Microsoft Outlook жеке қалталар сақтық көшірме құралын пайдалану

Жеке қалталар сақтық көшірме құралы қалаған Outlook мәліметтерін қатты дискіге не желілік серверге не жалпы қор көзіне сақтық көшірудің жылдам және оңай жолын ұсынады.

Осы мақалада

Жеке қалталар файлдары (.pst) және сақтық көшірме құралы туралы

Жеке қалталардың сақтық көшіруін, экспорттауын және мұрағаттауын салыстыру

PST сақтық көшірме құралын орнату

PST сақтық көшірме құралын пайдалану

Сақтық көшірмедегі элементтерді қалпына келтіру

Жеке қалталар файлдары (.pst) және сақтық көшірме құралы туралы

Бұл мақала Microsoft Office Online веб-торабында қотару (Ағылшын тілінде) ретінде қатынаулы Microsoft Outlook жеке қалталар сақтық көшірме құралына жазылған.

Егер Microsoft Exchange сервері электрондық пошта тіркелгісін не Windows Live Mail сияқты HTTP тіркелгісін пайдаланбасаңыз, барлық Outlook деректері Жеке қалталар файлына (.pst) сақталады. Microsoft Exchange сервері не Windows Live Mail тіркелгіңіз болса да, электрондық пошта серверінде емес, жергілікті компьютеріңізде сақталған деректерді сақтық көшіре аласыз.

Әрбір .pst файлы Кіресін, Күнтізбе және Істес кісілер қоса барлық Outlook қалталарын қамтиды. Бір .pst файлы (әдетте Қалталар тізімінде Жеке қалталар деп аталатын) болуы мүмкін, бірақ мұрағаттауға пайдаланылатын қосымша .pst файлы болуы мүмкін. Жеке қалталар сақтық көшірме құралымен кез келген не барлық .pst файлдарын сақтық көшіре аласыз.

Мәліметтерді сақтық көшіргенннен кейін, Outlook деректерінің бұл көшірмелерін ықшам дискі не DVD сияқты алмалы-салмалы арқауға көшіре аласыз . Сақтық көшірме файлдары бастапқы файлдардың дәл көшірмелері болып табылады және бірдей файл пішімінде сақталады. Файлдарды сақтық көшіру туралы жүйелі түрде еске салулар алуыңыз мүмкін.

Ескерту : 

 • Жеке қалталар сақтық көшірме құралы тек .pst файлдарын сақтық көшіреді. Егер Exchange сервері пошта жәшігіңіз болса, сервер пошта жәшігі қалталары жүйелі түрде Exchange сервері әкімшісімен сақтық көшіріліп отыруы тиіс.

 • Microsoft Office ағылшын нұсқасы бар Шығыс Азия амалдық жүйесін пайдалансаңыз, бұл қотаруды пайдалана алмайсыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жеке қалталардың сақтық көшіруін, экспорттауын және мұрағаттауын салыстыру

Outlook электрондық пошта хабарларын, істес кісілерін, кездесулерін, тапсырмаларын, ескерімдерін және журнал жазбаларын сақтық көшірудің үш жолы бар — Жеке қалталар сақтық көшірме құралы, экспорттау және мұрағаттау.

Жеке қалталар сақтық көшірме құралы     .pst файлды не файлдарды толығымен қатты дискіге не желілік серверге не жалпы қор көзіне көшіруге пайдаланылады.

Экспорттау     Outlook мәліметтерін қамтитын файлды жасау үшін пайдаланылады, бірақ қалталардағы бастапқы деректерді сақтайды. Бір мезгілде тек бір қалтаны ғана экспорттауға болады.

Мұрағаттау    сақтық көшіргіңіз келетін элементтерді қалталардан шығаруға пайдаланылады.

Беттің жоғарғы жағы

PST сақтық көшірме құралын орнату

 1. Outlook бағдарламасынан шығыңыз.

 2. Microsoft Office Online торабынан Құралды қотару (Ағылшын тілінде) үшін Қотару байланысын нұқып, тілқатысу терезелеріндегі нұсқауларды орындаңыз.

  Ескерту : Тілдерді өзгерту үшін Тілді өзгерту тізімінен тілді таңдап, Өту пәрменін таңдаңыз және кейін Қотару пәрменін таңдаңыз.

 3. Орнату бағдарламасын бастау үшін қатты дискідегі Pfbackup.exe бағдарламалық файлын екі рет нұқыңыз.

 4. Орнатуды аяқтау үшін бейнебетте көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

 5. Outlook бағдарламасын іске қосыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

PST сақтық көшірме құралын пайдалану

Кеңес : Сақтық көшірме үрдісін бастамас бұрын, .pst файлын өлшемін тексере аласыз. Егер .pst файлында бірнеше қалталар болса, барлық қалталардың жиын файл өлшемін анықтау үшін жоғарғы деңгейлі қалтаны таңдауыңыз тиіс.

