Business Contact Manager параметріндегі ықтимал сауда мүмкіндіктерін қадағалау

Мүмкіндік жазбасы ықтимал сату тапсырыстары туралы мәліметтерді сақтайды және ағымдағы немесе ықтимал тұтынушы дамып келетін сату қатынасын бақылауға көмектеседі.

Бұл мақалада тұтынушы қызығатын өнімдер немесе қызметтер және тұтынушы қатынастары туралы толық мәліметтерді жазу үшін мүмкіндік жазбаларын пайдалану әдісі сипатталған.

Не істегіңіз келеді?

«Мүмкіндік» жазбасын жасау

«Мүмкіндік» пішінін ашу

«Мүмкіндік» пішінін толтыру

«Мүмкіндік» пішініндегі тізімдерді теңшеу

Сату кезеңдерін және сату әрекеттерін теңшеу

Сату кезеңдерін және сату әрекеттерін жою

«Мүмкіндік» жазбасын өңдеу

«Мүмкіндік» жазбасымен байланыстырылған «Тіркелгі» немесе «Контакт» параметрлерін өзгерту

Сөйлесу жұрналы элементтерін «Мүмкіндік» жазбасымен байланыстыру

Әріптеске «Мүмкіндік» белгілеу

Мүмкіндікті жабық деп белгілеу

Мүмкіндікті жабу немесе іске асыру үшін қажетті тапсырмаларды бақылау

«Мүмкіндік» жазбасын жасау

Жасалған әр «Мүмкіндік» жазбасын Тіркелгі немесе Бизнес-контакт жазбасымен байланыстыру керек. Тұтынушы қатынастарын бақылау үшін, бизнес ескертуі, тапсырмалар, кездесулер, телефон жұрналы және файлдар сияқты байланыс журналы элементі «Мүмкіндік» жазбасымен байланыстыруға болады. Осы жұрнал элементтері байланысқан «Тіркелгі» немесе «Контакт» жұрналдарына да қосылған.

Қосылған сату кезеңдері мен әрекеттерін теңшеу керек болса, Жазба түрлерін және тізімдерді жасау және теңшеу бөлімін қараңыз. Өрістер қосып немесе жойып «Мүмкіндік» пішінін теңшеу қажет болса, Жазба түрлерін және тізімдерді жасау және теңшеу бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

«Мүмкіндік» пішінін ашу

 1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым.

 2. Жаңа және бос «Мүмкіндік» пішінін ашу үшін, таспадағы Жаңа мүмкіндік параметрін таңдаңыз.

 3. Бұрыннан бар «Мүмкіндік» жазбасын ашу үшін, Мүмкіндіктер қойындысындағы ашқыңыз келген «Мүмкіндік» жазбасын екі рет нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

«Мүмкіндік» пішінін толтыру

 1. «Мүмкіндік» пішініне жазу қажет мәліметтерді енгізіңіз немесе таңдаңыз.

  Пішіні келесі беттерді қамтиды:

  Жалпы. Бұл бетте күй, қайнар көзі мен қаржылық шарттарды қоса мүмкіндік туралы жалпы мәліметтер бар.

  Мүмкіндік ақпараты.

  • Мүмкіндік атауы (қажет). Мүмкіндік атауын енгізіңіз.

  • Белгіленген. Мүмкіндікті бақылайтын және жабатын тұлғаның атын нұқыңыз.

   Ескерту : Белгіленген тізімінде Business Contact Manager дерекқоры ортақ пайдаланылған немесе кіру рұқсаты берілген қызметкерлердің аттары ғана бар. Аттарды қосу және дерекқорды ортақ пайдалану туралы қосымша ақпаратты Business Contact Manager деректерін басқа пайдаланушылармен ортақ пайдалану бөлімінен қараңыз.

  • Түрі. Жазға арналған ықтимал сауда тапсырыс түрін таңдаңыз.

  Байланған тіркелгі немесе контакт

  • Келесіге байланыстыру (қажет). Келесімен байланыстыру түймешігін байланыстырылатын Тіркелгі немесе Бизнес-контакт тіркелгісімен байланыстыру үшін басыңыз. Тілқатысу терезесін толтыру жолы туралы қосымша ақпаратты Байланыстырылатын тіркелгіні таңдау бөлімінен қараңыз.

   Ескерту : Мүмкіндікті бір «Тіркелгі» немесе «Контакт» жазба түріне ғана байланыстыруға болады.

