Excel бағдарламасында XML жалпы шолу

XML диаграммасы

Microsoft Excel бағдарламасы басқа дерекқорлар мен бағдарламаларда XML импорттауды, XML элементтерін XML схемасынан жұмыс парағы ұяшықтарында көрсетеді және байланысқа арналған түзетілген XML деректерін басқа дерекқорлармен және бағдарламалармен экспорттауды оңайлатады. XML мүмкіндіктерін Office Excel бағдарламасының бұрыннан таныс пайдаланушы интерфейсі бар XML деректер файлын жасайтын құралына айналуы жөнінде ойланыңыз.

Бұл мақалада:

Excel бағдарламасында XML тілін не үшін пайдалану керек?

XML деректері мен схема файлдары

Негізгі XML және Excel сценарийлері

Excel бағдарламасында XML деректерін пайдаланудың негізгі процесі

XML карталарымен жұмыс істеу

XML деректер көзінің тапсырмалар аумағын пайдалану

Элемент түрлері мен олардың белгішелері

Бөлек байланыстырылған ұяшықтармен жұмыс істеу

XML кестелерінде қайталанатын ұяшықтармен жұмыс істеу

XML картасының қауіпсіздік мәселелері

XML деректерін импорттау

Алынған схемамен жұмыс істеу

XML деректерін экспорттау

Excel бағдарламасындағы макростар қолдайтын Office Open XML файл пішімін пайдалану

Excel бағдарламасында XML не үшін пайдалану керек?

XML – оқуға ыңғайлы мәтіндік файлда құрылымды деректерді басқару және ортақ пайдалану үшін жасалған технология. XML салалық стандарт нұсқаулықтарына сәйкес келеді және әр түрлі дерекқорлар мен бағдарламалар арқылы өңделеді. XML пайдалану арқылы бағдарлама дизайнерлері өздерінің жеке реттелетін тегтерін, деректер құрылымдарын және схемаларды жасай алады. Қысқаша айтқанда, XML дерекқорлары, бағдарламалар мен ұйымдар арасындағы деректердің анықталуын, тасымалдануын, тексерілуі мен интерпретациялануын жеңілдетеді.

XML деректері мен схема файлдары

Excel бағдарламасы негізінен XML файлдарының екі түрімен жұмыс істейді:

 • Арнайы тегтері мен құрылымды деректері бар XML деректер файлдары (.xml).

 • Деректер түрі мен тексеру сияқты ережелерді қолданатын схема тегтері бар схема файлдары (.xsd).

XML стандарты мәндерді қолдану және XML деректерін әр түрлі презентация пішімдеріне түрлендіру үшін пайдаланылатын (XSLT) (.xslt) файлдарын анықтайды. XML файлдарын Excel бағдарламасына импорттамас бұрын және XML файлдарын Excel бағдарламасынан экспорттағаннан кейін, осы түрлендірулерді қолдануға болады. XSLT файлдары Excel бағдарламасына импортталған XML деректер файлдарымен байланысқан болса, деректер жұмыс парағына қосылмастан бұрын, Excel бағдарламасының ішіндегі Ашу пәрменін пайдалану арқылы XML файлын ашқанда ғана түрлендіруді қолдану немесе қолданбауды таңдауға болады. Қалтада XML файлдарын көру үшін Ашу түймешігін баспас бұрын, XML файлдары (*.xml) файлын таңдаңыз.

Маңызды XML мен Excel сценарийлері

XML құрылымдарын пайдаланып, Excel құжаттарындағы бизнес-деректердің белгілі бір бөліктерін оңай қосуға, анықтауға және бөліп шығаруға болады. Мысалы, тұтынушы атын және мекенжайын қамтитын шот немесе соңғы тоқсанның қаржылық нәтижелерін қамтитын есеп енді тұрақты есептер болмайды. Бұл мәліметтерді дерекқорлардан және бағдарламалардан оңай импорттауға, өзгертуге және оны бірдей немесе басқа дерекқорларға және бағдарламаларға экспорттауға болады.

XML мүмкіндіктері шешуге жасақталған маңызды сценарийлер төменде берілген:

 • XML элементтерін бұрыннан бар ұяшықтармен байланыстыру арқылы бар Excel үлгілерінің мүмкіндігін кеңейтіңіз. Бұл XML деректерін үлгілерге қайта жасақтамай енгізуді және шығаруды жеңілдетеді.

