InfoPath пішінінің веб-бөлігін пайдалану

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

InfoPath пішінінің веб-бөлігін бетке қосқан кезде пішін кітапханасында жарияланған:

 • Пішін немесе құжаттар кітапханасына жарияланады.

 • Microsoft InfoPath 2013 бағдарламасын пайдалана отырып реттелген SharePoint тізім пішінімен байланыстырылады.

Бетке InfoPath пішіні веб-бөлігін қосқаннан кейін, сондай-ақ, оны пайдалы шешімдерді жасау үшін оны беттегі басқа веб-бөліктерге қосуға болады. Мысалы, мыналарды орындауға болады:

 • Ұқсас пішіндерді қамтитын кітапханының тізім көрінісі ваеб-бөлігінде элементті таңдап, InfoPath пішіні веб-бөлігінде белгілі бір пішінді көрсетіңіз.

 • Тізім көрінісі веб-бөлігінен техникалық қолдау қызметінің билеттер тізімі сияқты элементті таңдап, InfoPath пішіні веб-бөлігінде өрістерді көрсетіңіз.

 • InfoPath пішіні веб-бөлігінде пайдаланушыдан ипотека калькуляторы сияқты бірнеше параметрін мәнін жазыңыж және нәтижелер кестесін Excel қызметтері веб-бөлігінде көрсетіңіз.

Қосымша ақпарат алу үшін InfoPath 2010 және 2013 туралы мазмұнды табу бөлімін қараңыз.

Бұл мақалада:

InfoPath пішіні веб-бөлігін басқа веб-бөлікке қосу

Пайдаланушы сипаттары

Жалпы сипаттар

Сыртқы көрініс

Орналасу

Қосымша

InfoPath пішіні веб-бөлігін басқа веб-бөлікке қосу

InfoPath пішіні веб-бөлігін тізім көрінісі веб-бөлігі сияқты веб-бөлікке қосуға, оған деректерді қамтамасыз етуге, одан деректерді алуға және деректердің басқа веб-бөлікте көрсетілу жолын өзгертуге болады.

 1. Параметрлер мәзірінде «Office 365 параметрлері» түймешігі Бетті өңдеу немесе Бетті қосу пәрменін таңдаңыз.

 2. Қажет болса, қосылу керек бетке басқа веб бөлікті қосыңыз.

 3. Бетте InfoPath веб-бөлігін табыңыз немесе бетке InfoPath веб-бөлігін қосыңыз.

 4. InfoPath веб бөлігінің Веб бөлік мәзірін басыңыз да, Байланыстар тармағына нұсқаңыз.

 5. Келесі пәрмендердің біреуіне нұсқаңыз да, қосылу керек бетте басқа веб-бөлік атауын басыңыз:

Пәрмен

Сипаттама

Деректерді жіберу

Пішін деректерін ала алатын бетте бір немесе бірнеше басқа веб-бөліктер тізімін көрсетеді. InfoPath пішіні веб-бөлігі шығыс параметрлері анықталған кітапхана пішіні немесе тізім пішіні бола алады.

Пішінді алу

Тізім немесе кітапхана негізінде тізім көрінісі веб-бөлігін көрсетеді. Пайдаланушылар белгілі бір пішінді InfoPath пішіні веб-бөлігінде көрсету үшін тізім көрінісі веб-бөлігінен пішіндерді таңдай алады.

Деректерді алу

Бір немесе бірнеше деректер өрісін InfoPath пішіні веб-бөлігіне жіберетін, кіріс параметрлері анықталған болуы керек және кітапхана пішіні немесе тізім пішіні бола алатын тізім көрінісі веб-бөлігі сияқты басқа веб-бөлікті көрсетеді.

Пайдаланушы сипаттары

Сипат

Сипаттама

Кітапханалар тізімі

Жарияланған InfoPath пішінін қамтитын тізімді немесе кітапхананы көрсетіңіз.

Мазмұн түрі

Пішіннің мазмұн түрін көрсетіңіз. Бұл бірнеше InfoPath пішіні мазмұн түрі ретінде жарияланған немесе кітапхана үлгісі ретінде қосылған болса қажет. Егер таңдау жасамасаңыз, әдепкі мазмұн түрі таңдалады.

Тек оқуға арналған пішінді көрсету (тізімдер ғана)

Тізім пішінінде деректерді енгізуді болдырмау немесе рұқсат ету үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

InfoPath таспасын немесе құралдар тақтасын көрсету

InfoPath таспасын немесе құралдар тақтасын көрсету немесе жасыру үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз. Егер құсбелгіні алсаңыз, пайдаланушы Жіберу түймешігін қосу арқылы, пайдаланушының InfoPath пішінін пайдалана алуын қамтамасыз етіңіз.

