Excel функциялары (әліпбилік)

Осымен басталатын функцияларға өту үшін әріпті басыңыз. Немесе бірінші бірнеше әрпін не сипаттамасы бар сөзді теру арқылы функцияны табу үшін Ctrl+F пернелер тіркесімін басыңыз. Функция туралы толық ақпарат алу үшін, бірінші бағандағы оның атауын басыңыз.

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Ескерту : Нұсқа маркерлері функцияны ұсынған Excel нұсқасын көрсетеді. Бұл функциялар алдыңғы нұсқаларда қолжетімді емес.

Маңызды : x86 немесе x86-64 құрылымын пайдаланатын Windows компьютері мен ARM құрылымын пайдаланатын Windows RT арасындағы формулалардың есептелген нәтижелері мен Excel жұмыс парағының кейбір функциялары аздап өзгешеленуі мүмкін. Өзгешеліктер туралы толық ақпарат алыңыз.

Функция аты

Түрі және сипаттамасы

ABS функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның абсолюттік мәнін береді

ACCRINT функциясы

Қаржылық:    Пайыздары кезеңді төленетін құнды қағаздар бойынша жинақталған пайызды береді

ACCRINTM функциясы

Қаржылық:    Төлем күнінде пайыз төлейтін құнды қағаздың жинақталған пайызын береді

ACOS функциясы

Математика және тригонометрия:    Сан арккосинусын береді

ACOSH функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның гиперболалық ареа-косинусын береді

ACOT функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Санның арккотангенсін береді

ACOTH функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Санның гиперболалық арккотангенсін береді

AGGREGATE функциясы

Математика және тригонометрия:    Тізімде немесе дерекқорда статистикалық формуланы береді

ADDRESS функциясы

Іздеу және сілтеме:    Жұмыс парағындағы бір ұяшыққа мәтін ретіндегі сілтемені береді

AMORDEGRC функциясы

Қаржылық:    Амортизация коэффициентін пайдалану арқылы әрбір есепті кезеңге амортизация мөлшерін береді

AMORLINC функциясы

Қаржылық:    Әрбір есепті кезеңге амортизация мөлшерін береді

AND функциясы

Логикалық:    Барлық аргументтері ШЫН мәнді болса, ШЫН мәнін қайтарады

ARABIC функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Латын сандарын араб сандарына сан ретінде түрлендіреді

AREAS функциясы

Іздеу және сілтеме:    Сілтемедегі аумақ санын қайтарады

ASC функциясы

Мәтін:    Таңбалар жолында толық енді (қос байтты) ағылшын әріптерін немесе катакананы жарты ендік (жалғыз байтты) таңбаларға өзгертеді

ASIN функциясы

Математика және тригонометрия:    Сан арксинусын береді

ASINH функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның кері гиперболалық синусын береді

ATAN функциясы

Математика және тригонометрия:    Сан арктангенсін береді

ATAN2 функциясы

Математика және тригонометрия:    x және y координаталарының арктангенсін береді

ATANH функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның кері гиперболалық тангенсін береді

AVEDEV функциясы

Статистикалық:    Деректер нүктелерінің өздерінің мәндерінен абсолюттік ауытқуының орташа мәнін береді

AVERAGE функциясы

Статистикалық:    Аргументтердің орташа мәнін береді

AVERAGEA функциясы

Статистикалық:    Дәлелдердің, соның ішінде сандардың, мәтіннің және логикалық мәндердің орташа мәнін береді

AVERAGEIF функциясы

Статистикалық:    Белгілі бір шартқа сай ауқымдағы барлық ұяшықтардың орташа мәнін (арифметикалық орташа) береді

AVERAGEIFS функциясы

Статистикалық:    Бірнеше шарттарға сай барлық ұяшықтардың орташа (арифтемикалық орташа мән) мәнін береді.

BAHTTEXT функциясы

Мәтін:    ß (бат) валюта пішімін қолданып санды мәтінге түрлендіреді

BASE функциясы

Математика және тригонометрия:    Берілген түбірмен (негіз) санды мәтін көрінісіне түрлендіреді

BESSELI функциясы

Инженерлік:    Өзгертілген Бессель In(x) функциясын береді

BESSELJ функциясы

Инженерлік:    Бессель Jn(x) функциясын береді

BESSELK функциясы

Инженерлік:    Өзгертілген Бессель Кn(x) функциясын береді

BESSELY функциясы

Инженерлік:    Бессель Yn(x) функциясын береді

BETADIST функциясы

Үйлесімділік:    Интегралдық бета тарату функциясын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

BETA.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Интегралдық бета тарату функциясын береді

BETAINV функциясы

Үйлесімділік:    Көрсетілген бета-таратудың интегралдық ықтималдықтарды тарату функциясының кері мәнін береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

BETA.INV функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Көрсетілген бета-таратудың интегралдық тарату функциясының кері мәнін береді

BIN2DEC функциясы

Инженерлік:    Екілік санды оңдық санға түрлендіреді

BIN2HEX функциясы

Инженерлік:    Екілік санды он алтылық санға түрлендіреді

BIN2OCT функциясы

Инженерлік:    Екілік санды сегіздік санға түрлендіреді

BINOMDIST функциясы

Үйлесімділік:    Жеке мәннің биномдық тарату ықтималдығын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

BINOM.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Жеке мәннің биномдық тарату ықтималдығын береді

BINOM.DIST.RANGE функциясы
Excel 2013

Статистикалық:    Биномдық таратуды қолданып, сынақ нәтижесі мүмкіндігін береді

BINOM.INV функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Интегралдық биномдық тарату шарт мәнінен аз немесе тең ең кіші мәнін береді

BITAND функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    Екі санның биттік "Биттік және" мәнін қайтарады

BITLSHIFT функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    жылжыту_көлем биттер арқылы солға жылжытылған мәндік санды береді

BITOR функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    2 санның биттік НЕМЕСЕ мәнін қайтарады

BITRSHIFT функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    Жылжыту_көлем биттер арқылы оңға жылжытылған мәндік санды береді

BITXOR функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    Екі санның биттік жеке иелік НЕМЕСЕ мәнін қайтарады

CALL функциясы

Қондырма және автоматтандыру:    Іс рәсімін динамикалық сілтемелер кітапханасынан немесе код ресурсынан шақырады

CEILING функциясы

Математика және тригонометрия:    Санды ең жақын бүтін санға не мәнділік еселі санына дөңгелектейді

CEILING.MATH функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Санды ең жақын кіші бүтін санға немесе көрсетілген мәнге еселік ең жақын кіші бүтін санға дөңгелектейді

CEILING.PRECISE функциясы

Математика және тригонометрия:    Санды ең жақын кіші бүтін санға дейін немесе көрсетілген мәнге еселік ең жақын кіші бүтін санға дейін дөңгелектейді. Сан таңбасына қарамастан, сан дөңгелектенеді.

