Microsoft Office PowerPoint 2007 бағдарламасы бойынша құпиялық жөніндегі қосымша

Соңғы жаңарту: 2006 жылдың қазан айы

Бұл бет 2007 Microsoft Office жүйесінің меншіктік анықтамасына қосымша болып табылады.Деректер жиынын түсініп, Office жүйесінің белгілі бағдарламасына немесе қызметі үшін маңызды әдістерді қолдану үшін, 2007 Microsoft Office жүйесі меншіктік анықтамасын және осы қосымшаны оқу қажет.

Microsoft Office Online үлгілерін пайдалану

Жаңа көрме тілқатысу терезесі ( Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басыңыз, одан кейін Жаңа түймешігін басыңыз) Microsoft Office Online торабынан қотарылған үлгілерге негізделген ең жаңа анықтамамен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, Жаңа көрме тілқатысу терезесі үлгі бойынша кері жауап берулерді жіберуге көмектесіп, қотарылған үлгінің әрбірі бойынша сандық бағалаумен қамтамасыз етеді.

Егер қотаруларды Microsoft Office Online торабынан қосқыңыз немесе ажыратқыңыз келсе, Анықтама терезесінде анықтама, үлгілер және интернеттен қосымша мазмұн алубөлімін қараңыз.

Үлгіні немесе үлгіге негізделген құжатты ашқанда, Microsoft Office PowerPoint 2007 бағдарламасы Microsoft Office Online торабымен байланысып, сол мезетте пайдаланылып отырған үлгі, бағдарлама және нұсқа коды стандартты компьютер мәліметімен қоса жібере алады. Бұл Интернеттегі анықтама параметрлеріне байланысты.

Үлгі коды Microsoft Office Online торабынан қотарылған не Office PowerPoint 2007 орнатуына қосылған бастапқы үлгіні айқындау үшін пайдаланылады. Ол көрмеңізді бірегей айқындамайды. Код бір үлгінің барлық пайдаланушылары үшін бірдей.

Маңызды байланыстар жаңартулары

Office PowerPoint 2007 бағдарламасы байланыстар тізімін Жаңа көрме тілқатысу терезесі ( Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті , одан кейін Жаңа түймешігін басыңыз) ішінде береді. Осы байланыстарды әдеттегі Осы мазмұнды Office Online торабында жаңарту кестесіндегі Office Online бөлімінен табасыз. Егер осы байланыстарды кезеңді түрде жаңартып отыруды таңдасаңыз, Office PowerPoint 2007 бағдарламасы кезеңді түрде Microsoft Office Online торабымен байланысып отырып, жаңартылған байланыстарды Office PowerPoint 2007 бағдарламасына қайтарады.

Маңызды байланыстарды ажырату үшін, Microsoft Office Online маңызды байланыстарын қосу немесе ажыратубөлімін қараңыз.

Суреттерді және басқа құжаттарды байланыстыру

Егер қатты дискідегі не сервердегі суретке, файлға, деректер көзіне не басқа құжатқа байланыс жасау қажет болса, сол файлға апаратын жол көрмеңізге сақталады. Кейбір жағдайларда, байланыс пайдаланушы атынан не желідегі серверлер туралы мәліметтен тұруы мүмкін. Деректер қосылымы жағдайында, деректер қосылымы байланысы ішінде пайдаланушы атын не құпия сөзін сақтай аласыз.

Сонымен қатар, құжатқа XML схемасын қолдансаңыз, жасалған XML схемасының жолы көрмеге сақталады. Кейбір жағдайларда, сол жол пайдаланушы атынан тұрады.

Басып шығару

  Office PowerPoint 2007 көрмесін басып шығарып, оны сақтағанда Office PowerPoint 2007 бағдарламасы құжат пен басып шығарғыш арасындағы қатынау жолын сақтайды. Кейбір жағдайларда жол пайдаланушы атынан не компьютер атынан тұрады.

