Microsoft Exchange ортақ хабарламасына кіріспе

Microsoft Exchange Server серверінің тіркелгісі ортақ хабарлама үшін қосылғанда, Кіріс қалтасына электрондық пошта, дауыстық және факс хабарларын алуға болады. Қосымша мүмкіндіктер Exchange Server 2010 серверінің тіркелгілерінде, дауыстық пошта хабарларының тіркелгісін Кіріс қалтасына жеткізетін дауыстық поштаны алдын ала қарау мүмкіндігімен қоса қол жетімді.

Ескерту :  Ортақ хабарлама мүмкіндігі.Microsoft Exchange Server 2010 немесе Exchange Server 2007 серверінің тіркелгісін пайдалануды талап етеді. Exchange Server серверінің әкімшісі осы пәрмендер қол жетімді болуы үшін, ортақ хабарлама мүмкіндігін қосуы қажет.

Ортақ Хабарлама мүмкіндіктері

Ескерту :  Кейбір мүмкіндіктер тек Exchange Server 2010 тіркелгісімен ғана қол жетімді. Exchange тіркелгі нұсқалары туралы қосымша ақпаратты Жеке тіркелгі қосылатын Microsoft Exchange Server серверінің нұсқасын анықтау бөлімінен қараңыз.

 • Exchange ақпаратына кіру.    Дауыстық пошта мүмкіндіктерінің толық жинағына Интернетке қосылған телефондардан, Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 және Outlook Web App (OWA) бағдарламаларынан кіруге болады. Бұл параметрлер қатарына көптеген дауыстық поштаны теңшеу параметрлері мен дауыстық хабарды біріктірілген Windows Media Player ойнатқышын қолдану арқылы оқу аймағынан немесе компьютер үндеткіштерін пайдалану арқылы хабар тізімінен ойнату мүмкіндігі кіреді.

 • Телефондағы ойнату.    Телефондағы ойнату мүмкіндігі дауыстық хабарларды телефонда ойнатуға мүмкіндік береді. Егер шағын кеңседе жұмыс істеп, жалпыға арналған компьютерді немесе мультимедияға арналмаған компьютерді пайдаланатын болсаңыз немесе құпиялы дауыстық хабарды тыңдайтын болсаңыз, дауыстық хабарды компьютер үндеткіші арқылы тыңдағыңыз келмеуі немесе тыңдай алмауыңыз мүмкін. Дауыстық хабарды кез келген телефонда, оның ішінде үй, кеңсе немесе ұялы телефонда ойнатуға болады.

Қосымша ақпаратты Ортақ хабарламаның телефонда ойнатуға арналған нөмір параметрін теңшеу бөлімінен қараңыз.

 • Дауыстық пошта пішіні.    Outlook 2007, Outlook Web App және Outlook 2010 дауыстық пошта пішіні әдепкі электрондық пошта хабарының терезесіне ұқсап келеді. Ол дауыстық хабарларды ойнату, тоқтату немесе уақытша тоқтату, хабарларды телефонда ойнату және жазбаларды қосу және өңдеу секілді әрекеттерге арналған басқару элементтерін қамтиды.

Дауыстық пошта пішіні құрамына Windows Media Player ойнатқышы және дыбыстық жазбалар өрісі кіреді. Ендірілген Windows Media Player ойнатқышы және жазбалар өрісі дауыстық хабарды алдын ала қарағанда, оқу аймағында немесе дауыстық хабарды ашқанда, бөлек терезеде көрсетіледі.

 • Пайдаланушы теңшелімі.    Ортақ Хабарламаға Outlook Web App (тек Exchange 2010 тіркелгілері ғана) бағдарламасын пайдалану арқылы немесе Outlook 2010 (тек Exchange 2010 тіркелгілері ғана) бағдарламасы ішінде бірнеше дауыстық пошта параметрлерін теңшеуге болады.

Қосымша ақпаратты Ортақ Хабарламаның телефонда ойнатуға арналған нөмір параметрін теңшеу немесе Ортақ хабарлама дауыстық пошта PIN кодын қалпына келтіру бөлімінен қараңыз.

 • Қоңырауға жауап беру.    Қоңырауға жауап беруге қатынаусыз болғанда, кіріс қоңырауларына жауап беру, өзіңіздің жеке сәлемдесулеріңіздің бірін ойнату, хабарларды жазу және дауыстық пошта хабарларын Кіріс қалтасына электрондық пошта хабары ретінде жіберу кіреді.

Қосымша ақпаратты Ортақ Хабарлама дауыстық пошта сәлемдесулерін жазу және Ортақ хабарлама дауыс пошта сәлемдесуін таңдау бөлімінен қараңыз.

