Microsoft Lync Server 2010 бағдарламасына арналған құпиялылық жөніндегі қосымша

Соңғы өзгертілген: 2010 жыл, қазан

Мазмұны

Мұрағаттау

Белсенділік веб-арнасы

Мекенжай кітабының қызметі

Қоңырау қабылдауды басқару

Қоңырау мәліметтері (CDR) деректерін жинау және беру

Қоңырауға қатысты өкілеттік беру

Қоңырау шалушы идентификаторының басқару элементтері

Қоңырау шалушы тараптың атын көрсету

Клиенттік журнал жүргізу

Жедел көмек қызметтері (911)

Орынның құрылымы

Lync Web App сервері

Мультимедиалық айналып өту орнының аспектілері

Жиналыс тіркемелері

Тең дәрежелері файл жіберу

Жеке сурет

PIN бойынша дұрыстығын тексеру

Сұрау

Орнында болу және байланыс ақпараты

PowerPoint бірлесе жұмыс істеу қызметі

Құпиялылық күйі

Жеке желі

Деректерді жинау мен беру тәжірибесінің сапасы (QoE)

Рөлге негізделген қатынасты басқару

Жазу

Жауап тобының қызметі - агент анонимдігі

Серверлік журнал жүргізу

Тәжірибе іздеу

Бірегей контакт қоймасы

Lync 2010 бағдарламасындағы дауыс сапасын жетілдіру

Тақтада бірлесе жұмыс істеу

Бұл бет Microsoft Lync өнімдеріне арналған құпиялылық мәлімдемесіне қосымша болып табылады. Нақты бір Microsoft Lync өніміне не қызметіне қатысты деректерді жинау және пайдалану ережелерін түсіну үшін Microsoft Lync өнімдеріне арналған осы Құпиялылық мәлімдемесі мен осы қосымшаны оқуыңыз керек.

Бұл құпиялылық қосымша кәсіпорынның желісінде қолданылатын Microsoft Lync Server 2010 бағдарламасының орналастыруы мен пайдалануын жібереді. Ұйым қызмет ретінде (басқа сөзбен айтқанда, үшінші тарап [мысалы, Microsoft] бағдарлама жұмыс істейтін серверлерді қабылдаса) Lync Server 2010 бағдарламасын пайдаланса, ақпарат үшінші тарапқа жіберіледі.

Мұрағаттау

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Мұрағаттау кәсіпорын әкімшісіне жедел хабар алмасу сөйлесулерін, жиналыстар әрекеттері мен мазмұнды және пайдаланушының кірулері және сөйлесудің басталуы мен оған қосылу сияқты пайдалану сипаттамаларын мұрағаттауға мүмкіндік береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Мұрағаттау IM сөйлесулерінің мазмұнын, соңғы пайдаланушының жедел хабар алмасуды пайдалану туралы ақпаратты, жиналыс мазмұнын және кәсіпорын әкімшісі теңшейтін сервердегі жиналыс ақпаратын сақтайды. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Кәсіпорын әкімшісі бұл ақпаратты кәсіпорынның Lync Server 2010 бағдарламасын пайдалануды басқару үшін пайдаланады.

Таңдау/Басқару: Мұрағаттау әдепкі күйде өшірулі тұрады және кәсіпорын әкімшісі Microsoft Lync Server 2010 бағдарламасындағы басқару тақтасында орналасқан Бақылау және мұрағаттау параметрлер бетіне өтіп, Мұрағаттау саясаты мен Мұрағаттау теңшелімі тармақтарын жаңарту арқылы қоса алады.

Белсенділік веб-арнасы

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Әрекет арнасы соңғы пайдаланушыға Контактілер тізімінде орналасқан өздерінің контактілерінен "қоғамдық жаңартуларды" көруге мүмкіндік береді. Ол соңғы пайдаланушыға соңғы жеке жазбаларды, суреттегі өзгерістерді және тақырып пен кеңсе орнының өзгерістерін басқаларға көрсетуге рұқсат береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Соңғы пайдаланушылар қатысушы ретінде төмендегі ақпаратты Microsoft Lync 2010 бағдарламасына жариялайды:

 • Бірлескен суреттің жаңарту уақыты (Active Directory домендік қызметтер сияқты кәсіпорынның бірлескен каталогынан)

 • Жаңартылған уақыты бар Веб сурет (оны соңғы пайдаланушы жаңартады және олар оның басқаларға көрсетілгенін қалайды)

 • Бірлескен тақырып пен тақырыптың өзі (бірлескен каталогтан) өзгертілген уақыт

 • Бірлескен кеңсе орны мен кеңсе орнының өзі (бірлескен каталогтан) өзгертілген уақыт

 • Жарияланған соңғы бірнеше жеке жазбалардың журналы

 • Microsoft Exchange Server алынған кеңседен тыс жазба

Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Бұл ақпарат әрекет арнасын көріп жатқан және Отбасы және достар, Жұмыс тобы, Әріптестер немесе Сыртқы контактілердің құпиялылық байланыстарында болатын соңғы пайдаланушының Контактілер тізіміндегі контактілермен ортақ пайдаланылады.

Таңдау/Басқару: Кәсіпорын әкімшісі соңғы пайдаланушы үшін қанша жеке жазбалардың сақталатынын бақылайтын PersonalNoteHistoryDepth ішіндегі параметрін теңшей алады. Егер 0 қойылса, онда ешқандай жазба журналы сақталмайды және тек соңғы жазба сақталады (себебі ол бұрынғы шығарылымда болды). Соңғы пайдаланушы Lync 2010 параметрлерінде қажетті параметрді тексеру арқылы Әрекет арнасына ештеңе жарияламау мүмкіндігіне де ие болады.

Мекенжай кітабының қызметі

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Мекенжай кітабының қызметі Lync, Microsoft Lync 2010 ұялы байланыстары және т.б. сияқты Lync Server клиенттеріне контактілерді іздеуге мүмкіндік береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Соңғы пайдаланушы іздеу жолын ұсынады, кейінірек ол мекенжай кітабының дерекқорынан немесе мекенжай кітабын жүктеу файлдарынан сәйкестікті іздеу үшін пайдаланылады. Берілген іздеу жолдары арқылы табылған кез келген ұқсас жазбалар клиентке қайтарылады.

Ақпаратты пайдалану: Іздеу жолындағы ақпарат ұқсас жазбаларды іздеу үшін пайдаланылады.

Таңдау/Басқару: Мекенжай кітабының қызметі әдепкі күйде қосылу тұрады. Бұл қызметті өшірудің ешқандай қажеті жоқ.

Қоңырау қабылдауды басқару

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Қоңырау қабылдауды басқару кәсіпорын әкімшілеріне WAN желісіндегі Lync Server дыбыстық/бейне трафиктерінің санын бақылауға мүмкіндік береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Қоңырау қабылдауды басқару қоңырау шалушының және қоңырауды қабылдаушының IP мекенжайларын, екі жақтың да соңғы нүктесінің орны туралы ақпаратты және қоңыраудың федеративті немесе федеративті емес екендігін жинайды, өңдейді және алады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Кәсіпорын әкімшісі бұл ақпаратты кәсіпорынның Lync серверіндегі дыбыстық/бейне қоңырауларына арналған белгілі бір WAN желісін пайдалануын басқару үшін пайдаланады.

Таңдау/Басқару: Қоңырау қабылдауды басқару әдепкі күйде өшірулі тұрады және кәсіпорын әкімшісі Lync Server 2010 бағдарламасындағы басқару тақтасында орналасқан Желі теңшелімі параметрі бетіне өту арқылы және Өткізу мүмкіндігін басқаруды қосуға арналған жалпы саясатты жаңарту арқылы қосуға болады.

