LOOKUP функциясы

Жалғыз жол не бағанды қарап жатқан кезде іздеу және анықтама функцияларының бірін - LOOKUP функциясын пайдаланыңыз және екінші жол не бағандағы бірдей орыннан мәнді табыңыз.

Мысалы, автоматты бөлікке арналған бөлік нөмірін білесіз, бірақ оның құнын білмейсіз делік. Н1 ұяшығындағы авто бөлік нөмірін енгізген кезде Н2 ұяшығындағы бағаны қайтару үшін LOOKUP функциясын пайдалануға болады.

LOOKUP функциясын пайдалану әдістерінің мысалы

Бір жолды немесе бір бағанды іздеу үшін LOOKUP функциясын пайдаланыңыз. Жоғарыдағы мысалда біз D бағанындағы бағаларды іздеп жатырмыз.

Бір жол немесе баған іздеу үшін немесе бірнеше жолдар мен бағандарды (кесте сияқты) іздеу үшін VLOOKUP функциясын пайдаланыңыз. Бұл LOOKUP функциясының едәуір жақсартылған нұсқасы. VLOOKUP функциясын пайдалану жолы туралы осы бейнені қараңыз.

LOOKUP функциясын пайдаланудың екі жолы бар: Векторлық форма және Массив формасы

 • Векторлық форма: LOOKUP функциясының осы формасын бір жолдағы немесе бір бағандағы мәнді іздеу үшін пайдаланыңыз. Сәйкестендіргіңіз келетін мәндерді қамтитын ауқымды көрсету қажет болған кезде векторлық форманы пайдаланыңыз. Мысалы, 6-жолға дейінгі А бағанындағы мәнді іздеу қажет болған жағдайда.

  Вектор мысалы

 • Массив формасы: Массив формасы орнына VLOOKUP немесе HLOOKUP функциясын пайдалану ұсынылады. VLOOKUP функциясын пайдалану жолы туралы осы бейнені қараңыз. Массив формасы басқа электрондық кесте бағдарламаларымен үйлесімділік үшін ұсынылады, бірақ функционалдығы шектелген.

  Массив - іздеу қажет жолдар мен бағандардағы (мысалы, кесте) мәндер жиынтығы. Мысалы, 6-жолға дейінгі А және В бағанындағы мәнді іздеу қажет болған жағдайда. LOOKUP функциясы ең жақын сәйкестікті қайтарады. Массив формасы пайдалану үшін, деректеріңіз сұрыпталуы қажет.

  Массив болып табылатын кесте мысалы

Векторлық форма

LOOKUP функциясының векторлық формасы бір мәнге бір жол немесе бір баған ауқымын (вектор) іздейді және бір мәнді екінші бір жол немесе бір баған ауқымындағы сол орыннан қайтарады.

Синтаксис

LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

LOOKUP функциясының векторлық формасының синтаксисінде төмендегі аргументтер болады:

 • ізделетін_мән    Міндетті. Бірінші векторда LOOKUP функциясы іздейтін мән. Ізделетін_мән аргументі сан, мәтін, логикалық мән, мәнге сілтеме беретін атау немесе сілтеме болуы мүмкін.

 • ізделетін_вектор    Міндетті. Тек қана бір жолдан немесе бір бағаннан тұратын ауқым. Іздеу_векторы аргументіндегі мәндер мәтін, сандар немесе логикалық мәндер болуы мүмкін.

  Маңызды : Қарап_шығу_векторы ішіндегі мәндер реті: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; басқаша, LOOKUP дұрыс мәнді бермейді. Бас әріппен және кіші әріппен жазылған мәтін бір-біріне баламалы деп саналады.

 • result_vector    Міндетті емес. Тек бір жол не бағаннан тұратын ауқым. result_vector аргументінің өлшемі lookup_vector аргументімен бірдей болуы керек. Оның өлшемі бірдей болуы керек.

Ескертпелер

 • Егер LOOKUP функциясы ізделетін_мән аргументінен кіші мәнді немесе оған тең болатын ізделетін_мән аргументінен кіші мәнді немесе оған тең болатын іздеу_векторы аргументіндегі ең үлкен мәнді сәйкестендіреді.

 • Егер ізделетін_мән аргументі іздеу_векторы, аргументіндегі ең кіші мәннен кіші болса, LOOKUP LOOKUP функциясы #N/A қате мәнін береді.

Вектор мысалдары

LOOKUP функциясының жұмыс істеу әдісін үйрену үшін, өзіңіздің Excel электрондық кестеңізде осы мысалдарды тексеріп көруіңізге болады. Бірінші мысалда, келесіге ұқсайтын электрондық кестені аяқтағалы жатырсыз:

LOOKUP функциясын пайдалану мысалы

 1. Келесі кестедегі деректерді көшіріңіз және оны жаңа Excel жұмыс парағына қойыңыз.

