Business Connectivity Service бағдарламаларын басқару

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

SharePoint Online бағдарламасында SharePoint сайтынан тыс болып табылатын SQL Azure дерекқорлары немесе Windows Communication Foundation (WCF) веб-қызметтері секілді деректер көзіне Business Connectivity Services (BCS) байланыстарын жасауға болады. Осы байланыстарды жасаған кезде BCS мәліметтерін SharePoint басқару орталығының сайтында басқарып, оларды өзгертуге болады. SharePoint басқару орталығының сайтына тікелей кіруге немесе Office 365 Preview басқару орталығына кіріп, SharePoint басқару орталығына өтуге болады.

SharePoint Online uses BCS together with Secure Store Services to access and retrieve data such as BDC Models from external data systems. To learn more about BCS, see SharePoint Online planning guide for Office 365.

Бұл мақалада:

BCS рұқсаттарын басқару

Нысан рұқсаттары

Метадеректер қоймасының рұқсаттары

Бизнес деректерге қосылу (BDC) үлгісін импорттау немесе экспорттау

Бизнес деректерге қосылу үлгісін импорттау

Бизнес-деректерге қосылу үлгісін экспорттау

Сыртқы мазмұн түрлеріне әрекеттерді қосу

Сыртқы деректерді және сыртқы деректердің параметрлерін көру

Сыртқы мазмұн түрлері көрінісі

Сыртқы жүйелер көрінісі

Көрсету сипатының параметрлері

Сипат параметрлерін конфигурациялау

Бизнес деректерге қосылу үлгісі көрінісі

BCS рұқсаттарын басқару

Ескерту :  For information about how to set up BCS, see the MSDN SharePoint Online Developer Center.

Орнатылған соң, пайдаланушы рұқсаттары байланыс ұсынатын деректерге кіруді бақылайды. BCS рұқсатының екі түрі бар:

 • Нысан рұқсаттары

 • Метадеректер қоймасының рұқсаттары

BDC үлгісінің Кірістіру түймешігі мен рұқсаттар параметрін көрсететін Business Connectivity параметрлері тармағындағы Өңдеу таспасының скриншоты.

Нысан рұқсаттары

Нысан рұқсаттары тек арнайы Сыртқы жүйеге, BDC үлгілеріне немесе Сыртқы мазмұн түрлеріне (ECT) қолданылады. Әр ECT қорғалатын нысан болып табылады. Мысалы, WCFBookSales атты Сыртқы махмұн түрі болса, нысан рұқсаттары анықталған басқа нысандарға емес, тек WCFBookSales нысанына қолданылады.

Нысанға нысан рұқсаттарын орнату үшін мына қадамды орындаңыз.

 1. SharePoint Online әкімші тіркелгісімен Office 365 қызметіне кіріңіз.

 2. SharePoint басқару орталығына өтіңіз.

 3. Бизнес-деректерге қосылу тармағын таңдаңыз.

 4. Бизнес-деректер каталогы бөлімінде Бизнес-деректерге қосылу үлгілері мен сыртқы мазмұн түрлерін басқару тармағын таңдаңыз.

 5. Сыртқы мазмұн түрлері атауының жанындағы ұяшыққа немесе бақылағыңыз келген сыртқы жүйеге белгі қойыңыз.

 6. On the ribbon, select Set Object Permissions.
  SharePoint Online қызметіндегі Business Connectivity Services бағдарламасына арналған Нысан рұқсаттарын орнату терезесінің скриншоты.

 7. Enter a user account or group name in the text box, and then select Add. You can also select Browse to look for the name that you want.

 8. Сыртқы мазмұн түріне не сыртқы жүйеге қатынас орнатқыңыз келген топты немесе тіркелгі атауын таңдаңыз. Бір уақытта тек бір тіркелгіге рұқсаттарды орната аласыз. Егер бірнеше тіркелгілер немесе топтар болса, бір-бірлеп таңдау арқылы әр тіркелгіге қатынау деңгейін жеке орнатуыңыз қажет.
  Төмендегі кесте рұқсаттар мен оған қатысты қатынау деңгейін білдіреді.