CELL функциясы

Ақпарат:    Ұяшықтың пішімделуі, орналасуы немесе мазмұны туралы ақпарат береді

Ескерту :  Бұл функция Excel Online ішінде қолжетімді емес.

CHAR функциясы

Мәтін:    көрсетілген кодты таңбаны береді.

CHIDIST функциясы

Үйлесімділік:    Хи-квадратты таратылымның бір жақты ықтималдығын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

CHIINV функциясы

Үйлесімділік:    Хи-квадратты таратылымның бір жақты ықтималдығының кері мәнін береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

CHITEST функциясы

Үйлесімділік:    Тәуелсіздік сынағын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

CHISQ.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Бета-ықтималдық тығыздығының интегралдық функциясын береді

CHISQ.DIST.RT функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Хи-квадратты таратылымының бір жақты ықтималдығын береді

CHISQ.INV функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Бета-ықтималдық тығыздығының интегралдық функциясын береді

CHISQ.INV.RT функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Хи-квадратты таратылымының бір жақты ықтималдығының кері мәнін береді

CHISQ.TEST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Тәуелсіздік сынағын береді

CHOOSE функциясы

Іздеу және сілтеме:    Мәндер тізімінен мәнді таңдайды

CLEAN функциясы

Мәтін:    Мәтіннен басып шығаруға мүмкін емес барлық таңбаларды жояды

CODE функциясы

Мәтін:    Мәтін жолындағы бірінші таңбаның сандық кодын береді

COLUMN функциясы

Іздеу және сілтеме:    Сілтеменің баған санын береді

COLUMNS функциясы

Іздеу және сілтеме:    Сілтемедегі бағандар санын береді

COMBIN функциясы

Математика және тригонометрия:    Белгілі бір нысандар санының тіркесімдер санын береді

COMBINA функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:   
Берілген элементтер саны үшін қайталаулармен тіркесім санын береді

COMPLEX функциясы

Инженерлік:    Нақты және ойдағы коэффициенттерді күрделі санға түрлендіреді

CONCATENATE функциясы

Мәтін:    Бірнеше мәтін элементтерін бір мәтін элементіне біріктіреді

CONFIDENCE функциясы

Үйлесімділік:    Жалпы орташа жиынтықтың сенімді аралығын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

CONFIDENCE.NORM функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Жалпы орташа жиынтықтың сенімді аралығын береді

CONFIDENCE.T функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Оқушы таратуын пайдалана отырып жалпы орташа жиынтық үшін, сенімді аралықты қайтарады

CONVERT функциясы

Инженерлік:    Санды бір өлшем жүйесінен екінші өлшем жүйесіне түрлендіреді

CORREL функциясы

Статистикалық:    Екі деректер жиынының арасындағы корреляция коэффициентін береді

COS функциясы

Математика және тригонометрия:    Сан косинусын береді

COSH функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның гиперболалық косинусын береді

COT функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Санның гиперболалық косинусын береді

COTH функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:   Бұрыш котангенсін береді

COUNT функциясы

Статистикалық:    Аргументтер тізімінде қанша сан бар екендігін санайды

COUNTA функциясы

Статистикалық:    Аргументтер тізімінде қанша мән бар екендігін санайды

COUNTBLANK функциясы

Статистикалық:    Ауқымдағы бос ұяшықтар санын санайды

COUNTIF функциясы

Статистикалық:    Берілген шарттағы ауқым ішіндегі ұяшықтар санын санайды

COUNTIFS функциясы

Статистикалық:    Бірнеше шарттағы ауқым ішіндегі ұяшықтар санын санайды

COUPDAYBS функциясы

Қаржылық:    Купон кезеңінің басынан бастап есептесу күніне дейінгі күндер санын береді

COUPDAYS функциясы

Қаржылық:    Есептесу күні бар купон кезеңіндегі күндер санын береді

COUPDAYSNC функциясы

Қаржылық:    Есептесу күнінен бастап келесі купон мерзіміне дейінгі күндер санын береді

COUPNCD функциясы

Қаржылық:    Есептесу күнінен кейінгі келесі купон күнін береді

COUPNUM функциясы

Қаржылық:    Есептесу күні мен төлем күнінің арасындағы төленетін купондар санын береді

COUPPCD функциясы

Қаржылық:    Есептесу күнінен бұрынғы купон күнін береді

COVAR функциясы

Үйлесімділік:    Коварияцияны, жұпталған ауытқулардың көбейтіндісінің орташасын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

COVARIANCE.P функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Коварияцияны, жұпталған ауытқулардың көбейтіндісінің орташасын береді

COVARIANCE.S функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Үлгі ковариациясын, екі деректер жиынындағы әр деректер нүктелерінің жұбының қосарланған ауытқулар туындыларының ортақ мәнін береді

CRITBINOM функциясы

Үйлесімділік:    таратудың биномиалдық жетесі берілген мәннен кіші немесе тең ең кіші мәнді береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

CSC функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Бұрыш косекансын береді

CSCH функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:   Бұрыштың гиперболалық косекансын береді

CUBEKPIMEMBER функциясы

Текше:    Өнімділіктің кілт анықтауышының атауын, сипатын және өлшемін береді және атау мен сипатты ұяшықта көрсетеді. Өнімділіктің кілт анықтауышы — санауға болатын, ұйымның өнімділігін қадағалау үшін пайдаланылатын шама, мысалы бір айлық жалпы пайда немесе квартал сайынғы жұмысшылар тұрақсыздығы.

CUBEMEMBER функциясы

Текше:    Текше иерархиясындағы мүшені немесе кортежды береді. Текшеде мүшенің немесе кортеждің бар екенін тексеру үшін пайдаланыңыз.

CUBEMEMBERPROPERTY функциясы

Текше:    Текшедегі мүше сипаттың мәнін береді. Текшеде элемент атауының болуын анықтау үшін, осы элементке белгілі бір сипатты қайтару үшін пайдаланыңыз.

CUBERANKEDMEMBER функциясы

Текше:    Жиындағы n-ші немесе рангылы мүшені береді. Жиындағы бір немесе бірнеше элементтерді, мысалы ең үздік сатушы немесе ең үздік 10 оқушы, беру үшін пайдаланылады.

CUBESET функциясы

Текше:    Жиынды құрып отырған сервердегі текшеге жиын өрнегін жіберу арқылы есептелінген элемент жиынын немесе өзара байланысты мәндерді анықтайды және сол жиынды Microsoft Office Excel бағдарламасына қайтарады.

CUBESETCOUNT функциясы

Текше:    Элементтер санын жиын бойынша береді.

CUBEVALUE функциясы

Текше:    Текшеден агрегатталған мәнді береді.

CUMIPMT функциясы

Қаржылық:    Екі кезеңі арасында төленетін кумулятивті (нәтижесімен өсімтал) пайыздар мөлшерін қайтарады

CUMPRINC функциясы

Қаржылық:    Екі кезең аралығында қарыздың негізгі сомасын өтеуге төленетін кумулятивті (нәтижесімен өсімтал) соманы қайтарады

DATE функциясы

Күн және уақыт:    Нақты күннің сериялық нөмірін береді

DATEDIF функциясы

Күн мен уақыт:    Күндер, айлар немесе екі мерзім арасындағы жылдар санын есептейді. Бұл функция жасты есептеуге қажетті формулаларда пайдалы.

