Excel Web Access веб-бөлігінің теңшелетін сипаттары

Орналасу және құралдар тақтасында пайда болатын параметрлер сияқты Excel Web Access веб-бөлігінің кейбір тұстарын теңшеуге болады. Сондай-ақ, жұмыс кітабындағы параметрлерді пайдалануды қосу сияқты пайдаланушылар веб-бөліктегі жұмыс кітабымен өзара әрекеттесетін жолды бақылайтын параметрлерді теңшеуге болады.

Excel Web Access құралдар тақтасында екі түрлі сипат болады: Excel Web Access веб-бөлігіне бірегей сипаттар және көптеген веб-бөліктерге қолданылатын жалпы сипаттар. Excel Web Access веб-бөлігіне бірегей сипаттар «Жұмыс кітабын көрсету», «Құралдар тақтасы және тақырып жолы» және «Шарлау және әрекеттестік» бөлімдерінде пайда болады.

Бұл мақалада тек Excel Web Access веб-бөлігіне бірегей сипаттардың анықтамалық ақпараты берілген.

Бұл мақалада:

«Жұмыс кітабын көрсету» бөлімінің сипаттары

«Құралдар тақтасы және терезе тақырыбы» бөлімінің сипаттары

Құралдар тақтасы мәзірінің пәрмендері 

«Шарлау және әрекеттестік» бөлімінің сипаттары

Әрекеттестік параметрлері

«Жұмыс кітабын көрсету» бөлімінің сипаттары

Жұмыс кітабын көрсету бөлімінде жұмыс кітабын анықтайтын ақпаратты және пайдаланылған жағдайда, EWA веб-бөлігі көрсететін аталған элементті енгізу керек.

Сипат

Сипаттама

Жұмыс кітабы

Мәтін жолағына Excel Web Access бағдарламасында көрсетілетін жұмыс кітабының URL немесе UNC протоколын енгізіңіз. URL мекенжайын жолаққа енгізуге немесе Сілтемені таңдау Builder button түймешігін басып, жұмыс кітабын табу үшін, Активті таңдау веб-бетінің тілқатысу терезесі мүмкіндігін пайдалануға болады.

Аталған элемент

Excel Web Access бағдарламасында көрсетілетін элементтің атауын (ұяшықтардың аталған ауқымы немесе жұмыс парағының, кестенің, диаграмманың атауы, жиынтық кесте есебі немесе жиынтық диаграмма есебі) енгізіңіз. Аталған элементті көрсету үшін, жұмыс кітабының авторы элементті Excel бағдарламасындағы көз жұмыс кітабында анықтап, одан кейін жұмыс кітабын торапқа сақтауы керек. Ұзын жолдарды өңдеу үшін, Сілтемені таңдау Builder button түймешігін басып, жол өңдейтін Мәтін өңдегіш веб-бетінің тілқатысу терезесі мүмкіндігін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

«Құралдар тақтасы және терезе тақырыбы» бөлімінің сипаттары

Excel Services қызметі бұл сипаттарды автоматты түрде қосады. Бұл сипаттардың біреуін не бірнешеуін ажырату үшін, онымен байланысты құсбелгіні алып тастаңыз.

Сипат

Сипаттама

Веб-бөлік тақырыбын автоматты түрде жасау

Excel Services қызметіне тақырыпты автоматты түрде жасату үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Excel Services қызметі жұмыс кітабының файл атауын осы веб-бөлікке арналған Түр сипаттары бөліміндегі Тақырып сипатының мәнімен біріктіретін тақырыпты құрады. Егер бұл құсбелгі алынып тасталса, Excel Services қызметі Тақырып сипатының ағымдағы мәнін пайдаланады.

Веб-бөлік тақырыбының URL мекенжайын автоматты түрде жасау

Веб-бөлік терезесінің тақырыбында еренсілтемені автоматты түрде жасау үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Пайдаланушы тақырыпты нұқыған кезде, Excel Services қызметі байланыстырылған жұмыс кітабын шолғыш терезесінде ашады. Егер бұл құсбелгі алынып тасталса, Excel Services қызметі де ағымдағы мәнді Қосымша бөлімінің Тақырыптың URL мекенжайы сипатынан жояды. Теңшелетін URL мекенжайын пайдалану үшін осы құсбелгіні қойып, пайдаланылатын еренсілтемені Тақырыптың URL мекенжайы сипатының мәтін ұясына енгізіңіз.

