Default site templates

Жаңа Microsoft Office SharePoint Server 2007 торабын жасағаныңызда, торап үлгілерінің бірнеше түрін таңдау арқылы бастауыңызға болады. Office SharePoint Server 2007 ішіне қамтылған торап үлгілерінде беттер, тізімдер, кітапханалар және арнайы мазмұнды жариялайтын, мазмұнды басқаратын, жазбаны басқаратын басқа элементтер немесе мүмкіндіктер немесе сіздің ұйымыңызда болуы мүмкін іскери сараптама қажеттіліктері болады.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 нұсқасында қол жетімді торап үлгілері төмендегі санаттарға топтастырылады: Бірлескен жұмыс, Жиналыстар, Кәсіпкерлік және Жариялау. Осы санаттардың әрқайсысында берілетін мүмкіндіктер туралы қосымша ақпарат алу үшін төмендегі бөлімдерді қараңыз.

Бұл бөлімде

Бірлескен жұмыс

Жиналыстар

Кәсіпкерлік

Жариялау

Таңдамалы

Бірлескен жұмыс

Бірлескен жұмыс тобындағы торап үлгілері ұйымдағы командалардың жобада жұмыс істеуіне, құжаттарды бірлесіп жұмыс істеуіне немесе ақпаратты бөлісуіне көмектесуге арналған.

Команда торабы

Ақпаратты жасауға, ұйымдастыруға және бөлісуге командалар пайдалана алатын торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Үлгі құжат кітапханасын, хабарландырулар тізімін, күнтізбе, істес кісілер тізімін және сілтемелер тізімін қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Бұл барлық мақсаттық үлгі әр түрлі қажеттіліктерге сай келеді. Ол бір бөлімге арналған ұзақ мерзімді күнделікті ақпаратты немесе бірнеше бөлімді қамтитын арнайы жобадағы қысқа мерзімді ақпаратты сақтайды. Мысалы, маркетинг бөлімі жоспарлау және бюджеттік құжаттарын сақтап басқара алады, мәселелер мен тапсырмаларды қадағалап, сілтемелер мен істес кісілерін ортақ пайдалана алады.

Беттің жоғарғы жағы

Бос торап

Теңшеуді жоспарлаған бос өзіндік беті бар торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Көзбе-көз белсенді тізімдерді немесе басқа мүмкіндіктерді қосу үшін Microsoft Office SharePoint Designer 2007 сияқты Microsoft Windows SharePoint Services сыйысымды веб жасақтама бағдарламасын пайдалануыңызға болады. Бұл үлгі торап суретінің веб бөлігін және басқа веб бөліктерін қамту үшін құралдарды қамтиды.

Пайдалану үлгісі    Бос торап жоспарлаған кезде таңдамалы торапты жасауыңызға және пайдаланғыңыз келмегенде бар үлгілердің, Веб-бөлік, тізімдердің немесе кітапханалардың кез келгенін бастапқы нүкте ретінде пайдалануыңызға мүмкіндік береді.

Беттің жоғарғы жағы

Құжат жұмыс кеңістігі

Бір не одан көп қатысты құжаттарды басқа адамдармен бірге жобалауына көмектесетін торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Торап үлгісі файлдарды бөлісетін және жаңартатын және сол файлдардың күйі туралы ақпарат беретін құралдармен қамтамасыз етеді. Ол құжат кітапханасын, хабарландырулар тізімін, тапсырмалар тізімін, мүшелер тізімі мен сілтемелер тізімін қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Құжаттың жұмыс кеңістігінің торабы құжаттағы басқа адамдармен немесе құжаттар жинағымен жұмыс істеуіңізге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, хабарландыруларды жариялау, тапсырмалар беру, маңызды сілтемелерді ортақ пайдалану және торап мазмұнындағы өзгертулер туралы ескертулер алу үшін Құжаттың жұмыс кеңістігі торабын пайдалануыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Вики-торабы