DATEVALUE функциясы

Күн және уақыт:    Мәтін түріндегі күнді сериялық санға түрлендіреді

DAVERAGE функциясы

Дерекқор:    Бөлектелген дерекқор жазбаларының орташа мәнін береді

DAY функциясы

Күн және уақыт:    Сериялық нөмірді ай күніне түрлендіреді

DAYS функциясы
Excel 2013

Күн және уақыт:    Екі күн-айы арасындағы күндер санын есептейді

DAYS360 функциясы

Күн және уақыт:    360-күндік жыл негізінде (12 ай 30 күннен) екі күн-айы арасындағы күндер санын есептейді

DB функциясы

Қаржылық:    Активтің көрсетілген мерзімдегі амортизациясын баланстың бекітілген түрде азаюы әдісімен береді

DBCS функциясы
Excel 2013

Мәтін:    Таңбалар жолында жарты енді (жалғыз байтты) ағылшын әріптерін немесе катакананы толық ендік (қос байтты) таңбаларға өзгертеді

DCOUNT функциясы

Дерекқор:    Дерекқор құрамында сандар бар ұяшықтарды санайды

DCOUNTA функциясы

Дерекқор:    Дерекқордағы бос емес ұяшықтарды санайды

DDB функциясы

Қаржылық:    Активтің көрсетілген мерзімдегі амортизациясын баланстың екі есе азаюы әдісімен немесе сіз көрсететін басқа бір әдіспен береді

DEC2BIN функциясы

Инженерлік:    Оңдық санды екілік санға түрлендіреді

DEC2HEX функциясы

Инженерлік:    Оңдық санды он алтылық санға түрлендіреді

DEC2OCT функциясы

Инженерлік:    Оңдық санды сегіздік санға түрлендіреді

DECIMAL функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Берілген негіздегі санның мәтіндік көрінісін оңдық санға түрлендіреді

DEGREES функциясы

Математика және тригонометрия:    Радиандарды градустарға түрлендіреді

DELTA функциясы

Инженерлік:    Екі мәндердің теңдігін тексереді

DEVSQ функциясы

Статистикалық:    Ауытқулар квадратының қосындысын береді

DGET функциясы

Дерекқор:    Көрсетілген шартқа сәйкес жалғыз жазбаны дерекқордан шығарып алады

DISC функциясы

Қаржылық:    Құнды қағаздың жеңілдік мөлшерін береді

DMAX функциясы

Дерекқор:    Бөлектелген дерекқор жазбаларының ең көп мәнін береді

DMIN функциясы

Дерекқор:    Бөлектелген дерекқор жазбаларының ең аз мәнін береді

DOLLAR функциясы

Мәтін:    $ (доллар) валюта пішімін қолдану арқылы санды мәтінге түрлендіреді

DOLLARDE функциясы

Қаржылық:    Бөлшек түріндегі ақша сомасын ондық санмен белгіленген ақша сомасына түрлендіреді

DOLLARFR функциясы

Қаржылық:    Ондық санмен белгіленген ақша сомасын бөлшек түріндегі ақша сомасына түрлендіреді

DPRODUCT функциясы

Дерекқор:    Дерекқор шарттарына сай келетін жазбалардың нақты бір өріс мәндерін көбейтеді

DSTDEV функциясы

Дерекқор:    Дерекқордың бөлектелген бөлігінен таңдау бойынша стандартты ауытқуды бағалайды

DSTDEVP функциясы

Дерекқор:    Дерекқордың бөлектелген бөлігінен жалпы жинақ бойынша стандартты ауытқуды есептейді

DSUM функциясы

Дерекқор:    Шарттарға сәйкес келетін дерекқордағы жазбалардың өрістер бағандарындағы сандарды қосады

DURATION функциясы

Қаржылық:    Кезеңдік пайыз төленетін құнды қағаздар бойынша орташа өлшенген өтеу мерзімін қайтарады

DVAR функциясы

Дерекқор:    Дерекқордың бөлектелген бөлігінен үлгі бойынша дисперсияны есептейді

DVARP функциясы

Дерекқор:    Бөлектелген дерекқор жазбаларының бүкіл жиынына сүйене отырып, айырмашылықты есептейді

EDATE функциясы

Күн және уақыт:    Басталу күнінен бұрынғы не кейінгі айлар саны болып табылатын күннің сериялық нөмірін береді

EFFECT функциясы

Қаржылық:    Қолданыстағы жылдық пайыздық мөлшерін береді

ENCODEURL функциясы
Excel 2013

Веб:   URL мекенжайының кодталған сұрау жолағын қайтарады

Ескерту :  Бұл функция Excel Online қызметінде қолжетімсіз.

EOMONTH функциясы

Күн және уақыт:    Көрсетілген айлар санынан бұрынғы не кейінгі айдың соңғы күнінің сериялық нөмірін береді

ERF функциясы

Инженерлік:    Қате функциясын береді

ERF.PRECISE функциясы
Excel 2010

Инженерлік:    Қате функциясын береді

ERFC функциясы

Инженерлік:    Қосымша қате функциясын береді

ERFC.PRECISE функциясы
Excel 2010

Инженерлік:    x пен шексіздік арасында бекітілген қосымша ERF функциясын береді

ERROR.TYPE функциясы

Ақпарат:    Қате түріне сәйкес келетін санды береді

EUROCONVERT функциясы

Қондырма және автоматтандыру:    Еуроны делдал (триангуляция) ретінде қолданып, санды еуроға түрлендіреді, санды еуродан еуроны қолданатын елдердің ақша бірлігіне түрлендіреді немесе еуроны қолданатын бір елдің ақша бірлігінен басқаға түрлендіреді.

EVEN функциясы

Математика және тригонометрия:    Санды ең жақын жұп бүтін санға дөңгелектейді

EXACT функциясы

Мәтін:    Екі мәтін ұқсас не ұқсас еместігін көру үшін тексереді

EXP функциясы

Математика және тригонометрия:    Берілген санның дәрежесіне шығарылған e санын береді

EXPON.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Экспоненциалды тарату мәнін береді

EXPONDIST функциясы

Үйлесімділік:    Экспоненциалды тарату мәнін береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

FACT функциясы

Математика және тригонометрия:    Сан факториалын береді

FACTDOUBLE функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның қос факториалын береді

FALSE функциясы

Логикалық:    >FALSE логикалық мәнін береді

F.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    F ықтималдытың таратылымын береді

FDIST функциясы

Үйлесімділік:    F ықтималдылық таратылымын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

F.DIST.RT функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    F ықтималдытың таратылымын береді

FILTERXML функциясы
Excel 2013

Веб:    Көрсетілген XPath пайдалана отырып XML мазмұнынан белгілі бір деректерді қайтарады

Ескерту :  Бұл функция Excel Online қызметінде қолжетімсіз.