Рұқсат

Ескертулер

Өңдеу

Пайдаланушыға немесе топқа сыртқы жүйелер және бизнес деректерге қосылу үлгілерін жасауға, бизнес деректерге қосылу үлгілерін импорттауға және бизнес деректерге қосылу үлгілерін экспорттауға мүмкіндік береді. Бұл параметрді жоғары артықшылықтары бар пайдаланушылар үшін сақтау керек.

Орындау

Пайдаланушыға немесе топқа сыртқы мазмұн түрлерінде операцияларды (жасау, оқу, жаңарту, жою немесе сұрау) орындауға мүмкіндік береді.

Клиенттерде таңдалады

Пайдаланушыға немесе топқа кез келген сыртқы мазмұн түрлеріне сыртқы тізімдерді жасауға және сыртқы мазмұн түрлерін сыртқы элементтерді таңдауда көруге мүмкіндік береді.

Рұқсаттарды орнату

Пайдаланушыға, топқа немесе шағымға метадеректер қоймасында рұқсаттарды орнатуға мүмкіндік береді.

Рұқсаттарды басқару пайда болатындай әр BCS байланысында кемінде бір пайдаланушының немесе топтың осы рұқсаты болуы қажет. Осы рұқсатпен пайдаланушы Өңдеу рұқсаттарын метадеректер қоймасына бере алады. Бұл параметр басымдылығы жоғары пайдаланушыларға сақталуы тиіс

Беттің жоғары бөлігі

Метадеректер қоймасының рұқсаттары

Метадеректер қоймасының рұқсаттары барлық BCS қоймасына жалпылай қолданылады. Олар барлық BDC үлгілеріне, сыртқы жүйелерге, Сыртқы мазмұн түрлеріне, әдістерге және сол сыртқы деректер жүйесіне анықталған әдіс шығарылымдарына қолданылады. Метадеректер қоймасында элементтерді өңдей алатын адамдарды анықтайтын рұқсаттарды орнатуға және қойма үшін рұқсаттарды орнатуға болады.

Метадеректер қоймасының рұқсаттары BDC үлгілері, сыртқы мазмұн түрлері және сыртқы жүйелер секілді бірнеше нысанға қолданылады. Себебі, метадеректер қоймасының рұқсаттары нысан рұқсаттарын ауыстыра алады, олар мұқият бақылануы тиіс. Ойланып қолданғанда, метадеректер қоймасының рұқсаттары тез және толық қатынасуды бере алады.

SPO қызметінің BCS бағдарламасындағы Метадеректер қоймасының рұқсаттарын орнату терезесінің суреті.

Метадеректер қоймасының рұқсаттарын орнату үшін мына қадамды орындаңыз.

 1. SharePoint Online әкімші тіркелгісімен Office 365 қызметіне кіріңіз.

 2. SharePoint басқару орталығына өтіңіз.

 3. Бизнес-деректерге қосылу тармағын таңдаңыз.

 4. Бизнес-деректер каталогы бөлімінде Бизнес-деректерге қосылу үлгілері мен сыртқы мазмұн түрлерін басқару тармағын таңдаңыз.

 5. On the ribbon, select Set Metadata Store Permissions.

 6. Enter a user account or group into the text box, and then select Add. You can also select Browse to look for the account that you want.

 7. Тіркелгі немесе топ екінші мәтін жолағында пайда болады. Егер тіркелгі немесе топ бірнешеу болса, қатынау деңгейін орнату үшін бір уақытта біреуін таңдауыңыз қажет.

  Рұқсат

  Ескертулер

  Өңдеу

  Пайдаланушыға немесе топқа Сыртқы жүйелер мен бизнес-деректерге қосылу үлгілерін жасауға, бизнес-деректерге қосылу үлгілерін импорттауға және экспорттауға мүмкіндік береді. Бұл параметрді жоғары артықшылықтары бар пайдаланушыларға сақтау керек.

  Орындау

  Пайдаланушыға немесе топқа сыртқы мазмұн түрлерінде операцияларды (жасау, оқу, жаңарту, жою немесе сұрау) орындауға мүмкіндік береді.

  Клиенттерде таңдалады

  Пайдаланушыға немесе топқа кез келген сыртқы мазмұн түрлеріне сыртқы тізімдерді жасауға және сыртқы мазмұн түрлерін сыртқы элементтерді таңдауда көруге мүмкіндік береді.

  Рұқсаттарды орнату

  Пайдаланушыға, топқа немесе шағымға метадеректер қоймасында рұқсаттарды орнатуға мүмкіндік береді.

