Business Connectivity Services қызметтері және Қауіпсіз сақтау қызметтері бар SQL Azure кестесінен Сыртқы тізіміді жасау

Business Connectivity Services қызметтері және Қауіпсіз сақтау қызметтері бар SQL Azure кестесінен Сыртқы тізіміді жасау

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

SharePoint Online әкімшісі ретінде Microsoft SQL Azure дерекқорынан деректерге кіру үшін SharePoint Online қызметін пайдалана аласыз. Себебі SQL Azure бұлтқа негізделген байланыс дерекқор технологиясы, яғни байланыс толығымен әуе арқылы жұмыс істейді. Бұл мақалада кодты жазбай-ақ, SQL Azure дерекқорынан деректерге кіру үшін SharePoint технологияларын пайдалану әдістері суреттелген.

SQL Azure дерекқорынан деректерді пайдалану үшін Business Connectivity Services (BCS) қызметтері және Қауіпсіз сақтау қызметтерін пайдаланып Сыртқы тізімді жасау керек. (BCS) қызметтері SharePoint шешімдерін сыртқы деректерге қосады, ал Қауіпсіз сақтау деректерге арналған пайдаланушы аутентификациясын іске қосады. Сыртқы тізімді пайдаланып кестелер мазмұндарын SharePoint Online бағдарламасындағы SQL Azure дерекқорынан көрсете аласыз. Пайдаланушылар деректердің барлығын SharePoint Online бағдарламасында оқи, өңдеу және жаңарта алады.

Сыртқы деректерді пайдалануға арналған BCS қызметтерін пайдалану туралы қосымша ақпараттар алу үшін Сыртқы деректерге кіріспе бөлімін қараңыз.

SQL Azure databases are cloud-based relational databases that are created by using SQL Server technology. To learn how to get started with these databases, see Getting Started with Microsoft Azure SQL Database Using the Microsoft Azure Platform Management Portal

Бұл мақалада:

Орындалу барысындағы қадамдардың көрінісі

BCS және Қауіпсіз сақтау қызметтерінің бірге жұмыс істеу әдістері

1-қадам: BCS метадеректер қоймасында рұқсаттарды орнату

2-қадам: Қауіпсіз сақтау тіркелгі деректерін салыстыруды жасау

Қауіпсіз сақтаудың мақсаттық бағдарламасын жасау

Тіркелгі деректемелерін Мақсаттық бағдарлама үшін сақтау

3-қадам: Сыртқы мазмұн түрін жасау

4-қадам: Сыртқы тізімді жасау

SharePoint Online бағдарламасын пайдаланып Сыртқы тізімді жасау

SharePoint Designer 2010 бағдарламасын пайдаланып Сыртқы тізімді жасау

5-қадам: Сыртқы мазмұн түрлерін басқару үшін рұқсаттар беру

Орындалу барысындағы қадамдардың көрінісі

SQL Azure дерекқорынан деректерге кіруге мүмкіндік беретін Сыртқы тізімді жасау үшін қадамдарды ретін орындау керек.

Төмендегі кестеде қадамдар және қадамға арналған қажетті бағдарламалық құралдар тізімі берілген.

Орындалу әдісі:

Орындалу жолы:

1-қадам: BCS метадеректер қоймасында рұқсаттарды орнату

SharePoint әкімші орталығы (SharePoint Online бағдарламасында)

2-қадам: Қауіпсіз сақтау тіркелгі деректемелерін салыстыруды жасау

SharePoint әкімші орталығы (SharePoint Online бағдарламасында)

3-қадам: Сыртқы мазмұн түрін жасау

SharePoint Designer 2010 немесе Visual Studio

4-қадам: Сыртқы тізімді жасау

SharePoint әкімші орталығы (SharePoint Online)

5-қадам: Сыртқы мазмұн түрлерін басқару үшін рұқсаттар беру

SharePoint әкімші орталығы (SharePoint Online)