Бұл бөлімде

Жеке қалталарын сақтық көшіру

Сақтық көшірме туралы еске салуды қосу не өшіру

Жеке қалталар файлының сақтық көшірме орналасуын өзгерту

PST сақтық көшірме құралын жою

Жеке қалталардың сақтық көшіру күйін қарау

Жеке қалталарын сақтық көшіру

Сақтық көшіргіңіз келетін Жеке қалталар файлы (.pst) ашық болуы тиіс. Егер файл Қалталар тізімінде көрінсе, ол ашық болып табылады.

 1. Файл мәзірінде, Сақтық көшіру пәрменін таңдаңыз.

  Сақтық көшіру пәрмені жоқ

  Жеке қалталар сақтық көшірме құралы орнатылмаған не жойылған. Жеке қалталар көшірме құралын орнатыңыз.

  Ескерту :  Жеке қалталар сақтық көшірме құралын Microsoft Office Online веб-торабынан қотара аласыз.

  Сақтық көшірілетін мәліметтерді белгілеу

  1. Сақтық көшірмеге қосылатын Жеке қалталар файлдарын (.pst) тізеді.

  2. Соңғы сақтық көшірме жасалғанын көрсетеді.

  3. Параметрлер түймешігімен сақтық көшірме туралы еске салуды орната аласыз, қосылатын Жеке қалталар файлдарын және сақтық көшірме сақталатын файл орналасуын белгілей аласыз.

  4. Бұрын жасалған сақтық көшірмелерді аша аласыз.

 2. Параметрлер тармағын нұқыңыз.

  Сақтық көшірме параметрлері

  1. Құсбелгі көзін белгілеу еске салулар пайдаланылатынын белгілейді. Сіз 1 - 999 күн аралығындағы кез келген санды тере аласыз.

  2. Сақтық көшіргіңіз келетін әрбір Жеке қалтаның құсбелгі көзін белгілеңіз.

  3. Файл орналасуына деректерді көшіресіз. Бастапқы деректеріңіз жылжытылмайды және өзгертілмейді. Сақтық көшірме аяқталғаннан кейін, сол орынға өту үшін және сақтық көшірме файлын қарау үшін не оны ықшам дискіге не DVD, жылжымалы қатты дискіге не жылжымалы жады құрылғысына көшіру үшін Windows жетектеуішін пайдалана аласыз.

 3. Осы жеке қалталар файлдарын сақтық көшіру тізімінде сақтық көшіргіңіз келетін әрбір элементтің құсбелгі көзін белгілеңіз.

 4. Көрсетілген .pst файлы атын өзгертіңіз. Немесе, басқа қалтаны таңдау үшін Шолу дегенге нұқып, қалаған орынға өтіңіз, кейін Ашу пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : .pst файлы сақталған әдепкі файл аты және орны Файл орналасуы жолағында көрінеді.

 5. Microsoft Outlook өздіктік түрде файлдың сақтық көшірмесін жасау туралы еске салдыру үшін Әрбір n күн сақтық көшіру туралы еске салу құсбелгі көзін белгілеп, кейін 1 және 999 аралығындағы күндер санын теріңіз.

 6. Жарайды пернесін басыңыз.

 7. Содан кейін Сақтық көшірмені сақтау пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Outlook бағдарламасынан шықпай таңдалған элементтер сақтық көшірілмейді.

Сақтық көшірме туралы еске салуды қосу не өшіру

 1. Файл мәзірінде, Сақтық көшіру пәрменін таңдаңыз.

 2. Параметрлер тармағын нұқыңыз.

 3. Төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Сақтық көшіру туралы еске салуды қосу үшін Әрбір n күн сақтық көшіру туралы еске салу құсбелгі көзін белгілеп, кейін 1 және 999 аралығындағы күндер санын теріңіз.

  • Сақтық көшіру туралы еске салуды өшіру үшін Әрбір n күн сақтық көшіру туралы еске салу құсбелгі көзін алып тастаңыз.

 4. Жарайды пернесін басыңыз.

Жеке қалталар файлының сақтық көшірме орналасуын өзгерту

 1. Файл мәзірінде, Сақтық көшіру пәрменін таңдаңыз.

 2. Параметрлер тармағын нұқыңыз.

 3. Осы жеке қалталар файлдарын сақтық көшіру тізімінен сақтық көшірме орнын өзгерткіңіз келетін файлды нұқып, кейін орынды Жоғарыда таңдалған файлды осы орынға сақтық көшіру жолағында өзгертіңіз.

 4. Жарайды пернесін басыңыз.

 5. Содан кейін Сақтық көшірмені сақтау пәрменін таңдаңыз.

