InfoPath 2013 үшін пернелер тіркесімдері

Бұл анықтама тақырыбы Microsoft InfoPath 2013 бағдарламасындағы жалпы тапсырмалар үшін пернелер тіркесімдерін сипаттайды. Бұл пернелер тіркесімдері АҚШ пернетақта схемасына сәйкес. Басқа пернетақта схемаларындағы пернелер АҚШ пернетақта схемасындағы пернелерге дәл сәйкес келмеуі мүмкін.

Пернелер тіркесімінде екі немесе одан да көп пернелер бір мезгілде басылатын болса, пернелер қосу белгісімен (+) бөлінеді. Пернелер тіркесімінде бір перненің артынан іле-шала екінші перне басылатын болса, пернелер үтірмен (,) бөлінеді.

Бұл мақалада

InfoPath пішінін толтыру

InfoPath бағдарламасында пішіндерді толтыру

Пішімделген мәтін басқару элементіндегі мәтінді пішімдеу

InfoPath пішінін веб-браузерде толтыру

InfoPath Designer бағдарламасында пішінді құрастыру

Пішін үлгісіндегі мәтінді пішімдеу

Орналасу кестелерімен жұмыс істеу

Түзетулер енгізу және өзгертулерді сақтау

Пішін үлгісін алдын ала қарау

Анықтама алу

Диалогтық терезелерді пайдалану

Диалогтық терезелердегі параметрлерге қатынасу және таңдау

Диалогтық терезедегі жолақтарды пайдалану.

InfoPath пішінін толтыру

Беттің жоғарғы жағы

InfoPath бағдарламасында пішіндерді толтыру

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Қойындылар ретіндегі келесі басқару элементіне өту.

Tab

Қойындылар ретіндегі алдыңғы басқару элементіне өту.

SHIFT+TAB

Жоғарыдағы басқару элементіне өту.

ALT+UP

Төмендегі басқару элементіне өту.

ALT+DOWN

Күнді таңдау басқару элементі: күнтізбені көрсету.

Төмен көрсеткі

Қате бар келесі өріске өту.

CTRL+SHIFT+O

Ағымдағы өрісте қате бар болса, қате туралы мәліметтерді алу.

CTRL+SHIFT+I

Қолдайтын басқару элементі үшін виджет мәзірін көрсетеді.

ALT+SHIFT+F10

Қайталама кесте/қайталама бөлім: басқару элементінің ішінде болғанда жолды немесе бөлімді қосу.

CTRL+ENTER

Беттің жоғарғы жағы

Пішімделген мәтін басқару элементіндегі мәтінді пішімдеу

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Бүкіл пішімдеуді жою.

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Бөлектелген мәтінге қалың пішімдеуді қолдану немесе жою

CTRL+B

Бөлектелген мәтіннен көлбеу пішімдеуді қолдану немесе жою

CTRL+I

Бөлектелген мәтіннен астын сызылған пішімдеуді қолдану немесе жою

CTRL+U

Бөлектелген мәтінді сызу немесе ол сызықты жою.

ALT+SHIFT+K

Таңдалған мәтінге жол үстілік таңба пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+SHIFT+ТЕҢДІК БЕЛГІСІ

Бөлектелген мәтінге жол астылық таңба пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+ТЕҢДІК БЕЛГІСІ

Таңдалған мәтіннен қалыпты мәнерді қолдану.

CTRL+SHIFT+N

Бөлектелген мәтіннен тақырып мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+1

Бөлектелген мәтіннен 1-тақырып мәнерін қолдану

ALT+CTRL+2

Бөлектелген мәтіннен 2-тақырып мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+3

Бөлектелген мәтіннен белгі мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+4

Бөлектелген мәтіннен баған белгісі мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+5

Бөлектелген мәтіннен сипаттама мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+6

Бөлектелген абзацқа таңбалаушы тізім пішімдеуін қолдану немесе жою.

CTRL+SHIFT+L

Ежеге сол жақ шегіністі қолдану.

CTRL+M

Еженің сол жақ шегінісін жою.

CTRL+SHIFT+M

Бөлектелген абзацты ені бойынша туралау.

CTRL+J

Бөлектелген абзацты оң жақ шетпен туралау.

CTRL+R

Бөлектелген абзацты ортасы бойынша туралау.

CTRL+E

Бөлектелген абзацтыні сол жақ шетпен туралау.

CTRL+L

Бөлектелген мәтіннің қаріп өлшемін үлкейту.

CTRL+SHIFT+ҮТІР

Бөлектелген мәтіннің қаріп өлшемін азайту.

