Office бағдарламасындағы таспаны реттеу

Қойыншалар мен пәрмендерді қалауыңызша реттеу, сонымен қатар сирек пайдаланылатын пәрмендерді жасыру үшін таспаны жекелендіре аласыз.

Таспаны реттеу дәл қазіргі уақытта жұмыс істеп жатқан Microsoft Office бағдарламасына тән. Мысалы, егер Word бағдарламасындағы таспаны реттесеңіз, дәл сол реттеулер Excel бағдарламасында қолжетімді болмайды. Егер басқа Office бағдарламаларында дәл сол реттеулер қажет болса, сол өзгерістерді әрбір бағдарламаға енгізуіңіз қажет.

Әдепкі қойындыдағы жаңа топқа қосылған пәрмендер

«Таспаны реттеу» терезесін ашу

 1. Таспадағы кез келген ашық бос орынды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 2. Таспаны реттеу түймешігін басыңыз.

 3. Элементтерді екі баған арасында артқа және алға жылжыту үшін Қосу және Жою түймешіктерін пайдаланыңыз.

  Қосу/Жою түймешіктері бөлектелген «Таспаны реттеу» диалогтық терезесі

Қойыншалармен жұмыс істеу

Реттелетін қойыншалар қосуға немесе Office 2013 бағдарламасында бекітілген қойыншалар атауын немесе ретін өзгертуге болады. Таспаны реттеу тізіміндегі реттелетін қойыншалардың атынан кейін (реттелетін) жазуы болады, бірақ (реттелетін) жазуы таспада пайда болмайды.

Реттелетін қойынша қосу

Жаңа қойынша түймешігін басқанда реттелетін қойынша және реттелетін топ қосасыз. Тек реттелетін топтарға ғана пәрмендер қосуға болады.

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде Жаңа қойынша түймешігін басыңыз.

 2. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Әдепкі немесе реттелетін қойынша атын өзгерту

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде атын өзгерткіңіз келетін қойыншаны басыңыз.

 2. Атын өзгерту түймешігін басып, жаңа атты теріңіз.

 3. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Әдепкі немесе реттелетін қойыншаны жасыру

Реттелетін және әдепкі қойыншаларды жасыруға болады, бірақ тек реттелетін қойыншаларды ғана жоюға болады.

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде жасырғыңыз келетін әдепкі қойынша немесе реттелетін қойынша жанындағы ұяшықтың құсбелгісін алып тастаңыз.

 2. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Әдепкі немесе реттелетін қойыншалар ретін өзгерту

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде жылжыту қажет қойыншаны басыңыз.

 2. Қажетті ретті алғаныңызға Жоғары жылжыту немесе Төмен жылжыту көрсеткісін басыңыз.

 3. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Реттелетін қойыншаны жою

Реттелетін және әдепкі қойыншаларды жасыруға болады, бірақ тек реттелетін қойыншаларды ғана жоюға болады. Реттелетін қойыншалар мен топтар атауынан кейін (реттелетін) сөзі болады, бірақ (реттелетін) сөзі таспада пайда болмайды.

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде атын жойғыңыз келетін қойыншаны басыңыз.

 2. Жою түймешігін басыңыз.

 3. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Топтармен жұмыс істеу

Реттелетін топтар қосуға немесе Office 2013 бағдарламасында бекітілген әдепкі топтар атауын немесе ретін өзгертуге болады. Таспаны реттеу тізіміндегі реттелетін топтардың атынан кейін (реттелетін) сөзі болады, бірақ (реттелетін) сөзі таспада пайда болмайды.

Қойыншаға реттелетін топ қосу

Реттелетін немесе әдепкі қойыншаға реттелетін топ қосуға болады.

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде топ қосу қажет қойыншаны басыңыз.

 2. Жаңа топ тармағын басыңыз.

 3. Жаңа топ (реттелетін) топ атауын өзгерту үшін, топты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Атауын өзгерту түймешігін басып, жаңа атау теріңіз.

  Ескерту : Реттелетін топты басу арқылы реттелетін топты көрсететін белгіше қосып, Атауын өзгертуге болады. Символ диалогтық терезесі ашылғанда топты көрсететін белгішені таңдаңыз.

 4. Осы реттелетін топқа қосу қажет пәрмендерге арналған белгілерді жасыру үшін, топты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Пәрмен белгілерін жасыру түймешігін басыңыз. Оларды көрсету үшін қайталаңыз.

 5. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Әдепкі немесе реттелетін топ атауын өзгерту

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде атауын өзгерту қажет қойыншаны немесе топты басыңыз.

 2. Атын өзгерту түймешігін басып, жаңа атты теріңіз.

 3. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Әдепкі немесе реттелетін топтар ретін өзгерту

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде жылжыту қажет топты басыңыз.

 2. Қажетті ретті алғаныңызға Жоғары жылжыту немесе Төмен жылжыту көрсеткісін басыңыз.

 3. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Әдепкі немесе реттелетін топты жою

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде жойғыңыз келетін топты басыңыз.

 2. Жою түймешігін басыңыз.

