InfoPath бағдарламасы арқылы құжат туралы мәлімет тақтасын құрастыруға кіріспе

Бұл мақалада

Құжат туралы мәлімет тақталарына кіріспе

Құжат туралы мәлімет тақтасын пайдалану

Қауіпсіздікті шолу

Құжат туралы мәлімет тақталарына кіріспе

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 және Microsoft Office Excel 2007 құжаттарында көрсетілетін Құжат ақпаратының тақтасы Құжат жұмыс кеңістігінің торабы немесе Windows SharePoint Services 3.0 негізделген кітапханасы сияқты құжатты реттеу серверіне сақталатын жеке файлға немесе мазмұндық файлға арналған сипаттарды пайдаланушылардың көруіне және өзгертуіне мүмкіндік береді. метадеректер деп те аталатын бұл сипаттар оларды сипаттайтын немесе анықтайтын файл туралы мәліметтер болып табылады. Пайдаланушылар құжаттарды ұйымдастыру, анықтау және іздеу үшін осы сипаттарды пайдалана алады.

Құжат ақпараты тақтасы иеліктегі және құжатта бейнеленген Microsoft Office InfoPath 2007 пішіні болып табылады. Сізге 2007 Microsoft Office жүйесі құжатындағы құжат ақпараты тақтасын көру үшін компьютеріңізге орнатылған InfoPath пішінінің қажет жоқ, бірақ сізге құжат ақпараты тақталарын жасақтау немесе теңшеу үшін Office InfoPath 2007 қажет. Мысалы, сіздің веб қызметі секілді сыртқы қор көзінен деректерді көрсету үшін құжат ақпараты тақтасын теңшегіңіз келсе, сізге сол құжат ақпараты тақтасын жасақтау үшін Office InfoPath 2007 пайдалану керек.

2007 Office құжаттары бар құжат туралы мәлімет тақтасы арқылы пайдаланушылар құжатта жұмыс істеуді жалғастырғанның өзінде құжаттың метадеректерін қадағалап өңдей алады. Бұған қосымша, ұйымыңыздағы әр түрлі 2007 Office құжат түрлеріндегі метадеректерді сәйкесінше пайдалануға мүмкіндік бере отырып, құжат туралы мәлімет тақтасын сыртқы деректер көзі деректерді пайдалану үшін баптауға болады.

Сондай-ақ құжат ақпараты тақтасын теңшеу арқылы сіз деректердің шектілік тексерілімі сияқты бизнес қисындығын қоса аласыз немесе ұйымдастыруыңызға маңызды таңдамалы сипаттарды қоса аласыз, Бұдан басқа құрамында жалпы жолақтары бар үлгіні жасау арқылы сіз ұйымдастыруыңыздағы бірнеше 2007 Office құжат түрлеріндегі құжат ақпараты тақталарын тиімді қайта пайдалануды ұйымдастыра аласыз. Үлгілер бөлігі бірнеше пішін үлгілерінде қайта пайдалану үшін сақталатын пішін үлгісінің бір бөлігі болып табылады.

Office Word 2007, Office Excel 2007 және Office PowerPoint 2007 бағдарламаларында құжат туралы мәлімет тақтасы арқылы метадеректерді қадағалаудан және өңдеуден басқа, Office Word 2007 құжаттарын пайдаланушылар қосымша тапсырмаларды жүзеге асыра алады. Office Word 2007 бағдарламасында пайдаланушылар құжат туралы мәлімет тақтасындағы сипаттарды құжаттағы сипаттың басқару элементтері ретінде қоса алады. Office Word 2007 бағдарламасындағы сипаттың басқару элементтері құжаттың сипаттарын құжаттың өзіндегі мазмұны түрінде көрсетеді. Құжат туралы мәлімет тақтасындағы ақпарат өзгергенде, бұл сипаттың басқару элементтері жаңартылады. Одан басқа, тиісті сипаттың басқару элементтері құжатта өзгергенде, құжат туралы мәлімет тақтасындағы деректер жаңарады.

Word құжатына сипаттар қосу туралы қосымша ақпаратты Қосымша қараңыз бөлімінен іздеңіз.

Сипаттар түрлері

Құжат туралы мәлімет тақталары төмендегілердің біреуін қадағалау үшін қолданылады:

  • Жеке құжаттардағы стандартты құжат сипаттары.

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 іске қосылатын серверлерінде қолданылатын Құжат мазмұнында немесе Dublin Core бағандарының мазмұнында орналасқан SharePoint мазмұндарына арналған серверлік сипаттар.

  • Құжат туралы мәлімет тақтасына қосылатын таңдамалы сипаттар.

Құжат туралы мәлімет тақтасы арқылы пайдаланушылар көретін немесе өңдейтін сипаттарды үш негізгі санатқа топтауға болады: құжатқа негізделген сипаттар, серверге негізделген сипаттар және таңдамалы сипаттар. Құжат туралы мәлімет тақтасының құрастырылуына және оның орналасуына қарай, төмендегі сипаттардың кейбірі немесе барлығы Құжат туралы мәлімет тақтасына шығуы мүмкін:

Құжатқа негізделген сипаттар    Олар тақырып, автордың аты, тақырыпша және құжаттың тақырыбын немесе мазмұнын анықтайтын кілтсөздер сияқты сипаттарды қамтиды.