  Рұқсаттарды басқару пайда болатындай әр BCS байланысында кемінде бір пайдаланушының немесе топтың осы рұқсаты болуы қажет.

  Бұл рұқсат көмегімен пайдаланушы метадеректер қоймасына «Өңдеу» рұқсаттарын бере алады. Бұл параметрді жоғары артықшылықтары бар пайдаланушыларға сақтау керек.

 8. To propagate permissions to all items in the Metadata Store, select Propagate permissions to all BDC Models, External Systems and External content types in the BDC Metadata Store. If you select this option, you'll replace all existing permissions (including object permissions) that you may have set anywhere else in your selected BCS Application.

Беттің жоғары бөлігі

Бизнес деректерге қосылу (BDC) үлгісін импорттау немесе экспорттау

Бизнес деректерге қосылу үлгісі көрінісі пайдаланушыға бизнес деректерге қосылым негізінде жатқан арқаулық жүйені импорттауға және экспорттауға мүмкіндік береді. Жаңа ортада байланысты қайта жасасаңыз, бұл өте пайдалы болып табылады. Бизнес-деректерге қосылу үлгісінің файлы сыртқы мазмұн түрлерін жасау үшін сыртқы жүйеге экспортталуы мүмкін.

Үлгі файлдарының екі түрін импорттауға және экспорттауға болады:

Үлгі    Таңдалған жүйенің XML метадеректерін экспорттайды.

Ресурс    Таңдалған жүйенің аударылған аттарын, сипаттарын және рұқсататрын экспорттайды.

Ескерту : Бизнес-деректерге қосылу үлгілерін XML кодын пайдалана отырып жасауға болады. Егер осы әрекетті орындайтын болсаңыз, SharePoint Online қызметімен БастапқыРежимге Қайту және ЖылдамӨту аутентификация режимдерін пайдалана алмайтындығыңызды білу маңызды. XML пішімінде жазылған бизнес-деректерге қосылу үлгісін импорттай алғаныңызбен, байланыс қол жетімсіз болады.

Беттің жоғары бөлігі

Бизнес деректерге қосылу үлгісін импорттау

Бизнес-деректеріне қосылу үлгісін импорттаған кезде оның белгіленген рұқсаттары да импортталады. Бизнес-деректеріне қосылу үлгісін импорттамас бұрын импортталған рұқсаттар бұрыннан бар рұқсаттармен өзара қалай әрекеттесетіндігін түсініп алған дұрыс.

Бизнес-деректерге қосылу үлгісіне испортталған рұқсаттар бизнес-деректерге қосылу қызметіндегі бұрыннан бар рұқсаттардың қоймасына қосылады. Нысанға арналаған жазба қатынасты бақылау тізімінде бұрыннан бар болса, бұрыннан бар мән импортталған файлдағы рұқсаттар туралы ақпаратпен қайта жазылады.

Бизнес-деректерге қосылу үлгісін импорттау үшін мына қадамдарды орындаңыз:

 1. SharePoint Online әкімші тіркелгісімен Office 365 қызметіне кіріңіз.

 2. SharePoint басқару орталығына өтіңіз.

 3. Бизнес-деректерге қосылу тармағын таңдаңыз.

 4. Бизнес-деректерге қосылу қызметтері бөліміндегі Бизнес-деректерге қосылу үлгілері мен Сыртқы мазмұн тұрлерін басқару тармағын таңдаңыз.

 5. On the ribbon, select Import.

 6. In the BDC Model section, enter the name of the BDC Model File. The Model name must not include any special characters, such as ~ " # % & * : < > ? \ { | } or the character 0x7f. You can also select Browse to locate the *.bdcm file for a BDC Model.

  Бизнес-деректерге қосылу үлгісі көрінісінің скриншоты.

 7. Файл түрі бөлімінде импорттағыңыз келген файл түрі ретінде Үлгі немесе Ресурс тармағын таңдаңыз.

 8. Импорттау үшін мына ресурстардың бірін немесе бірнешеуін Кеңейтілген параметрлер бөлімінде таңдаңыз:

 9. Аударылған атаулар - белгілі бір тілдегі Сыртқы мазмұн түрлеріне аударылған атауларды импорттау. Бизнес-деректерге қосылу қызметі импортталған аударылған атаулары бұрын бар аударылған атаулармен біріктіреді.

