OneNote Online бағдарламасындағы пернелер тіркесімдері

Анықтама бөлімінде сипатталған пернелер тіркесімі ағылшын (АҚШ) пернетақта схемасына сәйкес келеді. Басқа пернетақта схемасындағы пернелер ағылшын (АҚШ) пернетақтасындағы пернелерге толығымен сәйкес болмауы мүмкін.

OneNote Online бағдарламасындағы арнайы мүмкіндіктерді шолу үшін OneNote Online бағдарламасындағы арнайы мүмкіндіктер бөлімін қараңыз.

Кеңестер:

  • Пәрмендерге таңбаша ретінде, Маған айту бөліміне өту үшін Ctrl+' (апостроф) басыңыз да, содан кейін қалаулы пәрменді теріңіз (тек Өңдеу режимінде қолжетімді). Пәрменді таңдау үшін төмен және жоғары көрсеткілерін пайдаланып, содан кейін Enter пернесін басыңыз.

  • OneNote Online қызметі веб-браузерде іске қосылады, осылайша пернелер тіркесімі жұмыс үстелі бағдарламасындағы пернелер тіркесімдеріне қарағанда басқа болады. Мысалы, пәрмендерге кіру және шығу үшін, F6 пернесінің орнына Ctrl+F6 тіркесімін пайдаланасыз. Сондай-ақ, F1 (Анықтама) және Ctrl+O (Ашу) сияқты негізгі пернелер тіркесімі OneNote Online қызметіне емес, веб-браузерге қатысты қолданылады.

  • OneNote Online бағдарламасындағы пернелер тіркесімі Microsoft OneNote бағдарламасындағы пернелер тіркесіміне ұқсас келеді. OneNote бағдарламасының басқа нұсқаларындағы пернелер тіркесімдерінің тізімін алу үшін, Қосымша OneNote пернелер тіркесімдері бөлімін қараңыз.

Оқу көрінісіндегі пернетақта пәрмендері

Таспа мен аумақтарды шарлау

Орындалатын әрекет

Басу

Жазба кітапшасының шарлауынан браузер өрістеріне өту

F6

Басқа таспа қойындысын белсендіру

TAB, ENTER

Таспа пәрмендері арқылы жылжыту

TAB

Ағымдағы таңдалған таспа пәрменін орындау

ENTER

Бетті жоғары немесе төмен айналдыру

PGUP не PGDN

Шарлау аумағы

Орындалатын әрекет

Басу

Жазу кітапшасындағы келесі бетке өту

CTRL+PGDN

Жазу кітапшасындағы алдыңғы бетке өту

CTRL+PGUP

Бөлімдегі бірінші бетке өту

ALT+PGUP

Бөлімдегі соңғы бетке өту

Alt+PgDn

Бөлімді жаю

Таңдалған бөлімде енгізу

Өңдеу көрінісіндегі пернетақта пәрмендері

Таспа мен аумақтарды шарлау

Орындалатын әрекет

Басу

Ағымдағы беттен таспаға көшіріңіз де, пәрмендер арасында жылжытыңыз.

Таспаны көрсету үшін Ctrl+F6, пәрменді көрсету үшін Enter түймешігін басыңыз.

Түрлі таспа қойындысын белсендіру

TAB, ENTER

Таспа пәрмендері арқылы жылжыту

TAB

Ағымдағы таңдалған таспа пәрменін орындау

Enter

Шарлау аумағы

Орындалатын әрекет

Басу

Жазу кітапшасындағы келесі бетке өту

CTRL+PGDN

Жазу кітапшасындағы алдыңғы бетке өту

CTRL+PGUP

Бөлімдегі бірінші бетке өту

ALT+PGUP

Бөлімдегі соңғы бетке өту

ALT+PGDN

Жаңа бөлім

Бөлімге өтіп, SHIFT+F10, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ ( Жаңа бөлім пәрменіне өту үшін үш рет басу), ENTER пернесін басу

Ағымдағы бетті жоғары немесе төмен жылжыту

ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ALT+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бетті жою

Бетке өтіп, SHIFT+F10, ENTER пернелерін басу

Бөлімді таңдау

Бөлімге өтіп SHIFT+F10, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ (Жою пәрменіне өту үшін), ENTER пернесін басу

Кірістіру нүктесін жылжыту

Орындалатын әрекет

Басу

Тақырып аумағынан бетке өту

TAB не ENTER

Бір таңба оңға

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңба солға

СОЛ КӨРСЕТКІ

Бір сөз оңға

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөз солға

CTRL+СОЛ КӨРСЕТКІ

Бір жол жоғары

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір жол төмен

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір абзац жоғары

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір абзац төмен

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жолдың басына

HOME

Жолдың соңына

END

Беттің басына (тақырып аумағын қоспағанда)

