Microsoft Office InfoPath бағдарламасы үшін пернелер тіркесімі

Бұл Анықтама бөлімі Microsoft Office InfoPath 2007 бағдарламасындағы тапсырмаларына тиісті пернелер тіркесімін сипаттайды, мәселен, пішін үлгісін құрастырғанда орындалатын тапсырмалар. Бұл пернелер тіркесімі Америка Құрама Штаттарында қолданылатын пернетақталар орналасуына сай келеді. Басқа пернетақталардағы пернелер Америка Құрама Штаттарына арналған пернетақталардың пернелеріне сай келмеуі мүмкін.

Екі яки одан көбірек пернелер бір уақытта басылатын пернелер тіркесімі үшін пернелер қосу белгісімен (+) бөлінген, ал бірін-кетін басылатын пернелер тіркесімі үшін пернелер үтірмен (,) бөлінген.

Бұл тақырыпты басып шығару үшін, TAB пернесін басып Бәрін көрсету параметрін таңдаңыз да, ENTER пернесін басыңыз, сонан соң CTRL+P тіркемесін басыңыз.

Бұл мақалада

Пішін үлгілерін құрастыру

Анықтаманы шақыру

Анықтама терезесінде

Мәзірлерді, құралдар тақталарын және тапсырмалар аймақтарын пайдалану

Тілқатысу терезелерін пайдалану

Microsoft Office негіздері

Пішін үлгілерін құрастыру

Пішін үлгілерін жасақтау

Осыны істеу үшін

Басылатын пернелер

Жаңа пішін үлгісін құрастыру

CTRL+SHIFT+D

Ескерту : Егер Бастау тілқатысу терезесі ашық болса, TAB пернесін Пішін үлгісі құрастыру параметрі бөлектенгенше басыңыз, сонан соң ENTER пернесін басыңыз.

Құрастырушы тәртібінде ашу тілқатысу терезесін ашу.

CTRL+O яки CTRL+F12

Тапсырмаларды жасау тапсырмалар аймағын бейнелеу.

ALT+N

Ағымдағы пішін үлгісін алдын ала қарап алу.

CTRL+SHIFT+B

Сөз немесе фразаны табу.

CTRL+F

Сөз яки фразаны ауыстыру.

CTRL+H

Бөлектенген мәтін яки элементті қиып алу.

CTRL+X

Бөлектенген мәтін яки элементті көшіру.

CTRL+C

Мәтін яки элементті кірістіру.

CTRL+V

Ағымдағы пішін үлгісін басып шығару.

CTRL+P

Бөлектенген басқару элементінің сипаттарын бейнелеу.

ALT+ENTER

Басқару элементін кірістіру.

ALT+I, C

Бұрынғы басқару элементін таңдау.

CTRL+< (кем белгісі) яки SHIFT+TAB

Келесі басқару элементін таңдау.

CTRL+> (көп белгісі) яки TAB

Microsoft Script Editor (MSE) ашу.

ALT+SHIFT+F11

Microsoft Office Developer Center Веб торабын Веб шолғышта ашу.

ALT+H, I

Еренсілтемені кірістіру.

CTRL+K

Еженің басына дейін бөлектеу.

CTRL+SHIFT+UP ARROW

Еженің ақырына дейін бөлектеу.

CTRL+SHIFT+DOWN ARROW

Мәтінді, суретті яки өрісті жоғарыға яки төменге қарай бір қатардан бөлектеу.

SHIFT+UP ARROW яки SHIFT+DOWN ARROW

Жол үзілімін кірістіру.

SHIFT+ENTER

Евро белгісін кірістіру.

CTRL+ALT+E

Мәтінді пішімдеу

Оны істеу үшін

Басылатын пернелер

Барлық пішімдерді жою.

CTRL+БОС ОРЫН

Бөлектелген мәтінде қалың пішімдеуді қолдану яки жою.

CTRL+B

Бөлектелген мәтінде көлбеу пішімді қолдану яки жою.