  Сатылым ақпараты.

  • Ықтималдық. Мүмкіндіктің сатуға айналу мүмкіндігін білдіретін пайыздық көрсеткішті енгізіңіз. Ықтималдық пайызы Өнімдер және қызметтер бөлімінде көрсетілген өнімдер мен қызметтердің жалпы саны негізінде Күтілетін табыс есептеу үшін пайдаланылады.

  • Күтілетін табыс. Күтілетін табыс ықтималдық пайызы мен Өнімдер және қызметтер бөліміне тізімделген өнімдер мен қызметтердің жалпы санын пайдаланып автоматты түрде есептеледі.

  • Жабылу күні. Сату әрекеті күтілген күнді таңдаңыз.

  • Төлем шарттары. Тұтынушының өнімдер немесе қызметтер үшін төлеу үшін пайдаланатын әдісін нұқыңыз.

  • Жарамдылық мерзімінің бітуі. Тапсырыс мерзімінің біту күнін таңдаңыз.

  • Жеткізу күні. Тұтынушыға ұсынылатын жеткізу күнін таңдаңыз.

  Өнімдер мен қызметтер.

  Тұтынушыны қызықтыратын өнімдер мен қызметтер қосыңыз.

  Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Қосу . Жаңа өнім немесе қызмет элементін қосу үшін, Қосу түймешігін таңдаңыз.

   Тауар немесе қызметті қосу тілқатысу терезесінде тілқатысу терезесі түрін, қажетті мәліметтерді енгізіңіз немесе таңдаңыз. «Тауар немесе қызметті қосу» пішінін толтыру туралы қосымша ақпаратты Business Contact Manager бағдарламасында өнімді және қызметтерді басқару бөлімінен қараңыз.

  • Өңдеу. Элементті өзгерту үшін элементті нұқып, Өңдеу пәрменін таңдаңыз.

  • Жою. Тізімнен элементті жою үшін оны нұқып, Жою пәрменін таңдаңыз.

  Қайнар көз туралы мәліметтер.

  • Көз. Тұтынушы атын немесе мүмкіндік берілген маркетингтік әрекет түрі секілді мүмкіндік көзін таңдаңыз.

  • Іске қосылған. Нәтижесінде осы мүмкіндік пайда болған тіркелгі, контакт немесе маркетингілік әрекет атауын нұқыңыз.

   Кеңес : Осы өрістегі маркетинг әрекетінің атауы белгілі бір әрекет нәтижесінде пайда болған мүмкіндіктер санын бақылау үшін пайдаланылады. Маркетингілік әрекет атауын нұқыған кезде Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасы мүмкіндікті сол маркетингілік әрекеттің Бақылау бетіне қосады.

  • Бәсекелестер. Тәуір бағаны немесе тәуір қызметті ұсыну үшін бағаларын тексеруді еске салу үшін бәсекелестердің аттарын енгізіңіз.

  Сату кезеңі және әрекеттер

  • Сату кезеңі. Орындалу барысын қадағалау мақсатында «Мүмкіндік» сатулар кезеңін таңдаңыз.

   Кеңес : Ұйымға бірегей болып табылатын сату кезеңінің мәліметтерін қосу үшін осы тізімді теңшеуге болады. Осы тізімді өңдеу пәрменін таңдап, Сату кезеңдерін және сату әрекеттерін теңшеу параметрін таңдаңыз.

   Ескерту : Ұтымды мәміле жасау немесе Тек жабық ұтылыс сату кезеңін таңдаған кезде жазба оқуға арналған файл ретінде құрсауланады. Ұтымды мәміле жасау ықтималдықты 100% пайызға орнатады; Тек жабық ұтылыс ықтималдықты 0% пайызға орнатады.

  • Еске салғыш. Осы мүмкіндік туралы Outlook еске салғыштарын алу үшін, Еске салғыш құсбелгісін қойыңыз. Еске салу қажет күн мен уақытты таңдаңыз.

  Мәліметтер. Бұл бетте мүмкіндік туралы аңғартпалар немесе жазбалар бар

  Басқа файлдардан аңғартпалар қоюға немесе тікелей жазбаға аңғартпаларды қосуға болады. Қосылған аңғартпа күні мен уақытын жазу үшін, Timestamp қосу параметрін таңдаңыз.

  Жұрнал. Жұрнал беті «Мүмкіндік» жазбасына байланыстырылған барлық байланыс жұрналының элементтерін тізімдейді.

