Excel қызметтерінде деректерді сүзу

Деректерді сүзу ұяшықтар ауқымындағы немесе кесте бағанындағы деректер жиынын табудың және онымен жұмыс істеудің жылдам және оңай жолы болып табылады. Сүзілген деректер тек көрсеткен шарт сай деректердің жиынын көрсетеді және көргіңіз келмейтін деректерді жасырады.Сондай-ақ, бірнеше баған бойынша сүзуіңізге болады. Сүзгілер ағымдағы сүзгіге негізделген және деректер жиынын азайтатын әрбір қосымша сүзгіні білдіретін толықтыру болып табылады. Сүзгінің екі түрін жасай аласыз: мәндер тізімі бойынша немесе мән бойынша.

Не істегіңіз келеді?

Мәтінді сүзу

Сандарды сүзу

Мерзімдерді немесе уақытты сүзу

Жоғарғы және төменгі сандар бойынша сүзу

Бағанға арналған сүзгіні өшіру

Деректерді сүзуі бар мәселелер туралы көбірек оқу

Мәтінді сүзу

Ескерту : Деректерді сүзу үшін, жұмыс кітабының авторы алдымен сүзу қолданылған Microsoft Office Excel жұмыс кітабын сақтауы тиіс. Қосымша ақпарат алу үшін, Microsoft Office Excel 2007 анықтамасын қараңыз.

 1. Құрамында әріптік-сандық деректері бар бар бағанды табу.

 2. Баған үстіңгі дерек атауындағы Сүзгілеу ашылмалы көрсеткісі жиымды нұқыңыз.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Мәтін мәндерінің тізімінен таңдау    

  1. Сүзу түймешігін басыңыз.

  2. Мәтін мәндерінің тізімінде төмендегілер арқылы сүзілетін бір немесе бірнеше мәтін мәнін таңдаңыз.

   Мәтін мәндерінің тізімі 1,000 аса элементтен тұруы мүмкін. Егер тізім үлкен болса, үстіңгі жақтағы (Барлығын таңдау) параметрі жанынан құсбелгіні алып, сүзілетін нақты мәтін мәндерін таңдаңыз.

   Кеңес : Сүзгіш мәзірін кеңірек немесе ұзағырақ ету үшін, төменгі бұрышын нұқып, апарыңыз.

   Шарт жасау    

  3. Мәтін сүзгілері параметрін көрсетіп, салыстыру операторы пәрмендерін таңдаңыз немесе Пайдаланушы сүзгісі түймешігін басыңыз.

   Мысалы, нақты бір таңбасы бар мәтін бойынша сүзу үшін Басталады тармағын таңдаңыз, не болмаса, мәтіннің кез келген жерінде нақты таңбалар бар мәтін бойынша сүзу үшін Ішінде бар тармағын таңдаңыз.

  4. Таңдамалы сүзгі тілқатысу терезесінің оң жақтағы жолағына мәтінді енгізіңіз.

   Мысалы, "Ж" әрпінен басталатын мәтін бойынша сүзу үшін Ж әрпін енгізіңіз, не болмаса, мәтіннің кез келген жерінде "бел" сөзі бар мәтін бойынша сүзу үшін бел сөзін енгізіңіз.

   Егер сізге басқаларын емес, кейбір таңбаларды ортақ пайдаланатын мәтінді табу керек болса, қойылмалы таңбаны пайдаланыңыз.

   Қойылмалы таңбаларды қалай пайдалану керек

   Төмендегідей қойылмалы таңбалар мәтін сүзгілерінде салыстыру шарты ретінде пайдаланылуы мүмкін.