 • XML деректерін XML элементтерін бұрыннан бар электрондық кестелермен байланыстыру арқылы бұрыннан бар есептеу үлгілеріне енгізу ретінде пайдаланыңыз.

 • XML деректер файлдарын жаңа жұмыс кітабына импорттаңыз.

 • XML деректер пішінін веб-қызметінен Excel жұмыс парағына импорттаңыз.

 • Құрылымдалған ұяшықтардағы деректерді жұмыс кітабындағы басқа деректерден бөлек XML деректер файлдарына экспорттаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Excel бағдарламасында XML деректерін пайдаланудың негізгі процесі

Төмендегі диаграмма Excel бағдарламасындағы XML тілін пайдаланғанда, түрлі файлдар мен амалдардың бірге жұмыс істеу әдісін көрсетеді. Негізінде, процестің бес кезеңі бар:

Excel бағдарламасының XML деректерімен жұмыс істеуіне жалпы шолу

1-тілше дерек XML схема файлын (.xsd) жұмыс кітабына қосу

2-тілше дерек XML схема элементтерін жеке ұяшықтармен немесе XML кестелерімен салыстыру

3-тілше дерек XML деректер файлын (.xml) импорттау және XML элементтерін салыстырылған ұяшықтарға байланыстыру

4-қадам Деректерді енгізу, құрылымдалған ұяшықтарды жылжыту және XML құрылымын және анықтамаларын сақтаған кезде Excel мүмкіндігін реттеу

5-қадам Түзетілген деректерді салыстырылған ұяшықтардан XML деректер файлына экспорттау

XML карталарымен жұмыс істеу

Excel бағдарламасында жұмыс кітабын жасауға немесе ашуға, XML схема файлын (.xsd) жұмыс кітабына тікеуге және схеманың XML элементтерін бөлек ұяшықтар мен кестелермен байланыстыру үшін XML деректер көзінің тапсырмалар аумағын пайдалануға болады. XML элементтерін жұмыс кітабымен байланыстырғаннан кейін, XML деректерін байланыстырылған ұяшықтарға импорттауға немесе олардан экспорттауға болады.

XML схема файлын (.xsd) жұмыс кітабына қосқан кезде сіз XML картасын жасайсыз. Жалпы алғанда, XML карталары байланыстырылған ұяшықтарды жасау және XML схемасындағы байланыстырылған ұяшықтар мен бөлек элементтер арасындағы байланысты басқару үшін пайдаланылады. Сонымен бірге XML деректер файлдарын (.xml) импорттағанда немесе экспорттағанда, бұл XML карталары байланыстырылған ұяшықтардың мазмұнын схемадағы элементтермен байланыстыру үшін пайдаланылады.

Жасауға болатын байланыстырылған ұяшықтардың екі түрі бар: бөлек байланыстырылған ұяшықтар және қайталанатын ұяшықтар (олар XML кестелерінде пайда болады). Жұмыс парағын икемдірек етіп жасау үшін жұмыс парағының кез келген жерінде және кез келген ретпен орналасқан байланыстырылған ұяшықтарды сүйреуге болады,  ол XML схемасынан басқа болғанына қарамайды. Қай элементтерді байланыстыруға және байланыстырмауға болатынын да таңдауға болады.

XML карталарын пайдалану туралы келесі ережелерді білген жөн:

 • Жұмыс кітабында бір немесе бірнеше XML картасы бар.

 • Жұмыс кітабында бір мезгілде бір орында бір элементті ғана көрсетуге болады.

 • Бірдей жұмыс кітабындағы бірнеше XML карталары бірдей схемаға жатса да, әрбір XML картасы жеке нысан болып табылады.

 • XML картасында бір түбірлік элемент қана болуы мүмкін. болады. Бірнеше түбірлік элементті анықтайтын схеманы қоссаңыз, жаңа XML картасы үшін пайдаланылатын түбірлік элементті таңдау сұралуы мүмкін.

