Excel бағдарламасына арналған Microsoft Power Query анықтамасы

Маңызды : Осы мақала Power Query қондырмасына, деректерді табуға, топтауға және нақтылауға мүмкіндік беретін Excel бағдарламасы үшін қолжетімді деректерді талдау мүмкіндігіне қолданылады. Excel бағдарламасында Power Query қондырмасын қосу қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ, Excel бағдарламасына арналған Power Query қондырмасының ең соңғы нұсқасын жүктеуге және орнатуға болады, ол оны автоматты түрде қосады. Power Query технологиясы Power BI қызметіне арналған автономды есептерді жасау және деректерді тасымалдау құралы болып табылатын Power BI Designer қызметіне бекітілген.

Excel бағдарламасына арналған Microsoft Power Query бұлтта пайдалану үшін деректерді табуға, өзгертуге және жұмыс үстелін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Стандартты Power Query мүмкіндіктері

Office 365 Power BI жазылымы бар мән қосылған мүмкіндіктер

Excel бағдарламасында жақсы талдау үшін деректерді оңай анықтаңыз, біріктіріңіз және нақтылаңыз.

Автономды шығарылымдағы мүмкіндіктермен қатар, кәсіпорын ішіндегі деректер сұрауларын Excel бағдарламасында қауіпсіз түрде ортақ пайдаланыңыз және басқарыңыз.

* Белігілі бір Жалпы қолжетімділік (GA) нұсқасының нөмірлері - Power Query 1.5.3296.2082 және Power Query 2.10.3547.461.

Excel бағдарламасына арналған Power Query туралы қосымша ақпарат

Жұмысты бастау

Excel бағдарламасына арналған Microsoft Power Query деректерді анықтауға, өзгертуге және ақсартуға арналған интуитивті пайдаланушы интерфейсін ұсынады.

Жұмысты бастау

Сұрауларды, сондай-ақ, іздеу деректерін ұйымыңызда ортақ пайдаланып, басқаруға болады. Сұрауларды ортақ пайдалану жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін, Сұрауларды ортақ пайдалану бөлімін қараңыз.

Excel бағдарламасына арналған Microsoft Power Query қондырмасына кіріспе

Excel бағдарламасына арналған Microsoft Power Query деректерді анықтауға, өзгертуге және деректерді жақсартуға арналған интуитивті пайдаланушы интерфейсін ұсынады.

Деректерді сыртқы дерек көздерінен импорттау

Microsoft Power Query қондырмасымен деректерді түрлі деректер көзінен Excel бағдарламасына импорттауға болады. Деректер көзіне қосылғаннан кейін деректерді талдау талаптарына сай болу үшін деректерді жасай аласыз.

Деректер жасау

Деректерді талдау талаптарына сәйкестендіру үшін сұрау қадамдарын өңдеу арқылы бірнеше деректер көзінен деректерді жасауға болады.

Excel жұмыс парағына сұрау қосу

Сұраудағы деректерді Excel жұмыс парағына кірістіріңіз. Сұраудағы деректерді кірістірген кезде сұрауды Excel деректер үлгісіне жүктеу параметрін таңдауыңызға болады.

Office 365 жүйесіне арналған Power BI қызметінде деректерді басқару тәжірибесіне кіріспе [Power Query 2.1 нұсқасы]

Power BI қызметінде деректерді басқару тәжірибесі бизнес пайдаланушыларға және деректер сарапшыларына түрлі деректер көзіне оңай қосылуға, деректерді қажетті пішімде өзгертіп, Power Query қондырмасын пайдалана отырып Excel бағдарламасының ұқсас ортасында деректерді қауіпсіз түрде ортақ пайдалануға мүмкіндік беретін өзіндік мүмкіндіктерді ұсынады.

Оқулықтар

Power Query 101

Осы оқулықта деректердің кестесін веб-беттен алу және өзгерту әдісін үйренесіз.

Деректерді бірнеше дерек көздерінен біріктіру

Осы оқулықта деректерді өнім туралы ақпаратты қамтитын жергілікті Excel файлынан және өнім тапсырысы туралы ақпаратты қамтитын OData арнасынан импорттайсыз. Түрлендіру және жинақтау қадамдарын орындайсыз және екі дерек көзінен алынған деректерді Total Sales per Product and Year есебін шығару үшін біріктіресіз.

SAP BusinessObjects BI Universe қосылымына Power Query қондырмасы арқылы қосылу

Бұл нұсқаулықта Excel бағдарламасына арналған Power Query арқылы SAP BusinessObjects бизнес-сараптау ортасына қосылу, шарлау және көлемдер мен өлшемдердің деректер жиынын құру әдісін үйренесіз.

Деректерді іздеу

Жалпыға қолжетімді деректерді іздеу (әзірге тек Құрама Штаттар деректер көзінде)

Жалпыға қолжетімді деректер көзінің үлкен жинағынан деректерді импорттау үшін жалпыға қолжетімді деректер жиынын іздеңіз.

