Microsoft SQL Server дерекқорға деректер қосылымын үстеңіз

Пішін үлгісіне Microsoft SQL Server дерекқорды сұрайтын көмекші деректер қосылымын үстеу мүмкін. Пішін үлгісіне дерекқорға пішін деректерін жіберетін көмекші деректер қосылымын үстеу мүмкін емес. Егер көмекші деректер қосылымын қолданып пішін деректерін дерекқорға жібергіңіз келсе, сол дерекқормен істейтін Веб-қызметтегі көмекші деректер қосылымын қолдануіңіз мүмкін. Веб-қызметке көмекші деректер қосылымын үстеу туралы қосымша ақпарат алу үшін С. с. қараңыз бөлімінде силтемелерді қараңыз.

Дерекқорға көмекші деректер қосылымын үстеу үшін төмендегілердің бірін орындаңыз:

1-қадам: Пішін үлгісіне көмекші деректер қосылымын үстеңіз    Бұл қадам деректер дерекқорға сақталған жолында негізделген тиісті өрістер мен топтарды құраған көмекші деректер қосылымын жасайды. Пішіндерге пішін бірінші рет ашылған кезде деректер қосылымын қолдануға рұқсат ететін пішін үлгісін ішқұрылымдау мүмкін.

2-қадам: Пішін үлгісін деректер қосылымын қолданатын етіп ішқұрылымдау    Егер пайдаланушылар пішін ашылғаннан соң осы деректер қосылымын қолдануын қаласыңыз, пайдаланушыларға осы деректер қосылымынан деректерді алуды рұқсат ететін ереже немесе түймешікті үстеуіңіз мүмкін.

Бұл мақалада

Жалпы шолу

Бастамас бұрын

1-қадам: Көмекші деректер құсылымын үстеу

2-қадам: Пішін үлгісін деректер қосылымын қолдануға ішқұрылымдау

Жалпы шолу

Сыртқы деректер көзінде негізделген пішін үлгісін жасау кезінде Microsoft Office InfoPath бағдарламасы сол сыртқы деректер көзіне бас деректер байланысы жасайды. Сосын InfoPath бағдарламасы деректер сыртқы деректер көзінде сақталған жолда негізделген пішін үлгісі үшін бас деректер көзін жасайды. Бірақ, бас деректер қосылымында қолданған сыртқы деректер көзі пішін үлгісіндегі басқару элементтеріне орналастырғыңыз келген мәндерді құрамауы мүмкін. Бұл мәндер SQL Server дерекқоры сияқты басқа сыртқы деректер көзінде бар болуы мүмкін. Басқа сыртқы деректер көзінен мәндерді алу үшін пішін үлгісіне көмекші деректер қосылымын үстеу мүмкін.

Көмекші деректер қосылымы бұл пішін үлгісіне үстелетін деректер қосылымы. Бұл деректер қосылымы сұрау деректер қосылым немесе жіберу деректер қосылым болуы мүмкін. Пішін үлгісіне сұрау деректер қосылымын тек SQL Server дерекқорына көмекші деректер қосылымы ретінде үстеу мүмкін. Бұл деректер қосылымын тек бас деректер қосылымында бірден көп сыртқы деректер көзінен деректерді алу керек болса үстеу мүмкін. SQL Server дерекқорына жіберу деректер қосылымын көмекші деректер қосылымы ретінде үстеу мүмкін емес.

Дерекқорда сұрау деректер қосылымын үстеу кезінде, InfoPath бағдарламасы деректер дерекқорда сақталған жолға сәйкес болатын деректер көзі мен деректер өрісіжәне топ жасайды. Көмекші деректер көзінің деректер құрылымы деректер дерекқордың кестелерінде сақталған жолға сәйкес келуі қажет болғаны үшін көмекші деректер көзінде өрістер мен топтарды өзгерту мүмкін емес. Әрбір сұрау деректер қосылымын пайдаланушылардың пішіні желіге қосулы болмаған кезде деректерге қатынасы бар болатын етіп нәтижелерді сақтауға ішқұрылымдау мүмкін. Деректер табиғатына қарай сұрау нәтижлерін тек пайдаланушылар желіге қосылған кезде бейнелеуды қалауыңыз мүмкін.

