Mac 2011 жүйесіне арналған Outlook бағдарламасына ақпаратты импорттау

Электрондық пошта хабарларын, контактілерді және басқа itemsді Outlook бағдарламасына Windows үшін Outlook және Entourage басқа бағдарламалардан импорттай аласыз.

Note: Егер хабарларыңыз (Microsoft Exchange account, POP немесе IMAP тіркелгісіне арналған) электрондық пошта серверінде сақталса, бұл тіркелгілерді Outlook бағдарламасында орнатып, кейін оларды импорттаудың орнына хабардды жүктей аласыз.

Төмендегілердің кез келген біреуін орындаңыз:

Outlook деректер файлын (.pst немесе .olm) импорттау

Windows үшін Outlook деректер файлын (.pst) немесе Outlook for Mac Data File (.olm) импорттай аласыз. Бұл деректер файлдары бірнеше элемент түрлері бар үлкен деректер көлемін қамтуы мүмкін. Outlook деректер файлдары мұрағат ретінде немесе деректерді компьютерлер арасында тасымалдау үшін жиі пайдаланылады.

 1. Mac үшін Outlook бағдарламасындағы Файл мәзірінен Импорттау тармағын басыңыз.

 2. Outlook деректер файлы тармағын басып, оң жақ көрсеткіні түртіңіз.

 3. Деректер файлының түрін таңдап, оң жақ көрсеткіні басыңыз.

 4. Компьютердегі деректер файлына өтіп, кейін Импорттау тармағын басыңыз.

 5. Импорттау процесі аяқталған соң, Дайын түймешігін басыңыз.

  Импортталған элементтер Менің компьютерімде тармағының астындағы navigation paneнда көрсетіледі.

  Note: Mac үшін Outlook тек Outlook (Windows жүйесіне арналған) 2003 және одан кейінгі нұсқалардағы жеке қалталарының стандартты пішімі болып табылатын Unicode негізіндегі .pst файлдарын ғана импорттай алады. Outlook 97-2002 жеке қалталар файлы ретінде белгілі ANSI пішіміндегі .pst файлдары деректерді 97-2002 нұсқаларындағы Windows үшін Outlook бағдарламасында сақтау үшін стандартты жеке қалта болды. Бұл файл пішімі Mac үшін Outlook бағдарламасына импорттала алмайды. ANSI пішіміндегі .pst файлының ескі нұсқасы болса, бұл файлды жаңа файл пішіміне түрлендірудің автоматтандырылған іс рәсімі жоқ. Дегенмен, Windows 2003 немесе одан кейінгі нұсқасы үшін Microsoft Outlook бағдарламасында жаңа Outlook деректер файлын (.pst) жасап, кейін элементтерді ескі файлдан жаңасына импорттай аласыз. Кейін жаңа .pst файлын Mac үшін Outlook бағдарламасына импорттауға болады. .pst файлдарын жасау және элементтерді импорттау туралы қосымша ақпарат қажет болса, Windows үшін Outlook бағдарламасының өз нұсқаңыздағы Анықтаманы қараңыз.

Entourage ақпаратын мұрағаттан немесе алдыңғы нұсқасынан импорттау

Entourage 2004, Entourage 2008 немесе Entourage 2008 веб-қызметтер шығарылымынан электрондық пошта хабарламалары, контактілер және оқиғалар сияқты ақпаратты импорттауға болады. Сондай-ақ, .rge кеңейтімі бар Entourage мұрағатынан да импорттауға болады.

 1. Mac үшін Outlook бағдарламасындағы Файл мәзірінен Импорттау тармағын басыңыз.

 2. Мұрағат немесе алдыңғы нұсқадағы Entourage ақпараты тармағын түртіп, оң көрсеткі түймешігін басыңыз және нұсқауларды орындаңыз.

  Notes: 

  • Егер Entourage бағдарламасымен бірге Microsoft Exchange account пайдаланылса, импорттау процесі аяқталғаннан кейін Exchange трікелгісіндегі барлық элементтер Exchange серверінен жүктеледі. Exchange тіркелгісіне қатысты кез келген ережелер немесе кестелері Outlook бағдарламасында қайта теңшелуі тиіс.

  • Entourage 2004 немесе Entourage 2008 бағдарламасындағы элементтер импортталған жағдайда Exchange тіркелгісіндегі элементтердің санаты бойынша ақпарат Outlook бағдарламасына импортталмайды. Алайда, Entourage 2008 веб-қызметтік шығарылымы пайдаланылса, санат туралы ақпарат Exchange серверінен жүктеледі.

  • Outlook Жоба орталығын қамтымайды. Entourage бағдарламасындағы Жоба орталығын пайдаланып, кейін Entourage ақпаратын Outlook бағдарламасына импорттасаңыз, Жоба орталығының байланыстары санаттарға түрлендіріледі. Мысалы, егер itemsді «Анықтамалық тізім» деп аталатын жобаға қоссаңыз, бұл элементтер Outlook бағдарламасында «Анықтамалақ тізім» деп аталатын санатқа тағайындалады. Жобаларды ұйымдастыруда пайдаланыла алатын Outlook бағдарламасының мүмкіндіктері туралы ақпарат алу үшін Outlook бағдарламасында қолжетімсіз Жоба орталығы бөлімін қараңыз.

