Office аралық сақтағышын пайдаланып бірнеше элементтерді көшіру және қою

Microsoft Office аралық сақтағышы бірнеше мәтін мен сызбалық элементтерді Office құжаттарынан немесе басқа бағдарламалардан көшіріп, Office құжатының басқа бағдарламаларына қоюға рұқсат береді. Мысалы, электрондық хабардан мәтінді, жұмыс кітабы немесе деректер кестесінен деректерді, және көрмеден сызбаны көшіріп, олардың бәрін құжатқа қоюға болады. Office аралық сақтағышын қолданып, көшірілген элементтерді қалауыңызша реттеуге болады.

Не істегіңіз келеді?

Office аралық сақтағышы қалай жұмыс жасайтындығы туралы

Office аралық сақтағышын қосу

Office аралық сақтағышы бейнелеуін басқару

Office аралық сақтағышын ажырату

Бірнеше элементті Office аралық сақтағышына көшіру

Элементтерді қою

Office аралық сақтағышынан элементтерді жою

Office аралық сақтағышы қалай жұмыс жасайтындығы туралы

Office аралық сақтағышы стандартты Көшіру және Қою пәрмендерімен жұмыс жасайды. Нысандар жиынына қосу үшін Office аралық сақтағышына элементті көшіріңіз, ал кейін Office аралық сақтағышынан кез келген уақытта Office құжатына қоя аласыз. Жиналған элементтер Office аралық сақтағышында Office бағдарламаларының бәрінен шықпайынша не элементтерді Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағынан жойып тастамайынша сақталып тұрады.

Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы

Барлық Office бағдарламаларынан шыққаннан кейін, Office аралық сақтағышында тек соңғы көшірілген элемент сақталып қалады. Барлық Office бағдарламаларынан шыққанда және компьютеріңізді қайта іске қосқанда, Office аралық сақтағышында барлық элементтер тазартылады.

Office аралық сақтағышы және аралық сақтағыш жүйесі

Office аралық сақтағышы Microsoft Windows жүйесіндегі аралық сақтағышпен төмендегі жолдар арқылы байланысады:

 • Бірнеше элементті Office аралық сақтағышына көшіргенде, соңғы көшірілген элемент әрқашан аралық сақтағыш жүйесіне көшіріледі.

 • Office аралық сақтағышын тазартқанда, аралық сақтағыш та бірге тазартылады.

 •   Қою пәрменін, Қою түймешігін немесе CTRL+V пернелер тіркемесін қолданғанда, Office аралық сақтағышының емес, аралық сақтағыш жүйесінің мазмұнын қояды.

Беттің жоғарғы жағы

Office аралық сақтағышын қосу

Қайсы 2007 Microsoft Office жүйесі бағдарламасын пайдаланасыз?

Access бағдарламасы

Excel бағдарламасы

Outlook бағдарламасы

PowerPoint бағдарламасы

Publisher бағдарламасы

SharePoint Designer бағдарламасы

Word бағдарламасы

Access бағдарламасы

 • Басты қойындысының Аралық сақтағыш тобында Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігі

Беттің жоғарғы жағы

Excel бағдарламасы

 • Басты қойындысының Аралық сақтағыш тобында Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігі

Беттің жоғарғы жағы

Outlook бағдарламасы

 • Ашық хабарда Хабар қойындысының Аралық сақтағыш тобында Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігі

Беттің жоғарғы жағы

PowerPoint бағдарламасы

 • Басты қойындысының Аралық сақтағыш тобында Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігі

Беттің жоғарғы жағы

Publisher бағдарламасы

 • Өңдеу мәзіріндегі Office аралық сақтағыш пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint Designer бағдарламасы

 • Өңдеу мәзірінде Office аралық сақтағышы параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Word бағдарламасы

 • Басты қойындысының Аралық сақтағыш тобында Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тілқатысу терезесін ашу түймешігі

Беттің жоғарғы жағы

Office аралық сақтағышы бейнелеуін басқару

Office аралық сақтағышы бейнелеуін басқару үшін, төмендегі параметрлерді пайдалануға болады.

 1.   Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағынан Параметрлер түймешігін басыңыз.

  Параметрлер түймешігі

 2. Қажет параметрлерді таңдаңыз.

Параметр

Сипаттама

Office аралық сақтағышын автоматты түрде көрсету

Элементті көшіргенде Office аралық сақтағышы автоматты түрде бейнеленеді.