Беттің жоғары бөлігі

BCS және Қауіпсіз сақтау қызметтерінің бірге жұмыс істеу әдістері

Business Connectivity қызметтері (BCS) сыртқы деректер қоймасындағы деректерге қосылады. Деректерді Сыртқы тізімде көрсетіп, кез келген құрылғыда сақтауға болады. BCS қызметтері SharePoint шешімдерін екі ресурстар түрлеріне қосуға мүмкіндік береді:

 • SQL Azure дерекқоры

 • Деректер қоймасының басқа түріне арналған соңғы нүкте ретінде әрекет етуші WCF веб-қызметі

SharePoint Online бағдарламасында BCS қызметтері Қауіпсіз сақтау қызметтерін пайдаланып сыртқы деректер көздеріне кіруге мүмкіндік береді. Қауіпсіз сақтау тіркелгі деректерінің шифрланған көшірмелерін сақтайды. Ол SharePoint Online әкімшісіне мақсатты дерекқорға кіре алатын бір SQL Azure тіркелгісін пайдаланатын SharePoint тобын байланыстыруға мүмкіндік береді. SharePoint пайдаланушысы Сыртқы тізімдегі деректерге шолу жасағанда, Қауіпсіз сақтау SQL серверінен деректерді сұрау үшін байланысқан SQL Azure тіркелгісін пайдаланады.

Бұл мүмкіндікті орындау үшін SharePoint Online әкімшісі Сыртқы мазмұн түрлерін SharePoint Designer немесе Visual Studio бағдарламаларында анықтайды. Сәйкес рұқсаттары бар басқа адам Сыртқы мазмұн түрлерін қолданып SharePoint Online сайтында Сыртқы тізімді жасайды. Тиісті рұқсаты бар пайдаланушыларға тізімді көруіне не жаңартуына болады.

Ескерту : SharePoint Online сыртқы тізімдерді офлайн режимінде пайдалануды қолдамайды.

Бұл сурет әр түрлі элементтер арасында орын алатын байланыстарды көрсетеді:

SQL Azure серверіндегі пайдаланушы, SharePoint Online әне сыртқы деректер көзі арасындағы байланысты көрсететін диаграмма

Келесі тізім байланыс процесіндегі қадамдарды сипаттайды. Осы тізімдегі әр қадам алдыңғы диаграммадағы нөмірге сәйкес келеді.

 1. Пайдаланушы SharePoint Online сайтына кіріп, Сыртқы тізімді ашады. SharePoint Online ішіндегі Іскери деректерге қосылу (ІДҚ) қызметі тізімі бар ІДҚ метадеректер қоймасындағы сол тізім үшін Сыртқы мазмұн түрін сұрайды. Сұрау ішінде келесі ақпарат ізделеді: сыртқы жүйеге қосылу жолы, қолдау көрсетілетін параметрлер және пайдаланылатын тіркелгі деректері.

 2. Іскери деректерге қосылу ортасы сұрауды (HTTP арқылы SOAP) SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF) қызметінің соңғы нүктесіне жібереді.

 3. SQL Azure қызметі деректі SOAP хатқалтасында қайтарады.

 4. SharePoint Online сайты сыртқы тізімді пайдаланушы браузерінде көрсетеді. Содан кейін, пайдаланушы рұқсаттары бар деректер көзі бойынша барлық реттелген операцияларды орындай алады.

Беттің жоғары бөлігі

1-қадам: BCS метадеректер қоймасында рұқсаттарды орнату

To do this step, follow the procedure in Set permissions on the BCS Metadata Store for a Business Connectivity Services on-premises solution in SharePoint 2013.

Осы процедурадағы қадамдарды орындап болған соң, осы бетке оралып, 2-қадамды бастаңыз: Қауіпсіз сақтау тіркелгі деректерін салыстыруды жасау.