XML деректер көзінің тапсырмалар аумағын пайдалану

XML деректер көзінің тапсырмалар аумағын XML карталарын басқару үшін пайдалануға болады. Ашу үшін Әзірлеуші қойындысындағы XML тобында Деректер көзі түймешігін басыңыз. Келесі диаграмма бұл тапсырмалар аумағының негізгі мүмкіндіктерін көрсетеді.

XML деректер көзінің тапсырмалар аумағы

1.  Жұмыс кітабына қосылған XML карталарын тізімдейді

2.  Ағымдағы уақытта тізімделген XML картасында XML элементтерінің иерархиялық тізімін көрсетеді

3.  Деректерді қалай қарап шығу және тақырыптарды қалай басқару сияқты XML деректер көзінің тапсырмалар аумағы мен XML деректерімен жұмыс істеген кезде параметрлерді орнатады

4.  XML карталарын қосу, жою немесе атын өзгерту үшін пайдалануға болатын XML карталары диалогтық терезесін ашады

5.  Ағымдағы XML картасы арқлы XML деректерін экспорттауға болатынын тексереді

Беттің жоғары бөлігі

Элемент түрлері мен олардың белгішелері

Келесі кесте Excel бағдарламасы жұмыс істейтін XML элементінің және элементтің әрбір түрін көрсету үшін пайдаланылатын белгішенің әрбір түрін көрсетеді.

Элемент түрі

Белгіше

Негізгі элемент

Түймешік суреті

Қажетті негізгі элемент

Түймешік суреті

Қайталанатын негізгі элемент

Түймешік суреті

Қажетті қайталанатын негізгі элемент

Түймешік суреті

Қосалқы элемент

Түймешік суреті

Қажетті қосалқы элемент

Түймешік суреті

Қайталанатын қосалқы элемент

Түймешік суреті

Қажетті қайталанатын қосалқы элемент

Түймешік суреті

Атрибут

Түймешік суреті

Қажетті атрибут

Түймешік суреті

Күрделі құрылымдағы қарапайым мазмұн

Түймешік суреті

Күрделі құрылымдағы қарапайым мазмұн

Түймешік суреті

Беттің жоғары бөлігі

Бөлек байланыстырылған ұяшықтармен жұмыс істеу

Бөлек байланыстырылған ұяшық – қайталанбайтын XML элементімен байланыстырылған ұяшық. Бөлек байланыстырылған ұяшықты қайталанбайтын XML элементін XML деректер көзінің тапсырмалар аумағынан жұмыс парағындағы жеке ұяшыққа сүйреп апару арқылы жасауға болады.

Қайталанбайтын XML элементін жұмыс парағына сүйрегенде, бөлек байланыстырылған ұяшықтың жоғарғы немесе сол жағындағы тақырып ретінде XML элементінің атауын қосуды таңдау үшін смарт-тегін пайдалануға немесе тақырып ретінде бұрыннан бар ұяшық мәнін пайдалануға болады.

Excel бағдарламасы саны, күн немесе уақыт ретінде орындайтын (XSD) XML схема сипаттамасының деректер түрі бар XML элементімен ұяшық байланыстырылса, бөлек байланыстырылған ұяшықтарда формуланы пайдалануға да болады.

Беттің жоғары бөлігі

XML кестелерінде қайталанатын ұяшықтармен жұмыс істеу

XML кестелерінің түрі мен функциясы Excel кестелерімен бірдей болып келеді. XML кестесі – XML бір немесе бірнеше қайталанатын элементтерімен байланыстырылған Excel кестесі. XML кестесіндегі әрбір баған XML элементін көрсетеді.

XML кестесі келесі әрекеттер орындалған кезде жасалады:

 • (Әзірлеуші қойындысындағы XML тобында орналасқан) Импорт пәрменін XML деректер файлын импорттау үшін пайдаланыңыз.

 • Excel бағдарламасындағы Ашу пәрменін XML деректер файлын ашу үшін пайдаланыңыз,  содан кейін Open XML диалогтық терезесіндегі XML кестесі ретінде параметрін таңдаңыз.

 • XML деректер файлын импорттау үшін XML деректерін импорттау пәрменін (Деректер қойындысындағы Сыртқы деректерді алу ішінде Басқа деректер көздерінің пәрмені түймешігінен) пайдаланыңыз,  содан кейін Деректерді импорттау диалогтық терезесіндегі Бұрыннан бар жұмыс парағындағы XML кестесі немесе Жаңа жұмыс парағы параметрін таңдаңыз.