FIND, FINDB функциялары

Мәтін:    Басқа мәтіндік мән ішінде бір мәтіндік мәнді табады (үлкен-кішілігін ескеру)

F.INV функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    F ықтималдылық таратылымының кері мәнін береді

F.INV.RT функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    F ықтималдылық таратылымының кері мәнін береді

FINV функциясы

Статистикалық:    F ықтималдылық таратылымының кері мәнін береді

FISHER функциясы

Статистикалық:    Фишер түрлендіруін береді

FISHERINV функциясы

Статистикалық:    Фишер түрлендіруінің кері мәнін береді

FIXED функциясы

Мәтін:    Бекітілген оңдық сандарды мәтін ретінде пішімдейді

FLOOR функциясы

Үйлесімділік:    Санды нөлге қарай кемітіп дөңгелектейді

Ескерту : Excel 2007 және Excel 2010 бағдарламасында бұл Математика және тригонометрия функциясы.

FLOOR.MATH функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Санды ең жақын кіші бүтін санға немесе көрсетілген мәнге еселік ең жақын кіші бүтін санға дөңгелектейді.

FLOOR.PRECISE функциясы

Математика және тригонометрия:    Санды ең жақын кіші бүтін санға дейін немесе көрсетілген мәнге еселік ең жақын кіші бүтін санға дейін дөңгелектейді. Сан таңбасына қарамастан, сан дөңгелектенеді.

FORECAST функциясы

Статистикалық:    Сызықтық трендтің бойындағы бір мәнді береді

FORMULATEXT функциясы
Excel 2013

Іздеу және анықтама:    Берілген сілтемеде формуланы мәтін ретінде береді

FREQUENCY функциясы

Статистикалық:    Жиілік таратуды тік массив ретінде береді

F.TEST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    F сынағының нәтижесін береді

FTEST функциясы

Үйлесімділік:    F сынағының нәтижесін береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

FV функциясы

Қаржылық:    Қаржы салымының болашақ құнын береді

FVSCHEDULE функциясы

Қаржылық:    Бірқатар күрделі пайыздық мөлшерді қолданғаннан кейінгі бастапқы негізгі соманың болашақ құнын береді

GAMMA функциясы
Excel 2013

Статистикалық:    Гамма функциясының мәнін береді

GAMMA.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Гамма таратуды береді

GAMMADIST функциясы

Үйлесімділік:    Гамма таратуды береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

GAMMA.INV функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Гамма интегралдық таратудың кері мәнін береді

GAMMAINV функциясы

Үйлесімділік:    Гамма интегралдық таратылымының кері мәнін береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

GAMMALN функциясы

Статистикалық:    Гамма-функцияның, Γ(x), натурал логарифмін береді

GAMMALN.PRECISE функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Гамма-функцияның, Γ(x), натурал логарифмін береді

GAUSS функциясы
Excel 2013

Статистикалық:    Қалыпты стандартты интегралдық таратудан 0,5 кіші мәнді береді

GCD функциясы

Математика және тригонометрия:    Ең үлкен ортақ бөлгішті береді

GEOMEAN функциясы

Статистикалық:    Геометриялық орташа мәнді береді

GESTEP функциясы

Инженерлік:    Санның шектік мәннен асу-аспауын тексереді

GETPIVOTDATA функциясы
Excel 2010

Қондырма және автоматтандыру:    Жиынтық кесте есебінде сақталатын деректерді береді

GROWTH функциясы

Статистикалық:    Экспоненциалды трендтің бойындағы мәндерді береді

HARMEAN функциясы

Статистикалық:    Гармониялық орташа мәнді береді

HEX2BIN функциясы

Инженерлік:    Он алтылық санды екілік санға түрлендіреді

HEX2DEC функциясы

Инженерлік:    Он алтылық санды ондық санға түрлендіреді

HEX2OCT функциясы

Инженерлік:    Он алтылық санды сегіздік санға түрлендіреді

HLOOKUP функциясы

Іздеу және сілтеме:    Массивтің жоғарғы жолын іздейді және көрсетілген ұяшық мәнін қайтарады

HOUR функциясы

Күн және уақыт:    Сериялық нөмірді сағатқа түрлендіреді

HYPERLINK функциясы

Іздеу және анықтама:    Желі серверінде, интражеліде немесе Интернетте сақталған құжаттарды ашатын енді немесе өткізуді жасайды

HYPGEOM.DIST функциясы

Статистикалық:    Гипергеометриялық таратуды береді

HYPGEOMDIST функциясы

Үйлесімділік:    Гипергеометриялық таратуды береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

IF функциясы

Логикалық:    Орындау үшін логикалық сынақты көрсетеді

IFERROR функциясы

Логикалық:    Егер формула қате есептесе, анықталған қатені береді; әйтпесе, формуланың нәтижесін береді

IFNA функциясы
Excel 2013

Логикалық:    Өрнек #N/A рұқсат еткен жағдайда көрсетілген мәнді береді; кері жағдайда, өрнек нәтижесін береді

IMABS функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның абсолюттік мәнін (модулін) қайтарады

IMAGINARY функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның ойдағы коэффициентін береді

IMARGUMENT функциясы

Инженерлік:    Аргумент тетасын, яғни, радианмен өрнектелетін бұрышты береді

IMCONJUGATE функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның күрделі түйіндісін береді

IMCOS функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның косинусын береді

IMCOSH функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    Күрделі санның гиперболалық косинусын береді

IMCOT функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    Күрделі санның косинусын береді

IMCSC функциясы
Excel 2013

Инженерлік:   Күделі санның косекансын қайтарады

IMCSCH функциясы
Excel 2013

Инженерлік:   Күрделі санның гиперболалық косекансын береді

IMDIV функциясы

Инженерлік:    Екі күрделі санның бөліндісін береді

IMEXP функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның экспоненциалды функциясын береді

IMLN функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның натурал логарифмін береді

IMLOG10 функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның ондық логарифмін береді

IMLOG2 функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның екілік логарифмін береді

IMPOWER функциясы

Инженерлік:    Бүтін сан дәрежесіне шығарылған күрделі санды береді

IMPRODUCT функциясы

Инженерлік:    Кешендік сандардың көбейтіндісін береді

IMREAL функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның нақты коэффициентін береді

IMSEC функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    Күрделі санның секантын береді

IMSECH функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    Күрделі санның гиперболалық секансын береді

IMSIN функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның синусын береді

IMSINH функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    Күрделі санның гиперболалық синусын береді

IMSQRT функциясы

Инженерлік:    Күрделі санның квадрат түбірін береді

IMSUB функциясы

Инженерлік:    Екі күрделі санның айырмасын береді

IMSUM функциясы

Инженерлік:    Күрделі сандардың қосындысын береді

IMTAN функциясы
Excel 2013

Инженерлік:    Күрделі санның тангенсын береді

INDEX функциясы

Іздеу және сілтеме:    Сілтемеден немесе массивтен мәнді таңдау үшін индексті қолданады

INDIRECT функциясы

Іздеу және сілтеме:    Мәтіндік мән көрсететін сілтемені береді

INFO функциясы

Ақпарат:    Ағымдағы жұмыс ортасы туралы ақпаратты береді

Ескерту :  Бұл функция Excel Online ішінде қолжетімді емес.

