Microsoft Office Servers 2010 туралы жиі қойылатын сұрақтар/ReadMe файлы

Барлық серверлер

Барлық серверлер (тілге тән)

Анықтамалық платформа

Business Connectivity Services

Excel және Access Services

Қауымдық ақпараттық мазмұнды басқару

IME

Өзгерушілік

Office Web Applications 2010

Project Server 2010

SharePoint Business Intelligence

SharePoint Designer 2010

SharePoint Server 2010 негізгі нұсқасы

SharePoint Server 2010 негізгі нұсқасы (тілге тән)

SharePoint Workspace

Microsoft Visio Services

Төмендегі барлық белгілі мәселелер бағдарламалар бойынша топталған.

Барлық серверлер

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Жаңарту:

Дерекқорды тіркеу процесі арқылы дерекқорды SharePoint 2010 бағдарламасында жаңартуға әрекет жасалғанда, бастапқы веб-бағдарлама Windows Auth, ал тағайындау Windows Auth бағдарламасы қосатын талаптар болып табылса, жаңарту әрекеті орындалмауы мүмкін.

Жаңарту процесі адам орындайтын жаңарту үшін Windows талаптары пішімінің ұқсастығын толық бақылаумен веб-бағдарлама саясаты ретінде қоса алмайтындықтан, осы мәселе орын алады.

Оны жеңілдету алдымен жаңартуды бастау үшін дерекқорды бұрынғы Windows Auth веб-бағдарламасына тіркеу, одан кейін жаңарту аяқталғаннан кейін Windows Auth бағдарламасын қосатын талаптарға тасымалдау арқылы оны жаңартуға немесе дерекқорды тіркеуді жаңартатын пайдаланушы үшін Windows талаптарының пішіміне арналған «Толық бақылау» веб-бағдарламасы деңгейіндегі саясатын қамтуға алып келеді.

Жаңарту:

SharePoint 2010 өнімдерін теңшеу шебері (PSConfigUI.exe) арқылы ферманы жаңарту нәтижесінде төмендегі сияқты қате пайда болуы мүмкін:

[psconfigui] [SPUpgradeSession] [ERROR] [2/5/2010 13:22:32]: бұл жаңарту сеансы тоқтатылды. Мүмкін болатын себептерге бірден аяқталатын процесс кіреді немесе амалдық жүйе қайта іске қосылды. Жаңартуды қайтадан іске қосыңыз.

Жаңартуды қайта іске қосу әрекеті жаңарту жұрналдарына жазылмаған жазбалармен сәтсіз болуы мүмкін.

Егер таймер қызметін іске қосуға пайдаланылған қызмет тіркелгісінің мерзімі аяқталса немесе жарамсыз болып, таймер қызметінің жаңарту кезінде басталуына жол бермесе, осы мәселе орын алуы мүмкін. Сервер осы күйде болған кезінде жаңартуды қайта іске қосу әрекеті жаңартудың жалғасуына жол бермейді.

Бұл мәселені шешу үшін, таймер қызметіне арналған ферма және жергілікті компьютер параметрлерін төмендегі пәрмен арқылы ферма тіркелгісіне арналған жаңартылған құпия сөз туралы ақпаратпен жаңарту керек:

stsadm.exe -o updatefarmcredentials

Бұл сәтті аяқталып, таймер қызметі іске қосылғаннан кейін SharePoint 2010 өнімдерін теңшеу шеберін (PSConfigUI.exe) іске қосу арқылы жаңартуды жалғастыруыңыз керек.

Reporting Services қызметтерін біріктіру:

Reporting Service есеп файлын (.rdl) таңдап, мәтінмәндік мәзірді көрсету үшін тінтуірдің оң жақ түймешігін басқанда, есеп беру қызметтеріне қатысты белгішелер жоқ болады.

SQL есеп қызметтері қондырмасы %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Template\images каталогында жаңа каталогтарды және файлдарды жасайды. Орны бойынша жаңартудан кейін бұл файлдар мен каталогтар %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\ каталогындағы сәйкес орындарға көшіріледі, бірақ оларда каталогтарда және файлдарды дұрыс емес қатынасты басқару тізімдері болады. Бұл есеп беру қызметтері белгішелерінің дұрыс көрсетілуіне кедергі келтіреді.

Бұл мәселені алдын алу үшін, SharePoint 2010 өнімдеріне жаңартпай тұрып, есеп беру қызметі веб-бөліктерін SQL 2008 R2 нұсқасына жаңартуға болады. Есеп беру қызметтері веб-бөліктерінің бұрынғы нұсқаларын пайдаланып жатсаңыз, бұл жаңарту кезінде орын алатын қатынасты басқару тізімі мәселелерін болдырмайды.

Керісінше, SharePoint 2010 өнімдеріне жаңартқаннан кейін осы мәселе орын алса, белгішелердің көрсетілуіне мүмкіндік беру үшін қосылған каталогтардағы қатынасты басқару тізімдерін өзгертуге болады. Бұл жағдайда, пайдаланушылар тобына келесі каталогтарда оқу рұқсаттарын қосу үшін сервердегі каталогтың қатынасты басқару тізімдерін жаңарту қажет болады:

 • ReportServer

 • lg_ReportServer

Жоғарыдағы қатынасты басқару тізімін жаңарту процесі, сонымен бірге, серверде SharePoint 2010 өнімдерін орнатқаннан немесе жаңартқаннан кейін, SQL 2008 R2 нұсқасының есеп беру қызметтерінің құрамдастары орнатылғанда немесе жаңартылғанда қажет болуы мүмкін.

Құжат орналасуы:

Microsoft Office 2010 құжаттары Windows Vista мен Windows 2008 Server жүйелерінде Windows XP мен Windows 7 жүйелерімен салыстырғанда басқаша орналасуы мүмкін.

Microsoft Office 2010 жүйесі Windows 7 жүйесінде де бар бірнеше қаріптің соңғы нұсқаларын қамтиды. Дегенмен, Office 2010 бұл қаріптерді Windows Vista немесе Windows 2008 Server жүйелеріне орната алмайды, себебі олар бұл жүйелерде қорғалған файлдар болып табылады. Нәтижесінде, Office 2010 құжаттары, мысалы, Windows 7 мен Windows Vista жүйелерінде әр түрлі орналасуы мүмкін.

Бұл мәселе Windows Vista мен Windows Server 2008 жүйелерінің жаңартуларында шешіледі. Бұл жаңарту кейбір қаріп файлдарының жүйелік файл қорғауын алып тастайды.

Маңызды: Windows Vista мен Windows 2008 Server жүйелеріне Office 2010 дестесін әлдеқашан орнатқан және қаріптердің соңғы нұсқаларын алуды қалайтын пайдаланушылар алдымен Office 2010 дестесін жойып, содан кейін Office 2010 дестесін қайта орнатпас бұрын Windows жаңартуын орнатулары қажет.

Бұл жаңартуды орнату үшін төмендегі Microsoft білім қорының мақаласындағы нұсқауларды орындау керек: http://support.microsoft.com/kb/980248.

Беттің жоғарғы жағы

Барлық серверлер (тілге тән)

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Орнату:

FAST Search Server теңшелімі итальян Win2k8 SP2 X64 жүйесінде қате туғызады:

Орнатудан кейінгі теңшелім мына қатені туғызады:

Қиыс жағдай -  : Қиыс жағдай - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: XML тексеру қатесі: L'attributo 'modifiedTime' non è valido. Il valore '2010-04-16T14.35.48Z' non è valido per il tipo di dati 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime' - La stringa "2010-04-16T14.35.48Z" non è un valore XsdDateTime valido.
   in Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation..ctor(String deploymentXML)

Қазақ тіліне аударғанда:
Қиыс жағдай -: Қиыс жағдай - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: XML тексеру қатесі: "modifiedTime" төлсипаты жарамсыз. "2010-04-16T14 .35.48 Z "мәні дерек түрі үшін жарамсыз" http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime '- "2010-04-16T14.35.48Z" XsdDateTime жолы жарамды мән емес.
   in Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation .. ctor (String deploymentXML)

Ең жақсы уақытша шешім — Win2k8 SP2 орнына Win2k8 R2 жаңартуын орнату

Баламалы уақытша шешім — мына файлды жою: C:\FASTSearch\etc\deployment.xsd.

Сол файл табылмаса, схеманың дұрыстығын тексеру орындалмайды.

FAST Search орталығын орнату:

Әдепкі FASTSearch куәлігін ReplaceDefaultCertificate.ps1 сценарийнің көмегімен жаңа куәлікке ауыстыру жапон амалдық жүйесінде қате береді.

Уақытша шешім:

 1. Файлдың сақтық көшірмесін жасаңыз.

 2. Қате "-eq" мәнін жаңа "-eq" мәніне ауыстырып сақтаңыз.

Ескерім: өндіріс ортасында бұған кеңес берілмейді, себебі бұл файл өзгертілсе, келешекте оны жаңарту мүмкін болмайды. Оны кейін жаңартумен алмастыру мүмкін емес.

Беттің жоғарғы жағы

Анықтамалық платформа

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

MOSS Web Analytics веб-бөлігі:

Іздеу қызметі бағдарламасы (SSA) болуы керек және іздеу мазмұны Web Analytics веб-бөлігін дұрыс жұмыс істету үшін тексеріліп шығуы керек.

Web Analytics веб-бөлігінің деректер түрінің екеуі де істеп тұрған іздеу қызметі бағдарламасына сенім артады:

 1. «Мазмұн» деректер түріне іздеу арқылы берілген қауіпсіздікті реттеуді шақыру керек.

 2. «Сұраулар» деректер түрі пайдаланушының іздеу әрекеттері кезінде жиналған деректерді пайдаланады. 

Егер веб-бөлікте Көрсетілетін нәтижелер жоқ көрсетілсе, ол іздеу қызметі бағдарламасының болмауынан кездесуі мүмкін.

Егер веб-бөлікте Деректерді қалпына келтіру кезінде орны алған қате көрсетілсе, ол мазмұн тексеріліп шыққандықтан кездесуі мүмкін.

Іздеудің толық жұмыс істеп тұрғанын көру үшін, торапта кейбір негізгі іздеу сұрауларын жүргізіп, одан кейін сондай жағдайларда қосымша ақпарат алу үшін ULS жұрналын тексеріңіз.

Егер SSA болмаса, Ортаңғы басқару -> Қызмет бағдарламаларын басқару параметріне өтіңіз немесе біреуін жасау үшін ферманы теңшеу шеберін пайдаланыңыз.