Пайдаланушылар веб-бөліктерін жылдам әрі оңай қосатын, өңдейтін және сілтеме жасайтын торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Үлгі пайдаланушылар ақпаратты жазу үшін жылдам өңдеп, кілт сөздер арқылы бірге сілтеме жасайтын беттермен қамтамасыз етеді. Беттер өңделгендіктен, журнал жазылады, сонда мазмұнды қажетінше қалпына келтіруіңізге болады. Вики-торабы вики-беттерін, сілтемелер тізімін және вики-бет кітапханасын қамтиды:

Пайдалану үлгісі     Вики-торабы сіздің ұйымыңыз жаңа жобаға арналған ойларды ақылдасатын және бөлісетін қауымдық торап ретінде жұмыс істейді. Вики-торабында беттерді жасау және пішімдеу оңай, сонда адамдар ақпаратты жасау үшін бір-бірімен оңай жұмыс істей алады.

Беттің жоғарғы жағы

Блог

Пайдаланушылар ақпаратты жылдам жіберіп, басқа адамдардың онда түсіндірме беруіне мүмкіндік беретін торапты жасағыңыз келгенде осы торап үлгісін таңдаңыз. Кейде веб блогтары деп аталатын блогтар ойларыңызды жылдам бейресми, хронологиялық пішіммен бөлісуге болатын желідегі журналдар болып табылады. Блог торабы блогты орналастыруға арналған орналастыру тізімін, басқа блогтарға жасалатын сілтемелерге арналған блогтар тізімін, санаттар тізімін, аңғартпалар тізімін, қатысты қор көздеріне жасалатын сілтемелерге арналған сілтемелер тізімін және орналастыру мен басқа қор көздерін басқаратын құралдарды қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Блог торабы жұмысшылардың сұрақ қоятын немесе аңғартпалар қосатын журнал пішімінде ойлар мен көріністі бөлісу үшін басқарушыларға блог торапты пайдалануына мүмкіндік береді.

Беттің жоғарғы жағы

Жариялау беті

Егер сіздің бос веб-бетін жасап, веб-беттерін жылдам жариялағыңыз келсе, осы торап үлгісін таңдаңыз. Бұл үлгі веб жариялау нысандарын сақтауға арналған құжатты және сурет кітапханаларын қамтиды. Көмекшілер беттердің жобалық нұсқаларымен жұмыс істеп, оқырмандарға көрсету үшін оларды жариялай алады. Торап веб жариялау нысандарын сақтау үшін құжатты және сурет кітапханаларын қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Егер сіздің Баспа шығарылымын соңғы бес баспа шығарылымының веб беттері Сәлемдесу бетінде автоматты түрде көрінетін веб-бетіне қосқыңыз келгенде, Жариялау бетін жасаңыз. Шолғыш арқылы баспа шығарылымының веб беттерін жасап, өңдеуіңізге болады.. Мазмұнды пішімдеу үшін HTML өңдегішін пайдаланып, кітапхана беттеріне арналған сілтемелер мен суреттерді таңдаңыз. Арнайы баспа шығарылымының веб-беттерін Сәлемдесу бетінде көрсету үшін Мазмұн сұрауының веб бөлігін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жиналыстар

Жиналыстар тобындағы торап үлгілері ұйымдағы командалардың әр түрлі жиналыстарды басқаруына көмектесуге арналған. Бұл топтағы үлгілерде негізгі жиналыстардан шешуші жиналыстарға дейінгі барлығы, тіпті әлеуметтік оқиғалар бар.

Негізгі жиналыстың жұмыс кеңістігі

Командаңыздың қалғандарымен жиналысты жоспарлауға, ұйымдастыруға және қадағалауға көмектесетін торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Үлгі мақсаттар тізімін, келушілер тізімін, күн тәртібін және құжат кітапханасын қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Негізгі жиналыстың жұмыс кеңістігі торабы апталық күй жиналыс сияқты жиналыстардың негізгі түрлеріне арналған жақсы таңдау болып табылады.