INT функциясы

Математика және тригонометрия:    Санды ең жақын бүтін аз санға дөңгелектейді

INTERCEPT функциясы

Статистикалық:    Сызықтық регрессия сызығының қиылысын береді

INTRATE функциясы

Қаржылық:    Толықтай инвестицияланған құнды қағаздар үшін пайыздық мөлшерлемені береді

IPMT функциясы

Қаржылық:    Белгілі бір кезеңдегі инвестицияның пайыздық мөлшерін береді

IRR функциясы

Қаржылық:    Бірқатар ақшалай қаражаттар ағынының ішкі табыс мөлшерін береді

ISBLANK функциясы

Ақпарат:    Мән бос болған жағдайда ШЫН мәнін береді

ISERR функциясы

Ақпарат:    #N/A басқа мәннің қате мәні болса, ШЫН мәнін береді

ISERROR функциясы

Ақпарат:    Мән - қателік мәні болса, ШЫН мәнін береді

ISEVEN функциясы

Ақпарат:    Сан жұп болған жағдайда ШЫН мәнін береді

ISFORMULA функциясы
Excel 2013

Ақпарат:    Құрамында формуласы бар ұяшыққа сілтеме болса, ШЫН мәнін береді

ISLOGICAL функциясы

Ақпарат:    Мән - логикалық мән болған жағдайда ШЫН мәнін береді

ISNA функциясы

Ақпарат:    Мән - #N/A қателік мәні болса, ШЫН мәнін береді

ISNONTEXT функциясы

Ақпарат:    Мән - мәтін болмаса, ШЫН мәнін береді

ISNUMBER функциясы

Ақпарат:    Мән - сан болған жағдайда ШЫН мәнін береді

ISODD функциясы

Ақпарат:    Сан тақ болса, ШЫН мәнін береді

ISREF функциясы

Ақпарат:    Мән сілтеме болған жағдайда ШЫН мәнін береді

ISTEXT функциясы

Ақпарат:    Мән - мәтін болған жағдайда ШЫН мәнін береді

ISO.CEILING функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Ең жақын бүтін санға немесе көрсетілген мәнге еселік ең жақын кіші бүтін санға дейін дөңгелектендірілген санды береді

ISOWEEKNUM функциясы
Excel 2013

Күн және уақыт:   Берілген күн үшін жылдың ISO апта санын береді

ISPMT функциясы

Қаржылық:    Қаржы салымының көрсетілген кезеңінде төленетін пайызды есептейді

JIS функциясы

Мәтін:   Жолда жарты енді (жалғыз байтты) таңбаларды толық ендік (қос байтты) таңбаларға өзгертеді

KURT функциясы

Статистикалық:    Деректер жиынының эксцессін береді

LARGE функциясы

Статистикалық:    Деректер жиынындағы k-ші үлкен мәнді береді

LCM функциясы

Математика және тригонометрия:    Ең кіші ортақ еселікті береді

LEFT, LEFTB функциялары

Мәтін:    Мәтіндік мәннен сол жақтағы таңбаларды береді

LEN, LENB функциялары

Мәтін:    Мәтін жолағындағы таңбалар санын береді

LINEST функциясы

Статистикалық:    Сызықтық тренд параметрлерін береді

LN функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның натурал логарифмін береді

LOG функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның көрсетілген негізге дейінгі логарифмін береді

LOG10 функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның ондық логарифмін береді

LOGEST функциясы

Статистикалық:    Экспоненциалды тренд параметрлерін береді

LOGINV функциясы

Үйлесімділік:    Кері интегралды логқалыпты таратылымды береді

LOGNORM.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Интегралды логқалыпты таратылымды береді

LOGNORMDIST функциясы

Үйлесімділік:    Интегралды логқалыпты таратылымды береді

LOGNORM.INV функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Кері интегралды логқалыпты таратуды береді

LOOKUP функциясы

Іздеу және сілтеме:    Вектор не массив ішінде мәндерді іздеу

LOWER функциясы

Мәтін:    Мәтінді кіші әріптерге түрлендіреді

MATCH функциясы

Іздеу және сілтеме:    Сілтемеде немесе массивте мәндерді іздеу

MAX функциясы

Статистикалық:    Аргументтер тізіміндегі ең үлкен мәнді береді

MAXA функциясы

Статистикалық:    Аргументтер тізіміндегі ең үлкен мәнді, соның ішінде сандарды, мәтінді және логикалық мәндерді береді

MDETERM функциясы

Математика және тригонометрия:    Массивтің матрица анықтағышын береді

MDURATION функциясы

Қаржылық:    Болжамды номиналды құны 100 теңгені құрайтын құнды қағаздар бойынша түрлендірілген орташа өлшенген өтеу мерзімін береді

MEDIAN функциясы

Статистикалық:    Берілген сандардың медианасын береді

MID, MIDB функциясы

Мәтін:    көрсетілген жерден басталатын мәтін жолын таңбалардың нақты санын береді.

MIN функциясы

Статистикалық:    Дәлелдер тізіміндегі ең кіші мәнді береді

MINA функциясы

Статистикалық:    Аргументтер тізіміндегі ең кіші мәнді, соның ішінде сандарды, мәтінді және логикалық мәндерді береді

MINUTE функциясы

Күн және уақыт:    Сериялық нөмірді минутқа түрлендіреді

MINVERSE функциясы

Математика және тригонометрия:    Массивтің кері матрицасын қайтарады

MIRR функциясы

Қаржылық:    Оң және теріс ақшалай қаражат ағыны әр түрлі мөлшермен қаржыландырылған кезде ішкі табыс мөлшерін береді

MMULT функциясы

Математика және тригонометрия:    Екі массивтің матрицалық өнімді қайтарады

MOD функциясы

Математика және тригонометрия:    Бөлудің қалдығын береді

MODE функциясы

Үйлесімділік:    Деректер жинағындағы ең жиі мәнді береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

MODE.MULT функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Деректер массивінде немесе ауқымында ең жиі кездесетін немесе қайталанатын мәндердің тік массивін қайтарады

MODE.SNGL функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Деректер жинағындағы ең жиі мәнді береді

MONTH функциясы

Күн және уақыт:    Сериялық нөмірді айға түрлендіреді

MROUND функциясы

Математика және тригонометрия:    Қалаған көбейтіндіге дейін дөңгелектенген санды береді

MULTINOMIAL функциясы

Математика және тригонометрия:    Сандар жиыының мультиноминалын береді

MUNIT функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Бірлескен матрицаны немесе көрсетілген өлшемділікті береді