Егер SSA бар болып, тексеріп шығу орындалмаса, «Қызмет бағдарламаларын басқару» параметріне өтіп, SSA параметрін басқарыңыз (SSA параметрін бөлектеп, таспадағы Басқару пәрменін таңдаңыз). Тексеріп шығу жұрналының құрамын (жұрнал немесе қателер) қараңыз. Тексеріп шығу бөліміндегі сол жақ шарлау тақтасындағы Мазмұн көздері сілтемесін нұқып, Мазмұн көздерін басқару бетіне өтіңіз. Әдепкі мәні бойынша жергілікті SharePoint тораптары (немесе басқа мазмұн көздері) тізімде берілгені дұрыс. Мазмұн көзінің атауын басып, ашылмалы тізімнен Толық тексеріп шығуды бастау параметрін таңдаңыз, одан кейін тексеріліп шығуын күтіңіз.

Жоғарыда аталған түзетулердің кез келгенінен кейін Web Analytics веб-бөлігінің кэшін тазалау үшін IISReset әрекетін орындап, оған деректерді қалпына келтіруге қайтадан мүмкіндік беріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Business Connectivity Services

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Қазір қате жоқ

Беттің жоғарғы жағы

Excel және Access Services

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Қазір қате жоқ

Беттің жоғарғы жағы

Қауымдық ақпараттық мазмұнды басқару

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Қазір қате жоқ

Беттің жоғарғы жағы

IME

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

IME(JPN):

SharePoint сөздігі ең соңғы IME бағдарламасына ғана орнатылған.

Пайдаланушы Office 2007 IME және Office 2010 IME нұсқасын, одан кейін SharePoint сөздігін орнатқанда, орнатылған сөздік тек Office 2010 IME нұсқасына тіркеледі.

Беттің жоғарғы жағы

Өзгерушілік

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Қазір қате жоқ

Беттің жоғарғы жағы

Office Web Applications 2010

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Мәнерлер:

Менің құжаттарымның кітапханасына орнатқан тілім <> Ағылшын.

4-тақырып сияқты алдында пайдаланылған ішкі мәнері бар WAC сөз өңдегішін пайдаланғанымда, мәнер анықтамасы ағылшын тілімен бірдей болады.

Тілге тән құжаттарды өңдеместен бұрын

 1. Торап тілін орнату

 2. Шолғышты жабу

 3. IIS Reset бағдарламасын іске қосу

Беттің жоғарғы жағы

Project Server 2010

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Қазір қате жоқ

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint Business Intelligence

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Орнату:

SQL Server редистрибутивтерімен PerformancePoint Services 2 бета нұсқасымен орнатуым керек пе?

Егер талдау қызметтерінің деректер көздеріне қосылуды қаласаңыз (яғни, Қосымша орнату параметрін таңдасаңыз), Microsoft SQL Server 2005 нұсқасының 2008 жылдың желтоқсан айында шыққан мүмкіндіктер бумасын орнату керек. Бұл мүмкіндіктер бумасына екі қажетті қосымша кіреді: ADOMD.NET және Management Objects Collection (XMO). Бұл мүмкіндіктер бумасын қотару үшін мына жерге кіріңіз: Microsoft SQL Server 2005 мүмкіндіктер бумасы — 2008 жылдың желтоқсан айы (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157389).

Орнату:

Microsoft Office SharePoint Server 2007 нұсқасынан Microsoft SharePoint Server 2010 нұсқасына жаңартқанда, веб-бөліктердің кейбір түрлерінің аттары жаңартылмауы мүмкін.

SharePoint Server 2007 нұсқасымен жасалған өнімділіктің негізгі көрсеткіштері қазір SharePoint Server 2010 нұсқасында күй көрсеткіштері деп аталады. Сондай-ақ, SharePoint Server 2007 нұсқасымен жасалған өнімділіктің негізгі көрсеткіштері қазір SharePoint Server 2010 нұсқасында көрсеткіш мәліметтері деп аталады. Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері және өнімділіктің негізгі көрсеткіштерінің мәліметтері туралы есептер қазір PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушысымен жасалады.

Уақытша шешім: жоқ.

Орнату:

SharePoint торап әкімшісі ретінде дерекқор тіркеу әдісімен жаңартқаннан кейін жаңа есеп беру орталығы торабын PerformancePoint Services 2 бета нұсқасымен жасасам, не білуім керек?

Іске кіріспес бұрын есеп беру торабына жаңа негізгі бетті пайдалану үшін сол торап үлгісіне сәйкес келетін ONet.XML файлын өңдеңіз. Пайдаланушылар жаңа есеп беру орталығы тораптарын жасағанда, ол тораптарда жаңа негізгі беттің пайдаланылатынына көз жеткізеді.

Орнату:

Бақылау тақтасын құрастырушы ашылғанда, PerformancePoint мазмұн және деректер қосылымдары сияқты байланысты SharePoint тізімдері автоматты түрде қотарылмауы мүмкін.

Ол белгілі бір қауіпсіздік параметрлерінің SharePoint Server бағдарламасында қалай теңшелетініне байланысты орын алуы мүмкін. Атап айтқанда, қауіпсіздік параметрлері теңшелгенде, FQDN InternetSecurityManager.MapUrlToZone параметрі веб-торап мекенжайын (URL) интернет URL мекенжайы ретінде береді. Жарамды MapZoneToUrl қайтару мәндеріне жергілікті, интражелі, сенімді, интернет немесе шектеулі кіреді; дегенмен, интернет таңдалғанда, қажетті SharePoint тізімдері қотарылмайды. Сондай-ақ, ол IP мекенжайы URL орнында пайдаланылғанда орын алуы мүмкін.

Уақытша шешім: төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Дұрыс SharePoint Server URL мекенжайын көрсету. Ол үшін, Backstage түймешігін басып, Құрастырушы параметрлері тармағын таңдаңыз. Сервер қойындысын нұқып, SharePoint Server бағдарламасының URL мекенжайын көрсетіңіз. Одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

 • FQDN және IP мекенжайын сенімді тораптар ретінде қосу.

Орнату:

Пайдаланушылар бақылау тақтасын құрастырушысын «Бастау» мәзірінен таба алмайды.

Microsoft SharePoint Server 2010 нұсқасындағы PerformancePoint Services бағдарламасына жаңартқанда, PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушысының алдыңғы нұсқалары «Бастау» мәзірінен автоматты түрде алынып тасталған.

Уақытша шешім: төмендегі іс рәсімін пайдаланыңыз:

 1. Бақылау тақтасын құрастырушысының ескі нұсқасын «Бастау» мәзірінен табыңыз. Төмендегі орындардың біреуіне не екеуіне де өтіңіз:

  • Бастау > Бағдарламалар (немесе Барлық бағдарламалар) > Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 > Бақылау тақтасын құрастырушы түймешігін басыңыз.

  • Бастау > Бағдарламалар (немесе Барлық бағдарламалар) > SharePoint бағдарламасына арналған PerformancePoint Services > Бақылау тақтасын құрастырушы түймешігін басыңыз.

 2. Бақылау тақтасын құрастырушы түймешігін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Жою пәрменін таңдаңыз.

 3. Бақылау тақтасын құрастырушысының ең соңғы нұсқасын орнатып, іске қосыңыз.

Орнату:

Microsoft SharePoint Server 2010 нұсқасына жаңартқанда, өнімділіктің негізгі көрсеткіші веб-бөлігінде көрсетілетін күй көрсеткіштері жапырақ мүшелерін дұрыс көрсетпейді.

Ол бірнеше бағаны бар және Microsoft Office SharePoint Server 2007 нұсқасымен жасалған өнімділіктің негізгі көрсеткіші веб-бөліктерімен бірге кездесуі мүмкін.

Уақытша шешім:

Бірнеше бағанды өнімділіктің негізгі көрсеткіші веб-бөлігінен алып тастап, оларды қайта есепке қосыңыз. Сонда жапырақ мүшелері дұрыс көрсетілуі керек.

Орнату:

PerformancePoint Services 2010 бағдарламасының бета нұсқасынан RTM нұсқасына жаңартсаңыз, тізім элементтерін жасауды қосу үшін web.config файлын қолмен теңшеу қажет болуы мүмкін.

PerformancePoint қызметтерін бета нұсқасынан RTM нұсқасына жаңартқан кезде, тізім элементтерінің құрамдастарын қамтитын бөлім жойылады. Сондықтан, жаңа тізім элементін жасау мүмкін болмайды.

Уақытша шешім: жойылған бөлімді қалпына келтіру үшін web.config файлын төмендегідей өңдеңіз:

 1. "configsections" тегтерінің ішіне төмендегі кодты кірістіріңіз:

<sectionGroup name="Bpm">
<section name="FCODaoProviders" type="System.Configuration.DictionarySectionHandler" />
</sectionGroup>

 1. "configuration" жабу тегінің (/configation) алдына төмендегіні кірістіріңіз:

<Bpm>

<FCODaoProviders>

<add key="DashboardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DashboardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="DataSourceSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DataSourceSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="FilterSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.FilterSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="IndicatorSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.IndicatorSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="KpiSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.KpiSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="ReportViewSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ReportViewSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="ScorecardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ScorecardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

</FCODaoProviders>

</Bpm>

Ескерім: жаңартылған өнімде жасауға әрекет жасалған кез келген тізім элементі осы "Bpm" бөлімінде қамтылады.

Деректер көздері:

PerformancePoint Services 2010 бағдарламасы SAP BW қосылымына қолдау көрсетпейді.

Уақытша шешім жоқ.

Деректер көздері:

Егер деректерге бірінші мүшесінің мәні әдетте нөл болатын ISBN идентификаторлары кірсе, нөл ISBN идентификаторынан алынады.

Уақытша шешім: ISBN идентификаторларындағы бастапқы нөлді әріп таңбасымен ауыстырыңыз.

Деректер көздері:

Қызмет бағдарламасын жоюға әрекет жасағанымда, не үшін қате туралы хабар аламын?

Егер тәуелді прокси-серверді пайдаланатын қызмет бағдарламасын жойған әрекет жасасаңыз, қате туралы хабар аласыз.

Уақытша шешім: алдымен қызмет бағдарламасының прокси-серверін жойыңыз, одан кейін қызмет бағдарламасын жойыңыз. Элементті таңдау үшін, оны таңдап, одан кейін таспадан жойыңыз.

Деректер көздері:

Не үшін Excel 2007 жұмыс кітабы деректер көзін PerformancePoint Services бағдарламасында жасай немесе өңдей алмаймын?

Егер Excel 2007 нұсқасын 64 битті амалдық жүйеде іске қосып отырсаңыз, жұмыс кітабы деректер көзін жасай немесе өңдей алмайсыз. Тек мына орталар осы мүмкіндікке қолданылады:

 • 32 битті амалдық жүйе: Office 2007 Office 2010

 • 64 битті амалдық жүйе: Office 2010 (x64)

Деректер көздері:

Excel Web Applications жұмыс кітабын деректер көзі ретінде пайдалануға әрекет жасағанда қате туралы хабар алсаңыз, Excel бағдарламасының «Іске қосу үшін басу» нұсқасы орнатылған болуы мүмкін. Қате туралы хабар Excel бағдарламасының орнатылмағанын көрсетеді.

