OLAP Жиынтық кесте есебінде атауы бар жинақ жасау

Excel бағдарламасында онлайн талдау OLAP жиынтық кестесімен жұмыс істегенде атауы бар жинақтар жасай аласыз, ол келесілер үшін пайдалануға болатын ыңғайлы мүмкіндік:

 • Деректер ішінде қамтылмаса да, қайта пайдалануға болатын элементтердің ортақ жинақтарын топтастырыңыз.

 • Түрлі иерархия элементтерін Excel бағдарламасының, көбіне асимметриялық есеп беру ретінде қарастырылатын алдыңғы нұсқаларында мүмкін болмайтын жолдармен біріктіріңіз.

 • Атауы бар жинақты реттелетін көп өлшемді өрнектер (MDX), жұмыс парақтары формулаларына ұқсас есептеу синтаксисін беретін OLAP дерекқорларына арналған сұрау тілі арқылы жасаңыз.

Егер MDX сұрау тілімен таныс болмасаңыз, атауы бар жинақты жиынтық кесте есебінің жолдары мен бағандарындағы элементтерге негізінде жасауға болады. MDX сұрау тілі туралы қосымша ақпарат алу үшін Көп өлшемді деректерді сұрау бөлімін қараңыз.

Егер MDX сұрау тілімен таныс болсаңыз, атауы бар жинақты жасау немесе өзгерту үшін MDX пайдалана аласыз.

Атауы бар жинақты жол немесе баған элементтері негізінде жасау

 1. OLAP Жиынтық кесте есебін басыңыз.

 2. Талдау қойындысында Өрістер, Элементтер және жинақтар > Жинақты жол элементтері негізінде жасау немесе Жинақты баған элементтері негізінде жасау тармағын таңдаңыз.

Өрістер, Элементтер және жинақтар

 1. Жинақ аты жолағына жинақ үшін пайдаланғыңыз келетін атауды теріңіз.

 2. Атауы бар жинақта қамтығыңыз келетін элементтер жолдарын таңдау үшін келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

  • Жолды жою үшін таңдағыңыз келетін жолдың сол жағына қарай басыңыз да, Жолды жою түймешігін басыңыз.

  • Жаңа жол қосу үшін жаңа жолды астына қосу қажет жолдың сол жағына қарай басып, Жол қосу пәрменін басыңыз.

  • Элемент көшірмесін жасау үшін көшіргіңіз келетін жолдың сол жағына қарай басып, Жолды көшіру пәрменін басыңыз.

  • Элементті жылжыту үшін жылжытқыңыз келетін жолдың сол жағына қарай басып, Жоғары және Төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз.

 3. Түрлі деңгейдегі элементтер иерархияда бөлек өрістерде көрсетіледі және атауы бар жинақ жол немесе баған аймағындағы ағымдағы өрістерді алмастырады.

  • Сол элементтерді басқа элементтер ретінде дәл сол өрісте көрсету үшін Түрлі деңгейдегі элементтерді бөлек өрістерде көрсету ұяшығынан белгіні алыңыз.

  • Ағымдағы өрістердің жол немесе баған аймағында көрсетіліп тұруы үшін Жаңа жинағы бар жол аймағындағы өрістерді алмастыру ұяшығындағы немесе Жаңа жинағы бар баған аймағындағы өрістерді алмастыру ұяшығындағы белгіні алыңыз. OK түймешігін басқанда жинақ жиынтық кестеде пайда болмайды, бірақ ол Жиынтық кесте өрістерінің тізімінде қолжетімді болады.

 4. Атауы бар жинақты жасау үшін OK түймешігін басыңыз.

Атауы бар жинақтарға сүзгіні пайдалана алмайтыныңызды есте сақтаңыз.

Атауы бар жинақты жасау үшін MDX пайдалану

Маңызды :  Атауы бар жинақты жасау немесе бұрынғы атауы бар жинақтың MDX айқындамасын өзгерту үшін MDX пайдаланғанда кез келген қосымша өзгертулерді MDX арқылы ғана жасауға болады.

 1. OLAP Жиынтық кесте есебін басыңыз.

 2. Талдау қойындысында Өрістер, элементтер және жинақтар > Жинақтарды басқару тармағын таңдаңыз.

Өрістер, Элементтер және жинақтар

 1. Жаңа > Жинақты MDX арқылы жасау тармағын таңдаңыз.

 2. Жинақ аты жолағына жинақ үшін пайдаланғыңыз келетін атауды теріңіз.

 3. Атауы бар жинақ үшін MDX айқындамасын орнату үшін келесі әрекеттердің кез келгенін орындаңыз:

  • Айқындамасын орнату жолағына көшірілген MDX айқындамасын теріңіз немесе қойыңыз.

  • Өрістер мен элементтер қойындысында қосқыңыз келетін өріс тізімінің енгізілімін таңдап, Кірістіру түймешігін басыңыз.

   Сонымен бірге, өріс тізімінің енгізілімін Айқындамасын орнату жолағына апара аласыз немесе өріс тізімінің енгізілімін екі рет басуға болады.