 3. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Әдепкі топты реттелетін топпен алмастыру

Microsoft Office бағдарламасына бекітілген топтан пәрменді жою мүмкін емес. Дегенмен, әдепкі топпен алмастырғыңыз келетін пәрмендермен реттелетін топ жасай аласыз.

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде реттелетін топ қосу қажет әдепкі қойыншаны басыңыз.

 2. Жаңа топ тармағын басыңыз.

 3. Жаңа топты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Атауын өзгерту түймешігін басыңыз.

 4. Жаңа топ атауын теріп, таспа өлшемі өзгертілгенде жаңа топты көрсететін белгішені таңдаңыз.

 5. Пәрмендерді тізімнен таңдау тармағында Басты қойыншалар түймешігін басыңыз.

 6. Реттегіңіз келетін топты қамтитын әдепкі қойынша жанындағы қосу белгісін (+) басыңыз.

 7. Реттеу қажет әдепкі топ жанындағы қосу белгісін (+) басыңыз.

 8. Реттелетін топқа қосу қажет пәрменді басып, Қосу түймешігін басыңыз.

 9. Әдепкі топты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жою түймешігін басыңыз.

 1. Әдепкі топты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жою түймешігін басыңыз.

Пәрмендермен жұмыс істеу

Топқа пәрмендер қосу үшін алдымен әдепкі қойыншаға немесе жаңа реттелетін қойыншаға реттелетін топ қосуыңыз қажет. Тек реттелетін топтарға қосылған пәрмендердің ғана атын өзгертуге болады.

Әдепкі пәрмендер сұр мәтінмен шығады. Олардың атауын өзгертуге, белгішелерін өзгертуге немесе ретін өзгертуге болмайды.

Реттелетін топқа пәрмендер қосу

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде пәрмен қосу қажет реттелетін топты басыңыз.

 2. Пәрмендерді таңдау тізімінен пәрмендерді қосатын тізімді басыңыз, мысалы, Танымал пәрмендер немесе Барлық пәрмендер.

  Тізімдегі пәрмендерді таңдау

 3. Таңдалған тізімнен пәрменді басыңыз.

 4. Қосу түймешігін басыңыз.

 5. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Реттелетін топтан пәрменді жою

Пәрмендерді тек реттелетін топтан ғана жоюға болады.

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде жойғыңыз келетін пәрменді басыңыз.

 2. Жою түймешігін басыңыз.

 3. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Реттелетін топқа қосылған пәрмен атауын өзгерту

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде атауын өзгерткіңіз келетін пәрменді басыңыз.

 2. Атын өзгерту түймешігін басып, жаңа атты теріңіз.

 3. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Реттелетін топтардағы пәрмендер ретін өзгерту

 1. Таспаны реттеу тізіміндегі Таспаны реттеу терезесінде жылжыту қажет пәрменді басыңыз.

 2. Қажетті ретті алғаныңызға Жоғары жылжыту немесе Төмен жылжыту көрсеткісін басыңыз.

 3. Реттеулерді қарап, сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

Таспаны қалпына келтіру

Барлық қойыншаларды бастапқы күйіне келтіруге немесе тек қойыншаларды таңдауға болады. Таспадағы барлық қойыншаларды қалпына келтіргенде тек әдепкі пәрмендерді көрсету үшін Жылдам қатынау тақтасын да қалпына келтіресіз.

Таспаны әдепкі параметрлеріне орнату

 1. Таспаны реттеу терезесінде Қалпына келтіру түймешігін басыңыз.

 2. Барлық реттеулерді қалпына келтіру түймешігін басыңыз.

Тек таңдалған қойыншаны қалпына келтіру

Тек әдепкі қойыншаларды ғана әдепкі параметрлеріне орнатуға болады.

 1. Таспаны реттеу терезесінде әдепкі параметрлерін қайтару керек әдепкі қойыншаны таңдаңыз.

 2. Қалпына келтіру түймешігін басып, Тек таңдалған «Таспа» қойыншасын қалпына келтіру түймешігін басыңыз.

Реттелген таспаны экспорттау

Таспа мен Жылдам қатынау тақтасының реттеулерін импортталатын және әріптесіңіз немесе басқа компьютер арқылы пайдаланылатын файлға экспорттай аласыз.

 1. Таспаны реттеу терезесінде Импорттау/экспорттау түймешігін басыңыз.

 2. Барлық реттеулерді экспорттау түймешігін басыңыз.

Реттелген таспаны импорттау

Таспаның және Жылдам қатынау тақтасының ағымдағы орналасуын ауыстыру үшін реттеу файлдарын импорттай аласыз. Реттеуді импорттай отырып, Microsoft Office бағдарламалары үшін дәл әріптестеріңіздің немесе компьютер-компьютер көрінісін сақтай аласыз.

Маңызды : Таспаны реттеу файлын импорттағанда барлық алдыңғы таспа және Жылдам қатынау тақтасының реттеулерін жоғалтасыз. Сізде ағымда бар реттеуді қалпына келтіру туралы ойласаңыз, қандай да бір жаңа реттеулерді импорттамас бұрын сол реттеулерді экспорттау қажет.

 1. Таспаны реттеу терезесінде Импорттау/экспорттау түймешігін басыңыз.

 2. Реттеу файлын импорттау түймешігін басыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×