OpenDocument Spreadsheet (.ods) пішімі мен Windows жүйесіне арналған Excel (.xlsx) пішімі арасындағы айырмашылықтар

.xlsx және .ods сияқты екі файл пішімдерімен жұмыс істегенде пішімдеу өзгешеліктері болуы мүмкін және барлық мүмкіндіктер қол жетімді болмайды. Деректер мен мазмұнды түрлендіре аласыз, бірақ мазмұнмен жұмыс істеу әдісіңіз қай пішімді пайдаланатыныңызға байланысты өзгешеленетін болады.

Әдепкі файл пішімін ауыстыру

  1. Файл > Параметрлер түймешігін басыңыз.

  2. Сақтау түймешігін басыңыз.

  3. Жұмыс кітаптарын сақтау қойындысындағы Файлдарды осы пішімде сақтау тізімінде әдепкі бойынша пайдаланғыңыз келетін файл пішімін басыңыз.

Excel электрондық кестесін OpenDocument жұмыс парағы пішімінде сақтағанда оған не қолдау көрсетеді?

Төмендегі кестеде мүмкіндіктерінің қайсысы OpenDocument Spreadsheet (.ods) пішімінде толық және жартылай қолданылатыны немесе қолданылмайтыны көрсетіледі.

  • Қолдау көрсетіледі     Excel және OpenDocument электрондық кесте пішімі осы мүмкіндікке қолдау көрсетеді. Мазмұны, пішімдеу және функционалдық жоғалып кетпейді.

  • Жартылай қолдау көрсетіледі    Excel және OpenDocument Spreadsheet пішімі осы мүмкіндікке қолдау көрсетеді, бірақ пішімдеу мен функционалдыққа әсер етуі мүмкін. Ешқандай мәтін немесе деректер жоғалмайды, бірақ пішімдеу және мәтін немесе сызбамен жұмыс істеу жолы басқаша болуы мүмкін.

  • Қолдау көрсетілмейді    Excel бағдарламасындағы мүмкіндік OpenDocument Spreadsheet пішімінде қолданылмайды. Егер Excel жұмыс парағын OpenDocument Spreadsheet пішімінде сақтауды жоспарласаңыз, бұл мүмкіндікті пайдаланбаңыз, пайдаланған жағдайда құжаттың сол бөлігіндегі мазмұнды, пішімдеу мен функционалдықты жоғалтып алуыңыз мүмкін.

  • Жарамсыз    Мүмкіндік Windows жүйесіне арналған Excel бағдарламасының соңғы нұсқасында ұсынылған.

Сызба мүмкіндіктері туралы ақпаратты осы мақаланың соңындағы Сызбалық элементтер кестесі бөлімінен қараңыз.

Аймақ

Ішкі аймақ

Қолдау көрсету деңгейі

Қолдау көрсету деңгейі

Excel 2013

Excel 2016

Пішімдеу

Жол биіктігі/Баған ені

Қолданылады

Түрі бірдей болуы керек.

Қолданылады

Түрі бірдей болуы керек.

Пішімдеу

Ұяшық

Қолдау көрсетіледі

Қолдау көрсетіледі

Гиперсілтемелер

Қолдау көрсетіледі

Гиперсілтемелер мәнерлерінде қателер болуы мүмкін.

Қолданылады

Гиперсілтемелер мәнерлерінде қателер болуы мүмкін.

Пішімдеу

Ұяшық мәнерлері

Қолдау көрсетіледі

Қолдау көрсетіледі

Күндер

1900-01-01 алдындағы күндер

Қолданылмайды

Жұмыс кітабын 01.01.1900 жылға дейін .ods пішімінде сақтасаңыз, 1900 жылға дейінгі күндер дұрыс сақталмайды.

Қолдау көрсетілмейді

Жұмыс кітабын 01.01.1900 жылға дейін .ods пішімінде сақтасаңыз, 1900 жылға дейінгі күндер дұрыс сақталмайды.

