Outlook бағдарламасына арналған пернелер тіркесімі

Outlook бағдарламасына арналған пернелер тіркесімі

Осы тақырыптың кейбір мазмұны кейбір тілдерге қатысты қолданылмауы мүмкін.

Бөлімді басып шығару үшін сол бөлімнің үстіндегі Бәрін көрсету түймешігін таңдау үшін TAB, ENTER нұқып, содан кейін CTRL+P пернелерін басыңыз.

Microsoft Office Outlook бағдарламасының пернетақта тіркесімі

Негізгі шарлау

Осыны орындау үшін

Басу

Поштаға қосылу

CTRL+1

Күнтізбеге қосылу

CTRL+2

Істес кісілерге қосылу

CTRL+3

Тапсырмаларға қосылу

CTRL+4

Ескерімдерге ауысу

CTRL+5

Шарлау аумағы ішінде қалта тізіміне қосылу

CTRL+6

Ендерге қосылу

CTRL+7

Келесі хабарға қосылу (ашулы хабармен).

CTRL+PERIOD

Алдыңғы хабарға қосылу (ашулы хабармен).

CTRL+ҮТІР

Негізгі Outlook терезесі Шарлау аумағы, Оқу аймағы және Орындау жолағы арасында жылжу

F6 немесе CTRL+SHIFT+TAB

Outlook терезесі арасында Шарлау аумағыОқу аймағы ішіндегі кішкене жолақтарда және Орындау жолағы ішіндегі бөлімдерде жылжу.

TAB

Шарлау аумағы ішінде жылжу

Көрсеткілер

Әртүрлі қалталарға өту

CTRL+Y

Іздеу терезесіне өту.

F3 немесе CTRL+E

Оқу аймағы ішінде алдыңғы хабарға өту.

ALT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ҮТІР немесе ALT+PAGE UP

Оқу аймағы ішінде мәтін бойынша бетті төмен түсіру.

БОС ОРЫН пернесі

Оқу аймағы ішінде мәтін бойынша бетті жоғары көтеру.

SHIFT+БОС ОРЫН пернесі

Шарлау аумағы ішінде топты (таңдалған топпен бірге) кеңейту немесе тасалау.

SHIFT+ҚОСУ ТАҢБАСЫ немесе АЛУ ТАҢБАСЫ, сәйкес бойынша

Электрондық пошта хабары тізіміндегі топты кеңейту немесе тасалау.

СОЛҒА КӨРСЕТКІ немесе ОҢҒА КӨРСЕТКІ

Оқу аймағы ішінде келесі жолаққа жылжу.

SHIFT+TAB пернелері

Оқу аймағы ішінде алдыңғы жолаққа жылжу.

CTRL+TAB пернелері

Негізгі Outlook терезесінде келесі көрініске оралу

ALT+B, ALT+СОЛҒА КӨРСЕТКІ немесе ALT+БОС ОРЫН пернесі

Негізгі Outlook терезесінде келесі көрініс үшін алдыға өту

ALT+ОҢҒА КӨРСЕТКІ

Мәлімет жолағын таңдаңыз, егер бар болса әмірлердің мәзірін көрсетіңіз.

CTRL+SHIFT+W

Іздеу

Осыны орындау үшін

Басу

Хабарды немесе басқа элементті табу.

CTRL+E

Іздеудің нәтижелерін өшіру.

ESC пернесі

Үлгіге байланысты Барлық пошта элементтері, Барлық күнтізбе элементтері немесе Барлық істес кісілер элементтері қосу үшін іздеуді кеңейту.

CTRL+ALT+A

Іздеу сұрауы құрастырушысын кеңейту.

CTRL+ALT+W

Кеңейтілген іздеу.

CTRL+SHIFT+F

Жаңа іздеу қалтасын жасау

CTRL+SHIFT+P

Хабар немесе басқа элемент ішінде мәтінді іздеу.

F4

Хабар немесе басқа элемент ішінде келесі мәтінді табу.

