Office құжатының сипаттарын көру немесе өзгерту

Сонымен қатар, метадеректер ретінде де белгілі құжаттың сипаттары сипаттайтын және анықтайтын файлдардың қосымша ақпараты болып табылады. Құжаттың сипаттары тақырып, автордың аты және құжаттың тақырыбын және мазмұнын анықтайтын құпия сөздерден тұрады.

Файлдарға құжат сипаттарын қосқан болсаңыз, оларды кейін оңай ұйымдастырып, анықтауға болады. Сондай-ақ, осы сипаттарға негізделген құжаттарды іздеуге де болады.

Не істегіңіз келеді?

Құжат сипаттары туралы көбірек білу

Құжат сипаттарының түрлері

Ағымдағы файлдың сипаттарын көру және өзгерту

Құжат сипаттары туралы көбірек білу

Құжат сипаттарының түрлері

Құжат сипаттарының бес түрі бар.

 • Стандартты сипаттар     Әдепкі Microsoft Office құжаттары автор, аты және тақырыбы сияқты стандартты сипаттардың жиынымен тағайындалады. Құжаттарды ұйымдастыруды және анықтауды оңайлату үшін осы сипаттарға мәтін мәндерін қоюға болады. Мысалы, Word бағдарламасында сату файлдарына кілт сөз тұтынушыларын қосу үшін кілт сөз сипаттарын қолдана аласыз. Одан кейін сол кілт сөзбен барлық сату файлдарын іздеуге болады.

 • Автоматты түрде жаңартылатын сипаттар     Бұл сипаттар екі файл жүйесінің сипаттарын қамтиды (мысалы, файл жасалғанда немесе өзгертілгенде оның өлшемі немесе күні) және Office бағдарламалары арқылы қолданатын статистикасын (мысалы, құжаттағы сөздердің немесе таңбалардың саны). Автоматты түрде жаңартылатын сипаттарды анықтамайсыз немесе өзгертпейсіз.

  Автоматты түрде жаңартылатын сипаттарды құжаттарды анықтау және табу үшін қолдануға болады. Мысалы, Тамыздың 3-інен кейін жасалған немесе кеше өзгертілген барлық файлдарды іздеуіңізге болады.

 • Таңдамалы сипаттар     Office құжаттарына қосымша жаңа таңдамалы сипаттарды анықтауыңызға болады. Таңдамалы сипаттарда мәтінді, уақытты немесе сандық мәндерді туралауыңызға болады және оларды ия немесе жоқдеп белгілеуге болады. Ұсынылған атаулар тізімінен таңдауыңызға немесе өзіңіздікін анықтауыңызға болады.

 • Ұйымның сипаттары     Егер ұйым «Құжат мәліметі» тақтасын реттесе, құжатпен сәйкес келетін құжаттар сипаттары ұйымыңызға ерекше болуы мүмкін.

 • Құжаттар кітапханасының сипаттары     Бұл веб-тораптың немесе жалпы қалтаның құжат кітапханасы құжаттармен байланысты сипаттар. Жаңа құжаттар кітапханасын жасағанда, бір немесе бірнеше құжаттар кітапханасын жасауға болады және оның мәндеріне ереже орнатуға болады. Адамдар құжаттар кітапханасына құжат қосқанда, осы сипаттардың әрбіріне мәндер қосу немесе дұрыс емес сипаттарды жаңарту ұсынылады. Мысалы, өнім туралы пікірлерді қамтитын құжаттар кітапханасы жазған адам, күн, санат және сипаттамасы сияқты сипаттарды толтыруды ұсынуы мүмкін. Құжатты Word 2010, Excel 2010 немесе PowerPoint 2010 бағдарламаларындағы құжаттар кітапханасынан ашқанда, құжаттар кітапханасының бұл сипаттарын құжат туралы мәліметтер тақтасында өңдеуге және жаңартуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Ағымдағы файлдың сипаттарын көру және өзгерту

Қандай Office 2010 бағдарламасын пайдаланасыз?