CTRL+SHIFT+НҮКТЕ

Бөлектелген мәтіннің қаріп өлшемін 1 өлшемге көбейту.

CTRL+[

Бөлектелген мәтіннің қаріп өлшемін 1 өлшемге төмендету.

CTRL+]

Қаріп тапсырмалар аймағын ашу.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Ежені оңнан солға мәтін бағытына ауыстыру.

CTRL+ОҢ ЖАҚ SHIFT

Ежені солдан оңға бағытына ауыстыру.

CTRL+СОЛ ЖАҚ SHIFT

Беттің жоғарғы жағы

InfoPath пішінін веб-браузерде толтыру

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Қайталама бөлімнің басқару элементіне бөлім қосу.

CTRL+ENTER

Қайталама бөлімнің басқару элементінен бөлімді жою.

CTRL+DEL

Қайталама кестенің басқару элементіне жол қосу

CTRL+ENTER

Қайталама кестенің басқару элементінен жолды жою.

CTRL+DEL

Ағымдағы пішін көрінісінде қателер бар өрістерді шарлау.

CTRL+SHIFT+O

Қатесі бар өріс үшін қате туралы ақпаратты алу.

CTRL+SHIFT+I

Фокусты веб таспадағы қойындыларға жылжыту.

CTRL+[

Веб таспадағы қойындыны таңдау.

Enter

Фокусты соңғы рет пайдаланған веб таспа түймешігіне жылжыту.

CTRL+]

Фокусты веб таспадағы бетке қайтару.

Esc

Келесі пішімделген мәтін пәрмені (фокусты пішімделген мәтін ұясынан пішімделген мәтін құралдар тақтасына жылжытады).

CTRL+1

Келесі пішімделген мәтін пәрмені (фокусты пішімделген мәтін ұясынан пішімделген мәтін құралдар тақтасына жылжытады).

CTRL+'

Windows аралық сақтағышына қиып алу.

CTRL+X

Windows аралық сақтағышына көшіру.

CTRL+C

Windows аралық сақтағышынан қою.

CTRL+V

Clear format.

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Соңғы әрекетті болдырмау.

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайтару.

CTRL+Y

Кестені кірістіру үшін жаңа терезе ашу.

CTRL+ALT+T

Ұяшықтарды бөлу.

CTRL+ALT+S

Ұяшықтарды біріктіру.

CTRL+ALT+M

Еренсілтеме кірістіру үшін жаңа терезе ашу.

CTRL+K

Сурет кірістіру үшін жаңа терезе ашу.

CTRL+SHIFT+G

Қаріпті таңдау.

CTRL+SHIFT+F

Қаріп өлшемін өзгерту.

CTRL+SHIFT+P

Мәтінге қалың қаріп мәнерін қолдану.

CTRL+B

Мәтінге көлбеу қаріп мәнерін қолдану.

CTRL+I

Мәтіннің астын сызу.

CTRL+U

Мәтінді сол жақ жиегі бойынша туралау.

CTRL+L

Мәтінді оң жақ жиегі бойынша туралау.

CTRL+R

Мәтінді ортасы бойынша туралау.

CTRL+E

Нөмірленген тізімді енгізу.

CTRL+SHIFT+E

Таңбалауыш тізімін енгізу.

CTRL+SHIFT+L

Жол шегінісін азайту.

CTRL+SHIFT+M

Жол шегінісін ұлғайту.

CTRL+M

Мәтін түсін өзгерту.

CTRL+SHIFT+C

Мәтінді бөлектеу.

CTRL+SHIFT+W

Мәтіннің бағытын солдан оңға қарай ауыстыру.

CTRL+SHIFT+>

Мәтіннің бағытын оңнан солға қарай ауыстыру.

CTRL+SHIFT+<

Беттің жоғарғы жағы

InfoPath Designer бағдарламасында пішінді құрастыру

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Жаңа пішін үлгісін құрастыру.

CTRL+SHIFT+D

Құрастырушы тәртібінде ашу диалогтық терезесін ашу.

CTRL+O немесе CTRL+F12

Жасақтау тапсырмалары тапсырмалар аумағын көрсету.

ALT+N

Ескерту :  Егер Жұмысты бастау диалогтық терезесі ашық болса, TAB пернесін Пішінінің үлгісін жасақтау пәрменін таңдағанша басыңыз. Содан кейін ENTER пернесін басыңыз.

Ағымдағы пішін үлгісін алдын ала қарау.

CTRL+SHIFT+B

Сөзді немесе фразаны табу.

CTRL+F

Сөзді немесе фразаны ауыстыру.

CTRL+H

Бөлектелген мәтінді немесе элементті қиып алу.