SHIFT+F4

Ашық элементтер ішінде мәтінді, таңбаларды немесе пішімдеу әмірлерін табу және ауыстыру. Ашық элементте Оқу аймағы ішінде жұмыс істейді.

CTRL+H

Жұмыс үстеліне қосу үшін іздеуді кеңейту.

CTRL+ALT+K

жалаушалар

Осыны орындау үшін

Басу

Жалаушаны тағайындау үшінОрындалсын жалаушасы тілқатысу терезесін ашу.

CTRL+SHIFT+G

Түс санаттары

Осыны орындау үшін

Press

Түс санаттары тілқатысу терезесіндегі тізімнен таңдалған санатты жою.

ALT+D

Элемент немесе файл жасау

Осыны орындау үшін

Басу

Кездесу жасау.

CTRL+SHIFT+A

Істес кісі жасау.

CTRL+SHIFT+C

Тарату тізімін жасау

CTRL+SHIFT+L

Факс жасау.

CTRL+SHIFT+X

Қалта жасау.

CTRL+SHIFT+E

Жұрнал жазбасын жасау.

CTRL+SHIFT+J

Жиналысқа шақыру жасау.

CTRL+SHIFT+Q

Хабар жасау.

CTRL+SHIFT+M

Жазба жасау.

CTRL+SHIFT+N

Жаңа Microsoft Office құжатын жасау.

CTRL+SHIFT+H

Осы қалтаға орналастыру.

CTRL+SHIFT+S

Осы қалтаға жауап орналастыру

CTRL+T

Іздеу қалтасын жасау

CTRL+SHIFT+P

Тапсырма жасау.

CTRL+SHIFT+K

Тапсырма сұрауын жасау.

CTRL+SHIFT+U

Барлық элементтер

Осыны орындау үшін

Басу

Сақтау.

CTRL+S немесе SHIFT+F12

Сақтау және жабу.

ALT+S

Сақтау.

F12

Болдырмау.

CTRL+Z немесе ALT+БОС ОРЫН ПЕРНЕСІ

Элемент жою.

CTRL+D

Басып шығару.

CTRL+P

Элементті көшіру.

CTRL+SHIFT+Y

Элементті жылжыту.

CTRL+SHIFT+V

Аттарды тексеру.

CTRL+K

Емлені тексеру.

F7

Орындауға арналған жалаушалар.

CTRL+SHIFT+G

Қайта жіберу.

CTRL+F

Барлық поштаны жіберу, орналастыру немесе шақыру.

ALT+S

Жолақта өңдеуді қосу (Белгіше көрінісінен басқа).

F2

Мәтіннің сол жағын туралау.

CTRL+L

Мәтінде ортаға алу.

CTRL+E

Мәтіннің оң жағын туралау.

CTRL+R

Электрондық пошта

Осыны орындау үшін

Басу

Келетін қалтасына ауысу.

CTRL+SHIFT+I

Кететін қалтасына ауысу.

CTRL+SHIFT+O

Жіберетін хабардан тіркелгіні таңдау.

CTRL+TAB (фокусы бар Кімге терезесінде) және содан кейін Тіркелгілер түймешігіне TAB пернесі

Аттарды тексеру.

CTRL+K

Жіберу.

ALT+S

Хабарға жауап беру.

CTRL+R

Барлық хабарға жауап беру.

CTRL+SHIFT+R

Хабарды қайта жіберу.

CTRL+F

Хабарды қалаусыз емес етіп белгілеу.

CTRL+ ALT+J

Құрсауланған сыртқы мазмұнды көрсету (хабарда).

CTRL+SHIFT+I

Қалтаға орналастыру.

CTRL+ SHIFT+S

Қалыпты мәнерді қолдану.

CTRL+SHIFT+N

Жаңа хабарлады тексеру.

CTRL+M немесе F9

Алдыңғы хабарға өту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі хабарға өту.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жаңа хабар жасау (поштада болғанда).