  «Мүмкіндік» туралы толық мәліметі бар жұрнал жасау үшін, Жаңа түймешігін басып, жазу мақсатында бизнес ескертуі, телефон жұрналы, кездесу немесе тапсырма секілді элементпен байланысыңыз.

 2. Пішінді толтыруды аяқтаған кезде, Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

 3. «Мүмкіндік» пішінімен жазылатын ақпаратты енгізіңіз.

 4. Ақпаратты пішінге келтіруді аяқтағанда Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

  Кеңес : Егер «Мүмкіндік» жазбалар нөмірін жасап жатсаңыз, Сақтау және жабу түймешігін өзгерістерді сақтау және жаңа «Мүмкіндік» пішінін ашу үшін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

«Мүмкіндік» пішініндегі тізімдерді теңшеу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасы бірнеше стандартты іскерлік терминдерді пайдаланады, бірақ бизнеске қажет белгілі бір мәліметтермен жеке сату терминдерін, төлем ставкаларын және басқа элементтерді жасауға болады.

Әрбір теңшелетін тізімде Осы тізімді өңдеу параметрі бар. Іскерлік терминологияны қосуға немесе өңдеуге болатын тілқатысу терезесін ашу үшін осы параметрді таңдаңыз. «Мүмкіндік» пішінінде мына өрістер үшін тізімдерді теңшеуге болады: Түрі, Төлем шарттары, Көзі және Сату кезеңі тізімдері.

Тізімдерді теңшеу туралы толық мәліметті Жазба түрлерін және тізімдерді жасау және теңшеу бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сату кезеңдерін және сату әрекеттерін теңшеу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасында ықтимал тұтынушыны нақты тұтынушыға түрлендіру қажет болғанда орындау қажет барлық тапсырмаларды бақылауға болады. Әдепкі сату кезеңдері мен әрекеттерінің жиынтығы «Ықтимал тұтынушылар» пішінінде беріледі және осы деректерді бизнес қажеттіліктерін қанағаттандыратын жолмен теңшеңіз.

Ескерту :  Сату кезеңдері мен сату әрекеттерін тек дерекқор иесі ғана теңшей алады.

Дерекқор иесі ретінде, сату кезеңінің атауы мен ретін өзгертуге болады және сату кезеңінде сату әрекеттерінің атауын, ретін немесе ұзақтығын жаңартуға болады. Әрі сату әрекеттері үшін еске салғыштар орнатуға болады.

 1. Мына әрекеттердің біреуін орындап Сату кезеңдері мен сату әрекеттерін өзгерту тілқатысу терезесін ашыңыз:

 2. Таспадағы Басты қойындысында, келесі топтан Теңшеу тобынан Сату кезеңі параметрін таңдаңыз.

 3. Файл қойындысын нұқыңыз. Business Contact Manager қойындысындағы Теңшеу тобын таңдап, Сату кезеңдері мен сату әрекеттерін өзгерту параметрін таңдаңыз.

 4. Үрдіске жаңа кезең қосу үшін Сату кезеңін қосу пәрменін таңдап, жаңа сату кезеңі үшін атауды енгізіңіз және Жарайды түймешігін басыңыз. Сатуды тізімде жоғары немесе төмен жылжыту үшін көрсеткілерді пайдаланыңыз.

 5. Сату кезеңіне қадам қосу үшін Сату әрекетін қосу пәрменін таңдап, әрекет атауын енгізіңіз және әрекет созылатын уақыт ұзақтығын нұқыңыз. Сату әрекетін қосу тілқатысу терезесін жабу үшін Жарайды түймешігін басыңыз және әрекетті тізімде жоғары немесе төмен жылжыту үшін көрсеткілерді пайдаланыңыз.

  Edit Sales Activity dialog box with the Modify Sales Stages and Sales Activities dialog box behind it

 6. Тізімдегі сату кезеңін немесе сату әрекетін өзгерту үшін тізімнен элементті таңдап, Өңдеу түймешігін басыңыз. Ашылатын тілқатысу терезесіндегі мәліметтерді жаңартып, Жарайды түймешігін басыңыз.

Ескерту : Ұтымды мәміле жасау және Тек жабық ұтылыс сату кезеңдерін өңдеу мүмкін емес.

 1. Тізімді қайта реттеу үшін сату кезеңін немесе сату әрекетін таңдап, оны тізімде жоғары немесе төмен жылжыту үшін көрсеткілерді пайдаланыңыз. Егер сату кезеңін жылжытсаңыз, онымен бірге барлық байланған сату әрекеттері жылжиды.