CTRL+HOME

Беттің соңына

CTRL+END

Тақырып аумағына

PGUP немесе CTRL+A, CTRL+A, тақырып таңдалғанша TAB пернесін басу

Мазмұнды бөлектеу: бөлектелген үзікті шығарып алу

Орындалатын әрекет

Перне/пернелер тіркесімі

Бір таңба оңға

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңба солға

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөз оңға

SHIFT+CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөз солға

SHIFT+CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір жол жоғары

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір жол төмен

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір абзац жоғары

SHIFT+CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір абзац төмен

Shift+Ctrl+Төмен көрсеткі

Абзацтың басына

Shift+Home

Абзацтың соңына

SHIFT+END

Құрылымның басына

SHIFT+CTRL+HOME

Құрылымның соңына

SHIFT+CTRL+END

Бүкіл абзацты, одан кейін құрылымды, одан кейін бетті

Әрбір кеңейтім деңгейіне CTRL+A

Мазмұнды өңдеу

Орындалатын әрекет

Перне/пернелер тіркесімі

Қиып алу

CTRL+X

Көшіру

CTRL+C

Қою

CTRL+V

Гиперсілтеме кірістіру

CTRL+K

Болдырмау

CTRL+Z

Қайтару

ALT+F7

Бір қате сөзден басқасына жылжыту

ALT+F7

Жаңа құрылым

CTRL+SHIFT+Q

Бір құрылымнан басқасына жылжыту

CTRL+A, CTRL+A, TAB

Өзгертулерді сақтау

Ескерту : OneNote Online іске қосылып тұрып, жазбаларыңыз өзгертілгенде, олар автоматты түрде сақталады. Жазбаларды қолмен сақтау қажет емес.

.

CTRL+S

Кестелер

Орындалатын әрекет

Басу

Жаңа ұяшықты кестенің соңғы ұяшығында орналасқан кезде жасау

TAB

Жолды төменгі жаққа кірістіру

CTRL+ENTER

Ескерту : Ұяшық, баған немесе жол таңдалған кезде, туралау таңдалған ұяшықтардың мазмұнына қолданылады. Кесте таңдалған кезде, туралау кестеге қолданылады, бірақ ұяшықтарға әсер етпейді.

Мәтінді пішімдеу

Орындалатын әрекет

Перне/пернелер тіркесімі

Қалың

CTRL+B

Көлбеу

CTRL+I

Астын сызу

CTRL+U

Таңбалаушы тізім

CTRL+PERIOD

Нөмірленген тізім

CTRL+қиғаш сызық не CTRL+SHIFT+O

Сол жақ шетпен туралау

CTRL+L

Оң жақ шетпен туралау

CTRL+R

Ортасы бойынша туралау

CTRL+E

Жол шегінісін үлкейту

ALT+SHIFT+ОҢ КӨРСЕТКІ

Жол шегінісін кішірейту

ALT+SHIFT+СОЛ КӨРСЕТКІ

Тег жазбалары

Орындалатын әрекет

Басу

Орындау үшін

CTRL+1

Маңызды

CTRL+2

Сұрақ

CTRL+3

Кейін еске салу

CTRL+4

Анықтама

CTRL+5

Бөлектеу

CTRL+6

Контакт

CTRL+7

Мекенжайы

CTRL+8

Телефон нөмірі

CTRL+9

Windows және Mac пернетақта баламалары

Перне

Өзгерткіш

Windows

Mac

BACKSPACE

ALT

Бір уақытта бір сөзге шегіну

END

ALT

Құжаттың немесе құрылымның астына кірістіру нүктесін жылжыту

ENTER

ALT

Internet Explorer браузерінде бет сипаттарын көрсету

TAB

CTRL-ALT

Тапсырмаларды ауыстыру

HOME

ALT

Басты бетке өту.