CTRL+N

Жаңа хабар жасау (кез келген Outlook көрінісінен).

CTRL+SHIFT+M

Қабылданған хабарды ашу.

CTRL+O

Мекенжай кітапшасын ашу.

CTRL+SHIFT+B

HTML немесе RTF хабарын кәдімгі мәтінге түрлендіру.

CTRL+SHIFT+O

Ашылмаған хабарға Жылдам жалауша қосу.

INSERT

Орындауға арналған жалауша тілқатысу терезсін көрсету.

CTRL+SHIFT+G

Оқылды деп белгілеу.

CTRL+Q

Оқылмаған деп белгілеу.

CTRL+U

Суреттерді қотару, өздіктік түрде қотару параметрлерін өзгерту немесе жіберушіні Сенімді жіберушілер тізіміне сақтау үшін мәзірді көрсету.

CTRL+SHIFT+W

Табу және ауыстыру.

F4

Келесіні табу.

SHIFT+F4

Жіберу.

CTRL+ENTER

Басып шығару.

CTRL+P

Қайта жіберу.

CTRL+F

Тіркеме ретінде қайта жіберу.

CTRL+ALT+F

Таңдалған элемент үшін сипаттарды көрсету.

ALT+ENTER

Қотару үшін белгілеу.

CTRL+ALT+M

Қотару үшін белгілеуді өшіру.

CTRL+ALT+U

Жіберу/Қабылдау әрекетін көрсету.

CTRL+B (Жіберу/Қабылдау әрекеті жұмыс істеп тұрғанда)

Күнтізбе

Осыны орындау үшін

Басу

Жаңа кездесу жасау (Күнтізбе ішінде болғанда).

CTRL+N

Жаңа кездесу жасау (кез келген Outlook көрінісінде).

CTRL+SHIFT+A

Жаңа жиналысқа шақыру жасау.

CTRL+SHIFT+Q

Кездесуді немесе хабарды қайта жіберу.

CTRL+F

Жиналыс шақыруына хабармен жауап беру.

CTRL+R

Барлық жиналыс шақыруына хабармен жауап беру.

CTRL+SHIFT+R

Күнтізбеде 10 күнді көрсету.

ALT+0

Күнтізбеде 1 күнді көрсету.

ALT+1

Күнтізбеде 2 күнді көрсету.

ALT+2

Күнтізбеде 3 күнді көрсету.

ALT+3

Күнтізбеде 4 күнді көрсету.

ALT+4

Күнтізбеде 5 күнді көрсету.

ALT+5

Күнтізбеде 6 күнді көрсету.

ALT+6

Күнтізбеде 7 күнді көрсету.

ALT+7

Күнтізбеде 8 күнді көрсету.

ALT+8

Күнтізбеде 9 күнді көрсету.

ALT+9

Мерзімге өту.

CTRL+G

Ай көрінісіне қосу.

ALT+= or CTRL+ALT+4

Келесі Күн-айына өту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі аптаға өту.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Келесі айға өту.

ALT+PAGE DOWN

Алдыңғы Күн-айына өту.

CTRL+СОЛ КӨРСЕТКІ

Алдыңғы аптаға өту.

ALT+ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІ

Келесі айға өту.

ALT+PAGE UP

Аптаның басына өту.

ALT+HOME

Аптаның соңына өту.

ALT+END

Толық апта көрінісіне қосу.

ALT+АЛУ ТАҢБАСЫ немесе CTRL+ALT+3

Жұмыс апта көрінісіне қосу.

CTRL+ALT+2

Алдыңғы кездесуге өту.

CTRL+ҮТІР немесе CTRL+SHIFT+ҮТІР

Келесі кездесуге өту.

CTRL+PERIOD немесе CTRL+SHIFT+PERIOD

Кездесу немесе тапсырма қайталануын орнату.

CTRL+G

Көріністер ішінде, Күнтізбелік күн/апта/ай көрінісін және Мерзім шарлаушысын көру.