Басып шығару

Басып шығару ауқымдары

Қолданылады

Қолдау көрсетіледі

Басып шығару

Жолдарды/ Бағандарды қайталау

Қолдау көрсетілмейді

Қолдау көрсетілмейді

Басып шығару

Бет үзілімдері

Қолдау көрсетіледі

Қолдау көрсетіледі

Басып шығару

Жоғарғы колонтитул/Төменгі колонтитул

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда "Кескін", "Бірінші бет" немесе "Тақ/жұп бет" параметрлері қолданылмайды.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда «Кескін», «Бірінші бет» немесе «Тақ/жұп бет» параметрлері қолданылмайды.

Формулалар

Қолданылады

Қолдау көрсетіледі

Формулалар

Аттар

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда жергілікті атаулар, атаулы өрнектер және тұтас емес ауқымдарға атаулар қолданылмайды.

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда «Кескін», «Бірінші бет» немесе «Тақ/жұп бет» параметрлері қолданылмайды.

Формулалар

Қалыпты өрнектер (RegEx)

Қолданылмайды

Орнына Қосымша сүзгіні пайдаланыңыз.

Қолданылмайды

Орнына Қосымша сүзгіні пайдаланыңыз.

Ұяшық комментарийлері

Жартылай қолдау көрсетіледі

Мазмұны бар комментарийлер қайталанып түрленеді. Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқаныңызда комментарийде пішімдеу қолданылмауы мүмкін.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Мазмұны бар аңғартпалар тұрақсыздалған. Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқаныңызда аңғартпада пішімдеу қолданылмауы мүмкін.

Деректермен жұмыс істеу

Топтау және құрылым

Қолданылады

Қолдау көрсетіледі

OLE нысандары

Қолдау көрсетіледі

Қолдау көрсетіледі

Параметрлер

Терезе параметрлері

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Параметрлер

Парақ/кітап параметрлері

Қолдау көрсетілмейді

Қолдау көрсетілмейді

Қорғаныс

Парақты қорғау

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда құпиясөзсіз қорғанысқа қолдау көрсетіледі. Дегенмен, құпиясөзбен қорғалған парақ бар файлдарды сақтау немесе ашу мүмкін емес.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда құпия сөзсіз қорғау қолданылады. Дегенмен, құпия сөзбен қорғалған парақ бар файлдар сақталмайды немесе ашылмайды.

Қорғаныс

Деректерге қатынас құқықтарын басқару (IRM)

Қолданылмайды

IRM қызметі қосылған файлдар сақталмайды.

Қолданылмайды

IRM қызметі қосылған файлдар сақталмайды.

Қорғаныс

Шифрланым

Қолдау көрсетілмейді

Бұл қорғаныс түрі бар файлдар сақталмайды.

Қолдау көрсетілмейді

Бұл қорғаныс түрі бар файлдар сақталмайды.

Деректермен жұмыс істеу

Деректерді тексеру

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір формула түріндегі деректерді тексеру мүмкіндігі сақталмайды.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір формула түріндегі деректерді тексеру мүмкіндігі сақталмайды.

Сыртқы деректер

Веб-сұраулар

Қолданылады

Қолдау көрсетіледі

Сыртқы деректер

Сұрау кестелері

Жартылай қолданылады

Кірістірілген бағандар сияқты кейбір параметрлер қолданылмайды.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Кірістірілген бағандар сияқты кейбір параметрлер қолданылмайды.

Кестелер

Жиын жолдар

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Кестелер

Кесте мәнерлері

Қолдау көрсетілмейді

Қолдау көрсетілмейді

Деректермен жұмыс істеу

Сұрыптау

Жартылай қолданылады

Кейбір қосымша параметрлері қолданылмайды.

Жартылай қолданылады

Кейбір қосымша параметрлері қолданылмайды.

Деректермен жұмыс істеу

Барлығы

Жартылай қолдау көрсетіледі

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда өрнектердің өзі қолданылады, бірақ қайта қолдануға арналған параметрлер қолданылмайды.