Office аралық сақтағышын CTRL+C пернелер тіркесімін екі рет басқанда көрсету

Office аралық сақтағышы CTRL+C пернелер тіркесімін екі рет басқанда автоматты түрде бейнеленеді.

Office аралық сақтағышын көрсетпей жинау

Office аралық сақтағышына элементтер автоматты түрде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағынан бейнелемей де көшіре береді.

Office аралық сақтағышы белгішесін тапсырмалар тақтасында көрсету

Office аралық сақтағышы белсенді болғанда, Office аралық сақтағыш белгішесін Белгіше суреті тапсырмалар тақтасы жүйесінің күй аумағында бейнелейді. Бұл параметр әдепкіде қосулы болады.

Көшіру кезінде күйді тапсырмалар тақтасының жанынан көрсету

Office аралық сақтағышына элементтерді көшірген кезде, жиналған элементтердің хабары бейнеленеді. Бұл параметр әдепкіде қосулы болады.

Беттің жоғарғы жағы

Office аралық сақтағышын ажырату

Төмендегілердің бірін орындаңыз:

 •   Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағынан Жабу түймешігін басыңыз.

  Office аралық сақтағышында түймешікті жабу

 •   Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағынан көрсеткіні нұқып, мәзірден Жабу пәрменін таңдаңыз.

  Office аралық сақтағышының тапсырмалар аймағы

 • F6 пернесін Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағына кезелім беруге нұқыңыз. CTRL+БОС ОРЫН пернелер тіркесімін, одан кейін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін қолданып, Жабу түймешігіне жылжытып, ENTER пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бірнеше элементті Office аралық сақтағышына көшіру

Қайсы 2007 Microsoft Office жүйесі бағдарламасын пайдаланасыз?

Access бағдарламасы

Excel бағдарламасы

Outlook бағдарламасы

PowerPoint бағдарламасы

Publisher бағдарламасы

SharePoint Designer бағдарламасы

Word бағдарламасы

Access бағдарламасы

 1. Көшіру қажет элементтер бар файлды ашыңыз.

 2. Көшіру қажет бірінші элементті бөлектеңіз.

 3. Басты қойындысындағы Аралық сақтағыш тобынан Көшіру түймешігін басыңыз.

  Пернетақта лақабы  Элементті көшіру үшін CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тобындағы Көшіру пәрмені

 4. Қажетті элементтердің барлығын жинағанша элементтерді бірдей немесе басқа файлдардан көшіре беріңіз. Office аралық сақтағышы 24-ке дейінгі элементті сақтай алады. Егер жиырма бесінші элементті көшірсеңіз, Office аралық сақтағышындағы бірінші элемент жойылады.

  Егер Office бағдарламасындағы Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағын ашсаңыз, басқа Office бағдарламасына ауысқан кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы автоматты түрде пайда болмайды. Дегенмен, элементтерді басқа бағдарламалардан көшіруді жалғастыра аласыз. Егер Көшіру кезінде тапсырмалар тақтасы қасында күйді көрсету параметрі таңдалса (анықтау үшін Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағындағы Параметрлер түймешігін басыңыз), күй аумағының жоғарғы жағында элементтің Office аралық сақтағышына қосылғанын көрсететін хабар бейнеленеді.

  Күй жолағы

  Элементтер Office аралық сақтағышына қосылған кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында жазба бейнеленеді. Ең жаңа жазба әрқашан жоғарыға қосылады. Әрбір жазба бастапқы Office бағдарламасын білдіретін белгішені және көшірілген мәтін бөлігін немесе көшірілген сызбаның нысанын қамтиды.

  Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы

  Ескертулер : 

  • Office аралық сақтағышы Көшіру, Қиып алу және Қою пәрмендері жоқ көріністерде қатынаусыз болады.

  • Жиналған элементтер компьютеріңізде қосылған барлық Office бағдарламаларынан шықпайынша немесе Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағындағы Бәрін тазалау пәрменін таңдамайынша Office аралық сақтағышында сақталады. Қосымша ақпарат алу үшін Office аралық сақтағышынан элементтерді жою бөлімін қараңыз.

  • Юникод мәтіні сияқты кей жағдайларда, тапсырмалар аймағында бейнеленетін кескін сәл өзгертілген болып көрінеді. Себебі мәтін тапсырмалар аймағында әрқашан Tahoma қарпін пайдаланып бейнеленеді. Бірақ, элемент тапсырмалар аймағынан қойылғанда дұрыс пішімдеу мен қаріп мәліметтері қалпына келеді.