Істес кісілер

Осыны орындау үшін

Басу

Жаңа шақыруды теру.

CTRL+SHIFT+D

Істес кісіні немесе басқа элементті табу.

F3 немесе CTRL+E

Мекен-жайлық кітаптарды іздеу терезесінде атауды енгізіңіз.

F11

Кестеде немесе Істес кісілер тізімі көрінісінде ерекше әріптермен басталатын істес кісіге өтіңіз.

SHIFT+әріп

Барлық істес кісілерді таңдау.

CTRL+A

Таңдалған істес кісіге жіберілетін жаңа хабар жасау.

CTRL+F

Таңдалған істес кісіге жұрнал жазбасын жасау.

CTRL+J

Жаңа істес кісі жасау (Істес кісілер тізімінде болғанда).

CTRL+N

Жаңа істес кісі жасау (кез келген Outlook көрінісінен).

CTRL+SHIFT+C

Таңдалған істес кісіге істес кісі пішінін ашу.

CTRL+O немесе CTRL+SHIFT+ENTER

Жаңа тарату тізімін жасау

CTRL+SHIFT+L

Басып шығару.

CTRL+P

Тарату тізімін жаңарту.

F5

Әртүрлі қалталарға өту

CTRL+Y

Мекенжай кітапшасын ашу.

CTRL+SHIFT+B

Кеңейтілген іздеу қолдану.

CTRL+SHIFT+F

Ашық істес кісіде келесі тізімдегі істес кісіні ашыңыз.

CTRL+SHIFT+PERIOD

Істес кісіні жабу.

ESC

Таңдалған тізімге веб бет ашу (егер біреуі қосылған болса).

CTRL+SHIFT+X

Мекен-жайды тексеру тілқатысу терезесін ашу.

ALT+D

Істес кісі пішінінде Интернет астында 1-электрондық пошта ақпаратын көрсету.

ALT+SHIFT+1

Істес кісі пішінінде Интернет астында 2-электрондық пошта ақпаратын көрсету.

ALT+SHIFT+2

Істес кісі пішінінде Интернет астында 3-электрондық пошта ақпаратын көрсету.

ALT+SHIFT+3

Электрондық деректеме карточкалары тілқатысу терезесінде

Осыны орындау үшін

Басу

Қосу тізімін ашу.

ALT+A

Шенмен тураланған жолақ таңдалған кезде Шен терезесінде мәтінді таңдау.

ALT+B

Карточканың суретін қосу тілқатысу терезесін ашу.

ALT+C

Өңдеутерезесінің басында жүгіргіні қою.

ALT+E

Жолақтар тілқатысу терезесін таңдау.

ALT+F

Суретті туралау ашпалы шаршысын таңдау.

ALT+G

Өңге түс бояғышты таңдау.

ALT+K, содан кейін ENTER

Орналасуы ашпалы шаршысын таңдау.

ALT+L

Жолақтар терезесінен таңдалған жолақты жою.

ALT+R

Тапсырмалар

Осыны орындау үшін

Басу

Орындау жолағын көрсету немесе жасыру.

ALT+F2

Тапсырма сұрағын қабылдау.

ALT+C

Тапсырма сұрағын қабылдамау.

ALT+D

Тапсырманы немесе басқа элементті табу.

CTRL+E

Қалтаға өту тілқатысу терезесін ашу.

CTRL+Y

Жаңа тапсырма жасау (Тапсырмалар ішінде болған кезде).

CTRL+N

Жаң атапсырма жасау (кез келген Outlook көрінісінен).

CTRL+SHIFT+K

Тапсырма сұрауын жасау.

CTRL+SHIFT+U

Таңдалған элементті ашу.

CTRL+O

Таңдалған элементті басып шығару.

CTRL+P

Барлық элементтерді таңдау.

CTRL+A

Таңдалған элементті жою.

CTRL+D

Тапсырмаларды тіркеме ретінде қайта жіберу.

CTRL+F

Шарлау аумағы, Тапсырмалар тізімі Орындау жолағы арасында қосу.