Ескерту :  Жедел көмек қызметтеріне Қоңырау қабылдауды басқаруы ықпал етуі мүмкін (яғни, жедел көмек қызметтер қате байланыс арнасына бағытталуы мүмкін).

Қоңырау мәліметтері (CDR) деректерін жинау және беру

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Қоңырау мәліметтері (CDR) деректерін жинау және беру мүмкіндігі Lync Server пайдалану арқылы шыққан тең рангалық байланыстар мен жиналыстардың мәліметтерін жинайды және береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Қосылғанда, барлық тең рангалық байланыстар мен жиналыстардың деректері CDR дерекқорында жазылады. (Мазмұны жазылмайды). CDR дерегі кәсіпорында қолданылатын және стандартты Бақылау серверінің есеп беру жиынында есеп берілетін Бақылау серверінің дерекқорында сақталады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: CDR дерегі ұйымда орын алған тең рангалық байланыстар мен жиналыс журналын көру үшін пайдаланылады.

Таңдау/Басқару: CDR әдепкі күйде өшірулі тұрады, дегенмен кәсіпорын әкімшісі CDR деректерін жинау үшін Monitoring серверінің дерекқор серверімен қосылған Monitoring Server орнату қажет. Кәсіпорын әкімшісі стандартты Monitoring Server есептерін қолдана алады немесе Monitoring Server дерекқорын сұрау арқылы жалпы есептерді жасай алады.

Қоңырауға қатысты өкілеттік беру

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Қоңырауға қатысты өкілеттік беру соңғы пайдаланушыларға өздерінің атынан қоңырауларды қоятын және жауап беретін және өздерінің атынан желідегі жиналыстарды жасайтын және оған қосылатын бір немесе бірнеше өкілдерді тағайындауға мүмкіндік береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Өкіл(дер) соңғы пайдаланушының атынан қоңырауға жауап бергенде, соңғы пайдаланушылар өздеріне бұл оқиғаны хабарлайтын электрондық пошта хабарландыруын алады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Соңғы пайдаланушылар бұл мүмкіндікті өздерінің өкіл(дер)імен жұмыс істеу үшін пайдаланады, соның нәтижесінде өкіл(дер) өз(дер)інің жоспары мен жиналыстарын басқара алады.

Таңдау/Басқару: Қоңырауға қатысты өкілеттік беру әдепкі күйде өшірулі тұрады және EnableDelegation параметріне "Шын" мәнін орнату арқылы кәсіпорын әкімшісі арқылы қосылуы мүмкін.

Ескерту :  Кәсіпорын әкімшілері Lync серверімен синхрондалған Exchange күнтізбе өкілін орната алады. Қосылғанда, сәйкес рұқсаттары бар Exchange күнтізбе өкілі Lync бағдарламасына соңғы пайдаланушының өкілі ретінде автоматты түрде қосылады. Бұл соңғы пайдаланушының Қоңырау бағытының параметрлерін өзгертпейді..

Қоңырау шалушы идентификаторының басқару элементтері

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Қоңырау шалушы идентификаторының басқару элементтері қоңырау шалынған тарапта көрсетілген телефон нөмірді бақылайды. Кәсіпорын әкімшісі қосымша нөмірді беру арқылы бір бағыт үшін қоңырау шалушы идентификаторын жасыруды таңдай алады. Қосымша нөмір бір бағыт бойынша өтетін барлық қоңыраулар үшін қоңырау шалушы идентификаторы ретінде көрсетіледі. Мысалы, соңғы пайдаланушы өзінің жеке жұмыс телефон нөмірінен қоңырау шалғанда, қоңырауды қабылдаған тарап пайдаланушының жеке жұмыс нөмірінің орнына жалпы ұйымның нөмірін көреді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Қоңырау шалушы тараптың телефон нөмірі көрсетіледі

Ақпаратты пайдалану: Бұл қоңырау шалушы тараптың телефон нөмірін жасыру үшін және қосымша нөмірді көрсету үшін пайдаланылады.

Таңдау/Басқару: Қоңырау шалушының идентификаторын жасыру параметріне Lync Server 2010 бағдарламасындағы басқару тақтасында орналасқан Бағыт бетіне өту арқылы белгі қоюға немесе белгіні алып тастауға болады. Егер Қоңырау шалушының идентификаторын жасыру параметріне белгі қоймаса, қоңырау шалушының нөмірі көрсетіледі. Егер Қоңырау шалушының идентификаторын жасыру параметріне белгі қойғанда, қосымша нөмірді көрсету керек және ол қоңырау шалынған тарапта көрсетілуі керек

Қоңырау шалушы тараптың атын көрсету

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Бұл көрсетілетін атау Lync Server жергілікті репозиторийінде (мекенжай кітабының қызметі) сақталғандай соңғы пайдаланушының атын қамтиды. Lync серверінің соңғы пайдаланушыларынан жалпы ауысатын телефон желісіне шыққан қоңыраулар үшін бұл мүмкіндік шығыс PSTN шлюзі/IP-PBX/сеансының жиек контроллеріне кез келген көрсетілетін атау туралы ақпаратты жібереді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Бұл ақпаратты беруде Lync серверінде құпиялылық шектеуліктер болмаса, Lync Server желісінен шыққан қоңыраулар үшін көрсетілетін атау шығыс PSTN шлюзі/IP-PBX/сеансының жиек контроллеріне жіберіледі. Кейін бұл ақпарат қоңырау үшін тағайындалған тарапқа көрсетіледі.

Ақпаратты пайдалану: Ақпарат пайдаланылды, олай болса, қоңырауды қабылдаған тарапта қоңырау шалушы тараптың телефон нөмірімен бірге қоңырау шалушы тараптың аты де көрсетіледі. Оны нақты деп есептемеу керек.

Таңдау/Басқару: Қазір көрсетілетін ат туралы ақпараттың дайындамасына арналған құпиялылық шектеуліктерді орнату үшін Lync Server ішінде ешқандай басқарулар болмайды. Көрсетілетін ат әрқашан серверден жіберіледі. Нақтылы PSTN шлюздері/IP-PBXs/сеансының жиек контроллерінде қоңырау бағыттында (кіріс, шығыс) көрсетілетін ат туралы ақпаратты сүзгілеу немесе орнын ауыстыру мүмкіндігі бар.

Клиенттік журнал жүргізу

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Клиенттік журнал жүргізу соңғы пайдаланушыларға өздерінің компьютеріндегі пайдаланушы профиліне Lync бағдарламасын пайдалану туралы ақпаратты жазуға мүмкіндік береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Қосылса, келесіге ұқсас ақпараттар соңғы пайдаланушының компьютерінде сақталады: жиналыс тақырыбы, орын, SIP хабарлары, өздерінің Lync сөйлесулерінің жауаптары, әрбір Lync хабарларының жіберушісі мен алушысы туралы ақпараттар, хабар бағыты, контактілер тізімі және қатынасу ақпараты. Өздерінің Lync сөйлесулерінің мазмұндары сақталмайды. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді, дегенмен соңғы пайдаланушылар немесе кәсіпорын әкімшісі журналдарды Microsoft корпорациясына қолмен жіберуді таңдай алады.

Ақпаратты пайдалану: Клиенттік журналдарды Lync мәселелерін шешу үшін пайдалануға болады.

Таңдау/Басқару: Клиенттік журнал жүргізу әдепкі күйде өшірулі және ucEnableUserLogging параметрін 1-ге орнату арқылы кәсіпорын әкімшісі қосу қажет.