   Пайдалану

   Табу үшін

   ? (сұрақ белгісі)

   Кез келген жалғыз таңба
   Мысалы, sm?th шарты бойынша "smith" және "smyth" табылады

   * (жұлдызша)

   Таңбалардың кез келген саны
   Мысалы, *түстік шарты бойынша "Солтүстік" және "Оңтүстік" табылады

   ~ (ирек сызық) таңбасынан кейін ?, *, немесе ~

   Сұрақ белгісі, жұлдызша немесе ирек сызық
   Мысалы, fy06~? шарты бойынша "fy06?" табылады

Беттің жоғарғы жағы

Сандарды сүзу

Ескерту : Деректерді сүзу үшін, жұмыс кітабының авторы алдымен Автосүзгіш қолданылған Excel жұмыс кітабын сақтауы тиіс. Қосымша ақпарат алу үшін, Microsoft Office Excel 2007 анықтама жүйесін қараңыз.

 1. Құрамында сандық деректері бар бар бағанды табу.

 2. Баған үстіңгі дерек атауындағы Сүзгілеу ашылмалы көрсеткісі жиымды нұқыңыз.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Сандар мәндерінің тізімінен таңдаңыз    

  1. Сүзу түймешігін басыңыз.

  2. Сандар тізімінен бір не бірнеше сүзілетін санды таңдаңыз немесе белгісін алыңыз.

   Сандар тізімі 1 000-нан аса элементтен тұруы мүмкін. Егер мәндер тізімі үлкен болса, үстіңгі жақтағы (Барлығын таңдау) параметрі жанынан құсбелгіні алып, сүзу үшін мәндерді таңдаңыз.

   Кеңес : Сүзгіш мәзірін кеңірек немесе ұзағырақ ету үшін, төменгі бұрышын нұқып, апарыңыз.

   Шарт жасау    

  3. Сан сүзгілері параметрін көрсетіп, салыстыру операторы пәрмендерін таңдаңыз немесе Таңдамалы сүзгі түймешігін басыңыз.

   Мысалы, ең аз және ең көп сан шектеуі бойынша сүзу үшін Арасында тармағын таңдаңыз.

  4. Таңдамалы автосүзгі тілқатысу терезесінің оң жақтағы жолағына немесе жолақтарына санды немесе сандарды енгізіңіз.

   Мысалы, ең аз "25" саны және ең көп "50" саны бойынша сүзу үшін 25 және 50 сандарын енгізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Мерзімдерді немесе уақытты сүзу

Ескерту : Деректерді сүзу үшін, жұмыс кітабының авторы алдымен Автосүзгіш қолданылған Excel жұмыс кітабын сақтауы тиіс. Қосымша ақпарат алу үшін, Microsoft Office Excel 2007 анықтама жүйесін қараңыз.

 1. Құрамында күндер немесе уақыт бар бағанды табу.

 2. Баған үстіңгі дерек атауындағы Сүзгілеу ашылмалы көрсеткісі жиымды нұқыңыз.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Мерзімдер мен уақыт тізімінен таңдау    

  1. Сүзу түймешігін басыңыз.

  2. Мерзімдер немесе уақыт тізімінен сүзілетін бір немесе бірнеше мерзімді немесе уақытты таңдаңыз немесе белгісін алыңыз.

   Әдепкі мәні бойынша ұяшықтар ауқымындағы немесе кесте бағанындағы барлық күндер жылдар, айлар және күндер ретімен топтастырылады. Реттемедегі жоғарғы деңгейді таңдаудан немесе алудан сол деңгейдің төменгі жағына енгізілген барлық күндерді таңдайды немесе жояды. Мысалы, 2006 таңдасаңыз, айлар 2006 астындағы тізімде беріледі, ал күндер әр айдың астындағы тізімде беріледі.

   Мәндер тізімі 1,000 аса элементтен тұруы мүмкін. Егер мәндер тізімі үлкен болса, үстіңгі жақтағы (Барлығын таңдау) параметрі жанынан құсбелгіні алып, сүзу үшін мәндерді таңдаңыз.

   Кеңес : Сүзгіш мәзірін кеңірек немесе ұзағырақ ету үшін, төменгі бұрышын нұқып, апарыңыз.

   Шарт жасау    

  3. Мерзім сүзгілері тармағын көрсетіп, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   Жалпы сүзгі    

   Ескерту : Жалпы сүзгі салыстыру операторынегізделген сүзгілердің бірі болып табылады.

