Excel 2016 формулаларындағы қателерді анықтау

Емле тексергіш сияқты формулалардағы қателерді тексеру үшін ережелерді пайдалануға болады. Ережелер қатесі жоқ жұмыс парақтарына кепілдік бермейді, бірақ олар қарапайым қателерді табуға көмектеседі.

Осы ережелердің кез келгенін өз қолыңызбен қосуға немесе ажыратуға болады.

 1. Файл тармағын басып, Параметрлер түймешігін басып, Формулалар түймешігін басыңыз.

 2. Қатені тексеру ережелері тармағынан келесі ережелердің кез келгенінің ұяшығына құсбелгі қойыңыз не алып тастаңыз, содан соң OK түймешігін басыңыз.

  Қате қайтаратын формулаларды қамтитын ұяшықтар   

  Формула күтілген синтаксисті, аргументтерді немесе деректер түрлерін пайдаланбайтындықтан, қате пайда болады. Қате мәндерге #####, #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! және #VALUE! кіреді. Әрбір қате мәннің түрлі себептері болады және түрлі жолмен шешіледі.

  Ескерту : Егер #N/A сияқты қате мәнін тікелей ұяшыққа енгізсеңіз, ол қате ретінде белгіленбейді.

  Кестелердегі есептелген сәйкес емес баған формуласы   

  Есептелген бағанда ерекшелік жасайтын баған формуласынан өзгеше формулаларды қамтуы мүмкін. Есептелген баған ерекшеліктері келесі әрекеттердің кез келгенін орындаған кезде жасалады:

  • Есептелетін баған ұяшығындағы формуладан өзге деректерді енгізу.

  • Есептелетін баған ұяшығында өрнекті теріп,Болдырмау Түймешік кескіні түймешігін Жылдам кіру құралдар тақтасы ішінен басыңыз.

  • Құрамында бір немесе бірнеше қиыс жағдайы бар есептелетін баған ішіне жаңа формула теру.

  • Есептелетін баған формуласына сәйкес келмейтін есептелетін бағанға деректерді көшіру.

   Ескерту : Көшірілген деректерде формула бар болса, бұл формула есептелетін бағандағы деректердің үстінен жазылады.

  • Кез келген ұяшықты есептелетін баған жолдарының бірі сілтеме жасаған басқа жұмыс парағының аймағына жылжыту немесе жою.

  Жылдарды қамтитын ұяшықтар 2 сан ретінде көрсетіледі   

  Ұяшықта 2 саннан тұратын жылдарды көрсететін мерзім қамтылады, ол формулаларда қолданылғанда қате ғасыр ретінде дұрыс берілмеуі мүмкін. Мысалы, =YEAR("1/1/31") формуласындағы мерзім 1931 немесе 2031 түрінде берілуі мүмкін. Осы ережені түсініксіз мәтін мерзімін тексеру үшін пайдаланыңыз.

  Сандар мәтін түрінде пішімделеді немесе апострофтан кейін қойылады   

  Ұяшықта сандар мәтін ретінде сақталады. Әдетте, бұл деректерді басқа көздерден импорттағанда орын алады. Мәтін ретінде сақталған сандар күтілмеген сұрыптау әрекеттеріне әкелуі мүмкін және есептейлмейді, сондықтан олардың ұяшықтарын сандық пішімге түрлендірген жөн.

  Аймақтағы басқа формулалармен сәйкес емес формулалар   

  Формула жанындағы басқа формулалардың үлгісіне сәйкес келмейді. Көп жағдайда, басқа формулаларға көршілес жатқан формулалар өздері пайдаланатын ұяшық сілтемелері бойынша өзгешеленеді. Төрт көршілес формуладан тұратын келесі мысалда Excel бағдарламасы =SUM(A10:F10) формуласының жанында қатені көрсетеді, себебі көршілес формулалар бір жол жолмен өзгертіледі және =SUM(A10:F10) формуласы 8 жолмен өзгертіледі — Excel бағдарламасы =SUM(A3:F3) формуласын күтеді.

  A

  Формулалар

  =SUM(A1:F1)

  =SUM(A2:F2)

  =SUM(A10:F10)

  =SUM(A4:F4)

  Егер формулада пайдаланылған сілтемелер іргелес формулалардағы сілтемелерге сәйкес келмесе, Excel бағдарламасы қатені көрсетеді.

  Аймақтағы ұяшықтарды есепке алмайтын формулалар   

  Формулада бастапқы деректер ауқымы мен формуланы қамтитын ұяшық арасына кірістірілетін деректерге сілтемелер болмауы мүмкін. Бұл ереже формуладағы сілтемені формуланы қамтитын ұяшыққа іргелес нақты ұяшықтар ауқымымен салыстырады. Егер іргелес ұяшықтар қосымша мәндерді қамтыса және бос болмаса, Excel формула жанында қатені көрсетеді.

  Мысалы, бұл ереже қолданылғанда, Excel бағдарламасы =SUM(A2:A4) формуласының қасына қате енгізеді, өйткені A5, A6 және A7 ұяшықтары формулада сілтеме берілген ұяшықтармен (A2:A4) және формуланы қамтитын ұяшықпен (A8) көршілес болып тұр, сондай-ақ сол үш ұяшықтарда (A5, A6 және A7) формулада сілтемесі берілуі тиіс болатын деректер бар.