Жедел көмек қызметтері (911)

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Кәсіпорын әкімшісі қол жетімді етіп жасаса, Жедел көмек қызметтері Lync бағдарламасына тұтынушы таңдаған қызмет провайдерді бағыттайтын үшінші тарапқа орынды жіберуге рұқсат береді. Қызмет провайдерін бағыттайтын үшінші тарап жедел көмек қызметтерінің нөмірі терілгенде (мысалы, АҚШ мемлекетінде 911), жедел көмекке жауап берушілерге орынды жібереді. Кәсіпорын әкімшісі соңғы пайдаланушының жұмыс орны үшін жедел көмек қоңырауын шалу мүмкіндігін шектейді, соның нәтижесінде, әкімші әрбір соңғы пайдаланушы үшін жедел көмек қоңырауын шалу қызметі қол жетімді болатын аумаққа байланысуы қажет. Қосылғанда, жедел көмек қызметтерінің құрамына жіберілетін орын ақпараты - кәсіпорын әкімшісі соңғы пайдаланушының орнына тағайындаған (мысалы, кеңсе нөмірі) және орын дерекқорына енгізген орын болып табылады немесе осындай орын қол жетімді болмаса, орын ақпараты орын өрісіне қолмен енгізетін соңғы пайдаланушының орны болады. Жұмыс орнында болғанда, сымсыз интернет байланысы арқылы Lync бағдарламасын пайдалаған кезде, соңғы пайдаланушылар жедел көмек қызметтерін терсе, жедел көмекке жауап берушілер жіберілген орын ақпараты жақын орын болады, себебі ол өздерінің компьютері қосылған ерекше сымсыз соңғы нүктенің орны болады. Сол сымсыз соңғы нүктенің орын ақпараты, сонымен бірге кәсіпорын әкімшісі арқылы қолмен енгізіледі және жедел көмек қызметтеріне жіберілетін орын ақпараты соңғы пайдаланушының нақты орны болмауы мүмкін. Толығымен қызмет ету үшін, бұл мүмкіндік куәландырылған шешімнің провайдерлерімен қамтамасыз етілген бағыттау қызметінің сақталуын кәсіпорыннан талап етеді және бұл қызмет АҚШ елінде ғана қол жетімді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Lync бағдарламасы арқылы алынған орын ақпарат кәсіпорынның Орын ақпаратының сервері арқылы толтырылған автоматтық орын ақпараты арқылы немесе соңғы пайдаланушы орын өрісіне қолмен енгізген орын ақпараты арқылы анықталады. Бұл ақпарат соңғы пайдаланушының компьютеріндегі жадында сақталады және жедел көрсету қызметтерінің нөмірі бұл орын ақпаратын енгізгенде, бұл орын ақпараты сәйкес жедел көмек қызметтерінің провайдеріне бағыттау және олардың жақын орнын қамтамасыз ету мақсатына арналған қоңыраумен жіберіледі. Соңғы пайдаланушының орны жедел хабар арқылы жергілікті қауіпсіздік үстеліне де жіберілуі мүмкін. Жедел көмек қоңыраулары үшін қоңырау мәліметінің жазбасы қоңырау шалушының орын ақпаратын қамтитын болады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Орналасу қоңырауларды сәйкес төтенше қызмет жеткізушісіне бағыттау үшін және апаттан құтқару тобына жіберу үшін пайдаланылады. Бұл ақпаратты қоңырау шалушы орналасуы мен кері қоңырау шалу ақпараты бар хабарландыру ретінде кәсіпорынның қауіпсіздік тақтасына жіберуге болады.

Таңдау/Басқару:

Өшірілген:

E911 әдепкі күйде өшіріледі. Егер кәсіпорын әкімшісі қосса, Орын саясаты ішкі жүйелерде және/немесе пайдаланушыларда өзгертілуі немесе жойылуы мүмкін және бағыттау қызметі қызмет провайдерінен жалғастырылмауы мүмкін.

Қосылған:

E911 қосатын орын саясаты не бірыңғай байланыстар клиенттері тіркелетін ішкі жүйеге не пайдаланушыларға немесе екеуіне де анықталуы және тағайындалуы қажет. E911 бағыттау қызметі қызмет провайдері мен бағыттау байланысынан құрылған қызмет провайдеріне қолданылуы керек.

Орынның құрылымы

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Соңғы пайдаланушының орны мен уақыт белдеуі туралы ақпарат есептеледі және қатынасу қызметі арқылы басқалармен ортақ пайдаланылады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Соңғы пайдаланушының географиялық орын деректері екі механизмнің бірі арқылы жиналады: пайдаланушы қолмен деректерді енгізеді немесе ол автоматты түрде кәсіпорынның Орын ақпаратының сервері (“LIS”) арқылы енгізіледі. Сонымен бірге соңғы пайдаланушының уақыт белдеуі соңғы пайдаланушының компьютеріндегі Windows амалдық жүйесінен алынады. Жиналған орын деректері пішімделген мекенжай ақпаратымен бірге, "сипаттама" жолынан құралады. Сипаттама - пішімделген мекенжай ақпараты қалалық мекенжай (“5678 мейн көшесі, Буффало, Нью-Йорк, 98052” сияқты) болғанда, соңғы пайдаланушының орнын (“Үй” немесе “Жұмыс” сияқты) басқаларға хабарлауға көмектесетін кез келген жол. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Орналасудың сипаттамасы мен уақыт белдеуінің деректері Қатынасу құпиялылығының қалай теңшелуіне негізделген Lync бағдарламасына қатынасқанда басқалармен ортақ пайдаланылады. Ақпарат пайдаланушының контакт картасында көрсетіледі. Пішімделген мекенжай мен қалалық мекенжай контакт картасында ортақ пайдаланылмайды, дегенмен соңғы пайдаланушы жедел көмекке қоңырау шалса, мекенжайлар жедел көмек қызметтеріне жіберілуі мүмкін. (мысалы, 911). (“Жедел көмек қызметтері” сипаттамасын қараңыз.)

Таңдау/Басқару:

Кәсіпорынның әкімшісі келесі басқару элементтеріне ие:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled "Шын" тармағы орнатылса, орын өрісіндегі орын атының жазбасы мен орын диалогтық терезесі толығымен орын аймағы мәзіріндегі Орын элементін орнатуды пайдалану арқылы қол жетімді болады. Егер "Жалған" тармағы орнатылса, шектелген орынның жазбасы орын өрісіндегі орынның аты үшін қол жетімді болады. Сонымен бірге, басқару элементінде "Шын" тармағы орнатылса, орын деректері жедел көмек қоңырауларымен ортақ пайдаланылады. Егер ол "Жалған" тармағына орнатылса, жедел көмек қоңырауларымен ортақ пайдаланылмайды. Соңғы пайдаланушылар оны болдырмай алмайды. Орынның сипаттамасы (не LIS алынса да, не соңғы пайдаланушы енгізсе де) бұл қосқыштың қалай орнатылғанына қарамастан, қатынаспен әлі де ортақ пайдаланылады.

 • UseLocationForE911Only "Шын" тармағына орнатылса, LIS ішіндегі орын деректері қатынас арқылы автоматты түрде ортақ пайдаланылмайды. "Жалған" тармағы орнатылса, LIS ішіндегі орын деректері қатынас арқылы автоматты түрде ортақ пайдаланылады.

 • PublishLocationDataDefault Бұл басқару Қатынасуды пайдалану арқылы орын сипаттамасын ортақ пайдалану немесе ортақ пайдаланбау үшін тікелей таңдалмаған барлық пайдаланушылардың әдепкі жұмыс режимін теңшейді. Егер "Шын" мәні орнатылса, әдепкі күйде орын ортақ пайдаланылады. Егер "Жалған" мәні орнатылса, орын ортақ пайдаланылмайды.

 • LocationRequired Бұл параметр соңғы пайдаланушылардан өздерінің орнын енгізуі сұралатынын немесе сұралмайтынын басқарады. Мұнда үш мүмкін мәндер бар: Иә, Ескерту мәтіні және Жоқ.

  • Жоқ - Орны туралы деректер болмағанда, қызылмен "Орынды орнату" параметрін көрсетеді.

