Add or edit words in a spell check dictionary

Емле тексергішті пайдаланғанда, Microsoft Office бағдарламасымен жететін құжатыңыздағы сөздерді негізгі сөздіктегілермен салыстырады. Негізгі сөздікте ең негізгі сөздер болады, бірақ онда жалқы есімдердің, техникалық терминдердің немесе акронимдердің болмауы мүмкін. Бұдан басқа кейбір сөздер негізгі сөздікте құжатыңыздан басқаша бас әріппен берілуі мүмкін. Мұндай сөздерді қосу немесе қолданбалы сөздікті бас әріптендіру емле тексергіштің оларды қате түрінде белгілеуіне жол бермейді.

Маңызды : Microsoft Office бағдарламасының бірінде өзгертілетін қолданбалы сөздік параметрі басқа барлық бағдарламаларға әсер етеді.

Не істегіңіз келеді?

Қолданбалы сөздіктерді пайдалану

Қолданбалы сөздіктер диалогтық терезесін ашу

Қолданбалы сөздікті жасау

Бар қолданбалы сөздікті қосу

Қолданбалы сөздікке сөздер қосу, оларды жою немесе өңдеу

Қолданбалы сөздікпен байланысты тілді өзгерту

Әдепкі қолданбалы сөздікті емле тексергіш сөздерді қосатынға өзгерту

Қолданбалы сөздіктерді пайдалану

Реттелетін сөздіктерді басқарудың бірінші қадамы — Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесін пайдалану арқылы реттелетін сөздіктерді таңдау.

Қайсы Office бағдарламасын пайдаланасыз?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Access бағдарламасы, Excel бағдарламасы, OneNote бағдарламасы, PowerPoint бағдарламасы, Project бағдарламасы, Publisher бағдарламасы, Visio бағдарламасы және Word бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Параметрлер түймешігін басыңыз.

 3. Емлені тексеру пәрменін басыңыз.

 4. Тек негізгі сөздіктен ұсыну параметрі жанынан құсбелгі алынғанын тексеріңіз.

 5. Реттелетін сөздіктер түймешігін басыңыз.

 6. Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесінде пайдаланғыңыз келетін реттелетін сөздіктің әрқайсысының жанына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Outlook

 1. Пошта хабарын ашаңыз.

 2. Файл қойындысын басыңыз.

 3. Параметрлер түймешігін басыңыз.

 4. Пошта пәрменін таңдаңыз, Емлені тексеру мен автоауыстырғыш пәрменін басып, кейін Емлені тексеру параметрін басыңыз.

 5. Тек негізгі сөздіктен ұсыну параметрі жанынан құсбелгі алынғанын тексеріңіз.

 6. Реттелетін сөздіктер түймешігін басыңыз.

 7. Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесінде пайдалану қажет реттелетін сөздіктер үшін сол сөздіктердің әрқайсысының жанына құсбелгі қойылғандығын тексеру керек.

Беттің жоғары бөлігі

InfoPath

 1. Басты қойындысында көрсеткіні Емлені тексеру параметрінің жанында басып, кейін Емлені тексерудің параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Тек негізгі сөздіктен ұсыну құсбелгісінің алынып тасталғанын тексеру қажет.

 3. Реттелетін сөздіктер түймешігін басыңыз.

 4. Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесінде пайдалану қажет реттелетін сөздіктер үшін сол сөздіктердің әрқайсысының жанына құсбелгі қойылғандығын тексеру керек.

Беттің жоғары бөлігі

SharePoint Workspace

SharePoint Workspace 2010 бағдарламасында Емлені тексеру параметрлері диалогтық терезесі тек Емлені тексеру диалогты терезесіне бірінші өту арқылы қол жетімді болады. Сондықтан, реттелетін сөздіктерді қосудың орнына алдымен емлені тексеру сеансын бастау қажет.

 1. SharePoint Workspace құралының пішімделген мәтін аумағында элементті өңдеуге ашыңыз. Мысалы, Талқылау элементін, Қойын дәптер нүктесін немесе Күнтізбе профилін басыңыз.

 2. Басты қойындысында Емлені тексеру түймешігін немесе F7 пернесін басыңыз.

 3. Емлені тексеру диалогтық терезесінде Параметрлер түймешігін басыңыз.

 4. Реттелетін сөздіктер параметрін таңдаңыз.

 5. Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесінде пайдалану қажет реттелетін сөздіктер үшін сол сөздіктердің әрқайсысының жанына құсбелгі қойылғандығын тексеру керек.

Беттің жоғары бөлігі

Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесін ашу

Қайсы Office бағдарламасын пайдаланасыз?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Access бағдарламасы, Excel бағдарламасы, OneNote бағдарламасы, PowerPoint бағдарламасы, Project бағдарламасы, Publisher бағдарламасы, Visio бағдарламасы және Word бағдарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Параметрлер түймешігін басыңыз.

 3. Емлені тексеру пәрменін басыңыз.

 4. Тек негізгі сөздіктен ұсыну параметрі жанынан құсбелгі алынғанын тексеріңіз.

 5. Реттелетін сөздіктер түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Outlook

 1. Пошта хабарын ашаңыз.

 2. Файл қойындысын басыңыз.

 3. Параметрлер түймешігін басыңыз.

 4. Пошта пәрменін таңдаңыз, Емлені тексеру мен автоауыстырғыш пәрменін басып, кейін Емлені тексеру параметрін басыңыз.

 5. Тек негізгі сөздіктен ұсыну параметрі жанынан құсбелгі алынғанын тексеріңіз.