Беттің жоғарғы жағы

Бос жиналыс жұмыс кеңістігі

Талаптарыңызға негізделе отырып, теңшеуге бос жиналыстар үшін жұмыс кеңістігін жасағыңыз келгенде осы торап үлгісін таңдаңыз. Үлгі мазмұнды қосуға және теңшеуге болатын бетті қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Бос жиналыстар үшін жұмыс кеңістігі таңдамалы торапты жасауыңызға мүмкіндік береді және сіздің бар үлгілердің, веб бөліктерінің, тізімдердің немесе кітапханалардың кез келгенін бастапқы нүкте ретінде пайдаланғыңыз келмейді.

Беттің жоғарғы жағы

Шешуші жиналыстар үшін жұмыс кеңістігі

Құжаттарды қарап шығуға және жиналыста жететін шешімдерді жазуға лайықты торапты жасағыңыз келгенде осы торап үлгісін таңдаңыз. Үлгі мақсаттар тізімін, келушілер тізімін, күн тәртібін, құжат кітапханасын, тапсырмалар тізімін және шешімдер тізімін қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Шешуші жиналыстың жұмыс кеңістігі командалардың шешімдерге қол жеткізіп, жазуына және әрекет элементтерін жазуына көмектесетін құралдармен қамтамасыз етеді. Егер сіз командаңыздың жиналыстың нәтижесіне көңіл бөлгенін қаласаңыз, осы үлгіні пайдаланған жөн.

Беттің жоғарғы жағы

Әлеуметтік жиналыстар үшін жұмыс кеңістігі

Әлеуметтік оқиғаларды жоспарлауға және сәйкестендіруге көмектесетін торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Үлгі келушілер тізімін, бағыттарды, суретті/журналды, тізімге енгізілетіндерді және суреттерге арналған сурет кітапханасын қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Әлеуметтік жиналыстар үшін жұмыс кеңістігі торабы қайырымдылық оқиғасы немесе команда кеші сияқты әлеуметтік оқиғаларды басқаруыңызға көмектесе алады.

Беттің жоғарғы жағы

Көп бетті жиналыстар үшін жұмыс кеңістігі

Күрделі жиналыс нәтижелерін немесе бірқатар жиналыстарды жоспарлауға, ұйымдастыруға және алуға көмектесетін торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Үлгі мақсаттар тізімін, келушілер тізімін, күн тәртібін және теңшеуге болатын екі бетті (бір жиналысқа 10 бетке дейін қосуыңызға болады) қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Көп бетті жиналыстар үшін жұмыс кеңістігі жобаларды басқаратын немесе мәселелерді қадағалайтын беттер сияқты бөлек беттерге сақтағыңыз келетін терең қолдаушы материалдарды талап ететін өткізілетін жиналыстарды басқаруға мүмкіндік береді.

Беттің жоғарғы жағы

Кәсіпкерлік

Кәсіпкерлік тобындағы торап үлгілері кәсіпорын деңгейіндегі құжатты басқару, жазбаларды басқару және ақпаратты басқару қажеттіліктерін қолдануға арналған.

Құжаттар орталығы

Кәсіп орныңыздағы құжаттардың барлығын орталықтан басқару үшін бір торапты жасағыңыз келгенде, осы торапты таңдаңыз. Құжаттар орталығы көп құжаттарды жасауға және пайдалануға оңтайландырылған. Бұл үлгінің мүмкіндіктері төмендегілерді қамтиды:

  • Құжат кітапханасы.

  • Ағымдағы пайдаланушымен бөліп алынған, жасалған немесе соңғы рет өзгертілген құжаттардың жекелеген көрінісін құратын маңызды құжаттардың веб-бөлігі. Бірнеше шартты пайдалану үшін веб бөлігін теңшеуіңізге болады.