Access бағдарламасы

Excel бағдарламасы

InfoPath

PowerPoint бағдарламасы

Project

Publisher бағдарламасы

Visio

Word бағдарламасы

Access бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Ақпарат түймешігін басыңыз.

 3. Дерекқор сипаттарын қарау және өңдеу түймешігін басыңыз.

 4. Құжат сипаттары диалогтық терезесінде көру немесе жаңарту мақсатында сипаттарды таңдау үшін, қойындыларды басыңыз.

  Ескерту : Ұйым құжат туралы мәлімет тақтасын реттесе немесе сипаттары қаралатын құжат құжат кітапханасы немесе құжаттарды басқару серверінде сақталса, құжат сипаттарының қосымша көріністері қол жетімді болуы мүмкін.

 5. ОК түймешігін басыңыз. Жасалған өзгертулердің барлығы автоматты түрде сақталады.

 6. Файлға оралу үшін, Файл қойындысын қайтадан басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Excel бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Жұмыс кітабының сипаттарын көру үшін, Ақпарат тармағын таңдаңыз.

 3. Сипаттарды қосу немесе өзгерту үшін, жаңарту мақсатында сипаттың үстіне меңзерді апарып, мәліметтерді енгізіңіз.

 4. Жұмыс кітабына қайта оралу үшін, Файл қойындысын қайтадан басыңыз. Жасалған өзгертулердің барлығы автоматты түрде сақталады.

  Ескертулер : 

  • Көбірек сипаттарды көру үшін Барлық сипатты көрсету пәрменін таңдаңыз. Азырақ сипаттарды көру үшін Азырақ сипаттарды көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Сипаттарды жұмыс кітабындағы тақтада көру үшін, Сипаттар тармағын, одан кейін Құжат тақтасын көрсету параметрін таңдаңыз.

  • Реттелетін сипаттарды көру үшін Сипаттар пәрменін, содан кейін Қосымша сипаттар пәрменін таңдаңыз. Реттелетін сипаттар туралы қосымша мәліметтер алу үшін Файлдың реттелетін сипаттарын көру немесе оларды жасау бөлімін қараңыз.

  • Ұйым құжат туралы мәлімет тақтасын реттесе немесе сипаттары қаралатын құжат құжат кітапханасы немесе құжаттарды басқару серверінде сақталса, құжат сипаттарының қосымша көріністері қол жетімді болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

InfoPath

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Статистикалық мәліметтерді көру үшін, Ақпарат түймешігін басыңыз.

 3. Пішіннің Атауы, Идентификатор немесе Сипаттамасы мәнін өзгерту үшін, Пішін үлгісінің сипаттары пәрменін таңдаңыз да, керекті өрістерге өзгертулерді жасаңыз.

 4. Бұл пішінді InfoPath Filler бағдарламасында өзгертпелі санатта көрсету үшін, Пайдаланушылық санатқа рұқсат беру параметріне құсбелгі қойыңыз да, сондай өзгертпелі санатқа атау енгізіңіз.

 5. ОК түймешігін басыңыз.

 6. Жұмыс кітабына қайту үшін, Файл қойындысын қайтадан басыңыз. Барлық жасалған өзгертулер автоматты түрде сақталады.

Беттің жоғарғы жағы

PowerPoint бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Көрменің сипаттары көру үшін, Ақпарат тармағын таңдаңыз.

 3. Сипаттарды қосу немесе өзгерту үшін, жаңарту мақсатында сипаттың үстіне меңзерді апарып, мәліметтерді енгізіңіз.

 4. Көрмеге қайта оралу үшін, Файл қойындысын басыңыз. Жасалған өзгертулердің барлығы автоматты түрде сақталады.

  Ескертулер : 

  • Көбірек сипаттарды көру үшін Барлық сипатты көрсету пәрменін таңдаңыз. Азырақ сипаттарды көру үшін Азырақ сипаттарды көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Сипаттарды көрмедегі тақтада көру үшін, Сипаттар тармағын, одан кейін Құжат тақтасын көрсету параметрін таңдаңыз.