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда өрнектердің өзі қолданылады, бірақ қайта қолдануға арналған параметрлер қолданылмайды.

Деректермен жұмыс істеу

Сүзгі

Жартылай қолдау көрсетіледі

Негізгі сүзгілеу қолданылады, бірақ Excel 2013 бағдарламасына қосылған сүзгі мүмкіндіктеріне қолдау көрсетілмейді.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Негізгі сүзу қолданылады, бірақ Excel 2007 бағдарламасына қосылған сүзгі мүмкіндіктері қолданылмайды.

Жиынтық кесте

Мәнерлер

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Жиынтық кесте

Орналасу

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда ықшам біліктер сияқты кейбір орналасулар қолданылмайды.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда ықшам біліктер сияқты кейбір орналасулар қолданылмайды.

Жиынтық кесте

Есептелетін өрістер

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Жиынтық кесте

Топтау

Жартылай қолданылады

Жартылай қолдау көрсетіледі

Жиынтық кесте

IMBI жиынтық кестелері

Қолданылмайды

Қолданылмайды

Жиынтық кестелер

OLAP жиынтықтары

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Деректермен жұмыс істеу

Топтасу

Қолдау көрсетілмейді

Қолдау көрсетілмейді

Ортақ жұмыс кітаптары

Қолдау көрсетілмейді

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

Деректер белгілері

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір деректер белгілері қолданылмайды.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір деректер белгілері қолданылмайды.

Диаграммалар

Деректер кестелері

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

Тренд сызықтары

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір тренд сызықтары қолданылмайды.

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір тренд сызықтары қолданылмайды.

Диаграммалар

Қателік жолдары

Жартылай қолдау көрсетіледі

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір қателік жолдары қолданылмайды.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір қателік жолдары қолданылмайды.

Диаграммалар

Бөлу сызықтары

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

Жоғары-төмен сызықтары

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

Деректер белгілеріндегі көрсеткіш жолдары

Қолдау көрсетілмейді

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

Боялған жапырақты диаграммалар

Қолдау көрсетілмейді

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

Мәндік белгілер

Жартылай қолданылады

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір параметрлер қолданылмайды.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Файлды .ods пішімінде сақтап, оны Excel бағдарламасында қайта ашқанда кейбір параметрлер қолданылмайды.

Диаграммалар

Жиынтық диаграммалар

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

Диаграмма парақтары

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

Секторлық диаграмма секторы немесе секторлық диаграмма сызығы

Қолдау көрсетілмейді

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

«Мұртты жәшік» диаграммасы

Жарамсыз

Қолданылмайды

Диаграммалар

Гистограмма

Жарамсыз

Қолданылмайды

Диаграммалар

Парето диаграммасы

Жарамсыз

Қолданылмайды

Диаграммалар

Секторлық дөңгелек диаграмма

Жарамсыз

Қолданылмайды

Диаграммалар

Тармақталған карта диаграммасы

Жарамсыз

Қолданылмайды

Диаграммалар

Каскадты диаграмма

Жарамсыз

Қолдау көрсетілмейді

OLAP формулалары

Қолдау көрсетілмейді

Қолдау көрсетілмейді

Диаграммалар

Диаграммалардағы кескіндер

Қолдау көрсетілмейді

Қолданылмайды

Сызбалық элементтер

Төмендегі кестеде Excel сызбалық мүмкіндіктерінің қайсысы OpenDocument пішімінде (.ods) толық және жартылай қолданылатыны немесе қолданылмайтыны көрсетіледі.

  • Қолданылады     Excel және OpenDocument пішімдерінің екеуінде де бұл мүмкіндікке қолдау көрсетіледі. Осы мүмкіндікті пайдаланатын сызбалық элементтердің екі пішімде де көрінісі мен қасиеттері бірдей болады.