 2. Құсбелгі барлық жаңа мүмкіндік жазбаларына әдепкі сату кезеңін көрсетеді. Басқа әдепкі сату кезеңін орнату үшін, қажет біреуін нұқып, Әдепкі ету пәрменін таңдаңыз. Әдепкі параметрді жою үшін сату кезеңін таңдап, Мәндерді әдепкі параметр бойынша тазарту пәрменін таңдаңыз.

 3. Белгілі бір ұзақтығы бар әрбір сату әрекеті үшін еске салғыштар жасау үшін құсбелгіні қойыңыз. Еске салғыштар «Мүмкіндік» пішінінде пайда болады.

Беттің жоғарғы жағы

Сату кезеңдерін және сату әрекеттерін жою

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасынан сату кезеңін немесе сату әрекетін жою ағымдағы мүмкіндік жазбаларындағы мәліметтерге әсер етуі мүмкін.

Сату әрекетін жойған кезде, құрамында сол әрекет бар жазбалар да тізімнен жойылады. Құрамында әрекет бар кез келген мүмкіндік жазбасында тіпті жазбада аяқталған деп белгіленгенімен әрекет көрсетілмейді.

Сату кезеңі жойылғанда, кезең тізімнен жойылады және ол пайдаланылған әр жазбада бос жазба жасалады. Мысалы, жойылған сату кезеңінде болған «Мүмкіндік» жазбасы жазба қайта ашылған кезде бос Сату кезеңі өрісін көрсетеді. Сату кезеңін жойған кезде оны басқа сату кезеңімен немесе бос өріспен ауыстыруға мүмкіндік беріледі. Ол басқа сату кезеңімен ауыстырылса, әрекеттерді сол кезеңнен ауыстырылатын кезеңге қосуға болады. Әйтпесе әрекеттер сату кезеңімен бірге жойылады.

 1. Мына әрекеттердің біреуін орындап Сату кезеңдері мен сату әрекеттерін өзгерту тілқатысу терезесін ашыңыз:

 2. Таспадағы Басты қойындысында, келесі топтанТеңшеу тобынан Сату кезеңі параметрін таңдаңыз.

 3. Файл қойындысын нұқыңыз. Business Contact Manager қойындысындағы Теңшеу тобын таңдап, Сату кезеңдері мен сату әрекеттерін өзгерту параметрін таңдаңыз.

 4. Сату әрекетін жою үшін тізімнен әрекетті таңдап, Жою пәрменін таңдаңыз.

 5. Сату кезеңін жою үшін тізімнен кезеңді таңдап, Жою пәрменін таңдаңыз. Элементті жою тілқатысу терезесінде жойылған сату кезеңін ауыстыру үшін басқа сату кезеңін таңдаңыз немесе Ауыстыру өрісін бос қалдырыңыз.

 6. Егер ауыстыру сату кезеңін таңдасаңыз, жойылған сату кезеңінен барлық сату әрекеттерін ауыстыру сату кезеңіне жылжыту үшін құсбелгіні қоюға болады. Әрекеттер бар әрекеттер тізімінің жоғарғы жағына қосылады және оларды қайта реттеу үшін көрсеткілерді пайдалануға болады.

Беттің жоғарғы жағы

«Мүмкіндік» жазбасын өңдеу

 1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астындағы Сатылым параметрін таңдаңыз.

 2. Жұмыс кеңістігіндегі Мүмкіндіктер қойындысынан қажетті жазбаны ашу үшін екі рет нұқыңыз.

  Кеңес : «Сату» жұмыс кеңістігі пайдаланып жазбаны ашпай мәліметтерін қарауға болады. Қойындыдан қызықтыратын жазбаны нұқыңыз. Сол жазба туралы мәліметтер оқу аймағында көрсетіледі. «Сату» жұмыс кеңістігін пайдалану туралы қосымша ақпаратты Business Contact Manager жұмыс кеңістіктерін меңгеру бөлімінен қараңыз.

 3. Ашық жазбада мына әрекеттерді орындауға болады:

  • Мәліметтерді өңдеу. Жаңа ақпаратты енгізіп, қажет өзгерістерді енгізіңіз. Өзгертулерді енгізуді аяқтаған кезде, Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

  • Жазбаны басып шығарыңыз.

