Microsoft Exchange Ортақ Хабарламасына Кіріспе

Бұл мүмкіндік сізден Microsoft Exchange Server 2007 тіркелгісін пайдалануды талап етеді. Көптеген үй және жеке тіркелгілер Microsoft Exchange тіркелгісін пайдаланбайды. Осы пәрмендердің бар болуы үшін Exchange 2007 әкімшіңіздің Ортақ Хабарлама параметрін іске қосуы қажет.

Тіркелгіңіз Exchange 2007 Ортақ Хабарламасы (UM) іске қосылған кезде, сіз электрондық пошта, дыбыстық және факс хабарларын жеке Exchange 2007 Келетін ішінде алуыңызға болады. Осы мақала Microsoft Office Outlook 2007 келесіні орындауға мүмкіндік беретін Ортақ Хабарламасы параметрлерін талқылайды:

 • Office Outlook 2007 Пошта пішіміне кірістірілген Microsoft Windows Media Player қолдану арқылы Оқу Аймағынан немесе хабар тізімінен дыбыстық хабарды ойнату.

 • Телефонда дыбыстық хабарды ойнату.

 • Жеке дауыстық пошта параметрлерін теңшеу.

Осы мақалада

Exchange Ортақ Хабарламасына арналған параметрлерді Office Outlook 2007 реттеу

Exchange Ортақ Хабарламасы: дауыстық пошта пішіні

Exchange Ортақ Хабарламасы: Телефонда ойнату

Exchange Ортақ Хабарламасына арналған параметрлерді Office Outlook 2007 реттеу

Үшінші тарап ортақ хабарлама шешімдері

Ертеде, көптеген үшінші тарап ортақ хабарлама шешімдері бар болған кезінде, дауыстық пошта бір жерде алынып, сақталатын. Ол телефонды қолдану арқылы алынатын немесе Office Outlook 2007 немесе Outlook Web Access тұтынғыш компьютерінен ойналуы үшін Келетін қалтасына бағытталатын. Егер ортақ хабарламасы хабар жіберу жүйесі дауыстық пошта деректемелерін сақтау үшін Exchange байланған болса да, дауыстық пошта жүйесі мен тұтынғыш компьютері жақын бірікпеген болды, сондықтан, қолданушыға мүлтіксіз дауыстық пошта қызметін қамтамасыз ете алмады.

Осылар сияқты дауыстық пошта орталарында, дауыстық пошта алғаныңызда, ол тіркеме ішіне салынған дауыстық пошта хабарымен бірге электронды пошта хабары ретінде келетін еді. Дауыстық пошта хабарларын ойнату және тыңдау үшін сізге Windows Media Player немесе басқа мультимедиа ойнатушысын қосу керек болатын. Office Outlook 2007 немесе Outlook Web Access тұтынғыш компьютері және үшінші тарап ортақ хабарлама жүйесі біріктірілмегендіктен, мультимедиа ойнатушы қолданбасын қолдану қажеттілігімен қатар, жеке дауыстық пошта параметрлерін Microsoft Outlook теңшей алмайтын едіңіз. Сізге жеке дауыстық пошта параметрлерін басқа қолданба немесе телефонды қолдану арқылы өзгертуге болатын еді.

Бұрынғы тұтынғыштар және Exchange

Егер сізде Ортақ Хабарламасы қосылған болса және сіз Office Outlook 2007 немесе Outlook Web Access Exchange 2007 ішіне кіретін нұсқасын қолданып жүрген болсаңыз, сізге Outlook, Outlook Web Access немесе Exchange бұрынғы нұсқаларын қолданатын Exchange қолданушыларына қарағанда, қосымша дауыстық пошта параметрлері берілетін. Outlook немесе Outlook Web Access бұрынғы нұсқаларының қолданушылары немесе Exchange бұрынғы нұсқасымен байланыс орнатушы қолданушылар дауыстық поштаны әлі де стандартты электронды поштаның дыбыстық файл тіркемесі (*.wav or *.wma) ретінде алады және қандай да бір дауыстық поштаны теңшеу параметрлерін алмайды.

