DAVERAGE функциясы

Бұл мақалада Microsoft Excel бағдарламасындағы формула синтаксисі мен DAVERAGE функциясының қолданысы сипатталады.

Сипаттама

Көрсетілген шарттарға сәйкес келетін тізім немесе дерекқор жазбаларының өрісіндегі (бағанындағы) мәндерді орташалайды.

Синтаксис

DAVERAGE(дерекқор,өріс,шарттар)

DAVERAGE функциясының синтаксисінде келесі аргументтер бар:

 • Дерекқор    Тізім немесе дерекқор құратын ұяшықтар ауқымы. Дерекқор дегеніміз қатысты деректер тізімі, мұнда қатысты ақпарат жолдары жазбалар, ал күн бағандары өрістер болып табылады. Тізімнің бірінші жолында әрбір бағанға арналған белгілер бар.

 • Өріс    Функцияда қай бағанның пайдаланылғанын көрсетеді. "Жасы" немесе "Өнім" сияқты қостырнақшалардың арасына тіркелген баған белгісі немесе бірінші бағанға 1, екінші бағанға 2, тағы сол сияқты тізімдегі бағанның орнын көрсететін нөмір (тырнақшаларсыз) енгізіледі.

 • Критерийлер     көрсетілген шарттары бар ұяшықтардың ауқымы. Ол кем дегенде бір баған тақырыбын және бағанға арналған шартты белгілейтін баған тақырыбының астындағы кем дегенде бір ұяшықты қамтығанша, шарттар дәлелі үшін кез келген ауқым пайдаланылады.

Ескертпелер

 • Ол кем дегенде бір баған тақырыбын және бағанға арналған шартты белгілейтін баған тақырыбының астындағы кем дегенде бір ұяшықты қамтығанша, шарттар дәлелі үшін кез келген ауқым пайдаланылады.

  Мысалы, G1:G2 ауқымында G1 ұяшығы «Табыс» баған тақырыбын, ал G2 ұяшығы 10 000 тг мәнін қамтыса, ауқымды Сәйкестік_табысы ретінде анықтап, атты дерекқор функцияларында шарттар дәлелі түрінде пайдалана аласыз.

 • Шарттар ауқымы жұмыс парағының кез келген жерінде орналасқанымен, шарттар ауқымын тізімнің астына орналастырмаңыз. Егер тізімге қосымша ақпарат енгізсеңіз, жаңа ақпарат тізімнің астындағы бірінші жолға қосылады. Егер тізім астындағы жол бос болмаса, Excel бағдарламасы жаңа ақпаратты тізімге қоса алмайды.

 • Шарттар ауқымының тізімді қабаттастырмайтынын тексеріңіз.

 • Дерекқордағы бүкіл бағанда әрекет жасау үшін шарттар ауқымының баған тақырыптары астына бос жол енгізіңіз.

Мысалдар

Келесі кестедегі мысал ретіндегі деректерді көшіріп, жаңа Excel жұмыс парағының A1 ұяшығына қойыңыз. Нәтижелерді көрсететін формулалар үшін, оларды таңдап, F2 пернесін, содан кейін Enter пернесін басыңыз. Қажет болса, барлық деректерді көру үшін баған ендерін өзгертуге болады.

Ағаш

Биіктігі

Жасы

Жемісі

Пайдасы

Биіктігі

=Алма

>10

<16

=Алмұрт

Ағаша

Биіктігі

Жасы

Жемісі

Пайдасы

Алма

18

20

14

105

Алмұрт

12

12

10

96

Шие

13

14

9

105

Алма

14

15

10

75

Алмұрт

9

8

8

76,8

Алма

8

9

6

45

Формула

Сипаттама

Нәтиже

=DAVERAGE(A4:E10, "Жемісі", A1:B2)

Биіктігі 10 футтан асатын алма ағашының орташа жеміс мөлшері.

12

=DAVERAGE(A4:E10, 3, A4:E10)

Дерекқордағы барлық ағаштардың орташа жасы.

