Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне түрлендіру

Кейбір ұйымдар деректер жинау үшін Microsoft Office Excel жұмыс кітаптарын пайдаланады. Бұл жұмыс кітаптары әдетте деректер енгізу үшін пайдаланушыларға арналған бос ұяшықтарды қамтиды. Сіз жұмыс кітабын InfoPath бағдарламасындағы Сырттан алу шебері арқылы Microsoft Office InfoPath пішін үлгісіне түрлендіре аласыз. Жұмыс кітабын пішін үлгісіне түрлендіру арқылы сіздің пайдаланушыларыңыз сұлбаны тексеру сияқты InfoPath мүмкіндіктерінен, қайталау бөлімдері сияқты динамикалық басқару элементтерінен және деректерді тексеру сияқты іскери қисындықтан пайда шығара алады. Бұдан басқа сіз шолғышпен қосылатын пішін үлгісін жасау арқылы көптеген көрермен қауымға пішін үлгіңізді қолы жететін ете аласыз. Шолғышпен қосылатын пішін үлгісін жасау үшін сізге InfoPath Forms Services іске қосылған серверге шолғышпен қосылатын пішін үлгісін жариялау керек. Шолғышпен қосылатын пішін үлгілеріне негізделген пішіндерді веб шолғышы арқылы толтыруға болады.

Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне Импорттау Шеберінің әдепкі параметрін қолдана отырып түрлендіргеніңізде, нәтижесінде пайда болатын пішін үлгісінде Excel жұмыс кітабының орналасуы бар болады. Бұған қоса, белгілі шарттарға сай келетін Excel жұмыс кітабындағы ұяшықтар қолданушылардың деректер енгізуіне болатын мәтін жолағының басқару элементтеріне автоматты түрде түрленеді. Мысалы, егер ұяшық барлық жақта жиекті көрсететіндей пішімделсе, онда ұяшық нәтижесінде пайда болатын пішін үлгісінде мәтін жолағының басқару элементіне түрленеді. Егер Импорттау Шеберінің әдепкі параметрін қолданбайтындай шешімге келсеңіз, сізге Excel жұмыс кітабын импорттағанда орналасуды ғана қосуды немесе ұяшықтардың белгілі бір түрлерін ғана басқару элементтеріне түрлендіруді таңдауға болады.

Бұл бөлім Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне түрлендірудің негізгі ұғымы мен іс ретін түсіндіреді, түрлендіру үдірісі барысында қолдауға ие болмайтын мүмкіндіктер мен параметрлерді қосқанда.

Бұл бөлімде

Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне түрлендіру туралы

Түрлендіру барысында толық қолдауға ие болмайтын мүмкіндіктер мен параметрлер

Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне түрлендіру

Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне түрлендіру туралы

Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне түрлендіргенде, жұмыс кітабы жаңа пішін үлгісін жасау барысында жұмыс көшірмесі ретінде қолданады. Жұмыс кітабының кестелік құрылымы пішін үлгісінде орналасу кестесі ретінде қайта жасалады. Егер жұмыс кітабын түрлендіру барысында деректерді жинау үшін қолданылатын ұяшықтарды қосуды таңдасаңыз, мәтін жолағы басқару элементтері жұмыс кітабындағы өрістердің орналасқан жеріне сәйкес келетін орналасу кесте ұяшықтарындағы пішін үлгісіне. Қолдауға ие ұяшықтардың өлшемі мен орны, ұяшық жиектері мен бояуы және ұяшықтардың біріктірілгендігі немесе бөлінгені туралы мәлімет нәтижесінде пайда болатын пішін үлгісінде сақталады.

Егер жұмыс кітабыңызда бірнеше жұмыс парақтары бар болса, бірінші парақтағы деректер мен пішімдеу жаңа пішін үлгісінің әдепкі көрініс қосылады, ал қосымша жұмыс парақтары пішін үлгісіндегі сәйкес көріністерге түрлендіріледі. Әр қосымша көріністің тақырыбы жұмыс парақтарының тақырыптарына сай келеді.

InfoPath Импорттау Шеберін қолдану арқылы түрлендіретін жұмыс кітабыңыз бен нәтижесінде пайда болатын пішін үлгісі арасындағы қарым-қатынасты терең түсіну үшін, өзіңізді жұмыс парақтары бар Шағымдар.xls атты жұмыс кітабы бар сақтандыру қызметінің агенті ретінде елестетіңіз. Алғашқы жұмыс парағы Үй деп аталса, екіншісі Автомобиль деп аталады. Әр жұмыс парағындағы бағандар арасында Түр, Сипаттама, Несие Көлемі және Сату Бағасы атты баған тақырыптары бар делік. Әр жұмыс парағындағы Несие Көлемі және Сату Бағасы бағандары валюта деректерінің түрін қолданатындай ретте пішімделеді. Барлық баған тақырыптары жуан көк түсті мәтін ретінде пішімделеді. Үй атты жұмыс кітабында амортизациялық кестені санап беретін өрнек болады. Барлық жақтарында жиек пішімдеуі қолданған жалғыз ұяшық тапсырыс беруші атын енгізу үшін қолданады.

