Outlook құралында жақсырақ іздеу үшін іздеу шарттарын қысқарту жолы

Outlook құралында жақсырақ іздеу үшін іздеу шарттарын қысқарту жолы

Маңызды : Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Келесі кестеде пайдалы іздеулердің мысалдары көрсетілген. Іздеу сұрауының синтаксисі Жылдам іздеу мүмкіндігі қосулы болғанда қолжетімді және келесі негізгі пішімде болады: кілтсөз:іздеу шарттарының мәні.

Мысалы, from:bobby

Сондай-ақ іздеуіңізді анықтау үшін AND, NOT, OR, <, >, = және т.б. кестеде көрсетілген логикалық амалдағыштарын пайдалануға болады. Логикалық амалдағыштар бас әріппен жазылуы тиіс.

Ескерту : Іздеу сұрауының синтаксисі автоматты түрде жасалады және алдыңғы бөлімде сипатталған Сұрау құрастырғышы пайдаланылған жағдайда Жылдам іздеу өрісінде көрсетіледі.

Мына сөзді теріңіз

Келесі мән анықталады

bobby

bobby, BOBBY, BoBby немесе үлкен және кіші әріптердің кез келген басқа тіркесімі бар әріптерді қамтитын элементтер Жылдам іздеу пернетақта регистрінің есебімен тәуелсіз.

bobby moore

bobby және moore сөздерін қамтитын элементтер, міндетті түрде мұндай кезекпен орналаспауы мүмкін.

bobby AND moore

bobby және moore сөздерін қамтитын элементтер, міндетті түрде мұндай кезекпен орналаспауы мүмкін. AND, NOT және OR сияқты логикалық амалдауыштар бас әріптермен жазылуы тиіс.

bobby NOT moore

bobby сөзін қамтып, moore сөзін қамтымайтын элементтер.

bobby OR moore

bobby, moore немесе екеуін де қамтитын элементтер.

"bobby moore"

bobby moore дәл сөз тіркесін қамтитын элементтер. Қос тырнақшаның ішінде жазылған сөзді іздеу нәтижелерінен дәл анықтау үшін, қос тарнақшаның қолданылуын ескеріңіз.

from:"bobby moore"

bobby moore тарапынан жіберілген элементтер. Қос тырнақшаның ішінде жазылған сөзді іздеу нәтижелерінен дәл анықтау үшін, қос тарнақшаның қолданылуын ескеріңіз.

from:"bobby moore" about:”status report”

bobby moore тарапынан жіберілген, тақырып жолағында, негізгі мәтінінде және тіркеме мазмұнында status report сөзі бар элементтер. Қос тырнақшаның ішінде жазылған сөзді іздеу нәтижелерінен дәл анықтау үшін, қос тарнақшаның қолданылуын ескеріңіз.

hasattachment:yes

Тіркемелері бар элементтер. Бірдей нәтижелерге қол жеткізу үшн hasattachment:true мәнін де пайдалануға болады.

attachments:presentation.pptx

presentation.pptx деп аталатын немесе мазмұны ішінде presentation.pptx сөзін қамтитын тіркемелері бар элементтер.

subject:"bobby moore"

Тақырыбында bobby moore сөз тіркесін қамтитын элементтер.

subject:bobby moore

Тақырыбында bobby сөзі және құжаттың кез келген жерінде moore сөзі бар элементтер.

cc:"bobby more"

Көшірме өрісінде көрсетілетін атауы bobby moore болатын элементтер.

cc:bobbymoore@contoso.com

Көшірме өрісінде bobbymoore@contoso.com электрондық пошта мекенжайын қамтитын элементтер.

bcc:bobby

bobb y сөзі жасырын көшірме өрісінде қамтылған элементтер.

messagesize:<10 KB

Өлшемі 10 килобайттан кем болатын элементтер. "келесіден кіші" салыстыру амалдауышының (<) қолданылуын ескеріңіз.

messagesize:>5 MB

Өлшемі 5 мегабайттан артық болатын элементтер. "келесіден үлкен" салыстыру амалдауышының (>) қолданылуын ескеріңіз.

received:=1/1/2006

1/1/2006 күні қабылданған элементтер. "тең" салыстыру амалдауышының (=) қолданылуын ескеріңіз.

received:yesterday

Кеше қабылданған элементтер. Жылдам іздеу, сондай-ақ келесі күн мәндерін анықтай алады:

  • Салыстырмалы күндер:    Мысалы, бүгін, ертең, кеше

  • Бірнеше сөзді салыстырмалы күндер:    Мысалы, осы апта, келесі ай, соңғы апта, өткен ай, келер жыл