2-қадам: Қауіпсіз сақтау тіркелгі деректерін салыстыруды жасау

Әдетте Қауіпсіз сақтауда тіркелгі деректемелерін салыстыруды жасағанда, бірнеше SharePoint пайдаланушыларды бір SQL Azure тіркелгісіне салыстырыңыз. SharePoint тобын немесе барлық пайдаланушы аттарының тізімін пайдалануыңыз мүмкін. SQL Azure тіркелгісінде мақсаттық дерекқор кестесіне кіру үшін арнайы рұқсат бар. SQL Azure ішінде мақсаттық ретінде таңдалған дерекқор Қауіпсіз сақтаудың мақсаттық бағдарламасы немесе Мақсаттық бағдарлама ретінде белгілі.

Кеңес :  Make sure that you have SQL Azure credentials ready. You’ll use these credentials when you create the mapping between SharePoint users and a SQL Azure account. For information about SQL Azure accounts, see Microsoft Azure SQL Database Provisioning Model.

Қауіпсіз сақтаудың мақсаттық бағдарламасын жасау

Қауіпсіз сақтау мақсаттық бағдарламасын жасау үшін мына қадамдарды орындаңыз.

 1. SharePoint Online бағдарламасындағы SharePoint әкімші орталығының URL өрісін шолыңыз.

 2. Қауіпсіз сақтау пәрменін таңдаңыз.

 3. Мақсаттық бағдарламаға арналған параметрлерді көрсететін бетті ашу үшін таспада Жаңа пәрменін таңдаңыз.

 4. Мақсаттық бағдарламаның параметрлері бөлімінде төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

  • Мақсатты бағдарлама идентификаторы тармағында бірыңғай идентификаторға арналған мәнді көрсетіңіз. Бұл идентификатор Сыртқы мазмұн түрлерін пайдаланушы аутентификациялау үшін қажетті тіркелгі деректерімен салыстырады. Мақсатты бағдарламаны жасап болғаннан кейін мақсатты бағдарлама идентификаторы өзгертілмейді.

  • Көрсетілетін атау тармағына Мақсатты бағдарламаға қатысты пайдаланушының түсінікті атауды көрсетіңіз.

  • Электрондық пошта мекенжайы бойынша хабарласу тармағына Мақсатты бағдарлама туралы (сыртқы деректер жүйесі туралы) сұрақтары бар адамдар пайдалануы үшін қажетті электрондық пошта мекенжайын көрсетіңіз.

  • Мақсатты бағдарлама түрі тармағына Шектеу қойылған топ мәні орнатылғандығын тексеріңіз. Шектеу қойылған топ SharePoint пайдаланушыларының тобын олардың атынан қызмет істейтін дара, сыртқы деректер тіркелгісіне қосатын салыстырудан тұрады. Сонымен қатар, Шектеу қойылған топ бағдарлама түрінде белгілі бір сыртқы деректер жүйесіне шектеу қойылған.

 5. Тіркелгі деректерінің өрісі бөлімінде сыртқы деректер жүйесінің пайдаланушы аты және құпия сөз үшін пайдалану қажет өріс атауларын енгізіңіз. Әдепкіде, Қауіпсіз сақтау Windows пайдаланушы атын және Windows құпия сөзін пайдаланады. Осы мәндерді қабылдауды ұсынамыз. Бұл өріс түрлері бағдарлама жасалғаннан кейін өңделмейді.

  Қауіпсіз сақтаудың мақсаттық бағдарлама сипаттарының бетіндегі Тіркелгі деректерінің скриншоты. Бұл өрістер мақсаттық мәннің тіркелгі деректерін көрсетуге мүмкіндік береді

 6. Мақсаттық бағдарламаның әкімшілері бөліміндегі Мақсаттық бағдарламаның әкімшілері өрісінде топ атауын немесе осы Мақсаттық бағдарламаны өңдей алатын пайдаланушылар тізімін енгізіңіз. Сондай-ақ, Microsoft Online каталогының серверінде топ атауын іздеуге болады. Әдетте бұл бөлім SharePoint Online әкімшісінің немесе глобалдық әкімші атын қамтиды.