CTRL+X

Бөлектелген мәтінді немесе элементті көшіру.

CTRL+C

Мәтінді немесе элементті қою.

CTRL+V

Ағымдағы пішін үлгісін басып шығару.

CTRL+P

Бөлектелген басқару элементінің сипаттарын көрсету.

ALT+ENTER

Бұрынғы басқару элементін таңдау.

CTRL+< (азырақ белгісі) немесе SHIFT+TAB

Келесі басқару элементін таңдау.

CTRL+> (үлкен белгісі) немесе TAB

Еренсілтемені кірістіру.

CTRL+K

Еженің басына дейін бөлектеу.

CTRL+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Еженің соңына дейін бөлектеу.

CTRL+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Мәтінді, суретті немесе өрісті бір жол жоғары немесе бір жол төмен бөлектеу.

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жол үзілімін кірістіру.

SHIFT+ENTER

Евро белгісін кірістіру.

CTRL+ALT+E

Беттің жоғарғы жағы

Пішін үлгісіндегі мәтінді пішімдеу

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Бүкіл пішімдеуді жою.

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Бөлектелген мәтінге қалың пішімдеуді қолдану немесе жою.

CTRL+B

Бөлектелген мәтіннен көлбеу пішімдеуді қолдану немесе жою.

CTRL+I

Бөлектелген мәтіннен астын сызылған пішімдеуді қолдану немесе жою.

CTRL+U

Бөлектелген мәтінді сызу немесе ол сызықты жою.

ALT+SHIFT+K

Таңдалған мәтінге жол үстілік таңба пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+SHIFT+ТЕҢДІК БЕЛГІСІ

Бөлектелген мәтінге жол астылық таңба пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+ТЕҢДІК БЕЛГІСІ

Таңдалған мәтіннен қалыпты мәнерді қолдану.

CTRL+SHIFT+N

Бөлектелген мәтіннен тақырып мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+1

Бөлектелген мәтіннен 1-тақырып мәнерін қолдану

ALT+CTRL+2

Бөлектелген мәтіннен 2-тақырып мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+3

Бөлектелген мәтіннен белгі мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+4

Таңдалған мәтіннен баған белгісі мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+5

Бөлектелген мәтіннен сипаттама мәнерін қолдану.

ALT+CTRL+6

Бөлектелген абзацқаге таңбалаушы тізім пішімдеуін қолдану немесе жою.

CTRL+SHIFT+L

Ежеге сол жақ шегіністі қолдану.

CTRL+M

Еженің сол жақ шегінісін жою.

CTRL+SHIFT+M

Бөлектелген абзацты ені бойынша туралау.

CTRL+J

Бөлектелген абзацты оң жақ шетпен туралау.

CTRL+R

Бөлектелген абзацты ортасы бойынша туралау.

CTRL+E

Бөлектелген абзацты сол жақ шетпен туралау.

CTRL+L

Бөлектелген мәтіннің қаріп өлшемін үлкейту.

CTRL+SHIFT+ҮТІР

Бөлектелген мәтіннің қаріп өлшемін азайту.

CTRL+SHIFT+НҮКТЕ

Бөлектелген мәтіннің қаріп өлшемін 1 өлшемге көбейту.

CTRL+[

Бөлектелген мәтіннің қаріп өлшемін 1 өлшемге төмендету.

CTRL+]

Қаріп тапсырмалар аймағын ашу.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Ежені оңнан солға мәтін бағытына ауыстыру.

CTRL+ОҢ ЖАҚ SHIFT

Ежені солдан оңға бағытына ауыстыру.

CTRL+СОЛ ЖАҚ SHIFT

Беттің жоғарғы жағы

Орналасу кестелерімен жұмыс істеу

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Бағанның енін жиегінен сол жақ таман өзгертіп басқа бағандардың енін өзгертпей қалдыру.

Баған жиегін жылжытқан кезде SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

Жиектің үсті мен астындағы жолдардың биіктігін өзгерту, басқа жолдардың биіктігін өзгертпей.

Жол жиегін жылжытқан кезде SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

Ескерту :  Өлшемі ең аз биіктігіне орнатылған жолдар үшін бұл тіркесім жиектің үстіндегі жолдың биіктігін өзгертеді. Жолдың ең аз биіктігін жол ішінде мәтін немесе басқару элементтері бар немесе жоқ болуы сияқты бірнеше фактор анықтайды.

Барлық жол немесе бағандардың биіктігінің яки енінің өлшемін бірдей ету.

Жол немесе бағанның жиегін жылжытқанда ALT пернесін басып тұрыңыз.

Кесте ішінде бұрынғы немесе келесі ұяшықтар арасында жылжу.