CTRL+I

Бөлектелген мәтінде астынғы сызықты қолдану яки жою.

CTRL+U

Бөлектелген мәтінде үстінен сызуды қолдану яки жою.

ALT+SHIFT+K

Бөлектелген мәтінде жол үстілік пішімді қолдану яки жою.

CTRL+SHIFT+ТЕҢДІК БЕЛГІСІ

Бөлектелген мәтінде жол астылық пішімді қолдану яки жою.

CTRL+EQUAL SIGN

Бөлектелген мәтінде жол үстілік пішімді қолдану яки жою.

CTRL+SHIFT+N

Бөлектелген мәтінде 1-тақырып мәнерін қолдану яки жою.

ALT+CTRL+1

Бөлектелген мәтінде 2-тақырып мәнерін қолдану яки жою.

ALT+CTRL+2

Бөлектелген мәтінде 3-тақырып мәнерін қолдану яки жою.

ALT+CTRL+3

Бөлектелген мәтінде таңбалаушы тізім пішімін қолдану яки жою.

CTRL+SHIFT+L

Ежені солдан оңға шегіндіру.

CTRL+M

Параграф шегінісін солдан жою.

CTRL+SHIFT+M

Бөлектелген ежені ені бойынша туралау.

CTRL+J

Бөлектелген ежені оң жақ шетпен туралау.

CTRL+R

Бөлектелген ежені ортасы бойынша туралау.

CTRL+E

Бөлектелген ежені сол жақ шетпен туралау

CTRL+L

Бөлектелген мәтін қаріптерінің өлшемін үлкейту.

CTRL+SHIFT+ҮТІР

Бөлектелген мәтін қаріптерінің өлшемін азайту.

CTRL+SHIFT+НҮКТЕ

Қаріп тапсырмалар аймағын ашу.

CTRL+D

Кестелермен істеу

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Қайталама кестені кірістіру.

ALT+I, G

Бағанның енін жиегінен сол жақ таман өзгертіп басқа бағандардың енін өзгертпей қалдыру.

Баған жиегін сүйреген кезде SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

Жиектің үсті мен астындағы жолдардың биіктігін өзгерту, басқа жолдардың биіктігін өзгертпей.

Ескерту : Ең қысқа биіктігіне орнатылған жолдар үшін, бұл тіркесім жиектің жоғарысындағы жолдың биіктігін өзгертеді. Жолдың ең қысқа биіктігі бірнеше себептермен анықталады. Жол ішінде мәтін яки басқару элементтері бар яки жоқ екені да сол себептерге кіреді.

Жол жиегін сүйреген кезде SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

Барлық жол яки бағандардың биіктігінің яки енінің өлшемін бірдей ету.

Жол яки бағанның жиегін сүйрегенде ALT пернесін басып тұрыңыз.

Кесте ішінде бұрынғы яки келесі ұяшықтар арасында жылжу.

TAB яки SHIFT+TAB
жүгіргі ақырғы жолдың ақырғы ұяшығында тұрғанда TAB пернесі басылғанда, кестеге жаңа жол қосылады.

Кесте ұяшығын таңдау яки таңдауды болдырмау.

F2

Түзеу енгізу және өзгертулерді сақтап қою

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Келесі емле яки грамматикалық қатені табу.

Ескерту : Тере тұрып емлені тексеру құсбелгі көзі таңдалған болуы тиісті (ALT+T пернелерін басыңыз да, сосын O пернесін басыңыз).

ALT+F7

Ағымдағы пішін үлгісін сақтау яки жариялау.

Ескерту : Бұл тіркесім пішін үлгіңізді сақтау яки жариялаудың бірін таңдап алу мүмкіндігін беретін тілқатысу терезесін ашады. Егер осы тілқатысу терезе келешекте жасырылуы таңдалса, ALT+SHIFT+F2 пернелерін басу Басқаша сақтап қою тілқатысу терезесін бейнелейді.

ALT+SHIFT+F2

Ақырғы амалды болдырмау.