  • Ескерту мәтіні - Орны туралы деректер болмағанда, артында "X" белгісін және қызылмен "Орынды орнату" параметрін көрсетеді. Соңғы пайдаланушылар ескерту мәтінді көру үшін “X” түймешігін баса алады. Ескертпе: егер кәсіпорын әкімшісі осы мәнді таңдаса, олар ескертпе мәтінін толтыруы қажет болады.

  • Жоқ - Орны туралы деректер болмағанда, қарамен "Орынды орнату" параметрін көрсетеді.

Lync Web App сервері

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Microsoft Lync Web App Веб компоненті жиналыс әрекеттестікті қамтамасыз ететін Lync Web App бағдарламасын, Microsoft Silverlight шолғыштың қосылатын модуліне негізделген бағдарламаны, пайдалану үшін қолданылуы қажет.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Соңғы пайдаланушының кіру мекенжайы, құпия сөзі мен жиналыс ақпараттары пайдаланушыны жиналысқа қоспай тұрып, дұрыстығын тексеру үшін пайдаланылады. Бағдарламаны ортақ пайдалану және үстелді ортақ пайдалану ақпараты сол жиналыстағы барлық пайдаланушылармен ортақ пайдаланылады. Барлық жиналыстың қатысушылары соңғы пайдаланушылардың қатынасын және контакті ақпаратын көре алады.

Ақпаратты пайдалану: Пайдаланушының кіру мекенжайы, құпия сөзі мен жиналыс ақпараттары пайдаланушыны жиналысқа қоспай тұрып, дұрыстығын тексеру үшін пайдаланылады.

Таңдау/Басқару: Lync Web App Веб компоненті әдепкі күйде қосылады.

Мультимедиалық айналып өту орнының аспектілері

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Мультимедиалық айналып өту - Lync Server пайдаланушының әдепкі мультимедиа аяқталуының IP мекенжайының орналасуын және сол пайдаланушымен байланысты PSTN немесе PBX қоңырауында пайдалануы қажетті PSTN шлюзі/IP-PBX/сеансының жиек контроллерін анықтайды. Егер екі элемент ешқандай өткізу мүмкіндігінің шектеулерінсіз жақсы байланысатындай орналасса және мультимедиалы айналып өту қосылса, мультимедиа Lync Server Mediation серверін айналып өту арқылы Lync Server пайдаланушысы мен PSTN шлюзі/IP-PBX/сеансының жиек контроллерінің арасынан тікелей өтеді. Қоңырау сигналы Lync Server пайдаланушысынан Lync Server Mediation серверіне және PSTN шлюзі/IP-PBX/сеансының жиек контроллеріне дейін өтуін жалғастырады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Соңғы пайдаланушы мен PSTN шлюзі/IP-PBX/сеансының жиек контроллері үшін әдепкі мультимедиа аяқталуының жергілікті IP мекенжайының орналасуы - Lync серверінде теңшелімді сақтауда сақталатын Айналып өту идентификаторымен әрбір әдепкі мультимедиалық жергілікті IP мекенжайларын салыстыру арқылы анықталады. Айналып өту - GUID және ол Access Proxy арқылы сүзгіленбейді, сондықтан ішкі пайдаланушыларға қол жетімді бола отырып, сыртқы пайдаланушылар мен федеративті пайдаланушыларға қамтамасыз етіледі. Бұл мүмкіндік Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жібермейді.

Ақпаратты пайдалану: Егер Lync серверінің пайдаланушысы мен PSTN шлюзі/IP-PBX/сеансының жиек контроллері бірдей тілде болса, әрбір элементтің жергілікті әдепкі мультимедиалық IP протоколымен байланысқан Айналып өту идентификаторы бірдей болады. Бір рангілі желі түйіннен Айналып өту идентификаторын алушы тарап өзінің Айналып өту идентификаторының сәйкес екенін көреді. Бұл кезде, қоңырауға арналған мультимедиа Mediation серверін айналып өту арқылы Lync серверінің пайдаланушысы мен PSTN шлюзі/IP-PBX/сеансының жиек контроллерінің арасына тікелей өтуіне мүмкіндік алады.

Таңдау/Басқару:

Әдепкі күйде мультимедиалық айналып өту жалпы өшірілді және әр байланыс арнасы үшін белгілі бір PSTN Gateway/IP-PBX/Session жиек контроллеріне дейін өшірілді. Кәсіпорын әкімшісі оны жалпы да және төмендегі әдістерді пайдалану арқылы әрбір белгілі байланыс арналары үшін де қосады.

Lync серверінің басқару тақтасын пайдалану

 • Жалпы айналып өту тізімдегі Желі теңшелімін басу арқылы, Жалпы теңшелімін екі рет басу арқылы және Жалпы параметрді өңдеу бетіндегі Мультимедиалық айналып өту түймешігін басу арқылы және бірыңғай еместі таңдау арқылы қосуға болады.

 • Белгілі бір байланыс арнасына арналған айналып өтуді Дауысты бағыттау түймешігін, Байланыс арнасының теңшелімі қойыншасын басу арқылы, ағымдағы байланыс арнасын екі рет басу арқылы, кейін Мультимедиалық айналып өтуді қосу түймешігін басу арқылы қосуға болады.

Microsoft Lync Server 2010 басқару қоршамын пайдалануда

 • Жаңа-CsTrunkConfiguration немесе Орнату-CsTrunkConfiguration командлеттер байланыс арналарына арналған мультимедиа айналып өтуін қосу үшін пайдаланылады.

 • Жаңа-CsNetworkMediaBypassConfiguration және Орнату-CsNetworkConfiguration командлеттер жалпы мультимедиа айналып өтуін қосу үшін пайдаланылады.

Жиналыс тіркемелері

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Соңғы пайдаланушылар файлдарды тіркемелер ретінде кері жүктеу арқылы оларды жиналыстың қатысушыларымен ортақ пайдаланады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Кәсіпорын әкімшісі анықтайтын жиналыс мазмұнының жарамдылық мерзімінің саясатына сәйкес Lync серверінде сақталатын тіркемелер. Соңғы пайдаланушылар тіркемелерді кері жүктеу үшін таңдайды. Олар немесе басқалар жүктеген тіркемелер жиналыста орналасады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Кері қотарылған жиналыс тіркемелеріндегі ақпарат Lync жиналысындағы басқа қатысушымен ортақ пайдаланылады.

Таңдау/Басқару: Кәсіпорын әкімшісі бұл мүмкіндікті AllowFileTransfer саясаты арқылы кез келген немесе барлық пайдаланушыларға қоса алады немесе өшіре алады. Әдепкі күйде бұл саясат қосылып тұрады.

Тең дәрежелері файл жіберу

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Lync пайдаланушылары файлды бір-біріне екі тарапты IM сөйлесулерінде (жиналыстарда емес) тасымалдайды.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: файл Lync клиенттері арасында тікелей жіберіледі. Пайдаланушылар файл жіберуді бастауды және жіберілетін файлды таңдайды. Файл алушысы файлды алуға айқын келісім беруі тиіс. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Тең рангалық файл тасымалдау мүмкіндігі пайдаланушыларға файлды IM сөйлесуі кезінде бір-біріне нақты уақыт режимінде жіберуге мүмкіндік береді.

Таңдау/Басқару: Кәсіпорын әкімшісі бұл мүмкіндікті EnableP2PFileTransfer саясаты арқылы кез келген немесе барлық пайдаланушыларға қоса алады немесе өшіре алады. Әдепкі күйде бұл саясат қосылып тұрады.

