Excel 2013 бағдарламасында өз жұмысын тоқтатқан мүмкіндіктер және өзгертілген мүмкіндіктер

Келесі мүмкіндіктер Excel 2013 бағдарламасында өз жұмысын тоқтатты немесе елеулі түрде өзгертілді.

Жаңа және жақсартылған мүмкіндіктер туралы ақпаратты Excel 2013 жаңалықтары мақаласынан қараңыз.

Жұмыс аймағын сақтау түймешігі жойылды

Браузер көрінісі параметрлерінің орны ауысты

Диаграммадағы жекелеген деректер топтамасының диаграммалық түрі өзгертілді

Үлгі ретінде сақтау түймешігі бұдан былай Диаграмма құралдары таспасында емес

Пирамидалық және конустық диаграмма түрлері бағандық және жолақтық пішіндерге өзгертілді

Бұрыннан бар параметр жаңалықтары қазір қол жетімді емес

Жұмыс кітабы үлгісін сақтау және пайдалану жолы өзгертілді

Бөлу таңбалауышы жойылды

Бастау экранындағы бос жұмыс кітабы Кітап.xltx файлына негізделмейді.

Microsoft клип реттеушісі жойылды

Microsoft Office сурет реттеушісі жойылды

Шығу мүмкіндігі Office Backstage көрінісінде қазір қол жетімді емес

Факс үлгілері Office бағдарламасымен орнатылмаған

Жұмыс аймағын сақтау түймешігі жойылды

Барлық терезелердің ағымдық орналасуын жұмыс аймағы ретінде сақтауға болмайды. Жұмыс аймағын сақтау пәрмені Excel бағдарламасынан жойылды, сондықтан оны Жылдам қатынас құралдар тақтасына қоса алмайсыз. Алайда, Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларымен жасалған жұмыс аймағы (*.xlw) файлын әлі де ашуға болады.

Excel 2013 бағдарламасында бірнеше терезені көру үшін көрсетілетін жұмыс кітаптарын ашыңыз немесе жаңа терезелерді ашып (Көрініс >Жаңа терезе), оларды қажетті түрде орналастырыңыз (Көрініс > Барлығын реттеу).

Браузер көрінісі параметрлерінің орны ауысты

Жұмыс кітабын Вебке сақтау кезінде оның пайдаланушыларға көрсетілетін көрінісін орнатуға болады. Бұл параметрлер жұмыс кітабын SharePoint жүйесіне сақтау кезінде Басқаша сақтау диалогтық терезесінде болатын. енді оларды табу үшін Файл > Ақпарат > Браузер көрінісі параметрлері түймешігін басыңыз.

Браузер көрінісі параметрлері түймешігі

Дайын болған кезде жұмыс кітабын OneDrive немесе Басқа веб-орындар жүйесіне сақтаңыз (Файл > Басқаша сақтау).

Диаграммадағы жекелеген деректер топтамасының диаграммалық түрі өзгертілді

Жекелеген деректер топтамасының диаграммалық түрлерін өзгерту үшін оларды таңдап, Диаграмма құралдары > Параметрлер >Диаграмма түрін өзгерту түймешігін басу керек болатын. Ал Excel бағдарламасы таңдалған деректер топтамасының ғана диаграмма түрін өзгертетін. Excel 2013 нұсқасында Excel бағдарламасы диаграммадағы деректер топтамаларының барлығының диаграмма түрін автоматты түрде өзгертеді.

Диаграмма түрін таңдалған деректер топтамасында ғана өзгерту үшін диаграмманы комбинациялық диаграммаға өзгерту мүмкіндігі бар. Таспада Диаграмма құралдары көрсетілуі үшін диаграмманы басып, Құрастырушы қойындысында Диаграмма түрін өзгерту түймешігін басып, Комбинациялық диаграмма түймешігін таңдаңыз.

Диаграмма түрін өзгерту диалогтық терезесіндегі Комбинациялық диаграмма түрі

Үлгі ретінде сақтау түймешігі бұдан былай Диаграмма құралдары таспасында емес

Excel 2007-2010 нұсқаларында таспадағы Үлгі ретінде сақтау түймешігін басу арқылы диаграмманы үлгі етіп сақтауға болатын еді (Диаграмма құралдары > Құрастырушы > Түр). Excel 2013 нұсқасында Үлгі ретінде сақтау түймешігі таспадан алынды.