  • Ағымдағы пайдаланушыға тағайындалған тапсырмаларға қатысты құжаттың жекелеген көрінісін құратын келіп түсетін тапсырмалардың веб-бөлігі.

  • Мазмұнды ашуға және шарлауға мүмкіндік беретін Бұтақ көрінісінің шарлауы.

  • Ұсынылған құжаттарды басқару мүмкіндіктері әдепкі ретінде қосылады (мысалы, үлкен және кіші нұсқа, бөліп алуға қажетті және бірнеше мазмұн түрлерін қолдану).

Пайдалану үлгісі     Құжаттар орталығы пайдаланушылар 500 аса қалталардағы 50 000 не одан көп құжатты белсенді түрде өңдейтін үлкен авторлық ортаны жасауыңызға көмектеседі. Нұсқаларды басқару іске қосылып, әрбір құжаттың он не одан көп ескі нұсқалары бар болады. Құжаттар жиі тіркеліп бөліп алынады және технологиялық үрдістер өмірлік кезеңдерін басқару үшін пайдаланылады. Жиырмадан аса мазмұн түрлері торапта қолданыста болуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Жазбалар орталығы

Ұйымыңыздағы жазбаларды басқару үшін торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Жазбалар орталығы ұйым барлық жазбаларын сақтап, басқара алатын орталық қойма ретінде пайдаланылуға арналған. Ол жазбалар жинағынан бастап жазбаларды басқару арқылы жазбалар орналастыруға дейінгі барлық жазбаларды басқару үрдісін қолданады. Әдетте, Жазбалар орталығының торабы ұйымның файл жоспарын қолдану үшін ұйымның жазбаларды басқаратын кәсіби мен ақпараттық технологиялар (АT) ұжымы арқылы құрастырылады. Бұл үлгі төмендегілерді қамтиды:

  • Онда сақталған жазбалардың тұтастығын қамтамасыз ететін мүмкіндіктер жинағы.

  • Ақпараттық басқару саясатын күшейту.

  • Мерзімінің өтуіне немесе бұзылуға қатысты айтыс-тартысқа немесе зерттеуге тән жазбалардан күдіктену үшін тізім болады.

  • Жазбалар орталығының тиісті орнына жіберілетін жазбалардың жолын автоматты түрде көрсететін Жазбаларды бағдарлау тізімі.

  • Басқа Жазбаларды бағдарлау енгізбесіне сәйкес келмейтін Жазбалар орталығына жіберілетін жазбаларды сақтау үшін жүйеленбеген Жазбалар кітапханасы.

Пайдалану үлгісі     Жазбалар орталығының торабы ұйымыңызға жазбаларды басқару стратегиясын және файл жоспарын енгізуге көмектеседі. Бұл торап ұйымның арнайы құжат түрлерін сақтауға және қолдануға қатысты мемлекеттік немесе заңды қағидаларымен сәйкестендіруге көмектеседі. Мазмұнды SOAP тілдесу тәсілі арқылы веб қызметімен немесе SMTP тілдесу тәсілі арқылы электрондық поштамен Жазбалар орталығына жіберуге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Жекелеу торабы

Осы торап жинағынан Менің торабыма жекелеген көріністерді, деректерді және шарлауды жіберу үшін торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Ол жекеленетін веб бөліктерін және Менің торабым тораптарына оңтайландыратын шарлауды қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Жекелеу торабы Менің тораптарымда жеке пайдаланушыларға жеке берілетін немесе арналған мазмұнды ашқыңыз келгенде көмектеседі.

Беттің жоғарғы жағы

Торап каталогы

Ұйымыңыздағы маңызды тораптарды беретін және жүйелейтін торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Ол санатталған тораптарға, жоғарғы тораптарға және торап картасына арналған әр түрлі көріністерді қамтиды.

Ескерту : Егер сіз Орталықтан басқарудағы торап жинағын жасасаңыз, бұл торап үлгісі қол жетімді.

