AddMenu Құрамды әмір әрекеті

AddMenu әрекетін төмендегіні жасау үшін қолдануыңызға болады:

 • Қондырмалар қойындысындағы Әмірлер мәзірі астындағы белгілі бір форма немесе есеп немесе толықтай дерекқорға арналған таңданбалы мәзірлер.

 • Пішінге, пішін басқару элементі немесе есепке арналған таңдамалы контекстік мәзір. Таңдамалы мәтінмәндік мәзір пішіннің, пішін басқару элементінің немесе есептің бекітілген мәтінмәндік мәзірін алмастырады.

 • глобалдық контекстік мәзір. Пішін, пішіннің басқару элементі немесе есеп үшін таңдамалы мәтінмәндік мәзір қосқан жерден басқа, жаһандық мәтінмәндік мәзір кестедегі өрістерге және сұрау деректер қорларына, пішіндерге және есептерге арналған бекітілген мәтінмәндік мәзірді алмастырады.

Параметр

AddMenu әрекеті келесі дәлелдерді қамтиды.

Әрекет дәлелі

Сипаттама

Мәзір атауы

Қондырмалар қойындысындағы Мәзір пәрмендері астына қосуға арналған ашылмалы мәзір атауы. Құрамды әмір Құрастырғыш терезесіндегі Әрекет дәлелдері бөлімінің Мәзір атауы терезесінде мәзір атауын енгізіңіз. Бұл Қондырмалар қойындысындағы мәзірлер үшін қажетті дәлел. Бұл дәлел таңданбалы мәтінмәндік мәзірлер және жаһандық мәтінмәндік мәзірлер үшін ignored.

Мәзірді таңдауда пернетақтаны қолдануыңыз үшін кіру пернесі жасау үшін, қатынас пернесі ретінде жасағыңыз келетін әріп алдында амперсанд таңбасын (&) теріңіз. Бұл әріп Қондырмалар қойындысындағы мәзір атауында асты сызылған болып келеді.

Мәзір құрамды әмір атауы

Мәзір пәрмендеріне арналған құрамды әмірлерді қамтитын макрос тобы атауы. Бұл қажетті дәлел.

Егер кітапхана дерекқоры ішіндегі AddMenu әрекетін қамтитын құрамды әмірді жүргізсеңіз, Microsoft Office Access 2007 осы атауы бар құрамды әмір тобын ағымдағы дерекқорда ғана іздейді.

Күй жолағы мәтіні

Мәзір таңдалғанда күй тақтасы бейнеленетін мәтін. Бұл дәлел таңдамалы мәтінмәндік мәзірлер мен жаһандық мәтінмәндік мәзірлерге тарамайды.

Ескертпелер

Қондырмалар қойындысындағы таңдамалы мәзір, таңданбалы мәтінмәндік мәзір, Қондырмалар қойындысындағы жаһандық мәзір немесе құрамды әмірлерді қолдану арқылы жаһандық мәтінмәндік мәзір жасау үшін, келесіні орындауыңыз қажет:

 1. Таңдамалы немесе жаһандық мәзірде болуын қалайтын әр ашылмалы мәзір үшін AddMenu әрекетін қамтитын мәзір құрамды әмірін жасаңыз. Таңдамалы мәтінмәндік мәзірлер мен жаһандық мәтінмәндік мәзірлер үшін, мәзір құрамды әмірі бір ғана AddMenu әрекетін қамтуы тиіс.

 2. Әр мәзірдің құрамды әмір тобын жасау арқылы әр ашылмалы мәзірге пәрмендер тағайындаңыз. Әр пәрмен осы құрамды әмір тобындағы құрамды әмір арқылы анықталған әрекеттер жиынтығын жүргізеді. Таңданбалы мәтінмәндік мәзірлер мен жаһандық мәтінмәндік мәзірлер үшін, әрбір құрамды әмірі мәтінмәндік мәзірдегі пәрмендердің біреуіне арналған әрекеттер жиынтығын қамтитын бір ғана құрамды әмір тобын жасаңыз.

