InfoPath пішіндерімен жұмыс үрдісін пайдалануға кіріспе

Бұл мақалада

Жұмыс үрдісі дегеніміз не?

Жұмыс үрдістерін InfoPath пішіндерімен пайдалану жолдары

Office SharePoint Server 2007 қосылған жұмыс үрдістері

Windows SharePoint Services 3.0 немесе Office SharePoint Server 2007 бағдарламасындағы таңдамалы жұмыс үрдістерін қолдану

Жұмыс үрдістерін пайдалануға қатысты қадамдар

Құжаттағы немесе элементтегі жұмыс үрдісінен бастау

Жұмыс үрдісі дегеніміз не?

Жұмыс үрдісі кейде нәтиже шығаратын бірқатар тапсырмалар түрінде суреттеледі. Microsoft SharePoint өнімдері мен технологияларының мәтінмәнінде жұмыс үрдісі іскери үрдіске қатысты әрекеттердің немесе тапсырмалардың арнайы реті арқылы құжаттардың немесе элементтердің автоматтандырылған қозғалысы ретінде нақты анықталады. Іскери логиканы SharePoint тізіміндегі немесе кітапханасындағы құжаттарға немесе элементтерге ұйымдардың тіркеуіне мүмкіндік беру арқылы ұйымдағы жалпы іскери үрдістерді сәйкесінше реттеуге жұмыс үрдістерін қолдануға болады. Іскери логика негізінен құжатта немесе элементте кездесетін әрекеттерді көрсететін және басқаратын нұсқаулар жинағы болып табылады.

Жұмыс үрдісі жобаны растау немесе құжатты көру сияқты негізгі іскери үрдістерді осы үрдістер арқылы қамтылған адами тапсырмаларды реттеу және қадағалау арқылы жобалауға кететін баға мен уақытты жеделдетеді. Мысалы, Microsoft Office SharePoint Server 2007 торабында құжатты растау үшін адамдар тобына жіберетін құжат кітапханасы жұмыс үрдісін қосуыңызға болады. Құжаттың авторы сол кітапхананың құжатында осы жұмыс үрдісін бастаса, жұмыс үрдісі құжатты растайтын тапсырмаларды жасап, сол тапсырмаларды жұмыс үрдісіне қатысушыларға бекітіледі, содан кейін тапсырма нұсқаулары мен расталатын құжатқа сілтемесі бар қатысушыларға электрондық пошта ескертулерін жібереді. Жұмыс үрдісі барысында жұмыс үрдісінің иесі (мұндай жағдайда, құжаттың авторы) немесе жұмыс үрдісіне қатысушылар қай қатысушының жұмыс үрдісі тапсырмаларын аяқтағанын көру үшін Жұмыс үрдісі күйін тексере алады. Құжат кітапханасындағы құжатқа немесе элементке арналған жұмыс үрдісі күйін басу арқылы Жұмыс үрдісі күйі қолданылады. Қатысушылар жұмыс үрдісі тапсырмаларын аяқтаған соң, жұмыс үрдісі аяқталып, иесі жұмыс үрдісінің аяқталғаны туралы автоматты түрде хабарлайды.

Төмендегі сурет Растау жұмыс үрдісін көрсетеді.

Растау жұмыс үрдісінің блок-схемасы

Жұмыс үрдістері қолмен жұмыс істеу үрдістерін ғана қолданып қоймай, адамдардың құжаттармен, тізімдермен және кітапханалармен бірлесіп жұмыс істеуіне арналған жолдарды көбейтеді. Торап пайдаланушылары SharePoint тізіміндегі немесе кітапханасындағы құжаттан немесе элементтен қолданылатын теңшелетін пішіндер арқылы іске кірісіп, жұмыс үрдістеріне қатыса алады. Бұл теңшелетін пішіндер жұмыс үрдісін пайдаланушылардың қарап шығуына немесе оған өзгерту енгізуіне көмектесетін SharePoint беттері болып табылады. Бұған қосымша, Office SharePoint Server 2007 бағдарламасындағы жұмыс үрдісінің функциялары 2007 Microsoft Office жүйесі бағдарламасымен тығыз байланысты. Төмендегі жұмыс үрдісі тапсырмаларын Office SharePoint Server 2007 торабында немесе 2007 Office бөлігі болып табылатын белгілі бір бағдарламалардың ішінде тікелей орындауға болады:

 • Құжатқа немесе элементке қол жетімді жұмыс үрдістерінің тізімін көріңіз.