 • XML деректер көзінің тапсырмалар аумағынан жұмыс парағына бір немесе бірнеше қайталанатын элементті сүйреп апарыңыз.

XML кестесін жасаған кезде XML элементінің атаулары баған тақырыптары ретінде автоматты түрде пайдаланылады. Оны кез келген баған тақырыптарымен өзгертуге болады. Дегенмен, деректерді байланыстырылған ұяшықтардан экспорттаған кезде бастапқы XML элементінің атаулары пайдаланылады.

XML деректер көзінің тапсырмалар аумағындағы Параметрлер тармағының астындағы екі параметр XML кестелерімен жұмыс істеген кезде пайдалы болады:

 • Байланыстыру кезінде элементтерді автоматты түрде біріктіру     Таңдалған кезде Excel бағдарламасы жұмыс парағына сүйретіліп апарылған бірнеше өрістерден бір XML кестесін жасайды. Бұл параметр біреуі екіншісіне іргелес орналасқан бірдей қатарға бірнеше өріс сүйретіліп апарылған кезде жұмыс істейді. Бұл параметр өшірілген кезде әрбір элемент өзінің жеке XML кестесінде пайда болады.

 • Менің деректерімнің тақырыптары бар     Таңдалған кезде бұрыннан бар тақырып деректері жұмыс парағына қосылған қайталанытын элементтердің баған тақырыптары ретінде пайдаланылады. Бұл параметрді өшірген кезде XML элементінің атаулары баған тақырыптары ретінде пайдаланылады.

XML кестелерін пайдалану арқылы XML деректер көзіне негізделе отырып, деректерді импорттауға, экспорттауға, сүзгілеуге және басып шығаруға оңай болады. Дегенмен, XML кестелерінде жұмыс парағында қалай реттелгеніне байланысты кейбір шектеулер болуы мүмкін.

 • XML кестелері қатармен беріледі, олар жоғарғы колонтитул қатарынан төмен қарай қойылады. Жаңа жазбаларды бұрыннан бар қатарлардың үстіне қосуға болмайды.

 • XML кестесін жылжытуға болмайды, сонда жаңа жазбалар оң жаққа қосылатын болады.

Excel бағдарламасы саны, күн немесе уақыт ретінде орындайтын (XSD) XML схема сипаттамасының деректер түрі бар XML элементтерімен байланыстырылған бағандардағы формулаларды пайдалануға болады. Жаңа қатарлар кестеге қосылғанда, Excel кестесіндегідей XML кестесіндегі формулалар да бағанды толтырады.

XML картасының қауіпсіздік мәселелері

XML картасы мен оның деректер көзі туралы мәліметтер белгілі бір жұмыс кітабымен емес, Excel жұмыс кітабымен сақталады. Қаскүнем пайдаланушы осы карта мәліметтерін бағдарламалар үшін Microsoft Visual Basic (VBA) макростар қолдайтын бағдарламасын пайдалану арқылы көруге болады. Сонымен бірге жұмыс кітабын макростар қолдайтын Office Open XML файл пішімінде сақтасаңыз, бұл карта мәліметтерін Microsoft Notepad немесе басқа да мәтінді өңдейтін бағдарламамен көруге болады.

Карта мәліметтерін пайдалануды жалғастырып, бірақ ықтималды құпия деректер көзінің мәліметтерін алып тастағыңыз келсе, жұмыс кітабынан XML схемасының деректер көзі туралы сипаттаманы жоюға болады, сонда да Әзірлеуші қойындысындағы XML тобында орналасқан Менің сипаттарым пәрменінің ішінде қол жетімді XML карта сипаттары диалогтық терезесіндегі Жұмыс кітабында деректер көзі туралы сипаттаманы сақтау ұяшығынан белгіні алып тастау арқылы XML деректерін экспорттауға болады.

Картаны жоймастан бұрын жұмыс парағын жойсаңыз, деректер көздері мен мүмкін болатын басқа да құпия мәліметтер туралы карта мәліметтері жұмыс кітабында сақталып қалады. Құпия мәліметті алып тастау үшін жұмыс кітабын жаңартып жатсаңыз, жұмыс кітабын жоюдан бұрын XML картасын жойғаныңызға көз жеткізіңіз, сонда карта мәліметтері жұмыс кітабынан біржолата алынады.

