Office файлдарында ActiveX параметрлерін қосу немесе ажырату

Маңызды : Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

ActiveX басқару элементтерімен файлдарда жұмыс істеу, олардың параметрлерін өзгерту және хабарлау тақтасы мен қауіпсіздікті басқару орталығы арқылы оларды қосу және ажырату жолдарын көріңіз. Сонымен қатар, ActiveX басқару элементтері мен олар қалайша файлдарды жақсартатыны туралы толығырақ мәлімет алуыңызға болады.

АТ мамандары ActiveX параметрлерін жоспарлау туралы қосымша мәліметтерді TechNet бөліміндегі Office 2010 жиынтығындағы ActiveX басқару элементтеріне арналған қауіпсіздік параметрлерін жоспарлау тармағынан ала алады.

Осы мақалада

Хабарлау тақтасы пайда болғанда ActiveX басқару элементтерін қосу

Қауіпсіздік туралы ескерту көрсетілгенде, ActiveX басқару элементтерін бір уақытқа қосу

ActiveX басқару элементтерінің параметрлерін Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher және Visio бағдарламаларында өзгерту

ActiveX басқару параметрлері түсіндіріледі

ActiveX басқару элементі дегеніміз не және оның қатерлері қандай?

Қауіп және ықтимал зақым

Хабарлау тақтасы пайда болғанда ActiveX басқару элементтерін қосу

ActiveX басқару элементтері бар файл ашылған кезде қалқан белгішесі бар сары Хабарлау тақтасы және Мазмұнды қосу түймешігі көрсетіледі. Басқару элементтері сенімді көзден келгені белгілі болса, төмендегі нұсқауларын пайдаланыңыз:

 • Хабар жолағы ішінен Мазмұнды қосу параметрін таңдаңыз.
  Файл ашылады және ол сенімді құжат болып табылады.

Төмендегі сурет файлда ActiveX басқару элементтері бар болған кезде көрсетілетін Хабарлау тақтасының мысалы.

ActiveX ескерту хабары бар хабарлау тақтасы

Беттің жоғары бөлігі

ActiveX басқару элементтерін Артқы көріністе қосу

Сары хабарлау тақтасы көрсетілгенде, Файл қойындысын басқан соң пайда болатын Microsoft Office Backstage көрінісімен орындалатын ActiveX басқару элементтерін қосудың тағы бір әдісі.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі аумағының Мазмұнды қосу түймешігін басыңыз.

 3. Барлық мазмұнды қосу астындағы Әрқашан осы құжаттың белсенді мазмұнын қосу параметріне құсбелгісін қойыңыз.
  Файл сенімді құжат болады.

Төмендегі сурет Әрқашан осы құжаттың белсенді мазмұнын қосу және Қосымша параметрлер параметрлерінің мысалы болып табылады.

Қауіпсіздік туралы ескертумен сенімді құжат жасау

Төмендегі сурет Мазмұнды қосу параметрлерінің үлкенірек мысалы болып табылады.

Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі ашылмалы тізімі

Ескерту : Бір ерекше жағдай — «кил-бит» жинағы бар ActiveX басқару элементі. Бұл күйде, ActiveX басқару элементі іске қосылмайды. «Кил-бит» дегеніміз, мысалы, қауіпсіздік осалдығын жабу немесе кодқа іске қосылуға жол бермеу арқылы ActiveX басқару элементіне ActiveX бағдарламасының бір бөлігін қолданбауға бұйрық беретін қауіпсіздік мүмкіндігі.

Беттің жоғары бөлігі

Қауіпсіздік туралы ескерту пайда болғанда, ActiveX басқару элементтерін бір уақытқа қосу

Файл ашық болатын мерзімге басқару элементтерін қосу үшін төмендегі нұсқауларды пайдаланыңыз. Файл жабылып қайта ашылған кезде, ескерту қайтадан көрсетіледі.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі аумағының Мазмұнды қосу түймешігін басыңыз.

 3. Қосымша параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 4. Microsoft Office қауіпсіздік параметрлері диалогтық терезесінде әр ActiveX басқару элементі үшін Осы сеанс мазмұнын қосу пәрменін таңдаңыз.

Төмендегі сурет файл ашық болатын мерзімге ActiveX басқару элементтерін қосуға болған кезде көрсетілетін Қауіпсіздік туралы ескерту аумағының мысалы.

Файлға сенімсіз болған жағдайдағы Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі аумағы

Ескертулер : 

 • Файлда, мысалы, Бағдарламаларға арналған Visual Basic (VBA) жобасы және макростары қосылған Microsoft Excel файлы болса, қауіпсіздікті басқару орталығы қатаңырақ болады, себебі файлда макростар болуы мүмкін.

 • ActiveX басқару элементтері мен басқа белсенді мазмұнның сенімді көзден алынғанын білген жағдайда ғана оларды қосыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

ActiveX басқару элементтерінің параметрлерін Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher және Visio бағдарламаларында өзгерту

Қауіпсіздікті басқару орталығында ActiveX басқару элементтерін қосу немесе ажырату үшін төмендегі нұсқауларды пайдаланыңыз.