Сұрау өңдегішін пайдалану

Сұрау өңдегішіне кіріспе

Сұрау өңдегішімен деректер көзінде деректерді түрлендіру операцияларын шарлауға, анықтауға және орындауға болады.

Формуланы өзгерту

Құрастырғышпен байланысқаннан басқа формуланы немесе бұрыннан бар формуланы өзгерте аласыз.

Сұрау қадамының параметрлерін өзгерту

Деректерді түрлендіру жолын өзгерту үшін «Қадамдар» тақтасымен сұрау қадамдарын қосуға, өңдеуге, ретін өзгертуге немесе жоюға болады.

Сұрауды жаңарту

Сұрауды қайта жасамай кестеге ең соңғы деректерді импорттау үшін сұрауды жаңарта аласыз.

Деректерді сүзу, сұрыптау және топтау

Кестені сүзу

Өлшемге, мәнге немесе жағдайға байланысты жолдарды не бағандарды шығара отырып сұрау нәтижелерінің көлемін кішірейту үшін кестені сүзіңіз.

Кестені сұрыптау

Бір не бірнеше бағандардың алфавиттік не сандық мәні секілді шартына немесе өсу не кему ретіне байланысты сұрау нәтижелерінде кесте жолдарын сұрыптаңыз.

Жолдарды кестеде топтастыру

Бір не одан да көп бағандардағы мәндерге байланысты жолдарды топтастыра отырып жол нөміріндегі мәндерді бір мәнге топтастырыңыз. Жолдарды топтастыру әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін Бірнеше дерек көздерінен алынған деректерді біріктіру оқулығын қараңыз.

Сұрауда деректер жасау

Сұрауды жасау немесе өзгерту

Деректерді талдау талаптарына сәйкестендіру үшін сұрау қадамдарын қосу, жою немесе өңдеу арқылы бірнеше деректер көзінен деректерді жасауға болады.

Қайталанбалы мәндерді жою

Таңдалған бағандардағы мәндер бұрынғы мәндерді қайталайтын кестеден барлық жолдарды жояды. Мәндер жиыны бірінші пайда болатын жол жойылмайды.

Қатесі бар жолдарды жою

Қатесі бар жолдарды сұраудан жойыңыз.

Құпиялылық деңгейлері

Құпиялылық деңгейлері бір деректер көзінің екіншісінен бөлетін деңгейді анықтайтын бөліну деңгейін көрсетеді.

Бағандармен жұмыс істеу

Реттелетін бағанды кестеге кірістіру

Индекс немесе Реттелетін (формуланы сіз көрсетесіз) бағанды ағымдағы сұрауға кірістіріңіз.

Деректерді бағаннан жинақтау

Топ әрекеттерінің, оның ішінде сомма, шот, орташа мән, ең кіші және ең үлкен нәтижелерін ашу үшін байланысқан кстеден тұратын кез келген бағаннан деректерді жинақтайды.

Бағандарды біріктіру

Бір немесе бірнеше бағандардағы мәндерді сұраудың бір бағанына біріктіреді.

Жолды баған тақырыбына көтеру

Жолды баған тақырыптарына көтереді.

Бағандарды жою

Таңдалған бағандарды немесе басқа бағандарды сұраудан жояды.

Баған атауын өзгерту

Деректер көзінің баған атауын өзгертіңіз. Сұрауда жаңа баған атауы қолданылады.

Мәндерді ауыстыру

Мәнді таңдалған бағандардағы басқа мәнмен ауыстырыңыз.

Мәтін бағанын бөлу

Мәтін бағаннын бірнеше бағандарға екі жолмен бөлуге болады: бөлгіш немесе таңбалар саны бойынша.

Бағандарды қайырмау

Таңдалған бағандарды атрибут-мән жұптарына түрлендіреді.

Байланысқан сұраулардан деректерді біріктіру

Бірнеше сұрауларды біріктіру

Power Query қондырмасымен бірнеше сұрауларды біріктіру не тіркеу арқылы өңдеуге мүмкіндік береді. Біріктіру және Қосу әрекеттері деректер алынатын дерек көзіннен бөлек, кез келген кестелік кескіні бар сұрауда орындалады.

Сұрауларды біріктіру

Біріктіру әрекеті бұрыннан бар екі сұраудан жаңа сұрау жасайды.

Сұрауларды тіркеу

Тіркеу операциясы қосымша сұраудың барлық қатарларының алдындағы алғашқы сұраудың барлық қатарларын қамтитын жаңа сұрауды жасайды.

Қатысты кестеге төмен жылжу

Power Query қондырмасында байланысқан кестеге сілтемесі бар баған Жазба немесе Кесте сілтемесін қамтиды. Жазба сілтемесі бір қатысты жазбаны шарлайды. Кесте сілтемесі қатысты кестені шарлайды.