CTRL+Z

Ақырғы амалды қайтару.

CTRL+Y

Ағымдағы пішін үлгісін сақтап қою.

SHIFT+F12

Пішін үлгісін басып шығарудан әуелі оны алдын ала қарап алу

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Алдын ала қарап алу тілқатысу терезесін бейнелеу.

ALT+F, V

Келесі бетке өту.

ALT+Оң жақ көрсеткі

Алдынғы бетке өту.

ALT+Сол жақ көрсеткі

Пішін үлгісін үлкейтіп көру ірілеу.

ALT+Теңдік белгісі

Пішін үлгісін көбірек бөлімдерін көру үшін кішілеу.

ALT+Сызықшық

Беттің жоғарғы жағы

Анықтаманы шақыру

Анықтама терезесін пайдалану

Анықтама терезесі барлық Microsoft Office Анықтама мазмұндарына кіруге мүмкіндік береді. Анықтама терезесі тақырыптарды және басқа Анықтама мазмұндарын бейнелейді.

Анықтама терезесінде

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Анықтама терезесін ашу.

F1

Анықтама терезесін жабу.

ALT+F4

Анықтама терезесінен ашық тұрған бағдарлама өту.

ALT+TAB

InfoPath 2007 Анықтама және Қалай істеу үйге қайту.

ALT+HOME

Келесі элементті таңдау.

TAB

Алдынғы элементті таңдау.

SHIFT+TAB

Бөлектелген элемент үшін әдепкі амалды орындау.

ENTER

ШолуБағдарлама атыАнықтама бөлімінде, келесі яки алдынғы элементтерді сәйкесті түрде таңдау.

TAB яки SHIFT+TAB

ШолуБағдарлама аты Анықтама бөлімінде, бөлектелген элементті сәйкесті түрде жаю яки тасалау.

ENTER

Келесі мәтін яки еренсілтемені бөлектеу, сонымен қатар тақырып жоғарысындағы Бәрін көрсету яки Бәрін жасыру параметрлерін да.

TAB

Алдынғы жасырылған мәтінді яки еренсілтемені бөлектеу.

SHIFT+TAB

Бөлектелген Бәрін көрсету, Бәрін жасыру, жасырылған мәтін, яки еренсілтеме үшін амалды орындау.

ENTER

Алдынғы Анықтама тақырыбына қайту (Артқа түймешігі).

ALT+Сол жақ көрсеткі яки BACKSPACE

Келесі Анықтама тақырыбына өту (Алға түймешігі).

ALT+Оң жақ көрсеткі

Ағымдағы бейнеленген Анықтама тақырыбы ішінде жоғарыға яки төмен қарай жай айналдыру.

Жоғары көрсеткі, Төмен көрсеткі

Ағымдағы бейнеленген Анықтама тақырыбында жоғарыға яки төмен қарай тез айналдыру.

PAGE UP, PAGE DOWN

Анықтама терезесі үшін пәрмендер мәзірін бейнелеу. Бұл Анықтама терезесінде белсенді кезелім болуын талап етеді (F1 пернесін басыңыз).

SHIFT+F10

Ақырғы амалды тоқтату (Тоқтату түймешігі).

ESC

Терезені жаңарту (Жаңарту түймешігі).

F5

Ағымдағы Анықтама тақырыбын басып шығару.

Ескерту : Егер ағымдағы Анықтама тақырыбы белсенді терезе болмаса, F6 басыңыз да, сосын CTRL+P пернелер тіркесімін басыңыз.

CTRL+P

Байланыс күйін өзгерту.

F6, Төмен көрсеткі

Сөздерді теріп іздеу жолағында мәтінді теру.

F6, Төмен көрсеткі (қайталай басыңыз)

Анықтама терезесі ішіндегі аумақтар арасында көшіп жүру; мәселен, құралдар тақтасы, Сөздерді теріп іздеу жолағы, және Іздеу тізімі арасында көшіп жүру.

F6

Мазмұндар кестесінің тармақты көрінісінде, келесі яки алдынғы элементті таңдау.