 10. Сипаттар - Сыртқы мазмұн түрлеріне арналған сипаттарды импорттау. Бизнес-деректерге қосылу қызметі импортталған сипаттарды бұрынан бар сипат сипаттамаларымен біріктіреді.

 11. Рұқсаттар - Сыртқы мазмұн түрлеріне және үлгідегі басқа қорғалатын нысандарға арналған рұқсаттарды импорттау.

 12. (Қосымша) Кейінгі қолданысқа файлдағы ресурс параметрлерін сақтау үшін ресурс файлының атауын Реттелетін орта параметрлерін пайдалану мәтін жолағына енгізіңіз.

 13. Select Import.

Беттің жоғары бөлігі

Бизнес-деректерге қосылу үлгісін экспорттау

Бизнес-деректеріне қосылу үлгісін экспорттап, байланыстар арасындағы айырмашылықтарды анықтау үшін оның мазмұнын оқуға болады. Бұл ақауды жойғанда қолайлы. Сондай-ақ, экспортталған бизнес-деректерге қосылу үлгісінің файлын тексеру немесе қайта пайдалану үшін басқа ортаға импорттауға болады.

Бизнес-деректерге қосылу үлгісін немесе Ресурс файлын экспорттау үшін мына қадамдарды орындаңыз:

 1. SharePoint Online әкімші тіркелгісімен Office 365 қызметіне кіріңіз.

 2. SharePoint басқару орталығына өтіңіз.

 3. Бизнес-деректерге қосылу тармағын таңдаңыз.

 4. Бизнес-деректерге қосылу үлгілері мен сыртқы мазмұн түрлерін басқару тармағын таңдаңыз.

 5. Select the drop down list and select BDC Model in the View group.

 6. Select the name of the BDC Model that you want to export and then select Export in the ribbon.

 7. «Бизнес-деректерге қосылу үлгілері» бетінде экспорттайтын үлгі немесе ресурс файлын таңдаңыз.

 8. Экспорттағыңыз келген файлдың түрін анықтау үшін Экспорт бетіндегі Файл түрі бөлімінде Үлгі немесе Ресурстармағын таңдаңыз.

 9. Деректердің экспортталуын нақтылау үшін төмендегілердің бірін немесе бірнешеуін Кеңейтілген параметрлер бөлімінде таңдаңыз.

  • Select Localized names to export localized names for the ECTs in a particular locale.

  • Select Properties to export properties for ECTs.

  • Select Permissions to export permissions for ECTs.

  • Select Proxies to export an implementation-specific proxy that is used to connect to the external system.

 10. Кейін қолдану үшін ресурс параметрлерінің файлын сақтасаңыз, экспорттау үшін файл атауын Реттелетін орта параметрлерін пайдалану өрісіне енгізіңіз.

 11. Select Export to start a dialog that enables you to save a *.bdcm file to your local drive. You can open the *.bdcm file in a text editor.

  Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы мазмұн түрлеріне әрекеттерді қосу

Сыртқы мазмұн түрлеріне әрекеттерді қосу арқылы әкімшілер бірыңғай ресурс көрсеткіші (URL) Сыртқы мазмұн түрімен байланыстырады. Бұл белгіленген бағдарламаны автоматты түрде іске қосады немесе белгіленген веб-бетін ашады.

Әрекеттер Сыртқы мазмұн түріндегі бір немесе бірнеше өрістерге негізделген параметрлерді анықтайды. Мысалы, Ізде бетінің URL мекенжайын анықтайтын Сыртқы мазмұн тіріне арналған әрекетті құрады. Осы әрекеттің параметрі сыртқы деректер көзіндегі элементтің идентификаторы болуы мүмкін. Бұл осы топ үшін іздеуді автоматтандыратын Сыртқы мазмұн түріне арналған реттелетін әрекетті анықтауға мүмкіндік береді.

Ескерту : Сыртқы мазмұн түріне жаңа әрекетті қосқан кезде сол әрекет Сыртқы мазмұн түрінің бұрыннан бар сыртқы тізімдеріне қосылмайды. Әрекет Сыртқы мазмұн түріне арналған жаңа сыртқы тізімдерде ғана қол жетімді.

