Excel қызметтерінің сенімді файл орнын басқару

Сенімді файл орны — Microsoft Office SharePoint Server 2007 тораптары, UNC-жолы (Universal Naming Convention) немесе жұмыс парағына сервер Excel есептеу қызметін іске қосатын HTTP веб-тораптары болып табылады.

Әртүрлі мақсаттар мен жобаларға түрлі сенімді файл орнын жасауыңызға және параметрлер мен кітапханаларға рұқсаттарды жобалауыңызға болады.

Бастапқы кезде Excel қызметтерінің сенімді файл орны болмайды. Excel қызметтерін қолдану үшін кемінде бір файл орнын жасауыңыз керек.

Excel қызметтерінің сенімді файл орнын басқару үшін, Excel қызметтерінің сенімді файл орны бетін ашыңыз:

 1. SSP жеткізушісіне арналған басқару бетін ашыңыз.

  SSP жеткізушісіне арналған басқару бетін ашу үшін, келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Шарлау тақтасының үстінде Бағдарламаны басқару түймешігін басыңыз.

  2. Бағдарламаны басқару бетіндегі Office SharePoint Server ортақ қызметтері бөлімінен Ферманың ортақ қызметтерін жасау немесе теңшеу пәрменін таңдаңыз.

  3. Ферманың ортақ қызметтерін басқару бетінде басқару бетін ашу қажет SSP жеткізушісін таңдаңыз.

 2. Ортақ қызметтерді басқару өзіндік бетінде Excel қызметтері параметрлері бөлімінен Сенімді файл орындары түймешігін басыңыз.

Не істегіңіз келеді?

Сенімді файл орнын қосу

Сенімді файл орналасуын өңдеу

Сенімді файл орналасуын жою

Сенімді файл орнын қосу

 1. Excel қызметтерінің сенімді файл орындары бетінде Сенімді файл орнын қосу түймешігін басыңыз.

 2. Excel қызметтерінің сенімді файл орнын қосу бетінің Орны бөлімінде сенімді файл орнының мекенжайын теріңіз.

  Мекенжайдың пішімі көрсетілетін орынға сәйкес келуі керек. Орынның түрі келесі қадамда көрсетілген.

  • Орын түрі астында келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

   • Windows SharePoint қызметтері. SharePoint торабының URL-мекенжайын сенімді файл орны ретінде көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз.

   • UNC-жолы. UNC-мекенжайын қолдану арқылы сенімді файл орналасуы ретінде файлды ортақ пайдалануды көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз.

   • HTTP. HTTP URL тілдесу тәсілін сенімді файл орны ретінде көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз.

  • Сенімді файл орнының еншілес жазбаларыныңда сенімді файл орнында болуын қаласаңыз, Сенімді еншілес жазулар құсбелгісін таңдаңыз.

   Ескерту : Сенімді еншілес жазбалар бойынша басқаруды жетілдіруіңізге, сонымен қатар қауіпсіздік мәселесін сенімді орындардың ішкі тораптары мен ішкі каталогтарды қосу арқылы жасалғанына байланысты автоматты түрде сенімді болуын жасауыңызға болады.

  • Сипаттама жолағында сенімді файл орнының мақсатын анықтау үшін оның сипаттамасын беруіңізге болады.

 3. Сеанс басқару бөлімінде , Сеанс үзілісі жолағында Excel есептеу қызметтері ашылатын және жабылмас бұрын енжар болатын әр Ашық сұраудың соңынан өлшенген ретінде мәнді теріңіз.

  Егерде сеанста үзілістің болмауын қаласаңыз, -1 мәнін теріңіз. Бір ашық сұраудың соңында сеансты аяқтау үшін 0 мәнін теріңіз.

  • Қысқа сеанс үзілісі жолағында пайдаланушының өзара байланысы алдында Excel есептеу қызметтері ашылатын және жабылмас бұрын енжар болатын әр Ашық сұрау соңынан өлшенген ретінде мәнді секундпен теріңіз.

   Егерде сеанста үзілістің болмауын қаласаңыз, -1 мәнін теріңіз. Бір ашық сұраудың соңында сеансты аяқтау үшін 0 мәнін теріңіз.

  • Сұраудың ең көп ұзақтығы жолағында сеанса бір сұрауға арналған үзілістің ең көп ұзақтық мәнін секундпен теріңіз.

   Егерде сұрауда ұзақтықтың болмауын қаласаңыз, -1 мәнін теріңіз.

   Бір сұрау жалғасатын уақытты шектеу арқылы қызметтен бас тарту шабуылының қаупін азайтуыңызға болады.

 4. Жұмыс кітабының сипаттары бөлімінде, Жұмыс кітабының ең көп өлшемі жолағында Excel есептеу қызметтері ашатын ең көп жұмыс кітабы өлшемі үшін мәнді мегабайтта (Mб) теріңіз.

  Өнімділік пен қор көздері пайдаланушылар тым үлкен жұмыс кітаптарын ашқан кезде жоғалуы мүмкін. Ашық Excel есептеу қызметтерінде жұмыс істейтін жұмыс кітабының өлшемін бақыламасаңыз, пайдаланушылардың қор көзінен асып кету және сервердің шамадан тыс жұмыс істеу қаупі бар.

  Диаграмманың ең көп өлшемі жолағында Excel есептеу қызметтер арқылы ашылатын диаграмманың ең көп өлшемінің мәнін Мб теріңіз.