Жоғарғы көрсеткі яки Төмен көрсеткі

Мазмұндар кестесінің тармақты көрінісінде, таңдалған элементті жаю яки тасалау.

Сол жақ көрсеткі яки Оң жақ көрсеткі

Келесі еренсілтемені таңдау, яки тақырып жоғарысында Бәрін көрсету яки Бәрін жасыру параметрлерін таңдау.

TAB

Алдынғы еренсілтемені таңдау.

SHIFT+TAB

Таңдалған еренсілтеме үшін амалды орындау, Бәрін көрсету, яки Бәрін жасыру.

ENTER

Ағымдағы Анықтама тақырыбын басып шығару.

CTRL+P

Іздеу сұрағын теру

Іздеу сұрағын теруден әуелі, Анықтама үшін сұрақты теру жолағын таңдау керек.

how

 1. ALT пернесін басып мәзір жолын таңдаңыз.

 2. TAB пернесін жүгіргі Анықтама үшін сұрақты теру жолағында пайда болғанға дейін бірнеше рет басыңыз.

 3. Сұрағыңызды теріңіз.

 • Анықтама алу үшін сұрақты теру жолағына теріп кірістірілген ізденіс терминін жіберу үшін, ENTER пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мәзірлерді, құралдар тақталарын және тапсырмалар аймақтарын пайдалану

Мәзір жолдарына және құралдар тақталарына кіру және оларды пайдалану

Құралдар тақтасын жылжыту яки өлшемін өзгертуден әуелі, оны таңдауыңыз тиісті.

how

 1. ALT пернесін басып мәзір жолын таңдаңыз.

 2. CTRL+TAB пернелерін бірнеше рет басып құралдар үстелін таңдаңыз.

 3. CTRL+БОС ОРЫН пернелерін басып Құралдар үстелі параметрлері мәзірін бейнелеңіз.

 4. S яки M пернелерін басып Жылжыту яки Өлшемді өзгерту пәрмендерін таңдаңыз.

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Құралдар тақтасын жылжыту.

CTRL+көрсеткі пернелер

Құралдар тақтасын ажырату.

Төмен көрсеткі (бірнеше рет басыңыз)

Құралдар тақтасын бейнебетте сол яки оң жақпен тік бекемдеу.

Сол жақ көрсеткі яки Оң жақ көрсеткі (бірнеше рет басыңыз)

Мәзір жолын бөлектеу яки ашық мәзірмен ішкі мәзірді жабу.

ALT яки F10

F10 яки ALT пернелерін басып мәзір жолын таңдаған соң, тапсырмалар аймағын яки құралдар тақтасын бөлектеу. Осы пернелерді бірнеше рет басып ашық құралдар тақтасы, мәзір жолдары, және тапсырмалар аймақтары арасында кезелімді жылжыту.

CTRL+TAB яки CTRL+SHIFT+TAB

Құралдар тақтасы яки мәзір жолы таңдалғанда, құралдар тақтасындағы келесі түймешікті яки мәзірді бөлектеу.

TAB яки Оң жақ көрсеткі

Құралдар тақтасы яки мәзір жолы таңдалғанда, құралдар тақтасындағы алдынғы түймешікті яки мәзірді таңдау.

SHIFT+TAB яки Сол жақ көрсеткі

Бөлектелген мәзірді ашу, яки бөлектелген түймешік яки пәрмен үшін арналған амалды орындау.

ENTER

Бөлектелген элемент үшін мәтінмәндік мәзірді бейнелеу.

SHIFT+F10

Мәтінмәндік мәзірдің терезе тақырыбын бейнелеу.

ALT+БОС ОРЫН

Мәзін яки ішкі мәзір ашық кезде, келесі пәрменді бөлектеу.

Төмен көрсеткі

Мәзір яки ішкі мәзір ашық кезде, алдынғы пәрменді бөлектеу.