Құжаттар үшін жұмыс кеңістігі

Office PowerPoint 2007бағдарламасы арқылы Microsoft Windows SharePoint қызметтері торабындағы Құжаттар үшін жұмыс кеңістігіне кіре аласыз. Құжаттар үшін жұмыс кеңістігі бір не бірнеше көрмелерде басқа топ мүшелерімен жылдам және оңай ынтымақтасу мүмкін жалпы кеңістік болып табылады.

Құжаттар үшін жұмыс кеңістігіне қатынасқанда, Office PowerPoint 2007 бағдарламасы торап туралы мәлімет беру үшін Құжаттар үшін жұмыс кеңістігінен кейбір деректерді қотарады. Office PowerPoint 2007 бағдарламасы, әсіресе, төмендегілерді алады:

 • Windows SharePoint қызметтері торабының аты

 • Тораптың URL немесе мекенжайы

 • Торап пайдаланушыларының аттары, электрондық пошта мекенжайлары және рұқсат деңгейлері

 • Тораптағы қатынаулы құжаттар, тапсырмалар және басқа мәлімет тізімдері

Office PowerPoint 2007 бағдарламасы, сондай-ақ, кірген Windows SharePoint қызметтері тораптарының тізімін компьютеріңізде «cookie» файлдары пішінінде сақтайды. Бұл тізім сізді бұрын кірген тораптарға жылдам қатынаспен қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Кірген тораптар тізімі Microsoft корпорациясына қатынаусыз және егер тізімді қатынаулы жасағыңыз келмесе, ол Интернетте көрсетілмейді.

Факс қызметі

Факс қызметі факсты Интернет арқылы жіберуді мүмкін қылады және жіберілген факстарды Microsoft Office Outlook бағдарламасында реттейді. Факс қызметін пайдалану үшін Microsoft корпорациясынан бөлек факстарды өңдейтін және Интернет арқылы жіберетін факс қызметінің жеткізушісіне жазылуыңыз керек. Microsoft корпорациясы бұл бірізді амалдан ешқандай деректерді жинақтамайды.

Факс қызметіне жазылғанда факс қызметін жеткізуші өзі және Office PowerPoint 2007бағдарламасы сақтайтын тіркеу бумасын жасайды. Бума факс қызметін жеткізушінің веб-торабы мекенжайынан және факс қызметін жеткізуші сіздің қатынасыңызды құптайтын таңбалауыштан тұрады. Office бағдарламасынан факс жібергенде, ол тіркеу бумасы құжатқа тіркеледі.

Сонымен қатар, факс қызметін факсты жібермей-ақ факс бағасын есептеу үшін пайдалана аласыз. Егер факс жіберу құнын есептеуді таңдасаңыз, Office PowerPoint 2007 бағдарламасы сіздің тіркеу таңбалауышыңызды жіберу үшін Secure Sockets Layer (SSL) қосылымын, факс жіберілген телефон нөмірін және факс қызметтерін жеткізу үшін факс беттерінің санын пайдаланады. Microsoft корпорациясы бұл мәліметті алмайды не сақтамайды.

Анықтамалық материалдар және сілтеме

Office PowerPoint 2007 бағдарламасы бірнеше көптеген жоғарғы мазмұн жеткізушілерінен белгілі термин не сөз тіркесі туралы мәліметті сұрауды мүмкін қылады. Белгілі сөз немесе сөз тіркесін іздеуге өтініш білдірген кезде, Office PowerPoint 2007 бағдарламасы сұралған мәтінді, пайдаланып отырған бағдарламалық жасақтама өнімін, жүйе орнатылған орынды және бөгде өндірушіге қажетті анықтамалық материалды қотаруға құқық бар-жоғы туралы қатынас шегін айқындайтын мәліметті жіберу мақсатында Интернетті пайдаланады.

Office PowerPoint 2007 бағдарламасы бұл мәліметті таңдалған бөгде мәлімет жеткізушісіне жібереді. Бөгде жеткізуші сұралған сөз не сөз тіркесі туралы мәліметті қайтарады.