Жеке сурет

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Жеке сурет соңғы пайдаланушының жеке суретін басқа соңғы пайдаланушыларға көрсетеді. Бұл тек соңғы пайдаланушы арқылы теңшеледі және ол кәсіпорынның корпоративтік каталогында (мәселен, Active Directory) көрсетілген суреттен басқа болады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Соңғы пайдаланушының жеке суретінің сурет параметрін және веб мекенжайын ортақ пайдалануы соңғы пайдаланушының енгізуін пайдалану арқылы жиналады және Lync болуы арқылы жарияланады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Ақпарат соңғы пайдаланушының тәжірибесін теңшеу үшін және олардың суреттерін басқалармен ортақ пайдалану үшін пайдаланылады.

Таңдау/Басқару:

Кәсіпорын әкімшісінің басқаратыны:

 • Пайдаланушылар суреттерді бастапқыда әдепкі күйде ортақ пайдалана ма, жоқ па? Оны болдырмауға болады.

 • Кез келген пайдаланушы жүктей алатын суреттің ең үлкен көлемі.

 • Суреттердің қандай түрлеріне рұқсат етілге

PIN бойынша дұрыстығын тексеру

Бұл мүмкіндіктің қызметі: PIN бойынша дұрыстығын тексеру Конференцияның авто қатысушы жиналыстарына қосылатын пайдаланушылардың дұрыстығын тексеру үшін немесе алғаш рет Microsoft Lync 2010 телефон шығарылымын қолданатын пайдаланушылардың дұрыстығын тексеру үшін пайдаланылатын әрекет. Пайдаланушы телефон нөмірді немесе қосымша нөмірді және PIN кодын енгізеді, ал оны Lync сервер пайдаланушылардың тіркелгі деректерін тексеру үшін пайдаланады. PIN коды пайдаланушы арқылы орнатылады немесе ол кәсіпорын әкімшісі арқылы дайындалады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Дұрыстығын тексеру кезінде, телефон нөмірі немесе қосымша нөмір және пайдаланушының PIN коды жиналады. Lync сервері бұл ақпаратты оның серверлік дерекқорға қарсы тексереді. PIN коды қауіпсіздік мақсатында бір жақты хэш сияқты серверлік дерекқорға сақталады. Орнатылғаннан соң, PIN коды ешкімге көрсетілмейді. PIN коды пайдаланушы, әкімші немесе анықтама қызметінің пайдаланушысы арқылы орнатылады немесе қалпына келтіріледі.

Әкімші немесе анықтама қызметінің пайдаланушысы PIN кодын орнатқанда немесе қалпына келтіргенде, жаңа PIN коды шығады және пайдаланушыға электрондық пошта арқылы қосымша жіберіледі. Бұл электрондық поштаның үлгісі теңшелмелі және пайдаланушыға PIN кодының әкімшіге немесе анықтама қызметінің пайдаланушысына көрсетілетінін хабарлайтын мәтінді қамтиды, сонымен бірге пайдаланушыдан PIN кодын қайта орнатуы ұсынылады.

Ақпаратты пайдалану:

Lync сервері арқылы PIN коды жиналысқа пайдаланушының дұрыстығын тексеру үшін және телефон іске қосылатын Lync 2010 телефон шығарылымын қолдану үшін пайдаланылады.

Таңдау/Басқару: Бұл әдепкі күйде қосылады. Кәсіпорын әкімшісі PIN бойынша дұрыстығын тексеруге арналған ұяшықты басу арқылы Lync серверінің басқару тақтасы қауіпсіздік параметрлері бетінен PIN бойынша дұрыстығын тексеруді өшіруге болады.

Сұрау

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Lync пайдаланушылары сұрау жүргізіп, онлайн жиналыстар мен сөйлесулер кезінде қатысушылардан аты-жөні көрсетілмейтін жауаптар жинай алады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Жеке дауыс беру анонимді болып келеді. Жиналған топтардың нәтижелерін барлық баяндамашылар көреді және олар кез келген баяндамашы арқылы қатысушыларға көрсетіледі. Кәсіпорын әкімшісі анықтағандай, жиналыс мазмұнының жарамдылық мерзімінің саясатына сәйкес сұраулар Lync серверінде сақталады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Сұрау мүмкіндігі баяндамашыларға қатысушы қалауын жылдам анықтау арқылы бірлесе жұмыс істеуді жақсартады.

Таңдау/Басқару:

Кәсіпорынның әкімшісі келесі саясаттарға ие:

 • EnableDataCollaboration : Бұл саясат кәсіпорын әкімшісіне Microsoft PowerPoint бірлесе жұмыс істеу, файлды ортақ пайдалану, сұрау, тақтада бірлесе жұмыс істеу және тіркемелер сияқты барлық деректермен бірлесе жұмыс істеу мүмкіндіктерін шектеуге мүмкіндік береді. Егер бұл саясат Жалған болса, бұл мүмкіндіктің мүмкіндік деңгейінің саясаттары сәйкессіз болады.

 • AllowPolling: Бұл саясат кәсіпорын әкімшісіне Сұрау мүмкіндігін қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді. Әдепкі күйде бұл мүмкіндік қосылып тұрады.

Орнында болу және байланыс ақпараты

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Бұл мүмкіндік соңғы пайдаланушыларға басқа пайдаланушылар туралы жарияланған ақпаратқа кіруге мүмкіндік береді және басқа пайдаланушыларға күй, тақырып, телефон нөмірі, орын және ескертпелер сияқты олар туралы жарияланған ақпарттарға кіруге мүмкіндік береді. Кәсіпорын әкімшісі Microsoft Outlook хабар алмасуымен, бірлесе жұмыс істеу клиентімен және Exchange бағдарламасымен байланыс жасаумен қамтамасыз етеді. Соның нәтижесінде соңғы пайдаланушылар кеңседен тыс хабарлар мен басқа күй ақпараттарын көрсете алады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Соңғы пайдаланушылар Lync серверіне қосылу үшін өздерінің қатынасу мекенжайы мен құпия сөзін пайдаланады. Олар және олардың әкімшісі соңғы пайдаланушылардың қатынасуымен байланысты болатын болу күйі мен контакті ақпараты туралы ақпаратты жариялайды. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Lync бағдарламасының басқа пайдаланушылары мен бағдарламалары соңғы пайдаланушылармен жақсы байланысу үшін олардың жарияланған күйі мен ақпаратын анықтауда олардың бар болу және контакті ақпаратына қатынаса алады.

Таңдау/Басқару: Соңғы пайдаланушылар қандай ақпараттың жарияланатынын таңдай алады. Кәсіпорын әкімшісі олардың атынан жарияланған ақпаратты теңшей де алады. Кәсіпорын әкімшісі Lync серверін басқару тақтасындағы Пайдаланушылар және IM мен бар болу параметрлері беттеріне өту арқылы өздерінің жарияланған ақпаратын басқаратын соңғы пайдаланушылардың мүмкіндіктерін өшіре алады.

PowerPoint бірлесе жұмыс істеу қызметі

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Lync пайдаланушыларының онлайн сөйлесулер немесе жиналыс кезінде PowerPoint баяндамаларын көрсетуіне, қарауына және түсіндірме беруіне болады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат:

Соңғы пайдаланушылардың PowerPoint көрінісін кері жүктеуіне, шарлауына немесе оны түсініктеме беруіне қарамастан, олардың әрекеттері бұл мүмкіндіктің барлық пайдаланушыларын ынталандырады Сөйлесуде немесе жиналыста көрсетілген кез келген файл барлық жиналыс қатысушыларына жіберіледі және олар файлды өздерінің компьютеріндегі қалтадан тікелей алуларына тура келеді. Файлдың иесі немесе баяндамашы басқаларды файлды Lync бағдарламасына сақтаудан шектейді, дегенмен бұл оларды файлды алудан немесе көруден шектемейді. Кәсіпорын әкімшісі анықтағандай, жиналыс мазмұнының жарамдылық мерзімінің саясатына сәйкес PowerPoint файлдары Lync серверінде сақталады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: PowerPoint бағдарламасымен бірлесе жұмыс істеу сөйлесу қатысушыларына тиімді көрмелерді ұсыну және кері пікір алу мүмкіндігін береді.