Құжаттың немесе құрылымның үстіне кірістіру нүктесін жылжыту

Сол

ALT

Internet Explorer браузерінде кері қайту

Бір мезетте бір сөзді солға жылжыту

PAGEDN

ALT

Келесі бетке өту

Келесі бетке өту

PAGEUP

ALT

Алдыңғы бетке өту

Алдыңғы бетке өту

Оң жақ

ALT

Internet Explorer браузерінде алға өту

Бір мезетте бір сөзді оңға жылжыту

TAB

ALT

Бағдарламалар арсында ауысу

Фокусты браузер мен бет элементтері арасында жылжыту (қолжетімділік циклі)

Төмен

ALT-SHIFT

Ағымдағы бетті шарлау панелінде бір орынға төмен жылжыту

Кірістіру орнынан абзацтың соңына дейін бөлектеу

END

ALT-SHIFT

Бөлімдегі соңғы бетке жылжыту

Бөлімдегі соңғы бетке жылжыту

ENTER

ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде толық экранды қосу

TAB

CTRL-ALT-SHIFT

Тапсырмалар арасында ауысу

HOME

ALT-SHIFT

Бөлімдегі бірінші бетке жылжу

Бөлімдегі бірінші бетке жылжу

Сол жақ

ALT-SHIFT

Жол шегінісінің бір деңгейін жою

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір сөз

Оң

ALT-SHIFT

Жол шегінісі

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір сөз

TAB

ALT-SHIFT

Бағдарламалар арсында ауысу

Фокусты браузер мен бет элементтері арасында жылжыту (қолжетімділік циклі)

Жоғары

ALT-SHIFT

Ағымдағы бетті шарлау панелінде бір орынға төмен жылжыту

Кірістіру орнынан абзац аяғына дейін бөлектеу

BACKSPACE

Бір уақытта бір сөзге шегіну

DELETE

Бір уақытта бір сөзді жою

Төмен

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір абзац

END

Құжаттың немесе құрылымның астына кірістіру нүктесін жылжыту

HOME

Құжаттың немесе құрылымның жоғарғы жағына қарай өту (Safari бағдарламасында браузердің басты бетіне өту)

Сол

Кірістіру орнын жолдың басына жылжыту (Firefox браузерінде алдыңғы бетке қайту)

Оң

Кірістіру орнын жолдың соңына жылжыту (Firefox браузерінде алға жылжу)

TAB

Тапсырмаларды ауыстыру (Windows ALT-TAB секілді)

Жоғары

Кірістіру орнын жоғары жылжыту, бір уақытта бір абзац

ESC

⌘-ALT

Тапсырма басқарушысын ашу (Force Quit бағдарламалары)

HOME

⌘-ALT

Safari браузерінде басты бетке өту

Сол

⌘-ALT

Chrome браузерінде қойындылар арасында ауысу

DELETE

⌘-SHIFT

Firefox браузерінде кэшті тазалайды

Төмен

⌘-SHIFT

Төмен қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

END

⌘-SHIFT

Құжаттың немесе беттің соңына қарай таңдау

HOME

⌘-SHIFT

Құжаттың немесе беттің жоғарғы жағына қарай таңдау (Safari бағдарламасында браузердің басты бетіне өту)

Сол

⌘-SHIFT

Жолдың басына дейін бөлектеу.

Оң

⌘-SHIFT

Жолдың соңына дейін бөлектеу.

TAB

⌘-SHIFT

Тапсырмаларды ауыстыру (Windows ALT-TAB секілді)

Жоғары

⌘-SHIFT

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

ESC

CTRL-SHIFT

Тапсырма басқарушысын ашу

Оң

CTRL-SHIFT

Оң жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір сөз

Төмен

CTRL

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір абзац

Кірістіру орнын жолдың соңына қарай жылжыту

Сол

CTRL-SHIFT

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір сөз

ESC

CTRL

Бастау мәзірін немесе Бастау бетін ашу

DELETE

CTRL-ALT

Экранды құлыптау бетін ашу

Сол

CTRL

Кірістіру орнын солға жылжыту, бір уақытта бір сөз

Виджет бақылау тақтасын көрсету

PAGEDN

CTRL

Firefox және Chrome браузерінде ашық қойындылар арасында ауысу

PAGEUP

CTRL

Firefox және Chrome шолғышында ашық қойындылар арасында ауысу

END

CTRL

Құжаттың немесе құрылымның соңына кірістіру орнын жылжыту

TAB

CTRL

Ашық қойындылар арасында ауысу

Ашық қойындылар арасында ауысу

Жоғары

CTRL

Кірістіру орнын жоғары жылжыту, бір уақытта бір абзац

Кірістіру орнын жолдың басына қарай жылжыту

BACKSPACE

CTRL-ALT

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Бір уақытта бір әріпке шегіну

HOME

CTRL

Құжаттың немесе құрылымның басына кірістіру орнын жылжыту

Төмен

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде бетті төмен жылжыту

END

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде беттің төменгі жағына жылжыту