Жауап: Office 2010 бумасының «Іске қосу үшін басу» (виртуалданған) нұсқасын пайдаланатын Microsoft Excel Web App жұмыс кітаптарын PerformancePoint қызметтерінде деректер көзі ретінде пайдалану мүмкін емес.

Уақытша шешім:

Excel 2010 бағдарламасының әдеттегі (коммерциялық) нұсқасын пайдаланыңыз.

Деректер көздері:

Деректер көзі ретінде PowerPivot бағдарламасын пайдаланатын талдау есебін жасап, есепті бақылау тақтасында қолдануға әрекет жасасаңыз, пайдаланушының тіркелгі деректері сұралуы және қате туралы хабар берілуі мүмкін.

PowerPivot бағдарламасын PerformancePoint қызметтерінің талдау есебі үшін деректер көзі ретінде пайдалану үшін Windows түзетуін орнату керек (қараңыз: білім қорының бөлімі: 975954).

Есептер:

Менің PerformancePoint веб-бетімнің есебі дұрыс көрсетпейді.

Ол веб-бет есебіне пайдаланылатын веб-торап мекенжайы (URL) кейбір шолғыштар үшін шек болатын 2048 таңбадан асып кеткенде орын алуы мүмкін.

Мына жерді де қараңыз:

http://support.microsoft.com/kb/q208427/.

Уақытша шешім: URL мекенжайының рұқсат етілетін ұзындығын тексеру үшін АТ әкімшісіне хабарласыңыз. Қажет болса, қысқалау URL мекенжайын пайдаланыңыз.

Көрсеткіштер жүйесі:

Бос ұяшықтарды қамтитын көрсеткіштер жүйесінің бірігу әрекеттері күткен нәтижелерді көрсетпейді. Яғни, бос ұяшықтар «нөл» мәні бар болып көрсетілмейді.

Уақытша шешім жоқ.

Көрсеткіштер жүйесі:

Көрсеткіштер жүйесіндегі кейбір бағандар тым кең сияқты көрінеді немесе құрамында көрсеткіштермен қабаттасатын сандық мәндер бар.

Ол көрсеткіш шолғышта (оның ішінде, Internet Explorer, Mozilla Firefox немесе Safari) бірінші рет көрсетілгенде орын алуы мүмкін.

Уақытша шешім: алдымен бақылау тақтасы бетін жаңартыңыз. Көрсеткіштер жүйесі дұрыс көрсетілуі керек. Егер көрсетілмесе, бақылау тақтасын қайта жайыңыз.

Көрсеткіштер жүйесі:

Пайдаланушылар аналитикалық диаграммаға немесе торға қосылған PerformancePoint көрсеткіштер жүйесінде өлшем мүшелерін кеңейткенде, қате туралы хабар шығады.

Ол SharePoint торабындағы «өңдеу күйі» немесе SharePoint Designer арқылы қосылғанда орын алуы мүмкін.

Уақытша шешім: төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Бақылау тақтасын жаңарту.

 • Көрсеткіштер жүйесі мен аналитикалық диаграмма немесе тор арасындағы қосылымды жою. Одан кейін PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушысы арқылы қосылымды қайта жасаңыз.

Көрсеткіштер жүйесі:

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 SP3 нұсқасынан Microsoft SharePoint Server 2010 нұсқасындағы PerformancePoint Services бағдарламасына жаңартқанда, көрсеткіштер жүйелері бос немесе дұрыс емес көрсеткіштерді көрсетуі мүмкін.

Ол өнімділіктің негізгі көрсеткіштеріндегі өзгерістердің есептелуінен орын алуы мүмкін.

Уақытша шешім: PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушысы арқылы көрсеткіштер жүйесінде пайдаланылатын өнімділіктің негізгі көрсеткіштеріне арналған ауқымдық параметрлерді ашып өзгертіңіз. Одан кейін SharePoint Server өзгертулерін сақтап, бақылау тақталарын қайта жайыңыз.

Көрсеткіштер жүйесі:

Пайдаланушылар PerformancePoint көрсеткіштер жүйесінде бір реттен аса пайдаланылатын объективті өнімділіктің негізгі көрсеткішіне аңғартпа қосқанда, сол аңғартпа объективті өнімділіктің негізгі көрсеткіші орын алған сайын көрсетіледі.

Әр түрлі өлшем мүшелері көрсеткіштер жүйесіндегі өнімділіктің негізгі көрсеткіштері астында тізімде берілгеннің өзінде, ол орын алуы мүмкін. Ол өнімділіктің негізгі көрсеткіштері өздері пайда болатын көрсеткіштер жүйесінің ұяшықтары бойынша емес, бірегей ретпен аттары бойынша анықталғандықтан орын алады.

Уақытша шешім: көрсеткіштер жүйесіндегі әрбір объективті өнімділіктің негізгі көрсеткішіне бірегей атау пайдаланыңыз.

Көрсеткіштер жүйесі:

Бақылау тақтасын құрастырушыда көрсеткіштер жүйесі ашық болса және көрсеткіштер жүйесінің ұяшығына аңғартпа қосу әрекеті жасалса, белгісіз қате хабарламасы көрсетіледі.

PerformancePoint қызметтері үшін Басқару орталығы параметрлерінде Аңғартпаларды қосу параметрі таңдалмаған болса қате туралы хабарлама берілуі мүмкін.

Уақытша шешім: жоқ.

Көрсеткіштер жүйесі:

Көрсеткіштер жүйесінің ұяшығына аңғартпа қосқан кезде аңғартпаның авторы i:қол қоюсыз, тек бірінші рет деп анықталады. Неліктен менің пайдаланушы тіркелгім аңғартпаның авторы ретінде келтірілмейді?

PerformancePoint қызметтерінде артықшылықтарыңыз болса, бірақ SharePoint жүйесіне кірмеген болсаңыз, көрсеткіштер жүйесінде аңғартпа жазған кезде PerformancePoint қызметтері Windows жүйесіндегі тіркелгі деректеріңізбен сіздің түпнұсқалығыңызды автоматты түрде растайды. Аты-жөні көрсетілмеген пайдаланушылар тіркелгісіне SharePoint торабына кіру мүмкіндігі берілген болса6 бұл мәселе туындайды. Осы автоматты түрде түпнұсқалықты растау тек көрсеткіштер жүйесінде аңғартпа жазуға ғана әсер ететінін ескеріңіз.

Уақытша шешім: бетті жаңартыңыз, сол кезде пайдаланушы тіркелгісі танылады.

Деректер көздері:

Уақыт функциясын пайдалану үшін теңшелген кестелік деректер көзін пайдаланатын көрсеткіштер жүйесі SharePoint Server бағдарламасында көрсетілген уақыт белдеуіне байланысты дұрыс емес ақпаратты көрсетуі мүмкін.

SharePoint теңшелетін тізімі сияқты кестелік деректер көзін жасағанда және «Күн-уақыт» бағанын пайдаланғанда, тізімге қосылатын мәндер UTC уақыт белдеуіне әдепкі мәндері бойынша сақталады. Ол басқа уақыт белдеуінде болғаныңыздың өзінде орын алады. Дегенмен, уақыт функциясымен жұмыс істеу үшін деректер көзін теңшегенде, барлық енгізілген мәндер UTC уақыт белдеуін пайдалануы керек. Болмаса, сол деректер көзін пайдаланатын көрсеткіштер жүйелерінде дұрыс ақпарат көрсетілмеуі мүмкін.

Уақытша шешім: күн-уақыт мәндерін қамтитын барлық кестелік деректер көздерінің UTC уақыт белдеуін пайдаланатынына көз жеткізіңіз.

Деректер көздері:

Бақылау тақтасын құрастырушысы арқылы өнімділіктің негізгі көрсеткішін қайта ашқаныңызда, оның деректер көзі Мәліметтер тақтасында көрсетілмейді.

PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушысындағы жұмыс кеңістігінде бір не одан көп өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін қайта ашқанда, сол өнімділіктің негізгі көрсеткіштерімен пайдаланылатын деректер көздері жұмыс кеңістігінде автоматты түрде ашылмайды.

Уақытша шешім: өнімділіктің негізгі көрсеткіштерімен пайдаланылатын деректер көздерін тауып, оны жұмыс кеңістігінде ашу үшін, әрқайсысын екі рет нұқыңыз. Одан кейін «Мәліметтер» тақтасында әрбір өнімділіктің негізгі көрсеткішіне сәйкес келетін деректер көзін таңдау үшін, деректер көзі тізімін пайдаланыңыз.

Деректер көздері:

Көрсеткіштер жүйелерін немесе Excel 2010 нұсқасына арналған PowerPivot ішінде сақталған деректерді пайдаланатын аналитикалық диаграммаларды не торларды жасағанда, аталған жиынтықтарды пайдалана алмайсыз

Excel 2010 нұсқасына арналған PowerPivot өнімі арқылы жасалған аталған жиынтықтар өздері жасалған Excel файлында ғана қол жетімді.

Уақытша шешім: жоқ.

Деректер көздері:

Бақылау тақтасын пайдаланушылар көрсеткіштер жүйелерінде немесе Excel 2010 нұсқасына арналған PowerPivot ішінде сақталған деректерді пайдаланатын аналитикалық диаграммаларда не торларда «Тереңірек қарастыру», «Үстіртін қарастыру» немесе «Мәліметтер көрсету» параметрін пайдалана алмайды.

Ол пайдаланушы иерархиялары Excel 2010 нұсқасына арналған PowerPivot өнімінде болмағандықтан орын алуы мүмкін.

Уақытша шешім: жоқ.

Деректер көздері:

Excel 2010 нұсқасына арналған PowerPivot арқылы Microsoft SharePoint Server 2010 нұсқасында күй көрсеткіштері ретінде жасалған өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін импорттау мүмкін емес.

Excel 2010 нұсқасына арналған PowerPivot арқылы өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін жасауға болады, бірақ сол өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін деректер текшесінде сақтау мүмкін емес.

Уақытша шешім: жоқ

Деректер көздері:

Мүше сипаттары Excel 2010 нұсқасына арналған PowerPivot өнімін деректер көзі ретінде пайдаланатын аналитикалық есептер мен көрсеткіштер жүйелерінде қол жетімді емес.


Excel 2010 нұсқасына арналған PowerPivot өнімі деректер текшесіндегі мүше сипаттарын көрсетпейді.

Деректер көздері:

Белгілі бір аналитикалық есептер мен көрсеткіштер жүйелері деректер текшесінде қолданылатын сандық пішімдеуді көрсетпейді.