  • Office аралық сақтағышы пішін немесе есеп сияқты Office Access нысандарын көшіруді қолдамайды.

Беттің жоғарғы жағы

Excel бағдарламасы

 1. Элементтерін көшіргіңіз келетін файлды ашыңыз.

 2. Көшіргіңіз келетін бірінші элементті таңдаңыз.

 3. Басты қойындысының Аралық сақтағыш тобында Көшіру пәрменін таңдаңыз.

  Пернетақта лақабы  Элементті көшіру үшін CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тобындағы Көшіру пәрмені

 4. Қажетті элементтердің барлығын жинағанша элементтерді бірдей немесе басқа файлдардан көшіре беріңіз. Office аралық сақтағышы 24-ке дейінгі элементті сақтай алады. Егер жиырма бесінші элементті көшірсеңіз, Office аралық сақтағышындағы бірінші элемент жойылады.

  Егер Office бағдарламасының Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағын ашсаңыз, басқа Office бағдарламасына ауысқан кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы автоматты түрде пайда болмайды. Дегенмен, элементтерді басқа бағдарламалардан көшіруді жалғастыра аласыз. Егер Көшіру кезінде тапсырмалар тақтасы қасында күйді көрсету параметрі таңдалса (анықтау үшін Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында Параметрлер түймешігін басыңыз), күй аумағының жоғарғы жағында элементтің Office аралық сақтағышына қосылғанын көрсететін хабар бейнеленеді.

  Күй жолағы

  Элементтер Office аралық сақтағышына қосылған кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында жазба бейнеленеді. Ең жаңа жазба әрқашан жоғарыға қосылады. Әрбір жазба бастапқы Office бағдарламасын білдіретін белгішені және көшірілген мәтін бөлігін немесе көшірілген сызбаның нысанын қамтиды.

  Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы

  Ескертулер : 

  • Office аралық сақтағышы Көшіру, Қиып алу және Қою пәрмендері жоқ көріністерде қатынаусыз болады.

  • Жиналған элементтер компьютеріңізде қосылған барлық Office бағдарламаларынан шықпайынша немесе Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағындағы Бәрін тазалау пәрменін таңдамайынша Office аралық сақтағышында сақталады. Қосымша ақпарат алу үшін Office аралық сақтағышынан элементтерді жою бөлімін қараңыз.

  • Юникод мәтіні сияқты кей жағдайларда тапсырмалар аймағында бейнеленетін кескін сәл өзгертілген болып көрінеді. Себебі мәтін тапсырмалар аймағында әрқашан Tahoma қарпін пайдаланып бейнеленеді. Бірақ, элемент тапсырмалар аймағынан қойылғанда дұрыс пішімдеу мен қаріп мәліметтері қалпына келеді.

Беттің жоғарғы жағы

Outlook бағдарламасы

 1. Элементтерін көшіргіңіз келетін файлды ашыңыз.

 2. Көшіргіңіз келетін бірінші элементті таңдаңыз.

 3. Басты қойындысының Аралық сақтағыш тобында Көшіру пәрменін таңдаңыз.

  Пернетақта лақабы  Элементті көшіру үшін CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тобындағы Көшіру пәрмені

 4. Қажетті элементтердің барлығын жинағанша элементтерді бірдей немесе басқа файлдардан көшіре беріңіз. Office аралық сақтағышы 24-ке дейінгі элементті сақтай алады. Егер жиырма бесінші элементті көшірсеңіз, Office аралық сақтағышындағы бірінші элемент жойылады.

  Егер Office бағдарламасының Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағын ашсаңыз, басқа Office бағдарламасына ауысқан кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы автоматты түрде пайда болмайды. Дегенмен, элементтерді басқа бағдарламалардан көшіруді жалғастыра аласыз. Егер Көшіру кезінде тапсырмалар тақтасы қасында күйді көрсету параметрі таңдалса (анықтау үшін Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында Параметрлер түймешігін басыңыз), күй аумағының жоғарғы жағында элементтің Office аралық сақтағышына қосылғанын көрсететін хабар бейнеленеді.