Құралдар тақтасында пәрмендер мен түймешіктерді көрсету немесе жасыру үшін төмендегі параметрлердің біреуін таңдаңыз:

Сипат

Сипаттама

Толық (Әдепкі параметр).

«Ашу», «Деректер», «Табу» және «Анықтама» түймешіктерін көрсететін EWA құралдар тақтасы Төмендегі суретте Толық құралдар тақтасы бар EWA веб-бөлігінің үлгісі көрсетіледі. Бұл мысалда жұмыс кітабы жұмыс парағы көрінісінде беріліп, онда Ашу, Деректер мәзірлері және Табу Түймешік суреті түймешігі көрсетіледі. Егер жұмыс парағы аталған элемент көрінісінде көрсетілсе, Көрініс құралдар тақтасында да пайда болады.

Жиынтық

Аталған элементтердің «Көрініс» ашылмалы таңдауын көрсететін EWA веб-бөлігі Төмендегі суретте Жиынтық құралдар тақтасы бар EWA веб-бөлігінің үлгісі көрсетіледі. Бұл веб-бөлікке арналған жұмыс кітабы аталған элемент көрінісінде беріліп, онда Ашу мәзірі, Деректер мәзірі және Көрініс ашылмалы тізімі көрсетіледі. Көрініс ашылмалы тізімі құралдар тақтасының оң жағының шетінде пайда болып, жұмыс кітабында анықталған аталған элементтерді көрсетеді. Егер жұмыс кітабы жұмыс парағы көрінісінде көрсетілсе, Көрініс тізімі пайда болмайды.

Тек жылжу 

Тек жылжу құралдар тақтасының орналасуы EWA веб-бөлігіндегі жұмыс кітабының көрінісіне байланысты. Төмендегі кестеде осы айырмашылықтар сипатталады. Жұмыс парағы көрінісінде шарлау түймешіктері ғана пайда болады. Аталған элемент көрінісінде Көрініс ашылмалы тізімі де пайда болады.

Ешбір 

Ешбір құралдар тақтасын таңдасаңыз, Excel Services қызметі құралдар тақтасын жасырады. Бұл пайдаланушының жұмыс кітабымен өзара әрекеттесуін қаламағанда пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, Excel Web Access веб-бөлігі тақтада көрсетілгенде, веб-бөліктегі құралдар тақтасын жасыру туралы шешім қабылдауыңыз мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Құралдар тақтасы мәзірінің пәрмендері 

Excel Services қызметі бұл пәрмендерді автоматты түрде қосады. Бұл пәрмендердің біреуін не бірнешеуін ажырату үшін, сол пәрменнен құсбелгіні алып тастаңыз.

Пәрмен

Сипаттама

Excel бағдарламасында ашу, суретті Excel бағдарламасында ашу

Таңдалған кезде бұл пәрмен веб-бөліктің Excel бағдарламасында ашу және Суретті Excel бағдарламасында ашу пәрмендерін құралдар тақтасының Ашу мәзірінен көрсетуіне мүмкіндік береді. Егер пайдаланушы компьютерінде Excel бағдарламасы орнатылған болса, сол пайдаланушы жұмыс кітабын өңдеу мақсатында Excel бағдарламасында аша алады. Excel бағдарламасында ашу және Суретті Excel бағдарламасында ашу пәрмендерін жасыру және пайдаланушыға жұмыс кітабын Excel бағдарламасында аштыртпау үшін, осы құсбелгіні алып тастаңыз.

Маңызды :  Бұл параметр тек Ашу мәзірі элементтерінің көрсетілуіне әсер етеді. Ол пайдаланушының рұқсаттарына еш қалай әсер етпейді. Қауіпсіздікті басқару үшін, әкімші пайдаланушы рұқсаттарын тағайындауы керек.

Таңдалған қосылымды жаңарту, Барлық қосылымдарды жаңарту

Таңдалған кезде бұл пәрмен веб-бөліктің Таңдалған қосылымды жаңарту және Барлық қосылымдарды жаңарту пәрмендерін құралдар тақтасының Деректер мәзірінде көрсетуге мүмкіндік береді. Одан кейін, пайдаланушы барлық немесе таңдалған қосылымдарды сыртқы деректер көздеріне қолмен жаңарта алады.

 • Бұл пәрмендерді құралдар тақтасының Деректер мәзірінде жасыру үшін осы құсбелгіні алып тастаңыз.

