Analysis Services қызметтерінің MDX сұраулар құрастырғышы (Power Pivot)

Текшелер — бір немесе одан көп іскери өнімділік метрикасын (мысалы, таза табыс немесе жалпы сатылым) әр түрлі өлшемдер (уақыт, география, демография және т.б.) бойынша талдауға арналған сұрау құрылымдары. Excel бағдарламасында жиынтық кестелерді немесе жиынтық диаграммаларды жасайтын адамдар Analysis Services текшелерін жиі деректер көзі ретінде пайдаланады.

MDX — текшелерге арналған сұраулар тілі. Көріністер артында Excel бағдарламасы MDX тілін жиынтық кестенің өрістер тізімінен элементтерді таңдағанда өрістерді және деректер мәндерін шығарып алу үшін пайдаланады. Сондай-ақ, деректерді Analysis Services текшесінен импорттау арқылы MDX сұрауларын қолмен жасауға болады.

Егер Excel 2013 бағдарламасындағы Power Pivot қондырмасын пайдаланып жатсаңыз, Analysis Services негізінде жұмыс істейтін көп өлшемді дерекқордан импорттағанда, MDX сұрауын MDX сұраулар құрастырғышы арқылы жасауға болады.

MDX сұраулар құрастырғышын кім пайдалануы керек? MDX туралы біліміңіз бар болса я болмаса пайдаланатын немесе тексеретін алдын ала анықталған сұрау бар болса, MDX сұраулар құрастырғышында сәтті боласыз. Егер MDX маманы болмасаңыз, Analysis Services деректерін алу үшін Excel бағдарламасын пайдаланыңыз. Серверге және дерекқорға қосылғанда, Excel бағдарламасы қай текшелер қол жетімді екенін көрсетеді және оның барлық өлшемдерін және өлшемділіктерін импорттайды, осылайша жиынтық кестенің өрістер тізімін пайдаланып текшенің кез келген бөлігіне қатысты сұрауды орындауға болады.

 1. Power Pivot терезесін ашыңыз. Мәліметтерді Excel 2013 бағдарламасындағы Power Pivot қондырмасын іске қосу бөлімінен қараңыз.

 2. Басты > Сыртқы деректерді алу > Дерекқордан > Analysis Services қызметтерінен немесе Power Pivot қондырмасынан тармағына өтіңіз.

 3. Кестені импорттау шеберінде Analysis Services көп өлшемді серверінің атауын көрсетіп, дерекқорды таңдаңыз. Келесі түймешігін басыңыз.

 4. MDX нұсқауы терезесінде MDX сұрауын қойыңыз.

 5. Тексеру пәрменін таңдаңыз.

 6. Қате алсаңыз, терезеден сұрауды тазалаңыз.

 7. Дизайн қойындысын басып, MDX сұраулар құрастырушысын ашыңыз. Оны пайдалану қолайлылығына байланысты құрастырушы немесе сұраулар режимінде іске қосуға болады. Құрастыру режимі функциялар тізімін береді және бүкіл текше құрылымын көрсетеді, осылайша деректер үлгісіне қосуға болатын өлшемдерді, өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін және өлшемділіктерді таңдауға болады.

 8. Сұрау терезесіне сұрауды қойыңыз. Жұмыс істейтін сұрауды қайта құрастыру үшін құрастырушы қамтамасыз ететін функцияларды және метадеректерді пайдаланыңыз.

 1. Сұрау тексергенде, деректерді шығарып алу үшін Дайын түймешігін басыңыз. Деректер мен метадеректер Power Pivot қондырмасында көретін деректер үлгісіне импортталады. Бұл деректерді үлгідегі басқа кестелерге қосу үшін байланыстарды жасау керек болуы мүмкін. Мәліметтерді Диаграмма көрінісінде байланыстарды жасау бөлімінен қараңыз.

MDX сұраулар құрастырғышының екі режимі бар: құрастыру режимі және сұраулар режимі. Әр режим метадеректер бөлігін қамтамасыз етеді. Ол жерден пайдаланылатын деректерді шығарып алатын MDX сұрауын жасау үшін таңдалған текшелерден мүшелерді апаруға болады.