PST сақтық көшірме құралын жою

 1. Outlook бағдарламасынан шығыңыз.

 2. Төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Microsoft Windows Vista жүйесі    

   1. Басқару тақтасы ішінен Бағдарламалар мәзірінде Бағдарламаны жою пәрменін таңдаңыз.

   2. Microsoft Outlook жеке қалталар сақтық көшірмесі таңдап, кейін Жою пәрменін таңдаңыз.

   3. Иә дегенді нұқып осы бағдарламалық жасақтаманы жойғыңыз келетініңізді құптаңыз.

   4. Ескерту : Егер Классикалық көріністі пайдалансаңыз Бағдарламалар екі рет нұқып, Орнатылған бағдарламалар екі рет нұқып, Microsoft Outlook жеке қалталар сақтық көшірмесі таңдаңыз және кейін Жою пәрменін таңдаңыз. Иә дегенді нұқып осы бағдарламалық жасақтаманы жойғыңыз келетініңізді құптаңыз.

  • Microsoft Windows Server 2003 немесе Windows XP жүйесі    

   1. Басқару тақтасында Бағдарламаларды қосу немесе жою түймешігін нұқыңыз.

    Ескерту : Егер Классикалық көріністі пайдалансаңыз, Бағдарламаларды қосу немесе жою түймешігін екі рет нұқыңыз.

   2. Орнату/жою қойындысындағы бағдарламалар тізімінен Microsoft Outlook жеке қалталар сақтық көшіру табып, кейін оны таңдаңыз.

   3. Өзгерту/жою пәрменін таңдаңыз.

   4. Иә дегенді нұқып осы бағдарламалық жасақтаманы жойғыңыз келетініңізді құптаңыз.

Жеке қалталардың сақтық көшіру күйін қарау

 • Файл мәзірінде, Сақтық көшіру пәрменін таңдаңыз. Жеке қалталар сақтық көшіру тілқатысу терезесінде сақтық көшірілетін ретінде орнатылған жеке қалталар файлдарын және соңғы сақтық көшіру күнін қарай аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сақтық көшірмедегі элементтерді қалпына келтіру

Бұл бөлімде

Жеке қалталар файлының сақтық көшірмесін ашу

.pst файлдары қайда сақталады

Деректерді қалпына келтіру

Жеке қалталар файлының сақтық көшірмесін ашу

 1. Файл мәзірінде, Сақтық көшіру пәрменін таңдаңыз.

 2. Сақтық көшірмені ашу түймешігін басыңыз.

 3. Ашқыңыз келетін жеке қалталар файлды нұқып, кейін Ашу пәрменін таңдаңыз.

Ескерту : .pst файлын Жеке қалталар сақтық көшірме құралымен ашуға болады. Outlook бағдарламасында Outlook деректер файлдарын Файл мәзірінде аша аласыз.

.pst файлдары қайда сақталады

.pst файлын жасағанда ол Outlook жергілікті параметрлер қалтасына сақталады.

 • Microsoft Windows Vista жүйесі    

  c:\users\пайдаланушы аты\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

  Жасырын қалталарды көру үшін әдепкі көріністі Windows жетектеуішінде өзгерте аласыз.

  Жасырын қалталарды көрсету әдісі

  1. Windows жүйесінде Бастау батырмасын басып, кейін Басқару тақтасы нұқыңыз.

  2. Санатты таңдау мәзірінде Пайдаланушылық және күтім дегенді екі рет нұқыңыз

   Ескерту : Егер Басқару тақтасында Классикалық көрініс пайдалансаңыз, келесі қадамға өтіңіз.

  3. Қосымша қарау мәзірінде Файлдар түрлері дегенді нұқыңыз.

   Ескерту : Егер Басқару тақтасында Классикалық көрініс пайдалансаңыз, Қалта параметрлері дегенді екі рет нұқыңыз.

  4. Көрініс қойындысын шертіңіз.

  5. Қосымша параметрлер мәзіріндегі Файлдар мен қалталар, Жасырын файлдар мен қалталар ішінен Жасырын файлдарды және қалталарды көрсету пәрменін таңдаңыз.

 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP жүйесі    

  c:\Documents and Settings\Profiles\пайдаланушы аты\Local Settings\Application Data

  Жасырын қалталарды көру үшін әдепкі көріністі Windows жетектеуішінде өзгерте аласыз.

  Жасырын қалталарды көрсету әдісі

  1. Бастау батырмасын басып Менің компьютерім әмірін таңдаңыз.

  2. Құралдар мәзірінен Қалта параметрлері түймешігін таңдаңыз.

  3. Көрініс қойындысын нұқып, кейін Жасырын файлдарды және қалталарды көрсету параметрін нұқыңыз.