Таңдау/Басқару:

Кәсіпорынның әкімшісі келесі саясаттарға ие:

 • EnableDataCollaboration - Бұл саясат кәсіпорын әкімшісіне PowerPoint бірлесе жұмыс істеу, файлды ортақ пайдалану, сұрау, тақтада бірлесе жұмыс істеу және тіркемелер сияқты барлық деректермен бірлесе жұмыс істеу мүмкіндіктерін шектеуге немесе рұқсат етуге мүмкіндік береді. Егер бұл саясат Жалған болса, бұл мүмкіндіктің мүмкіндік деңгейінің саясаттары сәйкессіз болады.

 • AllowAnnotations: Бұл саясат кәсіпорын әкімшісіне жиналысқа қатысушыларға арналған PowerPoint мазмұнының түсініктеме мүмкіндіктерін шектеуге жол береді.

Сонымен бірге, баяндамашылар қатысушы рөлімен (Ешкім, тек Баяндамашылар, әркім) Жиналыс параметрлері диалогтық терезесі арқылы PowerPoint көрінісінде түсініктемелерді шектейді. Бұл параметр бір жиналыс үшін қол жетімді.

Құпиялылық күйі

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Құпиялылық режимі соңғы пайдаланушыларға өздерінің бар ақпаратын (мысалы, Қол жетімді, Бос емес, Мазаламаңыз және т.б.) Контактілер тізімінде тізімделген контактілермен ғана ортақ пайдалануға рұқсат етеді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Құпиялылық режимін қосқанда, Lync бағдарламасы соңғы пайдаланушылардың бар ақпаратын Контактілер тізіміндегі контактілермен ғана ортақ пайдаланатын пайдаланушының параметріне ауыстыратын режимге енеді. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Құпиялылық режимі параметрін Lync бағдарламасы Құпиялылық режиміне қосылу немесе қосылмауды анықтау үшін пайдаланады.

Таңдау/Басқару:

 • Кәсіпорын әкімшісі сұрау деңгейінде Құпиялылық режимін қосу үшін таңдайды. Қосылғанда, әдепкі күйде Lync бағдарламасының кез келген соңғы пайдаланушылары кіргеннен кейін, Құпиялылық режиміне ауысады.

 • Құпиялылық режимін басқару параметрі арқылы серверде қосылғанда, соңғы пайдаланушылар не өздерінің Бар болуын (Стандартты режим) әркімге көрінуін не өздерінің Бар болуын (Құпиялылық режимі) тек өздерінің контактілеріне көрінуін таңдайды. Соңғы пайдаланушылар өздерінің күйін Күй қойыншасында, Параметрлер диалогтық терезесінде орнатады.

 • Егер Стандартты режим басқару параметрі арқылы серверде қосылса, соңғы пайдаланушылар Құпиялылық режиміне ауыса алмайды. Олар тек Стандартты режимде жұмыс істейді. Дегенмен олар Құпиялылық режимінен алдын ала шыға алады, соның нәтижесінде, егер әкімші Құпиялылық режиміне кешірек ауысқанды қаласа, олар Lync бағдарламасына қатынасқанда ауыстырылмайды.

Жеке желі

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Жеке желі - соңғы пайдаланушыны жарияланбаған қосымша телефон нөмірімен қамтамасыз ететін мүмкіндік. Соңғы пайдаланушы қосымша телефон нөмірін басқаларға беру керектігін таңдайды.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: тұрақты жеке емес нөмірге шалынған қоңыраулардың қалай өңделгеніне қарай сәйкес жолмен жиналған Жеке желіден, яғни, қоңырау мәліметтерінің жазбалары кез келген қоңырауларға арналғандай сақталады.

Жеке нөмір үшінші тарапқа кездейсоқ жіберіледі. Мәселен, жеке нөмірден қоңырау шалушы қоңырауды басқа адамға жіберуі мүмкін.

Ақпаратты пайдалану: Бұл ақпарат қоңырау оқиғаларының журналымен қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Қосымша ақпарат алу үшін "Қоңырау мәліметі деректер жиыны мен есеп беру бөлімін жазады" мақаласын қараңыз.

Таңдау/Басқару: Ешқандай соңғы пайдаланушы немесе әкімші бұл мүмкіндікті басқармайды.

Деректерді жинау мен беру тәжірибесінің сапасы (QoE)

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Деректерді жинау мен беру тәжірибесінің сапасы (QoE) Lync бағдарламасы пайдаланатын тең рангалық байланыстар мен жиналыстардың мультимедиалық сапасын жинайды және есеп береді. Бұл статистикалар қоңырауда немесе басқаларда шыққан IP мекенжайларды, шығындану пайызын, пайдаланылған құрылғыларды, нашар сапалы оқиғаларды қамтиды.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Егер кәсіпорын әкімшісі QoE қосса, Lync пен жиналыстардың тең рангалық байланыстарының мультимедиалық сапа деректерін QoE дерекқорына жазады. Бұл мүмкіндік Lync мазмұнын жазбайды. QoE деректері кәсіпорында қолданылатын немесе стандартты Бақылау серверінің есептерінің жиынында есеп берілетін Бақылау серверінің дерекқор серверінде сақталады.

Ақпаратты пайдалану: Кәсіпорын әкімшісі бұл ақпаратқа кіре алады және оны жүйедегі мультимедианың сапасы жөніндегі пікірлерді жинау үшін пайдаланады. Онда пайдаланушының IP мекенжайлары қамтылады.

Таңдау/Басқару: Әдепкі күйде QoE қосылып тұрады, дегенмен кәсіпорын әкімшісі QoE деректерін жинау үшін Бақылау серверінің дерекқор серверіне қосылған Бақылау серверді орнатуы қажет. Кәсіпорын әкімшісі стандартты Бақылау серверінің есептерін қолданады немесе Бақылау серверінің дерекқор серверін сұрайтын жалпы есептерді жасайды.

Кәсіпорын әкімшілері Lync серверіне арналған келесі Windows PowerShell бағдарламасын пайдалану арқылы QoE есеп беруді өшіреді.

Орнату-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Рөлге негізделген қатынасты басқару

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Рөлге негізделген қатынасты басқару мүмкіндігі (RBAC) кәсіпорын әкімшісінің сценарийлеріне арналған әкімші құқықтарының өкілдерін қосады. Кәсіпорын әкімшісінің басқару интерфейсімен бірге байланысы объектілер өзгертілетін ерекше рұқсат етілген әрекеттерге шектелуі мүмкін.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Кәсіпорын әкімшісінің мүмкіндіктері пайдаланушының топ мүшелеріне, соның ішінде Active Directory қауіпсіздік топтарына, негізделген бағдарламаның орындалу уақытымен бағаланады. Жүйедегі рөлдің мүмкіндіктері теңшелмелі және орталық басқару серверінде орнатылған.

Ақпаратты пайдалану: Кәсіпорын әкімшісі берілген орналастыру үшін қосымша RBAC әкімші рөлдерін теңшейді. Кәсіпорын әкімшісі мүшедегі басқа әкімшінің барлық рөлдерін көре алады.

Таңдау/Басқару: Бұл - IT басқару тапсырмаларына арналған қауіпсіздік/рұқсат беру механизмі. Бұл мүмкіндік соңғы пайдаланушыларға әсерін тигізбейді немесе оларға көрсетілмейді.