Жұмыс кітабын есептеу

Таңдалған кезде бұл пәрмен веб-бөліктің Жұмыс кітабын есептеу пәрменін құралдар тақтасының Деректер мәзірінде көрсетуге мүмкіндік береді.

 • Жұмыс кітабын есептеу пәрменін құралдар тақтасының Деректер мәзірінен жасыру үшін, осы құсбелгіні алып тастаңыз. Бұл параметр тек пәрмендердің көрсетілуіне ғана әсер етіп, жұмыс кітабының ағымдық есептеу параметрлеріне әсер етпейді.

Аталған элементтің ашылмалы тізімі

Бұл сипатты пайдалану үшін көрсетілетін жұмыс кітабы аталған элемент көрінісінде көрсетілуі керек. Жұмыс кітабы аталған элемент көрінісінде көрсетіліп, бұл құсбелгі қойылғанда, веб-бөлік құралдар тақтасындағы Көрініс ашылмалы тізімін көрсетеді.

 • Көрініс ашылмалы тізімін құралдар тақтасында жасыру үшін бұл құсбелгіні алып тастаңыз. Мысалы, егер веб-бөліктің белгілі бір аталған элементті ғана көрсеткенін қаласаңыз және пайдаланушының элементті өзгертпегенін қаласаңыз, бұл параметрден құсбелгіні алып тастаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

«Шарлау және әрекеттестік» бөлімінің сипаттары

Басқаша айтылған жерлерді қоспағанда, Excel Services қызметі бұл сипаттарды автоматты түрде қосады. Бұл сипаттардың біреуін не бірнешеуін ажырату үшін онымен байланысты құсбелгіні алып тастаңыз.

Сипат

Сипаттама

Еренсілтемелер

Бұл сипат еренсілтемелердің жұмыс кітабындағы орындармен немесе жұмыс кітабынан тыс файлдар мен құжаттармен байланысуына мүмкіндік береді. Жұмыс кітабындағы орындармен байланыстыруды қосу үшін Жұмыс кітабын шарлау сипатына да құсбелгі қою керек. Жұмыс кітабындағы орындардың немесе жұмыс кітабынан тыс файлдар мен құжаттардың барлық еренсілтемелерін ажырату үшін бұл құсбелгіні алып тастаңыз.

Жұмыс кітабымен әрекеттесу

Жұмыс кітабымен әрекеттесуді қосу не ажырату үшін бұл құсбелгіні қойыңыз немесе оны алып тастаңыз. Жұмыс кітабымен әрекеттесуде мына әрекеттер қамтылады:

 • Сыртқы деректерді қолмен, уақытылы және автоматты жаңарту

 • Бастапқы жұмыс кітабында көрсетілген параметрлерге пайдаланушының мәндер енгізуі

 • Сұрыптау және сүзу әрекеттері

 • Құрылымды кеңейту немесе тасалау

 • Жиынтық кесте есебіндегі деректерді кеңейту немесе тасалау

Әрекеттестік параметрлері

Бұл параметрлер арнайы әрекеттестік параметрлерін бақылайды. Егер Жұмыс кітабымен әрекеттесу құсбелгісі алынып тасталса, Excel Services қызметі барлық әрекеттестік параметрлерін ажыратады, одан кейін пайдаланушылар бұл құсбелгіні қоя немесе оны алып тастай алмайды.

Параметр

Сипаттама

Параметрді өзгерту

Параметрлер тақтасын көрсету және пайдаланушылардың бастапқы жұмыс кітабында анықталған параметрлеріне мәндер енгізуіне мүмкіндік беру үшін осы құсбелгіні қойыңыз.

 • Параметрлер тақтасын жасыру үшін бұл құсбелгіні алып тастаңыз. Ол пайдаланушының жұмыс кітабындағы параметрлерге жазба енгізуіне жол бермейді. Параметрлер тақтасын жасыру қажет болуы мүмкін, мысалы, пайдаланушының енгізуінің орнына басқа веб-бөлікке қосылу арқылы параметрлерге мәндер бергіңіз келуі мүмкін. Егер Параметрді өзгерту құсбелгісі алынып тасталса, Excel Services қызметі қатысты Параметрлер тапсырмалар аймағын көрсету сипатын ажыратады

Параметрлер тапсырмалар аймағын көрсету

Жұмыс кітабына арналған параметрлер көрсетілгенде, Параметрлер тапсырмалар аймағын көруді қосу үшін осы құсбелгіні қойыңыз.