  • Entourage бағдарламасындағы жеке көріністер, іздеу параметрлері және оқиғаны тасымалдау уақыты туралы ақпарат Outlook бағдарламасына импортталмайды. Outlook оқиғалары ешбір тасымалдау уақыты туралы ақпаратты қамтымайды.

Контактілерді мәтіндік файлдан импорттау

Outlook CSV файлы деп аталатын, мәтіндік файлдың арнайы түрінде сақталатын контактілерді импорттай алады. CSV файлында үтірлер немесе шегініс арқылы бөлінген элементтер қамтылған. Көптеген электрондық пошта қызметтері және электрондық пошта бағдарламалары байланыс ақпаратын мәтіндік файлға экспорттай алады. Контактілерді мәтіндік файлға экспорттау жолын білу үшін, электрондық пошта қызметінің немесе контактілер бағдарламасының Анықтамасын қараңыз.

 1. Элементтер экспортталатын электрондық пошта қызметі немесе бағдарламасында контактілерді мәтіндік файл ретінде экспорттап, мәтіндік файлды кейін Mac құрылғыңызға сақтаңыз.

  Note: Егер жазбалар өрісіне бар контактілер экспортталса, жазбалардан қайтарылған абзацты жою арқылы ақаулардың алдын алуға болады.

 2. Mac үшін Outlook бағдарламасындағы Файл мәзірінен Импорттау тармағын басыңыз.

 3. Мәтіндік файлдағы контактілер немесе хабарлар тармағын басып, оң көрсеткі түймешігін басыңыз.

 4. Контактілерді шегініс немесе үтірлермен бөлінген мәтіндік файлдан импорттау тармағын басып, оң жақ көрсеткі түймешігін басыңыз.

 5. Импортталатын мәтіндік файлға өтіп, Импорттау тармағын басыңыз.

  Контактілерді импорттау экранындағы Салыстырылған өрістер терезесінде Outlook бағдарламасымен салыстырылған өрістер көрсетіледі. Салыстырылған өрістер терезесінің сол жақ бағанында Outlook бағдарламасында қолжетімді болатын өрістер көрсетіледі. Терезедегі оң жақ бағанда импортталған мәтіндік файлының өрістері көрсетіледі.

 6. Салыстырылмаған өрістер терезесіндегі өрістерді Салыстырылған өрістер терезесінің оң жақ бағанына апарыңыз. Мысалы, «Жұмыс телефоны» өрісін Салыстырылған өрістер терезесіндегі «Жұмыс телефоны 1» өрісінің жанындағы оң жақ бағанына апарыңыз.

  Сондай-ақ, өрістерді Салыстырылған өрістер терезесінің оң жақ бағаныны ішіне де апаруға болады.

 7. Басқа байланыс жазбаларын көру және деректердің дұрыс салыстырылғанын тексеру үшін, Келесі немесе Алдыңғы тармағын басыңыз.

  Tip: Деректер жоғалуын болдырмау үшін, Салыстырылмаған өрістерді "Жазбалар" ішіне импорттау құсбелгісін таңдаңыз.

 8. Өрістердің салыстырылуы аяқталғаннан кейін Импорттау тармағын басыңыз.

Контактілерді Apple мекенжайлық кітабынан импорттау

Контактілерді Apple мекенжайлық кітабынан vCard ретінде экспорттап, кейін контактілерді импорттау үшін vCard файлын Outlook бағдарламасына апаруға болады.

Tip: Apple мекенжай кітабынан контактілерді импорттауға балама ретінде Outlook контактілеріңіз үшін «Қызметтерді синхрондау» функциясын қосуға болады. «Қызметтерді синхрондау» функциясын қосу Outlook контактілерін Apple мекенжайлық кітабымен, MobileMe және Apple iSync қызметі орнатылған басқа бағдарламалар немесе құрылғылармен синхрондайды.

 1. Apple мекенжайлық кітабында экспортталатын контактілерді таңдап, таңдауыңызды жұмыс үстеліне апарыңыз.

  Контактілер барлық контактілер сақталатын vCard файлы ретінде сақталады.

 2. Mac үшін Outlook бағдарламасының navigation pane төменгі жағында Контактілер  Контактілерді қарау түймешігі тармағын басыңыз.

 3. vCard файлын жұмыс үстелінен Контактілер item list үстіне апарыңыз.

  Note: Apple мекенжайлық кітабындағы контакт топтары Outlook бағдарламасындағы санаттарға түрлендіріледі.

Қосымша ақпарат

Exchange тіркелгісін қосу

Тіркелгілерді қосу туралы

Entourage бағдарламасындағы элементтер пайда болмайды

Outlook элементтерін экспорттау немесе қолмен мұрағаттау

iCal немесе мекенжайлық кітабындағы элементтерді Outlook бағдарламасына импорттау

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×