Қауіпсіздік ескертуі : Егер сіз мәнді деректерді сыртқы деректер көзінен бөліп алуға қосымша деректік қосылымды пайдалансаңыз, сіздің компьютер жоғалған немесе ұрланған жағдайда деректерді рұқсатсыз пайдалануынан қорғау үшін осы мүмкіндікті доғарғыңыз келуі мүмкін. Егер сіз осы мүмкіндікті доғарсаңыз, деректер компьютер желіге қосылған кезде ғана қолданылады.

Пішін үлгісіне сұраулы деректік қосылымды қосқаныңызда, пайдаланушы ашқанда, осы пішін үлгісіне негізделген пішіндердің әдепкі мәндерімен деректік қосылымды пайдаланыңыз. Сонымен бірге сіз сұраулы деректік қосылымды төмендегі жолдардың біреуімен пайдалану үшін пішін үлгіңізді баптай аласыз:

 • Ереже қосыңыз    Ережедегі шарт кездескенде, сіз сұраулы деректік қосылымды баптай аласыз.

 • Түймешік қосыңыз    Сіз түймешікті пайдаланушылардың сұраулы деректік қосылым арқылы деректерді алу үшін нұқитын пішін үлгісіне қоса аласыз.

 • Таңдамалы кодты пайдаланыңыз    Егер сіз ережені немесе түймешікті қоссаңыз, сіз сұраулы деректік қосылым арқылы деректерді алу үшін таңдамалы кодты пайдалана аласыз. Таңдамалы кодты пайдалану жасақтаушыныдан таңдамалы кодты жасауды талап етеді.

Беттің жоғарғы жағы

Бастамас бұрын

SQL Server дерекқорына көмекші деректер қосылымын пішін үлгісіне үстеуден алдын дерекқордың әкімшісінен төмендегі ақпарат керек болады:

 • Осы пішін үлгісімен қолданатын дерекқоры бар сервердің атауы.

 • Осы пішін үлгісімен қолданатын дерекқордың атауы.

 • Дерекқор түпнұсқалық растамасын талап етеді. Дерекқор пайдаланушылар дерекқорға қатынасу жолын анықтау үшін Microsoft Windows түпнұсқалық растамасын немесе SQL Server түпнұсқалық растамасын қолдануы мүмкін.

 • Пішінге жіберетін деректерді құраған кестенің атауы. Бұл негізгі кесте. Егер дерекқорда бір кестеден көбін қолдануды жоспарласаңыз, басқа еншілес кестелер атаулары қажет болады. Негізгі кестедегі өрістермен байланыстары бар еншілес кестелердің өрістерін атаулары да қажет болады.

 • Сұрау нәтижелерін дербес қолдану үшін пішінде қауіпсіз сақтау мүмкіндігі.

Беттің жоғарғы жағы

1-қадам: Көмекші деректер құсылымын үстеу

 1. Құралдар мәзірінде Деректік қосылымдар түймешігін нұқыңыз.

 2. Деректік қосылымдар тілқатысу терезесінде Қосу түймешігін нұқыңыз.

 3. Деректік қосылым шеберінде Жаңа қосылым жасау түймешігін нұқыңыз, Деректерді алу түймешігін нұқыңыз, содан кейін Келесі түймешігін нұқыңыз.

 4. Шебердің келесі бетінде Дерекқор (тек Microsoft SQL Server немесе Microsoft Office Access) пәрменн таңдап Келесітүймешігін басыңыз..

 5. Шебердің келесі бетінде Дерекқорды таңдаупәрменін нұқыңыз.