  • Реттелетін сипаттарды көру үшін Сипаттар пәрменін, содан кейін Қосымша сипаттар пәрменін таңдаңыз. Реттелетін сипаттар туралы қосымша мәліметтер алу үшін Файлдың реттелетінелетін сипаттарын көру немесе оларды жасау бөлімін қараңыз.

  • Ұйым құжат туралы мәлімет тақтасын реттесе немесе сипаттары қаралатын құжат құжат кітапханасы немесе құжаттарды басқару серверінде сақталса, құжат сипаттарының қосымша көріністері қол жетімді болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Project

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Жоба сипаттарын көру үшін, Ақпарат тармағын таңдаңыз.

 3. Сипаттарды қосу немесе өзгерту үшін, жаңарту мақсатында сипаттың үстіне меңзерді апарып, мәліметтерді енгізіңіз.

 4. Жобаға қайта оралу үшін, Файл қойындысын басыңыз. Жасалған өзгертулердің барлығы автоматты түрде сақталады.

  Ескертулер : 

  • Реттелетін сипаттарды көру үшін, Жоба туралы мәліметтер тармағын, одан кейін Advanced Properties параметрін таңдаңыз. Реттелетін сипаттар туралы қосымша мәліметтер алу үшін, Файлдың реттелетін сипаттарын көру немесе жасау бөлімін қараңыз.

  • Жобаның статистикасын көру үшін, Жоба туралы мәліметтер тармағын, одан кейін Жоба статистикасы параметрін таңдаңыз.

  • Ұйым құжат туралы мәлімет тақтасын реттесе немесе сипаттары қаралатын құжат құжат кітапханасы немесе құжаттарды басқару серверінде сақталса, құжат сипаттарының қосымша көріністері қол жетімді болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Publisher бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Сипаттарды көру үшін, Ақпарат тармағын таңдаңыз.

 3. Жарияланымға оралу үшін Файл қойындысын қайтадан басыңыз. Жасалған өзгертулердің барлығы автоматты түрде сақталады.

  Ескертулер : 

  • Өзгертпелі сипаттарды көру немесе жаңарту үшін, Жарияланым сипаттары тармағын, одан кейін Қосымша сипаттар параметрін таңдаңыз. Өзгертпелі сипаттар туралы қосымша мәліметтер алу үшін, Файл өзгертпелі сипаттарын көру және өзгертубөлімін қараңыз.

  • Ұйым құжат туралы мәлімет тақтасын реттесе немесе сипаттары қаралатын құжат құжат кітапханасы немесе құжаттарды басқару серверінде сақталса, құжат сипаттарының қосымша көріністері қол жетімді болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Visio

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Сипаттарды көру үшін, Ақпарат тармағын таңдаңыз.

 3. Сипаттарды қосу немесе өзгерту үшін, жаңарту мақсатында сипаттың үстіне меңзерді апарып, мәліметтерді енгізіңіз.

 4. Жарияланымға оралу үшін Файл қойындысын қайтадан басыңыз. Жасалған өзгертулердің барлығы автоматты түрде сақталады.

  Ескертулер : 

  • Реттелетін сипаттарды көру үшін Сипаттар пәрменін, содан кейін Қосымша сипаттар пәрменін таңдаңыз. Реттелетін сипаттар туралы қосымша мәліметтер алу үшін Файлдың реттелетін сипаттарын көру немесе оларды жасау бөлімін қараңыз.

  • Байланысты құжаттарға сілтеме қосу үшін, Байланыстырылған құжаттар тармағын, одан кейін Тиісті құжатқа сілтемені қосу параметрін таңдаңыз.