SHIFT+TAB

Таңдалған элементті жұрнал элементі ретінде ашу.

CTRL+J

Соңғы әрекетті болдырмау.

CTRL+Z

Элементті жалаушамен немесе аяқталған деп белгілеу.

INSERT

Мәтінді пішімдеу

Осыны орындау үшін

Басу

Пішім мәзірін көрсету.

ALT+O

Қаріп тілқатысу терезесін көрсету.

CTRL+SHIFT+P

Алдын ала қарауды қосу (таңдалған мәтінмен бірге).

SHIFT+F3

Әріптерді кіші бас әріптер етіп пішімдеу.

CTRL+SHIFT+K

Әріптерді жуан ету.

CTRL+B

Таңбалауыштарды қосу.

CTRL+SHIFT+L

Әріптерді көлбеу ету.

CTRL+I

Шегіністі ұлғайту.

CTRL+T

Шегіністі азайту.

CTRL+SHIFT+T

Сол жақты туралау.

CTRL+L

Ортасы.

CTRL+E

Астын сызу.

CTRL+U

Қаріп өлшемін үлкейту.

CTRL+] немес CTRL+SHIFT+>

Қаріп өлшемін кішірейту.

CTRL+[ немесе CTRL+SHIFT+<

Қиып алу.

CTRL+X немесе SHIFT+DELETE

Көшіру.

CTRL+C немесе CTRL+INSERT

Ескерту : CTRL+INSERT пернелер тіркесімі оқу аймағында қатынаусыз.

Қою.

CTRL+V немесе SHIFT+INSERT

Пішімдерді тазалау.

CTRL+SHIFT+Z немесе CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Келесі сөзді жою.

CTRL+SHIFT+H

Жақтау арасына сыю үшін ежені созыңыз.

CTRL+SHIFT+J

Мәнерлерді қолдану.

CTRL+SHIFT+S

Еже шегінісін жасау.

CTRL+T

Еренсілтемені кірістіру.

CTRL+K

Еженің сол жағын туралау.

CTRL+L

Еженің оң жағын туралау.

CTRL+R

Еже шегінісін қысқарту.

CTRL+SHIFT+T

Еже пішімдеуді жою.

CTRL+Q

Элементтерге Веб ақпарат қосу

Осыны орындау үшін

Басу

Элементте URL тексеру.

CTRL пернесін басып ұстап тұрыңыз және тінтуірдің пернесін басыңыз.

Веб шолғышты анықтау.

SHIFT пернесін басып ұстап тұрыңыз және тінтуірдің пернесін басыңыз.

Еренсілтемені кірістіру.

CTRL+K

Алдын ала қарап алу бетін басып шығару

Осыны орындау үшін

Басу

Алдын ала қарап алу бетін басып шығару.

ALT+F пернелер тіркесімін, одан кейін V пернесін басыңыз

Элементті ашық терезеде басып шығару үшін, ALT+F пернелер тіркесімін, W пернесін, одан кейін V пернесін басыңыз

Алдын ала қарап алуды басып шығару

ALT+P

Алдын ала қарап алу ішінен Бет параметрлері тармағын ашыңыз.

ALT+S немесе ALT+U

Ұлғайту.

ALT+Z

Алдын ала қарап алу бетін жабу.

ALT+C

Жіберу/Қабылдау

Осыны орындау үшін

Басу

Барлық анықталған Жіберу/Қабылдау топтары және таңдалған Осы топты Жіберу/Қабылдауға қосу (F9) бірге Жіберу/Қабылдауды іске қосу. Бұнда тақырыптар, толық элементтер, анықталған қалталар, арнайы өлшемнен кіші элементтер немесе сіз анықтайтын кез келген тірксімдер болады.

F9

Толық элементтерді (тақырыпты, элементті және кез келген тіркемелерді) қалтаға қалпына келтіретін ағымдағы қалта Жіберу/Қабылдауды іске қосу.