TAB немесе SHIFT+TAB

TAB пернесі меңзер соңғы жолдың соңғы ұяшығында кезде бассаңыз, кестеге жаңа жолды қосады.

Кесте ұяшығын таңдау немесе таңдауды болдырмау.

F2

Беттің жоғарғы жағы

Түзетулер енгізу және өзгертулерді сақтау

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Келесі емле қатесін немесе грамматикалық қатені табу.

ALT+F7

Ескерту : Енгізу кезінде емлені тексеру құсбелгісі қойылған болуы керек (ALT+T пернелер тіркесімін басып, ОК пернесін басыңыз).

Ағымдағы пішін үлгісін сақтау немесе жариялау.

ALT+SHIFT+F2

Ескерту : Бұл тіркесім пішін үлгіңізді сақтау немесе жариялаудың бірін таңдап алу мүмкіндігін беретін диалогтық терезесін ашады. Егер осы диалогтық терезе келешекте жасырылуы таңдалса, ALT+SHIFT+F2 пернелерін басу Басқаша сақтау диалогтық терезесін бейнелейді.

Соңғы әрекетті болдырмау.

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайталау.

CTRL+Y

Ағымдағы пішін үлгісін сақтау.

CTRL+S

Ағымдағы пішін үлгісін алу үшін Басқаша сақтау диалогтық терезесін ашу.

SHIFT+F12 немесе ALT+SHIFT+F2

Беттің жоғарғы жағы

Пішін үлгісін алдын ала қарау

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Алдын ала қарап алу диалогтық терезесін көрсету.

ALT+F, V

Келесі бетке жылжыту.

ALT+ОҢҒА КӨРСЕТКІ

Алдыңғы бетке жылжыту.

ALT+ СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Пішін үлгісін үлкейтіп көру үшін ірілеу.

ALT+ТЕҢДІК БЕЛГІСІ

Пішін үлгісін көбірек бөлімдерін көру үшін кішілеу.

ALT+СЫЗЫҚШЫҚ

Беттің жоғарғы жағы

Анықтама алу

Анықтама терезесі бүкіл Microsoft Office анықтама мазмұнына кіруге мүмкіндік береді. Анықтама терезесі тақырыптарды және басқа анықтама мазмұнын көрсетеді.

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Анықтама терезесін ашу.

F1

Ескерту :  Егер ағымдағы анықтама тақырыбы белсенді терезе бомласа, F6 пернесін басып, CTRL+P пернелер тіркесімін басыңыз.

Анықтама терезесін жабу.

ALT+F4

Анықтама терезесі мен белсенді бағдарлама арасында ауысу.

ALT+TAB

Келесі элементті таңдау.

TAB

Алдыңғы элементті таңдау.

SHIFT+TAB

Таңдалған элементтер үшін әдепкі әрекеттерді орындау.

ENTER

Шолу Бағдарлама атауы Анықтама тармағында келесі немесе алдыңғы элементтерді таңдау.

TAB немесе SHIFT+TAB

Шолу Бағдарлама атауы Анықтама тармағында таңдалған элементті шығарып алу немесе тасалау.

ENTER

Тақырыптың жоғарғы жағында Бәрін көрсету немесе Барлығын жасыру сияқты келесі жасырын мәтінді немесе гиперсілтемені таңдау.

TAB

Алдыңғы жасырын мәтінді немесе гиперсілтемені таңдау

SHIFT+TAB

Таңдалған Бәрін көрсету, Бәрін жасыру, жасырын мәтін немесе гиперсілтеме үшін әрекетті орындау.

ENTER

Алдыңғы анықтама бөліміне (Артқа түймешігі) оралу.

ALT+СОЛҒА КӨРСЕТКІ немесе BACKSPACE

Келесі анықтама бөліміне (Алға түймешігі) жылжу.

ALT+ОҢҒА КӨРСЕТКІ

Қазіргі уақытта көрсетілген анықтама бөлімі бойынша аздап жоғары немесе төмен жылжу.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Қазіргі уақытта көрсетілген анықтама бөлімінде үлкен мөлшерлерде жоғары немесе төмен жылжу.

PAGE UP, PAGE DOWN

Анықтама терезесінің пәрмендер мәзірін көрсету. Бұл анықтама терезесінде белсенді фокус болуын қажет етеді (F1 пернесін басыңыз).

SHIFT+F10

Соңғы әрекетті тоқтату (Тоқтату түймешігі).

ESC

Терезені жаңарту (Жаңарту түймешігі).

F5

Ағымдағы анықтама бөлімін басып шығару.

CTRL+P

Байланыс күйін өзгерту.