  • Ұйым құжат туралы мәлімет тақтасын реттесе немесе сипаттары қаралатын құжат құжат кітапханасы немесе құжаттарды басқару серверінде сақталса, құжат сипаттарының қосымша көріністері қол жетімді болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Word бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Құжаттың сипаттарын көру үшін, Ақпарат тармағын таңдаңыз.

 3. Сипаттарды қосу немесе өзгерту үшін, жаңарту мақсатында сипаттың үстіне меңзерді апарып, мәліметтерді енгізіңіз.

 4. Құжатқа қайта оралу үшін, Файл қойындысын басыңыз. Жасалған өзгертулердің барлығы автоматты түрде сақталады.

  Ескертулер : 

  • Көбірек сипаттарды көру үшін Барлық сипатты көрсету пәрменін таңдаңыз. Азырақ сипаттарды көру үшін Азырақ сипаттарды көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Сипаттарды жұмыс кітабындағы тақтада көру үшін, Сипаттар тармағын, одан кейін Құжат тақтасын көрсету параметрін таңдаңыз.

  • Реттелетін сипаттарды көру үшін Сипаттар пәрменін, содан кейін Қосымша сипаттар пәрменін таңдаңыз. Реттелетін сипаттар туралы қосымша мәліметтер алу үшін Файлдың реттелетін сипаттарын көру немесе оларды жасау бөлімін қараңыз.

  • Ұйым құжат туралы мәлімет тақтасын реттесе немесе сипаттары қаралатын құжат құжат кітапханасы немесе құжаттарды басқару серверінде сақталса, құжат сипаттарының қосымша көріністері қол жетімді болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Файл өзгертпелі сипаттарын көру және өзгерту

Таңдамалы сипаттар Office құжаттарында анықталатын сипаттар.Таңдамалы сипаттарда мәтінді, уақытты немесе сандық мәндерді туралауыңызға болады және оларды ия немесе жоқдеп белгілеуге болады. Ұсынылған атаулар тізімінен таңдауыңызға немесе өзіңіздікін анықтауыңызға болады.

Қандай бағдарламаны қолданасыз?

Access бағдарламасы

Excel бағдарламасы

PowerPoint бағдарламасы

Project

Publisher бағдарламасы

Word бағдарламасы

Access бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Ақпарат түймешігін басыңыз.

 3. Дерекқор сипаттарын қарау және өңдеу параметрін таңдаңыз.

 4. Таңдамалы қойындысын басыңыз.

  • Аты жолағына өзгертпелі сипат атын теріңіз немесе тізімнен атты таңдаңыз.

  • Түрі тізімінен қосқыңыз келетін сипатқа деректер түрін таңдаңыз.

  • Мән жақтауында сипаттың мәнін теріңіз.Терілген мән Түр тізіміндегі таңдаумен сәйкесу керек. Мысалы, Түр тізіміндегі Сан таңдалса, санды Мән жақтауында теруіңіз керек. Сипат түріне сәйкес келмейтін мәндер мәтін ретінде сақталады.

 5. Қосу пәрменін таңдап, одан кейін ОК түймешігін басыңыз.

 6. Жұмыс кітабына қайту үшін, Файл қойындысын қайтадан басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Excel бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Ақпарат түймешігін басыңыз.

 3. Сипаттар параметрі жанындағы көрсеткіні басып, одан кейін Advanced Properties параметрін таңдаңыз.

 4. Таңдамалы қойындысын басыңыз.

  • Атау жақтауында өзгертпелі сипат атын теріңіз не тізімнен атты таңдаңыз.

  • Түр тізімінде қосу қажет сипаттың дерек түрін таңдаңыз.

  • Мән жолағына сипат мәнін теріңіз. Терілетін мән Түрі тізіміндегі бөлектелген элементке сәйкес келуі тиіс. Мысалы, Түрі тізімінен Саны параметрін таңдасаңыз, Мән жолағына санды теруіңіз тиіс. Сипат түріне сәйкес келмейтін мәндер мәтін ретінде сақталады.

 5. Қосу пәрменін таңдап, одан кейін ОК түймешігін басыңыз.