13

Критерийлер мысалдары

 • Ұяшыққа терілген теңдік таңбасы, формуланы енгізгіңіз келетіндігін білдіреді. Мәтін айналасында теңдік таңбасы бар және қос тырнақшамен теңдік таңбасы бар мәтінді көрсету әдісі мына жерде көрсетілген:

  "=Ідірісова"

  Егер (формулалардың тіркесімі, амалдағыштар және мәтін) өрнегін енгізсеңіз және оны есептеуде Excel бағдарламасын пайдаланудың орнына, теңдік таңбасын көрсеткіңіз келсе, мынаны орындай аласыз:

  =''= енгізбе ''

  Енгізбе  - табылатын мәтін немесе мән. Мысалы:

Ұяшыққа тергеніңізде

Excel бағдарламасы есептейді және бейнелейді

="=Ідірісова"

=Ідірісова

="=3 000"

=3 000

 • Мәтін деректерін сүзгіден өткізгенде, Excel бағдарламасы бас әріп және кіші әріп таңбаларының арасындағы ерекшелікті анықтамайды. Дегенмен, регистрді ескеріп іздеу жүргізу үшін формуланы пайдалана аласыз. Мысалы, Регистрді ескеріп іздеу арқылы мәтінді сүзу бөлімін қараңыз.

Күрделі шарттар мысалдары төмендегі бөлімдерде берілген.

Бір бағандағы бірнеше шарт

Буль логикасы:     (Сатушы = "Ідірісова" НЕМЕСЕ Сатушы = "Ахметов")

Бір бағанға арналған бірнеше шартқа сай келетін жолдарды табу үшін шарттарды шарттар ауқымының бөлек жолдарында бір-бірінің астына тікелей теріңіз.

Төмендегі деректер ауқымында (A6:C10) шарттар ауқымы (B1:B3) «Сатушы» бағанында «Ідірісова» немесе «Ахметов» сөзі бар жолдарды бейнелейді (A8:C10).

 

A

B

C

1

Түрі

Сатушы

Сату

2

=Ідірісова

3

=Ахметов

4

5

6

Түрі

Сатушы

Сату

7

Сусындар

Рахимов

5 122 тг

2,4

Ет

Ідірісова

450 тг

2,7

Көкөніс

Ахметов

6 328 тг

10

Көкөніс

Ідірісова

6 544 тг

Барлық шартты шын болуға тиіс бірнеше бағандағы бірнеше шарт

Буль логикасы:     (Түрі = "Көкөніс" ЖӘНЕ Сату > 1000)

Бірнеше бағандағы бірнеше шартқа сай келетін жолдарды табу үшін шарттың барлығын шарттар ауқымының бірдей жолына теріңіз.

Келесі деректер ауқымында (A6:C10) шарттар ауқымы (A1:C2) «Түрі» бағанындағы «Көкөніс» сөзі және «Сату» бағанындағы 1 000 теңгеден асатын мәні бар барлық жолдарды бейнелейді (A9:C10).

 

A

B

C

1

Түрі

Сатушы

Сату

2

=Көкөніс

>1000

3

4

5

6

Түрі

Сатушы

Сату

7

Сусындар

Рахимов

5 122 тг

2,4

Ет

Ідірісова

450 тг

2,7

Көкөніс

Ахметов

6 328 тг

10

Көкөніс

Ідірісова

6 544 тг

Кез келген шарттары шын болуы мүмкін бірнеше бағандағы бірнеше шарт

Буль логикасы:     (Түрі = "Көкөніс" НЕМЕСЕ Сатушы = "Ідірісова")

Кез келген шарттары шын болуы мүмкін бірнеше бағандағы бірнеше шартқа сай келетін жолдарды табу үшін шарттарды шарттар ауқымының әр түрлі жолдарына теріңіз.

Келесі деректер ауқымында (A6:C10) шарттар ауқымы (A1:B3) «Түрі» бағанындағы «Көкөніс» сөзі немесе «Сатушы» бағанындағы «Ідірісова» сөзі бар барлық жолды бейнелейді (A8:C10).