 3. Мәзір құрамды әмірін сәйкес Access нысанына тіркеу:

  • Белгілі бір пішін немесе есепке арнап Қондырмалар қойындысында таңдамалы мәзір жасау үшін, пішін немесе есептің MenuBar сипатына мәзір құрамды бөлігінің атауын енгізіңіз.

  • Белгілі бір пішін, пішін басқару элементі немесе есепке арнап таңданбалы мәтінмәндік мәзір жасау үшін, пішін, пішін басқару элементі немесе есептің ShortcutMenuBar сипатына мәзір құрамды бөлігінің атауын енгізіңіз.

  • Қондырмалар қойындысында жаһандық мәзір жасау үшін, Microsoft Office Button Түймешік суреті нұқыңыз, содан соң Access параметрлері нұқыңыз. Access параметрлері тілқатысу терезесінде, Ағымдағы Деректер қоры нұқыңыз, содан соң Таспа және Құралдар тақтасы параметрлері астында, мәзір құрамды бөлігінің атауын Мәзір жолағы жолағын енгізіңіз.

   Ескерту : Таспа Microsoft Office Fluent пайдаланушы интерфейсі бағдарламасының бір бөлігі болып табылады.

  • Жаһандық мәтінмәндік мәзір жасау үшін, Microsoft Office батырмасы және Access параметрлері нұқыңыз. Access параметрлері тілқатысу терезесінде, Ағымдық дерекқор параметрін таңдаңыз, содан соң Таспа және құралдар тақтасы параметрлері астында, мәзір құрамды бөлігінің атауын Мәтінмәндік мәзір жолағы жолағын енгізіңіз.

Қондырмалар қойындысындағы әрбір мәзір жеке AddMenu әрекетін талап етеді.

Мәтінмәндік мәзірлер тіркелген нысандардың мәтінмәндік мәзірлерін алмастырады. Егер осы мәзірлерде қолдану мақсатында белгілі бір Access пәрмендерін сақтап қалғыңыз келсе, қалаған мәзірлердің құрамды әмір топтарына салу үшін RunCommand әрекетін қолданыңыз.

Пәрменнің құрамды әмірінің RunMacro әрекетін қолдану арқылы мәзір пәрменінен құрамды әмірді орындауыңызға болады.

Ескерту : AddMenu әрекеттерін пішін, пішін басқару элементі немесе есептің MenuBar немесе ShortcutMenuBar сипатында көрсетілген мәзір құрамды бөлігінде ғана қолдануға болады немесе Мәзір жолы жолағы немесе Access параметрлері тілқатысу терезесінің Таспа және Құралдар тақтасы параметрлері астындағы Мәтінмәндік МәзіржЖолы жолағы, Microsoft Office Батырмасын нұқығанда пайда болатын, Access Параметрлері, содан соң Ағымдық дерекқор нұқу арқылы орнатуға болады. Мәзір құрамды бөліктерінің AddMenu әрекеттерін ғана қамтуы қажет.

Пішін немесе есеп немесе дерекқорға арналған мәзір құрамды әмірін көрсеткеніңізде, Access бұл мәзірдегі құрамды әмірді пішіннің, есептің немесе дерекқордың ашылғанында жүргізе алады. Егер пішін, есеп немесе дерекқордың ашық кезінде олардың мәзіріндегі құрамды әмірге немесе құрамды әмір тобына өзгертулер енгізсеңіз, өзгертулерді көру үшін пішін, есеп немесе дерекқорды жабуыңыз қажет.

Таңдаалы мәзірге арналған пәрмендерді қамтитын құрамды әмір топтарын жасап жатқан болсаңыз, төмендегі мәлімет қолданылады:

 • Құрамды әмір тобында, әр құрамды әмірдің Құрамды әмір атауы бағанындағы атау пәрмен атауы болады. Сол жолдағы Аңғартпа бағанындағы мәтін пәрменді таңдаған кезде күй жолағында пайда болады.