 5. Есептеу тәртібі бөлімінде Кэштелген қызмет көрсету мерзімінің уақытша функциясы жолағында автоматты қайта есептеуге кэштелген уақытша қызметіне арналған есептелген мәнді секундта теріңіз.

  Ашқан кезде уақытша фунцияны есептеу үшін -1 мәнін теріңіз. Функцияны жалғастыра есептеу үшін 0 мәнін теріңіз.

  Жұмыс кітабын есептеу күйі астында мыналардың біреуін орындаңыз:

  • Файл. Файлда көрсетілгендей есептеу үшін осы параметрді таңдаңыз.

  • Қолмен. Есептеу сұрауы қабылданғанда қайта есептеуді орындау үшін осы параметрді таңдаңыз.

  • Автоматты. Мәнге байланысты барлық мәндердің қайта есептелуіне себеп болатын мәндерге өзгерту жасағыңыз келсе осы параметрді таңдаңыз. Сонымен қатар уақытша функциялардың үзілісі біткенде олар шақырылады.

  • Деректер кестесінен басқа автоматты. Мәнге байланысты барлық мәндердің қайта есептелуіне себеп болатын мәндерге өзгерту жасағыңыз келсе және мәндер деректер кестесінде болмаса осы параметрді таңдаңыз. Сонымен қатар уақытша функциялардың үзілісі біткенде олар шақырылады.

 6. Сыртқы деректер бөліміндегі Сыртқы деректерге рұқсат астында мыналардың біреуін таңдаңыз:

  • Ешқайсысы. Сенімді файл орнына барлық сыртқы деректер байланысын ажырату үшін осы параметрді таңдаңыз.

  • Тек сенімді деректер байланыс кітапханалары. Сенімді деректер байланыс кітапханасының бөлігі болатын деректер қорына байланысты қосу үшін ос ыпарметрді таңдаңыз. Сервер жұмыс парағына ендірілген параметрді елемейді.

  • Деректер байланыс кітапханасы сенімді және ендірілген. Сенімді деректер байланыс кітапханасының бөлігі болатын деректер көзіне байланыс болмағаннан кейін деректер көзіне ендірілген байланыс орнату үшін серверге нұсқау беру үшін осы параметрді таңдаңыз.

   Кеңес : Егер аз жұмыс авторларына арналған деректер байланысын басқарсаңыз, осы параметрді қабылдаңыз. Бұл жұмыс кітабының авторларын сыртқы деректер көзіне олардың жұмыс кітаптарында тікелей байланыс енгізуді қосады. Бірақ, ендірілген байланыс болмасада, сенімді деректер байланыс кітапханасына қатынас болады.

   Осы орындағы файлдардың сыртқы деректерін жаңарту алдында ескертуді көрсету үшін Жаңартудағы ескерту астында, Жаңарту ескертуі қосылған құсбелгісін таңдаңыз. Осы параметрді таңдаған кезде пайдаланушының әсерінсіз сыртқы деректердің автоматты түрде жаңартылмауын қамтамасыз етіңіз.

   Мына жағдайларға байланысты осы сенімді файл орнындағы файлда амалдар ашуды тоқтату үшін Ашық файлдарда жаңарту кезінде тоқтату астындағы Ашық қосылғанды тоқтату құсбелгісін таңдаңыз.

  • Файлда Ашуды жаңарту деректер байланысы бар.

  • Файл ашулы кезінде жаңартылмайды.

  • Пайдаланушының файлға арналған Ашу пайдаланушы құқығы жоқ.

   Сыртқы деректер кэштелген қызмет көрсету мерзімі астында Автоматты жаңарту (мерзімді/ ашық) жолағында жүйе автоматты жаңарту нәтижелеріне арналған сыртқы деректер сұрауы нәтижелеріне қолданатын ең көп уақыт үшін мәнді секундпен теріңіз. Бірінші сұраудан кейін деректердің жаңаруын болдырмау үшін -1 мәнін теріңіз.

   Сыртқы деректер кэштелген қызмет көрсету мерзімі астында Қолмен жаңарту жолағында жүйе автоматты жаңарту нәтижелеріне арналған сыртқы деректер сұрауы нәтижелеріне қолданатын ең көп уақыт үшін мәнді секундпен теріңіз. Бірінші сұраудан кейін деректердің жаңаруын болдырмау үшін -1 мәнін теріңіз.

   Сеансқа арналған ең көп қатар келетін сұрау жолағында бір сеанс кезінде қатар жұмыс істейтін сұраулардың санына мәнді теріңіз.

 7. Сенімді файл орнында орналасқан жұмыс кітабынан шақырылатын пайдаланушы анықталған функциясына рұқсат беру үшін Пайдаланушы анықталған функциясы бөлімінде, Пайдаланушы анықталған функциялары рұқсат етілген құсбелгісін таңдаңыз.

 8. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сенімді файл орналасуын өңдеу

 • Excel қызметтер сенімді файл орны бетінде өңдегіңіз келген сенімді файл орнын көрсетіңіз, шығатын көрсеткіні басыңыз, содан соң Өңдеу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сенімді файл орналасуын жою

 1. Excel қызметтер сенімді файл орны бетінде жойғыңыз келген сенімді файл орнын көрсетіңіз, шығатын көрсеткіні басыңыз, содан соң Жою түймешігін басыңыз.

 2. Жоюды жалғастырғыңыз келгендігін сұрайтын хабар жолағында OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×