   Басып шығару параметрі қайда?

   Файл қойындысын нұқыңыз. Басып шығару қойындысын, одан кейін қажетті параметрлерді таңдаңыз.

  • Байланған тіркелгіге немесе контактіге электрондық пошта хабарламасын жіберіңіз. Байланысу тобындағы Электрондық пошта параметрін таңдаңыз.

  • Тіркелгімен немесе контактімен кездесу белгілеңіз. Байланысу тобындағы Жиналысқа шақыру параметрін таңдаңыз.

  • Жазбаны санаттыңыз. Тегтер тобындағы Санаттау пәрменін таңдап, осы жазбаны қосу қажет санатты нұқыңыз. Жазбаларды санаттау туралы мәліметтерді Business Contact Manager бағдарламасында жазбаларды пайдалану бөлімінен қараңыз.

  • Жазбаны жойыңыз. Жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

«Мүмкіндік» жазбасымен байланыстырылған «Тіркелгі» немесе «Контакт» параметрлерін өзгерту

 1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым.

 2. Мүмкіндіктер қойындысында өзгерту қажет «Мүмкіндік» жазбасын екі рет нұқыңыз.

 3. Байланысқан тіркелгі немесе контакт параметрінің астынан Келесіге байланыстыру параметрін таңдаңыз.

 4. Тіркелгімен немесе контактімен байланыстыру тілқатысу терезесіндегі Элемент түрі тізімінен, Тіркелгілер немесе Барлық контакт түрлері жазба түрін таңдаңыз.

 5. Тізімнен байланысу үшін қажетті жазбаны таңдаңыз. Немесе, жазбаны іздеу үшін, атауын Іздеу өрісіне енгізіңіз.

  Ескерту : Жаңа жазба қосу үшін, Жаңа түймешігін басып, одан кейін пішінді аяқтаңыз.

 6. «Тіркелгі» немесе «Контакт» қосу үшін, Келесіге байланыстыру. параметрін таңдап, «Мүмкіндік» жазбасына оралу үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

 7. Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

Ескерту : «Мүмкіндік» параметрі тек бір ғана «Тіркелгі» немесе «Контакт» жазба түріне байланыстырылуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Сөйлесу жұрналы элементтерін «Мүмкіндік» жазбасымен байланыстыру

Барлық тұтынушы контактілерін бақылауға мүмкіндік беру үшін мүмкіндікке қатысты байланыс түрін жазбаға оңай байланыстыруға болады. Егер «Мүмкіндік» жазбасына байланыстырылған тіркелгіге немесе контактіге қоңырау шалсаңыз, телефон жұрналын жасаңыз. Егер жиналыстан келсеңіз, іскерлік жазбаға немесе бастапқы Outlook жиналысқа шақыруына минуттарды енгізіңіз. Тұтынушымен жиналыс белгілеп, кездесуді «Мүмкіндік» жазбасына байланыстырыңыз.

Ескерту : Ашық «Мүмкіндік» жазбасынан жасалатын байланыс жұрналының элементтері жазбаға автоматты түрде байланыстырылады.

«Мүмкіндік» жазбасына автоматты түрде қосылатын байланыс журналы элементі жасау үшін, келесі іс рәсімін орындаңыз.

 1. «Мүмкіндік» пішінін ашу.

 2. Таспадағы Басты қойындысында, келесі топтан Көрсету тобынан Жұрнал түймешігін басыңыз.

 3. Жаңа түймешігін басып, одан кейін келесі элементтерді таңдаңыз:

  • Іскерлік жазба

  • Телефон жұрналы

  • Тапсырма

  • Пошта хабары

  • Кездесу

  • Файл

  Ескерту : Жаңа файл ашу мүмкін емес, бірақ файлды компьютеріңізден «Мүмкіндік» жазбасымен байланыстыру арқылы ашуға болады.

 4. Жаңа элемент үшін пішінді аяқтап, одан кейін тиісті түрде Сақтау және жабу немесе Жіберу түймешігін басыңыз..

Кеңес : Бар болған электрондық пошта хабарламасын немесе «Мүмкіндік» кездесу жазбасын ашу үшін, электрондық пошта хабарламасын немесе кездесу жазбасын ашып, одан кейін таспадағы Жазбамен байланыстыру параметрін таңдаңыз. Элемент түрлері тізімінен Мүмкіндіктер параметрін таңдаңыз. Одан кейін қажетті электрондық пошта хабарламасын немесе кездесу жазбасын ашу мақсатында «Мүмкіндік» параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Әріптеске «Мүмкіндік» белгілеу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасы бизнес деректерді дерекқорда сақтайды. Мүмкіндік жазбасын дерекқорды ортақ пайдаланатын адамға белгілеуге болады.