 

A

B

C

1

Түрі

Сатушы

Сату

2

=Көкөніс

3

=Ідірісова

4

5

6

Түрі

Сатушы

Сату

7

Сусындар

Рахимов

5 122 тг

2,4

Ет

Ідірісова

450 тг

2,7

Көкөніс

Ахметов

6 328 тг

10

Көкөніс

Ідірісова

6 544 тг

Әрбір жиыны бірнеше бағанға арналған шарттарды қамтитын бірнеше шарттар жиыны

Буль логикасы:     ( (Сатушы = "Ідірісова" ЖӘНЕ Сату >3000) НЕМЕСЕ (Сатушы = "Ахметов" ЖӘНЕ Сату > 1500) )

Әрбір жиыны бірнеше бағанға арналған шарттарды қамтитын бірнеше шарттар жиынына сай келетін жолдарды табу үшін шарттардың әр жиынын бөлек жолдарға теріңіз.

Келесі деректер ауқымында (A6:C10) шарттар ауқымы (B1:C3) «Сатушы» бағанындағы «Ідірісова» және «Сату» бағанындағы 3 000 теңгеден асатын мәннің екеуі де бар жолдарды бейнелейді немесе «Сатушы» бағанындағы «Ахметов» және «Сату» бағанындағы 1 500 теңгеден асатын мәні бар жолдарды бейнелейді (A9:C10).

 

A

B

C

1

Түрі

Сатушы

Сату

2

=Ідірісова

>3000

3

=Ахметов

>1500

4

5

6

Түрі

Сатушы

Сату

7

Сусындар

Рахимов

5 122 тг

2,4

Ет

Ідірісова

450 тг

2,7

Көкөніс

Ахметов

6 328 тг

10

Көкөніс

Ідірісова

6 544 тг

Әрбір жиын бір бағанға арналған шарттарды қамтитын бірнеше шарттар жиыны

Буль логикасы:     ( (Сату > 6000 ЖӘНЕ Сату < 6500 ) НЕМЕСЕ (Сату < 500) )

Әрбір жиыны бір бағанға арналған шарттарды қамтитын бірнеше шарттар жиынына сай келетін жолдарды табу үшін баған тақырыбы бірдей бірнеше бағанды қосыңыз.

Келесі деректер ауқымында (A6:C10) шарттар ауқымы (C1:D3) «Сату» бағанындағы 6 000 мен 6 500 арасындағы мәндері бар және 500-ден аспайтын мәндері бар жолдарды бейнелейді (A8:C10).

 

A

B

C

Г

1

Түрі

Сатушы

Сату

Сату

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

Түрі

Сатушы

Сату

7

Сусындар

Рахимов

5 122 тг

2,4

Ет

Ідірісова

450 тг

2,7

Көкөніс

Ахметов

6 328 тг

10

Көкөніс

Ідірісова

6 544 тг

Басқаларын емес, кейбір таңбаларды ортақ пайдаланатын мәтін мәндерін табуға арналған шарттар

Басқаларын емес, кейбір таңбаларды ортақ пайдаланатын мәтін мәндерін табу үшін келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

 • Сол белгілерден басталатын бағандағы мәтін мәні бар жолдарды табу үшін бір не бірнеше таңбаларды теңдік белгісінсіз (=) теріңіз. Мысалы, Ідір мәтінін шарт ретінде терсеңіз, Excel бағдарламасы «Ідірісова», «Ідірісов» және «Ідіріс» сөздері бар ұяшықтарды табады.

 • Қойылмалы таңбаны пайдаланыңыз.

  Төмендегі қойылмалы таңбаларды салыстыру шарттары ретінде пайдалануға болады.

Пайдалану

Табу

?-(сұрақ белгісі)

Кез келген жалғыз таңба
Мысалы, а?tы "айы" және "аты" сөздерін табады

* (жұлдызша)

Кез келген сандық таңба
Мысалы, *түстік "солтүстік" және "оңтүстік" сөздерін табады

~ (ирек сызық) таңбасынан кейін ?, *, немесе ~ келеді

Сұрақ белгісі, жұлдызша немесе ирек сызық
Мысалы, ан91~? таңбасы "ан91?" табады

Төмендегі деректер ауқымында (A6:C10) деректер ауқымы (A1:B3) «Түрі» бағанында бірінші таңбалары «Ет» болатын жолдарды немесе «Сатушы» бағанында екінші әрпі «х» болатын жолдарды бейнелейді (A7:C9).