  A

  Есеп-шот

  15 000

  9 000

  8 000

  20 000

  5 000

  22 500

  =SUM(A2:A4)

  Формулаларды қамтитын құлыптан босатылған ұяшықтар   

  Формула қорғаныс мақсатында құлыпталмайды. Әдепкі бойынша, жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар қорғаныс үшін құлыпталады, яғни, ұяшық пайдаланушы тарапынан қорғалмау үшін орнатылған. Формула қорғалған жағдайда оны алдымен қорғаудан шығармай тұрып өзгертуге болмайды. Ұяшықты қорғау қажет емес екендігіне көз жеткізу үшін тексеріңіз. Ішінде формулалар бар ұшықтарды қорғаған жағдайда олардың өзгертілуін болдырмайды және алдағы қателерді айналып өтуге көмектеседі.

  Бос ұяшықтарды көрсететін формулалар   

  Формулада бос ұяшыққа арналған сілтеме болады. Бұл келесі мысалда көрсетілгендей, күтпеген нәтижелерге алып келуі мүмкін.

  Келесі ұяшықтар бағанындағы сандардың орташа мәнін есептеу керек делік. Үшінші ұяшық бос болса, мән ретінде есептелмейтіндіктен, ол есепке кірмейді, сондықтан нәтиже 22,75 мәніне тең болады. Егер төмендегі үшінші ұяшықта 0 (0 мән ретінде есептелсе) болса, онда сол ұяшық есепке кіреді, ал нәтиже 18,2 мәніне тең болады.

  A

  Деректер

  24

  12

  45

  10

  =AVERAGE(A2:A6)

  Кестеге енгізілген деректер жарамсыз   

  Кестеде тексеру қатесі бар. Деректер қойыншасын басу арқылы және Деректермен жұмыс істеу тобындағы Деректерді тексеру түймешігін басу арқылы ұяшыққа арналған тексеру параметрін тексеріңіз.

Жалпы формула қателерін бір-бірден түзету

Егер жұмыс парағындағы қателерді тексерген болсаңыз, еленбеген кез келген қателер еленбеген қателер қалпына келтірілмейінше пайда бола береді.

 1. Қателерін тексеру қажет жұмыс парағын таңдаңыз.

 2. Егер жұмыс парағы қолмен есептелсе, ең соңғы формула нәтижелерін көрсету мақсатында жұмыс парағын қайта есептеу үшін F9 пернесін басыңыз.

 3. Формулалар қойыншасын басыңыз да, Қатені тексеру түймешігін басыңыз.

  Формула қойыншасындағы «Формуланы тексеру» тобы

  Қатені тексеру ұяшығы Excel бағдарламасы қате тапқанда пайда болады

 4. Бұрын қандай да бір қателер еленбеген болса, төмендегі әрекеттерді орындау арқылы ол қателерді қайта тексеруге болады (Қателерді тексеру диалогтық терезесін ашық қалдыруға болады):

  1. Файл тармағын басып, Параметрлер түймешігін басып, Формулалар түймешігін басыңыз.

  2. Қатені тексеру тармағында Еленбеген қателерді қалпына келтіру түймешігін басыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

  3. Қателерді тексеру диалогтық терезесінде Жалғастыру түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Еленбеген қателерді қалпына келтіру белсенді жұмыс кітабындағы барлық жұмыс парақтарының қателерін қайта табады.

 5. Қатені тексеру ұяшығын дәл формула жолының астына апарыңыз.

  Формула жолы

 6. Қатені тексеру жолында орындау қажет әрекетті жасайтын түймешікті басыңыз.

  Қолжетімді әрекеттер әрбір қате түрі үшін өзгеше болады.

  Қателерді тексеру диалогтық терезесі

  Қатені елемеу параметрі таңдалса, кейін орын алатын әр тексеруде қате еленбейтін болып белгіленеді.

 7. Келесі түймешігін басып, қателерді тексеру аяқталғанша жалғастырыңыз.

Жұмыс істеу кезінде кең тараған формула қателерін түзету

 1. Файл тармағын басып, Параметрлер түймешігін басып, Формулалар түймешігін басыңыз.

 2. Қателерді тексеру параметрінің астындағы Қателердің өңдік тексеруін қосу параметріне құсбелгісінің қойылғанын тексеріңіз.

 3. Қате пайда болатын жерді белгілейтін үшбұрыштың түсін өзгерту үшін, Қателерді мына түспен белгілеу терезесінде қажетті түсті таңдаңыз.

 4. Жоғарғы сол жақ бұрышында үшбұрышы бар ұяшықты таңдаңыз.

 5. Ұяшықтың жанында пайда болған Қатені тексеру түймешігін Түймешік кескіні басыңыз да, қажет опцияны басыңыз.

  Қолжетімді пәрмендер әрбір қате түрі бойынша өзгешеленеді және алғашқы жазба қатеге сипаттама береді.

  Қатені елемеу параметрі таңдалса, кейін орын алатын әр тексеруде қате еленбейтін болып белгіленеді.

 6. 4 және 5 қадамдарын қайталаңыз.

Қателер туралы қосымша ақпарат

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×