SHIFT+F9

Жіберу/Қабылдауды іске қосу.

CTRL+M

Жіберу/Қабылдауды топтарын анықтау.

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

Осыны орындау үшін

Басу

Visual Basic Editor бағдарламасын ашу.

ALT+F11

Макростар

Осыны орындау үшін

Басу

Макросты ойнату.

ALT+F8

Пішіндер

Осыны орындау үшін

Басу

Жасақтама пішінін сақтау.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Деректер пішінін сақтау.

CTRL+SHIFT+F11

Жаңа Microsoft Office InfoPath пішінін жасау.

InfoPath қалтасын және CTRL+N пернесін нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Көріністер

Кесте көрінісі

Жалпы пайдалану

Осыны орындау үшін

Басу

Элементті ашу.

ENTER

Барлық элементтерді таңдау.

CTRL+A

Бейнебеттің астындағы элементке өту.

PAGE DOWN

Бейнебеттің үстіндегі элементке өту.

PAGE UP

Бір элемент бойынша таңдалған элементтерді кеңейту немесе қысқарту.

SHIFT+ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+ТӨМЕНГІ КӨРСЕТКІ, сәйкес бойынша

Таңдауды кеңейтусіз келесі немесе алдыңғы элементтерге өту.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ТӨМЕНГІ КӨРСЕТКІ, сәйкес бойынша

Белсенді элементті таңдауын таңдау немесе болдырмау.

CTRL+БОС ОРЫН

Көріністі жаңарту.

F5

Таңдалған топтармен бірге

Осыны орындау үшін

Басу

Барлық топтарды кеңейту.

CTRL+SHIFT+ҚОСУ ТАҢБАСЫ

Топты тасалау.

CTRL+АЛУ ТАҢБАСЫ

Таңдалған бір топты кеңейту.

SHIFT+ҚОСУ ТАҢБАСЫ

Таңдалған бір топты тасалау.

АЛУ ТАҢБАСЫ

Алдыңғы топты таңдау.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі топты таңдау.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бірінші топты таңдау.

HOME

Соңғы топты таңдау.

END

Қосулы бейнебетте кеңейтілген топта бірінші элементті таңдау немесе сөнулі бейнебетте оң жағына таңдау.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Барлық топтар

Осыны орындау үшін

Press

Барлық топтарды тасалау.

CTRL+АЛУ ТАҢБАСЫ

Барлық топтарды кеңейту.

CTRL+SHIFT+ҚОСУ ТАҢБАСЫ

Күнтізбелік күн/апта/ай көрінісі

Барлық үшеуі

Осыны орындау үшін

Басу

1күннен 9 күнге дейін көру.

ALT+күндердің санына байланысты перне

10 күнді көру

ALT+0 (НӨЛ)

Аптаға қосылу

ALT+АЛУ ТАҢБАСЫ

Айларға қосылу

ALT+=

Күнтізбе, Тапсырмалар үстелі және Қалта тізімі арасында жылжу.

CTRL+TAB немесе F6

Алдыңғы кездесуді таңдау.

SHIFT+TAB

Алдыңғы Күн-айына өту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі Күн-айына өту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі аптадағы сол Күн-айына өту.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы аптаның сол күніне өту.

ALT+ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІ

Күнді көру

Осыны орындау үшін

Басу

Жұмыс күніңіз басталатын уақытты таңдау.

HOME

Жұмыс күніңіз аяқталатын уақытты таңдау.

END

Алдыңғы уақыттың құрсаулануын таңдау.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі уақыттың құрсаулануын таңдау.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бейнебеттің үстінде уақыт құрсаулануын таңдаңыз.

PAGE UP

Бейнебеттің астында уақыт құрсаулануын таңдаңыз.

PAGE DOWN

Таңдалған уақытты кеңейту немесе қысқарту.

SHIFT+ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+ТӨМЕНГІ КӨРСЕТКІ, сәйкес бойынша

Кездесуді жоғары төмен жылжыту.