  • Күндер:     Жексенбі, дүйсенбі ... сенбі

  • Айлар:     Қаңтар, ақпан ... желтоқсан

received:last week

Өткен аптада қабылданған элементтер. Уақыт бойынша салыстырмалы сұрау болатындықтан, бұл сұрау бір айдан кейін қайта орындалса, түрлі нәтижелер алынатынын ескеріңіз.

due:last week

Мерзімі бойынша белгіленген элементтер.

messagesize:tiny

Өлшемі 10 килобайттан кем болатын элементтер

messagesize:small

Өлшемі 10 және 25 килобайт аралығындағы элементтер

messagesize:medium

Өлшемі 25 және 100 килобайт аралығындағы элементтер

messagesize:large

Өлшемі 100 және 500 килобайт аралығындағы элементтер

messagesize:verylarge

Өлшемі 500 килобайт және 1 мегабайт аралығындағы элементтер

followupflag:follow up

Орындау үшін белгіленген элементтер.

messagesize:enormous

Өлшемі 5 мегабайттан артық болатын элементтер

hasflag:true

Орындау үшін белгіленген элементтер.

from:bobby (received:1/7/05 OR received:1/8/05)

bobby тарапынан 1/7/05 немесе 1/8/05 күні жіберілген элементтер. Мерзімдерді топтастыру үшін жақшаларды пайдалануды ескеріңіз.

received:>=10/1/06 AND received:<=10/5/06

10/1/06 және 10/5/06 арасында қабылданған элементтер.

received:>10/1/06 AND received:<10/5/06

10/1/06 кейін және 10/5/06 бұрын қабылданған элементтер.

sent: yesterday

Кеше жіберілген элементтер

to:bobby

Sent Items қалтасында іздеу барысында bobby атына жіберілген элементтер.

read:no

Оқылмаған элементтер Бірдей нәтижелерге қол жеткізу үшін read:false мәнін де пайдалануға болады.

subject:status received:May

Мамыр айы бойы (кез келген жыл) әлдекімнен тақырыбында күй сөзі бар, қабылданған элементтер.

startdate:next week subject:status

Тақырыбында күй сөзі бар келесі аптадағы күнтізбе элементтері.

is:recurring

Қайталанатын күнтізбе элементтері.

organizer:bobby

bobby ұйымдастырушы болып табылатын күнтізбе элементтері.

category:business

бизнес ретінде санатталған элементтер.

firstname:bobby

Аты өрісінде bobby мәнін қамтитын контактілер.

lastname:moore

Тегі өрісінде moore мәнін қамтитын контактілер.

nickname:bobby

Бүркеншік ат өрісінде bobby мәнін қамтитын контактілер.

jobtitle:physician

Лауазымы өрісінде physician мәнін қамтитын контактілер.

pager:555-0100

Пейджер өрісінде 555-0100 мәнін қамтитын контактілер.

businessphone:555-0100

Жұмыс телефоны өрісінде 555-0100 мәнін қамтитын контактілер.

homephone:555-0100

Үй телефоны өрісінде 555-0100 мәнін қамтитын контактілер.

mobilephone:555-0100

Ұялы телефоны өрісінде 555-0100 мәнін қамтитын контактілер.

carphone:555-0100

Машинадағы телефон өрісінде 555-0100 мәнін қамтитын контактілер.

businessfax:555-0100

Жұмыс факсі өрісінде 555-0100 мәнін қамтитын контактілер.

homefax:555-0100

Үй факсі өрісінде 555-0100 мәнін қамтитын контактілер.

businessaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Жұмыс мекенжайы өрісінде 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 мәнін қамтитын контактілер. Мекенжайды жақша ішіне алу қажеттігін ескеріңіз.

homeaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Үй мекенжайы өрісінде 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 мәнін қамтитын контактілер. Мекенжайды жақша ішіне алу қажеттігін ескеріңіз.

businesscity:buffalo

Жұмыс мекенжайы, қала өрісінде buffalo мәнін қамтитын контактілер.

businesspostalcode:98052

Қызметтік пошталық код өрісінде 98052 мәнін қамтитын контактілер.

street:(4567 Main St)

Жұмыс мекенжайының көшесі өрісінде 4567 Main St мәнін қамтитын контактілер. Мекенжайды жақша ішіне алу қажеттігін ескеріңіз.

homestreet:(4567 Main St)

Үй мекенжайының көшесі өрісінде 4567 Main St мәнін қамтитын контактілер. Мекенжайды жақша ішіне алу қажеттігін ескеріңіз.

birthday:6/4/1960

Туған күні өрісінде 6/4/1960 мәнін қамтитын контактілер.

веб-бет:www.contoso.com

Веб-бет мекенжайы өрісінде www.contoso.com мәнін қамтитын контактілер

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×