Көп жағдайларда алынған мәлімет бөгде мазмұн жеткізушісінің торабынан қосымша мәліметке байланысты қамтиды. Егер бұл байланысты таңдасаңыз, мазмұн жеткізушісі келешек бірізді амалдарды айқындау үшін жүйеңізге «cookie» файлын қосуы мүмкін. Microsoft корпорациясы бөгде тораптардың құпиялық ережелеріне жауап бермейді.

Microsoft корпорациясының қызметін сұрамасаңыз, Microsoft корпорациясы бұл мәліметті алмайды не сақтамайды.

Аудару қызметі

Office PowerPoint 2007 бағдарламасы сізге екі тілді сөздікті немесе автоматты аударуды пайдалана отырып көрмеңізді толықтай немесе оның бір бөлігін аударып алу мүмкіндігін береді. Көрмеңізді қалай аударатыныңызды таңдай аласыз.

Сіз аудару қажет сөзді немесе сөз тіркесін таңдай немесе енгізе аласыз немесе көрмені толықтай аударуды таңдай аласыз. Егер аудару қажет сөзді не сөз тіркесін бөлектесеңіз не енгізсеңіз, енгізілген сөз тіркесі екі тілді сөздікпен салыстырылады. Кейбір екі тілді сөздіктер бағдарламалық жасақтамада қамтылған; басқалары Microsoft Office Online торабында қатынаулы.

Егер «Құжатты толықтай аудару» пәрменін таңдасаңыз, көрмеңіз шифрланбаған күйі үшінші тарап аудару қызметіне жіберіледі. Интернет арқылы шифрланбаған түрде жіберілген кез келген мәлімет сияқты, басқа тұлғалар көрмеңізді көре алатын болады.

Егер Microsoft Office Online торабында немесе бөгде аудару қызметінде қатынаулы сөздіктердің бірін таңдасаңыз, Office PowerPoint 2007 бағдарламасы сұраған мәтініңізді, бағдарламалық жасақтама түрін және жүйеңіз орнатылған тілді жіберу үшін Интернетті пайдаланады. Үшінші жақ аудару қызметтері үшін Office PowerPoint 2007 бағдарламасы торапқа бірінші рет кіріп отырғаныңызды көрсететін кэшке сақталған бастапқы тұпнұсқалықты растау мәліметі де жіберілуі мүмкін.

Көп жағдайда алынған мәлімет бөгде мазмұн жеткізушісінің аудару қызметі торабынан қосымша мәліметке байланысты қамтиды. Егер бұл байланысты таңдасаңыз, мазмұн жеткізушісі келешек бірізді амалдарды айқындау үшін жүйеңізге «cookie» файлын қосуы мүмкін.

Windows SharePoint қызметтері

Microsoft Windows SharePoint қызметтері құжаттармен не жиналыстармен ынтымақтасуға болатын ортақ, вебке негізделген Жұмыс кеңістігімен қамтамасыз етеді.

Веб-шолғышты не кез келген Office бағдарламасын пайдалану арқылы SharePoint торабына қатынағанда, сол торапта жаңа ішкі торап жасауға рұқсатыңыз болса, торап компьютеріңізде «cookie» файлын сақтайды. Бірге алынған бұл «cookie» файлдары рұқсатыңыз бар тораптар тізімін құрады. Бұл тізімді бұрын кірген тораптарға жылдам қатынаспен қамтамасыз ету үшін, кейбір Office бағдарламалары пайдаланады.

Кірген тораптар тізімі Microsoft корпорациясына қатынаусыз және егер тізімді қатынаулы жасағыңыз келмесе, ол Интернетте көрсетілмейді.

Бұл тізімді веб-шолғышты пайдалану арқылы «cookie» файлдарының кэшін тазалау үшін тазалай аласыз.

Windows SharePoint қызметтерінде жаңа веб-торап не тізім жасағанда, қолданыстағы веб-торапқа не тізімге кісілерді қосқанда не шақырғанда, торап сізбен қоса әрбір кісі үшін төмендегілерді сақтайды:

 • Толық аты-жөні

 • Электрондық пошта мекенжайы

 • Пайдаланушының тіркелген аты (Microsoft Windows NT тіркелуі,  мысалы, ЕГЕЛІК\пайдаланушы аты)

Пайдаланушы коды торапта сіз не басқа пайдаланушылар қосатын не өзгертетін әрбір элементке қосылады. SharePoint торабындағы барлық мазмұн сияқты тек тораптың әкімшілері және мүшелері бұл мәліметке қатынаса алуы керек.