Деректерді қалпына келтіру

Қалпына келтіргіңіз келетін мәліметтер мөлшері сақтық көшірме деректерін қалпына келтіру жолын белгілейді. Егер қалпына келтіргіңіз келсе:

 • Егер кездейсоқ жойылған не өзгертілген бірнеше элементтерді қалпына келтіргіңіз келсе, файлды ашыңыз және кейін элементтерді сақтық көшірме файлынан бастапқы файлға жылжытыңыз не көшіріңіз.

  1. Файл мәзірінде Ашу дегенге нұсқап, Outlook деректер файлы түймешігін нұқыңыз.

  2. Ашқыңыз келетін .pst файлын нұқып, кейін Жарайды батырмасын басыңыз.

   Деректер файлымен салғастырылатын қалта аты Қалталар тізімінде көрінеді. Қалталар тізімі қарау үшін, Өту мәзірінен Қалталар тізімі дегенді нұқыңыз. Әдепкіде, қалта Жеке қалталар деп аталады.

 • Тінтуірдің оң жағымен нұқып сақтық көшірме файлын жабыңыз және кейін Жабу пәрменін таңдаңыз.

 • Егер көп элементтерді не қалтаны толығымен қалпына келтіргіңіз келсе, файлдың сақтық көшірмесін импорттаңыз. Егер қалтаны толығымен ауыстыру қажет болмаса, қалаған элементтерді алу үшін оларды сүзгілей аласыз. Немесе қалтаны толығымен импорттай аласыз және көшірме элементтерді ауыстырып-ауыстырмауды белгілей аласыз.

  1. Файл мәзірінде Импорттау және экспорттау пәрменін таңдаңыз.

  2. Басқа бағдарламадан не файлдан импорттау дегенді нұқып, кейін Келесі дегенді нұқыңыз.

  3. Жеке қалта файлы (.pst) дегенді нұқып, кейін Келесі дегенді нұқыңыз.

  4. Импортталатын файл жолағында импорттағыңыз келетін .pst файл жолын және файл атын белгілеңіз.

   Егер сақтық көшірмені қайда сақталғанын еске түсіре алмасаңыз

   1. Көрініс мәзірінде Қалта тізімі түймешігін нұқыңыз.

   2. Орнын белгілегіңіз келетін .pst файлдың жоғарғы деңгейлі қалтасын тінтуірдің оң жағымен нұқыңыз.

   3. Мәтінмәндік мәзірде <файл аты> сипаттары дегенді нұқып, кейін Қосымша дегенді нұқыңыз. Орналасу туралы мәліметтер Жол жолағында көрінеді.

   Егер "Жеке қалталар файлы (.pst) <файл аты> ашылмады. Файл Outlook бұл нұсқасымен сыйысымсыз болуы мүмкін не бүлінген болуы мүмкін." сияқты қате хабарламасы шықса

   Outlook бағдарламасында Файл мәзірінен .pst файлын ашып көріңіз. Егер "Файл <файл аты> Жеке қалталар ақпарат қызметінің бұл нұсқасымен сыйысымсыз болуы мүмкін. Әкімшіге хабарласыңыз." деген қате хабарлама шықса, .pst файлы Юникод мәліметтерін қамтиды. Юникод мәліметтерін Microsoft Office Outlook 2003 және кейінгі нұсқалары қолдайды. Егер Outlook бұрынғы нұсқасын пайдалансаңыз, файл қатынаусыз болады. Егер файл оқылмайды не бүлінген деген қате хабарлама шықса, Outlook Кіресін жөндеу құралын пайдаланып көріңіз.

  5. Төмендегілердің біреуін таңдаңыз:

   Көшірмелерді импортталған элементтермен ауыстыру    Ағымдық деректер импортталатын файлдағы мәліметтермен қайта жазылады.

   Көшірмелердің жасалуын мүмкін қылу    Ағымдық деректер қайта жазылмайды және көшірмелер ағымдық Outlook қалтасына үстеледі.

   Көшірме элементтерін импорттамаңыз    Ағымдық деректер сақталады және файлдағы көшірме мәліметтері ағымдық Outlook қалтасына көшірілмейді.

  6. Импорттау және экспорттау шебері қалған нұсқауларын орындаңыз.

 • Егер .pst файлын толығымен қалпына келтіргіңіз келсе, Outlook бағдарламасынан шығып, бүлінген .pst файлын табу және қайта атау үшін Windows Табу пәрменін пайдаланыңыз. Сақтық көшірме .pst файлының көшірмесін жасап, кейін сол көшірмеге бастапқы бүлінген .pst файлының атын беріңіз . Бұл файл бастапқы .pst файлы орналасқан бірдей қалтада болуы тиіс. Outlook бағдарламасын қайта қотарыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×