 

A

B

C

1

Түрі

Сатушы

Сату

2

Мен

3

=?х*

4

5

6

Түрі

Сатушы

Сату

7

Сусындар

Рахимов

5 122 тг

2,4

Ет

Ідірісова

450 тг

2,7

Көкөніс

Ахметов

6 328 тг

10

Көкөніс

Ідірісова

6 544 тг

Формуланың нәтижесі ретінде жасалған шарттар

формула нәтижесі болып табылатын есептелген мәнді шарт ретінде пайдалана аласыз. Келесі маңызды тұстарды еске сақтаңыз:

 • Формула TRUE немесе FALSE мәнін беруге тиіс.

 • Формуланы пайдаланғандықтан, формуланы әдеттегідей енгізіңіз, бірақ оны төмендегі көрсетілген жолмен термеңіз:

  =''= енгізбе ''

 • Шарт белгілері үшін баған тақырыбын пайдаланбаңыз; немесе шарт белгілерін бос қалдырыңыз немесе ауқымдағы баған тақырыбы емес тақырыпты пайдаланыңыз (төмендегі мысалдарда «Есептелген орташа» мән «Нақты сәйкестік»).

  Егер қатысты ұяшық сілтемесінің немесе ауқым атауының орнына формуладағы баған тақырыбын пайдалансаңыз, Excel бағдарламасы шарты бар ұяшықта #NAME? немесе #VALUE! сияқты қате мәнін бейнелейді. Бұл қатені елемеуге болады, себебі ол ауқымның қалай сүзгіден өтетініне әсер етпейді.

 • Бірінші жолдағы сәйкес ұяшыққа сілтеме беру үшін шарттарға пайдаланылатын формулада салыстырмалы сілтеме пайдалану қажет (төмендегі мысалдарда C7 және A7 ұяшықтары).

 • Формуладағы барлық басқа сілтемелер абсолюттік сілтемелер болу керек.

Төмендегі ішкі бөлімдерде формула нәтижесі түрінде жасалған белгілі бір шарттар мысалдары берілген.

Деректер ауқымындағы барлық мәннің орташа мәнінен үлкен мәндерді сүзу

Төмендегі деректер ауқымында (A6:D10) шарттар ауқымы (D1:D2) «Сату» бағанында барлық сату мәндерінің орташа мәнінен үлкен мәні бар жолдарды бейнелейді (C7:C10). Формулада "C7" жолы деректер ауқымының (7) бірінші жолындағы сүзгіден өткен бағанға (C) қатысты.

 

A

B

C

Г

1

Түрі

Сатушы

Сату

Есептелген орташа мән

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Түрі

Сатушы

Сату

7

Сусындар

Рахимов

5 122 тг

8

Ет

Ідірісова

450 тг

2,7

Көкөніс

Ахметов

6 328 тг

10

Көкөніс

Ідірісова

6 544 тг

Регистрді ескеріп іздеуді пайдалану арқылы мәтінді сүзу

Деректер ауқымында (A6:D10) шарттар ауқымы (D1:D2) EXACT функциясы арқылы регистрді ескеріп іздеу жүргізу үшін «Түрі» бағанында «Көкөніс» сөзі бар жолдарды көрсетеді (A10:C10). Формулада "A7" жолы деректер ауқымының (7) бірінші жолындағы сүзгіден өткен бағанға (A) қатысты.

 

A

B

C

Г

1

Түрі

Сатушы

Сату

Нақты сәйкестік

2

=EXACT(A7, "Көкөніс")

3

4

5

6

Түрі

Сатушы

Сату

7

Сусындар

Рахимов

5 122 тг

2,4

Ет

Ідірісова

450 тг

9

Көкөніс

Ахметов

6 328 тг

10

Көкөніс

Ідірісова

6 544 тг

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×