 7. Мүшелер бөліміндегі Мүшелер өрісінде Мақсаттық бағдарламаны пайдаланатын топ атауын енгізіңіз. Жалпы бұл топ Microsoft Online каталогының қызметінен (MSODS) алынады.

  Ескерту :  Егер глобалдық әкімші болатын болсаңыз, топтарды Office 365 әкімші орталығындағы Microsoft Online каталогының қызметінде жасауға болады.

 8. Мақсаттық бағдарламаны жасап, Қауіпсіз сақтаудың қызметі бетіне оралу үшін OK түймешігін басыңыз.

Тіркелгі деректемелерін Мақсаттық бағдарлама үшін сақтау

Мақсаттық бағдарламаны жасағаннан кейін, Қауіпсіз сақтау сыртқы деректерге кіру үшін пайдаланатын тіркелгі деректерін енгізуге дайын боласыз. Тіркелгі деректерін орнату үшін мына қадамдарды орындаңыз

 1. SharePoint әкімші орталығында қауіпсіз сақтау пәрменін таңдаңыз

 2. Жаңа мақсаттық бағдарламаның қасындағы көрсеткіні басып, Тіркелгі деректерін орнату пәрменін таңдаңыз.

 3. Қауіпсіз сақтаудың мақсаттық бағдарламасы (Топ) үшін тіркелгі деректерін орнату диалогтық терезесінде пайдаланушы атын және тіркелгінің құпия сөзін енгізіңіз. Тіркелгіде мақсатты дерекқорға кіруге болатын рұқсат болуы керек. Келесі суретте пайдаланушы аты Windows пайдаланушы аты және құпия сөз Windows құпия сөзі болып табылады.

  Маңызды : Бұл ақпараттың құпия жазбасын сақтаңыз. Бұл тіркелгі деректерін орнатқаннан кейін, оларды әкімші шығарып ала алмайды.

  Қауіпсіз сақтаудың мақсаттық бағдарламасын жасағанда пайдаланылатын Тіркелгі деректерінің диалогын көрсететін скриншоты. Ол әдепкі мәндерді, Windows пайдаланушы атын және Windows құпия сөзді көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

3-қадам: Сыртқы мазмұн түрін жасау

You can create an External Content Type (ECT) by using Microsoft Visual Studio, or by using Microsoft SharePoint Designer 2010. This procedure describes how to create an ECT in SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 is available as a free download from the Microsoft Download Center.

Бұл тапсырманы орындау үшін SharePoint Online әкімшісі немесе глобалдық әкімші болуыңыз керек.

Сыртқы мазмұн түрлерін жасау үшін мына қадамдарды орындаңыз.

 1. Microsoft SharePoint Designer бағдарламасын іске қосыңыз.

 2. SharePoint Online тобының сайтын негізгі жиынтықта ашу үшін Сайтты ашу түймешігін басыңыз. Негізгі жиынтыққа арналған URL мына мысал ретінде берілген URL мекенжайына ұқсайды: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online жарамды тіркелгі деректерінің сұрауын көрсетуі мүмкін.

  Ескертулер : 

  • SharePoint жаңа пайдаланушы қосу сұрауын көрсетсе, қолданылатын пайдаланушы тіркелгісінде тиісті рұқсаттар бар екендігін тексеріңіз. Пайдаланушы тіркелгісі SharePoint Online сатйын арналған BCS қызметтеріне өзгерістер енгізіпі сынақ жүргізе алатын жағдайда болуыңыз керек. Әдетте SharePoint Online әкімшісі немесе глобалдық әкімші бұл қадамдарды орындауы керек.

  • Егер басқа пайдаланушыға өзгертуді қаласаңыз, Жаңа пайдаланушыны қосу, Жеке немесе Ұйым пәрменін таңдап, SharePoint Online әкімшісі немесе глобалдық әкімші ретінде сайтқа өтіп, Тіркелу тармағын таңдаңыз.

 3. Сайт ашылғаннан кейін, бағдарлама терезесінің сол жағындағы Сайт нысандары тармағында Сыртқы мазмұн түрлері пәрменін таңдаңыз.