Бет жүктелгенде деректерді қосылған веб-бөліктерге жіберу

Бет бірінші рет көрсетілгенде бір немесе бірнеше қосылған веб-бөліктерге деректердің бірінші жолын жібеур немесе жібермеу және әдепкі мәндерді көрсету немесе жасыру үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Әдепкі бойынша көрсету үшін пішін көрінісін таңдау

Пішіннің екі немесе одан да көп көрінісі анықталған болса, ашылмалы тізімнен көрсету үшін көріністі таңдаңыз.

Пішін жіберілгеннен кейін орындалатын әрекетті таңдау

Келесілердің бірін таңдаңыз:

 • Пішінді жабу Пішінді келесі хабармен ауыстырады: «Пішін жабылды».

 • Жаңа пішінді ашу    Жаңа бос пішінді ашады.

 • Пішінді ашық қалдыру    Пішінді ашық сақтайды.

Беттің жоғары бөлігі

Жалпы сипаттар

Барлық веб-бөліктер түр, орналасу, қосымша, Ajax параметрлері және әр түрлі сипаттамаларын бақылайтын сипаттардың жалпы жиынтығы.

Ескерту :  Құралдар аумағында көретін жалпы веб бөлік сипаттары біренше себеп бойынша осы бөлімде құжатталғаннан басқаша болуы мүмкін:

 • Тапсырмалар аумағындағы Қосымша бөлімін көру үшін сізде тиісті рұқсат болуы керек.

 • Белгілі бір веб бөлік үшін веб бөлік жасақтаушысы осы жалпы сипаттардың біреуін немесе бірнешеуін көрсетпеуді таңдаған болуы мүмкін немесе төменде тапсырмалар аумағының Сыртқы түр, Орналасу және Қосымша бөлімдерінде тізілмеген қосымша сипаттарды жасауды және көрсетуді таңдаған болуы мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы түр

Сипат

Сипаттама

Тақырып

Веб-бөліктің терезе тақырыбында пайда болатын веб-бөліктің тақырыбын көрсетеді.

Биіктігі

Веб-бөліктің биіктігін көрсетеді.

Ені

Веб-бөліктің енін көрсетеді.

Хром күйі

Пайдаланушы веб бөлік бетін ашқанда бетте бүкіл веб бөлік көрсетілетін-көрсетілмейтінін көрсетеді. Әдепкі бойынша, хром күйі Қалыпты деп орнатылады және бүкіл веб бөлік көрсетіледі. Күй Қайырылған деп орнатылғанда тек терезе тақырыбы көрсетіледі.

Хром түрі

Веб-бөлік жақтауының терезе тақырыбының және жиегінің көрсетілгенін немесе көрсетілмегенін көрсетеді.

Тақырып

Веб-бөліктің терезе тақырыбында пайда болатын веб-бөліктің тақырыбын көрсетеді.

Биіктігі

Веб-бөліктің биіктігін көрсетеді.

Ені

Веб-бөліктің енін көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Орналасу

Сипат

Сипаттама

Жасырын

Пайдаланушы веб бөлік бетін ашқанда веб бөлік көрінетін-көрінбейтінін көрсетеді. Егер құсбелгі қойылған болса, веб бөлік тек бетті құрастырып жатқанда көрінеді және тақырыбына (Жасырын) суффиксі бекітілген болады.

Веб бөлік байланысы арқылы басқа веб бөлікке деректерді қамтамасыз ету үшін пайдалану керек, бірақ веб бөлікті көрсету керек болмаса, веб бөлікті жасыруға болады.

Бағыт

Веб бөлік мазмұнындағы мәтіннің бағытын көрсетеді. Мысалы, араб — оңнан солға жазу тілі; ағылшын және басқа еуропалық тілдердің көпшілігі — солдан оңға жазу тілдері. Бұл параметр кейбір веб бөлік түрлері үшін қол жетімді болмауы мүмкін.

Аумақ

Веб бөлік бетіндегі веб бөлік орналасқан аймақты көрсетеді.

Ескерту :  Веб бөлік бетіндегі аймақтар аймақты өзгертуге рұқсатыңыз болмаса, тізімді жолақта тізілмейді.

Аймақ индексі

Аймақта бірнеше веб бөлік болғанда, аймақтағы веб бөліктің орнын көрсетеді.