Ол көрсеткіштер жүйелерімен, аналитикалық диаграммалармен, Excel 2010 нұсқасына арналған PowerPivot өнімінен алынған деректерді пайдаланатын аналитикалық торлармен бірге кездеседі. Мәндерді өлшеу үшін қолданылатын пішімдеу PerformancePoint есептері мен көрсеткіштер жүйелерінде жүргізілмейді.

Деректер көздері:

Суретті тор көрінісінде көрсетуге әрекет жасағаныңызда, іс жүзіндегі сурет емес, қатаң кодталған URL мекенжайы көрсетеді.

PerformancePoint Services бағдарламасы өлшем төлсипаттарын қорғау үшін қатаң кодталған URL мекенжайларымен байланыстырылған суреттерді көрсете алмайды.

Уақытша шешім: есеп жасау үшін SQL Server Reporting Services (SSRS) қызметін пайдаланыңыз, одан кейін сол есепті PerformancePoint Services бақылау тақталарында SSRS есебі ретінде байланыстырыңыз.

Деректер көздері:

Стратегиялық картадағы кескіннің өң түсі өнімділіктің негізгі көрсеткішіне арналған жұмыс өнімділігіндегі өзгерістер ретінде жаңартпайды.

Ол көрсеткіштер жүйесіндегі өнімділіктің негізгі көрсеткіші уақыт функциясын пайдаланғанда орын алуы мүмкін.

Уақытша шешім: жоқ.

Деректер көздері:

Қате туралы хабарлар сандық мәндердің орнына көрсеткіштер жүйесінің ұяшықтарында көрсетеді.

Бұл қателер уақыт функциясы формуласын, өлшем сүзгісін пайдаланатындар сияқты есептелген мүшелерді немесе деректер текшесіндегі есептелген өлшемді пайдаланатын көрсеткіштер жүйелерінде орын алуы мүмкін. Сондай-ақ, өнімділіктің негізгі көрсеткіші өлшемдеріне арналған әдепкі топтастыру параметріне Статистикалық өрнек мәні қойылғандықтан, қателер орын алуы мүмкін.

Уақытша шешім: төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Көрсеткіштер жүйесінде есептелген текше өлшемдерін пайдаланбаңыз. Оның орнына, Өлшемдік деректер көздерін салыстыру тілқатысу терезесі арқылы басқа өлшемді таңдаңыз. Ол үшін, төмендегі іс рәсімін пайдаланыңыз:

  1. Жұмыс кеңістігі шолғышында есептелген текше өлшемін пайдаланатын өнімділіктің негізгі көрсеткішін екі рет басыңыз. Одан кейін «Нақты» жолында «Деректер салыстыру» бағанын тауып, ұяшықтағы еренмәтінді екі рет басыңыз. Өлшемдік деректер көздерін салыстыру тілқатысу терезесі ашылады.

  2. «Өлшемді таңдау» бөлімінде өлшем таңдау үшін ашылмалы тізімді пайдаланыңыз.

  3. Өлшемдік деректер көздерін салыстыру тілқатысу терезесін жабу үшін, Жарайды түймешігін басыңыз. Одан кейін жұмыс кеңістігі шолғышында өзгертілген өнімділіктің негізгі көрсеткішін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Сақтау пәрменін таңдаңыз.

  4. Жұмыс кеңістігі шолғышында өзгертілген өнімділіктің негізгі көрсеткіші бар көрсеткіштер жүйесін екі рет басыңыз. Таспадан Өңдеу қойындысын нұқып, Жаңарту пәрменін таңдаңыз. Көрсеткіштер жүйесі дұрыс көрсетілуі керек.

  5. Жұмыс кеңістігі шолғышында өзгертілген көрсеткіштер жүйесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Сақтау пәрменін таңдаңыз.

 • Өлшемдік деректер көздерін салыстыру тілқатысу терезесі арқылы өнімділіктің негізгі көрсеткіші өлшемдерін бірігуін теңшеңіз. Ол үшін, төмендегі іс рәсімін пайдаланыңыз:

  1. Жұмыс кеңістігі шолғышында есептелген текше өлшемін пайдаланатын өнімділіктің негізгі көрсеткішін екі рет басыңыз. Одан кейін «Нақты» жолында «Деректер салыстыру» бағанын тауып, ұяшықтағы еренмәтінді екі рет басыңыз. Өлшемдік деректер көздерін салыстыру тілқатысу терезесі ашылады.

  2. «Мүшелерді топтастыру» бөлімінде ашылмалы тізімді пайдаланып, мына параметрлердің біреуін таңдаңыз: Қосынды, Ең кіші, Ең үлкен, Санау немесе Орташа.

  3. Өлшемдік деректер көздерін салыстыру тілқатысу терезесін жабу үшін, Жарайды түймешігін басыңыз. Одан кейін жұмыс кеңістігі шолғышында өзгертілген өнімділіктің негізгі көрсеткішін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз және «Сақтау» пәрменін таңдаңыз.

  4. Жұмыс кеңістігі шолғышында өзгертілген өнімділіктің негізгі көрсеткіші бар көрсеткіштер жүйесін екі рет басыңыз. Таспадан Өңдеу қойындысын нұқып, Жаңарту түймешігін басыңыз. Көрсеткіштер жүйесі дұрыс көрсетілуі керек.

  5. Жұмыс кеңістігі шолғышында өзгертілген көрсеткіштер жүйесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Сақтау пәрменін таңдаңыз.

Деректер көздері:

Бақылау тақтасын құрастырушыдағы тізімде деректер көзін таңдауға әрекет жасағанда Күтілмеген қате хабарын алсаңыз, бұл белгілі алдыңғы нұсқалармен сыйысымдылық мәселесі болуы мүмкін.

Уақытша шешім:

Бақылау тақтасын құрастырушыда Excel Services 2007 жұмыс кітабына қосылу үшін элементтің атауын қолмен енгізу керек. Деректер көздерінің ашылмалы тізімінде жұмыс кітабының бұрынғы нұсқасы автоматты түрде шықпайды.

Бақылау тақтасын құрастырушы:

Windows 7 (64 битті) амалдық жүйесінде: бақылау тақтасын құрастырушы өлшемін өзгерту арқылы аналитикалық есептің көрсетілуін үлкейтуге әрекет жасағанда, өлшемі өзгертілген есеп нашар көрсетіледі.

Уақытша шешім:

Өлшемін өзгерткеннен кейін, бақылау тақтасын құрастырушының терезесін қайырып, қалпына келтіріңіз.

Бақылау тақтасын құрастырушы:

Бақылау тақтасын құрастырушысында өнімділіктің негізгі көрсеткішін қайта ашқанда, өнімділіктің негізгі көрсеткішіне арналған деректер көзі «Мәліметтер» тақтасында көрсетілмейді.

PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушысындағы жұмыс кеңістігінде бір не одан көп өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін қайта ашқанда, сол өнімділіктің негізгі көрсеткіштерімен пайдаланылатын деректер көздері жұмыс кеңістігінде автоматты түрде ашылмайды.

Уақытша шешім: өнімділіктің негізгі көрсеткіштерімен пайдаланылатын деректер көздерін тауып, оны жұмыс кеңістігінде ашу үшін әрқайсысын екі рет нұқыңыз. Одан кейін «Мәліметтер» тақтасында әрбір өнімділіктің негізгі көрсеткішіне сәйкес келетін деректер көзін таңдау үшін, деректер көзі тізімін пайдаланыңыз.

Бақылау тақтасын құрастырушы:

Текшеден басқа деректерді (SQL Server талдау қызметтері көп өлшемді дерекқорында жоқ деректер) талдауға әрекет жасағанда декомпозициялық дерекнамада ерекше жағдай туралы қате орын алады.

Декомпозициялық дерекнаманы талдау қызметтерінің деректер көздерімен ғана пайдалануға болады. Оны мыналардан алынған деректермен пайдалану мүмкін емес:

Excel Services, Excel жұмыс кітабынан, SharePoint тізімінен, SQL Server кестесінен немесе басқа теңшелетін деректер көздерінен импорттау.

Егер өнімділіктің негізгі көрсеткішіне арналған іс жүзіндегі немесе мақсатты есептеуге «Деректер мәні» қойылғанда, қате орын алады.

Уақытша шешім: есептеу түріне «Деректер мәні» талдау қызметтері емес деректер көздері үшін қойылмасын.

Бақылау тақтасын құрастырушы:

Жиынтық және декомпозиция таңдалғаннан кейін өңделген ерекше жағдай (қате коды 20604) декомпозициялық дерекнамада орын алады.

Егер уақыт функциясымен есептелген мүшелері туралы есеп жинап, декомпозициялық дерекнамадағы деректерді талдауға әрекет жасасаңыз, осы қате орын алады. Жиынтық есептелген мүшелердің тексерілген бағандарына қарағанда жолдарға орналасуына себеп болады.

Уақытша шешім: бұл мүшелер бағандарда қалатындықтан, уақыт функциясымен есептелген мүшелерді қамтитын есепті жинамаңыз.

Бақылау тақтасын құрастырушы:

Бақылау тақтасын құрастырушысында Элементтерді импорттау түймешігін басқанда қате орын алуы мүмкін. Қате туралы хабарда Тек оқуға арналған элементті жариялау мүмкін емес деп айтылады.

Бұл қате жұмыс кеңістігі файлын сақтайтын пайдаланушыда SharePoint элементтерінің біреуін немесе бірнешеуін өңдеуге рұқсаты жоқ кезде орын алады.

Уақытша шешім:

Жұмыс кеңістігі файлында келесі жолды пайдаланып, барлық ReadOnly төлсипаттарын іздеңіз: ReadOnly=. Мәні true деп орнатылған кез келгенін false мәніне өзгертіңіз. Бұл өзгертулерді жұмыс кеңістігі файлына сақтағаннан кейін, элементтерді күтілгендей сәтті импорттау мүмкін болады.

Есептер:

PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушысында өңдеуге арналған сараптамалық диаграмманы немесе торды ашқанда, оның деректер көзі автоматты түрде қол жетімді болмайды. Бақылау тақтасының элементі ашық болып көрінеді, бірақ ешқандай деректер көзі Мәліметтер тақтасынан көрсетілмейді. Бұдан басқа, Өлшеулер, Өлшемдер, Аталған жиынтықтар немесе басқа элементтерді Мәліметтер тақтасында кеңейту мүмкін емес.

Бақылау тақтасы элементімен пайдаланылатын деректер көзі басқа SharePoint торабына немесе торап жинағы деңгейіне сақталғанда, осы тәртіп болуы мүмкін.