 4. Сыртқы мазмұн түрлері қойындысын басып, эасау процесін бастау үшін таспада Сыртқы мазмұн түрлері пәрменін таңдаңыз.

 5. Сыртқы мазмұн түрлері туралы ақпараттар бетінің бөлімінде Атау және Атауды көрсету параметрін өзгертіңіз. Атау сипаттама ретінде берілгенін тексеріңіз. Атауды көрсету мәні Сыртқы мазмұн түрлері үшін түсінікті атау.

 6. Select the hyperlink Click here to discover external data sources and define operations to open the Operation Designer page. Сыртқы мазмұн түрлері туралы ақпараттар панелінің және BCS қызметтерінің байланысын жасау үшін пайдаланылатын Сыртқы деректер көздерін табу және әрекеттерді анықтау үшін осы жерді басу сілтемесінің скриншоты.

 7. Байланыс қосу пәрменін Сыртқы деректер көздерінің түрін таңдау диалогтық терезесін ашу үшін таңдаңыз.

 8. SQL Azure дерекқорына кіру үшін SQL Server пәрменін таңдаңыз.

  Деректер көздерінің түрін таңдайтын Байланысты қосу диалогтық терезесінің скриншоты. Бұл жағдайда түрі дегеніміз SQL Azure дерекқорына қосу үшін пайдаланылатын SQL Server сервері.

  Ескерту : .Жергілікті деректер көздерін SharePoint Online бағдарламасы бар .NET түрі ретінде пайдалану мүмкін емес. Сонымен қатар, SharePoint Online бағдарлаамымен жергілікті болып табылатын SQL Server деректер көздеріне де пайдалану мүмкін емес.

 9. SQL Server таңдағанда, төмендегіні көрсетіңіз:

  • Дерекқор серверінің атауы

  • Дерекқор аты.

  • Атау

   Маңызды : 

   • Дерекқорға кіру үшін пайдаланылатын URL өрісі Толық жақсартылған сервер атауын қамтиды. Мысалы, дерекқорға https://aaapbj1mtc.database.windows.net арқылы кіретін болсаңыз Толық жақсартылған сервер атауы мынадай болады: aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Microsoft Azure үшін Басқару порталы сияқты жоғары деңгейде кіретін болсаңыз, Толық жақсартылған сервер атауын табуға болады. Портал бетінің Жазылымдар тармағындағы жазылымыңыздың атауын басыңыз. Толық жақсартылған сервер атауы тармағының астында жазылымды және сервер атауын кеңейтіңіз. Дерекқорлар атаулары әр сервер атауының астында пайда болады.

   SQL Azure дерекқорының серверінің атауы толтырылатын және Қауіпсіз сақтау бағдарламасының идентификаторын енгізуге арналған Жекешелендірілген пайдаланушы индентификаторы бар байланысы пайдаланылатын SQL Server байланысы диалогының скриншоты.

   SQL Server байланысы диалогтық терезесінде Жекешелендірілген пайдаланушы индентификаторы бар байланысы пәрменін таңдаңыз. Қауіпсіз сақтау бағдарламасының идентификаторы мәтіндік терезесінде мақаттық дерекқорға арналған тіркелгі деректерін сақтайтын Қауіпсіз сақтау бағдарламасының идентификаторын енгізіп, OK түймешігін басыңыз.

 10. Егер сыртқы деректер көздеріне кіру үшін тіркелгі деректері сұратылатын болса, сыртқы деректер жүйесіне кіру үшін дұрыс Пайдаланушы аты және Құпия сөз тіркелгі деректерін енгізіңіз. Сонан соң, қосу үшін OK түймешігін басыңыз.

  Деректер көзін іздеу қойындысымен SQL Azure дерекқорынан қолжетімді кестелер тізімін көре аласыз. Бұл кестеге арналған ықтимал әрекеттер тізімін көру үшін кестенің контекстік мәзірін ашыңыз.