 • Қоңырауға жауап беру ережелері.    Қоңырауға жауап беру ережелері Exchange 2010 тіркелгісімен қол жетімді болатын жаңа мүмкіндік. Бұл мүмкіндікті пайдалану арқылы кіріс қоңырауларына қалай жауап беруді шеше аласыз. Қоңырауға жауап беру ережелерінің кіріс қоңырауларына қолданылу жолы Кіріс ережелерінің кіріс электрондық пошта хабарламаларына қолданылу жолына ұқсас. Әдепкіде, ешқандай қоңырауға жауап беру ережелері теңшелмейді. Егер кіріс қоңырауына ортақ хабарлама сервері арқылы жауап берілсе, қоңырау шалушыдан қоңырау шалған кісіге дауыс хабарын қалдыру сұралады. Қоңырауға жауап беру ережелерін пайдалану арқылы қоңырау шалушы төмендегі әрекеттерді орындай алады:

  • Дауыстық хабарды қалдыру.

  • Қосымша контактіге тасымалдау.

  • Қосымша контакті дауыстық поштасына тасымалдау.

  • Таңдаған телефон нөмірлерге тасымалдау.

  • Мені тап мүмкіндігін пайдалану немесе сізді бақыланған тасымалдау арқылы табу.

 • Дауыстық поштаны алдын ала қарау.    Exchange 2010 бағдарламасында, ортақ хабарлама серверінің рөлі жаңадан жасалған дауыстық пошта хабарларында сөзді автоматты түрде тануды пайдаланады. Дауыстық хабарларды Кіріс қалтасында алған кезде, хабарларда жазба да және дауыс тіркелгісінен жасалған мәтін де бар болады. Қосымша ақпаратты Ортақ хабарлама дауыстық поштасын қарап шығуды қосу немесе ажырату бөлімінен қараңыз.

 • SMS мәтіндік хабарларын пайдалану арқылы келетін жіберіп алынған қоңыраулар және дауыстық пошта туралы ескертпелер.    Дауыстық пошта параметрлерін ұялы телефон нөмірімен теңшеп, қоңырауды қайта жібере аласыз. Жіберіп алынған қоңыраулар және жаңа дауыстық хабарлар туралы ескертпелерді қысқа хабарлар қызметі (SMS) мәтіндік хабары ретінде ұялы телефонда аласыз. Қосымша ақпаратты Ортақ хабарлама ескертулерін қосу немесе ажырату бөлімінен қараңыз.

 • Қорғалған дауыс поштасы.    Қорғалған дауыстық поштасы жеке пошта хабарын жіберуге мүмкіндік беретін ортақ хабарлама мүмкіндігі болып табылады. Бұл пошта Active Directory құқықтарын басқару қызметтері көмегімен қорғалған және дауыс файлын электрондық пошта хабарынан әрі қарай жіберуге, көшіруге немесе бөліп алуға тыйым салады. Қорғалған дауыстық поштасы ортақ хабарламаның құпиялылығын жоғарлатады және дауыстық хабарларға аудиторияны шектеу қажет болса, ортақ хабарламаға жүгінуге рұқсат береді.

 • Outlook Voice Access.    Ортақ хабарлама мүмкіндігі қосылған пайдаланушыларға қол жетімді екі ортақ хабарлама пайдаланушы интерфейстері бар — телефон пайдаланушы интерфейсі және дауыс поштасын пайдаланушы интерфейсі. Осы екі интерфейс бірге Outlook Voice Access деп аталады. Outlook Voice Access қызметі ортақ хабарлама жүйесіне телефоннан кіру үшін пайдаланады. Ортақ хабарлама жүйесінің нөмірін терген кезде, Exchange пошта жәшігіне Outlook Voice Access көмегімен кіріп, төмендегі әрекетті орындауға болады:

  • Дауыс поштасына кіру.

  • Электрондық пошта хабарларын тыңдау, әрі қарай жіберу немесе жауап беру.

  • Күнтізбелік ақпараттарды тыңдау.

  • Глобалдық мекенжайлық кітапта сақталған контактілерге немесе контактілердегі топқа кіру немесе нөмірлерін теру.

  • Жиналыс шақыруларын қабылдау немесе болдырмау.

  • Қоңырау шалушыға қол жетімді еместігіңізді білдіру үшін дауыс пошта хабарын орнату.

  • Қауіпсіздік теңшелімдері мен жеке параметрлерді орнату.

Қосымша ақпаратты Outlook қалтасының қайсысының Outlook Voice Access ортақ хабарлауымен оқылатынын теңшеу бөлімінен қараңыз.

 • Outlook Voice Access бағдарламасын пайдалану арқылы топтық мекенжай тағайындау.    Exchange 2007 тіркелгісімен Outlook Voice Access бағдарламасында телефонның пайдаланушы интерфейсін немесе дауыс пайдаланушы интерфейсін электрондық пошта және дауыс хабарларын жеткізу үшін пайдалануға болады. Тек бір электрондық пошта хабарламасын жеке контактілердегі бір ғана пайдаланушыға, каталогтан бірнеше алушыларға әр бір алушыны бір-бірден қосу арқылы немесе глобалдық мекенжайлық кітаптың тарату тізімінің атауын қосу арқылы жіберуге болады. Exchange 2010 тіркелгісімен, сонымен қатар, электрондық пошта және дауыс хабарларын жеке контактілерде сақталған бір топ пайдаланушыларға жіберуге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×