N функциясы

Ақпарат:    Санға түрлендірілген мәнді береді

NA функциясы

Ақпарат:    #N/A қате мәнін береді

NEGBINOM.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Теріс биномдық таратуды береді

NEGBINOMDIST функциясы

Үйлесімділік:    Теріс биномдық таратуды береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

NETWORKDAYS функциясы

Күн және уақыт:    Екі күннің арасындағы толық жұмыс күндерінің санын береді

NETWORKDAYS.INTL функциясы
Excel 2010

Күн және уақыт:    Қайсысы және қанша демалыс күндері бар екенін анықтау үшін параметрлерді пайдалана отырып екі күн арасындағы толық жұмыс күндерінің санын береді

NOMINAL функциясы

Қаржылық:    Жылдық номиналдық пайыз мөлшерін береді

NORM.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Қалыпты интегралдық таратуды береді

NORMDIST функциясы

Үйлесімділік:    Қалыпты интегралдық таратуды береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

NORMINV функциясы

Статистикалық:    Кері қалыпты интегралдық тарату береді

NORM.INV функциясы
Excel 2010

Үйлесімділік:    Кері қалыпты интегралды таратуды береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

NORM.S.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Стандартты қалыпты интегралдық таратуды береді

NORMSDIST функциясы

Үйлесімділік:    Стандартты қалыпты интегралдық таратуды береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

NORM.S.INV функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Стандартты қалыпты интегралдық таратудың кері мәнін береді

NORMSINV функциясы

Үйлесімділік:    Стандартты қалыпты интегралдық таратудың кері мәнін береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

NOT функциясы

Логикалық:    Аргументтің логикасын қайтарады

NOW функциясы

Күн және уақыт:    Ағымдағы күн мен уақыттың сериялық нөмірін береді

NPER функциясы

Қаржылық:    Қаржы салымы бойынша төлем кезеңдерінің санын береді

NPV функциясы

Қаржылық:    Бірқатар мерзімді ақшалай қаражаттар ағыны мен жеңілдік мөлшеріне негізделген, қаржы салымының таза ағымдағы құнын береді

NUMBERVALUE функциясы
Excel 2013

Мәтін:    Жергілікті тәуелсіз тәсілдегі мәтінді санға түрлендіреді

OCT2BIN функциясы

Инженерлік:    Сегіздік санды екілік санға түрлендіреді

OCT2DEC функциясы

Инженерлік:    Сегіздік санды оңдық санға түрлендіреді

OCT2HEX функциясы

Инженерлік:    Сегіздік санды он алтылық санға түрлендіреді

ODD функциясы

Математика және тригонометрия:    Санды көбейгендегі ең жақын бүтін тақ санға дөңгелектейді

ODDFPRICE функциясы

Қаржылық:    Толық емес бірінші кезеңінде құнды қағаздың әрбір 100 теңге номинал құнының бағасын береді

ODDFYIELD функциясы

Қаржылық:    Толық емес бірінші кезеңінде құнды қағаздан алынатын табысты береді

ODDLPRICE функциясы

Қаржылық:    Толық емес соңғы кезеңінде құнды қағаздың әрбір 100 теңге номинал құнының бағасын береді

ODDLYIELD функциясы

Қаржылық:    Толық емес соңғы кезеңінде құнды қағаздан алынатын табысты береді

OFFSET функциясы

Іздеу және сілтеме:    Берілген сілтеменің сілтеме ауытқуын береді

OR функциясы

Логикалық:    Кез келген аргумент ШЫН мәнінде болса, ШЫН мәнін береді

PDURATION функциясы
Excel 2013

Қаржылық:   Инвестицияның көрсетілген мәніне жетуі үшін қажет кезеңдер санын көрсетеді

PEARSON функциясы

Статистикалық:    Пирсон аралас моменті корреляциясының коэффициентін береді

PERCENTILE.EXC функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Ауқымдағы мәндердің k-персентильді береді: бұл жерде k — 0..1 ауқымында, жеке иелік

PERCENTILE.INC функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Ауқымдағы мәндердің k-ші перцентилін береді

PERCENTILE функциясы

Үйлесімділік:    Ауқымдағы мәндердің k-ші перцентилін береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

PERCENTRANK.EXC функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Деректер жинағындағы мән рангін деректер жинағының пайыздық (0..1, жеке иелік) көрсеткіші түрінде береді

PERCENTRANK.INC функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Деректер жиынындағы мәннің пайыздық рангын береді

PERCENTRANK функциясы

Үйлесімділік:    Деректер жиынындағы мәннің пайыздық рангін береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

PERMUT функциясы

Статистикалық:    Белгілі бір нысандар санының орын алмастыру санын береді

PERMUTATIONA функциясы
Excel 2013

Статистикалық:    Жалпы нысандардан бөлектелетін берілген нысандар саны үшін (қайталаулармен) алмастыру санын береді

PHI функциясы
Excel 2013

Статистикалық:    Қалыпты стандартты тарату үшін тығыздық функциясының мәнін береді

PHONETIC функциясы

Мәтін:    Мәтін жолағынан фонетикалық (фуригана) таңбаларды шығарып алады

PI функциясы

Математика және тригонометрия:    Пи мәнін қайтарады

PMT функциясы

Қаржылық:    Бір жылдық табыс үшін мерзімді төлемді береді

POISSON.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Пуассон таратылымын береді

POISSON функциясы

Үйлесімділік:    Пуассон таратылымын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

POWER функциясы

Математика және тригонометрия:    Бір дәрежеге шығарылған санның нәтижесін береді

PPMT функциясы

Қаржылық:    Белгілі бір кезеңдегі қаржы салымының негізгі сомасы бойынша төлемді береді

PRICE функциясы

Қаржылық:    Мерзімді пайыз төлейтін құнды қағаздың әрбір 100 теңге номинал құнының бағасын береді

PRICEDISC функциясы

Қаржылық:    Бағасы шегерілген құнды қағаздың әрбір 100 теңге номинал құнының бағасын береді

PRICEMAT функциясы

Қаржылық:    Төлем мерзімінде пайыз төлейтін құнды қағаздың әрбір 100 теңге номинал құнының бағасын береді

PROB функциясы

Статистикалық:    Бір ауқымдағы мәндердің екі шек арасында екендігі туралы ықтималдықты береді

PRODUCT функциясы

Математика және тригонометрия:    Аргументтерін көбейтеді

PROPER функциясы

Мәтін:    Мәтіндік мәннің әр сөзіндегі бірінші әріпті бас әріппен жазады

PV функциясы:

Қаржылық:    Қаржы салымының қазіргі құнын береді

QUARTILE функциясы

Үйлесімділік:    Деректер жиынының квартилін береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

QUARTILE.EXC функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    0..1 қоса санамағанда пайыз мәндерінің негізінде деректер жиынының квартилін береді

QUARTILE.INC функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Деректер жиынының квартилін береді