Уақытша шешім: деректер көзін бақылау тақтасын құрастырушысында ашу арқылы оны қолмен қотарыңыз. Егер деректер көзі және аналитикалық диаграмма немесе тор бір жұмыс кеңістігінде орналасса, деректер көзі көрсетіліп, дұрыс қосылады.

Бақылау тақтасын құрастырушы:

Mozilla Firefox арқылы PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушысын бірінші рет іске қосуға және орнатуға әрекет жасағаныңызда, қате туралы хабар алуыңыз мүмкін.

Қате туралы хабар бағдарламаны қотару мүмкін еместігін және бағдарламада қажетті файлдардың жоқ екенін көрсетеді. Егер Microsoft .NET Framework Assistant 1.1 компьютеріңізге орнатылмаса, осы орын алуы мүмкін.

Уақытша шешім: Microsoft .NET Framework Assistant 1.1 бағдарламасын орнатыңыз.

Бақылау тақтасын құрастырушы:

Кейбір жиі кездеспейтін кездерде, ағылшын емес (аударылған) Бақылау тақтасын құрастырушы кейбір тілқатысу терезелерінде ағылшын тілінде мәтін көрсетеді.

Уақытша шешім: бұл мәселені шешу үшін Бақылау тақтасын құрастырушыны қайта іске қосыңыз.

Бақылау тақтасын құрастырушы:

Жарияланған есепте кірістірілген (қосымша) айналдыру жолақтарының көрсетілуін қалайша болдырмауға болады?

Бұл мәселе Excel Services есебіндегі деректерге қосылатын есептерде орын алады. Бұл түрлі есепті SharePoint жүйесінде ашуға әрекет жасалған кезде, тілқатысу терезесінде төмендегі көрсетіледі: Осы жұмыс кітабындағы сыртқы деректерге сұрау жасау керек пе? Тілқатысу терезесін жабу үшін Иә түймешігі басылғанда есепте қосымша айналдыру жолақтары көрсетіледі.

Уақытша шешімдер:

Бұл мәселенің үш уақытша шешімі бар. Бірінші уақытша шешім қосымша айналдыру жолақтары кез келген уақытта пайда болғанда қолданылады.

 1. Бақылау тақтасын құрастырушыда есепке Авто өлшем сипатын қолданыңыз.

 2. Есеп ашылған кезде тілқатысу терезесінің көрсетілуін болдырмау үшін Excel Services бағдарламасын теңшеңіз.

 3. Бақылау тақтасын Бақылау тақтасын құрастырушыда емес, SharePoint Designer бағдарламасында құрастырыңыз және PPS Excel Services веб-бөлігінің орнына негізгі Excel Services веб-бөлігін пайдаланыңыз.

Есептер (стратегиялық карта):

Бақылау тақтасын құрастырушыда стратегиялық картаны жасауға әрекет жасап жатқанда, қате туралы хабар шықса, Microsoft Visio бағдарламасының дұрыс нұсқасы орнатылмаған болуы мүмкін.

PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушымен сыйысымды Visio нұсқасы орнатылған болуы керек.

 • Бақылау тақтасын құрастырушының 64 битті нұсқасын пайдаланып жатсаңыз, Microsoft Visio 2010 бағдарламасының 64 битті нұсқасын орнату керек.

 • Бақылау тақтасын құрастырушының 32 битті нұсқасын пайдаланып жатсаңыз, Microsoft Office Visio 2007 немесе Microsoft Visio 2010 бағдарламасының 32 битті нұсқасын орнату керек.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint Designer 2010

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Қазір қате жоқ

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint Server 2010 негізгі нұсқасы

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

Профайлды үндестіру бөлек орнатқанда қолданылмайды.

Толық орнату параметрін пайдаланып, ұқсас тәжірибе үшін ферманы теңшеу шеберін іске қосыңыз.

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

AD немесе LDAP көзіне қосылу жасалмайды.

AD каталогымен үдемелі үндестіру үшін қосылатын тіркелгінің (қосылым жасау кезінде көрсетілген) AD каталогында DirSync артықшылықтары болуы керек. Бұл артықшылықтар AD каталогына жазуға мүмкіндік бермейді, бірақ үдемелі үндестіруді тиімді іске қоса отырып, тіркелгіге үдемелі сұрауларды сұрауға/орындауға рұқсат береді. LDAP серверіне өзгерістер жұрналы орнатылғанда, ұқсас рұқсаттар (өзгерістер жұрналын оқуға арналған) қолданылатын LDAP серверлеріне қажет етіледі.

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

SharePoint әкімшісі қосылым жасады, OU1 және OU2 таңдалды делік. Қосымша OU жаңартуларын AD/LDAP құрамына AD/LDAP әкімшісі, мысалы, кейбір қайта теңшеу немесе сатып алу сценарийіне байланысты қосады. SharePoint әкімшісі бір себеппен қосылымды өңдеп, контейнер бұтағын кеңейтеді, одан кейін Жарайды түймешігін басады. AD/LDAP құрамына қосылған жаңа OU жаңартулары хабарландырусыз автоматты түрде таңдалады. Кейінгі импорттаулар осы OU жаңартуларында пайдаланушылар/топтар шығарады.

Таңдалған OU жаңартуларын әрдайым екі рет тексеріңіз. Егер пайдаланушылар/топтар келіп, импортталмау керек болса, не орталық басқару пайдаланушысының профайлын басқаратын UX жүйесі арқылы OU жаңартуын таңдаудан бас тартыңыз, не оларды жойыңыз.

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

Қосылым орнату күрделі немесе баяу болуы мүмкін.

Мысалы:

AD қосылымын орнату

 1. UPA басқару бетіне: Орталық басқару торабы -> Бағдарлама басқару -> Қызмет бағдарламаларын басқару тармағына өтіп, UPA тармағын таңдаңыз да, одан кейін Басқару пәрменін таңдаңыз.

 2. UPA басқаруда қосылымды басқару бетіне өту үшін, Үндестіру қосылымдарын теңшеу параметрін таңдаңыз.

 3. Қосылым өңдеу бетіне өту үшін, «Жаңа қосылым жасау» параметрін таңдаңыз.

  1. Профайлдарды AD ішінен импорттау үшін, Қосылым түрлерінің Active Directory параметрін таңдаңыз.

  2. Қосылым туралы ақпаратты толтырыңыз.

  3. Жарайды түймешігін басыңыз (ол кішкене уақыт алатындықтан, сабыр сақтаңыз)

  4. Егер қосылым сәтті жасалса, бет қосылым басқару бетіне қайта бағытталады және қосылым басқару бетіндегі тізімде қосылым беріледі.

 4. (Міндетті емес) Белгілі бір пайдаланушыларды/топтарды MOSS ішіне импортталуына қоспау үшін қосылымға арналған ығыстырушы сүзгіні орнатуға болады

  1. Қосылым басқару бетінде ығыстырушы сүзгі орнататын қосылымды таңдап, Қосылым сүзгісін өңдеу параметрін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз.

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

Барлық сипаттарды салыстыру түрлері қатаң болады. Мысалы, жол түріндегі AD сипатын профайлдар қоймасында ішкі түр төлсипатымен салыстыруға болмайды.

Сипатты жойып, оны бір атаумен және дұрыс түрмен қайта жасаңыз. Оның нәтижесінде жаңарту сценарийі үшін деректер жоғалады, бірақ сипат деректер көзімен (мысалы, AD) қайта салыстырылып, үндестіру қосылса, бұл деректерді қалпына келтіруге болады. Бұрынғы нұсқаларды экспорттауға рұқсат бермегеніміздіктен, салыстырылатын деректер бұл сыртқы қоймада қол жетімді болуы керек.

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

Жылжыту немесе сақтық көшірме жасау/қалпына келтіру сценарийлеріне қажетті шифрлау кілтін экспорттаңыз және қауіпсіз етіп сақтаңыз. Бұл кілттерсіз толық үндестіруді қайта қамтамасыз етіп, қайта іске қосу керек болар еді.

ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ ҰСЫНЫЛАДЫ: үндестіруді шифрлау кілтін экспорттап, оны қауіпсіз жерге сақтаңыз. Кілтті қауіпсіз жерге сақтаумен бірге оны фермадағы барлық компьютерге не импорттап қоюыңызға болады. Қызметті осы компьютерге жылжыту керек болып қалған жағдайда, ол жай ғана ақпаратты осы компьютерлер тізбесіне қосады.

Егер бір компьютерде профайлды үндестіру қайта басталса, шифрлау кілтін экспорттау/импорттау қадамы қажет етілмейді.

 1. FIM шифрлау кілтін сақтаңыз. Профайлды үндестіру қызметі іске қосылған компьютерде
  %program files%\Microsoft Office Servers\
  14.0\Synchronization Service\bin
  қалтасына өтіп, шифрлау кілтін файлға экспорттау үшін, мына пәрменді іске қосыңыз:

  • miiskmu.exe /e [filename] /u:[domain\user] [password], мұндағы

   • /e – Экспортталған кілттер сақталатын файл.

   • /u – кілттері бар қызмет тіркелгісі

 2. Профайлды үндестіру қызметін тоқтату. Профайлды үндестіру қызметі Орталық басқару торабы -> Сервердегі қызметтерді басқару ішінде іске қосылған компьютерде оны тоқтатып, компьютерді таңдаңыз, одан кейін профайлды үндестіру қызметін тоқтату үшін басыңыз. Профайлды үндестіру қызметі тоқтағанша күтіңіз.

 3. Профайлды үндестіру қызметін бастау. Одан кейін сол қызметті басқару бетінде басқа компьютерді таңдап, профайлды үндестіру қызметін бастау үшін басыңыз.

  • ЕСКЕРІМ: профайлды үндестіру қызметі «Басталуда» күйімен сақталады. Windows EventLog жұрналын тексеріп, белгілі бір шифрлау кілтінің жоқ екенін көрсететін FIM профайлын үндестіру қызметінен қате туралы хабар табуға болады

 1. FIM шифрлау кілтін импорттау. Профайлды үндестіру қызметін іске қосылуға тиісті компьютерге кіріп, %program files%\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\bin қалтасына өтіңіз де, одан кейін шифрлау кілтін импорттау үшін, экспортталатын шифрлау кілтінде көрсетілетін тіркелгі арқылы  мына пәрменді іске қосыңыз:

  • miiskmu.exe /I [filename]
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E}

мұндағы

 • /i – 1-қадамда экспортталған файл атауы.

 • (Міндетті емес). Шифрлау кілтінің дұрыс импортталғанын тексеру үшін, мына пәрменді іске қосыңыз

  • miiskmu.exe /c
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E}

 1. Жаңа компьютерде профайлды үндестіру қызметі басталғанын күтіңіз.

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

Пайдаланушы профайлын үндестіру қызметі ауыстырып қосу параметрлеріне бағынбайды.