 6. Реттелетін сөздіктер түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

InfoPath

 1. Басты қойындысында көрсеткіні Емлені тексеру параметрінің жанында басып, кейін Емлені тексерудің параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Тек негізгі сөздіктен ұсыну құсбелгісінің алынып тасталғанын тексеру қажет.

 3. Реттелетін сөздіктер түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

SharePoint Workspace

SharePoint Workspace 2010 бағдарламасында Емлені тексерудің параметрлері диалогтық терезесі тек Емлені тексеру диалогтық терезесі арқылы қол жетімді болады. Сондықтан, Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесін ашудың орнына алдымен емлені тексеру сеансын бастау қажет.

 1. SharePoint Workspace құралының пішімделген мәтін аумағында элементті өңдеуге ашыңыз. Мысалы, Талқылау нүктесін, Қойын дәптер элементін немесе Күнтізбе профилін басыңыз.

 2. Емлені тексеру диалогтық терезесінде Параметрлер түймешігін басыңыз.

 3. Реттелетін сөздіктер түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қолданбалы сөздікті жасау

 1. Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесін келесі Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесін ашу бөліміндегі қадамдарды орындау арқылы ашыңыз.

 2. Жаңа түймешігін басыңыз.

 3. Файл атауы жақтауына қолданбалы сөздіктің атауын теріңіз.

 4. Сақтау түймешігін басыңыз.

 5. Егер жаңа сөздіктің басқа тілге қолданылғанын қаласаңыз, жаңа сөздік Сөздік тізімі параметрінде таңдалғанда, Сөздік тілі мәзіріндегі тілді таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Бар қолданбалы сөздікті қосу

Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесінде бағдарлама емлесін тексеруге пайдаланатын қатынаулы реттелетін сөздіктер берілген. Егер пайдаланғыңыз келген,  мысалы, үшінші тараптан сатып алынған сөздік  компьютеріңізге орнатылып, Сөздіктер тізімі жақтауы

 1. Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесін келесі Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесінде ашу бөліміндегі қадамдарды орындау арқылы ашыңыз.

 2. Қосу түймешігін басыңыз.

 3. Қажетті қолданбалы сөздігі бар қалтаның орнын анықтаңыз, одан кейін сөздік файлын екі рет басыңыз.

Егер үшінші тараптың сөздігін орнатуға қосымша көмек қажет болса, сол сөздіктің орнату нұсқауларын қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қолданбалы сөздікке сөздер қосу, оларды жою немесе өңдеу

 1. Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесін келесі Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесінде ашу бөліміндегі қадамдарды орындау арқылы ашыңыз.

 2. Өңдеу қажет сөздікті таңдаңыз. Құсбелгінің алынып тасталмағанын тексеру қажет.

 3. Сөздер тізімін өңдеу түймешігін басыңыз.

 4. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Сөз қосу үшін оны Сөз(дер) жақтауында теріңіз, одан кейін Қосу түймешігін басыңыз.

  • Сөзді өшіру үшін оны Сөздік жақтауынан таңдаңыз, одан кейін Жою түймешігін басыңыз.

  • Сөзді өңдеу үшін оны жойып, қажетті емлемен қосыңыз.

  • Барлық сөзді жою үшін Барлығын жою түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қолданбалы сөздікпен байланысты тілді өзгерту

Әдепкі мәні бойынша жаңа қолданбалы сөздікті жасағанда, бағдарлама сөздікті Барлық тілдербөліміне орнатып, кез келген тілде мәтіннің емлесін тексергенде сөздіктің пайдаланылатынын білдіреді. Дегенмен, белгілі бір тілде мәтіннің емлесін тексергенде бағдарлама сөздікті пайдалануы үшін қолданбалы сөздікті белгілі бір тілмен байланыстыруға болады.

 1. Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесін келесі Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесінде ашу бөліміндегі қадамдарды орындау арқылы ашыңыз.

 2. Сөздік тізімі жақтауында өзгерту қажет сөздікті таңдаңыз.

 3. Сөздік тілі мәзірінде сөздігі қолданылуға тиісті тілді таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Әдепкі қолданбалы сөздікті емле тексергіш сөздерді қосатынға өзгерту

Құжаттың емлесін тексергенде, сізде қолданбалы сөздікте қате деп белгіленген сөзді қосу параметрі болады. Әдепкі таңдамалы сөздік осыны орындаған кезде бағдарламаның сөзді қосатын сөздігі болып табылады.

Microsoft Office бағдарламаларының барлық тілдерге немесе жұмыс істеп отырған әрбір тілге пайдаланатын әдепкі қолданбалы сөздігін көрсету үшін төмендегілерді орындаңыз:

 1. Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесін келесі Реттелетін сөздіктер диалогтық терезесінде ашу бөліміндегі қадамдарды орындау арқылы ашыңыз.

 2. Сөздік тізімі жақтауында төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Барлық тілдерге арналған әдепкі сөздікті өзгерту үшін Барлық тілдер астындағы сөздік атауын таңдаңыз.

  • Белгілі бір тілге арналған әдепкі сөздікті өзгерту үшін тіл тақырыбының астындағы сөздік атауын таңдаңыз.

 3. Әдепкі мәнін өзгерту түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Егер тақырыптың астында бір ғана сөздік болса, оның әдепкі сөздік болуы керек. Мұндай жағдайда түймешік қолданылмайды.

Емлені келесі тексергенде бағдарлама таңдалған әдепкі қолданбалы сөздіктерді пайдаланады.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×