Excel бағдарламасында су таңбасын қосу

Excel бағдарламасында су таңбасын қосу

Жоба жазба

ЖОБА

Компания логотипі

Компания логотипі

Құпия

ҚҰПИЯ

Фон суреті

Фон

Басқа нәрсе іздеп отырсыз ба

Басқасын іздеп отырсыз ба?

Барлық басып шығарылатын беттерге ЖОБА су таңбасын кірістіру

Жұмыс парағының көшірмесін ортақ пайдаланған жағдайда және адамдарға оның соңғы көшірмесі еместігін хабарлағыңыз келгенде, барлық басып шығарылған беттердің фонына «ЖОБА» сөзін қосыңыз.

Жоба жазба

 1. Осы сілтемені (ЖОБА) тінтуірдің оң жағымен басып, басыңыз Суретті басқаша сақтау тармағын басып, файлды компьютеріңізге сақтаңыз. Бұл — су таңбасы үшін пайдаланылатын кескін.

 2. Excel бағдарламасында Кірістіру > Жоғарғы және төменгі колонтитул түймешігін басыңыз.

  Үстіңгі және төменгі деректеме

 3. Сурет түймешігін басып, 1-қадамда сақталған суретті шолыңыз және оны екі рет басыңыз. Жоғарғы колонтитулда &[Picture] жазуын көресіз. Бұл жоғарғы колонтитулда суреттің бар екендігін білдіреді.

  Үстіңгі деректемеге кірістірілген сурет

 4. Жоғарғы колонтитул өрісінен тыс кез келген жерді басыңыз. «ЖОБА» су таңбасы пайда болуы қажет.

  ЖОБА ЖАЗБА су таңбасы

 5. Су таңбасының жоғарғы және төменгі шеттердің арасында ортасы бойынша туралануы қажет болуы мүмкін. Бұл әрекетті орындау үшін жоғарғы колонтитулды таңдап, курсордың &[Picture] жазуындағы «&» белгісінің алдында орналасқанына көз жеткізіңіз. Ол қалауыңызға сәйкес тураланғанша, Enter пернесін қажетінше басып отырыңыз.

  Ескерту : Excel бағдарламасындағы су таңбаны тек Беттің орналасу көрінісі немесе Алдын ала қарап алу көрінісінде көре аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Компанияңыздың логотипін барлық басып шығарылатын беттерге су таңба ретінде кірістіріңіз.

Компания логотипі

 1. Excel бағдарламасында Кірістіру > Жоғарғы және төменгі колонтитул түймешігін басыңыз.

  Үстіңгі және төменгі деректеме

 2. Сурет тармағын басып, пайдаланылатын компанияның логотип суретін шолып, оны екі рет басыңыз. Жоғарғы колонтитулда &[Picture] жазуын көресіз. Бұл жоғарғы колонтитулда суреттің бар екендігін білдіреді.

  Үстіңгі деректемеге кірістірілген сурет

 3. Жоғарғы колонтитул өрісінен тыс кез келген жерді басыңыз. Логотип су таңбасы пайда болуы қажет.

  Компания логотипінің су таңбасы

 4. Су таңбасының жоғарғы және төменгі шеттердің арасында ортасы бойынша туралануы қажет болуы мүмкін. Бұл әрекетті орындау үшін жоғарғы колонтитулды таңдап, курсордың &[Picture] жазуындағы «&» белгісінің алдында орналасқанына көз жеткізіңіз. Ол қалауыңызға сәйкес тураланғанша, Enter пернесін қажетінше басып отырыңыз.

  Ескерту : Excel бағдарламасындағы су таңбаны тек Беттің орналасу көрінісі немесе Алдын ала қарап алу көрінісінде көре аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Барлық басып шығарылатын беттерге ҚҰПИЯ су таңбасын кірістіру

Жұмыс парағыңыздың ортақ пайдаланыла алмайтын құпия ақпаратын қамтитынын хабарлағыңыз келгенде, барлық басып шығарылатын беттерге «ҚҰПИЯ» сөзін қосыңыз.

Құпия

 1. Осы сілтемені (ҚҰПИЯ) тінтуірдің оң жағымен басып, басыңыз Суретті басқаша сақтау тармағын басып, файлды компьютеріңізге сақтаңыз. Бұл — су таңбасы үшін пайдаланылатын кескін.

 2. Excel бағдарламасында Кірістіру > Жоғарғы және төменгі колонтитул түймешігін басыңыз.

  Үстіңгі және төменгі деректеме

 3. Сурет түймешігін басып, 1-қадамда сақталған суретті шолыңыз және оны екі рет басыңыз. Жоғарғы колонтитулда &[Picture] жазуын көресіз. Бұл жоғарғы колонтитулда суреттің бар екендігін білдіреді.

  Үстіңгі деректемеге кірістірілген сурет

 4. Жоғарғы колонтитул өрісінен тыс кез келген жерді басыңыз. «ҚҰПИЯ» су таңбасы пайда болуы қажет.

  ҚҰПИЯ су таңбасы

 5. Су таңбасының жоғарғы және төменгі шеттердің арасында ортасы бойынша туралануы қажет болуы мүмкін. Бұл әрекетті орындау үшін жоғарғы колонтитулды таңдап, курсордың &[Picture] жазуындағы «&» белгісінің алдында орналасқанына көз жеткізіңіз. Ол қалауыңызға сәйкес тураланғанша, Enter пернесін қажетінше басып отырыңыз.