 6. Деректер көзін таңдаутілқатысі терезесінде Жаңа көзпәрменін нұқыңыз.

 7. Қандай деректер көзіне қосылғыңыз келед тізіміндеMicrosoft SQL Server,пәрменін таңдап Келесі түймешігін басыңыз.

 8. Сервер атауы жолағында дерекқоры бар сервердің атауын теріңіз.

 9. Жүйеге кіру ақпараты, астында келесілердің бірін орындаңыз:

  • Егер дерекқор Microsoft Windows желісінде қолданған тіркелгі деректеріде негізделіп кім қатынасы барлығын анықтаса Windows түпнұсқалық растамасын қолданупәрменін тадаңыз.

  • Егер дерекқор дерекқор әкімшісінен алынған анықталған пайдаланушы аты мен кілттік негізделіп кәм қатынасы барлығын анықтаса Келесі Пайдаланушы аты мен Кілттік сөзді қолдану, пәрменін таңдап Пайдаланушы атымен Кілттік сөз жолақтарында пайдаланушы аты мен кілттік сөзді теріңіз.

 10. Келесітүймешігін басыңыз.

 11. Шебердің келесі бетінде Керекті деректерді құраған дерекқорды таңдаңыз тізімінде қолданатын дерекқорды таңдап Арнайы кестеге қосылу пәрменіне құсбелгіні қойып, негізгі кестенің атауын таңдаңыз да Келесітүймешігін басыңыз.

 12. Шебердің келесі бетінде, Файл атауыжолағында деректер қосылымы туралы ақпаратты құраған файл атауын теріңіз.

 13. Осы баптауларды сақтау үшінДайынтүймешігін басыңыз.

 14. Сұрау деректер қосылымында қолданатын басқа кез келген кестелерді үстеңіз.

  Қалай?

  1. Кесте қосу түймешігін нұқыңыз.

  2. Кесте немесе сұрау қосу тілқатысу терезесінде еншілес кестенің атауын нұқыңыз, содан кейін Келесі түймешігін нұқыңыз. InfoPath бағдарламасы екі кестедегі жолақ атауларын сәйкестендіру арқылы байланыс орнатуға талпынады. Егер сіз ұсынылған байланысты пайдаланғыңыз келмесе, байланысты таңдаңыз, содан кейін Байланыс жою түймешігін нұқыңыз. Байланыс қосу үшін Байланыс қосу түймешігін нұқыңыз. Байланыс қосу тілқатысу терезесінде қатысты бағандағы әрбір қатысты жолақтың атауын нұқыңыз, содан кейін Жарайды түймешігін нұқыңыз.

  3. Дайын түймешігін нұқыңыз.

  4. Қосымша еншілес кестелерін қосу үшін осы қадамдарды қайталаңыз.

 15. Келесітүймешігін басыңыз.

 16. Пішін желіге қосылмаған болған кезде сұрау деректер қосылымының нәтижелерін қатынаулы ету үшін Деректер көшірмесін пішін үлгісінде сақтау пәрменіне құсбелгі қойыңыз.

  Қауіпсіздік ескертуі : Бұл пәрменге құсбелгі қою пішін осы деректер қосылымын қолдған кезде деректерді пайдаланушы компьютерінде сақтайды. Егер пішін дерктер қосылымынан жеке деректерді қабылдаса, компьютер ұрланатын болса деректерді қорғауға көмектесу үшін осы мүмкіндікті сөндіру мүмкін.

 17. Келесітүймешігін басыңыз.

 18. Шебердің келесі бетінде көмекші деректер қосылымының сипаттайтын атуын теріңіз. Егер пішін ашулы болған кезде деректерді өздіктік түрде қабылдауын қаласаңыз, Пішін ашулы болған кезде деректерді өздіктік түрде шығарып алу пәрменіне құсбелгі қойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

2-қадам: Пішін үлгісін деректер қосылымын қолдануға ішқұрылымдау

Пайдаланушы пішінді ашқаннан соң осы пішін үлгісінде негізделген пішіндер бұл деректер қосылымын қолдануын қаласаңыз, осы деректер қосылымын анық шарттарда қолданатын ережені пішін үлгісіне үстеуіңіз мүмкін немесе пайдаланушылар басып осы деректер қосылымын қолданатын түймешікті пішін үлгісіне үстеуіңіз мүмкін.