Жазу

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Бұл мүмкіндік ұйымдастырушылар мен/немесе баяндамашыларға IM сөйлесулер, бағдарламаны ортақ пайдалану, PowerPoint көріністері, сұрау, баспасөз беттері мен тақталар сияқты жиналыстарға, дыбыс, бейне және мазмұнға кім кіргендігін қамтитын Lync бөлімінің барлық аспектілерін жазуға рұқсат етеді. Ұйымдастырушы немесе басқа баяндамашылар өздерінің жазбаларын тоқтата тұрғанда немесе тоқтатқанда, орындалып жатқан барлық жазбаларға әсері тигізілмейді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Баяндамашылар жазуды таңдаса, жазу солардың компьютеріне сақталады. Әдепкі күйде жазудан жасалған қосымша бейне файлдары баяндамашының жергілікті компьютерінде сақталады. Егер жазып жатқан баяндамашы арқылы көрсетілсе, басқа компьютерге де сақталуы мүмкін. Пайдаланушылар мазмұнды жиналысқа кері жүктегенде, сол пайдаланушылар немесе басқа пайдаланушылар жасаған жазуларға сол мазмұнды қосу үшін рұқсат беріледі.

Егер жазудың жариялау кезеңінде қателер кетсе, уақытша тоқтатылған жазу кезінде алынған деректер жазуға байқаусызда енгізілуі ықтимал. Егер жариялау кезеңінің қандай да бір бөлігі сәтсіздікке ұшыраса ("Ескерту..." күйі үшін Жазу реттеушісін қараңыз), жазбалар кейбір пішіндерде ойнатыла алса да, басқаларға таратылмауы керек.

Ақпаратты пайдалану: Жазуды жазу сақталған орынға қатынаса алатын әр адам ойната алады.

Таңдау/Басқару:

Кәсіпорынның әкімшісі келесі басқару элементтеріне ие:

 • AllowConferenceRecording: Әдепкі саясат параметрі - Жалған.

  • Тең рангалық қоңыраудан жиналысқа өтетін пайдаланушы үшін, егер олардың саясаты "Шын" болса, барлық баяндамашылар жазуға міндетті болады.

  • Арнайы жиналысты бастайтын пайдаланушы үшін, егер олардың саясаты "Шын" болса, барлық баяндамашылар жазуға міндетті болады.

  • Жиналысты жоспарлаған пайдаланушы үшін, егер жиналысқа бірінші адам қосылған кезде олардың саясаты "Шын" болса, барлық баяндамашылар жазуға міндетті болады.

  • Бұл үш сценарий үшін, егер жиналыстың саясатын кеңейткен, бастаған немесе жоспарлаған пайдаланушы "Жалған" болса, жазу ешқандай баяндамашылар немесе қатысушыларға қол жетімді болмайды.

  • Егер жиналыс сеанста болғанда, саясат өзгертілсе, жиналысты барлық қатысушылар жаппайынша және оған қайта кірмейінше, саясатта әсер болмайды.

 • EnableP2PRecording: "Жалған" - әдепкі мәлімет және пайдаланушы Lync бағдарламасына кіргенде орнатылады.

  • "Шын" мәліметі орнатылса, бұл саясатқа да "Шын" мәліметін орнатқан басқа біреумен сөйлесуді бастаған пайдаланушы жаза алады.

  • Пайдаланушылар тең рангалық байланыстың екі тобы да жазуға рұқсат алса ғана жаза алады.

 • AllowExternalToRecord: "Жалған" - әдепкі мәлімет. Сыртқы пайдаланушылар федеративті және анонимді пайдаланушылардың екеуін де қамтиды.

  • Жиналыс: AllowExternalToRecord саясаты жиналысқа бірінші адам кіргенде және AllowConferenceRecording саясаты "Шын" мәліметіне орнатылса ғана тағайындалады

   • Егер "Шын" мәліметі орнатылса, жазу рұқсат етілген жиналыста кәсіпорынға жатпайтын баяндамашылар да жазуға рұқсат алады. Жиналыс сеанста болғанда саясат өзгертілсе, қатысушылар жиналысты жаппағанша және оған қайта кірмегенше, жаңа саясаттың әсері болмайды.

   • Егер "Жалған" мәліметі орнатылса, жазу рұқсат етілген жиналыста кәсіпорынға жатпайтын баяндамашылар жазуға рұқсат алмайды. Жиналыс сеанста болғанда саясат өзгертілсе, қатысушылар жиналысты жаппағанша және оған қайта кірмегенше, жаңа саясаттың әсері болмайды.

  • Тең рангалық (P2P): AllowExternalToRecord саясаты тең рангалық сөйлесулерге EnableP2PRecording саясатта "Шын" мәліметі орнатылса ғана тағайындалады.

   • Егер "Шын" мәні орнатылса, кәсіпорынға жатпайтын пайдаланушы жазуға рұқсат алады.

   • Егер "Жалған" мәні орнатылса, кәсіпорынға жатпайтын жазуды болдырмайтын пайдаланушы жазатын болса, кәсіпорынға жатпайтын пайдаланушы жазуға рұқсат алмайды.

Жауап тобының қызметі - агент анонимдігі

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Жауап тобының қызметі (RGS) кәсіпорын әкімшілеріне бір немесе бірнеше белгілі агенттер немесе соңғы пайдаланушылардың кіріс телефон қоңырауларын бағыттау және кезекке қою мақсатында бір немесе бірнеше кіші жауаптар топтарын жасауға және теңшеуге мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік RGS агентіне қашықтағы тарапқа оның идентификаторын автоматты түрде көрсетпей қоңырауларға жауап беруге мүмкіндік береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Егер қашықтағы топ Microsoft байланыстар клиентін немесе PSTN телефонын пайдалағанда, агенттің куәлігі көрінетіндей көрсетілмейді, дегенмен IM әдісі анонимді дыбыс қоңырауына қосылғанда, куәлік Session Description Protocol (SDP) бумасына жіберіледі. Сонымен бірге куәлікті клиенттік жолдардан алуға болады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Microsoft байланыстарына жатпайтын клиент агент туралы ақпаратты пайдаланушының интерфейсінде көрсетеді және агенттің куәлігін шығарады. Бұл қашықтағы тарапқа RGS пайдаланбай тікелей қоңырау шалуға мүмкіндік береді.

Таңдау/Басқару: Ешқандай соңғы пайдаланушы немесе әкімші бұл мүмкіндікті басқармайды.

Серверлік журнал жүргізу

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Серверлік журнал жүргізу мекеме әкімшісіне доменге немесе Бірегей ресурс идентификаторына (URI) баратын және одан келетін түрлі қозғалыстарды жинауға мүмкіндік береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Егер мекеме әкімшісі Lync үшін журнал жүргізуді қосатын болса, көрсетілген доменге немесе Бірегей ресурс идентификаторына (URI) баратын және одан келетін қозғалыстар журнал файлдарында қамтылады. Конфигурацияға байланысты жиналған ақпарат түзету мақсаттарында пайдаланыла алады. Соңғы пайдаланушылар туралы келесілер сияқты ақпарат әкімші көрсеткен файлға жазылады: жиналыс тақырыбы, орналасу, SIP хабарлары, Lync шақыруларына жауап, әрбір Lync хабарын жіберуші және алушы туралы ақпарат, хабардың алатын маршруты, Контактілер тізімі, орнында болу ақпараты, IM) сөйлесу мазмұны және сол сияқты кез келген ортақ пайдаланылатын бағдарламалардың, тіркемелердің, Microsoft PowerPoint файлдарының, тақталардың, сұраулардың атауы және сұрау сұрақтары және олардың дауыс берген сұрау параметр(лер)інің индексі. Ешқандай ақпарат Microsoft корпорациясына жіберілмейді, бірақ әкімші ақпаратты қолмен жіберуді таңдауы мүмкін.

Ақпаратты пайдалану: Серверлік журналдарды Lync мәселелерін шешу үшін, яғни қандай серверде немесе доменде қандай мәселелер табылғанын анықтау үшін пайдаланыла алады.