SharePoint торабының барлық элементтерінде екі өріс бар: Жасаған және Өзгерткен. Жасаған өрісі бастапқыда элементті жасаған кісінің пайдаланушы атымен және жасалған күнімен толтырылады. Өзгерткен өрісіне Office PowerPoint 2007 көрмесін соңғы рет өзгерткен пайдаланушы аты мен соңғы өзгертілу күні жазылады.

SharePoint тораптарын басқаратын серверлерінің әкімшілері бұл тораптардағы торап пайдалану әшекейін талдау үшін және торап қатынасы уақытының пайыздық көрсеткішін жақсарту үшін кейбір деректерге қатынаса алады. Бұл деректер тек сервер әкімшілеріне қатынаулы және Microsoft корпорациясы SharePoint торабын басқармаса Microsoft корпорациясымен ортақтаспайды. Нақты қамтылған деректер торапқа қатынасы бар әрбір кісінің атынан, электрондық пошта мекенжайынан және рұқсатынан тұрады.

Белгілі бір қамтылған деректер торапқа қатынасы бар әрбір кісінің атынан, электрондық пошта мекенжайынан және рұқсатынан тұрады. Белгілі SharePoint торабына қатынасы бар барлық пайдаланушылар сол торапта қатынаулы барлық мазмұнды іздей алады және қарай алады.

Тексеру

Windows SharePoint қызметтері пайдаланушылардың маңызды мазмұнмен қалай жұмыс істейтіні туралы сенімді тексеруін әкімшілерге қамтамасыз ететін тексеру мүмкіндіктерін береді.

Windows SharePoint қызметтері әкімшілері тексеру мүмкіндігін қосқанда, сервер пайдаланушы орындаған кейбір әрекеттерді SharePoint мазмұн дерекқорына автоматты түрде жазады. Бұл әрекеттер қарап шығудан, өңдеуден, тіркелуден және шығудан тұрады. Әрбір жазылған әрекет үшін сервер файл, әрекет және пайдаланушы SharePoint коды мен IP мекенжайы туралы анықталған мәліметті жазады. Бұл бірізді амалдардың бөлігі ретінде Microsoft корпорациясына ешбір деректер жіберілмейді.

Бұл мүмкіндік әдепкіде өшірулі болады және тек мазмұн сақталатын SharePoint тораптары әкімшілеріне қатынаулы болады.

Лезде хабар алмасу және құлақтандырулар

Office PowerPoint 2007 бағдарламасында лезде хабар алмасуды мүмкін қылады және кісілер желіде болғанда немесе жалпы көрмелерге не жұмыс кеңістіктеріне белгілі өзгертулер жасалғанда ескертуді мүмкін қылады.

Office PowerPoint 2007 бағдарламасы Microsoft лезде хабар алмасу тұтынғышын сізді желіде басқалардың барын көру және оларға хабар жіберу мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін пайдаланады. Office PowerPoint 2007 бағдарламасы веб-бет ішінде лезде хабар алмасудың бейнеленуіне мүмкіндік беретін веб-басқаруды қамтиды. Бұл мүмкіндіктің мақсаты – бірдей құжаттарда не жұмыс кеңістіктерінде жұмыс істеп жатқан кісілермен тікелей ынтымақтасу мақсатында веб-беттерді пайдалануды мүмкін қылу.

Осы веб-басқару арқылы жазылған веб-бет сценарийлері қолдағы деректерді лезде хабар алмасу бағдарламасынан сценарийді орналастырған веб-серверге бере алады. Әдепкіде бұл функционалды мүмкіндік тек интражелі тораптарында, сенімді тораптарда және жергілікті компьютердегі тораптарда қосылады.