Жоғары көрсеткі

Мәзірді сол жаққа бөлектеу. Ішкі мәзір ашық кезде, негізгі мәзірмен ішкі мәзір арасында ауысу.

Сол жақ көрсеткі

Мәзірді оң жаққа бөлектеу. Ішкі мәзір ашық кезде, негізгі мәзірмен ішкі мәзір арасында ауысу.

Оң жақ көрсеткі

Мәзір яки ішкі мәзір ішіндегі бірінші пәрменді таңдау.

HOME

Мәзір яки ішкі мәзір ішіндегі ақырғы пәрменді таңдау.

END

Ашық мәзірді жабу. Ішкі мәзір ашық тұрғанда, тек қана сол ішкі мәзірді жабу.

ESC

Бөлектелген мәзірді ашу.

SHIFT+Төмен көрсеткі

Қысқартылған мәзір ашылған соң, пәрмендердің толық тізімін бейнелеу.

CTRL+Төмен көрсеткі

Тапсырмалар аймағымен белсенді пішін үлгісі арасында ауысу.

F6

Тапсырмалар аймағында келесі элементті бөлектеу.

TAB

Тапсырмалар аймағында алдынғы элементті бөлектеу.

SHIFT+TAB

Ескерту : Пернетақтаны пайдаланып мәзір жолында қайсы мәзір пәрменін болса да таңдай аласыз. ALT пернесін басып мәзір жолын таңдаңыз. Керекті пәрменді өз ішіне алған мәзір элементі атындағы асты сызылған қаріпті басыңыз.

Тапсырмалар аймақтарына кіру және оларды пайдалану

Тапсырмалар аймағымен жұмыс істеуден әуелі, оны біріншіден ашып, сосын оны таңдауыңыз керек.

how

 1. CTRL+F1 тіркесімді басып тапсырмалар аймағын ашыңыз.

 2. F6 пернесін басып мәзір жолын таңдаңыз.

 3. CTRL+БОС ОРЫН тіркесімді басып тапсырмалар аймағы параметрлерінің мәзірін бейнелеңіз.

 4. M яки S пернелерін басып Жылжу яки Өлшемді өзгерту пәрмендерін таңдаңыз.

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Тапсырмаларды жасау тапсырмалар аймағын бейнелеу.

ALT+N

Бағдарлама терезесінде бір тапсырмалар аймағынан басқа тапсырмалар аймағына өту (сағат тілі бағыты бойынша). Сізге, мүмкін, F6 пернесін бірнеше рет басуға қажет болады.

Ескерту : Егер F6 пернесін басу керекті тапсырмалар аймағын бейнелемесе, ALT пернесін басып кезелімді мәзір жолына орнатуға, сонан соң CTRL+TAB тіркесімін басып тапсырмалар аймағына өтуге әрекет етіп көріңіз.

F6

Бағдарлама терезесінде бір тапсырмалар аймағынан басқа тапсырмалар аймағына өту (сағат тіліне теріс бағыт бойынша)

SHIFT+F6

Тапсырмалар аймағының өшемін өзгерту (Өлшемді өзгерту пәрменін таңдаған соң).

Көрсеткі пернелері

Тапсырмалар аймағының жылжыту (Жылжыту пәрменін таңдаған соң).

Көрсеткі пернелері

Тапсырмалар аймағын ашу яки ашық тапсырмалар аймағын жабу.

CTRL+F1

Белсенді бағдарлама терезесінен тапсырмалар аймағына өту. (Сізге, мүмкін, F6 пернесін бірнеше рет басуға қажет болады.)

F6

Мәзір яки құралдар тақтасы ашық кезде, тапсырмалар аймағына өту. (Сізге, мүмкін, CTRL+TAB пернелер тіркесімін бірнеше рет басуға қажет болады.)

CTRL+TAB

Тапсырмалар аймағы параметрлерінің мәзірін ашу.

CTRL+БОС ОРЫН

Бір мәзір ашық болса, оны жабу яки пішін үлгісіне қайту.