   1. Салыстыру амалдағышы пәрмендерінің (Тең, Бұрын, Кейін немесе Арасында) бірін немесе Пайдаланушы сүзгісі параметрін таңдаңыз.

   2. Таңдамалы сүзгі тілқатысу терезесінің оң жақтағы жолағына күнді немесе уақытты енгізіңіз.

    Мысалы, ең аз немесе ең көп мерзім немесе уақыт бойынша сүзу үшін Арасында тармағын таңдаңыз.

   3. Таңдамалы сүзгі тілқатысу терезесінің оң жақтағы жолағына немесе жолақтарына күнді немесе уақытты енгізіңіз.

    Мысалы, "01.03.2006" күнінен бастап "01.06.2006"күніне дейін сүзу үшін 01.03.2006 және 01.06.2006 мәндерін енгізіңіз. Болмаса, "8:00" уақыты және "00:00" уақыты бойынша сүзу үшін 8:00 AM және 12:00 PM мәндерін енгізіңіз.

    Динамикалық сүзгі    

    Ескерту : Динамикалық сүзгі сүзгіні қайта қолданғаныңызда шарттар өзгертілуі мүмкін сүзгілердің бірі болып табылады.

   4. Алдын ала анықталған мерзім пәрмендерінің бірін нұқыңыз.

    Мысалы, Кезеңдегі барлық күндер мәзірінде барлық күндерді ағымдық күн бойынша сүзу үшін Бүгін тармағын таңдаңыз немесе барлық күндерді келесі ай бойынша сүзу үшін Келесі ай тармағын таңдаңыз.

    Ескертулер : 

    • Кезеңдегі барлық мерзімдер мәзірінің астындағы әмірлер, соның ішінде Қаңтар немесе 2-тоқсан, жылға қарамай, кезең бойынша сүзеді. Мысалы, оны бірнеше жыл барысындағы кезеңдердегі сатуларды салыстыру үшін пайдалануға болады.

    • Биыл және Мерзім жылы болашақтағы кезеңдерді өңдеу жолдары бойынша ерекшеленеді. Биыл болашақ мерзімдерді ағымдық жылға қатысты қайтара алады, ал Мерзім жылы мерзімдерді ағымдық мерзімге дейін және қоса алып қана қайтарады.

    Ескертулер : 

    • Барлық күн сүзгілері Григориан күнтізбесіне негізделеді.

    • Қаржы жылдары мен қаржы тоқсандары әрдайым күнтізбе жылының қаңтарынан басталады.

Беттің жоғарғы жағы

Жоғарғы және төменгі сандар бойынша сүзу

Ескерту : Деректерді сүзу үшін, жұмыс кітабының авторы алдымен Автосүзгіш қолданылған Excel жұмыс кітабын сақтауы тиіс. Қосымша ақпарат алу үшін, Microsoft Office Excel 2007 анықтама жүйесін қараңыз.

 1. Құрамында сандық деректері бар бар бағанды табу.

 2. Баған үстіңгі дерек атауындағы Сүзгілеу ашылмалы көрсеткісі жиымды нұқыңыз.

 3. Сан сүзгілері тармағын көрсетіп, Ең жиі қолданылатын 10 тармақшасын таңдаңыз.

 4. Жоғарғы 10 сүзгі тілқатысу терезесінде келесі әрекетті орындаңыз.

  1. Сол жақ жолақтағы Жоғарғы немесе Төменгі тармағын нұқыңыз.

  2. Ортадағы жолақта Элементтер үшін 1 - 255 аралығындағы санды немесе Пайыз үшін 0.00 - 100.00 аралығындағы санды енгізіңіз.

  3. Оң жақтағы жолақта келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Сан бойынша сүзу үшін Элементтер тармағын нұқыңыз.

   • Пайыздық көрсеткіш бойынша сүзу үшін Пайыз тармағын нұқыңыз.