QUOTIENT функциясы

Математика және тригонометрия:    Бөлудің бүтін сан бөлігін береді

RADIANS функциясы

Математика және тригонометрия:    Градустарды радиандарға түрлендіреді

RAND функциясы

Математика және тригонометрия:    0 мен 1 арасындағы кездейсоқ санды береді

RANDBETWEEN функциясы

Математика және тригонометрия:    Көрсетілген сандардың арасындағы кездейсоқ санды береді

RANK.AVG функциясы
Excel 2010

Статистикалық.    Сандар тізіміндегі бір санның рангын береді

RANK.EQ функциясы
Excel 2010

Статистикалық.    Сандар тізіміндегі бір санның рангын береді

RANK функциясы

Үйлесімділік:    Сандар тізіміндегі бір санның рангын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

RATE функциясы

Қаржылық:    Жылдық табыстың әрбір кезеңіндегі пайыздық мөлшерді береді

RECEIVED функциясы

Қаржылық:    Толық жұмсалған құнды қағаз үшін төлем күнінде алынған соманы береді

REGISTER.ID функциясы

Қондырма және автоматтандыру:    Бұрын тіркеліп қойған көрсетілген динамикалық сілтемелер жинағының (DLL) немесе кодтық қор көзінің тіркеу анықтауышын береді

REPLACE, REPLACEB функциялары

Мәтін:    Мәтіндегі таңбалардың орнын ауыстырады

REPT функциясы

Мәтін:    Берілген мәтінді қайталайды

RIGHT, RIGHTB функциялары

Мәтін:    мәтін мәнінің оң жақ шетіндегі таңбаларды береді

ROMAN функциясы

Математика және тригонометрия:    Мәтіндік пішімде араб сандарын латын сандарына түрлендіреді

ROUND функциясы

Математика және тригонометрия:    Санды көрсетілген нақтылықпен дөңгелектейді

ROUNDDOWN функциясы

Математика және тригонометрия:    Санды ең жақын кіші санға дөңгелектейді

ROUNDUP функциясы

Математика және тригонометрия:    Санды ең жақын үлкен санға дейін көрсетілген дәлдікпен дөңгелектейді

ROW функциясы

Іздеу және сілтеме:    Сілтемедегі жолдар санын береді

ROWS функциясы

Іздеу және анықтама:    Анықтамадағы жолдар санын береді

RRI функциясы
Excel 2013

Қаржылық:    Қаржылай салымның өсуі үшін, пайыздық құнның эквивалентін береді

RSQ функциясы

Статистикалық.    Пирсон аралас моменті корреляциясының коэффициентінің квадратын береді

RTD функциясы

Іздеу және сілтеме:    COM автоматтандыруға қолдау көрсететін бағдарламадан нақты уақыт дерегін береді

SEARCH, SEARCHB функциялары

Мәтін:    Бір мәтіндік мәнді басқада табады (үлкен-кішілік ескерілмейді)

SEC фунциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия.    Бұрыш секансын береді

SECH функциясы
Excel 2013

Математика және тригонометрия:    Бұрыштың гиперболалық секансын береді

SECOND функциясы

Күн және уақыт:    Сериялық нөмірді екіншіге түрлендіреді

SERIESSUM функциясы

Математика және тригонометрия:    Формула бойынша есептелінген дәреже қатарының қосындысын береді

SHEET функциясы
Excel 2013

Ақпарат:    Сілтеме жасалған парақтың нөмірін береді

SHEETS функциясы
Excel 2013

Ақпарат:    Сілтемеде парақтар нөмірлерін береді

SIGN функциясы

Математика және тригонометрия:    Сан таңбасын береді

SIN функциясы

Математика және тригонометрия:    Берілген бұрыштың синусын береді

SINH функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның гиперболалық синусын береді

SKEW функциясы

Статистикалық.    Таратудың асимметриясын береді

SKEW.P функциясы
Excel 2013

Статистикалық.    Орташа мәнге қатысты таратылым ассиметриясының дәрежесін таңбалауы, толтыруға негізделген тарату ассиметриясын береді

SLN функциясы

Қаржылық:    Активтің бір кезеңдегі түзу сызықтық амортизациясын береді

SLOPE функциясы

Статистикалық:    Сызықтық регрессия сызығының еңісін береді

SMALL функциясы

Статистикалық:    Деректер жиынындағы k-ші кіші мәнді береді

SQL.REQUEST функциясы

Қондырма және автоматтандыру    Сыртқы деректер қорымен қосылады және жұмыс парағынан сұрауды іске қосады, содан кейін макростық бағдарламалаудың қажетінсіз массив ретінде нәтижені қайтарады

SQRT функциясы

Математика және тригонометрия:    Оң квадрат түбірді береді

SQRTPI функциясы

Математика және тригонометрия:    (* пи саны) квадрат түбірін береді

STANDARDIZE функциясы

Статистикалық.    Қалыпқа келтірілген мәнді қайтарады

STDEV функциясы

Үйлесімділік:    Үлгіге негізделген стандартты ауытқуды есептейді

STDEV.P функциясы
Excel 2010

Статистикалық.    Бүкіл жиынтыққа негізделген стандартты ауытқуды есептейді

STDEV.S функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Үлгіге негізделген стандартты ауытқуды есептейді

STDEVA функциясы

Статистикалық:    Сандарды, мәтінді және логикалық мәндерді қоса алғанда, үлгіге негізделген стандартты ауытқуды есептейді

STDEVP функциясы

Үйлесімділік:    Бүкіл жиынтыққа негізделген стандартты ауытқуды есептейді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

STDEVPA функциясы

Статистикалық:    Сандарды, мәтінді және логикалық мәндерді қоса алғанда, бүкіл жиынтыққа негізделген стандартты ауытқуды есептейді

STEYX функциясы

Статистикалық:    Регрессиядағы әрбір х мәні бойынша болжанған у мәндерінің стандартты қателігін қайтарады

SUBSTITUTE функциясы

Мәтін:    Мәтін жолағында ескі мәтін үшін жаңа мәтіннің орнын басады

SUBTOTAL функциясы

Математика және тригонометрия:    Тізімде немесе дерекқорда аралық жиынды береді

SUM функциясы

Математика және тригонометрия.    Дәлелдерді қосады

SUMIF функциясы

Математика және тригонометрия:    Берілген шартта көрсетілген ұяшықтарды қосады

SUMIFS функциясы

Математика және тригонометрия:    Бірнеше шартта берілген ұяшықтарды қосады

SUMPRODUCT функциясы

Математика және тригонометрия:    Массив құрамдастарына сәйкес өнімдер қосындысын береді

SUMSQ функциясы

Математика және тригонометрия:    Аргументтер квадраттарының қосындысын береді

SUMX2MY2 функциясы

Математика және тригонометрия:    Екі массивтегі сәйкес мәндер квадраттардың айырмашылығының қосындысын береді

SUMX2PY2 функциясы

Математика және тригонометрия:    Екі массивтегі сәйкес мәндер квадраттардың айырмашылық қосындысының қосындысын береді

SUMXMY2 функциясы

Математика және тригонометрия:    Екі массивтегі сәйкес мәндер квадраттардың қосындысын береді