Құрастыру режиміндегі графикалық MDX сұраулар құрастырғышы

MDX сұрауын өңдегенде графикалық MDX сұраулар құрастырғышы құрастыру режимінде ашылады.

Келесі сурет құрастыру режимінің бөліктерін белгілейді.

Қатысты сұраулар құрастырғышы

Келесі кестеде осы режимдегі екі бөлік тізілген:

Бөлік

Функция

«Текшені таңдау» түймешігі (...)

Қазіргі уақытта таңдалған текшені көрсетеді.

Метадеректер бөлігі

Таңдалған текшеде анықталған өлшемдердің, өнімділіктің негізгі көрсеткіштерінің және өлшемділіктердің иерархиялық тізімін көрсетеді.

Есептелетін элементтер бөлігі

Сұрауда пайдалану үшін қол жетімді қазіргі уақытта анықталған есептелетін элементтерді көрсетеді.

Сүзгі бөлігі

Көздегі деректерді сүзіп, қайтарылатын деректерді шектеу үшін өлшемділіктерді және қатысты иерархияларды таңдау үшін пайдаланыңыз.

Деректер бөлігі

Элементтерді метадеректер бөлігінен есептелетін элементтер бөлігіне апарғанда, нәтижелер жиыны үшін баған тақырыптарын көрсетеді. Авто орындау түймешігі басылғанда, нәтижелер жиыны автоматты түрде жаңарады.

Метадеректер бөлігіндегі өлшемділіктерді, өлшемдерді және өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін және есептелетін элементтер бөлігіндегі есептелетін элементтерді деректер бөлігіне апаруға болады. Сүзгі бөлігінде өлшемдерді және қатысты иерархияларды таңдап, сұрау үшін қол жетімді деректерді шектеу үшін сүзгі өрнектерін орнатуға болады. Құралдар тақтасында Авто орындау ( Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі ) қосқыш түймешігін бассаңыз, сұраулар құрастырғышы метадеректер нысанын деректер бөлігіне апарған сайын орындайды. Құралдар тақтасындағы Орындау ( Қатысты сұраулар құрастырушы белгішесі ) түймешігін пайдаланып сұрауды қолмен орындауға болады.

Бұл режимде MDX сұрауын жасағанда, сұрауға келесі қосымша сипаттар автоматты түрде қосылады:

Элемент сипаттары ЭЛЕМЕНТ_АТАУЫ, ЭЛЕМЕНТТІҢ_БІРЕГЕЙ_АТАУЫ

Ұяшық сипаттары МӘН, ФОН_ТҮСІ, ҮСТІҢГІ_БЕТ_ТҮСІ, ПІШІМДЕЛГЕН_МӘН, ЖОЛ_ПІШІМІ, ҚАРІП_АТАУЫ, ҚАРІП_ӨЛШЕМІ, ҚАРІП_ЖАЛАУШАЛАРЫ

Жеке қосымша сипаттарды көрсету үшін сұраулар режимінде MDX сұрауын қолмен өңдеу керек.

.mdx сұрау файлынан импорттауға қолдау көрсетілмейді.

Құрастыру режиміндегі графикалық MDX сұраулар құрастырғышының құралдар тақтасы

Графикалық сұраулар құрастырғышы құралдар тақтасы графикалық интерфейсті пайдаланып MDX сұрауларын құрастыруға көмектесетін түймешіктерді қамтамасыз етеді. Келесі кестеде түймешіктер мен олардың функциялары тізілген.

Түймешік

Сипаттама

Мәтін ретінде өңдеу

Бұл деректер көзі үшін қосылмаған.

Импорттау

Файлдық жүйедегі есеп анықтамасы (.rdl) файлынан бар сұрауды импорттайды.

Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі

MDX пәрмен түріне ауысу.

Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі

Деректер көзінен метадеректерді жаңарту.