Беттің жоғары бөлігі

XML деректерін импорттау

XML деректерін жұмыс кітабындағы бұрыннан бар XML картасына импорттауға болады. Деректерді импорттаған кезде жұмыс кітабында сақталған XML картасына файлдан деректерді байланыстырасыз. Демек XML деректер файлындағы әрбір деректердің элементінде XML схема файлынан немесе алынатын схемадан байланыстырған XML схемасындағы тиісті элементі болады. Әрбір XML картасында бір XML байламы болуы мүмкін және XML деректер байламы бір ғана XML картасынан жасалған байланыстырулардың барлығымен байланысады.

XML деректер байланысының әрекетін басқару үшін құсбелгісі қойылатын немесе алынатын үш параметрі бар (әдепкі бойынша барлығы қойылған болады) XML құрылымының сипаттары тілқатысу терезесін көрсетуге болады (Жасақтаушы қойындысындағы XML тобында Құрылым сипаттары түймешігін басыңыз):

 • Деректерді импорттау және экспорттауға арналған схемамен тексеру    Деректерді импорттаған кезде Excel бағдарламасы деректерді XML схемасымен тексеретінін не тексермейтінін көрсетеді. Импортталатын XML деректерінің XML схемасына сәйкестігін қамтамасыз еткен кезде осы параметрді таңдаңыз.

 • Бар деректерді жаңа деректермен қайта жазу    Деректер импортталған кезде деректер қайта жазылатынын не жазылмайтынын көрсетеді. Ағымдағы деректерді жаңа деректермен ауыстырған кезде, мысалы, жаңа XML деректер файлы соңғы деректерді қамтыған кезде осы параметрді таңдаңыз.

 • Бар XML тізімдеріне жаңа деректер қосу    Деректер көзінің мазмұны жұмыс парағындағы бар деректерге қосылатынын не қосылмайтынын көрсетеді. Мысалы, бірнеше ұқсас XML деректер файлдарын XML тізіміне біріктіргенде немесе функцияны қамтитын ұяшық мазмұнын қайта жазу керек болмаған кезде, осы параметрді таңдаңыз.

XML деректерін импорттаған кезде басқаларынан басқа байланыстырылған кейбір ұяшықтарды қайта жазу керек болуы мүмкін. Мысалы, байланыстырылған кейбір ұяшықтарда формулалар болуы мүмкін және XML деректерін импорттаған кезде формуланы қайта жазбау керек болуы мүмкін. Орындауға болатын екі тәсіл бар:

 • XML деректерін импорттаудан бұрын, қайта жазғыңыз келмейтін элементтерді байланыстырмай тұрыңыз. XML деректерін импорттағаннан кейін, формулалары бар ұяшықтарға XML элементін қайта байланыстыруға болады, сонда формулалардың нәтижелерін XML деректер файлына экспорттауға болады.

 • Бірдей XML схемасынан екі XML карталарын жасаңыз. Бір XML картасын XML деректерін импорттау үшін пайдаланыңыз. Бұл «Импорт» XML картасында қайта жазғыңыз келмейтін формулалар мен басқа деректерді қамтитын элементтерді байланыстырмай тұрыңыз. Деректерді экспорттау үшін басқа XML картасын пайдаланыңыз. Бұл «Экспорт» XML картасында XML файлына экспорттағыңыз келетін элементтерді байланыстырыңыз.

Ескерту : Деректерді шығарып алу қызметі байланысы (.uxdc) файлын пайдалану арқылы веб-қызметтен XML деректерін деректер көзіне импорттау мүмкіндігі пайдалану интерфейсі арқылы Excel 2003 бағдарламасының кейінгі нұсқасында қолдау көрсетілмейді. Excel 2003 бағдарламасында жасалған жұмыс кітабын ашсаңыз, деректерді көре аласыз, бірақ деректер көзін өңдеуге немесе жаңартуға болмайды.