Кездесуде жүгіргімен ALT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кездесудің басталу және аяқтау уақытын өзгерту.

Кездесуде жүгіргімен ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі аптадағы сол күнге таңдалған элементті жылжыту.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы аптадағы сол күнге таңдалған элементті жылжыту.

ALT+ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІ

Аптаны көру

Осыны орындау үшін

Басу

Таңдалған күн жұмыс сағаттарының басталуына өту.

HOME

Таңдалған күн жұмыс сағаттарының аяқталуына өту.

END

Таңдалған күнде бір бетті көруге жоғары өту.

PAGE UP

Таңдалған күнде бір бетті көруге төмен өту.

PAGE DOWN

Кездесуді жоғары, төмен, солға және оңға жылжыту.

ALT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ, ALT+СОЛ КӨРСЕТКІ немесе ALT+ОҢ КӨРСЕТКІ

Таңдалған уақыт құрсауының ұзақтығын өзгерту.

SHIFT+СОЛ КӨРСЕТКІ, SHIFT+ОҢ КӨРСЕТКІ, SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+HOME немесе SHIFT+END

Айды көрсету

Осыны орындау үшін

Басу

Аптаның бірінші күніне өту.

HOME

Алдыңғы бетте аптаның сол күніне өту.

PAGE UP

Келесі бетте аптаның сол күніне өту.

PAGE DOWN

Мерзім шарлаушысы

Осыны орындау үшін

Басу

Ағымдағы аптаның бірінші күніне өту.

ALT+HOME

Ағымдағы аптаның соңғы күніне өту.

ALT+END

Алдыңғы аптаның сол күніне өту.

ALT+ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІ

Келесі аптадағы сол Күн-айына өту.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Деректеме немесе мекенжай картасын көру

Жалпы пайдалану

Осыны орындау үшін

Басу

Тізімдегі нақты картаны таңдаңыз.

Тіркелген карта атауының бір немесе бірнеше әріптері немесе сұрыптайтын жолақтың атауы

Алдыңғы картаны таңдау.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі картаны таңдау.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Тізімдегі бірінші картаны таңдаңыз.

HOME

Тізімдегі соңғы картаны таңдаңыз.

END

Ағымдағы беттегі бірінші картаны таңдау.

PAGE UP

Келесі беттегі бірінші картаны таңдау.

PAGE DOWN

Келесі бағандағы жақын картаны таңдаңыз.

RIGHT ARROW

Алдыңғы бағандағы жақын картаны таңдаңыз.

LEFT ARROW

Белсенді карта таңдауын таңдау немесе болдырмау.

CTRL+БОС ОРЫН

Алдыңғы картаны таңдауды кеңейту және бастаудан кейін таңдауды болдырмау.

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі картаны таңдауды кеңейту және бастау алдында таңдауды болдырмау.

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы карта таңдауын бастау нүктесіне қарамастан кеңейту.

CTRL+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі карта таңдауын бастау нүктесіне қарамастан кеңейту.

CTRL+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Тізімдегі бірінші картаны таңдауды кеңейту.

SHIFT+HOME

Тізімдегі соңғы картаны таңдауды кеңейту.

SHIFT+END

Алдыңғы беттегі бірінші карта таңдауын кеңейту.

SHIFT+PAGE UP

Соңғы беттегі соңғы карта таңдауын кеңейту.

SHIFT+PAGE DOWN

Ашық картада жолақтар арасында жылжыту

Мына пернелерді қолдану үшін картадағы жолақтың таңдалғанына көз жеткізіңіз. Карта таңдалған кезде жолақьы таңдау үшін жолақты немесе F2 пернесін басыңыз.

Осыны орындау үшін

Басу

Картаның соңғы жолағынан келесі жолағына жылжыту, келесі картада келесі жолаққа жылжыту.

TAB

Келесі жолаққа жылжыту және картаның бірінші жолағынан келесі картада соңғы жолаққа жылжыту.

SHIFT+TAB

Келесі жолаққа жылжыту немесе көпжолды жолаққа жол қосу.