Серверге негізделген сипаттар    SharePoint торабына сақталатын және таңдамалы құжат туралы мәлімет тақталарын пайдаланатын құжаттар үшін бұл сипаттар құжат кітапханасын, торап бағандарын, торап мазмұндарын немесе басқа таңдамалы өрістердегі деректерді қамтиды.

Таңдамалы сипаттар    Сіз InfoPath бағдарламасымен құжат туралы мәлімет тақтасын баптау арқылы Office құжатына арналған таңдамалы сипаттарды анықтайсыз. Таңдамалы сипаттар жоба коды немесе құн орталығының мәні сияқты ұйымға немесе жобаға қатысты метадеректерді қамтиды.

Ескерту : Сондай-ақ, Office Word 2007, Office Excel 2007 немесе Office PowerPoint 2007 бағдарламасындағы құжат туралы мәлімет тақтасының Құжат сипаттары мәзіріндегі Қосымша сипаттар түймешігін басу арқылы құжаттың таңдамалы сипаттарын анықтай аласыз. Дегенмен, бұл қосымша сипаттар құжат туралы мәлімет тақтасының өзінде көрінбейді. Құжат туралы мәлімет тақтасында көрінетін сипаттарды баптау үшін сізге InfoPath бағдарламасын пайдалану керек немесе құжаттарды реттеу серверіне сақталған құжаттар болған кезде сізге мазмұнға бағандар қосу немесе жою арқылы мазмұндық схеманы өзгерту керек.

Беттің жоғарғы жағы

Құжат туралы мәлімет тақтасын пайдалану

Құжатты Office Word 2007, Office Excel 2007немесе Office PowerPoint 2007 бағдарламасымен жасағаныңызда, құжат туралы мәлімет тақтасы сізге автоматты түрде жасалады. Бұл әдепкі құжат туралы мәлімет тақтасы Автор, Тақырып және Тақырыпша сияқты стандартты сипаттарды қамтиды. Балама ретінде, жұмыс жадынан құжат туралы мәлімет тақтасын құрастыру және оны құжатпен байланыстыру арқылы немесе бар құжат туралы мәлімет тақтасын баптау арқылы таңдамалы сипаттарды қосуыңызға болады.

Таңдамалы құжат ақпараты тақтасын жасақтағаңызда, сіз оны Office Word 2007, Office Excel 2007 және Office PowerPoint 2007 ішіндегі бірнеше құжаттарымен бірге пайдалана аласыз немесе сіз бірнеше құжат ақпараты тақталарын жасақтай аласыз. Мысалы, белгілі бір құжаттар ерекше жобамен салғастырылса, сіздің сол құжаттарда ғана пайдаланылатын құжат ақпараты тақталарына бірегей жолақтарды пайдаланғыңыз келеді.

Тіпті сіздің ұйымдастыруыңыз бірнеше құжат ақпараты тақталарын пайдаланғанның өзінде әрқайсысы бірнеше жалпы сипаттарды қамти алады. Құжат ақпараты тақтасын жасақтағаныңызда жалпы сипаттарды оңай қайта пайдалану үшін үлгі бөліктері арқылы қарастырыңыз. Үлгі бөліктерін жасау және пайдалану арқылы сіз ұйымдастыруыңзға арналған негізгі метадеректердің дыбысымен, құрылымымен және сипаттарымен сәйкес келетінін растауға көмектесе аласыз. Мысалы, сіздің ұйымдастыруыңыз әрбір құжат ақпараты тақтасының Автор басқа Лауазым атты жолақты қамтуын талап ете алады. Сол жалпы жолақтарды пайдаланатын үлгілер бөлігін жасақтау арқылы сіз бірнеше құжат ақпараты тақталарындағы үлгілер бөлігін оңай қайта пайдалана аласыз.

Ескерту : SharePoint мазмұндық схемасын баптау үшін схеманың бір бөлігі болып табылатын өрістерді қосу арқылы құжат туралы мәлімет тақтасын ғана баптауыңызға болады. Мазмұндық схемаға жаңа өрістер қосу арқылы мазмұндық құжат туралы мәлімет тақтасына өрістер қосу немесе жою үшін сізге мазмұнға бағандар қосу немесе жою керек.

Таңдамалы құжат ақпараты тақтасын жасағаныңыздан кейін сізге пайдаланбай тұрып, оны құжатпен салғастыру керек. Оны орындау үшін құжат ақпараты тақтасын қолданғыңыз келген бағдарламалардағы Таспада Жасақтаушы қойындысын алдымен белсендіріп алу керек. Содан кейін сіз URL, UNC немесе URN файл жолы арқылы құжат ақпараты тақтасының орнын анықтай аласыз. Бұған қосымша, құжат ашылғанда, сізге құжат ақпараты тақтасын әдепкі мәнімен бейнелеу үшін таңдауға болады. Сонымен бірге құжат ашылғанда, сіз жасаған таңдамалы сипаттарыңызile әдепкі мәнімен көрінетін-көрінбейтінін таңдай аласыз.