Microsoft Windows SharePoint қызметтерінің және Microsoft Office SharePoint Server 2007 беттерінің екеуі де осы басқару элементін пайдаланады. Осы бет түрлерінің ешбірі қолдағы деректерді веб-серверге кері бермейді.

Microsoft Windows SharePoint қызметтері торабына немесе Office SharePoint Server торабына кіргенде және ескерту жасағанда, Office PowerPoint 2007 төмендегі деректермен компьютеріңізге «cookie» файлын қосады:

 • Торап аты

 • Торап URL

 • Ескерту көзі Windows SharePoint қызметтері торабынан не SharePoint сервер торабынан екендігі

 • Ескерту қызметін көрсету үшін торап пайдаланатын URL

Бұл «cookie» файлындағы деректер тораптан ескертулерді сізге дұрыс жіберілуіне мүмкіндік береді. Егер «cookie» файлы бастапқыда Microsoft серверінен жіберілмесе, Microsoft корпорациясы бұл «cookie» файлына қатынаспайды, мұндай кезде «cookie» файлы Windows SharePoint қызметтері торабымен не SharePoint сервері торабымен ғана пайдаланылады.

Жаңа файл пішімдері

Office PowerPoint 2007 бағдарламасы әдепкіде XML негізіндегі жаңа файл пішімін пайдаланады. Бұл файл пішімі кеңейтілген, бұл пайдаланушылар файлға қосылатын қосымша сұлбаларды не тегілерді анықтай алады дегенді білдіреді. Қондырма не басқа бөгде өндірушінің коды Office PowerPoint 2007 бағдарламасында көрінбейтін Microsoft Office файл пішіміне қосымша метадеректер ақпаратын тіркей алады.

Бөгде өндірушінің мәтінді қарап шығу құралын пайдаланып, XML файлын қарап шығу арқылы файлмен байланыстырылған метадеректерді айқындай аласыз.

Аңғартпалар

Әдепкіде, файлға аңғартпа сақтайтын болсаңыз, Office PowerPoint 2007 бағдарламасы аңғартпаны сіздің атыңызбен бірге алдына қосады. Бұл мәлімет кейін бұл файлға кіре алатын кез келген кісіге қатынаулы болады.

Сіз аңғартпадағы өзіңіздің жеке мәліметіңізді өшіре аласыз ( Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басып, Аяқтау түймешігін көрсетіңіз, одан кейін Құжатты тексеру түймешігін басыңыз).

Өзгертулер

Әдепкіде, Түзетулер мүмкіндігі қосылған файлда өзгертулер жасағанда, пайдаланушы атыңыз және/немесе толық атыңыздың бірінші әріптері құжатта сақталады және жасалатын өзгертулермен байланыстырылады. Бастапқы және түзетілген мәтінді қоса бұл мәлімет кейін файлға қатынаса алатын кез келген кісіге қатынаулы болады.

Бұл өзгертулер қабылданғаннан не бас тартылғаннан кейін атыңыз жойылады. Сонымен қатар, өзіңіздің жеке мәліметіңізді осы өзгертулерден өшіре аласыз ( Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басып, Аяқтаутүймешігін көрсетіңіз, одан кейін Құжатты тексерутүймешігін басыңыз).

Атыңыз қайда сақталуы мүмкін

Кейбір жағдайларда Office PowerPoint 2007 бағдарламасы кейбір мүмкіндіктерді пайдаланғанда тәуір тәжірибе беру үшін атыңызды сақтайды. Мысалы, атыңыз осы орындарда сақталады:

 • Автор өрістері

 • Автор аты файл сипаты

Сіз өз атыңызды осы өрістен және сипаттардан өшіре аласыз ( Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басып, Аяқтаупараметрін көрсетіп, одан кейін Құжатты тексеру түймешігін басыңыз).

Басқа компаниялар жасаған Office шешімдері атыңызды не файлыңызбен байланыстырылатын өзгертпелі сипаттардағы басқа жеке мәліметті қамтуы мүмкін.