Диаграмманы үлгі ретінде сақтау үшін оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Үлгі ретінде сақтау түймешігін басыңыз. Excel диаграмманы \\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates\Charts қалтасында диаграмма үлгісі (*.crtx) файлы ретінде сақтайды. Оны диаграмма жасау немесе өзгерту үшін ашу қажет болса, Диаграмма кірістіру немесе Диаграмма түрін өзгерту диалогтық терезесіне өтіп, Барлық диаграммалар қойындысында Үлгілер қалтасын ашыңыз.

Пирамидалық және конустық диаграмма түрлері бағандық және жолақтық пішіндерге өзгертілді

Бағандық және жолақтық диаграммалар бұдан былай Диаграмма кірістіру және Диаграмма түрін өзгерту диалогтық терезелерінде пирамидалық және конустық диаграммаларды көрсетпейді.

Оның орнына кез келген 3-өлшемді бағандық немесе жолақтық диаграммаға пирамида және конус фигураларын қолдануға болады. Кез келген 3-өлшемді бағандық немесе жолақтық диаграммадағы деректер топтамасын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Деректер топтамасын пішімдеу түймешігін басыңыз. Сонан соң, Баған пішіні немесе Жолақ пішіні тармақтарының астында қажетті пішінді таңдаңыз.

Деректер топтамасын пішімдеу тапсырма панеліндегі 3-өлшемді пирамидалық және конустық пішіндер

Бұрыннан бар параметр жаңалықтары қазір қол жетімді емес

Office бағдарламасында бұрыннан бар файлға жаңа файл негізін қосатын Бұрыннан бар параметр жаңалықтары параметрі Файл > Жаңа түймешіктерін басқан кезде қазір қол жетімді емес.

Бұның орнына, бұрыннан бар жұмыс кітабын ашып, басқа файл атауымен сақтауға болады (Файл > Басқаша сақтау).

Не болмаса, пайдаланғыңыз келетін жұмыс кітабы Соңғы жұмыс кітаптары қалтасында болса (Файл > Ашу > Соңғы жұмыс кітаптары), файл атын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Көшірмені ашу таңдауға болады. Excel бағдарламасы файл атауына санды қосу арқылы көшірмені жасайды. Жұмыс кітабын қажет болған басқа файл атауымен сақтауға болады.

Жұмыс кітабы үлгісін сақтау және пайдалану жолы өзгертілді

Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында жұмыс кітабын үлгі ретінде сақтаған кезде ол автоматты түрде Қол жетімді үлгілер тармағының астындағы Менің үлгілерім қалтасында пайда болатын (Файл > Жаңа).

Енді, жұмыс кітабын үлгі ретінде сақтаған кезде, ол Жеке үлгі болып Жаңа бетте пайда болмайды (Файл > Жаңа), ол тек үлгілерді сақтайтын қалта жасап (мысалы, C:\Users\<User Name>\My Templates), сол қалтаны жеке үлгілер орны ретінде сақтаған кезде мүмкін.

Әдепкі үлгілер орнын орнату үшін Файл қойындысындағы Параметрлер түймешігін басыңыз. Сақтау қойындысында Әдепкі жеке үлгілер орны жолағына сіз жасаған қалтаның жолын енгізіңіз.

Жұмыс кітабын сақтау параметрлері

Бұдан былай үлгілер қалтасына сақталған барлық реттелетін үлгілер Жаңа беттегі Жеке тармағының астында (Файл > Жаңа) пайда болады.

Жеке үлгілер орны

Бөлу таңбалауышы жойылды

Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында жұмыс парағындағы кез келген жерден терезелерді панелдерге бөлу үшін Бөлу таңбалауышы басқару элементтері пайдаланылатын.

split box

Бөлу таңбалауышы басқару элементтері Excel 2013 бағдарламасынан жойылды, бірақ терезелерді таспадағы Бөлу түймешігі арқылы панелдерге бөлуге болады. Бөлу таңбалауышын ұяшықтың қажетті жеріне қойып, Көрініс > Бөлу түймешігін басыңыз.