  • Жартылай қолданылады     Excel пішімі мен OpenDocument пішімдері осы мүмкіндікті қолданады, бірақ сызбалар пішімдердің арасында басқаша пайда болуы мүмкін. Пішімдер арасында жалпы ешқандай деректер жоғалмайды, бірақ пішімдеу мен осы сызбалармен жұмыс істеу жолы басқаша болуы мүмкін.

  • Қолданылмайды    Excel және OpenDocument пішімі арасындағы мүмкіндіктер мен оларды іске асырудың бірегей айырмашылықтарына байланысты, бұл мүмкіндік OpenDocument мүмкіндіктерінде қолданылмайды, this feature isn’t supported in OpenDocument Format. Жұмыс парағын OpenDocument пішімне сақтауды жоспарласаңыз, бұл мүмкіндіктерді пайдаланбаңыз.

Негізгі пішіндер

Қолдау көрсету деңгейі

Қолдау көрсету деңгейі

Excel 2013

Excel 2016

Пішіндер

Қолданылады

Қолданылады

Мәтін ұялары

Қолдау көрсетіледі

Мәтін ұяларындағы нысандардан басқа элементтерге қолдау көрсетіледі. Мәтін ұясындағы нысандар OpenDocument файлын ашқанда жойылады.

Қолдау көрсетіледі

Мәтін ұясындағы нысандардан өзгелерді қолданады. Мәтін ұясындағы нысандар OpenDocument файлын ашқанда жойылады.

WordArt

Жартылай қолдау көрсетіледі

ODF пішімі Excel бағдарламасындағы WordArt параметрлеріне қолдау көрсетпейді. Нәтижесінде, WordArt параметрі сақтаудағы мәтін ұясына түрлендіріледі. Мәтін және негізгі мәтін түсі сақталады, бірақ WordArt әсерлері мен пішімдеуі жоғалады.

Жартылай қолдау көрсетіледі

ODF қондырмасы WordArt параметрлерін Excel бағдарламасында қолданбайды. Нәтижесінде, WordArt мәтін ұясына сақтау кезінде түрлендіріледі. Мәтін және негізгі мәтін түсі сақталады, бірақ WordArt әсерлері мен пішімдеуі жоғалады.

3D пішіндерінің параметрлері

Қолдамайды

Қолдау көрсетілмейді

Суреттер

Қолданылады

ODF ішінде қолданылмайтын кірістіру және қосылым параметрлерінен басқаларға қолданылады.

Қолданылады

ODF ішінде қолданылмайтын кірістіру және қосылым параметрлерінен басқаларға қолданылады.

SmartArt диаграммалары

Қолданылады

Пішіндер тобына түрлендіріледі.

Қолданылады

Пішіндер тобына түрлендіріледі.

ActiveX басқару элементтері

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Excel пішімінің басқару элементтері

Қолдау көрсетілмейді

Қолданылмайды

Диаграммалардағы нысандар

Қолданылады

Диаграмма мен нысандар бар топқа түрлендіріледі.

Қолдау көрсетіледі

Диаграмма мен нысандар бар топқа түрлендіріледі.

Қолтаңба жолының нысаны

Қолданылмайды

Қолдау көрсетілмейді

Камера құралдары/сурет сілтемесінің нысаны ретінде қою

Қолдау көрсетілмейді

Қолданылмайды

Қолжазбалы аңғартпа мәтін

Қолдау көрсетіледі

Қолжазбалы аңғартпа мәтіні кеңейтілген метафайл (EMF) кескініне түрлендіріледі.

Қолданылады

Қолжазбалы аңғартпа мәтіні кеңейтілген метафайл (EMF) кескініне түрлендіріледі.

Нысандар тобы

Қолдау көрсетіледі

Excel 2013 бағдарламасында кейбір нысандарды топтастыру мүмкін емес, сондықтан, OpenDocument файлын ашқанда, кейбір нысандар топтан таратылады. Оған OLE нысанымен топтастырылған диаграмма, сурет, пішін немесе мәтін ұясы кіреді.