Office Outlook 2007 Exchange Ортақ Хабарламасына арналған параметрлер

Қолданушының мүлтіксіз дауыстық пошта әсерін алуы үшін, Office Outlook 2007 және Exchange 2007 кіретін Outlook Web Access Exchange 2007 ОХ қосылған қолданушыларға дауыстық пошта параметрлерінің толық жиынтығын ұсынады. Бұл параметрлер қатарына көптеген дауыстық поштаны теңшеу параметрлері мен дыбыстық хабарды біріктірілген Windows Media Player қолдану арқылы Оқу Аймағынан немесе хабар тізімінен ойнату мүмкіндігі кіреді.

Ескерту : Біріктірілген мультимедиа ойнатушысын және параметрлерді қолдана алу үшін Windows Media Player 7.0 нұсқасынан бұрынғысын қолданбауыңыз қажет.

Ортақ Хабарламаның Office Outlook 2007 параметрлері Office Outlook 2007 қондырылғаннан соң кіреді.

Office Outlook 2007 қондырылғаннан және Exchange Тіркелгіңізде ОХ қосылғаннан соң, Дауыстық пошта қойындысы дауыстық поштаны теңшеу параметрлерімен бірге Параметрлер тілқатысу терезесінде пайда болады.

Ескерту : Ортақ Хабарламасына арналған Office Outlook 2007 параметрлері тек Office Outlook 2007 бірге болады және Outlook бұрынғы нұсқаларында жоқ.

Дауыстық пошта қойындысын қолдану арқылы, сіздің телефон қатынасу нөмірлері мен дауыстық поштаның Телефон нөмірінде ойнату параметрі сияқты параметрлерді теңшеуіңізге болады және сіз дауыстық поштаға қатынасу ЖИН ысыру.

Ескерту : Office Outlook 2007 Дауыстық пошта қойындысы егер Exchange Тіркелгісінде Ортақ Хабарламасы қосылған болса ғана бар болады.

Ортақ Хабарламасына арналған Office Outlook 2007 параметрлерімен, сізде келесі мүмкіндіктер бар:

 • Дыбыстық хабарларды Outlook бағдарламасында тыңдау.

 • Жеке дауыстық пошта параметрлерін теңшеу.

 • Барлық дауыстық поштаны бір жерде қарау.

 • Дыбыстық және факс хабарларын Келетін қалтасындағы электрондық пошта хабарларын жаңа белгішелерді қолдану арқылы айыруға болады. Бұған жаңа электрондық пошта, дыбыстық және факс хабарларына арналған ерекше ескертпелер кіреді.

 • Дыбыстық хабардың ойналғанын немесе ойналмағанын анықтау.

 • Мәтіндік ұя ішінде дауыстық пошта хабарына аннотациялар қосу.

 • Жіберушінің байланыс мәліметі белгілі болғанда дыбыстық хабарға электрондық пошта хабарымен жауап беру.

 • Алынған телефон нөмірлерін мәтінмәндік мәзірді қолдану арқылы Істес кісілер қалтасына қосу.

Беттің жоғарғы жағы

Exchange Ортақ Хабарламасы: дауыстық пошта пішіні

Дауыстық пошта пішіні

Office Outlook 2007 дауыстық пошта пішіні әдепкі электрондық пошта хабары пішініне ұқсайды бірақ сізге қосымша әрекеттер жасауға мүмкіндік береді. Сізге дыбыстық хабарларды ойнатуға, тоқтатуға немесе тоқтата тұруға, хабарларды телефонда ойнатуға немесе дыбыстық хабарға жазбалар қосуға және өңдеуге болады. Дауыстық пошта пішініне ендірілген Windows Media Player және жазбалар қосуға арналған жер кіреді. Ендірілген Windows Media Player және жазбалар арналған жер дыбыстық хабарды алдын ала қарағаныңызда Шарлау аумағында немесе дыбыстық хабарды ашқаныңызда бөлек терезеде бейнеленеді.

Шарлау аумағындағы дауыстық пошта басқару элементтері

Дауыстық пошта пішіні параметрлері

Дауыстық пошта пішіні сізге дыбыстық хабарды ойнату, дыбыстық хабарды телефонда ойнату немесе жазбалар қосу сияқты әрекеттер тілдесуін береді. Егер Exchange Тіркелгіңіз Ортақ Хабарламасына қосылмаса, дауыстық пошта хабарлары тіркемелер ретінде алынады және дауыстық пошта пішіні параметрлері болмайды.