Ретті көрсету үшін мәтін ұясында оң бүтін санды теріңіз.

Егер аймақтағы веб бөліктердің реті жоғарыдан төменге қарай болса, 1 мәні веб бөлік аймақтың жоғарғы жағында көрсетілетінін білдіреді. Егер аймақтағы веб бөліктердің реті солдан оңға қарай болса, 1 мәні веб бөлік аймақтың сол жағында көрсетілетінін білдіреді.

Мысалы, реті жоғарыдан төменгі қарай бос аймаққа веб бөлікті қосқанда, аймақ индексі 0 болады. Аймақтың төменгі жағына екінші веб бөлікті қосқанда, оның аймақ индексі 1 болады. Екінші веб бөлікті аймақтың жоғарғы жағына жылжыту үшін 0 санын теріңіз, содан кейін бірінші веб бөлік үшін 1 санын теріңіз.

Ескерту :  Аймақтағы әр веб бөлікте бір мәнді аймақ индексі мәні болуы керек. Сондықтан, ағымдағы веб бөлік үшін аймақ индексі мәнін өзгерту сонымен бірге аймақтағы басқа веб бөліктер үшін аймақ индексі мәнін өзгертеді.

Беттің жоғары бөлігі

Қосымша

Сипат

Сипаттама

Барынша кішірейтуге рұқсат беру

Веб бөлікті қайыруға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Жабуға рұқсат беру

Веб бөлікті веб бөліктер бетінен жоюға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Жасыруға рұқсат беру

Веб бөлікті жасыруға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Аймақты өзгертуге рұқсат ету

Веб бөлікті басқа аймаққа жылжытуға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Байланыстарға рұқсат ету

Веб бөліктің басқа веб бөліктермен байланыстарға қатыса алатын-алмайтынын көрсетеді.

Жеке көріністе өңдеуге рұқсат ету

Веб бөлік сипаттарын жеке көріністе өзгертуге болатын-болмайтынын көрсетеді.

Экспорттау режимі

Осы веб бөлік үшін экспорттауға рұқсат етілген деректер деңгейін көрсетеді. Конфигурацияға байланысты бұл параметр қол жетімді болмауы мүмкін.

Тақырыптың URL мекенжайы

Веб бөлік туралы қосымша ақпаратты қамтитын файлдың URL мекенжайын көрсетеді. Файл веб бөлік тақырыбын басқанда бөлек терезеде көрсетіледі.

Сипаттама

Тінтуір меңзерін веб бөлік тақырыбына немесе веб бөлік белгішесіне апарғанда көрсетілетін қалқыма сөзкөмекті көрсетеді. Бұл сипаттың мәні Веб бөліктерді мәзірінде Іздеу пәрменін пайдаланып отырып келесі веб бөліктер жиынтықтарында веб бөліктерді іздегенде пайдаланылады: «Сайт», «Виртуалдық сервер» және «Веб бөліктер беті».

Анықтаманың URL мекенжайы

Веб-бөлік туралы анықтама ақпаратын қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Анықтама ақпараты веб-бөлік мәзірінде Анықтама пәрменін таңдағанда бөлек браузер терезесінде көрсетіледі.

Анықтама режимі

Браузердің веб-бөлік үшін Анықтама мазмұнын қалай көрсететінін көрсетеді.

Келесілердің бірін таңдаңыз:

 • Модальды Браузерде осы мүмкіндік болса, бөлек браузер терезесін ашады. Пайдаланушы веб-бөлікке оралу алдында терезені жабуы керек.

 • Модальды емес Браузерде осы мүмкіндік болса, бөлек браузер терезесін ашады. Пайдаланушы веб-бетке оралу алдында терезені жабуы керек емес. Бұл — әдепкі мән.

 • Шарлау Веб-бетті ағымдағы браузер терезесінде ашады.

Ескерту :  Реттелетін Microsoft ASP.NET веб бөліктері осы сипатты қолдағанымен, әдепкі анықтама бөлімдері тек бөлек шолғыш терезесінде ашылады.

Каталог белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб бөліктер тізімінде веб бөлік белгішесі ретінде пайдаланылатын суретті қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Сурет өлшемі 16 х 16 пиксел болуы керек.

Тақырып белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб-бөліктің тақырып терезесінде пайдаланылатын сурет бар файлдың орнын көрсетеді. Суреттің өлшемі 16х16 пиксел болуы керек.

Импорттау қатесі туралы хабар

Веб-бөлікті импорттау кезінде қате пайда болғанда шығатын хабарды көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×