Пайдаланушы профайлын үндестіру қызметі Forefront Identity Manager (FIM, бұрын MIIS деп аталатын) бағдарламасынан алынған үндестіру құрамдастарына байланысты. Бұл құрамдастар төмендегі мақалада пайдаланыла алатын шифрлау және ауыстырып қосу механизмдерін пайдаланады.

Егер ауыстырып қосу сервері үндестіру қызметін жетілдіру үшін дайындалмаған жағдайға кездессе, жаңа дерекқорды қызметке тіркеуге болады, сонда үндестіру қызметі деректер көзімен үндестіріледі. Үндестіру қызметінің деректер көзі SharePoint немесе басқа каталог көзі болатын деректерге саты ретінде пайдаланылатындықтан, оған уақыт кетіп жатқанда, қайта үндестіру процесі деректердің жоғалуына себеп болмауы керек.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc739274(WS.10).aspx 

MIISactivate: серверді белсендіру құралы

Microsoft® Forefront Identity Manager (FIM) 2010 бағдарламасын іске қосатын күту қалыбындағы серверді белсендіріп, оны FIM бағдарламасын іске қосатын негізгі сервер етіп жасайды.

Синтаксис

miisactivate [FileName] [UserName {Password | *}] [/q]

Параметрлер

FileName

Файл атауын, оның ішінде шифрлау кілті бар файлдың жолын көрсетеді.

UserName

Forefront Identity Manager қызметінің тіркелгі деректерін көрсетеді.

MIISactivate келесі пішімдерге қолдау көрсетеді:

• [Domain\]UserName

• [Domain.com\]UserName

• UserName@Domain.com

Құпия сөз

Forefront Identity Manager қызметінің құпия сөзі. Құпия сөзге нұсқау беру үшін, жұлдызша (*) таңбасын көрсетіңіз.

/q

Хабарларды шығарусыз күйде ешқандай тілқатысу терезесінсіз іске қосады.

/?

Анықтаманы пәрмен жолағынан көрсетеді.

Ескертпелер

 • Егер құпия сөзді үндестіру іске қосылса, күту қалыбындағы серверді белсендіруден бұрын, pcnscfg.exe, құпия сөз өзгертуді хабарландыру теңшелім қызметтік бағдарламасын іске қосу керек. Құпия сөзді үндестіру қалпына келмей тұрып, құпия сөзді өзгертуді хабарландыру қызметі күту қалыбындағы серверге бағытталуы керек.

 • MIISactivate.exe файлы InstallationDirectory\Bin қалтасында орналасқан.

 • Жергілікті әкімші артықшылықтары MIISactivate.exe файлын іске қосу үшін қажет.

 • Егер MIISactivate.exe файлы іске қосылғанда «Қиыс жағдай: 0x80230443» деген қате туралы хабарды алсаңыз, ол схеманың сәйкессіздігін көрсетеді. Ол қызмет бумасы күту қалыбындағы қызған серверіне емес, негізгі серверге қолданылғанда орын алуы мүмкін. Қызған күту қалыбындағы серверді негізгі серверді жаңарту үшін пайдаланылатын бірдей қызмет бумасы арқылы жаңартып, одан кейін MIISactivate.exe файлын қайтадан іске қосу керек.

 • Егер күту қалыбындағы серверді белсендіріп, Synchronization Service Manager бағдарламасын аша алмасаңыз, оған FIMSyncAdmin топтарының домен топтарының орнына жергілікті топтар ретінде жасалуы себеп болуы мүмкін. Жаңа домен тобын жасап, FIM бағдарламасын қалпына келтіру күйінде қайта іске қосып, жаңа домен тобын көрсету керек болады.

Мысал

FIM бағдарламасын қосатын сақтық көшірмесі серверін белсендіру және оны FIM бағдарламасын іске қосатын негізгі сервер етіп жасау үшін, төмендегіні теріңіз:

miisactivate miis_keys.bin FIMAdmin *

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

Егер сілтемелік төлсипат, мысалы, қызметкердің  менеджері домендерде болып, әр түрлі қосылымдар қызметкер мен менеджер домендері үшін жасалса, сілтемелік төлсипат шешілмейді. Бұл кез келген сілтемелік төлсипатқа (мысалы, кісі — әріптес, менеджер немесе теңшелетін кісі төлсипаты) қатысты қолданылады.

Бұл мәселеге қарамастан, әр каталог қызметтері орманына бір қосылым жасау жоғары деңгейде ұсынылады. Бұл үндестіру қызметіне бір ормандағы барлық сілтемені шешуге мүмкіндік береді.

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

Үндестіруді іске қосу қателердің көптігінен тоқтайды.

Кейбір үндестіру әрекеттері үндестіру іске қосу мүмкіндігін тоқтатқандықтан, біртіндеп шешілетін уақытша қате жағдайлардың жасалуына себеп болады. Өте көп нысандар өңделетін орталарда бұл қателердің саны әдепкі қателер шегі 5000-нан асып, үндестіру процесінің барлық нысандарды өңдеуді аяқтамай жатып, тоқтатылуына себеп болады.

Қателер шегіне жетпей тұрып, үндестірудің барлық нысандардың өңдеуіне мүмкіндік беру үшін қателер шегін жеткілікті мәнге арттырыңыз. Аяқтауға мүмкіндік берілгенде, үндестіру процесі уақытша қателер жағдайын біртіндеп шешеді. Қателер шегі ErrorLimit (REG_DWORD) жазбасын мына тізбенің ішкі кілтіне қосу арқылы теңшеледі:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\

CurrentControlSet\Services\miisserver\

Параметрлер

Мән 0-100000 ауқымындағы бүтін сан болады.

 • Мәнге 0 санына қойылған = Қателер шегі 100000 санына қойылған

 • 1-99999 ауқымындағы мән = Қателер шегі мәнге қойылған

 • Мән 100000 санына қойылған = Қателер шегі 100000 санына қойылған

 • Мән 100000 асатын үлкен санға қойылған = Қателер шегі 100000 санына қойылған

 • Ешқандай кілт жоқ = Әдепкі қателер шегі 5000 санына қойылған

Ескерім:

FIMSynchronizationService қызметі осы тізбе кілтін өзгерткеннен кейін іске қосылуға тиіс

Қолдану:

OOB жұмыс үрдістерінің басқа тілдегі нұсқасы ішкі торапқа LPK орнатылғаннан кейін де қол жетімді емес.

(Пайдаланушы ENG MOSS 2010 нұсқасын орнатып, тораптар жиынын жасады. Сонымен бірге JPN OOB жұмыс үрдістерін пайдалану үшін JPN LPK орнатылды, бірақ олар жаңадан жасалған тораптар жиынында қол жетімді емес.)

[Мәлімет]
Егер тораптар жиынының түбірлік торабы LPK орнатылмай тұрып жасалса, ал басқа тілдегі ішкі торап LPK орнатылғаннан кейін жасалса, LPK тілінің OOB жұмыс үрдісі мүмкіндігі ішкі торапта қол жетімді болмайды (және қол жетімді жұмыс үрдістерінің тізімінде көрсетілмейді).

Мысалы, егер пайдаланушы ENG SharePoint Server бағдарламасын орнатып, ENG тораптар жиынын құрса, одан кейін JPN LPK тілін орнатып, JPN ішкі торабын құрса,
ол «Тораптар жиынының параметрлері» беті арқылы «Жұмыс үрдістері» мүмкіндігін іске қоспай тұрып, JPN OOB жұмыс үрдісін көре алмайды.
Керісінше, егер ENG тораптар жиыны JPN LPK орнатылғаннан кейін құрылса, JPN OOB жұмыс үрдісі қол жетімді болады.

Біз техникалық тұрғыда жұмыс үрдісі каталог _астындағы қалтасына мүмкіндіктерді іске қосу уақытында жылжытпаймыз. Сонымен, жаңадан орнатылған OOB жұмыс үрдісі мүмкіндігін пайдалану үшін, пайдаланушыларға Жұмыс үрдістері мүмкіндігін Торап параметрлері | Тораптар жиынының параметрлері бетінде ажыратып, қайта белсендіру керек.

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

Пайдалану профайлын үндестіру процесін тоқтата тұру немесе қалпына келтіру интерфейсі жоқ

Пайдаланушы профайлын үндестіру күрделі күйдегі компьютер болып табылады және оны тоқтата тұру/қалпына келтіру үндестіру процесіне кері әсер етіп, нәтижесінде оның толығымен қайта іске қосылуына себеп болады. Қарбалас уақытта қызметтің ресурсты тұтынуын баяулатуға қажет болатын тоқтата тұру/қалпына келтіру әрекетінің соңғы мақсатын орындау үшін әкімші пайдаланушы профайлын үндестіру әрекеті іске қосатын компьютерге тізбе кілттерін орната алады.

HKLM\System\CurrentControlSet\Services
\FIMSynchronizationService
\Performance\MaxObjectImportRate (DWORD):

Бұл кілт серверде орындалатын іске қосылған профайлды импорттаудың жоғарғы шегі ретінде қолданылуға тиісті әр секундтағы нысандардың санын көрсетеді.  Импорттауды іске қосу кезінде «Оқылған нысандар/сек» өнімділік есептегішімен өлшенген әр секундтағы нысандардың саны MaxObjectImportRate ішіне орнатылған мәннің астында қалуы керек.  Бұл мәннің домені 1-ден ең үлкен мәнге (Int32) дейін. 0 мәні немесе кілттің болмауы анықталған ең үлкен мәннің болмауы ретінде қарастырылады.


HKLM\System\CurrentControlSet\Services
\FIMSynchronizationService\ Performance
\MaxObjectSynchronizationRate (DWORD):

Бұл кілт серверде орындалатын іске қосылған профайлды үндестірудің жоғарғы шегі ретінде қолданылуға тиісті әр секундтағы нысандардың санын көрсетеді.  Үндестіруді іске қосу кезінде «Үндестірілген нысандар/сек» өнімділік есептегішімен өлшенген әр секундтағы нысандардың саны MaxObjectSynchronizationRate ішіне орнатылған мәннің астында қалуы керек.  Бұл мәннің домені 1-ден ең үлкен мәнге (Int32) дейін. 0 мәні немесе кілттің болмауы анықталған ең үлкен мәннің болмауы ретінде қарастырылады.

HKLM\System\CurrentControlSet\Services
\FIMSynchronizationService\Performance
\MaxObjectExportRate (DWORD):

Бұл кілт серверде орындалатын іске қосылған профайлды экспорттаудың жоғарғы шегі ретінде қолданылуға тиісті әр секундтағы нысандардың санын көрсетеді.  Экспорттауды іске қосу кезінде «Экспортталған нысандар/сек» өнімділік есептегішімен өлшенген әр секундтағы нысандардың саны MaxObjectExportedRate ішіне орнатылған мәннің астында қалуы керек. Бұл мәннің домені 1-ден ең үлкен мәнге(Int32) дейін. 0 мәні немесе кілттің болмауы анықталған ең үлкен мәннің болмауы ретінде қарастырылады.