Бөлу таңбалауышының орнын ауыстыру үшін оны әлі де сүйреуге болады және көлденең немесе тік бөлу таңбалауышын жою үшін оны екі рет басуға болады.

Бастау экранындағы бос жұмыс кітабы Кітап.xltx файлына негізделмейді.

Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында XLStart қалтасында (әдетте C:\Users\пайдаланушы аты\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart) сақталған Кітап.xltx деп аталатын жұмыс кітабы үлгісінде пайдаланылған соңғы параметрлерді сақтаған кезде, бұл үлгі автоматты түрде жаңа бос жұмыс кітабын жасаған кезде ашылатын еді.

Excel 2013 бағдарламасында Бастау экраны пайда болады және Excel автоматты түрде жаңа жұмыс кітабын ашпайды. Бастау экранында басуға болатын жұмыс кітабы Кітап.xltx файлына қатысты емес.

Excel бағдарламасын Кітап.xltx файлын пайдаланатын жаңа жұмыс кітабын автоматты түрде ашатын етіп реттеу үшін:

  • Файл>Параметрлер түймешігін басып, Жалпы қойындысындағы Бастау параметрлері тармағының астында Осы бағдарлама қосылған кезде бастау бетін көрсету ұяшығынан белгіні алып тастаңыз. Excel бағдарламасын келесі жолы қосқан кезде Кітап.xltx файлын пайдаланатын жаңа жұмыс кітабы ашылады.

Excel параметрлері диалогтық терезесіндегі Бастау параметрлері

Ctrl+N пернелер тіркесімін басу арқылы да Кітап.xltx файлын пайдаланатын жаңа жұмыс кітабын ашуға болады.

Microsoft клип реттеушісі жойылды

Microsoft клип реттеушісі бұдан былай Office 2013 жүйесінде қамтылмаған. Клип реттеушісі мүмкіндігі Суреттер кірістіру диалогтық терезесімен (Кірістіру > Онлайн суреттер) ауыстырылған. Бұл жаңа Онлайн суреттерді кірістіру мүмкіндігі Office.com клип арт жинағынан және Bing сурет/бейне іздеу, Flickr, OneDrive немесе Facebook беті сияқты басқа онлайн көздерінен мазмұнды табуға және кірістіруге мүмкіндік береді.

Microsoft Office сурет реттеушісі жойылды

Microsoft Office сурет реттеушісі бұдан былай Office 2013 жүйесінде қамтылмаған. Бұл мүмкіндік негізінде Windows фото галереясымен ауыстырылған.

Шығу мүмкіндігі Office Backstage көрінісінде қазір қол жетімді емес

Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында Excel бағдарламасынан шығып, барлық ашық жұмыс кітаптарын бір уақытта жабуға болады. Office Backstage көрінісінде әртүрлі жабу және шығу пәрмендері туралы қайшылықтар тудырмау үшін (Файл қойындысы), Шығу пәрмені Excel 2013 бағдарламасынан жойылды.

Өкінішке орай, Файл > Жабу немесе Жабу түймешігін Жабу түймешігі (бағдарлама терезесінің жоғарғы оң жақ бұрышында) басу, бірнеше жұмыс кітаптары ашық және сізге Excel бағдарламасынан шығу қажет болған кезде, бұл бір уақытта тек бір жұмыс кітабын жабатының байқайсыз.

Excel бағдарламасынан бұрынғыдай шығу үшін жылдам қатынасу құралдар тақтасына Шығу пәрменін қосыңыз (Файл > Параметрлер > Жылдам қатынасу құралдар тақтасы) немесе Барлық терезелерді жабу пәрменін таңдау үшін Excel белгішесін Windows тапсырмалар тақтасынан тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

Барлық терезелерді жабу параметрі

Факс үлгілері Office бағдарламасымен орнатылмаған

Office орнатылуының өлшемін кішірейту үшін факс үлгілері осыдан бастап қосылмайды.

Кірістірілген факс мүмкіндігін Excel 2013 бағдарламасында пайдаланып факс жібермес бұрын (Файл > Ортақ пайдалану > Электрондық пошта > Интернет факс ретінде жіберу), факс үлгілерін жүктеп алу қажет. Файл > Жаңа түймешігін басып, факс жазуын Желіден үлгілерді іздеу жолағында теріңіз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×