  Күй жолағы

  Элементтер Office аралық сақтағышына қосылған кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында жазба бейнеленеді. Ең жаңа жазба әрқашан жоғарыға қосылады. Әрбір жазба бастапқы Office бағдарламасын білдіретін белгішені және көшірілген мәтін бөлігін немесе көшірілген сызбаның нысанын қамтиды.

  Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы

  Ескертулер : 

  • Office аралық сақтағышы Көшіру, Қиып алу және Қою пәрмендері жоқ көріністерде қатынаусыз болады.

  • Жиналған элементтер компьютеріңізде қосылған барлық Office бағдарламаларынан шықпайынша немесе Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағындағы Бәрін тазалау пәрменін таңдамайынша Office аралық сақтағышында сақталады. Қосымша ақпарат алу үшін Office аралық сақтағышынан элементтерді жою бөлімін қараңыз.

  • Юникод мәтіні сияқты кей жағдайларда тапсырмалар аймағында бейнеленетін кескін сәл өзгертілген болып көрінеді. Себебі мәтін тапсырмалар аймағында әрқашан Tahoma қарпін пайдаланып бейнеленеді. Бірақ, элемент тапсырмалар аймағынан қойылғанда дұрыс пішімдеу мен қаріп мәліметтері қалпына келеді.

Беттің жоғарғы жағы

PowerPoint бағдарламасы

 1. Элементтерін көшіргіңіз келетін файлды ашыңыз.

 2. Көшіргіңіз келетін бірінші элементті таңдаңыз.

 3. Басты қойындысының Аралық сақтағыш тобында Көшіру пәрменін таңдаңыз.

  Пернетақта лақабы  Элементті көшіру үшін CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тобындағы Көшіру пәрмені

 4. Қажетті элементтердің барлығын жинағанша элементтерді бірдей немесе басқа файлдардан көшіре беріңіз. Office аралық сақтағышы 24-ке дейінгі элементті сақтай алады. Егер жиырма бесінші элементті көшірсеңіз, Office аралық сақтағышындағы бірінші элемент жойылады.

  Егер Office бағдарламасының Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағын ашсаңыз, басқа Office бағдарламасына ауысқан кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы автоматты түрде пайда болмайды. Дегенмен, элементтерді басқа бағдарламалардан көшіруді жалғастыра аласыз. Егер Көшіру кезінде тапсырмалар тақтасы қасында күйді көрсету параметрі таңдалса (анықтау үшін Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында Параметрлер түймешігін басыңыз), күй аумағының жоғарғы жағында элементтің Office аралық сақтағышына қосылғанын көрсететін хабар бейнеленеді.

  Күй жолағы

  Элементтер Office аралық сақтағышына қосылған кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында жазба бейнеленеді. Ең жаңа жазба әрқашан жоғарыға қосылады. Әрбір жазба бастапқы Office бағдарламасын білдіретін белгішені және көшірілген мәтін бөлігін немесе көшірілген сызбаның нысанын қамтиды.

  Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы

  Ескертулер : 

  • Office аралық сақтағышы Көшіру, Қиып алу және Қою пәрмендері жоқ көріністерде қатынаусыз болады.

  • Жиналған элементтер компьютеріңізде қосылған барлық Office бағдарламаларынан шықпайынша немесе Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағындағы Бәрін тазалау пәрменін таңдамайынша Office аралық сақтағышында сақталады. Қосымша ақпарат алу үшін Office аралық сақтағышынан элементтерді жою бөлімін қараңыз.

  • Юникод мәтіні сияқты кей жағдайларда тапсырмалар аймағында бейнеленетін кескін сәл өзгертілген болып көрінеді. Себебі мәтін тапсырмалар аймағында әрқашан Tahoma қарпін пайдаланып бейнеленеді. Бірақ, элемент тапсырмалар аймағынан қойылғанда дұрыс пішімдеу мен қаріп мәліметтері қалпына келеді.

Беттің жоғарғы жағы

Publisher бағдарламасы

 1. Элементтерін көшіргіңіз келетін файлды ашыңыз.

 2. Көшіргіңіз келетін бірінші элементті таңдаңыз.

 3. Өңдеу мәзіріндегі Көшіру пәрменін таңдаңыз.

  Пернетақта лақабы  Элементті көшіру үшін CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

 4. Барлық көшіру керек элементтерді жинап алмайынша, элементтерді бірдей немесе басқа файлдардан көшіруді жалғастыра беріңіз. Office аралық сақтағышы 24 элементке дейін қабылдайды. Егер жиырма бесінші элементті көшірсеңіз, Office аралық сақтағышы бірінші элементті жояды.

    Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағын бір Office бағдарламасында ашсаңыз, Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы басқа Office бағдарламасына қосылғанда автоматты түрде шықпайды. Дегенмен, басқа бағдарламаларда көшіруді жалғастыруға болады. Егер көшіру кезінде күйді тапсырмалар тақтасының жанынан көрсету параметрі таңдалса (тексеру үшін Параметрлер түймешігін Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағынан таңдаңыз), Office аралық сақтағышына қосылған элементтерді күй аумағының жоғарғысынан көрсету үшін хабар бейнеленеді.

  Күй жолағы

  Office аралық сақтағышына барлық элементтер қосылған, енгізу Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында бейнеленеді. Ең жаңа енгізу әрқашан жоғарғы жағына қосылады. Әрбір енгізуде Office бағдарламасының бастапқы нұсқасын және көшірілген мәтіннің бөлігін немесе көшірілген сурет нобайын көрсететін белгіше болады.

  Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы

  Ескертулер : 

  • Көріністе Office аралық сақтағышы қатынаулы болмайды, яғни Көшіру, Қиып алу және Қою пәрмендері қатынаусыз болады.

  • Office аралық сақтағышында жиналған элементтер компьютеріңіздің Office бағдарламасында іске қосылып тұрған барлық бағдарламалардан шықпайынша немесе Барлығын тазарту түймешігін Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында нұқымайынша сақталып тұрады. Қосымша мәлімет алу үшін, Office аралық сақтағышынан элементтерді жоюбөлімін қараңыз.

  • Кейбір жағдайларда, мысалы, Юникод мәтіні, тапсырмалар аймағында бейнеленген сурет кішкене өзгертілгендей көрінеді. Бұның себебі мәтін әрқашан тапсырмалар аймағында «Tahoma» қарпін қолданып бейнеленеді. Дегенмен, элемент тапсырмалар аймағынан қойылғанда, дұрыс пішімдеу және қаріп туралы мәлімет қалпына келтіріледі.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint Designer бағдарламасы

 1. Элементтерін көшіргіңіз келетін файлды ашыңыз.

 2. Көшіргіңіз келетін бірінші элементті таңдаңыз.

 3. Өңдеу мәзірінен Көшіру пәрменін таңдаңыз.

  Пернетақта лақабы  Элементті көшіру үшін CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

 4. Қажетті элементтердің барлығын жинағанша элементтерді бірдей немесе басқа файлдардан көшіре беріңіз. Office аралық сақтағышы 24-ке дейінгі элементті сақтай алады. Егер жиырма бесінші элементті көшірсеңіз, Office аралық сақтағышындағы бірінші элемент жойылады.

  Егер Office бағдарламасының Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағын ашсаңыз, басқа Office бағдарламасына ауысқан кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы автоматты түрде пайда болмайды. Дегенмен, элементтерді басқа бағдарламалардан көшіруді жалғастыра аласыз. Егер Көшіру кезінде тапсырмалар тақтасы қасында күйді көрсету параметрі таңдалса (анықтау үшін Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында Параметрлер түймешігін басыңыз), күй аумағының жоғарғы жағында элементтің Office аралық сақтағышына қосылғанын көрсететін хабар бейнеленеді.

  Күй жолағы

  Элементтер Office аралық сақтағышына қосылған кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында жазба бейнеленеді. Ең жаңа жазба әрқашан жоғарыға қосылады. Әрбір жазба бастапқы Office бағдарламасын білдіретін белгішені және көшірілген мәтін бөлігін немесе көшірілген сызбаның нысанын қамтиды.

  Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы

  Ескертулер : 

  • Office аралық сақтағышы Көшіру, Қиып алу және Қою пәрмендері жоқ көріністерде қатынаусыз болады.

  • Жиналған элементтер компьютеріңізде қосылған барлық Office бағдарламаларынан шықпайынша немесе Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағындағы Бәрін тазалау пәрменін таңдамайынша Office аралық сақтағышында сақталады. Қосымша ақпарат алу үшін Office аралық сақтағышынан элементтерді жою бөлімін қараңыз.

  • Юникод мәтіні сияқты кей жағдайларда тапсырмалар аймағында бейнеленетін кескін сәл өзгертілген болып көрінеді. Себебі мәтін тапсырмалар аймағында әрқашан Tahoma қарпін пайдаланып бейнеленеді. Бірақ, элемент тапсырмалар аймағынан қойылғанда дұрыс пішімдеу мен қаріп мәліметтері қалпына келеді.