  Осы деректерді А бағанына көшіру

  Осы деректерді В бағанына көшіру

  Жиілік

  4,14

  Түс

  қызыл

  4,19

  қызғылт сары

  5,17

  сары

  5,77

  жасыл

  6,39

  көк

 2. Әрі қарай, келесі кестедегі LOOKUP формулаларын жұмыс парағыңыздағы D бағанына көшіріңіз.

  Осы формуланы D бағанына көшіріңіз

  Мұнда бұл формула қызметі көрсетілген

  Мұнда нәтижесін көресіз

  Формула

  =LOOKUP(4.19, A2:A6, B2:B6)

  А бағанында 4.19 мәніні іздейді және бірдей жолдағы В бағанынан мәнді қайтарады.

  сарғылт

  =LOOKUP(5.75, A2:A6, B2:B6)

  А бағанында 5.75 мәнді іздейді, ең жақын кіші мәнді (5.17) сай етеді және бірдей жолдағы В бағанынан мәнді қайтарады.

  сары

  =LOOKUP(7.66, A2:A6, B2:B6)

  А бағанында 7.66 мәнді іздейді, ең жақын кіші мәнді (6.39) сай етеді және бірдей жолдағы В бағанынан мәнді қайтарады.

  көгілдір

  =LOOKUP(0, A2:A6, B2:B6)

  А бағанында 0 мәнді іздейді және қатені қайтарады, себебі 0 мәні А бағанындағы ең кіші мәнінен (4.14) кем.

  #Қ/Е

 3. Осы формулаларға арналған нәтижелерді көрсету үшін, оларды Excel жұмыс парағыңызда таңдап, F2 пернесін, содан кейін Enter пернесін басуыңыз қажет болуы мүмкін. Егер қажет болса, барлық деректерді көру үшін баған енін реттеңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Массив формасы

Кеңес : Массив формасы орнына VLOOKUP немесе HLOOKUP функциясын пайдалану ұсынылады. VLOOKUP функциясы туралы бейнені қараңыз, онда мысалдар ұсынылады. LOOKUP функциясының массив формасы басқа электрондық кесте бағдарламаларымен үйлесімділік үшін ұсынылады, бірақ функционалдығы шектеледі.

LOOKUP функциясының массив формасы берілген мәнді массивтің бірінші жолынан немесе бағанынан іздейді, бір мәнді жиынтық соңғы жолындағы немесе бағанындағы сол орыннан береді. Сәйкестендірілетін мәндер массивтің бірінші жолында немесе бағанында болса, LOOKUP функциясының осы формасы пайдаланылады.

Синтаксис

LOOKUP(lookup_value, массив)

LOOKUP функциясының массив формасының синтаксисінде төмендегі аргументтер болады:

 • ізделетін_мән    Міндетті. Жиымда LOOKUP функциясы іздейтін мән. Іздейтін_мән аргументі сан, мәтін, логикалық мән, мәнге сілтеме беретін атау немесе сілтеме болуы мүмкін.

  • Егер LOOKUP функциясы іздейтін_мән дәлелін таба алмаса, дәлелінен кіші мәнді немесе оған тең болатын іздейтін_мән дәлеліндегі ең үлкен мәнді пайдаланады.

  • Егер іздейтін_мән дәлелі бірінші жолдағы немесе бағандағы ең кіші мәннен кіші болса (жиым өлшеміне байланысты), LOOKUP функциясы #N/A қате мәнін береді.

 • жиым    Міндетті. «Іздейтін_мән» дәлелімен салыстырылатын мәтін, сандар немесе логикалық мәндер бар ұяшықтар ауқымы.

  LOOKUPфункциясының жиымдық формасы HLOOKUP немесе VLOOKUP функцияларына өте ұқсас. Айырмашылығы мынада: HLOOKUP функциясы іздейтін_мән дәлелін бірінші жолда іздейді VLOOKUP функциясы оны бірінші бағанда іздейді, ал LOOKUP функциясы оны жиымның өлшемдеріне байланысты іздейді.

  • Егер жиым биіктігіне қарағанда ендірек аумақты қамтыса (бағандардың саны жолдардың санынан көп), LOOKUP функциясы іздейтін_мән дәлелін бірінші жолда іздейді.

  • Егер жиым шаршы түрінде немесе еніне қарағанда биіктігі үлкен болса (жолдардың саны бағандардың санынан көп), LOOKUP функциясы оны бірінші бағанда іздейді.

  • HLOOKUP және VLOOKUP функцияларын пайдаланғанда, төменге немесе көлденеңінен көрсетуге болады, бірақ LOOKUP функциясы әрқашан жолдағы немесе бағандағы соңғы мәнді таңдайды.

   Маңызды : Жиым дәлеліндегі мәндер артуы бойынша орналасуға тиіс: ...,-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Я, FALSE, TRUE; болмаса, LOOKUP функциясы дұрыс мәнді бермеуі мүмкін. Бас әріппен және кіші әріппен жазылған мәтін бір-біріне баламалы деп саналады.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×