 1. Файл > Параметрлер түймешіктерін басыңыз.

 2. Қауіпсіздікті басқару орталығы > Қауіпсіздікті басқару орталығының параметрлері > ActiveX параметрлері түймешіктерін басыңыз.

 3. Қажетті параметрлерді таңдап, OK түймешігін басыңыз.

Бұл — қауіпсіздікті басқару орталығының ActiveX параметрлері аумағының мысалы.

Қауіпсіздікті басқару орталығының ActiveX параметрлері аумағы

Маңызды : Егер ActiveX параметрі Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher немесе Visio бағдарламасының бірінде өзгертілсе, параметрлер бұл бағдарламалардың барлығында өзгереді.

Беттің жоғары бөлігі

ActiveX басқару параметрлері түсіндіріледі

Келесі түсіндірулер сенімді орында немесе сенімді құжатта емес файлдардың ішіндегі ActiveX басқару элементтеріне қолданылады.

Маңызды : Егер файлға сенімді болсаңыз және ActiveX басқару элементтері бар мазмұны немесе өзге белсенді мазмұны туралы қауіпсіздік ескертулерін алғыңыз келмесе, файлды сенімді орынға қойыңыз.

 • Барлық басқару элементтерін хабарландырусыз ажырату     Құжаттардағы барлық ActiveX басқару элементтері ажыратылған.

 • Инициализациялау үшін қауіпсіз емес деп есептелетін қосымша шектеулері бар басқару элементтерін және инициализациялау үшін қауіпсіз деп есептелетін ең аз шектеулері бар (UFI) басқару элементтерін қосудан алдын шақыруды көрсету     VBA жобаларына негізделген екі түрлі тәртіптері болады:

  • VBA жобасы болғанда     Барлық ActiveX басқару элементтері ажыратылады және Хабар жолағы көрсетіледі. Басқару элементтерін қосу үшін Мазмұнды қосу тармағын түртіңіз.

  • VBA жобасы болмағанда     SFI ActiveX басқару элементтері ең аз шектеулермен қосылған және хабарлау тақтасы көрсетілмейді. Алайда барлық ActiveX басқару элементтері хабарлау тақтасын қоспау үшін SFI ретінде таңбалануы тиіс. UFI ActiveX басқару элементтері өшірулі. Дегенмен, пайдаланушы UFI басқару элементтерін қосқан кезде олар қосымша шектеулермен (мысалы, әдепкі мәндер) инициализацияланады. UFI басқару элементінің кез келген сақталмаған деректері жоғалады.

 • Ең аз шектеулері бар барлық басқару элементтерін қосу алдында сұрау жіберу     Бұл әдепкі параметр. VBA жобаларына негізделген екі түрлі тәртіптері болады.

  • VBA жобасы болғанда     Барлық ActiveX басқару элементтері ажыратылады және Хабар жолағы көрсетіледі. Басқару элементтерін қосу үшін Мазмұнды қосу тармағын түртіңіз.

 • VBA жобасы болмағанда     SFI ActiveX басқару элементтері ең аз шектеулермен қосылған және хабарлау тақтасы көрсетілмейді. Бірақ, барлық ActiveX басқару элементтері хабарлау тақтасын қоспау үшін SFI ретінде таңбалануы тиіс. UFI ActiveX басқару элементтері өшірулі. Пайдаланушы UFI басқару элементтерін қосқан кезде олар ең кіші шектеулермен (мысалы, тұрақты мәндер немесе олар болмаса, әдепкі мәндер) реттеледі.

 • Барлық басқару элементтерін шектеусіз және сұраусыз қосу (ұсынылмайды)     Құжаттағы барлық ActiveX басқару элементтерін ең аз шектеулермен қосыңыз.

 • Қауіпсіз режим     SFI ActiveX басқару элементтерін қауіпсіз режимде қосады, бұл жасақтаушының элементті қауіпсіз деп таңбалағанын білдіреді.

Беттің жоғары бөлігі

ActiveX басқару элементі дегеніміз не және қатерлері қандай?

ActiveX басқару элементтері веб-браузерлер арқылы Интернет ішінде жұмыс істейтін бағдарламаларды жасайтын кішкентай құрастыру блоктары. Деректерді жинау, файлдардың белгілі бір түрлерін қарау және анимацияны көрсету үшін реттелген бағдарламалар мысалдарға жатады. ActiveX басқару элементтерінің кең таралған қолданыстары — түймешіктер, тізім және диалогтық терезелері. Office бағдарламалары ActiveX басқару элементтерін кейбір құжаттарды жақсарту үшін қолдануға мүмкіндік береді.

Беттің жоғары бөлігі

Қауіп және ықтимал зақым

ActiveX басқару элементтері компьютеріңізге үздіксіз қатынасқандықтан, жергілікті файл жүйесіне қатынасып, операциялық жүйенің тіркеу параметрлерін өзгерте алады. Егер хакер ActiveX басқару элементін пайдаланушы компьютері арқылы қолдануды орындаса, үлкен зақым келтіруі мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×