 6. Жұмыс кітабына оралу үшін, Файл қойындысын қайтадан басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

PowerPoint бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Ақпарат түймешігін басыңыз.

 3. Сипаттар параметрі жанындағы көрсеткіні басып, содан кейін Қосымша сипаттар пәрменін таңдаңыз.

 4. Таңдамалы қойындысын басыңыз.

  • Атау жақтауында таңдамалы сипат атын теріңіз не тізімнен атты таңдаңыз.

  • Түр тізімінде қосу қажет сипаттың дерек түрін таңдаңыз.

  • Мән жолағына сипат мәнін теріңіз. Терілетін мән Түрі тізіміндегі бөлектелген элементке сәйкес келуі тиіс. Мысалы, Түрі тізімінен Саны параметрін таңдасаңыз, Мән жолағына санды теруіңіз тиіс. Сипат түріне сәйкес келмейтін мәндер мәтін ретінде сақталады.

 5. Қосу пәрменін таңдап, одан кейін ОК түймешігін басыңыз.

 6. Көрмеге қайта оралу үшін, Файл қойындысын қайтадан басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Project

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Ақпарат түймешігін басыңыз.

 3. Жоба туралы мәліметтер параметрі жанындағы көрсеткіні басып, одан кейін Қосымша сипаттар параметрін таңдаңыз.

 4. Таңдамалы қойындысын басыңыз.

  • Аты жолағына өзгертпелі сипат атын теріңіз немесе тізімнен атты таңдаңыз.

  • Түрі тізіміне қосылатын сипатқа деректер түрін таңдаңыз.

  • Мән жолағына сипат мәнін теріңіз. Терілетін мән Түрі тізіміндегі бөлектелген элементке сәйкес келуі тиіс. Мысалы, Түрі тізімінен Сан параметрін таңдасаңыз, Мән жолағына санды теруіңіз тиіс. Сипат түріне сәйкес келмейтін мәндер мәтін ретінде сақталады.

 5. Қосу пәрменін таңдап, ОК түймешігін басыңыз.

 6. Жобаға қайта оралу үшін, Файл қойындысын қайтадан басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Publisher бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Ақпарат түймешігін басыңыз.

 3. Жарияланым сипаттары параметрі жанындағы көрсеткіні басып, одан кейін Қосымша сипаттар параметрін таңдаңыз.

 4. Таңдамалы қойындысын басыңыз.

  • Атау жақтауында таңдамалы сипат атын теріңіз не тізімнен атты таңдаңыз.

  • Түр тізімінде қосу қажет сипаттың дерек түрін таңдаңыз.

  • Мән жақтауында сипаттың мәнін теріңіз. Терілетін мән Түр тізіміндегі таңдауға сәйкес келуі керек. Мысалы, егер Түр тізімінде Сан таңдасаңыз, санды Мән жақтауында теруіңіз керек. Сипаттар түріне сәйкес келмейтін мәндер мәтін ретінде сақталады.

 5. Жарияланымға оралу үшін, Файл қойындысын қайтадан басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Word бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Ақпарат түймешігін басыңыз.

 3. Сипаттар тармағын, одан кейін Қосымша сипаттар параметрін таңдаңыз.

 4. Таңдамалы қойындысын басыңыз.

  • Аты жолағына өзгертпелі сипат атын теріңіз немесе тізімнен атты таңдаңыз.

  • Түрі тізіміне қосылатын сипатқа деректер түрін таңдаңыз.

  • Мән жақтауында сипаттың мәнін теріңіз. Терілетін мән Түр тізіміндегі таңдауға сәйкес келуі керек. Мысалы, Түр Түр тізімінде Санды таңдасаңыз, санды Мән жақтауында теруіңіз керек. Сипат түріне сәйкес келмейтін мәндер мәтін ретінде сақталады.

 5. Құжатқа оралу үшін, Файл қойындысын қайтадан басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×