Пайдаланушы профайлы қызметі:

Жалпы SQL жұмыс өнімділігін теңшеу бойынша кеңестер

 • Диск теңшелімі, бірнеше дискжетегі бар RAID жиымы — амалдық жүйе,

 • Бөлек бөлімдердегі дерекқор және дерекқор тіркеу файлдары

 • Қызметтер мен SQL жолағы арасындағы гигабайттық желі

 • Қызметтер SQL секілді бірегей жолақта іске қосылған жағдайда аталған жеткізушіні қосу

 • I/O сәйкестік үшін орталық процессорларды белгілеу

 • SQL сипатын арттыру

Пайдаланушы профайлын үндестіру:

Қосымша үндестіруді іске қосу соңғы толық үндестіру іске қосылғаннан кейін салыстырылған сипаттардың мәндеріне алып келмейді.

Сипаттарды жаңадан салыстыру сияқты теңшелім өзгерісі үшін толық үндестіру орындалмағанша, деректер қолданыстағы жазбалар қозғалысын орындамайды. Толығымен үндестіріңіз.

OOB жұмыс үрдісі:

OOB жұмыс үрдістерін мерзімді белгілемей бастағанда, жұмыс үрдісін бастау туралы электрондық пошта хабарландырудағы мерзімі1/1/0001 0:00:00 дейін міндетті деп көрсетіледі.

Бұл шатастырады және жалықтырады, себебі жұмыс үрдістерін бастағанымызда мерзімін белгілемесек, оны көргіміз келмейді.

Сондай-ақ, жұмыс үрдісі тапсырмасында біраз қиындық бар. Жаңа тапсырманы хабарландыру туралы электрондық пошта хабарында да көрсетіледі.

Жұмыс үрдістерін бастағанда мерзімді белгілемеген жағдайда 1/1/0001 дейін міндетті.

SPD жағындағы (#3708517) соңғы өзгеріске байланысты кейбір «Егер» нұсқауы әрдайым «FALSE» шартын бағалайды, сондықтан біз әрдайым қате мерзімін көрсетеміз.

Төмендегідей SPD арқылы бұл мәселені шешу үшін екі жол бар:

(біз мысалға OOB «Бекіту — SharePoint 2010» жұмыс үрдісін аламыз)

 1. Ереже файлын қолмен өзгерту

  • SPD файлын ашып, Торап нысандары > Барлық файлдар > _каталогтар > wfpub > Бекіту — SharePoint 2010 тармағына сол жақтағы «Шарлау» аумағы арқылы өтіңіз. (көшірілген жұмыс үрдісі үшін Торап нысандары > Барлық файлдар > Жұмыс үрдістері > {жұмыс үрдісінің атауы}

  • Қойын дәптер арқылы ReviewApproval_{LanguageID}.xoml.rules (ағылшын тілінде құрастырылған LanguageID үшін 1033) файлын ашыңыз. (көшірілген жұмыс үрдісі үшін {жұмыс үрдісінің атауы}.xoml.rules файлын ашыңыз)

  • 1900-01-01 іздеп, одан кейін оны 0001-01-01 алмастырыңыз және сақтаңыз.

  • Жұмыс үрдісін қайтадан жариялаңыз.

 1. «Егер» нұсқауын өзгерту

  • SPD файлын ашып, одан кейін Бекіту — SharePoint 2010 жұмыс үрдісін өңдеу үшін қотарыңыз.

  • Жұмыс үрдісін құрастырушысындағы Бекіту процесі тармағын таңдаңыз

  • Жалпы тапсырма үрдісінің тәртібін өзгерту тармағын таңдаңыз

  • Тапсырма процесі басталғанда бөлігінде бастапқы мерзімін салыстыруға пайдаланылатын «Егер» нұсқауын табыңыз («Барлық тапсырмалар үшін мерзімі 31.12.1899 16:00:00 тең болса» параметрі жағдайында)

  • «InitialDueDateString» сияқты жаңа жол түрін жасап, «Егер» нұсқауынан бұрын «Барлық InitialDueDateString тапсырмаларының мерзімі» параметрін тағайындаңыз (басқаша айтқанда, InitialDueDateString айнымалы мәніне «Барлық тапсырмалардың мерзімі» параметріне орнатыңыз).

  • «Егер» нұсқауын «Егер "InitialDueDateString 01.01.0001 0:00:00" болса» айнымалы мәніне өзгерту

  • Енді жұмыс үрдісінің басталу уақытында мерзімін орнатпағанда мерзімі үшін Жоқ мәнін көрумізге болады. Ұқсас логиканы жұмыс үрдісі логикасының басқа аймағына қолдануға болады.

Пайдаланушылар бұл мәселені басқа әрекет/шарт немесе айнымалы мәндер арқылы басқа жолмен қажетінше шеше алады.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint Server 2010 негізгі нұсқасы (тілге тән)

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Шығыс-азиялық топты бекіту:

MOSS 2007 бағдарламасының Шығыс-азиялық нұсқасы MOSS 2010 нұсқасына жаңартылғанда, сол жақтағы теңшелген «PersonalFolder.aspx» файлының шарлау аумағы дұрыс көрсетілмейді.

Бұл мәселені шешу үшін, әкімші «EawfDocLib.master» бетін SharePoint Designer бағдарламасы арқылы жаңартуы керек.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint Workspace

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

SharePoint Workspace 2010 веб-қызметтері:

Веб-қызметтердің тізбе кілттерінің өзгерістері және веб-қызметтер шектеулері

Office SharePoint Workspace 2010 нұсқасы Groove 2007 нұсқасында қол жетімді болатын веб-қызметтермен үйлесімді веб-қызметтермен қамтамасыз етеді. Үш маңызды өзгеріс бар:

Тізбедегі кілттер орындары өзгертілді.

LocalRequestKey және LocalResponseKey кілттері DPAPI CurrentUser шифрлау мүмкіндігімен шифрланған.

2010 жұмыс кеңістіктеріндегі құрал деректеріне веб-қызметтерінен кірмейді. Groove 2007 нұсқасымен үйлесімді жұмыс кеңістіктеріне кіру Groove 2007 SP1 нұсқасында қол жетімді кіруден өзгертілмеген.

Тізбе кілтінің өзгертулері

SharePoint Workspace 2010 нұсқасында барлық веб-қызметтерінің кілттері тізбедегі мына орында беріледі:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Office\Groove\WebServices

Бұл кілттерге мыналар жатады:

GrooveHTTPDesiredPort

GrooveHTTPPort

GrooveLocalHTTPPort

GrooveLocalHTTPServerPID

LocalRequestKey

LocalResponseKey

Бұл кілттердің мәні Groove 2007 нұсқасынан өзгертілмеген. Қосымша ақпаратты Groove Web Services әзірлеуші сілтемесінен қараңыз.

LocalRequestKey және LocalResponseKey кілттері үшін жол мәндер алу мақсатында қорғанысты алу әдісін сұрау керек. Мысалы:

Microsoft.Win32.RegistryKey grooveWebServicesRegKey =

  Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey(

  "Software\\Microsoft\\Office\\Groove\\WebServices");

егер (grooveWebServicesRegKey != null)

{

  keyValue = grooveWebServicesRegKey.
GetValue("LocalRequestKey");

  егер (keyValue != null)

  {

    byte[] unprotectedData = ProtectedData.
Unprotect((byte[]) keyValue, null, DataProtectionScope.CurrentUser);

    localRequestKey жолы =
Encoding.Unicode.GetString(unprotectedData);

    localRequestKey мәнін беріңіз;

  }

Қорғанысты алу әдісін сұрау үшін, C# жобасындағы System.Security қауіпсіздігіне сілтемені қосып, мына жолды C# файлына қосу керек:

System.Security.Cryptography пайдалану;

Юникод GetString әдісі System.Text кітапханасында бар.

Groove 2010 жұмыс кеңістіктеріне веб-қызметтерден кіру

Кез келген GrooveSpaces әрекетін 2010 жұмыс кеңістігімен пайдалануға болады. GrooveSpaces.Read әрекеті GrooveTools қызметі үшін URL-мекенжайын бергенімен, әрекеттерді 2010 жұмыс кеңістігінде GrooveTools, GrooveCalendar, GrooveForms2 немесе GrooveFilesBase64 қызметімен орындау мүмкін емес. 2010 жұмыс кеңістіктерінде қазір үлкен Space.Version 19-шы нұсқалық нөмірі болуы керек, бірақ ол әзірлеу кезінде өзгеруі мүмкін.

Ескерім: егер GrooveTools.ReadAvailableTools құралдарын 2010 жұмыс кеңістігінде сұрасаңыз, қосыла алмайтын құралдар жоқ болғандықтан, ол бос тізімді көрсетеді.

Ескерім: GrooveSpaces.Create әрекеті Groove 2007 нұсқасымен үйлесімді жұмыс кеңістігін жасайды.

SharePoint Workspace бағдарламасына веб-қызметтерден кіру

SharePoint Workspace бағдарламаларын GrooveSpaces.Read арқылы оқу үшін, мына SpaceType түрін көрсету керек:

  “urn:groove.net:Groove.Core.Tools.System.
TelespaceTypes.SiteClient”.

SharePoint Workspace бағдарламасында веб-қызметтер арқылы орындауға болатын әрекеттерге мыналар жатады:

• GrooveSpaces.ReadSpace

• GrooveSpaces.Delete

• GrooveSpaces.UpdateUnreadMarks

• GrooveLocal.View

Басқа барлық әрекеттер заңсыз болып табылады. Бағдарлама SharePoint Workspace бағдарламасы арқылы кез келген басқа әрекетті сұрамауы керек.

SharePoint Workspace бағдарламаларында қазір үлкен Space.Version 18-ші нұсқалық нөмірі болуы керек, бірақ ол әзірлеу кезінде өзгеруі мүмкін.

Ортақ қалталарға веб-қызметтерден кіру

Ортақ қалталарға кіру  Groove 2007 SP1 нұсқасында қол жетімді кіру әрекеті Groove файлдарды ортақ пайдаланатын жұмыс кеңістіктеріне өзгертілмеген. Ортақ қалталарда қазір үлкен Space.Version 18-ші нұсқалық нөмірі болуы керек, бірақ ол әзірлеу кезінде өзгеруі мүмкін.

Басқа веб-қызметтердің ескерімдері

GrooveProperties.Read бағдарламасы SharePoint Workspace 2010 нұсқасына арналған 14-ші үлкен нұсқалық нөмірін береді.