 1. Белгіленетін «Мүмкіндік»жазбасын ашу. Әрі бірнеше жазбаны таңдауға болады.

Бірнеше жазбаны қалай таңдауға болады?

Әрбіреуіне іргелес жазбаларды таңдау үшін SHIFT пернесін басып, қосылатын топтың бірінші мен соңғы жазбасын нұқыңыз. Іргелес емес жазбаларды таңдау үшін CTRL пернесін басып, жеке жазбаларды нұқыңыз. Барлық жазбаларды таңдау үшін, бір рет басып, CTRL+A пернелер тіркесімін басыңыз.

 1. Таспаның Әрекеттер тобындағы Тағайындалған параметрін таңдап, мүмкіндікті тағайындау қажет адамның атын нұқыңыз.

Ескертулер : 

Беттің жоғарғы жағы

Мүмкіндікті жабық деп белгілеу

 1. Жабық деп белгіленетін «Мүмкіндік» жазбасын ашу.

 2. Мүмкіндіктер қойындысында жабылатын «Мүмкіндік» жазбасын екі рет нұқыңыз.

 3. Сату әрекеті астындағы Сату кезеңі тізімінде нәтижесінде сату пайда болған мүмкіндікті жабу үшін Ұтымды мәміле жасау пәрменін таңдаңыз немесе нәтижесінде сату пайда болмаған мүмкіндікті жабу үшін, Тек жабық ұтылыс параметрін таңдаңыз.

 4. Сонымен қатар, Жабылу күні жолағында мүмкіндіктің нақты жабылу күнін таңдаңыз.

 5. Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бірнеше мүмкіндіктерді бір уақытта жабық деп тізімдеу жолы туралы қосымша ақпаратты Business Contact Manager жазбаларын бір уақытта өңдеу бөлімінен қараңыз.

Мүмкіндікті жабу немесе іске асыру үшін қажетті тапсырмаларды бақылау

Сатуды жабу үшін орындалатын тапсырмалар жасаудан басқа мүмкіндік іске асырылған кезде берілетін өнімдердің немесе қызметтердің бөлек тапсырмалары бар Бизнес жобасы жасауға болады. Жалпы іскерлік жобаны әріптеске тағайындауға болады және жоба ішіндегі жеке тапсырмаларды түрлі әріптестерге тағайындауға болады. «Іскерлік жоба» жазбасын тіркелгіге немесе контактіге байланыстыру керек.

Мүмкіндік жазбасынан бизнес жоспар жасау үшін, келесі іс рәсімді орындаңыз.

 1. Пайдаланылатын Мүмкіндік жазбасын ашу.

 2. Таспаның Бизнес жоба тобындағы Жоба жасау пәрменін таңдаңыз.

 3. Іскерлік жоба жасау тілқатысу терезесі ашылады. Тізімнен пайдаланылатын үлгіні таңдаңыз немесе Үлгіні пайдаланбау түймешігін басыңыз.

 4. Жоба атауы терезесінде таңдалған мүмкіндік әдепкі атауын немесе басқа бизнес жоба атауын енгізіңіз.

 5. Келесімен байланыстыру терезесі таңдалған мүмкіндік байланысқан «Тіркелгі» немесе «Контакт» мәндерін көрсетеді. Түрлі тіркелгі немесе контакт жазбасын таңдау үшін, Келесімен байланыстыру параметрін таңдаңыз.

 6. Қажет жағдайда, жобаның басталу күнін енгізіп, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

 7. Ашылатын Іскерлік жоба жазбасының терезесінде қосу қажет мәліметтерді енгізіңіз:

  • Жобаға тіркелгілерді және контактіні қосу үшін Байланысқан тіркелгілер мен контактілер бөліміндегі Қосу пәрменін таңдаңыз.

  • Тапсырмалар қосу үшін Жоба тапсырмалары туралы мәліметтер бөліміндегі Жаңа параметрін таңдаңыз.

Бизнес жоба немесе жоба тапсырмалары пішіндерін толтыру туралы қосымша ақпаратты Business Contact Manager жоба тапсырмаларын пайдалану бөлімінен қараңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×