Егер сізге тікелей басқа дерекқорға қатынау мүмкіндігін беретін Microsoft Office веб-бақылауын, Microsoft Office Excel деректеріне кіру, деректерді есептеу немесе басқадай мүмкіндіктерді пайдаланып отырған болсаңыз, сіздің қатынас шегін айқындау мәліметіңіз (пайдаланушы коды және құпия сөз) құжатыңызда сақталуы мүмкін. Осы қатынас шегін айқындау мәліметін өшіру үшін, сәйкесінше қатынасу сипаттарын өзгерту қажет.

Басқа жасырын деректер және метадеректер

Әдепкіде, әр Office PowerPoint 2007 файлы төмендегідей файл сипаттарын қамтиды:

 • Автор

 • Басқарушы

 • Ұйым

 • Соңғы сақтаған

 • Көрме көрушілерін аттары

Қосымша түрде, файлда сіздің пайдаланып отырған мүмкіндіктеріңіз бен үшінші тарап шешімдеріне қарай басқа да сипаттар сақталуы мүмкін. Мысалы, көрмеңіз құжат жұмыс үрдісінің құрам бөлігі болып табылса, жұмыс үрдісіне файл өзгертілулерінің қосымша файл сипаттары сақталады.

Бұл мәлімет кейін бұл файлға кіре алатын кез келген кісіге қатынаулы болады.

Сіз өз атыңызды осы сипаттардан өшіре аласыз ( Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басып, Аяқтаупараметрін көрсетіңіз, одан кейін Құжатты тексерутүймешігін басыңыз).

Сонымен қатар, құжатты тексеру мүмкіндігі аңғартпалар мен тексерулер сияқты көріністердің барлығында көріне бермеуі мүмкін деректердің кейбір түрлерін өшіру үшін пайдалануға болады. Біз көпшілік алдында көрсетілетін кез келген көрмеңізде құжатты тексеру мүмкіндігін пайдалануды ұсынамыз. Осы мүмкіндік бойынша қосымша мәлімет алу үшін, құжатты тексеру мүмкіндігі туралы мәліметті анықтамадан іздеңіз.

Жасырылған кескіндер

Office PowerPoint 2007 бағдарламасы сізге көрмеңіздегі немесе үлгіңіздегі кескіндер мен нысандарды Таңдау тапсырмалар аймағын пайдалана отырып жасыру мүмкіндігін береді. ( Таңдау және көріну тапсырмалар аймағын көрсету үшін, кескінді таңдап, одан кейін Пішім қойындысында Таңдау аймағы түймешігін басыңыз.) Жасырылған кескіндер немесе нысандарда көрме авторымен қосылған жеке мәлімет болуы мүмкін. Жасырылатын мәтін нысандары немесе кескіндері тақырып немесе үлгі файлымен сақталып, слайдтарды көрсету барысында көрінбеуі мүмкін. Егер үлгі файлы жаңа көрмені жасау үшін пайдаланылатын болса, жасырылатын кескіндер немесе жасырылатын мәтін нысандары жаңа көрмеге көшіріледі. Қандай кескіннің жасырылғанын көріп, оны жасырмауды Таңдау және көріну тапсырмалар аймағында таңдай аласыз.

Тақырыптар

Office PowerPoint 2007 бағдарламасы қолданыстағы көрмеде тақырып жасау мүмкіндігін береді ( Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басып, Басқаша сақтаутүймешігін басыңыз. Басқаша сақтау тілқатысу терезесіндегі Түр ретінде сақтау тізімінен Office тақырыбы түймешігін басыңыз). Тақырып құрғанда, мәтін, бейнелер немесе жасырылатын кескіндер сияқты кейбір элементтер сіздің бастапқы көрме слайд шеберінен тақырыпқа көшіріледі. Ол нысандар тақырыпты жаңа көрмеге қолданғанда жасақтама элементі ретінде пайдаланылып, оны басқа пайдаланушылар көре алады. Егер тақырыбыңызды басқа пайдаланушылар пайдалана алатындай етіп жарияласаңыз, өзіңіздің бастапқы көрмеңізде жеке немесе құпия мәліметті сақтамауды қалауыңыз мүмкін. Бар тақырыптың слайд шеберіндегі жеке немесе құпия мәліметіңізді жойып, түпнұсқаны ауыстыру үшін сол атпен қайта сақтай аласыз.