F6, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Анықтама терезесіндегі аумақтар арасында ауысу. Мысалы, құралдар тақтасы, іздеу өрісі және анықтама байланыстар күйі арасында ауысу.

F6

Мазмұндар кестесінің тармақ көрінісінде, келесі немесе алдынғы элементті таңдау.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Мазмұндар кестесінің тармақты көрінісінде, таңдалған элементті жаю немесе тасалау.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі гиперсілілтемені таңдау немесе тақырыптың жоғарғы жағындағы Бәрін көрсету немесе Барлығын жасыру пәрменін таңдау.

TAB

Алдыңғы гиперсілтемені таңдау.

SHIFT+TAB

Таңдалған гиперсілтеме үшін әрекет орындау, Бәрін көрсету немесе Барлығын жасыру.

ENTER

Ағымдағы анықтама бөлімін басып шығару.

CTRL+P

Беттің жоғарғы жағы

Диалогтық терезелерді пайдалану

Диалогтық терезелердегі параметрлерге қатынасу және таңдау

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Құрастырушы тәртібінде ашу диалогтық терезесін ашу.

CTRL+O немесе CTRL+F12

Ашық диалогтық терезесінен пішін үлгісіне қайту, осы әрекетті қолдайтын диалогтық терезелері үшін.

ALT+F6

Келесі параметрге өту.

TAB

Алдынғы параметрге өту.

SHIFT+TAB

Келесі қойындыға өту.

CTRL+TAB

Алдынғы қойындыға өту.

CTRL+SHIFT+TAB

Келесі санатқа өту.

TAB

Ескерту : Санат таңдалған соң, көрсеткі пернелерін пайдаланып керекті санат атына өтуге болады.

Алдынғы санатқа өту.

SHIFT+TAB

Ескерту : Санат таңдалған соң, көрсеткі пернелерін пайдаланып керекті санатқа өтуге болады.

Тізім немесе параметрлер тобы ішінде параметрлер арасында жылжу.

Көрсеткі пернелер

Бөлектелген түймешік үшін арналған амалды орындау, яғни құсбелгі көзін қою немесе оны алу.

БОС ОРЫН пернесі

Тізім жабық болса оны ашу және сол тізімде белгілі параметрге өту.

Ашылмалы тізімдегі мүмкіндіктің алғашқы әрпі

Параметрді таңдау не болмаса құсбелгі қою немесе оны алу.

ALT+ параметр атауындағы асты сызылған әріп

Таңдалған ашылмалы тізімді ашу.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған ашылмалы тізімді жабу немесе пәрменді болдырмау, одан кейін диалогтық терезесін жабу.

ESC

Таңдалған пәрменді іске қосу.

ENTER

Алдыңғы қалтаға өту.

ALT+1

Таңдалған қалтадан бір деңгейге жоғары орналасқан қалтаны ашу.

ALT+2

Таңдалған қалтаны немесе файлды жою.

ALT+3

Ашық қалтада ішкі қалта жасау.

ALT+4

Белгілер, Қатарластыру, Белгішелер, Тізім, Мәліметтер, Сипаттар және Алдын ала қарау көріністерінің арасында ауысу.

ALT+5

Таңдалған қалта немесе файл үшін контекстік мәзірді көрсету.

SHIFT+F10

Қалта немесе Сақтау тізімін ашу (Windows Vista жүйесінде Мекенжай жолағы деп аталады).

F4

Ашу, Құрастырушы тәртібінде ашу немесе Басқаша сақтау диалогтық терезесіндегі қалталар мен файлдардың тізімін жаңарту.

F5

Беттің жоғарғы жағы

Диалогтық терезедегі жолақтарды пайдалану.

Өңдеу өрісі — пайдаланушы аты немесе қалтаның жолы сияқты нәрсені теруге немесе қоюға болатын өріс.

Орындалатын әрекет

Басылатын перне/пернелер тіркесімі

Жазбаның басына жылжу.

HOME

Жазбаның соңына жылжу.

END

Бір таңбаны сол жаққа жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оң жаққа жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді сол жаққа жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді оң жаққа жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Солға қарай бір таңбаны бөлектеу немесе бөлектеуді болдырмау.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оңға қарай бір таңбаны бөлектеу немесе бөлектеуді болдырмау.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Солға қарай бір сөзді бөлектеу немесе бөлектеуді болдырмау.

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оңға қарай бір сөзді бөлектеу немесе бөлектеуді болдырмау.

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Курсордан жазбаның басына дейін таңдау.

SHIFT+HOME

Курсордан жазбаның соңына дейін таңдау.

SHIFT+END

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×