Пайдалану үлгісі     Сіздің торап келушілерін ортаңғы орынмен қамтамасыз еткіңіз келген жағдайда Торап каталогы торап жинағындағы барлық торапты көруіңізге немесе орнын анықтауыңызға көмектеседі.

Беттің жоғарғы жағы

Есептер орталығы

Веб беттерін, құралдар тақтасын және мақсаттары мен іскери сараптаманы байланыстыратын өнімділікті кілт анықтауыштарын (ӨКА) жасауға, басқаруға және беруге арналған торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Есептер орталығының торабы іскери сараптамаға қатысты ақпаратты ортаңғы орынмен қамтамасыз етеді. Бұл үлгі есептерді, тізімдерді және сыртқы дерек көздерінің қосылымдарын сақтауға арналған арнайы құжат кітапханаларын қамтиды. Сондай-ақ, ол іскери ақпараты бар беттер мен тізімдерді жасауға көмектесу үшін үлгілер мен веб-бөліктерін қолдануды қамтамасыз етеді. Есептер орталығында пайдаланушылар санаттар арқылы элементтерді іздеп, келетін есептердің күнтізбесін көре және маңызды есептерге жазыла алады.

Пайдалану үлгісі     Есептер орталығы құралдар тақталары, веб бөліктері, ӨКА анықтауыштары және бизнес деректерге қосылу технологиялары сияқты біріккен іскер сараптама мүмкіндіктері арқылы өлшеусіз қайнар көздердегі іскери ақпаратты жинайтын және көрсететін шынайы, көзбе-көз белсенді іскери сараптама (ВІ) порталын жасауға көмектеседі. Бұл торап пайдаланушыларды соңғы есептерді, электрондық кестелерді немесе ӨКА анықтауыштарын табу үшін бір орынмен қамтамасыз етеді.

Беттің жоғарғы жағы

Қойындылары бар іздеу орталығы

Іздеу тәжірибесін беру үшін торапты жасағыңыз келгенде, осы үлгіні таңдаңыз. Басты Сәлемдесу беті беттің ортасындағы қарапайым іздеу жолағымен ерекшеленеді. Торап екі қойындыны қамтиды: біреуі негізгі іздеу үлгілеріне арналған, ал екіншісі адамдар туралы ақпаратты іздеуге арналған. Басқа іздеу ауқымдарын немесе нәтиже түрлерін негізге алуға қойындыларды қосуыңызға және теңшеуіңізге болады.

Пайдалану үлгісі     Іздеу орталығы торабыңыздағы ғана элементтерді беруге көмектесіп, іздеу кезінде қолданылмайтын берілімдерді жояды. Сондай-ақ, әр түрлі ақпарат жинақтарын қойындылар арқылы бөлек іздеуіңізге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Іздеу орталығы

Іздеу тәжірибесін беру үшін торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Басты Сәлемдесу беті беттің ортасындағы қарапайым іздеу жолағымен ерекшеленеді. Торап іздеу нәтижелеріне және қосымша іздеуге арналған беттерді қамтиды.

Пайдалану үлгісі     Іздеу орталығы торабыңыздағы ғана элементтерді беруге көмектесіп, іздеу кезінде қолданылмайтын берілімдерді жояды.

Беттің жоғарғы жағы

Жариялау

Жариялау тобындағы торап үлгілері ұйымдардың кәсіпорынның интражелі порталдарын, қауымдық интернеттің веб тораптарын және бөлімнің портал тораптарын жасақтауына, қолдануына және басқаруына мүмкіндік береді. Сондай-ақ, портал құрамдастары тиісті тәжірибелері, білімі және жоба бойынша тәжірибесі бар ұйымдағы адамдарға қосылуды жеңілдетеді. Жариялау тобындағы торап үлгілерінің барлығы жариялау мүмкіндіктерін, олардың ішіндегі бетті өңдеу құралдар тақтасын, мазмұнды өңдегішті қосып, бөліп алады.

