Lync Web App жиналыс бөлмесін ашу

Lync 2013 бағдарламасына арналған Lync Web App бағдарламасындағы жиналыс бөлмесі қатысушылардың бейнелерін және ортақ пайдаланылған жиналыс мазмұнын қарау үшін бөлменің кеңдігі сияқты барлық жиналыс мүмкіндіктеріне жылдам кіру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Жиналыс бөлмесін шарлау үшін тінтуірді пайдалануға немесе сенсорлы экран құрылғысында болсаңыз, сенсорлы қимылдарды пайдалануға болады.

Жиналыс мүмкіндіктерінің көбіне қол жеткізу үшін белгішелер жиналыс бөлмесінің төменгі бөлігінде және бірнешеуі жиналыс бөлмесінің жоғарғы оң жағында орналасқан. Бөлменің төменгі сол жағында орналасқан белгішелермен жұмысты бастайық.

Жедел хабарлар

Жиналыс кезінде жиналысқа қатысушыларға жылдам хабарларды жіберуге болады. Дегенмен, хабарлар барлық қатысушыларға жіберіледі. Жылдам хабарларды жеке қатысушыларға жібере алмайсыз. Жылдам хабар алмасу терезесін ашу үшін хабар түймешігін таңдаңыз. Мәтінді теріп, хабарды жіберу үшін Enter пернесін басыңыз.

Жылдам хабар алмасу терезесін жабу үшін хабар түймешігін қайтадан таңдаңыз немесе терезенің жоғарғы жағындағы X түймешігін таңдаңыз. Жылдам хабар алмасу терезесін жиналыс бөлмесінің сол жақ бөлігіне бекіту үшін терезенің жоғарғы жағындағы көрсеткіні таңдаңыз.

Жылдам хабар алмасу түймешігіне апарған кезде көрсетілетін жылдам хабар алмасу терезесінің скриншоты

Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

Lync Web App бағдарламасынан жылдам хабарларды жіберу

Дыбысты басқару элементтері

Егер компьютер арқылы дыбыстытық жиналысқа компьютерге қосылған кірістірілген микрофонмен және динамикпен немесе құлақаспаппен қатысып жатсаңыз, дыбыс басқарулары мәзіріне кіру үшін телефон/микрофон түймешігін таңдаңыз. Осы мәзір арқылы дыбысты шығаруға/өшіруге, қоңырауды ұстауға, дыбыс құрылғысын өзгертуге және дыбысты басқаруға болады.

дыбыс түймешігіне көрсеткішті апарғанда көрсетілетін опциялардың скриншоты

Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

Lync Web App бағдарламасынан жиналысқа дыбысты және бейнені қосу

Жиналыс кезінде дыбыс және бейне параметрлерін басқару

Бейнені басқару құралдары

Камераңыз қосылған және орнатылған болса, бетпе-бет жиналыс әрекетін жүзеге асыру үшін басқа жиналыс қатысушыларымен бейнені ортақ пайдалану мүмкіндігін таңдауға болады. Бейнені алдын ала көру үшін камера түймешігін таңдаңыз. Бейнені ортақ пайдалануды қаласаңыз, Менің бейнемді бастау параметрін таңдаңыз.

бейне түймешігіне көрсеткішті апарғанда көрсетілетін опциялардың скриншоты

Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

Lync Web App бағдарламасынан жиналысқа дыбысты және бейнені қосу

Жиналыс кезінде дыбыс және бейне параметрлерін басқару

Мазмұнды ортақ пайдалану

Жиналыста баяндамашы болсаңыз, басқа қатысушылармен мазмұнды ортақ пайдалана аласыз. Монитор түймешігін таңдап, ортақ пайдалану үшін мазмұн түрін КӨРСЕТУ қойыншасынан таңдаңыз, мысалы, жеке компьютеріңіздің жұмыс үстелі, жеке компьютеріңіздегі ашық бағдарлама, PowerPoint көрсетілімі, барлық қатысушылар жаза алатын бос тақта немесе сауал. Жиналыста Lync 2013 пайдаланушылары бөліскен OneNote жазу кітапшаларын ашу үшін ONENOTE    қойыншасын пайдаланыңыз. Жиналыс қатысушылары өз компьютерлеріне жүктей алатын тіркемелерді жіберу үшін ТІРКЕМЕЛЕР қойыншасын пайдаланыңыз.

powerpoint және басқа ортақ пайдалану опцияларын көрсететін таңдалған көрсету қойындысы бар ортақ пайдалану мәзірінің скриншоты

Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

Lync Web App бағдарламасынан жұмыс үстелін және бағдарламаларды ортақ пайдалану

Lync Web App бағдарламасынан PowerPoint көрмесін ортақ пайдалану

Lync Web App бағдарламасындағы жиналыс жазбаларын өңдеу

Lync Web App бағдарламасында файл тіркемелерін тарату және сақтау

Қатысушыларды басқару

Баяндамашы болсаңыз, жиналыс кезінде қатысушылардың жиналысқа кіру басымдықтарын басқара аласыз. «Адамдар» түймешігін таңдаңыз. ҚАТЫСУШЫЛАР қойындысында бөлек топтарда тізімделген жиналыстың барлық баяндамашылары және қатысушыларын көресіз. Әрбір қатысушы атының жанында сәйкес белгіше арқылы көрсетілген олардың жылдам хабарын, дыбысын, бейнесін және ортақ пайдалану мүмкіндігін көресіз. Қатысушының басымдығын өзгерту үшін қатысушының атын тінтуірдің оң жағымен немесе екі рет түртіп, қатысушының опцияларын ашыңыз. Содан соң дыбысты шығару/өшіру, жою немесе қатысушыны баяндамашы не қатысушы ету әрекеттерін таңдауға болады.

Терезні жабу үшін Адамдар түймешігін қайтадан таңдаңыз немесе терезенің жоғарғы жағындағы X түймешігін таңдаңыз. Терезені жиналыс бөлмесінің сол жақ бөлігіне бекіту үшін терезенің жоғарғы жағындағы көрсеткіні таңдаңыз.

жылдам хабар алмасудың, дыбыстың, бейненің және ортақ пайдалану мүмкіндіктерінің қол жетімділігін көрсететін қатысушы атының қасындағы белгішелердің скриншоты

Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

Дыбыс, бейне және қатысушы параметрлерін басқару

Орналасу параметрлері

Жиналысқа қатысушылардың бейнелері немесе тұрақты суреттері көрсетілетін экран бөлігі жиынтық деп аталады. Жиынтықтың орнын өзгерту үшін Орналасуды бекіту түймешігін таңдаңыз. Жиынтық көрінісі, Баяндамашы көрінісі немесе Көрсетілім көрінісі параметрлерінен таңдауға болады.

үш опциясы бар орналасуды өзгерту мәзірінің скриншоты

Сондай-ақ, жиналыс терезесінің өлшемін үлкейтуге болады. Толық терезе режимін енгізу үшін Толық терезе түймешігін толық терезе түймешігінің скриншоты таңдаңыз. Windows операциялық жүйесі іске қосылатын компьютерлерде браузердің толық терезе режимін енгізу немесе одан шығу үшін F11 пернесін басыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

Дыбыс, бейне және қатысушы параметрлерін басқару

Жиналыс параметрлері

Жиналыс бөлмесінің жоғарғы оң жағында Опциялар түймешігін таңдаңыз. Көрсетілетін мәзірден жиналыс опцияларын өзгерту үшін Опциялар қойындысын басып, Lync жиналысына сілтеме, конференция коды және т.б. жиналыстың толық деректерін алу үшін Жиналыс жазбасы туралы ақпаратжәне Lync Web App туралы құжаттама және нұсқа ақпаратына қол жеткізу үшін Анықтама параметрін таңдаңыз.

Опциялар мәзірінің скриншоты

Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

Lync Web App параметрлерін орнату

Шарлау параметрлері

Сенсор және тінтуір арқылы шарлау режимдері арасында ауысу үшін қол белгішесін таңдаңыз. Lync Web App бағдарламасын сенсорлы экран құрылғысында пайдаланып жатсаңыз, сенсор режимі автоматты түрде қосылады.

опциялардың, сенсор редимінің және бөлектелген сенсор редимі бар анықтама түймешіктерінің скриншоты

Анықтама қажет пе?

Егер Lync Web App бағдарламасындағы мүмкіндік бойынша ақпарат қажет болса, желідегі құжаттаманың толық жинағына қол жеткізу үшін Анықтама түймешігін таңдаңыз.

Дыбыстан шығу

Жиналыстан тек компьютердің дыбыс бөлігін ажырату үшін Телефон тұтқасын телефон тұтқасы түймешігінің скриншоты түймешігін басыңыз. Мазмұнды әлі де көруге және ортақ пайдалануға және басқа қатысушылардың тұрақты суреттерін қарауға болады, бірақ бейнені қабылдай не жібере алмайсыз.

Жиналыстан шығу

Жиналыстан толығымен шығу үшін Жиналыстан шығу түймешігін таңдаңыз. Көрсетілетін диалогтық терезесінде жиналыстан шығатыныңызды растау үшін ОК түймешігін басыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×