Office Word 2007 ішіндегі Office Word 2007Office Excel 2007 және Office PowerPoint 2007 арналған құжаттардағы құжат ақпараты тақталарының сипаттарын көруден немесе өзгертуден басқа пайдаланушылар құжаттың өзіндегі сипатта басқару элементтері сияқты құжат ақпараты тақтасының сипаттарын қоса алады. Мысалы, компания мекенжайының көптеген даналарын құжатқа сипатты басқару элементтері ретінде қосуға болады. Құжат ақпараты тақтасындағы ақпарат өзгеретіндіктен, бұл сипатта басқару элементтері жаңартылады.

Таңдамалы құжат туралы мәлімет тақтасын жасау және сипаттарды Office Word 2007 құжатына қосу туралы қосымша ақпаратты Қосымша қараңыз бөлімінен іздеңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Қауіпсіздікті шолу

Құжат туралы мәлімет тақтасы InfoPath пішінімен бірдей қауіпсіздік нұсқаулары мен шектеулеріне тән. InfoPath бағдарламасындағы қауіпсіздік мүмкіндіктері пайдаланушылардың пішіндері мен компьютерлерін сенімсіз көзден деректерді қолдану немесе деректерді жіберу сияқты қауіпті әрекеттерден қорғауға арналған. Мысалы, InfoPath пішін үлгілері орналасқан жеріне, орнатылу әдісіне сандық қолтаңба қойылғанына байланысты үші қауіпсіздік деңгейінің біреуімен іске қосылады. Үш деңгей мыналар: Шектелген, Домен және Толық сенім. Құжат туралы мәлімет тақтасына InfoPath пішін үлгісімен бірдей қауіпсіздік деңгейі беріледі. Құжат ақпараттық деңгейін құрастырудың немесе пайдаланудың алдында сізге деректер қосылымыдарын қолдану және әрекеттерді пайдалану үшін қауіпсіздік талдауларымен өз бетіңізбен танысып алу керек.

Деректердің қосылымын пайдалануға арналған қауіпсіздік талдаулары

Құжат туралы мәлімет тақтасы Толық сенімге қойылмайынша, құжат туралы мәлімет тақтасы басқа домендегі деректерді қолдана алмайды. Толық сенімді қосу үшін сізге сенімді түбірлік куәлігі бар құжат туралы мәлімет тақтасы үшін сандық қолтаңба қою немесе ол үшін орнатылатын файл жасау керек.

Ескерту : Егер құжатты пайдаланушы адамның дерек көзін қолдануға рұқсаты болмаса, ол құжат туралы мәлімет тақтасына арналған рұқсат деңгейі дерек көзін қолдануға жеткілікті болғанның өзінде қателік хабарын байқайды.

InfoPath пішін үлгілерінің қауіпсіздік деңгейлері туралы қосымша ақпаратты Қосымша қараңыз бөлімінен іздеңіз.

Пайдалануға арналған қауіпсіздік талдаулары

Құжаттар орналасқан бір доменге құжат туралы мәлімет тақтасын пайдалану ұсынылады. Мысалы, http://example серверіндегі Office Word 2007 құжаты құрастырылған таңдамалы құжат туралы мәлімет тақтасын пайдаланса, сондай-ақ, http://example серверіндегі осы құжатқа арналған құжат туралы мәлімет тақтасын сақтау ұсынылады. Егер сіз құжат туралы мәлімет тақтасын басқа доменге пайдаланамын деп шешсеңіз немесе пайдаланушы құжаттың жергілікті жерге сақталған нұсқасын — немесе электрондық поштамен тіркем түрінде жіберілгенін ашсаңыз — құжат туралы мәлімет тақтасының қауіпсіздік деңгейі төменгі қауіпсіздік деңгейіне төмендетіледі. Бұл қауіпсіздік сақтандыру шарасы пайдаланушыларды басқа доменде орналасқан құжат туралы мәлімет тақтасындағы деректерді қолданумен байланысты қауіпсіздік тәуекелдерінен қорғауға көмектеседі.

Ескертулер : 

  • SharePoint мазмұны үшін құжат туралы мәлімет тақтасын баптағаныңызда, құжат туралы мәлімет тақтасы жарияланған кезде SharePoint торабына автоматты түрде пайдаланылады.

  • Егер сіз пайдаланушының компьютерінен құжат туралы мәлімет тақтасының жергілікті жерге орнатылған нұсқасын іске қосқанын қаласаңыз, сізге Жариялау шебері және Visual Studio арқылы орнатылатын файлды жасау керек. Егер сіз құжат туралы мәлімет тақтасына арналған пішін үлгісін (.xsn файлы) қатты диск жетегіне жарияласаңыз, пайдаланушы байланысты құжатты ашқан кезде құжат туралы мәлімет тақтасы ашылмайды.

Жариялау шебері және Visual Studio арқылы орнатылатын файлды жасау туралы қосымша ақпаратты Қосымша қараңыз бөлімінен іздеңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×