Беттің жоғарғы жағы

Word бағдарламасы

 1. Элементтерін көшіргіңіз келетін файлды ашыңыз.

 2. Көшіргіңіз келетін бірінші элементті таңдаңыз.

 3. Басты қойындысының Аралық сақтағыш тобында Көшіру пәрменін таңдаңыз.

  Пернетақта лақабы  Элементті көшіру үшін CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

  Аралық сақтағыш тобындағы Көшіру пәрмені

 4. Қажетті элементтердің барлығын жинағанша элементтерді бірдей немесе басқа файлдардан көшіре беріңіз. Office аралық сақтағышы 24-ке дейінгі элементті сақтай алады. Егер жиырма бесінші элементті көшірсеңіз, Office аралық сақтағышындағы бірінші элемент жойылады.

  Егер Office бағдарламасының Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағын ашсаңыз, басқа Office бағдарламасына ауысқан кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы автоматты түрде пайда болмайды. Дегенмен, элементтерді басқа бағдарламалардан көшіруді жалғастыра аласыз. Егер Көшіру кезінде тапсырмалар тақтасы қасында күйді көрсету параметрі таңдалса (анықтау үшін Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында Параметрлер түймешігін басыңыз), күй аумағының жоғарғы жағында элементтің Office аралық сақтағышына қосылғанын көрсететін хабар бейнеленеді.

  Күй жолағы

  Элементтер Office аралық сақтағышына қосылған кезде Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында жазба бейнеленеді. Ең жаңа жазба әрқашан жоғарыға қосылады. Әрбір жазба бастапқы Office бағдарламасын білдіретін белгішені және көшірілген мәтін бөлігін немесе көшірілген сызбаның нысанын қамтиды.

  Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағы

  Ескертулер : 

  • Office аралық сақтағышы Көшіру, Қиып алу және Қою пәрмендері жоқ көріністерде қатынаусыз болады.

  • Жиналған элементтер компьютеріңізде қосылған барлық Office бағдарламаларынан шықпайынша немесе Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағындағы Бәрін тазалау пәрменін таңдамайынша Office аралық сақтағышында сақталады. Қосымша ақпарат алу үшін Office аралық сақтағышынан элементтерді жою бөлімін қараңыз.

  • Юникод мәтіні сияқты кей жағдайларда тапсырмалар аймағында бейнеленетін кескін сәл өзгертілген болып көрінеді. Себебі мәтін тапсырмалар аймағында әрқашан Tahoma қарпін пайдаланып бейнеленеді. Бірақ, элемент тапсырмалар аймағынан қойылғанда дұрыс пішімдеу мен қаріп мәліметтері қалпына келеді.

Беттің жоғарғы жағы

Элементтерді қою

Office аралық сақтағышынан элементтерді жеке немесе барлығын бір кезде қоюға болады.

 1. Элеметтерді қою қажет орынды нұқыңыз. Жиналған элементтерді қажет Office бағдарламасына қоя аласыз.

 2. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Элементтерді бір-бірлеп қою үшін, Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағында қою қажет әрбір элементті екі рет нұқыңыз.

  • Барлық көшірілген элементтерді бір уақытта қою үшін, Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағынан Барлығын қою параметрін таңдаңыз.

   Office аралық сақтағышындағы Барлығын қою түймешігі

Ескерту : Арнайы қою пәрмені Аралық сақтағыш тобында қатынаулы, бірақ Office аралық сақтағышы тапсырмалар аймағының мүмкіндігіне біріктірілмеген.

Арнайы қою

Беттің жоғарғы жағы

Office аралық сақтағышынан элементтерді жою

Office аралық сақтағышынан элементтерді жеке немесе барлығын бір кезде жоюға болады.

  Аралық сақтағыш тапсырмалар аймағынан төмендегілердің бірін орындаңыз:

 • Бір элементті тазарту үшін, жою қажет элемент жанындағы көрсеткіні нұқыңыз, ал одан кейін Жою түймешігін басыңыз.

  Office аралық сақтағышындағы Жою түймешігі

 • Барлық элементтерді тазарту үшін, Барлығын тазарту пәрменін таңдаңыз.

  Office аралық сақтағышындағы Барлығын тазалау түймешігі

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×