Сыртқы мазмұн түріне әрекетті қосу үшін мына қадамдарды орындаңыз.

 1. SharePoint Online әкімші тіркелгісімен Office 365 қызметіне кіріңіз.

 2. SharePoint басқару орталығына өтіңіз.

 3. Бизнес-деректерге қосылу тармағын таңдаңыз.

 4. Бизнес-деректерге қосылу үлгілері мен сыртқы мазмұн түрлерін басқару тармағын таңдаңыз.

 5. Point to the name of the ECT to which you want to add an action, and then select the arrow that appears. From the menu, select Add Action to open the Add Action page.

 6. Атау өрісінде әрекетке мағыналы ат қойыңыз.

 7. URL мекенжайы өрісінде әрекетті ашқыңыз келген URL мекенжайын енгізіңіз.

  Ескерту :  Тескеруден кейін URL мекенжайының үлгісін таба аласыз. Үлгі {0} секілді бір (бірнеше) параметр орын толтырғышын немесе {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0={0}&p1={1} ) қосу жолын көрсетеді.

 8. Сайттағы веб-бөліктер осы әрекетті пайдаланғанын қаласаңыз, мына опциялардың бірін таңдаңыз:

Пәрмен

Әрекет

Иә

Әрекетті жаңа браузер терезесінде (бет контекстін сақтайды) ашады.

Жоқ

Әрекетті бір браузер терезесінде ашады.

 1. URL параметрлері өрісінде URL мекенжайы қажет ететін барлық параметрлерді көрсетіңіз. Бұл интерфейсте 0-ден бастап нөмірленетіндігін ескеріңіз.

 2. Белгішені пайдалану қажет не қажет емес екендігін шешіңіз. Сондай-ақ, бұл өріс Стандартты белгішелерді пайдалануға мүмкіндік береді.

 3. Әрекеттің әдепкі әрекет болғанын қаласаңыз, Әдепкі әрекет ұяшығына белгі қойыңыз.

  Маңызды :  Параметрлерде жеке басты анықтайтын мәліметтер болуы мүмкін, мысалы, аттар мен әлеуметтік қауіпсіздік нөмірлері. Әрекетті құрастырған кезде жеке басты анықтайтын мәліметті көрсететін өрістерді пайдаланбағаныңыз жөн.

Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы деректерді және сыртқы деректердің параметрлерін көру

Таспаның Көрініс бөлімін BCS байланыстарының әр түрлі көріністерін таңдау үшін пайдаланыңыз. Үш көрініс BCS байланысы туралы мәліметті әр түрлі жолдармен көрсетеді және әр түрлі әрекеттерге қатынауға мүмкіндік береді. Осы көріністермен жақынырақ танысу өте маңыз, себебі, кейбір тапсырмалар тек арнайы көріністерде ғана қол жетімді.

Үш көрініс опциясы - бизнес-деректерге қосылу үлгілері, Сыртқы жүйелер және Сыртқы мазмұн түрлері - төмендегі суреттегідей болып табылады.

BCS деректер каталогы көріністеріне көріністі таңдау скриншоты.

BCS бағдарламасын басқаруға көмектесу үшін осы көріністерді пайдалану жолы туралы қосымша мәлімет үшін төмендегі бөлімдерді көріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы мазмұн түрлері көрінісі

Әдепкі бойынша BCS байланысы Сыртқы мазмұн түрлері көрінісін пайдаланады. Бұл көірініс қызмет бағдарламасының мәліметін көрсетеді және мына мәліметтерді тізеді:

 • Сыртқы мазмұн түрлерінің атауы

 • Сыртқы мазмұн түрлерінің көрсетілетін атауы

 • Сыртқы мазмұн түрлерінің атаулар кеңістіге

 • Атаулар кеңістігінің нұсқасы

 • Сыртқы жүйе атауы

Стандартты BCS сыртқы мазмұн түрінің көрінісіндегі таспаның скриншоты..

BCS қызметіндегі процестердің көпшілігінде осы көрініс жеткілікті. Бірақ, бірнеше сыртқы мазмұн түрлері болса, бұл көрініс өтуге қиын болуы мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы жүйелер көрінісі

Сыртқы жүйелер көрінісі BCS байланысын оның бастапқы жүйесіне сай көрсетеді. BCS бағдарламасын жасағаннан кейін BCS байланысы туралы ақпаратты білгіңіз келетін болса, бұл көрініс пайдалы болып табылады. Бұл көріністе Сыртқы жүйе атаулы сипат параметрлерін көре аласыз. Сондай-ақ, кейбір сипат параметрлерін конфигурациялауға болады.