 • Құжаттағы немесе элементтегі жұмыс үрдісін іске қосыңыз.

 • Жұмыс үрдісі тапсырмасын көріңіз, өңдеңіз немесе қайта бекітіңіз.

 • Жұмыс үрдісі тапсырмасын аяқтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс үрдістерін InfoPath пішіндерімен пайдалану жолдары

Жұмыс үрдісінің ағымдағы күйіне сәйкес келетін арнайы деректерді көрсететін Microsoft Office InfoPath пішіндерін жасауыңызға болады. Сіз жұмыс үрдісінің күйіне негізделген пішіндегі әрекеттерді бастайтын ереже пайдалану үшін пішін үлгісін құрастыру арқылы осыны орындайсыз. Бұл адамдардың пішіндерді толтыруға пайдаланатын үрдістерін жеделдетеді. Мысалы, жұмыс үрдісі Толық болғанда тек оқуға арналған көрініс көрсету үшін пішіндерді құрастыруыңызға болады, сондықтан пішіндегі деректерді өзгертпеу керек.

Сондай-ақ, пішіндерді жұмыс үрдістеріне басқаша жауап ретінде әрекет еткізу үшін ережелерді қолдануыңызға болады. Мысалы, белгілі жұмыс үрдісі күйіне тән нұсқаулары бар тілқатысу терезесінің хабарын көрсету үшін ережені қолдануыңызға болады.

Ескерту : Тілқатысу терезелері пайдаланушылар веб шолғышында толтыратын шолғышпен сыйысымды пішін үлгілеріне автоматты түрде шықпайды.

Жұмыс үрдістерін InfoPath пішіндерінде пайдалану үшін оларды тізімге, кітапханаға немесе мазмұнға қосу керек. Торапқа арналған қол жетімді жұмыс үрдісі түрлері тораптың түріне қарай, жұмыс үрдістерінің істейтініне және жұмыс үрдістерінің Microsoft Office SharePoint Designer 2007 арқылы жасалғанына байланысты өзгеріп отырады. Жұмыс үрдістерінің қайсысының орнатылғанын және торабыңызға дайын екенін анықтау үшін мекеме әкімшісімен хабарласыңыз.

Әрбір жұмыс ағыны Орындалу барысында сияқты суреттемелі атаулары бар айқын күйлермен анықталады. Күйлердің атаулары жұмыс ағынының түріне қарай өзгеріп отырады. Мысалы, Microsoft Office SharePoint Server 2007 — іске қосылатын серверлерде қолданылатын Мақұлдау жұмыс ағыны — Орындалу барысында, Болдырылмаған және Біткен арналған күйлерді қамтиды. Windows SharePoint Services 3.0 — қолданылатын үш күйдегі жұмыс — ағынының күйлері жұмыс ағынын кітапханаға немесе тізімге қосатын адам арқылы анықталады, басқа жұмыс ағындары айтылып өткен Орындалу барысында күйі сияқты стандартты күйлерді пайдаланады. Суреттемелі атау пайдаланушыға көрінетін болса, жұмыс ағындары санды мәндер арқылы прагматикалық түрде беріледі. Арнайы жұмыс ағыны күйіне жауап беру үшін пшіні үлгісін жасақтау үшін сізге пайдаланғыңыз келген жұмыс ағынның күйіне арналған санды мәнді білу керек. Себебі InfoPath бағдарламасы көріністерді қосу сияқты әрекетті бастау үшін жұмыс ағынның санды мәнін пайдаланады.

SharePoint тораптарына қамтылатын жұмыс үрдістері

Төмендегі жұмыс үрдістері жалпы іскери сценарийлерге арналған және Windows SharePoint Services 3.0 және Office SharePoint Server 2007 бағдарламаларында қамтылған.