Groove 2007 түзетуі қосымша веб-қызметтер әрекеттерімен Groove 2.1 нұсқалы веб-қызметтері ретінде қамтамасыз етеді. Бұл қосымша әрекеттер SharePoint Workspace 2010 нұсқасында қол жетімді емес.

Әзірлеу құралдарының жинағы осы бета нұсқаның шығарылымымен бірге қол жетімді. Оның құрамына Groove веб-қызметтері құжаттамасы, үлгілер және WSDL анықтама файлдары кіреді.

Office Communicator бағдарламасымен үйлестіру:

Егер Office Communicator бағдарламасы орнатылып, іске қосылса, бірақ пайдаланушы кірмеген болса, SharePoint Workspace бағдарламасындағы контактіні екі рет нұқығанда ештеңе болмайды.  Пайдаланушы кірген кезде Office Communicator лезде хабар терезесінің ашылатын болып күтілген.

Төмендегі мәлімдемеде қажетті тәртіп сипатталады:

Office Communicator бағдарламасы орнатылғанда, іске қосылғанда және пайдаланушы кіргенде, SharePoint Workspace бағдарламасындағы контактіні екі рет нұқығанда, Office Communicator лезде хабар терезесі ашылады. Office Communicator бағдарламасы орнатылып, іске қосылмай тұрғанда, SharePoint Workspace бағдарламасындағы контактіні екі рет нұқу SharePoint Workspace хабарын ашады.

SharePoint Workspace бағдарламасындағы контактіні екі рет нұқығанда, ашылмаған терезе мәселесін шешу немесе Office Communicator лезде хабарын ашу үшін,  Office Communicator бағдарламасына кіріңіз немесе SharePoint Workspace хабарын ашу үшін, Office Communicator бағдарламасынан шығыңыз.

Бұрынғы Groove 2007 теңшелетін құралдары:

SharePoint Workspace 2010 нұсқасында теңшелетін пішіндер құралдарының жасақтамасын жаңарту мүмкін емес

Groove 2007 пішіндерінің немесе InfoPath пішіндерінің құралдары арқылы жасалған теңшелетін пішіндерді Microsoft SharePoint Workspace 2010 бағдарламасында пайдалануға болады. Дегенмен, осы құралдардағы құрастырушы қызметіне кіру осы бағдарламалық жасақтама шығарылғанда ажыратылған. Егер осы құралдардың біріндегі жасақтаманы жаңарту керек болса, бұл жаңартуларды Groove 2007 нұсқасын іске қосатын жұмыс кеңістігі мүшесі орындауы керек. Бұдан басқа, бұл мүшеде әдетте менеджерлерге қол жетімді құрастырушы рұқсаттары болуы керек. Groove 2007 мүшесі жаңартылған жасақтаманы жариялағанда, барлық жұмыс кеңістігі мүшелері жаңартылған жасақтаманы пайдалана алады.

Office Communicator бағдарламасымен үйлестіру:

Егер Office Communicator бағдарламасы орнатылып, іске қосылса, бірақ пайдаланушы кірмеген болса, SharePoint Workspace бағдарламасындағы контактіні екі рет басқанда ештеңе болмайды. Пайдаланушы кірген кезде Office Communicator жедел хабар терезесінің ашылатын болып күтілген.

Төмендегі мәлімдемеде қажетті тәртіп сипатталады:

 • Office Communicator бағдарламасы орнатылғанда, іске қосылғанда және пайдаланушы кіргенде, SharePoint Workspace бағдарламасындағы контактіні екі рет басқанда, Office Communicator жедел хабар терезесі ашылады.

 • Office Communicator бағдарламасы орнатылып, іске қосылмай тұрғанда, SharePoint Workspace бағдарламасындағы контактіні екі рет нұқу SharePoint Workspace хабарын ашады.

SharePoint Workspace бағдарламасындағы контактіні екі рет басқанда ашылмаған терезе мәселесін шешу не болмаса Office Communicator лезде хабарын ашу үшін, Office Communicator бағдарламасына кіріңіз немесе SharePoint Workspace хабарын ашу үшін, Office Communicator бағдарламасынан шығыңыз.

Тізімдерді қондырмалы бағандармен үндестіру:

Қондырмалы баған үндестіре алмағаннан кейін кітапхананы/тізімді үндестіріңіз.

Әдепкі бойынша SharePoint серверін реттеу 8-шектегі қондырмалы бағандарына орнатылған. Құжат кітапханаларында әдепкі мәні бойынша 4- не 5-қондырмалы бағаны бұрыннан бар, яғни тым көп қондырмалы бағанды кітапханаға қосу үндестіру әрекетінің орындалмауына себеп болады.

Жоқ

OneNote файлдарын үндестіру:

SharePoint Workspace бағдарламасы OneNote файлдарын үндестіре алмайды. Егер пайдаланушы OneNote файлын ашуға талпынса, SPW нұсқасы SharePoint торабынан ашуға нұсқау береді.

Уақытша шешім жоқ.

OneNote 2010 нұсқасы бағдарлама ішіндегі барлық үндестіруді өңдейді; SPW нұсқасына OneNote 2010 жазу кітапшаларын жаңарту қажет емес.

Ақпараттық ресурстарды басқарудағы құжат кітапханаларын үндестіру:

SharePoint жұмыс кеңістіктері АҚБ құжаттары кітапханаларына қарсы үндестірмейді.  SPW пайдаланушылық тілдесуінен АҚБ құжаттары кітапханасында қате пайда болады.

Жоқ.

Тізімді үндестіру және рұқсаттар:

Пайдаланушы дербес күйіндегі торапты алғанда немесе пайдаланушыда жаңа элементтер қосуға немесе бар элементтерді өзгертуге мүмкіндік беретін рұқсаттар болмағанда, пайдаланушы соларды көрсететін, бірақ мәселені шешу жолдарын көрсетпейтін қатені көреді.

Сценарий төмендегідей:

 1. Пайдаланушы SharePoint Workspace бағдарламасымен үндестіру параметрін пайдаланушыда қосуға/өзгертуге рұқсаттар болмайтын SharePoint торабынан таңдайды.

 2. Торап өшірулі болғанда, пайдаланушы тізімдердің біреуінде жаңа тізім элементін жасайды.

 3. Пайдаланушы үндестіргенде, Шешу қойындысы таспада пайда болады.

 4. Пайдаланушы қатені шешуге талпынғанда, тілқатысу терезесі пайда болып, рұқсаттарға қатысты мәселенің қатені түзететін параметрімен бар екенін көрсетеді.

 5. Қатені түзету параметрін таңдау элементті өңдеу күйінде ашады. Егер пайдаланушы элементті сақтап жапса, мәселе шешілмейді.

Пайдаланушының екі параметрі бар:

 1. Дұрыс рұқсаттармен қайтадан үндестіріп көріңіз.

 2. Жұмыс кеңістігіне қосылған элементті жойыңыз.

Жобалық тапсырмалар тізімін үндестіру:

«Жобалық тапсырмалар тізімі» жолағынан тыс үндестіргенде, SharePoint Workspace бағдарламасындағы пайдаланушы жаңа жиынтық тапсырмаларды жасай алмайды.

SharePoint торабында жиынтық тапсырманы жасаңыз.

Тізімді үндестіру және тіркелгі деректері:

Пайдаланушы торапты өшірулі кезінде тіркелгі деректері толығымен домен атауымен кэштелген сервер үшін алғанда, пайдаланушы торапты бағаланбаған домен атауымен үндестіргенде, элементтердегі тіркемелер үндестіре алмайды.

Бұл белгілі Windows мәселесі болып табылады. Мәселені шешу үшін, сервердің бағаланбаған домен атауы да кэштелуі керек.

SharePoint жұмыс кеңістіктерін жасау:

Егер пайдаланушы SharePoint Workspace бағдарламасын жойып, кейінірек жұмыс кеңістігін SharePoint торабынан бастап веб-шолғышпен қайта жасауға әрекет жасаса, пайдаланушы қате туралы хабар алады:

Жойылған жұмыс кеңістігіне өту мүмкін емес. Егер жаңа ғана жойылған жұмыс кеңістігін қайта жасауға талпынсаңыз, кейінірек қайталап көріңіз.

Кейде пайдаланушыларға SharePoint торабының веб-шолғышындағы «Әрекет» мәзірін пайдалану арқылы жұмыс кеңістігін қайта жасамастан бұрын біраз уақыт күту керек.

Уақытша шешім ретінде пайдаланушы SharePoint жұмыс кеңістігін Іске қосу тақтасынан жасай алады. SharePoint Workspace бағдарламасын жасау терезесін ашып, SharePoint торабының URL-мекенжайын орын жолағына енгізіңіз.

Қалтаны ортақ пайдалану жұмыс кеңістігі:

Пайдаланушы жаңа қалтаны ортақ пайдаланатын жұмыс кеңістігін Windows Vista жүйесінде жасағанда, Windows Explorer шолғышы іске қосылады, бірақ Қалтаны ортақ пайдалану тапсырмалар тақтасы көрсетілмейді. Ол SharePoint Workspace бағдарламасы арқылы қалтаны ортақ пайдалану жолы туралы ретсіздік жасайды.

Компьютерді қайта іске қосу мәселені шешуі керек.

Тізім элементінің қайшылықтары:

Қайшылық тізім элементінің SharePoint торабына (сервер) қосылуынан туындағанда және бірдей тізім элементі SharePoint Workspace (клиент) бағдарламасында өңделгенде, бірегей болуы керек, бірақ бірдей аяқталатын өріс бола отырып, пайдаланушыға SharePoint Workspace бағдарламасында 3 параметрмен көрсетіледі.

3 параметрге мыналар жатады:

 1. SharePoint Workspace элементін бекіту.

 2. Сервер көшірмесін сақтау.

 3. Екеуін де сақтау.

Бұл сценарийде екеуін де сақтау ықпал етпейді, себебі екеуін де сақтау қайшылықты шешпейді.

Элемент SharePoint Workspace (клиент) бағдарламасында жасалатын және SharePoint торабында (сервер) керісінше сценарийде пайдаланушыға SharePoint Workspace бағдарламасында 2 параметрмен берілетінін ескеріңіз.

2 параметрге мыналар жатады:

 1. Элементті өңдеу/бекіту.

 2. Элементті жою (сервер көшірмесін сақтайды).

Екі көшірмені де сақтау шынымен бұл мәселені шешпейтіндіктен, пайдаланушы не SharePoint Workspace бағдарламасындағы элементті өзгертуі, не SharePoint Workspace элементін мәні бойынша жоятын сервер көшірмесін сақтауы керек. Не болмаса, қайшылықты шешуі керек.

Беттің жоғарғы жағы

Microsoft Visio Services

Сұрақ/Мәселе

Жауап/Уақытша шешім

Қазір қате жоқ

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×