Ереже үстеу

Ереже шартына жауап берілген кезде сұрау деректер қосылымынан деректерді алатын ережені пішін үлгісіне үстеуіңіз мүмкін. Келесі іс ретін пішін үлгісі үшін сұрау деректер қосылымы жасаған және пішін үлгісіндегі басқару элементі сол деректер қосылымынан деректерді бейнелейтін етіп ішқұрылымдаған болсаңыз қолдану мүмкін

 1. Егер пішін үлгісінің бірнеше көрінісі болса, қосымша деректер көзінен деректерді бейнелегіңіз келетін жерде басқару элементі бар көрініске өту үшін Көрініс мәзіріндегі Көрініс атауы түймешігін нұқыңыз.

 2. Ереже үстейтін басқару элементін экі рет нұқыңыз.

 3. Деректер қойындысын нұқыңыз.

 4. Тексеру мен ЕрежелерастындаЕрежелерпрменін таңдаңыз.

 5. Ережелер тілқатысу терезесінде Үстеутүймешігін басыңыз.

 6. Атауыжолағында ереже атауын теріңіз.

 7. Ереже іске қосылуы керек кезде шартты анықтау үшін Шартты орнату түймешігін нұқыңыз, содан кейін шартты енгізіңіз. Шарт кездескенде, ереже іске қосылады. Егер сіз шартты орнатпасаңыз, пайдаланушы басқару элементіндегі мәнді өзгерткенде және жүгіргісін сол басқару элементінен алғанда, ереже іске қосылады.

 8. Әрекетті үстеупәрменін ңұқыңыз.

 9. Әрекет тізімінде Деректер қосылымын қолданып сұрау пәрменін таңдаңыз.

 10. Деректер қосылымытізімінде пәрменін таңдаңыз OKпәрменін басып әрбір тілқатысу терезесін жабыңыз.

 11. Өзгертулеріңізді тексеру үішн Стандарт құралдар тақтасындағы Алдын ала қарап алу түймешігін нұқыңыз немесе CTRL+SHIFT+B пернелерін басыңыз.

Түймешікті үстеу

Пайдаланушылар басып осы сұрау деректер қосылымын қолданатын түймешік басқару элементін үстеу мүмкін.

 1. Егер пішін үлгісінің бірнеше көрінісі болса, қосымша деректер көзінен деректерді бейнелегіңіз келетін жерде басқару элементі бар көрініске өту үшін Көрініс мәзіріндегі Көрініс атауы түймешігін нұқыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Түймешік басқару элементін пішін үлгісіне апарыңыз.

 4. Пішін үлгісіне үстелген түймешік басқару элементін екі рет нұқыңыз.

 5. Жалпы қойындысын нұқыңыз.

 6. Әрекет тізімінде Жаңартупәрменін таңдаңыз.

 7. Шен жолағында пішін үлгісіндегі түймешіктің үстінде пайда болатын атауды теріңіз.

 8. Параметрлерпәрменін басыңыз.

 9. Жаңарту тілқатысу терезесінде Бір көмекші деректер көзі пәрменін таңдаңыз.

 10. Көмекші деректер көзін таңдау тізімінде сұрау деректер қосылымымен байланысты көмекші деректер көзін таңдаңыз.

 11. OK пәрменін басып әрбір ашық тілқатысу терезесін жабыңыз.

 12. Өзгертулеріңізді тексеру үішн Стандарт құралдар тақтасындағы Алдын ала қарап алу түймешігін нұқыңыз немесе CTRL+SHIFT+B пернелерін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×