 • Ойнату     Ойнату нұқу арқылы, дыбыстық хабарларды компьютер рупорлар немесе құлаққаптар қолдану арқылы ойнатуыңызға және тыңдауыңызға болады. Ойнату нұқығаннан соң, Windows Media Player хабарды ойнатады.

 • Телефонда ойнату     Телефонда ойнату нұқығанда, таңдалған дыбыстық хабар сіз көрсеткен телефон нөмірінде ойнайды. Телефонда ойнату нұқығаннан соң, Телефонда ойнату параметрін теңшеуіңіз және бақылауыңыз үшін Телефонда ойнату тілқатысу терезесі пайда болады.

 • Ескерімдерді өңдеу      құралдар тақтасында Ескерімдерді өңдеу нұқығанда, дауыстық пошта хабары ашылады және жазбаларды немесе аңғартпаларды Ескерімдер мәтін ұясына қосуыңызға немесе өңдеуіңізге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Exchange Ортақ Хабарламасы: Телефонда ойнату

Телефонда ойнату дегеніміз не?

Телефонда ойнату параметрі сізге телефонда дыбыстық хабарларды ойнатуға мүмкіндік береді. Дауыстық поштаны компьютер рупорлары арқылы тыңдаудың баламасы ретінде, телефонды қолдана отырып дауыстық пошта хабарын қайтадан ойнатуыңызға болады. Бұған үй, жұмыс немесе ұялы телефон кіреді. Офистік орында отыратын, ортақ компьютерді немесе дыбыс функциясы қосылмаған компьютерді қолданатын немесе құпия дыбыстық хабарды тыңдайтын жағдайларда, телефон қолданудың қосымша құпиялылық болуын қалауыңыз мүмкін.

Office Outlook 2007 дауыстық пошта пішіні Телефонда ойнату құралдар тақтасы параметрін нұқығанда, Телефонда ойнату тілқатысу терезесі пайда болады. Телефонда ойнату тілқатысу терезесі Нөмір теру ұясында нөмірді енгізу немесе жақында қолданған нөмірлер тізіміндегі нөмірді нұқу, қоңырауды бастау мен аяқтау және қоңырауды бақылау үшін күй хабары сияқты параметрлерді қамтамасыз етеді.

Ескерту : Бір мезетте тек бір дыбыстық хабары ойнатылады. Егер сіз алдыңғы қоңыраудың жүріп жатқан кезінде екінші Телефонда ойнату қоңырауын бастауға талпынсаңыз, қате туралы хабар пайда болады.

Телефон нөмірлерінде Ойнату

Ең жақында қолданылған телефон нөмірінің тізімі

Жақында көп қолданған телефон нөмірлерінің тізімін Телефонда ойнату тілқатысу терезесінде көруіңізге болады. Дауыстық пошта қойындысында көрсетілген телефон нөмірі әрдайым жоғарғы енгізу ретінде бейнеленеді және негізгі нөмір ретінде өздіктік түрде таңдалады. Қоңырау шалу үшін басқа телефон нөмірлерін таңдауға ашылмалы мәзірді қолдануыңызға болады. Бұл параметр Exchange 2007 Outlook Web Access бағдарламасында жоқ.

Телефонда ойнату параметрлері

Телефонда ойнату тілқатысу терезесі Нөмір теру мен Ажырату параметрлерін шығарады. Телефонда ойнату тілқатысу терезесі ашылғанда, Нөмір теру бар, ал Ажырату жоқ. Қоңырау жасалғаннан соң, Нөмір теру қоңырау бітпейінше болмайды. Қоңырауды Ажырату нұқу немесе телефонды қою арқылы аяқтауға болады. Телефонда ойнату тілқатысу терезесін жабу мен қоңырауды аяқтау үшін Жабу нұқыңыз.

Тақырып, Жіберілген және Күй

Телефонда ойнату тілқатысу терезесінің төменгі бөлігі дыбыстық хабардың тақырыбын, жіберілген күні мен уақытын және қоңыраудың ағымдағы күйі жайындағы хабарды бейнелейді. Телефонда ойнату параметріне қатысты қателер де осында бейнеленеді.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×