  Кестеге арналған арнайы опцияларды Оқу әрекетінің жаңа элементі және Жаңа жаңарту әрекеті ретінде таңдауға болады. Немесе Барлық әрекеттерді жасау пәрменін таңдасаңыз болғаны.

  SharePoint Designer бағдарламасында Tailspintoys дерекқорын көрсететін скриншот. Егер кесте атауын тінтурдің оң жағымен басатын болсаңыз, мәзір жасалатын әрекеттерді таңдайтын жерде пайда болады.

 11. Шеберді ашу үшін Барлық әрекеттерді жасау, Келесі тармағын таңдаңыз.

  Шебердің Әрекеттер сипаттары бетіндегі Ақаулар және ескертулр аумағында кез келген сұрақтар туралы оқыңыз. Бұл сіз көретін жазылған ақауларды жою үшін маңызды. Мысалы, сыртқы элементті басқару белгісінде көрсетілетін өрісті таңдау керек болуы мүмкін. Тұтынушы кестесі үшін тұтынушы атын таңдайсыз.

  Жасау, элементті оқу, жаңарту, жою және тізімідерді оқу құқықтары үшін қажетті барлық сипаттарды жасау үшін таңадлғанын білдіретін Барлық әрекеттер диалогтық терезесінің скриншоты.

  Маңызды :  Шебер ‘CustomerID’ сияқты бірегей, қажетті өрістер мақсаттық кестеде бар болса, ескерту хабарын көрсетуі мүмкін. Бұл көрсетілген өріс негізгі кілт сияқты қажет және кестеде бірыңғай болғанда жарамды.

  SharePoint Designer бағдарламасындағы Барлық әрекеттер диалогтық терезесінің 2-скриншоты. Бұл бет тізімдегі кілт сипаттарына арналған параметрлерді түсіндіретін ескертулерді көрсетеді.

  Ескерту :  For more information about how to define filters in external content types, see How to: Define filters for External Item Picker controls .

 12. Конфигурацияланған әрекеттер сипаттарын қабылдау үшін Аяқтау пәрменін таңдаңыз. SharePoint Designer операцияларды Сыртқы мазмұн түрлерінің операциялар тізімі ретінде көрсетеді.

Бұл қадам орындалғанда деректерді сыртқы көздерден пайдалану үшін Сыртқы тізімді жасай аласыз.

4-қадам: Сыртқы тізімді жасау

Сыртқы тізімді SharePoint Designer бағдарламасын пайдаланып немесе оны SharePoint Online тобының сайтына қосып жасауға болады. Бұл процедура SharePoint Online бағдарламасында Сыртқы тізімді жасау әдісін сипаттайды.

SharePoint Online бағдарламасын пайдаланып Сыртқы тізімді жасау

 1. SharePoint Online топтық сайтының басты бетіне өтіңіз.

 2. Параметрлер «Office 365 параметрлері» түймешігі > Бағдарлама қосу пәрменін таңдаңыз.

 3. Бағдарламалар бетіндегі сіздеу диалогтық терезесінде Сыртқы тізім атауын енгізіп, іздеңіз.

 4. Сыртқы тізім элементін Сыртқы тізімді қосу диалогтық терезесін ашу үшін тінтуірдің оң жағымен басыңыз.

 5. Атау өрісінде тізімнің атауын енгзіңіз.

 6. Сыртқы мазмұн түрлері өрісіне қолданылатын атауды енгізіңіз. Мысалы, SharePoint Designer бағдарламасында жасалған Сыртқы мазмұн түрлерінің атауын қолдануға болады. Сонымен қатар, Сыртқы мазмұн түрлерінің атауын шолу үшін дерекқор элементін басыңыз.

 7. Жою пәрменін таңдап,

Беттің жоғары бөлігі

SharePoint Designer 2010 бағдарламасын пайдаланып Сыртқы тізімді жасау

 1. SharePoint Designer 2010 бғдарламасындағы таспада Тізімдер және пішімдер жасау пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту :  SharePoint Designer бағдарламасы «Тізімдерді және пішімдерді жасау үшін сақталатын сыртқы мазмұн түрлері қажет» деген хабарды көрсетуі мүмкін. Сыртқы мазмұн түрлерін сақтау үшін Иә түймешігін басыңыз.