Windows SharePoint Services 3.0 қосылған жұмыс үрдістері

Үш күйлі жұмыс үрдісі Windows SharePoint Services 3.0 және Office SharePoint Server 2007 тораптарына қосылған. Үш күйлі жұмыс үрдісін ұйымдардың тұтынушыларға қолдау көрсету мәселелері, сату көрсеткіштері немесе жоба тапсырмалары сияқты үлкен көлемдегі мәселелерді немесе элементтерді қадағалауын талап ететін іскери үрдістерді реттеу үшін қолдануға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Office SharePoint Server 2007 қосылған жұмыс үрдістері

Сондай-ақ, Office SharePoint Server 2007 торабы жалпы іскери сценарийлерге арналған төмендегі жұмыс үрдістерін қамтиды:

 • Растау     Бұл жұмыс үрдісі пішінді адамдар тобына растауына жібереді. Әдепкі мәні бойынша, Растау жұмыс үрдісі құжат кітапханаларында автоматты түрде қол жетімді болатынын білдіретін Құжат мазмұнымен байланысты. Сондай-ақ, Растау жұмыс үрдісінің нұсқасы, әдепкі мәні бойынша, жариялау торабындағы Беттер кітапханасымен байланысты, сондықтан веб беттерін жариялауға арналған растау үрдісін реттеу үшін жұмыс үрдісін пайдалануға болады.

 • Кері байланысты жинау     Бұл жұмыс үрдісі пішінді кері байланыс үшін адамдар тобына бағыттайды. Шолушылар жинақталып, жұмыс үрдісін бастаған адамға жіберілетін кері байланыспен қамтамасыз ете алады. Әдепкі мәні бойынша, Кері байланысты жинау жұмыс үрдісі Құжат мазмұны құжат кітапханаларында автоматты түрде қол жетімді болатынын білдіретін Құжат мазмұнымен байланыстырылады.

 • Қолтаңбаларды жинау    Бұл жұмыс үрдісі құжатты Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 немесе Microsoft Office Excel 2007 бағдарламасынан адамдар тобына олардың сандық қолтаңба жинау үшін бағыттайды. Бұл жұмыс үрдісі 2007 Microsoft Office жүйесі бағдарламасында басталуға тиісті. Әдепкі мәні бойынша, Қолтаңбаларды жинау жұмыс үрдісі құжат кітапханаларында автоматты түрде қол жетімді болатынын білдіретін Құжат мазмұнымен байланыстырылады. Дегенмен, Қолтаңбаларды жинау жұмыс үрдісі бір не одан көп Microsoft Office қолтаңба жолдары бар Office құжаттары үшін ғана қол жетімді.

  Ескерту : Бұл жұмыс үрдісі InfoPath пішіндерімен пайдаланылмайды.

 • Орналастыру растауы     Жазбаларды реттеу үрдістері бар бұл жұмыс үрдісі қатысушылардың мерзімі өткен құжаттарды сақтауды немесе жоюды шешуіне мүмкіндік бере отырып, құжаттың мерзімінің бітуін және сақталуын реттейді. Орналастыруды растау жұмыс үрдісі негізінен Жазбалар орталығы торабының ішінде пайдаланылуына арналады.

 • Топтық растау     Бұл жұмыс үрдісі Растау жұмыс үрдісіне ұқсас, бірақ ол көрсетілген құжат кітапханасын пайдаланып, пайдаланушы қатысатын растау үрдістерінің жекеленген көрінісін ұсынады. Бұл жұмыс үрдісі растаушыларды таңдауға болатын иерархиялы ұйым диаграммасымен қамтамасыз етеді және жұмыс үрдісі растаушылардың қолтаңбаның орнына белгілік басқару элементін пайдалануына мүмкіндік береді. Бұл шешім Office SharePoint Server 2007 Шығыс Азиялық нұсқаларына ғана қолданылады.

 • Аударманы басқару    Бұл жұмыс үрдісі аударылатын құжаттың көшірмелерін жасау арқылы және аударма тапсырмаларын аудармашыларға бекіту арқылы құжатты қолмен аудару үрдісін реттейді. Бұл жұмыс үрдісі Аударманы басқару кітапханаларына ғана қолданылады.