Макростарды жазу

Макростарды жазу кейін әрекеттерді қайталау үшін әрекеттер тізбегін жазуды мүмкін қылады. Егер макросты жазуды таңдасаңыз, сіздің пайдаланушы атыңыз макростың Сипаттама сипатына және макрос бастапқыда жасалған кодта аңғартпа ретінде сақталады. Бұл екі орыннан пайдаланушы атыңызды қолмен жоя аласыз.

Сандық қолтаңбалар

Сандық қолтаңба сізге көрмені жіберген кісінің куәлігін тұпнұсқалықты растауға көмектесетін таңдамалы мүмкіндік. Сандық қолтаңба қолтаңба қойып жатқан PowerPoint көрмесіндегі деректердің бірегей шифрланған мәні болып табылады. Құжатты сандық қолтаңбамен жібергенде, қолтаңба алушыға көрмедегі деректермен және сенімді сандық куәлігімен бірге жіберіледі (жіберуші). Сандық куәлікті VeriSign сияқты куәліктендіру орталығы береді және ол жіберушінің тұпнұсқалығын растау және көрменің бастапқы мазмұны өзгертілмегенін айқындау мәліметін қамтиды.

Көрмеге қолтаңба қойғанда, жүйелік күн және уақыт, амалдық жүйе нұсқасының нөмірі, Microsoft Office нұсқасының нөмірі және Office PowerPoint 2007 нұсқасының нөмірі сияқты сандық қолтаңбаға қосылатын мәліметті көрсететін тілқатысу терезесін көресіз. Басқаларға қолтаңба қойылған құжатты жіберсеңіз, олар өздері құжат мазмұнын қарай алғанымен, алушылар жүйеңіз туралы мәліметті қарай алмайды.

Ақпаратқа қатынасу құқықтарын басқару

Ақпаратқа қатынасу құқықтарын басқару (IRM) белгілі пайдаланушыларға не топтарға көрмеге кіру және оны өзгерту құқығын береді. Кейбір ұқсастықтарға қарамастан, IRM құжат қорғанысымен бірдей емес. IRM көрмені басып шығару не басқаларға құжатты жөнелту, көрмені оқу не өңдеу сияқты белгілі әрекеттерді бүкіл көрмені жасау рұқсатын орнатуды мүмкін қылады.

Сіз IRM қосылған көрмені сақтағанда, Office PowerPoint 2007 көрмені сол көрмеге қатынас құқығы бар әр пайдаланушы және олардың рұқсаттарының деңгейінің тізімін сақтайды. Бұл мәлімет тек көрме иелері бұл мәліметке кіре алатындай шифрланады.

Сонымен қатар, IRM қосылған көрмелер мазмұн лицензияларынан тұрады. Мазмұн лицензиясы электрондық пошта мекенжайынан, рұқсаттан және тұпнұсқалықты растау мәліметінен тұрады. Кез келген тұлғаның IRM қосылған көрмені ашу әрекетін орындаған сайын, Office PowerPoint 2007 пайдаланушыны растау үшін көрмеге сақталған мазмұн лицензияларын тексеріп отырады. Егер ол пайдаланушы бұл көрмені оған дейін ешқашан ашпаған болса, Office PowerPoint 2007 бағдарламасы IRM серверімен байланысып, пайдаланушының ұқсатылуын растап, пайдаланушы үшін жаңа мазмұн лицензияларын қотарып алады (сол пайдаланушыға қажетті құқықтар алып береді) және сол мазмұн лицензияларын көрмеге сақтайды.

Көрме иелері көрмеге мазмұн лицензияларын сақтауды болдырмау мүмкіндігіне ие. Дегенмен, ол мазмұн лицензиялары көрмеге сақталмаған болса, Office PowerPoint 2007 бағдарламасы көрме ашылған сайын IRM серверімен байланысып отыруы тиіс. Егер Office PowerPoint 2007 бағдарламасы желіге қосылмаса не IRM серверіне байланыса алмаса, көрме ашылмайды.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×