   Қолжетімді өрістер тізімінің енгізілімдері

Өрістер тізімінің енгізілімі

Adventure Works текшесі арқылы құрылған MDX мысалдары

Өлшем

[Өнім]

Атрибут иерархиясы (барлық мүшелерін қамтиды)

[Өнім].[Санат]

Атрибут иерархиясының деңгейі (барлық мүшелерді қамтымайды)

[Өнім].[Санат].[Санат]

Атрибуттық иерархия мүшесі

[Өнім].[Санат].&[4]

Пайдаланушылар иерархиясы

[Өнім].[Өнім санаттары]

Пайдаланушылар иерархиясының деңгейі

[Өнім].[Өнім санаттары].[Санат]

Пайдаланушылар иерархиясының мүшесі

[Өнім].[Өнім санаттары].[Санат].&[4]

Өлшем

[Өлшемдер].[Интернет сатылымдарының көлемі]

Есептелетін өлшем

[Өлшемдер].[Негізгі өнімнің интернеттегі қатынасы]

Атауы бар жинақ

[Негізгі өнімдер тобы]

KPI мәні

KPIValue(“Жалпы пайда бойынша өнімдер)

KPI мақсаты

KPIGoal(“Жалпы пайда бойынша өнімдер”),

KPI күйі

KPIStatus(“Жалпы пайда бойынша өнімдер”)

KPI тренді

KPITrend(“Жалпы пайда бойынша өнімдер”)

Пайдаланушылар иерархиясының мүше сипаты

[Өнім].[Өнім санаттары].Санаттар(“Класс” )

Атрибуттық иерархияның мүше сипаты

[Өнім].[Өнім].Сипаттар(”Класс”)

 • Функциялар қойындысындағы пайдалану қажет қолжетімді MDX функцияларын таңдаңыз және Кірістіру түймешігін басыңыз. MDX функцияларына талдау қызметтері қолдау көрсетіледі; оларда Excel VBA функциялары қамтылмайды.

  Функция аргументтері тырнақшалар ішіне (<< >>) орналастырылады. Толтырғыш аргументтерін оларды басу және пайдаланғыңыз келетін аттарын теру арқылы алмастыра аласыз.

  MDX функцияларының бірнеше мысалдары:

  ADDCALCULATEDMEMBERS( «Жинақ» )
  БІРІКТІРУ( «Жинақ»[, «Сандық өрнектер»] )
  «Деңгей».ALLMEMBERS
  «Иерархия».ALLMEMBERS
  ANCESTOR( «Мүше» «Деңгей» )
  ANCESTOR( «Мүше», «Қашықтық» )
  ANCESTORS( «Мүше», «Қашықтық» )
  ANCESTORS( «Мүше», «Деңгей» )
  ASCENDANTS( «Мүше» )
  AVG( «Жинақ»[, «Сандық өрнектер»] )
  AXIS( «Сандық өрнектер» )
  BOTTOMNCOUNT( «Жинақ», «Саны»[, «Сандық өрнектер»] )
  BOTTOMPERCENT( «Жинақ», «Пайыз», «Сандық өрнектер» )
  BOTTOMSUM( «Жинақ», «Мән», «Сандық өрнектер» ) …

 • Жаңа MDX айқындамасын тексеру үшін MDX тексеру түймешігін басыңыз.

 • Түрлі деңгейдегі элементтер иерархияда бөлек өрістерде көрсетіледі, өрістер реттеледі және көшірме енгізілімдер автоматты түрде жойылады (себебі, HIERARCHIZE және DISTINCT мәндері жинаққа қосылады) және атауы бар жинақ ағымдағы өрістерді жол немесе баған аумағына алмастырады.

  • Сол элементтерді басқа элементтер ретінде дәл сол өрісте көрсету үшін Түрлі деңгейдегі элементтерді бөлек өрістерде көрсету ұяшығынан белгіні алыңыз.

  • Әдепкі иерархияны өзгерту және көшірме енгізілімдерді сақтау үшін Көшірмелерді жинақтан автоматты түрде реттеу және жою ұяшығынан белгіні алыңыз.

  • Ағымдағы өрістердің жол немесе баған аймағында көрсетіліп тұруы үшін Жаңа жинағы бар жол аймағындағы өрістерді алмастыру ұяшығындағы немесе Жаңа жинағы бар баған аймағындағы өрістерді алмастыру ұяшығындағы белгіні алыңыз. OK түймешігін басқанда жинақ жиынтық кестеде пайда болмайды, бірақ ол Жиынтық кесте өрістерінің тізімінде қолжетімді болады.

 • Егер SQL Server талдау қызметтері текшесіне қосылған болсаңыз, динамикалық атауы бар жинақ жасалады. Бұл атауы бар жинақ автоматты түрде әр жаңартумен автоматты түрде қайта есептеледі.

  • Атауы бар жинақтың әрбір жаңартумен қайта есептелуінің алдын алу үшін Жинақты әрбір жаңартумен қайта есептеу ұяшығынан белгіні алыңыз.

 • Атауы бар жинақты жасау үшін OK түймешігін басыңыз.

Атауы бар жинақтарға сүзгіні пайдалана алмайтыныңызды есте сақтаңыз.

Атауы бар жинақты өзгерту немесе жою

 1. OLAP Жиынтық кесте есебін басыңыз.

 2. Талдау қойындысында Өрістер, элементтер және жинақтар тармағын басып, содан соң Жинақтарды басқару тармағын басыңыз.

Өрістер, Элементтер және жинақтар

 1. Өзгерткіңіз немесе жойғыңыз келетін жинақты таңдаңыз.

 2. Келесі қадамдардың бірін орындаңыз:

  • Атауы бар жинақты өзгерту үшін Өзгерту түймешігін басыңыз да, қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

  • Атауы бар жинақты жою үшін Жою түймешігін басыңыз да, растау үшін Иә түймешігін басыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×