  Дерекқор атауының databasename тұтынушылары арналған тізім және пішіндер жасау диалогтық терезесіндегі Тізім атауы мәтін өрісіне Сыртқы тізімге арналған түсінікті атауды енгізіңіз. Мысалы, «Тұтынушылар» деп аталатын дерекқор кестесі үшін Сыртқы мазмұн түрлерін жасаған болсаңыз, тізім атауында «Tailspintoys тұтынушылары» болуы мүмкін.

 2. Әрекеттер тізіміненОқу әрекетінің элементі пәрменін таңдаңыз.

 3. SQL Azure дерекқорының атауын Жүйе нұсқасы мәтіндік терезесіне енгізіңіз.

  Таңдауы бар Тізімді жасау және құру диалогы барлық төрт өрістері толтырылған Сыртқы тізімді жасау үшін жасалған.

 4. OK түймешігін басып, SharePoint Online сайтында Сыртқы тізімді жасау үшін Сақтау пәрменін таңдаңыз.

5-қадам: Сыртқы мазмұн түрлерін басқару үшін рұқсаттар беру

Сыртқы тізімді орнатуды аяқтау үшін тізімді пайдаланатын адамдарға рұқсаттарды беруіңіз керек. Рұқсаттарды беру үшін мына қадамдарды орындаңыз.

 1. SharePoint әкімші орталығына өтіп, bcs пәрменін таңдаңыз.

 2. BDC модельдерін және Сыртқы мазмұн түрлерін басқару пәрменін таңдаңыз.

 3. Жасалған Сыртқы мазмұн түрлерінің атауының қасындағы ұяшыққа белгі қойып, Нысандарға рұқсаттар орнату пәрменін таңдаңыз.

  Маңызды :  Сыртқы мазмұн түрлерін басқаруға арналған рұқсаттарды SharePoint Online әкімшісіне немесе Нысандарға рұқсаттар орнату пәрмені бар глобалдық әкімшіге қолмен тағайындауға болады. Егер рұқсаттарды дұрыс тағайындамаған болсаңыз, әкімшілерде Сыртқы мазмұн түрлерін басқаруға арналған рұқсаттар болмайды.

  BCS қызметтерінің SharePoint Online әкімші орталығының скриншоты. Таспадағы Нысанға рұқсаттар орнату түймешігін көрсетеді.

 4. Нысандарға рұқсаттар орнату диалогында барлық рұқсаттарға арналған SharePoint Online әкімшісі қажет ететін ұяшықтарда ((Өңдеу, Орындау, Клиенттерде таңдалатын және Рұқсаттар орнату) белгілер қойып шығыңыз.

  Ескерту :  Кемінде бір пайдаланушыда немесе топта Рұқсаттар орнату құқықтары бар екендігін тексеріңіз. Егер бір адамға осы құқықты тағайындалмаған болса, басқарылмайтын BCS байланысын жасауыңыз мүмкін.

  SharePoint Online бағдарламасындағы SetObject рұқсаттары диалогтық терезесінің скриншоты. Бұл диалогты көрсетілген Сыртқы мазмұн түрлеріне арналған рұқсаттарды орнату үшін пайдаланыңыз.

 5. Рұқсаттарды осы сыртқы мазмұн түрінің барлық әдістеріне тарату пәрменін таңдаңыз. Мұны орындау кез келген бар рұқсаттарды қайта жазады.

  Ескерту :  Сыртқы тізімдерді пайдалана алатын топты қосу қажет болса, топ Орындаушысының рұқсаттарын беруіңіз керек. Бұл топтағы пайдаланушыларға сұрақты сыртқы көздерге жіберуіне және нәтижелерді SharePoint бағдарламасында көруіне мүмкіндік береді.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×