көрсеткі

Жоғары айналдырады.

Төмен көрсеткі

Төмен айналдырады.

Esc

Жаңа хабарды жабады.

ALT+S

Хабарды жібереді.

Мәтінді өзгертуге арналған пернелер тіркесімдері:

Пернелер тіркесімі

Әрекет

Бос орын

Таңдауды немесе курсордың сол жағындағы белгіні жояды.

Ctrl+Бос орын

Курсордың сөздің алдындағы бос орынды емес, сол жағындағы сөзді жояды.

Ctrl+C

Таңдауды аралық сақтағышқа көшіреді.

Ctrl+V

Аралық сақтағыштағы мазмұнды ағымдағы орынға қояды.

Ctrl+X

Таңдауды аралық сақтағышқа қиып алады.

Delete

Таңдауды аралық сақтағышқа көшірусіз жояды.

Insert

Мәтінді кірістіру мен қайта жазу режимдерінің арасында ажыратып қосады.

Ctrl+Z

Соңғы әрекетті кері қайтарады.

Ctrl+Y

Соңғы әрекетті қайталайды.

Ctrl+L

Гиперсілтеме мәтінінің диалогтық терезесін көрсетеді.

Мәтінді пішімдеуге арналған пернелер тіркесімдері:

Пернелер тіркесімі

Әрекет

Ctrl+B

Жуан пішімдеу режимін ажыратып қосады.

Ctrl+I

Көлбеу пішімдеу режимін ажыратып қосады.

Ctrl+U

Астын сызу режимін ажыратып қосады.

Беттің жоғары бөлігі

Күнтізбе

Пернелер тіркесімі

Әрекет

Ctrl+N

Жаңа күнтізбе элементін жасайды.

Delete

Таңдалған элементті жояды.

Enter

Таңдалған элементті ашады.

Ctrl+F6

Күнтізбедегі басқа аумаққа жылжытады.

Shift+Alt+1

Күн көрінісіне ауыстырады.

Shift+Alt+2

Жұмыс апта көрінісіне ауыстырады.

Shift+Alt+3

Толық апта көрінісіне ауыстырады.

Shift+Alt+4

Ай көрінісіне ауыстырады.

Shift+Alt+Y

Бүгінгі күнге өткізеді

Shift+Оң жақ көрсеткі

Алдыңғы уақыт кезеңіне өтеді. Мысалы, егер ай көрінісінде болсаңыз, Ctrl+Оң жақ көрсеткі пернелер тіркесімі сізді келесі айға өткізеді.

Shift+Сол жақ көрсеткі

Алдыңғы уақыт кезеңіне өткізеді. Мысалы, егер ай көрінісінде болсаңыз, Ctrl+Сол жақ көрсеткі пернелер тіркесімі сізді алдыңғы айға өткізеді.

Tab

Ағымдағы көріністің келесі оқиғасына немесе аумағына жылжытады.

Shift+Tab

Ағымдағы көріністің алдыңғы оқиғасына немесе аумағына жылжытады.

Ctrl+P

Күнтізбедегі ағымдағы көрінісін басып шығарады.

Күнтізбе пішіндеріне арналған пернелер тіркесімдері:

Пернелер тіркесімі

Әрекет

Ctrl+Enter

Жиналысты жібереді.

Alt+S

Жиналысты жібереді.

Ctrl+S

Кездесу сақтайды.

Беттің жоғары бөлігі

Тапсырмалар

Пернелер тіркесімі

Әрекет

Delete

Таңдалған элементті жояды.

Жоғары көрсеткі

Тізімдегі алдыңғы элементтерді таңдайды.

Төмен көрсеткі

Тізімдегі келесі элементтерді таңдайды.

Page up

Екі беттен көп элементтер тізімінің алдыңғы бетіндегі бірінші элементті таңдайды.

Page down

Екі беттен көп элементтер тізімінің келесі бетіндегі бірінші элементті таңдайды.

Home

Тізімдегі бірінші элементтерді таңдайды.

End

Тізімдегі соңғы элементтерді таңдайды.

Ctrl+N

Жаңа тапсырма жасайды.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×