Қолдау көрсетіледі

Excel 2016 бағдарламасында кейбір нысандарды топтастыру мүмкін емес, сондықтан, OpenDocument файлын ашқанда, кейбір нысандар топтан таратылады. Бұған диаграмма арқылы топтастырылған кез келген элемент, кескін арқылы топтастырылған сурет, мәтін ұясы немесе OLE нысаны жатады.

Нысанның көрінуі

Қолданылмайды

Файлды сақтап, Word 2013 бағдарламасында қайтадан ашқаннан кейін, көрінбейтін нысандар көрінетін болады.

Қолданылмайды.

Файлды сақтап, Word 2016 бағдарламасында қайтадан ашқаннан кейін, көрінбейтін нысандар көрінетін болады.

Нысан жиектері

Қолдау көрсетіледі

Барлық жиек мәнерлеріне қолдау көрсетілмейді. Қолдау көрсетілмейтін жиек мәнерлері әдепкі жиек мәнері ретінде сақталады (қара, тұтас сызық).

Қолдау көрсетіледі

Жиек мәнерлерінің барлығы қолданылмайды. Қолданылмайтын жиек мәнерлері әдепкі жиек мәнері ретінде сақталады (қара, тұтас сызық).

Нысан бояулары

Қолдау көрсетіледі

Екіден көп тоқтатуы бар градиент бояулар алғашқы екеуінен кейін барлық тоқтауларын жоғалтатын градиенттен өзгесі қолданылады.

Қолданылады

Екіден көп тоқтатуы бар градиент бояулар алғашқы екеуінен кейін барлық тоқтауларын жоғалтатын градиенттен өзгесі қолданылады.

Сызық пішімдеуі

Қолдау көрсетіледі

ODF пішімінде барлық сызық және сызық соңы мәнерлеріне қолдау көрсетілмейді. Қолдау көрсетілмейтін мәнерлер әдепкі ретінде сақталады, қара тұтас сызық пен ашық көрсеткі түрі де сәйкесінше сақталады.

Қолдау көрсетіледі

Сызықтардың барлығы және сызық соңы мәнерлері ODF қондырмасында қолданылмайды. Қолданылмайтын мәнерлер әдепкі ретінде сақталады, қара тұтас сызық пен ашық көрсеткі түрі де сәйкесінше сақталады.

Суретті қиып алу

Қолдау көрсетіледі

Суретті қалыпты қиып алуға қолдау көрсетіледі. Алайда, пішін бар суретті қиып алуға қолдау көрсетілмейді.

Қолдау көрсетіледі

Суреттің қалыпты қиып алынуы қолданылады. Дегенмен суретті кескінмен қиып алу қолданылмайды.

Сурет түсін өзгерту

Жартылай қолданылады

ODF пішімінде кейбір суреттердің түсін өзгерту баламасы бар, мысалы, қара және ақ. Басқа суреттердің түсін өзгертуде балама қамтылмайды және ол біркелкі болады. Сурет бірдей көрсетіледі, бірақ түсін өзгерту мүмкіндігін енді өзгерту немесе жою мүмкін емес.

Жартылай қолдау көрсетіледі

Кейбір суреттердің түсін өзгертуінің ODF қондырмасында қара және ақ сияқты баламасы болады. Басқа сурет түсін өзгертуде балама болмай, тегістеледі. Сурет бірдей көрінеді, бірақ түсін өзгерту одан әрі өзгермейді немесе жойылмайды.

Үш өлшемдік параметрлер

Қолданылмайды

Қолданылмайды

Сурет мәнерлері

Жартылай қолданылады

Жиектер жартылай қолданылады, бірақ бірдей көрінбеуі мүмкін.

Жартылай қолданылады

Жиектер жартылай қолданылады, бірақ бірдей көрінбеуі мүмкін.

Тақырыптар

Қолданылмайды

Қолданылмайды

Кескіндегі гиперсілтеме

Қолданылмайды

Қолданылмайды.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×