ENTER

Белсенді картаны тастамай алдыңғы жолаққа жылжу.

SHIFT+ENTER

Мәтінді өңдеуге белсенді жолақта кірістіру орнын көрсету.

F2

Жолақ ішінде таңбалар арасында жылжу

Мына пернелерді қолдану үшін картадағы жолақтың таңдалғанына көз жеткізіңіз. Карта таңдалған кезде жолақьы таңдау үшін жолақты немесе F2 пернесін басыңыз.

Осыны орындау үшін

Басу

Көпжолды жолақта жол қосу.

ENTER

Жолдың басына жылжу.

HOME

Жолдың соңына жылжу.

END

Көп жолды жолақтың басына жылжу.

PAGE UP

Көп жолды жолақтың соңына жылжу.

PAGE DOWN

Көп жолды жолақта алдыңғы жолға жылжу.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Көп жолды жолақта келесі жолға жылжу.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жолақта алдыңғы таңбаға жылжу.

СОЛ КӨРСЕТКІ

Жолақта келесі таңбаға жылжу.

ОҢ КӨРСЕТКІ

Уақыт тізбегін көру (Тапсырмалар немесе жұрнал)

Элемент таңдалғанда

Осыны орындау үшін

Басу

Алдыңғы элементті таңдау.

СОЛ КӨРСЕТКІ

Келесі элементті таңдау.

ОҢ КӨРСЕТКІ

Бірнеше көрші элементтерді таңдау.

SHIFT+СОЛ КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+ОҢ КӨРСЕТКІ

Бірнеше көрші емес элементтерді таңдау.

CTRL+СОЛ КӨРСЕТКІ+БОС ОРЫН немесе CTRL+ОҢ КӨРСЕТКІ+БОС ОРЫН

Таңдалған элементтерді ашу.

ENTER

Бейнебеттегі элементтер үстіндегі элементтерді бір бейнебетте көрсету.

PAGE UP

Бейнебеттегі элементтер астындағы элементтерді бір бейнебетте көрсету.

PAGE DOWN

Уақыт тізбегінде немесе топтағы бірінші элементті таңдау (егер элементтер топтастырылмаса).

HOME

Уақыт тізбегінде немесе топтағы соңғы элементті таңдау (егер элементтер топтастырылмаса).

END

Уақыт тізбегінде немесе топтағы бірінші элементті (таңдамай) көрсету .

CTRL+HOME

Уақыт тізбегінде немесе топтағы соңғы элементті (таңдамай) көрсету .

CTRL+END

Топ таңдалғанда

Осыны орындау үшін

Басу

Топты кеңейту.

ENTER немесе ОҢ КӨРСЕТКІ

Топты тасалау.

ENTER немесе СОЛ КӨРСЕТКІ

Алдыңғы топты таңдау.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі топты таңдау.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Уақыт тізбегінде бірінші топты таңдау.

HOME

Уақыт тізбегінде соңғы топты таңдау.

END

Қосулы бейнебетте кеңейтілген топта бірінші элементті таңдау немесе сөнулі бейнебетте оң жағына таңдау.

ОҢ КӨРСЕТКІ

Уақыт тізбегінде күндер үшін уақыт бірлігі таңдалған кезде

Осыны орындау үшін

Басу

Уақыт шкаласында көрсетілгенмен бірдей уақыттың көбеюін артқа жылжыту.

СОЛ КӨРСЕТКІ

Уақыт шкаласында көрсетілгенмен бірдей уақыттың көбеюін алға жылжыту.

ОҢ КӨРСЕТКІ

Уақыттың төмен шкаласы таңдалғанда жоғарғы шкаланы таңдау.

SHIFT+TAB

Уақыттың жоғары шкаласы таңдалғанда төмен шкаланы таңдау.

TAB

Төмен шкала таңдалғанда бейнебетте бірінші элементті немесе элементтер топтастырылса топты таңдаңыз.

TAB

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×