ESC

Тапсырмалар аймағы белсенді тұрған кезде, оның ішіндегі келесі параметрді бөлектеу.

TAB

Тапсырмалар аймағы белсенді тұрған кезде, оның ішіндегі алдынғы параметрді бөлектеу.

SHIFT+TAB

Таңдалған ішкі мәзір ішіндегі таңдаулар бойынша жоғары жүру, яки параметрлер тобында параметрлер арасында жылжу.

Жоғары көрсеткі

Таңдалған ішкі мәзір ішіндегі таңдаулар бойынша төмен жүру, яки параметрлер тобында параметрлер арасында жылжу.

Төмен көрсеткі

Бөлектелген мәзірді ашу, яки бөлектелген түймешікке арналған амалды орындау.

ENTER

Пішін үлгісінде мәтінмәндік мәзірді ашу, яки тапсырмалар аймағының бөлектелген элементі үшін ашылмалы мәзірді ашу.

SHIFT+F10

Мәзір яки ішкі мәзір көрініп тұрған кезде, мәзірдегі яки ішкі мәзірдегі бірінші пәрменді таңдау.

HOME

Мәзір яки ішкі мәзір көрініп тұрған кезде, мәзірдегі яки ішкі мәзірдегі ақырғы пәрменді таңдау.

END

Таңдалған тапсырмалар аймағының тізімінің жоғарысына өту.

CTRL+HOME

Таңдалған тапсырмалар аймағының тізімінің төменгі жағына өту.

CTRL+END

Беттің жоғарғы жағы

Тілқатысу терезелерін пайдалану

Тілқатысу терезелерінде параметрлерге кіру және оларды таңдау

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Құрастырушы тәртібінде ашу тілқатысу терезесін ашу.

CTRL+O яки CTRL+F12

Ашық тілқатысу терезесінен пішін үлгісіне қайту, осы істес тәртібін қолдайтын тілқатысу терезелері үшін.

ALT+F6

Келесі параметрге өту.

TAB

Алдынғы параметрге өту.

SHIFT+TAB

Келесі қойындыға өту.

CTRL+TAB

Алдынғы қойындыға өту.

CTRL+SHIFT+TAB

Келесі санатқа өту.

TAB

Ескерту : Санат таңдалған соң, көрсеткі пернелерін пайдаланып керекті санат атына өтуге болады.

Алдынғы санатқа өту.

SHIFT+TAB

Ескерту : Санат таңдалған соң, көрсеткі пернелерін пайдаланып керекті санат атына өтуге болады.

Тізім яки параметрлер тобы ішінде параметрлер арасында жылжу.

Көрсеткі пернелері

Бөлектелген түймешік үшін арналған амалды орындау, яки құсбелгі көзін қою яки оны алу.

БОС ОРЫН

Тізім жабық болса оны ашу және сол тізімде белгілі параметрге өту.

Ашылмалы тізімдерге параметрдің бірінші қаріпі

Параметрді таңдау, яки құсбелгі көзін қою яки оны алу.

ALT+ параметрде астына сызылған қаріп

Бөлектелген ашылмалы тізімді ашу.

Төмен көрсеткі

Таңдалған ашылмалы тізімді жабу, яки пәрменді болдырмау, сонан соң тілқатысу терезесін жабу.

ESC

Таңдалған пәрменді жегу.

ENTER

Алдынғы қалтаға өту.

ALT+1

Таңдалған қалтадан бір деңгей жоғарыдағы қалтаны ашу.

ALT+2

Бөлектелген қалта яки файлды жою.

ALT+3

Ашық қалтада жаңа ішкі қалтаны жасау.

ALT+4

Нобайлар, Тақырыптар, Белгішелер, Тізім, Егжей-тегжейлі мәлімет, Сипаттар, және Алдын ала қарап алу көріністерінен бір біріне өту.

ALT+5

Бөлектелген қалта яки файл үшін мәтінмәндік мәзірді бейнелеу.

SHIFT+F10

Таңдау яки Сақтау тізімдерін ашу.