HOME

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде беттің жоғарғы жағына жылжыту

PAGEDN

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде төмен қарай жылжыту

PAGEUP

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде жоғары қарай жылжыту

Оң

CTRL

Кірістіру орнын солға жылжыту, бір уақытта бір сөз

Жоғары

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде бетті төмен жылжыту

BACKSPACE

CTRL-ALT-SHIFT

Бір уақытта бір сөзге шегіну

Бір уақытта бір сөзге шегіну

END

CTRL-ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде беттің төменгі жағына жылжыту

HOME

CTRL-ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде беттің жоғарғы жағына жылжыту

PAGEDN

CTRL-ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде төмен қарай жылжыту

PAGEUP

CTRL-ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде жоғары қарай жылжыту

ESC

ALT

Терезені кішірейту

Төмен

CTRL-SHIFT

Төмен қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

Жолдың соңына дейін таңдау

ESC

ALT-SHIFT

Терезені кішірейту

HOME

CTRL-SHIFT

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

Жолдың басына дейін бөлектеу.

INSERT

Жоқ

Алмастыру режимі қосу

PAGEDN

CTRL-SHIFT

Келесі бетке өту

PAGEUP

CTRL-SHIFT

Алдыңғы бетке өту

TAB

CTRL-SHIFT

Ашық қойындылар арасында ауысу

Ашық қойындылар арасында ауысу

Жоғары

CTRL-SHIFT

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

Жолдың басына дейін бөлектеу.

BACKSPACE

Жоқ

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Бір уақытта бір әріпке шегіну

DELETE

Жоқ

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Төмен

Жоқ

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір жол

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір жол

END

Жоқ

Кірістіру орнын жолдың соңына қарай жылжыту

Кірістіру орнын жолдың соңына қарай жылжыту

ENTER

Жоқ

Жаңа жолды кірістіру

Жаңа жолды кірістіру

BACKSPACE

CTRL

Бір уақытта бір сөзге шегіну

HOME

Жоқ

Кірістіру орнын жолдың басына қарай жылжыту

Safari және Chrome браузерінде кірістіру орнын абзацтың басына қарай жылжыту

Сол

Жоқ

Кірістіру орнын солға жылжыту, бір уақытта бір әріп

Кірістіру орнын солға жылжыту, бір уақытта бір әріп

PAGEDN

Жоқ

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір экран

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір экран

PAGEUP

Жоқ

Кірістіру орнын жоғары қарай жылжыту, бір уақытта бір экран

Кірістіру орнын жоғары қарай жылжыту, бір уақытта бір экран

Оң

Жоқ

Кірістіру орнын оңға жылжыту, бір уақытта бір әріп

Кірістіру орнын оңға жылжыту, бір уақытта бір әріп

TAB

Жоқ

Шегініс немесе кестедегі келесі ұяшыққа жылжу

Шегініс, кестедегі келесі ұяшыққа жылжу немесе кесте қосу

Жоғары

Жоқ

Кірістіру орнын жоғары қарай жылжыту, бір уақытта бір жол

Кірістіру орнын жоғары қарай жылжыту, бір уақытта бір жол

BACKSPACE

SHIFT

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Төмен

SHIFT

Төмен қарай таңдау, бір уақытта бір жол

Төмен қарай таңдау, бір уақытта бір жол

END

SHIFT

Жолдың соңына дейін таңдау

Жолдың соңына дейін таңдау

ENTER

SHIFT

Жұмсақ жол үзілімін кірістіру.

Жұмсақ жол үзілімін кірістіру.

HOME

SHIFT

Жолдың басына дейін бөлектеу.

Жолдың басына дейін бөлектеу.

Сол

SHIFT

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір әріп

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір әріп

Оң

SHIFT

Оң жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір әріп

Оң жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір әріп

TAB

SHIFT

Шегіністің бір деңгейін жою, кестедегі алдыңғы ұяшыққа қайту

Шегіністің бір деңгейін жою, кестедегі алдыңғы ұяшыққа қайту

Жоғары

SHIFT

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір жол

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір жол

OneNote 2010 нұсқасына арналған қосымша пернелер тіркесімдері

OneNote Online қызметіндегі пернелер тіркесімі Microsoft OneNote бағдарламасындағы пернелер тіркесіміне ұқсайды. Осы мақалада берілген пернелер тіркесімі OneNote Online бағдарламасындағы көптеген тапсырмаларға арналған. OneNote жұмыс үстелі бағдарламасындағы пернелер тіркесімдерінің тізімін келесі бөлімнен қараңыз:

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×