Қатысты сұраулар құрастыру белгішесі

Есептелетін элементтер құрастырғышы диалогтық терезесін көрсету.

Қатысты сұраулар құрастырушы белгішесі

Деректер бөлігінде бос ұяшықтарды көрсету және көрсетпеу арасында ауысу. (Бұл MDX тілінде NON EMPTY сөйлемін пайдалануға тең).

Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі

Сұрауды автоматты түрде орындау және нәтижені өзгерту жасалған сайын көрсету. Нәтижелер деректер бөлігінде көрсетіледі.

Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі

Деректер бөлігінде біріктірулерді көрсету.

Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі

Деректер бөлігіндегі бөлектелген бағанды сұраудан жою.

сұрау параметрі белгішесі

Сұрау параметрлері диалогтық терезесін көрсету. Сұрау параметрі үшін мәндерді көрсеткенде, атауы бірдей параметр автоматты түрде жасалады.

Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі

Сұрауды дайындау.

Қатысты сұраулар құрастырушы белгішесі

Сұрауды орындау және нәтижелерді деректер бөлігінде көрсету.

Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі

Сұраудан бас тарту.

Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі

Құрастыру режимі мен сұраулар режимі арасында ауысу.

Беттің жоғарғы жағы

Сұрау режиміндегі графикалық MDX сұраулар құрастырғышы

Графикалық сұраулар құрастырғышын Сұрау режиміне өзгерту үшін құралдар тақтасындағы Дизайны режимі түймешігін басыңыз.

Келесі сурет сұраулар режимінің бөліктерін белгілейді.

Қатысты сұраулар құрастырушысы

Келесі кестеде осы режимдегі екі бөлік тізілген:

Бөлік

Функция

«Текшені таңдау» түймешігі (...)

Қазіргі уақытта таңдалған текшені көрсетеді.

Метадеректер/функциялар/үлгілер бөлігі

Таңдалған текшеде анықталған өлшемдердің, өнімділіктің негізгі көрсеткіштерінің және өлшемділіктердің иерархиялық тізімін көрсетеді.

Сұрау бөлігі

Сұрау мәтінін көрсетеді.

Нәтижелер бөлігі

Сұрауды орындау нәтижелерін көрсетеді.

Метадеректер бөлігінде Метадеректер, Функциялар және Үлгілер қойындылары көрсетіледі. Метадеректер қойындысынан өлшемділіктерді, иерархияларды, өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін және өлшемдерді MDX сұраулар бөлігіне апаруға болады. Функциялар қойындысынан функцияларды MDX сұраулар бөлігіне апаруға болады. Үлгілер қойындысынан MDX үлгілерін MDX сұраулар бөлігіне қосуға болады. Сұрауды орындағанда, нәтижелер бөлігі MDX сұрауының нәтижелерін көрсетеді.

Құрастыру режимінде жасалатын әдепкі MDX сұрауын қосымша элемент сипаттарын және ұяшық сипаттарын қамтитындай кеңейтуге болады. Сұрауды орындағанда, бұл мәндер нәтижелер жиынында көрсетілмейді. Бірақ, олар деректер жиыны өрістері жиынтығымен бірге беріледі және бұл мәндерді пайдалануға болады.

Сұрау режиміндегі графикалық сұраулар құрастырғышының құралдар тақтасы

Графикалық сұраулар құрастырғышы құралдар тақтасы графикалық интерфейсті пайдаланып MDX сұрауларын құрастыруға көмектесетін түймешіктерді қамтамасыз етеді.

Құрастыру режимі мен сұраулар режимі арасындағы құралдар тақтасының түймешіктері бірдей, бірақ сұраулар режимінде келесі түймешіктер қосылмаған:

 • Мәтін ретінде өңдеу

 • Есептелетін элементті қосу ( Қатысты сұраулар құрастыру белгішесі )

 • Бос ұяшықтарды көрсету ( Қатысты сұраулар құрастырушы белгішесі )

 • Авто орындау ( Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі )

 • Біріктірулерді көрсету ( Қатысты сұраулар құрастырғышы белгішесі )

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×