Егер Импорттау Шеберін Шағымдар.xls пішін үлгісіне түрлендіру үшін қолдансаңыз, онда Шағымдар.xsn атты пішін үлгісін жасайсыз.

InfoPath пішін үлгісіне түрлендірілуге дейінгі және кейінгі Excel жұмыс кітабы.

Excel жұмыс кітабы InfoPath пішін үлгісіне түрлендірілгенде, орналасу мен басқа элементтер сақталады.

Бұл жаңа пішін үлгісінде екі көрініс болады. Үй (әдепкі) деп аталатын әдепкі көріністе Үй жұмыс парағынан алынған орналасу мен пішімдеу болады. Автомобиль деп аталатын екінші көріністе Автомобиль жұмыс парағынан алынған орналасу мен пішімдеу болады. Әр көріністе бастапқы жұмыс кітабындағыдай жуан көк түсті мәтінмен пішімделген Түр, Сипаттама, Несие Көлемі және Сату Бағасы атты баған тақырыптары бар кесте болады. Алайда, Импорттау Шеберінде таңдаған параметрлеріңізге байланысты, нәтижесінде пайда болатын пішін үлгісінде кейбір мүмкіндіктердің өзгеше болуы мүмкін:

 • Егер Импорттау Шеберін Шағымдар.xls тек орналасуды сақтау арқылы пішін үлгісіне түрлендірсеңіз    Нәтижесінде пайда болатын пішін үлгісінде Excel жұмыс кітабындағы кестеге сәйкес келетін орналасу кестесі болады. Пішін үлгісінде қандай да бір мәтін жолағының басқару элементтері болмайды.

 • Егер Импорттау Шеберін Шағымдар.xls орналасуды сақтау және ұяшықтарды басқару элементтерін түрлендіру арқылы пішін үлгісіне импорттау үшін қолдансаңыз     Нәтижесінде пайда болатын пішін үлгісінде қайталанбалы кесте болады. Барлық жақтарында жиек пішімдеуі қолданған ұяшық және амортизациялық кестені санауға арналған өрнегі бар немесе соған сілтеме жасайтын ұяшықтар сияқты белгілі бір шарттарға сай келетін ұяшықтар мәтін жолағы басқару элементтеріне түрлендіріледі.

  Ескерту : Өрнектері бар немесе соларға сілтемелері бар ұяшықтар мәтін жолағы басқару элементтеріне түрлендірілгенмен, өрнектер нәтижесінде пайда болатын пішін үлгісінде сақталмайды. InfoPath сәйкес мүмкіндіктерді қолдану арқылы өрнектің қызметін қайтадан жасауыңыз қажет.

Беттің жоғарғы жағы

Түрлендіру барысында толық қолдауға ие болмайтын мүмкіндіктер мен параметрлер

Excel жұмыс кітабындағы кейбір параметрлер мен пішімдеуді InfoPath қолдамайды. Сондай параметрлері бар жұмыс кітабын түрлендіргенде, нәтижесінде пайда болатын InfoPath пішін үлгісінде ол мүмкіндіктер немесе параметрлер болмайды. Мысалы, егер жұмыс кітабыңызда кескін бар үстіңгі дерек атауы болса, кескін нәтижесінде пайда болатын InfoPath пішін үлгісінде сақталмайды, себебі InfoPath үстіңгі және төменгі дерек атауларындағы кескіндерді қолдамайды.

Төменде Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне түрлендіргенде сақталмайтын мүмкіндіктер мен параметлер тізімі берілген:

 • "қиыстыру үшін қысу" пішімдеуі бар ұяшықтар

 • Ұяшықтың өң кескіндері

 • Ұяшықтың өң әшекейлері

 • Ұяшық градиенталары

 • Шартты пішімдеу

 • Деректерді тексеру

 • Өрнектер

 • Құрамды әмірлер

 • Басып шығару параметрлері (A4 қағаз өлшемін өзгерту, қара және ақ, бет ортасы бойынша, бірінші бет нөмірі, бет реті, суреттер, басып шығару торының сызықтары, басып шығару сапасы, жол және баған тақырыптары, әр беттегі жолдар мен бағандар, кеңейтім және басып шығару аумағын орнату)

 • Вертикалды мәтін туралауы

 • Әдепкі 10нк қаріп биіктігінен де тар жолдар

 • WordArt

Төменде Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне түрлендіргенде жартылай қолдауға ие мүмкіндіктер мен параметлер тізімі берілген:

Деректер пішімдеуі бар ұяшықтар     Деректер пішімдеуі бар ұяшықтарда қолданған мәнерлер немесе түстер түрлендірілмейді. Мысалы, егер ұяшық теріс сандарды қызыл түсті мәтін ретінде бейнелеуге пішімделсе, нөмір мәні түрленеді, бірақ қызыл түсті мәтін пішімдеуі болса түрленбейді.