Таңдау/Басқару: Серверлік журнал жүргізу әдепкі мәні бойынша өшірулі болады және мекеме әкімші арқылы қосылуы тиіс. Әкімші торап, қызмет немесе сервер бойынша осы мүмкіндікті өшіру үшін келесі Windows PowerShell пәрмен жолы интерфейсінің командлеттерін пайдалана алады: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration және Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. IM сөйлесулері мазмұнын журналға жазу үшін белгілі бір параметрлер Microsoft Support қызметі көмегімен орнатылуы тиіс.

Тәжірибе іздеу

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Бұл мүмкіндік соңғы пайдаланушыларға Microsoft SharePoint бағдарламасында (мәселен, аты, электрондық поштасы, тәжірибелері, кәсіби білім саласы) тізімделген кез келген сипатты пайдалану арқылы кәсіпорындағы адамдарды іздеуге мүмкіндік береді. Кәсіпорын әкімшісі SharePoint қолданғанда және Lync 2010 мен SharePoint бағдарламаларының ортақ әрекеттерін қосқанда ғана бұл мүмкіндік қол жетімді болады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Lync 2010 бағдарламасына енгізілген іздеу сұрауы кәсіпорынның SharePoint серверіне жіберіледі. SharePoint серверінен келген жауап Lync 2010 арқылы өңделеді және іздеу нәтижелері мен байланысты ақпарат көрсетіледі. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Пайдаланушы арқылы енгізілген ақпарат Lync 2010 бағдарламасында көрсетілген іздеу нәтижелерін алу үшін SharePoint серверіне жіберіледі.

Таңдау/Басқару: Бұл мүмкіндік кәсіпорын әкімшісі мен 4 параметр арқылы қосылады немесе өшіріледі.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Бірегей контакт қоймасы

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Бірыңғай контакт сақтағыш негізгі үш мүмкіндіктен тұрады:

 1. Іздеуді біріктіру – Бұл мүмкіндік Active Directory контактілерін жеке Outlook контактілерімен біріктіреді, нәтижесінде сол контактіні іздегенде, іздеу нәтижесінде тек жалғыз жазба болады.

 2. Контактіні біріктіру – Бұл мүмкіндік электрондық пошта және/немесе кіру анықтаушыны салыстыруды пайдаланатын Outlook және Active Directory жазбаларының арасындағы контакті ақпаратын біріктіреді. Салыстыру анықталғанда, Lync 2010 бағдарламасы үш деректер ресурсынан (Outlook, Active Directory, және Қатынасу) деректерді біріктіреді. Бұл біріктірілген деректер іздеу нәтижелерін, контакті тізімін және контакт картасын қосқанда, әр түрлі пайдаланушы интерфейсіндегі компоненттерде көрсетіледі.

 3. Lync 2010 контактілері үшін Outlook контактілерін жасау (контактіні синхрондау) – Егер пайдаланушыда Exchange 2010 немесе пошта жәшігінің соңғы нұсқасы болса, Lync 2010 бағдарламасы әдепкі контактілер қалтасында орналасқан барлық пайдаланушылардың контактілері үшін Outlook контактілерін жасайды. Барлық Lync 2010 контактілерін Outlook контактісімен қайтару арқылы пайдаланушы Outlook, Outlook Web Access және контактілерді Exchange бағдарламасымен синхрондайтын мобильді құрылғылардан Lync 2010 контакті ақпаратына кіре алады.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Lync 2010 бағдарламасы Қатынасу, Active Directory және Outlook бағдарламаларынан контакті ақпаратын біріктіреді. Бұл ақпарат Lync 2010 арқылы іштей пайдаланылды. Outlook контактілерін жасаған кезде, Lync 2010 бағдарламасы Exchange серверіне Қатынасу, Active Directory және Outlook контакті ақпаратын жазады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Қатынасу, Active Directory және Outlook бағдарламаларының контакті ақпараты Lync 2010 пайдаланушы интерфейсінде көрсетіледі (Контактілер тізімі, контакті картасы, іздеу нәтижелері және т.б.). Бұл ақпарат контактіні синхрондауды пайдалану арқылы Exchange серверіне де жазылады (жоғарыда айтылған).

Таңдау/Басқару: Бұл мүмкіндікті EnableExchangeContactSync ішіндегі параметр арқылы Lync Server 2010 әкімшілері қосады немесе өшіреді.

Lync 2010 бағдарламасындағы дауыс сапасын жетілдіру

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Lync 2010 бағдарламасы қоңырау шалу кезінде құрылғыны, желіні немесе компьютерлік ақауларды анықтағанда, соңғы пайдаланушыларды хабарландырулармен қамтамасыз етеді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Соңғы пайдаланушының дыбыстық құрылғы орнатуы, желіні орнату және басқа мультимедиалық байланыстар туралы ақпараттар дыбыстық байланыс кезінде нашар дыбыстық сапаны не шығаратынын анықтау үшін Lync 2010 бағдарламасы арқылы жиналады. Соңғы пайдаланушы Lync 2010 бағдарламасы арқылы дыбыстық сапада ақау бар екендігі туралы хабар алады, ал сол кезде қоңыраудағы басқаларға соңғы пайдаланушы нашар дыбыстық сапаны шығаратын құрылғыны пайдаланып жатқандығы туралы хабарландыру ғана көрсетіледі. Олар соңғы пайдаланушының қандай құрылғыны пайдаланып жатқанын білмейді. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Қоңыраудағы басқаларға жіберілген ақпарат қоңыраудың сапасын жақсартуға көмектесу үшін пайдаланылады.

Таңдау/Басқару: Кәсіпорын әкімшісі төменде сипатталған келесі powershell пәрмендерін орындау арқылы құрылғылар туралы дауыстық сапа хабарландыруын өшіре алады.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Атауы DisablePoorDeviceWarning –Мәні 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Оранту-csClientPolicy $a

Тақтада бірлесе жұмыс істеу

Бұл мүмкіндіктің қызметі: Бұл мүмкіндік соңғы пайдаланушыларға Lync 2010 бағдарламасындағы виртуалды тақталарды ортақ пайдалануға және желідегі жиналыстары мен сөйлесулері кезінде оларға түсініктеме беруге рұқсат береді.

Жиналатын, өңделетін немесе жіберілетін ақпарат: Тақталарда жасалған түсініктемелерді барлық қатысушылар көреді. Тақталар Lync Server 2010 серверінде жиналыс мазмұнының жарамдылық мерзімі саясаттарына сәйкес сақталады. Microsoft корпорациясына ешқандай ақпарат жіберілмейді.

Ақпаратты пайдалану: Тақта мүмкіндігі жиналысқа қатысушыларға идеяларды, ми шабуылдарын талқылау, жазба жасау және т.б. мүмкіндігін бере отырып, бірлесе іскерлесуді жақсартады.

Таңдау/Басқару:

Кәсіпорынның әкімшісі келесі саясаттарға ие:

 • EnableDataCollaboration әкімші саясаты – Бұл саясат кәсіпорын әкімшісіне барлық деректермен бірлесе жұмыс істеу мүмкіндіктерін (PowerPoint бағдарламасымен бірлесе жұмыс істеу, файлды ортақ пайдалану, сұрау, тақтамен бірлесе жұмыс істеу және тіркемелер) шектеуге рұқсат береді. Бұл саясат "Жалған" болса, бұл мүмкіндіктердің мүмкіндік деңгейінің саясаты сәйкессіз болады.

 • AllowAnnotations әкімші саясаты: Бұл саясат кәсіпорын әкімшісіне барлық жиналысқа қатысушылар үшін түсініктеме мүмкіндіктерін шектеуге мүмкіндік береді. Бұл параметр өшірілсе, соңғы пайдаланушылар Lync 2010 пайдаланушы интерфейсінде тақтаны жасауға арналған жазба орнын көрмейді.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×