Жоғарыдағы жұмыс үрдістерінің әрқайсысын ұйымыңыз үшін бірнеше жолмен баптауға болады. Мысалы, құжаттарды немесе элементтерде пайдалануды қол жетімді ету үшін жұмыс үрдісін тізімге, кітапханаға немесе мазмұнға қосқаныңызда, жұмыс үрдісі сақталатын тапсырмалары тізімдері мен журналдар тізімін баптауыңызға болады.

Пайдаланушы жұмыс үрдісін құжатта немесе элементте бастағанда, жұмыс үрдісінің түріне қарай пайдаланушының қатысушылар тізімін, төлеу мерзімін және тапсырмалар нұсқауларын көрсету арқылы жұмыс үрдісін баптайтын параметрі болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Windows SharePoint Services 3.0 немесе Office SharePoint Server 2007 бағдарламасындағы таңдамалы жұмыс үрдістерін қолдану

Сіздің ұйымыңыздың іскери үрдісіне бірегей болып табылатын таңдамалы жұмыс үрдістерін дамытуды және қолдануды таңдауы мүмкін. Жұмыс үрдістерінің ұйымдағы іскери үрдістердің талап етуі бойынша қарапайым немесе күрделі болуы мүмкін. Әзірлеушілер торап пайдаланушылары бастайтын жұмыс үрдістерін жасай алады немесе олар SharePoint тізіміндегі элемент немесе құжат кітапханасындағы пішін жасалған немесе өзгертілген уақыт сияқты ерекше оқиғаларға автоматты түрде негізделген жұмыс үрдістерін жасай алады. Егер сіздің ұйымыңыз таңдамалы жұмыс үрдістерін дамытып пайдаланса, бұл жұмыс үрдістері торабыңызда пайдалануға қол жетімді болуы мүмкін.

Жұмыс үрдістерін құруға қатысатын адамдарға байланысты, Windows SharePoint Services 3.0 немесе Office SharePoint Server 2007 бағдарламасы үшін таңдамалы жұмыс үрдістерін дайындауға болатын екі жол бар:

 • Кәсіби бағдарламаларды әзірлеушілер     Кәсіби бағдарлама әзірлеушілері Windows жұмыс үрдісі негіздемесіне арналған Microsoft Visual Studio 2005 кеңейтімдері арқылы жұмыс үрдістерін құра алады. Бұл жұмыс үрдістерінде өзгертпелі код пен жұмыс үрдісі қызметтері болады. Кәсіби әзірлеуші таңдамалы жұмыс үрдісін құрғаннан кейін, сервер әкімшісі сол жұмыс үрдісін бірнеше торап арқылы пайдалана алады.

 • Веб құрастырушылары    Веб құрастырушылары арнайы тізімде немесе кітапханада пайдалану үшін кодсыз жұмыс үрдістерін Microsoft Office SharePoint Designer 2007 сияқты Windows SharePoint қызметтерімен үйлесетін веб құрастыру бағдарламасы арқылы құрастыра алады. Бұл жұмыс үрдістері қол жетімді жұмыс үрдісі қызметтерінен құрылады және осы жұмыс үрдістерінің біреуін құрған веб құрастырушысы қолданылатын тізімге немесе құжат кітапханасына оны тікелей пайдалана алады.

Егер сіздің таңдамалы жұмыс үрдісін енгізгіңіз келсе, ұйымыңыздағы қол жетімді қор көздері туралы ақпарат алу үшін мекеме әкімшісімен хабарласыңыз. Windows SharePoint Services 3.0 арналған таңдамалы жұмыс үрдістерін жетілдіру туралы қосымша ақпарат алу үшін MSDN жинағындағы Windows SharePoint қызметтерін әзірлеуші орталығы (Ағылшын тілінде) бөлімін қараңыз. Office SharePoint Server 2007 арналған таңдамалы жұмыс үрдістерін жетілдіру туралы қосымша ақпарат үшін MSDN жинағындағы Microsoft Office SharePoint Server 2007 әзірлеуші порталында қол жетімді болатын Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс үрдістерін пайдалануға қатысты қадамдар

Құжаттағы немесе элементтегі жұмыс үрдісін пайдалануға бірнеше қадамдар қамтылған. Әр қадам жеке адамдардың әр түрлі рөлдерде аяқтауына арналған. Мысалы, торап әкімшісі жұмыс үрдісін құжат кітапханасына қоса алады, мазмұн құрушы жұмыс үрдісін бастай немесе басталған жұмыс үрдісін өзгерте алады, ал құжатты сараптаушы немесе бекітуші жұмыс үрдісі тапсырмаларын аяқтай алады.