Қолдауда жоқ тілқатысу тәсіліне сілтейтін еренсілтемелер     Барлық еренсілтемелер түрлендіріледі, бірақ еренсілтемеде http:, https:, ftp:, немесе mailto: басқа тілқатысу тәсілдері қолданса, еренсілтеме қолданушы сілтемені нұқығанда жұмыс жасамайды.

Үстіңгі және төменгі дерек атауларын реттеу мен пішімдеу     Excel жұмыс кітабындағы үстіңгі немесе төменгі дерек атауында сол жақ, ортаншы және оң жақ бөлімдерінің болуы мүмкін. Бұлар InfoPath импорттау кезімен байланысты. Мысалы, "Wendy Wheeler" атты сол жақ тақырыбы бар, "Күй Есебі" атты ортаншы тақырыбы бар және "13 Қазан 2007ж." күні көрсетілген оң жақ тақырыбы бар жұмыс кітабы InfoPath пішін үлгісіне келесі мәтіні бар жалғыз тақырып ретінде түрлендіріледі: "Wendy WheelerКүй Есебі 13 Қазан 2007ж.." Егер жұмыс кітабының үстіңгі немесе төменгі дерек атауындағы бір-ақ бөлімде ғана мәтін болса, пішін үлгісінде нәтижесінде пайда болатын мәтін сәйкесінше реттеледі. Мысалы, егер жұмыс кітабындағы үстіңгі дерек атауының оң жақ бөлімінде ғана мәтін болса, онда пішін үлгісіндегі сәйкес мәтін оң жаққа реттеледі. Әйтпесе, барлық үстіңгі немесе төменгі дерек мәтіні импортталған кезде сол жаққа реттеледі. Жұмыс кітабының алғашқы үстіңгі немесе төменгі дерек атауы бөліміне қолданған қаріп параметрі нәтижесінде пайда болатын InfoPath пішін үлгісіндегі бүткіл үстіңгі немесе төменгі дерек атауына да қолданылады.

Қаріп түрлендірілуі    Жаңа пішін үлгісін жасау барысында InfoPath қаріптерді жұмыс кітабынан импорттағанымен, егер жұмыс кітабындағы қаріптер импорттау әрекетін жасайтын компьютерде жоқ болса, пішін үлгісі үшін баламалы қаріптер автоматты түрде таңдалады.

Жанамалы түрде біріктірілген ұяшықтар     Excel ішінде, егер ағымдағы ұяшыққа сыятын шамадан көп мәтін терсеңіз, онда мәтін кейінгі ұяшықтардың жоғарысында ұяшықтар біріктірілгендей іспетте пайда болады. InfoPath бұл мүмкіндікті қолдамайды. Егер түрлендірілген ұяшықта ұяшықтың ені сыйғыза алатын шамадан тыс мәтін болса, онда мәтін InfoPath келесі сызыққа тасымалданады. Бұны болдырмау үшін, жұмыс кітабын импорттаудан бұрын, ұяшық пен кейінгі ұяшықтарды мәтінге жетерліктей көлемде таңдаңыз және ұяшықтарды мәтіннің біріктірілген ұяшыққа толық сыятынындай етіп біріктіріңіз.

Жиынтық кесте есептері     Жиынтық кесте есептері орналасу кестелері ретінде түрлендіріледі

Өте үлкен кестелер     InfoPath ені 63 бағанға және ұзындығы 999 жолға дейінгі кестелерді қолдайды. Егер Excel жұмыс кітабы бұл шамалардан асып кетсе, онда алғашқы 63 баған мен 999 жол ғана түрлендіріледі.

Беттің жоғарғы жағы

Excel жұмыс кітабын InfoPath пішін үлгісіне түрлендіру

 1. Файл мәзірінде, Пішінді Импорттау нұқыңыз.

 2. Пішінді Импорттау тілқатысу терезесінде, Excel жұмыс кітаптарына арналған InfoPath импорттағышы нұқыңыз, сосын Келесі нұқыңыз.

 3. Шолу нұқыңыз.

 4. Түрлендіргіңіз келетін Excel жұмыс кітабын орналастырыңыз және нұқыңыз, сосын Ашу нұқыңыз.

 5. Әдепкі импорттау әрекетін өзгерту үшін Параметрлер нұқыңыз, сосын қалаған параметрлерді таңдаңыз.

 6. Аяқтау нұқыңыз.

  Ескерту : Excel жұмыс кітабының орналасуы мен күрделілігіне байланысты, кейбір орналасу элементтері немесе басқару элементтері нәтижесінде пайда болатын InfoPath пішін үлгісінде сіз күткендей көрінбеуі мүмкін. Нәтижесінде, түрлендіргеннен соң жаңа пішін үлгісінде қажетті баптаулар жасауыңыз керек болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×