SYD функциясы

Қаржылық:    Жылдық сандар әдісімен берілген кезең бойынша есептелінген активтің амортизация мөлшерін береді

T функциясы

Мәтін:    Дәлелдерді мәтінге түрлендіреді

TAN функциясы

Математика және тригонометрия:    Санның тангенсын береді

TANH функциясы

Математика және тригонметрия:    Санның гиперболалық тангенсын береді

TBILLEQ функциясы

Қаржылық:    Қазыналық вексель бойынша облигацияға баламалы табысты береді

TBILLPRICE функциясы

Қаржылық:    Қазыналық векселінің әрбір 100 теңге номинал құнының бағасын береді

TBILLYIELD функциясы

Қаржылық:    Қазыналық векселі бойынша табысты береді

T.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Оқушының t-таратылымы үшін Пайыздық нүктелерді (ықтималдық) береді

T.DIST.2T функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Оқушының t-таратылымы үшін Пайыздық нүктелерді (ықтималдық) береді

T.DIST.RT функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Оқушының t-таратылымын береді

TDIST функциясы

Үйлесімділік:    Оқушының t-таратуын береді

TEXT функциясы

Мәтін:    Санды пішімдеп, мәтінге түрлендіреді

TIME функциясы

Күн және уақыт:    Нақты уақыттың сериялық нөмірін береді

TIMEVALUE функциясы

Күн және уақыт:    Уақытты мәтін пішімінде сериялық нөмірге түрлендіреді

T.INV функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Оқушының t таратылымының t мәнін ықтималдылық функциясы және еркіндік дәрежелері түрінде береді

T.INV.2T функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Кері оқушының t таратылымын қайтарады

TINV функциясы

Үйлесімділік:    Кері оқушының t таратылымын береді

TODAY функциясы

Күн және уақыт:    Бүгінгі күннің сериялық нөмірін береді

TRANSPOSE функциясы

Іздеу және сілтеме    Массивтің транспорлауын қайтарады

TREND функциясы

Статистикалық:    Сызықтық трендтің бойындағы мәндерді береді

TRIM функциясы

Мәтін:    Мәтіннен бос орындарды алып тастайды

TRIMMEAN функциясы

Статистикалық:    Деректер жиынының ішкі бөлігінің орташа мәнін береді

TRUE функциясы

Логикалық:    ШЫН логикалық мәнін береді

TRUNC функциясы

Математика және тригонометрия:    Бүтін санды береді

T.TEST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Оқушының t сынағымен байланысқан мүмкіншілікті береді

TTEST функциясы

Үйлесімділік:    Оқушы t сынағымен байланысқан мүмкіншілікті береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

TYPE функциясы

Ақпарат.    Мәннің деректер түрін көрсететін санды береді

UNICHAR функциясы
Excel 2013

Мәтін:    Берілген сандық мәнмен сілтеме жасаған Юникод таңбасын береді

UNICODE функциясы
Excel 2013

Мәтін:    Мәтіннің бірінші таңбасына жататын (код нүктесі) санды береді

UPPER функциясы

Мәтін:    Мәтінді бас әріптерге түрлендіреді

VALUE функциясы

Мәтін:    Мәтін аргументін санға түрлендіреді

VAR функциясы

Үйлесімділік:    Үлгіге негізделген дисперсияны есептейді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

VAR.P функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Бүкіл жиынтыққа негізделген дисперсияны есептейді

VAR.S функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Үлгіге негізделген дисперсияны есептейді

VARA функциясы

Статистикалық:    Сандарды, мәтінді және логикалық мәндерді қоса алғанда, үлгіге негізделген дисперсияны есептейді

VARP функциясы

Үйлесімділік:    Бүкіл жиынтыққа негізделген дисперсияны есептейді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

VARPA функциясы

Статистикалық:    Сандарды, мәтінді және логикалық мәндерді қоса алғанда, бүкіл жиынтыққа негізделген дисперсияны есептейді

VDB функциясы

Қаржылық:    Активтің нақты бір немесе ішінара кезеңдегі амортизациясын баланстың азаю әдісімен береді

VLOOKUP функциясы

Іздеу және сілтеме:    Ұяшық мәнін қайтару үшін массивтің бірінші бағанын іздейді және жол бойында жылжытады

WEBSERVICE функциясы
Excel 2013

Веб:    Веб қызметтен деректерді береді.

Ескерту :  Бұл функция Excel Online қызметінде қолжетімсіз.

WEEKDAY функциясы

Күн және уақыт:    Сериялық нөмірді апта күніне түрлендіреді

WEEKNUM функциясы

Күн және уақыт:    Сериялық нөмірді аптаның жылмен сан бойынша түсуін көрсететін сандарға түрлендіреді

WEIBULL функциясы

Сыйысымдылық.    Сандарды, мәтінді және логикалық мәндерді қоса алғанда, бүкіл жиынтыққа негізделген дисперсияны есептейді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

WEIBULL.DIST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Вейбулл таратуын береді

WORKDAY функциясы

Күн және уақыт:    Көрсетілген жұмыс күндері санынан бұрынғы не кейінгі күннің сериялық нөмірін береді

WORKDAY.INTL функциясы
Excel 2010

Күн және уақыт.    Кандай және қанша күн апта күндері болып табылатынын анықтауға арналған параметрлерді қолданып көрсетілген жұмыс күндерінен бұрын не кейін деректердің сериялық нөмірін береді

XIRR функциясы

Қаржылық:    Міндетті түрде мерзімді болып табылмайтын ақшалай қаражаттар қозғалысы жоспарының ішкі табыстылық деңгейін береді

XNPV функциясы

Қаржылық:    Міндетті түрде мерзімді болып табылмайтын ақшалай қаражаттар қозғалысы жоспарының таза ағымдық құнын береді

XOR функциясы
Excel 2013

Логикалық:    Барлық дәлелдердің логикалық жеке иелік "НЕМЕСЕ" (logical exclusive OR) мәнін береді

YEAR функциясы

Күн және уақыт.    Сериялық нөмірді жылға түрлендіреді

YEARFRAC функциясы

Күн және уақыт:    Басталу_күні мен аяқталу_күні арасындағы толық күндердің санын көрсететін жыл бөлшегін береді

YIELD функциясы

Қаржылық:    Мерзімді пайыз төлейтін құнды қағаз бойынша табысты береді

YIELDDISC функциясы

Қаржылық.    Шегерім жасалған бағалы қағаз, мысалы, қазынашылық вексель бойынша жылдық табысты береді

YIELDMAT функциясы

Қаржылық:    Төлем күнінде пайыз төлейтін құнды қағаздың жылдық пайызын береді

Z.TEST функциясы
Excel 2010

Статистикалық:    Z тексеруінің бір жақты ықтималдығын береді

ZTEST функциясы

Сыйысымдылық.    Z тексеруінің бір жақты ықтималдығын береді

Ескерту : Excel 2007 бағдарламасында бұл - Статистикалық функция.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×