Төмендегі бөлім жұмыс үрдістерін пайдаланумен байланысты төмендегі үрдістерді түсіндіреді:

 • Тізімге, кітапханаға немесе мазмұн түріне жұмыс үрдісін қосу

 • Құжаттағы немесе элементтегі жұмыс үрдісінен бастау

 • Жұмыс барысындағы жұмыс үрдісін өзгерту

 • Жұмыс үрдісі тапсырмаларын аяқтау

 • Жұмыс үрдістерінің күйін қадағалау

Тізімге, кітапханаға немесе мазмұн түріне жұмыс үрдісін қосу

Жұмыс үрдісін пайдаланардың алдында оны тізімге немесе мазмұнға қосу керек. Жұмыс үрдісін тізімге, кітапханаға немесе мазмұнға қосу үшін сізге Тізімдерді реттеурұқсаттар керек. Көп жағдайда, арнайы тізімдерді немесе кітапханаларды басқаратын торап әкімшілері немесе жеке адамдар осы тапсырманы орындайды.

Жұмыс барысының торап бойынша жылжу мүмкіндігі оның кірістірілген орнына байланысты өзгешеленіп отырады:

 • Егер сіз жұмыс барысын тікелей тізімге немесе кітапханаға қосқан болсаңыз, тек тізімдегі немесе кітапханадағы тармақтарға ғана қол жеткізе аласыз.

 • Егер сіз жұмыс барысын тізім мазмұн түріне (арнайы тізімге немесе кітапханаға қосылған торап мазмұны түрінің данасына) қосқан болсаңыз, сол мазмұн түрі байланыстырылған арнайы тізімдегі немесе кітапханадағы мазмұн түрінің тармақтарына ғана қол жеткізе аласыз.

 • Егер сіз жұмыс барысын тораптың мазмұн түріне қосқан болсаңыз, ол жұмыс барысына сол тораптың мазмұн түрінің данасы қосылған әр тізімнен немесе кітапханадан қол жеткізе аласыз. Егер сіз жұмыс барысына тораптың арнайы мазмұн түрінің тармақтары жинағындағы тізімдер немесе кітапханалар арқылы кеңінен қол жеткізу мүмкіндігіне ие болғыңыз келсе, осы нәтижелерге қол жеткізудің ең тиімді жолы болып сол жұмыс барысын тікелей тораптың мазмұн түріне қосу табылады.

Жұмыс үрдісін тізімге, кітапханаға немесе мазмұнға қосқаныңызда, төмендегі параметрлердің біреуін көрсету арқылы арнайы орны үшін жұмыс үрдісін баптауыңызға болады:

 • Жұмыс үрдісі үлгісінің аты.

 • Жұмыс үрдісіне қатысты тапсырмалар сақталған тапсырмалар тізімі.

 • Жұмыс үрдісіне қатысты оқиғалардың барлығы жазылатын журнал тізімі.

 • Жұмыс үрдісін сақтағыңыз келген жол.

 • Жеке жұмыс үрдісіне тән қосымша параметрлер. Мысалы, тапсырмалар қатысушыларға қалай бағытталады, қандай жағдайлар жұмыс үрдісін аяқтайды және жұмыс үрдісінен кейін қандай әрекеттер аяқталады.

Ескерту : Жұмыс үрдісін тізімге, кітапханаға немесе мазмұнға қосқаныңызда, сіз арнайы орындағы құжаттар немесе элементтер үшін оны қол жетімді етесіз. Сіз нақты жұмыс үрдісін бастамайсыз. Жұмыс үрдістерін тізімдерге, кітапханаларға немесе мазмұндарға қосу туралы қосымша ақпаратқа сілтемелерді Қосымша қараңыз бөлімінен табасыз.