F4 яки ALT+I

Ашу, Құрастырушы тәртібінде ашу, яки Басқаша сақтау тілқатысу терезелерінде қалта және файл тізімін жаңарту.

F5

Тілқатысу терезелерінде енгізу өрістерін пайдалану

Енгізу өрісі бұл пайдаланушы аты яки қалта жолы сияқты жазбаларды теретін яки кірістіретін өріс болып табылады.

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Жазбаның басына өту.

HOME

Жазбаның ақырына өту.

END

Бір таңба солға жылжу.

Сол жақ көрсеткі

Бір таңба оңға жылжу.

Оң жақ көрсеткі

Бір сөз солға жылжу.

CTRL+Сол жақ көрсеткі

Бір сөз соңға жылжу.

CTRL+Оң жақ көрсеткі

Солға қарай бір таңбаны бөлектеу яки бөлектеуді болдырмау.

SHIFT+Сол жақ көрсеткі

Оңға қарай бір таңбаны бөлектеу яки бөлектеуді болдырмау.

SHIFT+Оң жақ көрсеткі

Солға қарай бір сөзді бөлектеу яки бөлектеуді болдырмау.

CTRL+SHIFT+Сол жақ көрсеткі

Оңға қарай бір сөзді бөлектеу яки бөлектеуді болдырмау.

CTRL+SHIFT+Оң жақ көрсеткі

Кірістіру орныдан жазбаның басына дейін бөлектеу.

SHIFT+HOME

Кірістіру орныдан жазбаның ақырына дейін бөлектеу.

SHIFT+END

Беттің жоғарғы жағы

Microsoft Office негіздері

Терезелерді бейнелеу және пайдалану

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Келесі терезеге өту.

ALT+TAB

Алдынғы терезеге өту.

ALT+SHIFT+TAB

Белсенді терезені жабу.

CTRL+W яки CTRL+F4

Белсенді терезені қайырған яки жазған соң, оның өлшемін қалпына келтіру.

CTRL+F5

Бірнеше терезе ашық тұрған кезде келесі терезеге көшу.

CTRL+F6

Бірнеше терезе ашық тұрған кезде алдынғы терезеге көшу.

CTRL+SHIFT+F6

Құжат терезесі жазылмаған кезде Жылжу пәрменін (терезенің Басқару элементі мәзірінде) орындау. Көрсеткі пернелерін пайдаланып терезені жылжытыңыз да, сосын аяқталған соң ESC пернесін басыңыз.

CTRL+F7

Құжат терезесі жазылмаған кезде, Өлшемді өзгерту пәрменін (терезенің Басқару элементі мәзірінде). Көрсеткі пернелерін пайдаланып терезенің өлшемін өзгертіңіз да, сосын аяқталған соң ESC пернесін басыңыз.

CTRL+F8

Терезені белгіше ретінде қайыру (тек қана кейбір Microsoft Office бағдарламалары үшін істейді).

CTRL+F9

Өлшемі өзгертілген таңдалған терезені жазу яки қалпына келтіру.

CTRL+F10

Бейнебеттегі суретті аралық сақтағышқа көшіру.

PRINT SCREEN

Таңдалған терезенің суретін аралық сақтағышқа көшіру.

ALT+PRINT SCREEN

Мәтін ішінде жүру

Солай істеу үшін

Басылатын пернелер

Бір таңба солға жылжу.

Сол жақ көрсеткі

Бір таңба оңға жылжу.

Оң жақ көрсеткі

Бір жол жоғары жылжу.

Жоғары көрсеткі

Бір жол төменге жылжу.

Төмен көрсеткі

Бір сөз солға жылжу.

CTRL+Сол жақ көрсеткі

Бір сөз соңға жылжу.

CTRL+Оң жақ көрсеткі

Жолдың ақырына өту.

END

Жолдың басына өту.

HOME

Бір еже жоғарыға өту.

CTRL+Жоғары көрсеткі

Бір еже төменге өту.

CTRL+Төмен көрсеткі

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×