 • Тіпті жұмыс кітабы параметрлерді анықтағанның өзінде, Параметрлер тапсырмалар аймағын жасыру үшін, бұл құсбелгіні алып тастаңыз. Мысалы, егер басқа веб-бөлік пайдаланушының орнына параметр мәнін берсе, «Параметрлер» тақтасын жасырғыңыз келуі мүмкін.

Сұрыптау

Ұяшық ауқымдарын, Excel кестелерін және жиынтық кесте есептерін сұрыптауды қосу үшін бұл құсбелгіні қойыңыз. Ұяшық ауқымдарын, Excel кестелерін және жиынтық кесте есептерін сұрыптауға жол бермеу үшін бұл құсбелгіні алып тастаңыз. Дегенмен, жұмыс кітабына қолданылып қойған сұрыптау орындалады.

Сүзу

Ұяшық ауқымдарын, Excel кестелерін және жиынтық кесте есептерін сүзуді және реттеуді қосу үшін бұл құсбелгіні қойыңыз. Ұяшық ауқымдарын, Excel кестелерін және жиынтық кесте есептерін сүзуге және реттеуге жол бермеу үшін бұл құсбелгіні алып тастаңыз. Дегенмен, жұмыс кітабына қолданылып қойған сұрыптау орындалады.

Барлық жиынтық кестелерінің өзара әрекеттесуі

Мына интерактивті жиынтық кесте әрекеттерін қосу не ажырату үшін бұл құсбелгіні қойыңыз немесе оны алып тастаңыз: деректер деңгейлерін кеңейту (терең қарау) және тасалау (үстіртін қарау), сұрыптау және сүзу.

Жұмыс кітабында қосылған жағдайда кезеңді түрде жаңарту

Кезеңді жаңарту әрекеті туралы хабарлардың Excel Web Access веб-бөлігінің төменгі жағынан көрсетілуін бақылау үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Жұмыс кітабының сыртқы деректерін кезеңді жаңартуға жол бермеу және кезеңді жаңарту әрекеті туралы хабарлардың Excel Web Access веб-бөлігінің төменгі жағынан көрсетілуін болдырмау үшін бұл құсбелгіні алып тастаңыз.

Деректерді кезеңдік жаңарту сұрауын көрсету

Бұл сипатты орнату үшін, Жұмыс кітабында қосылған жағдайда кезеңді түрде жаңарту құсбелгісін қою керек. Автоматты кезеңді жаңартуды бақылау үшін, мына параметрлердің бірін таңдаңыз:

Әрқашан    Кезеңді деректерді жаңарту жөніндегі кеңестерді Әрқашан параметрін қолданбай көрсету. Пайдаланушының деректерді әрбір жоспарланған аралықпен, бірақ Әрқашан параметрін таңдамай-ақ жаңартуына мүмкіндік беру үшін осы параметрді пайдаланыңыз.

Таңдау бойынша     Кезеңді деректерді жаңарту жөніндегі сұрауды Әрқашан параметрімен көрсету. Деректердің әрбір жоспарланған аралықпен сұраусыз жаңартылуына мүмкіндік беру үшін осы параметрді пайдаланыңыз.

Ешқашан    Кезеңді жаңарту сұрауын және Әрқашан параметрін жасыру. Деректердің әрбір жоспарланған аралықпен ешқандай нұсқаусыз жаңартылуына мүмкіндік беру үшін осы параметрді пайдаланыңыз.

Жаңа сеансты ашар алдында ағымдық сеансты жабу

Жаңа жұмыс кітабын ашқан соң, ағымдағы жұмыс кітабын жабу үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Көп пайдаланушы бір жұмыс кітабын көріп тұрғанда, жұмыс тиімділігін жақсартуға көмектесу үшін осы құсбелгіні қоюыңыз мүмкін.

 • Жаңа жұмыс кітабын ашқан соң, ағымдағы жұмыс кітабын ашық ұстау үшін бұл құсбелгіні алып тастаңыз. Жаңа жұмыс кітабын ашып және ол ашылғаннан кейін ағымдық жұмыс кітабындағы сүзгілер, сұрыптаулар сияқты параметрлерді немесе параметрлердің мәндерін сақтап қалу үшін, бұл параметрден құсбелгіні алып тастаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×