Ескерту : Жоғарғы және төменгі мәндер сүзілген деректер жиынына емес, бастапқы ұяшықтар ауқымына немесе кесте бағанына негізделеді.

Беттің жоғарғы жағы

Бағанға арналған сүзгіні өшіру

 • Баған сүзгісін өшіру үшін баған тақырыбындағы «Сүзгі» түймешігін Қолданылған сүзгі белгішесі , одан кейін <Атау> сүзігісін өшіру түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді сүзуі бар мәселелер туралы көбірек оқу

Төмендегілер болып білуіңіз тиіс сүзуді шектейтін немесе сүзуді болдырмайтын мәселелер табылады.

Сақтау пішімдерін араластыруды болдырмау     Жақсы нәтижелер алу үшін жұмыс кітабының авторы бір бағандағы мәтін мен сан немесе сан мен мәтін сияқты сақтау пішімдерін араластырмауы тиіс, өйткені сүзу пәрменінің бір ғана түрі әр бағанға қолданылады. Егер сақтау пішімдері араласып кетсе, шыққан пәрмен көп кездесетін сақтау пішімі болып табылады. Мысалы, бағанда сан түрінде сақталған үш мән және мәтін түріндегі төртеуі болса, шыққан сүзу пәрмені Мәтін сүзгілері болып табылады. Қосымша ақпарат алу үшін, Microsoft Office Excel 2007 анықтамасын қараңыз.

Көрсетілген жолдардың ең көп санынан асатын сүзілген жолдар саны болуы мүмкін     Егер сүзуге сәйкес келетін жолдар саны Microsoft Office Excel Web Access көрсетілген жолдардың ең көп санынан асатын болса, Office Excel Web Access ағымдық ең көп санға дейінгі бірінші сүзілген жолдар жиынын көрсетеді. Барлық сүзілген жолдарды көру үшін, сізге келесі дөңгелету аймағына ауысу қажет етілуі мүмкін. Excel веб-тұтынғышына көрсетілетін жолдар санын азайту жолымен сүзгімен қайтарылған жолдардың барлығын бір дөңгелету аймағында көру мүмкіндігіне ие болуыңыз мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін, Excel веб-тұтынғышы веб-бөлігінің теңшелетін сипаттары бөлімін қараңыз.

Басылып шығарылмайтын таңбалар сүзуге кедергі жасауы мүмкін     Excel веб-тұтынғышы құрамында басылып шығарылмайтын болып табылатын ANSI мәні 0 ден 32-ге дейінгі таңбалары бар бағандар деректерін сүзе алмайды. Excel жұмыс кітабында бұл таңбалар толтырғыш таңбасы болып табылатын тік төрт бұрышты таңбаны көрсетеді. Деректерді сүзу үшін, жұмыс кітабының авторы осы басылып шығарылмайтын таңбаларды алып тастауы немесе оларды басылып шығарылатын таңбалармен ауыстыруы тиіс. Қосымша ақпарат алу үшін, Microsoft Office Excel 2007 анықтамасын қараңыз.

Жиынтық кесте есептерінің есептелген мүшелері     Есептелген мүшелерді (көк түспен көрсетілген) кез келген басқа элементпен, соның ішінде басқа есептелген мүшелермен тіркестіретін сүзгіні қолдана алмайсыз. Бүл сүзгіні тек ір ғана есептелген мүше таңдалатындай етіп өзгертіңіз немесе екі немесе одан да көп элементті таңдайтын болсаңыз, есептелген мүшелерді алып тастаңыз.

Жиынтық кесте есебінің метадеректері көрінуі мүмкін     Егер жұмыс кітабының авторы болып табылсаңыз және құрамында сүзу қолданылған OLAP Жиынтық кесте есебі бір жұмыс кітабын жариялап отырсаңыз, пайдаланушы жасырылған өріс метадеректерін көруі мүмкін. Егер осы ақпаратты құпия сақтау қажет болса, сүзуді қоспаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×