  Ескерту : Excel бағдарламасындағы су таңбаны тек Беттің орналасу көрінісі немесе Алдын ала қарап алу көрінісінде көре аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Барлық басып шығарылатын беттерге фондық суретті кірістіру

Фон суреті

 1. Excel бағдарламасында Кірістіру > Жоғарғы және төменгі колонтитул түймешігін басыңыз.

  Үстіңгі және төменгі деректеме

 2. Сурет тармағын басып, пайдаланылатын суретті шолып, оны екі рет басыңыз. Жоғарғы колонтитулда &[Picture] жазуын көресіз. Бұл жоғарғы колонтитулда суреттің бар екендігін білдіреді.

  Үстіңгі деректемеге кірістірілген сурет

 3. Жоғарғы колонтитул өрісінен тыс кез келген жерді басыңыз. Фонда логотип су таңбасы пайда болуы қажет.

  Су таңбасы ретінде пайдаланылатын сурет

 4. Су таңбасының жоғарғы және төменгі шеттердің арасында ортасы бойынша туралануы қажет болуы мүмкін. Бұл әрекетті орындау үшін жоғарғы колонтитулды таңдап, курсордың &[Picture] жазуындағы «&» белгісінің алдында орналасқанына көз жеткізіңіз. Ол қалауыңызға сәйкес тураланғанша, Enter пернесін қажетінше басып отырыңыз.

 5. Суреттің электрондық кестедегі деректерді күңгірттеуін көруіңіз мүмкін, жарықтығы мен контрастын арттыру арқылы оны «мөлдір» жасауға болады.

  1. Жоғарғы колонтитулды таңдап, курсордың &[Picture] жазуындағы «&» белгісінің алдында орналасқанына көз жеткізіңіз.

  2. Жоғарғы және төменгі колонтитул құралдары ішінен Құрастырушы > Суретті пішімдеу тармағын басыңыз.

   Суретті үстіңгі деректемеде пішімдеу

  3. Сурет қойыншасының Суретті басқару тармағындағы Түс өрісінен Түссіздендіру тармағын таңдаңыз—бұл параметр Жарықтық деңгейін 85% және Контраст деңгейін 15% орнатады. Жарықтық пен контраст мәндерін талғамыңызға сай баптай аласыз. Суреттің оңтайлы теңгерімін сақтау үшін екі деңгейдің қосындысы 100% құрайтынына көз жеткізіңіз; мысалы, 80% және 20% немесе 67% және 33%.

  Ескерту : Excel бағдарламасындағы су таңбаны тек Беттің орналасу көрінісі немесе Алдын ала қарап алу көрінісінде көре аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Басқасын іздеп отырсыз ба?

Егер жоғарыда берілген параметрлердің ешқайсысы іздегеніңізге сәйкес болмаса, су таңбасының жеке түріңізді жасай аласыз.

 1. Excel бағдарламасында Кірістіру > Жоғарғы және төменгі колонтитул түймешігін басыңыз.

  Үстіңгі және төменгі деректеме

 2. Сурет тармағын басып, пайдаланылатын суретті шолып, оны екі рет басыңыз. Жоғарғы колонтитулда &[Picture] жазуын көресіз. Бұл жоғарғы колонтитулда суреттің бар екендігін білдіреді.

  Үстіңгі деректемеге кірістірілген сурет

 3. Жоғарғы колонтитул өрісінен тыс кез келген жерді басыңыз. Фонда су таңбаңыз пайда болуы қажет.

 4. Су таңбасын жоғарғы және төменгі шеттердің арасында туралау үшін тақырыпты таңдап, курсордың &[Picture] жазуындағы «&» сөзінің алдында орналасқанына көз жеткізіңіз. Ол қалауыңызға сәйкес тураланғанша, Enter пернесін қажетінше басып отырыңыз.

 5. Суреттің жарықтығын және контрастын өзгерту үшін:

  1. Жоғарғы колонтитулды таңдап, курсордың &[Picture] жазуындағы «&» белгісінің алдында орналасқанына көз жеткізіңіз.

  2. Жоғарғы және төменгі колонтитул құралдары ішінен Құрастырушы > Суретті пішімдеу тармағын басыңыз.

   Суретті үстіңгі деректемеде пішімдеу

  3. Сурет қойыншасының Суретті басқару тармағындағы Түс өрісінен Түссіздендіру тармағын таңдаңыз—бұл параметр Жарықтық деңгейін 85% және Контраст деңгейін 15% орнатады. Жарықтық пен контраст мәндерін талғамыңызға сай баптай аласыз. Суреттің оңтайлы теңгерімін сақтау үшін екі деңгейдің қосындысы 100% құрайтынына көз жеткізіңіз; мысалы, 80% және 20% немесе 67% және 33%.

 6. Суреттің өлшемін немесе масштабын өзгерту үшін:

  1. Жоғарғы колонтитулды таңдап, курсордың &[Picture] жазуындағы «&» белгісінің алдында орналасқанына көз жеткізіңіз.

  2. Жоғарғы және төменгі колонтитул құралдары ішінен Құрастырушы > Суретті пішімдеу тармағын басыңыз.

  3. Өлшем қойыншасындағы Биіктігі және Ені өрістеріндегі мәндерді өзгерту арқылы суреттің өлшемін ауыстыруға болады. Масштабтауды басқару үшін Пропорцияларды блоктау және Түпнұсқалы суретке қатысты өлшем өрістеріне белгіні орнатуға не орнатпауға болады.

Ескерту : Excel бағдарламасындағы су таңбаны тек Беттің орналасу көрінісі немесе Алдын ала қарап алу көрінісінде көре аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×