Байланысқан кестеден тұратын бағанды жаю

Қатысты деректерді ашу үшін байланысқан кестеден тұратын бағанды жайыңыз. Барлық баған мәндерін немесе қатысты кестеде арнайы баған мәндерін шығаруға болады.

Сұрауларды ортақ пайдалану [Power Query 2.10 нұсқасы]

Сұрауларды ортақ пайдалану

Қажетті деректер көзіне қосылғаннан кейін және талаптарыңызға сай болу үшін деректерді жақсарту (сүзу, жасау және өзгерту) жұмыстарынан кейін нәтиже деректер жиынының метадеректерін Power Query қондырмасында сұрау ретінде кәсіпорын ішіндегі барлық не белгілі бір пайдаланушылармен ортақ пайдалануыңызға болады.

Ортақ сұрауларды басқару

Ортақ сұрауларды көру және жаңарту

Сұрау анықтамасын не метадеректерді өңдеу үшін ортақ сұрауларды көріңіз және жаңартыңыз.

Сұрауларды сертификаттау

Пайдаланушылардың негізгі деректерге сене алатынын білуге мүмкіндік беру үшін сұрауларды сертификаттаңыз.

Ортақ сұрауды ауыстыру

Ортақ сұрауды ауыстырыңыз.

Ортақ сұрауды жою

Ортақ сұрауды жойыңыз.

Жұмыс кітабындағы сұрауларды қарап шығу және басқару

Excel жұмыс кітабындағы сұрауларды бір орыннан басқарыңыз.

Ортақ сұрауды табу және пайдалану

Ортақ сұрауды табу және пайдалану

Деректерді талдауға және жазуға сұраулардағы деректерді пайдалану үшін ортақ сұрауды тауып, пайдалана аласыз.

Ішкі деректер көзіне қатынасу рұқсатын сұрау

Ортақ сұрау үшін деректерді ортақ сұраудан импорттауға болатындай ішкі деректер көзіне кіру рұқсатын сұрай аласыз.

Ортақ сұрауларға арналған пайдалану талдауларын көру

Power Query қондырмасынан ортақ сұрауларға арналған қолданыс талдауларын қарап шығу

Ортақ сұрауларды Power Query қондырмасында басқарған кезде ортақ сұрауды пайдалану талдауларын көріңіз.

Кеңейтілген сұраулар

Кеңейтілген сұрау жасау

Power Query формула тілін пйадалана отырып кеңейтілген сұрауларды жасаңыз.

Power Query формула санаттары

Сілтеме

Деректер көзінің басты шарттары

Excel бағдарламасына арналған Microsoft Power Query қызметі деректер көзі провайдерінің үлкен мөлшерін қолдайды. Әрбір провайдер үшін Power Query қызметі арнайы провайдер нұсқасы мен нысандарын қолдайды.

Деректер көзі параметрлері

Excel бағдарламасына арналған Microsoft Power Query қондырмасы деректер көзі тіркелгі деректерін немесе пайдаланылатын әр деректер көзіне арналған кіру идентификаторын және деректер көзі құпиялылық деңгейлерін сақтайды.

Power Query контекстік мәзірлеріне бағыттау

Power Query таспа қойындыларына бағыттау

Power Query формулалары туралы мәлмет

Формулалар Power Query қондырмасын деректерді алу немесе өзгерту секілді операцияларды орындауға қолданылады.

Power Query формула санаттары

Excel бағдарламасына арналған Microsoft Power Query қондырмасындағы арнайы мүмкіндіктер

Microsoft Power Query қондырмасы функцияның қабілеті шектеулі адамдарға қол жетімді болуын тексеру үшін арналған. Microsoft Excel 2013 бағдарламасымен сәйкес біріктірілген арнайы мүмкіндіктерге қоса, Power Query қондырмасы жалпы сценарийлер үшін арнайы қолдау көрсетеді және мүмкін болған жағдайда шешімдер ұсынады.

Глоссарий

Power Query спецификациялары мен шектеулері

Ақауларды жою

Локализация

Microsoft Power Query қондырмасы тіліңізге арналған деректерді көрсету үшін әр түрлі локализация мүмкіндіктерін ұсынады. Windows операциялық жүйелерінде тіл - пайдаланушының тіліне, ортасына және/немесе мәдени келісімдеріне қатысты пайдаланушы сілтеме мәліметтерінің жиынтығы.

Крипто-мобильділік

Қауіпсіздік ескертуі : Power Query қондырмасы DPAPI функциясын пайдалана отырып жергілікті тіркелгі деректерін шифрлау арқылы Microsoft SDL процесіне байланысты крипто-мобильділік нұсқауларын сақтайды.

Microsoft Power Query қызметтік шарттары

Power Query және Құпиялылыққа әсер ететін мүмкіндіктер

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×