Құжаттағы немесе элементтегі жұмыс үрдісінен бастау

Жұмыс үрдісі тізімге, кітапханаға немесе мазмұнға қосылғаннан кейін, жұмыс үрдісін сол орындағы құжатта немесе элементте бастауыңызға болады (егер жұмыс үрдісі қолмен басталуға мүмкіндік беру үшін бапталса). Жұмыс үрдісін бастау үшін сіз қажетті жұмыс үрдісін құжатқа немесе элементке арналған қол жетімді жұмыс үрдістерінен таңдайсыз. Қажет болған жағдайда, сізге пішінді жұмыс үрдісіне қажетті ақпаратпен де толтыру керек болу мүмкін. Жұмыс үрдісінің құрастырылу және бапталу әдісіне қарай, жұмыс үрдісін бастағаныңызда, сізде қатысушылар, төлем мерзімі және тапсырмалар нұсқаулары сияқты параметрлерді көрсету арқылы оны әрі қарай баптайтын параметр болуы мүмкін.

Жұмыс барысындағы жұмыс үрдісін өзгерту

Жұмыс үрдісі басталғаннан кейін, сізге оған өзгертулер енгізу қажет болуы мүмкін. Мысалы, сізге қосымша қатысушылар қосу қажет болуы мүмкін немесе жұмыс үрдісіне қатысушыға тапсырмасын басқа адамға бекіту немесе жұмыс үрдісінің шоғыры болып саналатын құжатқа немесе элементке енгізілетін өзгертуді сұрау керек болуы мүмкін. Жұмыс үрдісі басталғанда, Office SharePoint Server 2007 нұсқасына қосылған анықтаулы жұмыс үрдістерінің біразын өзгертуіңізге болады. Егер сіздің ұйымыңыз таңдамалы жұмыс үрдісін жетілдіріп пайдаланса, басталған жұмыс үрдісін өзгерту мүмкіндігі оның қалай құрастырылғанына байланысты.

Жұмыс үрдісі тапсырмаларын аяқтау

Қолмен өзара әрекеттесуді қажет ететін жұмыс үрдісі оқиғасын жұмыс үрдісі тапсырмасы көрсетеді. Тапсырма жұмыс үрдісіне қатысушыға берілгенде, тапсырманы алушы тапсырманы аяқтай немесе байланысты жұмыс үрдісі тапсырмасы пішінін өңдеу арқылы жұмыс үрдісінің өзіне өзгерту енгізуді сұрай алады. Office SharePoint Server 2007 нұсқасында жұмыс үрдісіне қатысушылар жұмыс үрдісі тапсырмаларын SharePoint торабында немесе Microsoft Office 2007 бағдарламасында —Microsoft Office InfoPath 2007 бағдарламасында бірден аяқтай алады. Жұмыс үрдісіне қатысушы жұмыс үрдісі тапсырмасын аяқтағанда немесе жұмыс үрдісіне өзгерту енгізуді сұрағанда, серверге жұмыс үрдісі күйін жұмыс үрдісіндегі келесі қадамға жылжытуға нұсқау беріледі.

Жұмыс үрдісі күйін қадағалау

Жұмыс үрдісі иелері мен қатысушылар SharePoint торабында жұмыс үрдісімен байланысты күй бетін тексеру арқылы жұмыс үрдісі барысын қадағалай алады. Күй беті аяқталмаған жұмыс үрдісі тапсырмалары туралы күй ақпаратын қамтиды. Сондай-ақ, ол жұмыс үрдісіне қатысты журнал ақпаратын қамтиды.

Сондай-ақ, Office SharePoint Server 2007 жұмыс үрдісі журналының жиынтық талдауын қамтамасыз ететін есеп құралдарын қамтиды. Ұйымдар жақсартуды қажет ететін үрдістердегі аумақтардың орнын анықтау үшін және топтың берілген іскери үрдіске арналған тиімділік мақсаттарын кездестірген-кездестірмегенін анықтау үшін осы талдауды пайдалана алады. Office SharePoint Server 2007 кез келген жұмыс үрдісімен қолданылатын бірнеше анықтаулы Microsoft Excel есептерін қамтиды. Қосымша ретте, жұмыс үрдісі журналы туралы ақпарат Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 сияқты басқа бағдарламаларда немесе таңдамалы іскери үрдісті бақылау шешімінде қолдануға және талдауға болатын SharePoint тізімінің деректер көзі ретінде қол жетімді.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×