 • Екі мәзір пәрмендері арасында сызық жасау үшін, сәйкес мәзір пәрмендері арасындағы Құрамды әмір атауы бағанында ? (-) теріңіз.

 • Пәрменді таңдауда пернетақтаны қолдана алуыңыз үшін қатынас пернесін жасау үшін, пәрмен атындағы қатынас пернесі болуын қалайтын әріп алдында ampersand (&) теріңіз. Бұл әріптің мәзірдегі асты сызылады.

Мәзір құрамды әмір атауы дәлелі көрсеткен құрамды әмір тобындағы AddMenu әрекетін қолдану арқылы таңданбалы мәзір немесе таңданбалы мәтінмәндік мәзір үшін қосымша мәзір жасауыңызға болады. Егер AddMenu әрекетін осындай құрамды әмір тобына қосқыңыз келсе, Access бағыныңқы мәзірін мәзір атауымен бірге жасайды және осы AddMenu әрекеті үшін Мәзір атауы және Күй жолағы мәтіні дәлелдері арқылы көрсетілген күй жолағы мәтінін жасайды. Бағыныңқы мәзір AddMenu әрекетіне арналған Мәзір құрамды әмір атауы дәлелі арқылы көрсетілген құрамды әмір тобының құрамды әмірлері арқылы анықталған пәрмендерді қамтиды. Осындай AddMenu әрекетінің (пәрмен атауын және таңданбалы мәзірдегі пәрменге арналған күй жолағы мәтінін көрсететін) Құрамды әмір атауы және Аңғартпа бағандары есепке алынбайды, себебі бұл әрекет жоғары-деңгейлі мәзірдегі пәрменді емес, бағыныңқы мәзірді анықтайды. AddMenu әрекеттерін мәзірдің әр деңгейіне арналған құрамды әмір топтары ішінде қолдану арқылы бағыныңқы мәзірлердің бірнеше деңгейлерін жасауыңызға болады.

Құрамды әмір шарттары жоғары-деңгейлі мәзірдің құрамды әмірлерінде ғана қолдауға ие. Басқаша айтқанда, мәзір құрамды әміріндегі шартты белгілі бір мәзірдің Қондырмалар қойындысында, бірақ жоғары-деңгейдегі мәзірлер үшін ғана, бейнелену мүмкіндігін анықтау үшін қолдануыңызға болады. Шарттарды мәзірлердегі пәрмендер немесе бағыныңқы мәзірлерді бейнелеу немесе жасыру үшін қолдануыңызға болмайды. Шартты, сондай-ақ, таңдамалы мәтінмәндік мәзір немесе жаһандық мәтінмәндік мәзірді жасыру немесе бейнелеу үшін қолдануыңызға болады.

AddMenu әрекетін Visual Basic for Applications (VBA) модулінде жүргізу үшін, DoCmd нысанының AddMenu әдісін қолданыңыз. Қондырмалар қойындысында таңданбалы мәзір жасау үшін немесе таңданбалы мәтінмәндік мәзірді пішінге, пішін басқару элементіне немесе есепке тіркеу үшін MenuBar немесе ShortcutMenuBar сипатын VBA орнатуыңызға болады. Қондырмалар қойындысында жаһандық мәзір жасау үшін Shortcut Menu Bar сипатын (Мәзір Жолағы жолағын орнатудың бағдарламалық баламасы) орнатуыңызға болады. Қондырмалар қойындысында жаһандық мәзір жасау үшін Қолданба нысанының МәзірЖолағы сипатын орнатуыңызға болады. Жаһандық мәтінмәндік мәзір жасау үшін Қолданба нысанының StartupShortcutMenuBar сипатын (Мәтінмәндік мәзір жолағы жолағын орнатудың бағдарламалық баламасы) немесе ShortcutMenuBar сипатын орнатуыңызға болады.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×