SPO қызметінің BCS бағдарламасына арналған Сыртқы жүйе көрінісі кезінде таспаның AQ скриншоты.

Көрсету сипатының параметрлері

The name of the External System appears on this page as a selectable link (a navigable URL). You can select the URL to open a window that shows the original property settings for that store. In addition, if you are connected to SQL Azure, you can see the database server name and database, in this view.

BCS байланысының түріне байланысты сипат параметрлері мына элементтердің кез келген тіркесімін қамтуы мүмкін:

 • Интернет провайдері (мысалы, WCF Service)

 • Аутентификация режимі (мысалы, пайдаланушының сәйкестік куәлігі)

 • Дерекқор сервері

 • Еліктеу деңгейі (мысалы, «Жоқ», «Анонимдік», «Идентификатор», «Еліктеу», «Өкілдік»)

 • Бастапқы дерекқор аты

 • Бекітілген қауіпсіздік (мысалы, SSPI)

 • Қауіпсіз сақтаудың орындалуы

 • Қауіпсіз сақтау соңғы бағдарламасының идентификаторы (қауіпсіз сақтауда енгізілген идентификатормен бірдей)

 • Қызметтің соңғы нүктесінің мекенжайы (мысалы, SomeWCFService.svc қызметіне нұсқайтын URL мекенжайы)

 • Қосылымдар жинақтауышы (белсенді/белсенді емес)

 • Қосымша қауіпсіз сақтау қоймасының соңғы бағдарламасының идентификаторы

 • Қауіпсіз сақтаудың орындалуы

Сипат параметрлерін конфигурациялау

Сыртқы жүйе атауына тінтуір көрсеткішін меңзесеңіз, Параметрлер пәрмені бар контексттік мәзірді ашуыңызға болады. Бұл Windows Communication Foundation (WCF) веб-қызметін пайдаланатын SharePoint Online байланыстары үшін пайдалы. Мәзірден Параметрлер опциясын пайдалану арқылы мына параметрлердің кез келгенін конфигурациялауға болады:

 • Метадеректер алмасудың URL мекенжайы

 • Метадеректер алмасудың табу режимі

 • Веб қызметтері сипаттаушы тілінің (WDSL) аутентификация режимі

 • WSDL Қауіпсіз сақтау мақсатты бағдарламасының идентификаторы

 • Қауіпсіз сақтаудың орындалуы.

Беттің жоғары бөлігі

Бизнес деректерге қосылу үлгісі көрінісі

Бизнес-деректерге қосылу үлгісі көрінісі бизне-деректерге қосылу үлгілерін импорттауға немесе экспорттауға мүмкіндік беретін таспа пәрмендерін ұсынады. Сондай-ақ, Бизнес-деректерге қосылу үлгісі Сыртқы мазмұн түрлерінің ең үлкен байланысында қозғалуды жеңілдетеді. Себебі, бизнес-деректерге қосылу үлгісі әр байланысқа арналған барлық Сыртқы мазмұн түрлерін көрсетуге қарағанда әр жеке байланысқа арналған гиперсілтемелерді көрсетеді, ол тізімді оңайырақ басқарылатын етеді.

SPO қызметінің BCS бағдарламасындағы бизнес-деректерге қосылу үлгілері көрініс таспасының суреті.

If you want to see all the ECTs for a BDC Model, you just select the name of the Model. Then, if you select the name of an ECT, you open a table that shows the fields that are defined for the ECT. It resembles the following table.

Атау

Түрі

Әдепкі көрсету

Тапсырыс нөмірі

System.String

Жоқ

Қызметкердің коды

System.String

Жоқ

Жүк

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Жоқ

Бұл дисплей Сыртқы мазмұн түрі арқылы байланысқан деректер көзінің орнын толық көрсетіп, бастапқы деректердің құрылымының көрінісін бере алады.

Сондай-ақ, бет осы Сыртқы мазмұн түріне арналған байланыстарды, әрекеттерді немесе сүзгілерді беттің төменгі жағында көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×