Алынған схемамен жұмыс істеу

XML картасын жасау үшін тиісті XML схемасын бірінші қоспай тұрып, XML деректерін импорттасаңыз, Excel бағдарламасы XML деректер файлында анықталған тегтердің негізінде схеманы сіз үшін алуға әрекет жасайды. Алынатын схема жұмыс кітабында сақталады және XML схема файлы жұмыс кітабымен байланысты болмаса, алынған схема XML деректерімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Алынатын схемасы бар импортталған XML деректерімен жұмыс істегенде, XML деректер көзінің тапсырмалар аумағын да реттейсіз. Excel бағдарламасының ағымдағы сеансында XML картасымен байланысқан XML деректерін импорттасаңыз, элементтер тізімінде деректер үлгісі ретінде деректердің бірінші қатарын көрсету үшін Параметрлер түймешігінен Тапсырмалар аумағында деректерді қарап шығу параметрін таңдаңыз.

Excel бағдарламасында алынған схеманы бөлек XML схемасының деректер файлы (.xsd) ретінде экспорттауға болмайды. XML схема файлын жасаудың XML схема өңдегіштері мен басқа да әдістері бар, бірақ сізде тиісті кіру рұқсаты жоқ немесе оларды қалай пайдалану керектігін білмеуіңіз мүмкін. XML картасынан схема файлын жасай алатын Excel 2003 XML құралдары қондырмасының 1.1 нұсқасын қосымша ретінде пайдалануға болады. Қосымша мәліметтер алу үшін Excel 2003 XML құралдары қондырмасының 1.1 нұсқасы бөлімін қараңыз.

XML деректерін экспорттау

Жұмыс парағында байланыстырылған ұяшықтардың мазмұнын экспорттау арқылы XML деректерін экспорттайсыз. Деректерді экспорттаған кезде Excel бағдарламасы келесі ережелерді қандай деректерді қалай сақтау керектігін анықтау үшін қолданады:

 • Қосымша элемент үшін бос ұяшықтар болған кезде бос элементтер жасалмайды, бірақ қажетті элемент үшін бос ұяшықтар болған кезде бос элементтер жасалады.

 • Юникодты түрлендіру пішіміне-8 (UTF-8) кодтау деректерді жазу үшін пайдаланылады.

 • Барлық атау кеңістіктері түбірлік XML элементінде анықталады.

 • Excel бағдарламасы бұрыннан бар атау кеңістігінің префикстерін қайта жазады. Әдепкі атау кеңістігіне ns0 префиксі тағайындалады. Сәтті орындалған атау кеңістіктеріне ns1, ns2 бастап ns<саны> дейін тағайындалады, онда <саны> – XML файлына жазылған атау кеңістіктерінің саны.

 • Комментарий түйіндері сақталмайды.

XML карта сипаттары диалогтық терезесін (Әзірлеуші қойындасындағы XML тобында Карта сипаттары түймешігін басыңыз.) көрсетуге болады, содан кейін деректерді экспорттаған кезде Деректерді импорттау және экспорттауға арналған схемамен тексеру параметрін (әдепкі бойынша қосылған) Excel бағдарламасының деректерді XML картасына қарсы тексеретінін көрсету үшін пайдалануға болады. Импортталатын XML деректерінің XML схемасына сәйкестігін қамтамасыз еткен кезде осы параметрді басыңыз.

Excel бағдарламасындағы макростар қолдайтын Office Open XML файл пішімін пайдалану

Excel жұмыс кітабын әр түрлі файл пішімдерінде, сондай-ақ Excel бағдарламасындағы макростар қолдайтын Office Open XML файл пішімінде (.xlsm) сақтауға болады. Excel бағдарламасында Excel жұмыс кітабының мазмұнын, сондай-ақ деректер мен сипаттар сияқты жұмыс кітабындағы барлық мәліметтерді сақтайтын және жұмыс кітабының барлық құрылымын анықтайтын XML тегтерін анықтайтын анықталған XML схемасы бар. Арнайы бағдарламалар осы Excel бағдарламасындағы макростар қолдайтын Office Open XML файл пішімін пайдалана алады. Мысалы, әзірлеушілердің осы пішімде сақталған бірнеше жұмыс кітаптарындағы деректерді іздейтін арнайы бағдарламаны және табылған деректердің негізінде есеп беру жүйесін жасағысы келуі мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×