Жаңалықтар торабы

Жаңалықтар мен жаңалықтар сілтемелерін жылдам әрі оңай беру үшін торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Ол үлгілік жаңалықтардың беттерінің орналасуын және ескі жаңалықтарды сақтауға арналған мұрағатты қамтиды. Сондай-ақ, ол оқырмандар мен жаңалықтар провайдерлеріне арналған оңай пайдаланылатын орналасумен ерекшеленеді. Сондай-ақ, бұл торап жаңалықтарды тиімді беретін екі веб бөлігін қамтиды: RSS көрермені және суреттердегі осы апта.

Пайдалану үлгісі     Жаңалықтар торабы жаңалықтарды немесе ақпаратты жеткізуді жеңілдететін бір орын жасауға көмектеседі. Жаңалықтар торабы бүкіл ұйымға арналған жаңартылған ақпаратты көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Технологиялық үрдісі бар торапты жариялау

Растау технологиялық үрдістері арқылы кестедегі веб беттерін жариялауға торапты жасағыңыз келгенде, осы торап үлгісін таңдаңыз. Ол веб жариялау нысандарын сақтау үшін құжатты және сурет кітапханаларын қамтиды. Әдепкі мәні бойынша тек Жариялау ішкі тораптарын осы торапта жасауға болады.

Пайдалану үлгісі     Жариялау торабы жасағыңыз келгенде жарияланбай тұрып, талқылаушы эксперт мамандар қарап шығуға тиісті техникалық мақалаларды көрсетуіңізге көмектесе алады.

Беттің жоғарғы жағы

Бірлескен жұмыс порталы

Егер сіздің интранет бөлімінің порталына арналған бастапқы торап иерархиясын жасағыңыз келгенде, осы торапты таңдаңыз. Ол өзіндік бетті, жаңалықтар торабын, торап каталогын және қойындылары бар іздеу орталығын қамтиды. Әдетте, бұл тораптың көмекшілер сияқты көп оқырмандары бар және хост команданың тораптарына пайдаланылады.

Ескерту : Егер сіз Орталықтан басқарудағы торап жинағын жасасаңыз, бұл торап үлгісі қол жетімді.

Пайдалану үлгісі     Бірлескен жұмыс порталы қажет кезінде жұмысшылар бірлесе жұмыс істеп, құжаттар мен веб беттерін жариялайтын бөлім порталын жасауға көмектеседі.

Беттің жоғарғы жағы

Жариялау порталы

Егер сіздің интернет торабы немесе үлкен интранет порталы үшін бастапқы торап иерархиясын жасағыңыз келсе, осы торап үлгісін таңдаңыз. Бұл торапты айқын фирмалық нышандармен оңай теңшеуге болады. Ол өзіндік бетті, қарапайым баспа шығарылымдарының ішкі жинағын, Іздеу орталығын және кіру бетін қамтиды. Әдетте бұл тораптың көмекшілерден оқырмандары көп және ол растау технологиялық үрдістерімен веб беттерін жариялауға қолданылады. Әдепкі мәні бойынша осы торап үлгісі арқылы тораптардағы ішкі тораптарды технологиялық үрдіспен ғана жасауыңызға болады.

Ескерту : Егер сіз Орталықтан басқарудағы торап жинағын жасасаңыз, бұл торап үлгісі қол жетімді.

Пайдалану үлгісі     Жариялау порталы бастапқы тораптың интернетте ұйымыңыздың ашық көрсетілуіне мүмкіндік береді. Балама ретінде, жұмысшылар ақпаратты тауып оқи алатын кәсіпорынның интранет порталын жасаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Таңдамалы

Менің торабым сервері

Менің тораптарыма ие болуға пайдаланылатын торапты жасағыңыз келгенде осы торап үлгісін таңдаңыз.

Ескерту : Егер сіз Орталықтан басқарудағы торап жинағын жасасаңыз, бұл торап үлгісі қол жетімді.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×