ActiveX басқару элементін кірістіру

Өзіңіздің өзгертпелі ActiveX басқару элементін жасау мен тарату, Microsoft Office InfoPath жоқ жұмыспен қамтамасыз етумен қатар, басқа пішін үлгілерін жасақтаушылардың уақыт пен күшін сақтауы мүмкін. Microsoft ActiveX басқару элементтерін құрастыру тәртібі болатындай қылуға және сол басқару элементтерін жасаған пішін үлгілеріңізде қолдануға болады.

Бұл бөлімде

ActiveX басқару элементін қашан қолдану қажет

Пайдаланушы тәжірибесі

Сыйымдылық талдаулары

ActiveX басқару элементін пішін үлгісіне кірістіру

Қауіпсіздік кеңестері

ActiveX басқару элементін қашан қолдану қажет

Әншейінде, ActiveX басқару элементін Microsoft Windows бірге келетін слайдтарды басқару элементі сияқты, бірақ InfoPath жоқ қолданушы байланысы элементін пішін үлгіңізге салғыңыз келгенде қолдануға болады.

Мекемеңізге сондай-ақ жеке өзгертпелі ActiveX басқару элементтерін белгілі бір іскерлік мақсатта жасауға болады. Мысалы, ауруханаға пішінде медициналық кескіннің бейнеленуіне мүмкіндік беретін ActiveX басқару элементін дамытуға болады. Немесе сіздің сатушы өкіліңізге белгілі бір айда сатылған нәрселердің санын бақылау керек дейік. Мәтін жолағын теру арқылы жаңарту қиын болуы және сатушы өкілдердің бір санына көп рет көтеруі керектігін ескере отыра қателерге әкелуі мүмкін. Тінтуір нұқуы көмегімен өздігінен көтерілетін өзгертпелі ActiveX басқару элементі осы мәліметті бақылауға кететін уақытты азайтады және қателерді азайтуға да көмектеседі.

Беттің жоғарғы жағы

Пайдаланушы тәжірибесі

Қолданушының пішіннен нені көре алатыны толықтай пішін үлгіңізде қолданатын ActiveX басқару элементі түріне байланысты.

ActiveX басқару элементі бар пішін үлгісін жариялағанда, сол басқару элементін қолданушылардың пішін үлгісіне негізделген пішіндерді ашуы үшін қолданушылар компьютерлеріне орнату және тіркеу қажет. Кейбір ActiveX басқару элементтері, Microsoft Windows бірге келетіндері сияқты, қолданушылар компьютерлеріне әлдеқашан орнатылған және тіркелген болуы мүмкін. Өзіңіз дамытатын өзгертпелі басқару элементтері сияқты басқа ActiveX басқару элементтері орнатылған және тіркелген болмауы мүмкін. Бұл жағдайда, сізге қолданушыларыңызға басқару элементтерін орнату және тіркеу жөніндегі шараларды қолға алу қажет.

Егер пішін үлгісін өзгертпелі орнату бағдарламасымен орнатуды жоспарласаңыз, өзгертпелі ActiveX басқару элементін сол мезетте орнатуға және тіркеуге болады. Сондай-ақ балама ретінде, басқару элементін қолданушылар компьютерлеріне орнату үшін қолданылатын Өзгертпелі Басқару Элементін Қосу Шеберіндегі қолда бар cabinet (.cab) файлын көрсетуіңізге болады.

Қолданушыларыңызға ActiveX басқару элементін жеткізу үшін Өзгертпелі Басқару Элементін Қосу Шеберін қолданғанда, сізге пішін үлгіңізбен бірге қолда бар .cab файлын қаптағыңыз келетіні жайлы көрсету қажет. Бұл .cab файлы басқару элементін қолданушылар компьютерлеріне орнатуға және тіркеуге мүмкіндік береді. Егер .cab файлын пішін үлгіңізге салғыңыз келсе және қолданушыларыңызда ActiveX басқару элементі әлі орнатылмаған болса, InfoPath олардан пішін үлгісіне негізделген пішінді алғаш рет ашқанда басқару элементін орнатуды сұрайды.

Егер төмендегі талаптардың екеуі де орындалса, InfoPath қолданушыларға басқару элементтерін автоматты түрде орнатады және тіркейді:

 • Файлда сандық қолдың жасалуына әкелетін сандық куәлік .cab файлына қол қойған.

 • Сандық қол пішін дамытушысы немесе басқа сенімді жариялаушыдан алынған. Егер .cab файлына қол қойылса бірақ жариялаушыға қолданушы компьютерінде сенім әлі артылмаса, InfoPath қауіпсіздік ескертуін бейнелейді және қолданушының жариялаушыға сенім артуын талап етеді.

Беттің жоғарғы жағы

Сыйымдылық талдаулары

Пішін үлгісін InfoPath жасақтағанда, сізге браузерге үйлесімді форма үлгісі жасақтауды таңдауға болады. Шолушы-сыйымды пішін үлгісін жасақтағанда, ActiveX басқару элементтері Басқару элементтері тапсырма терезесінде бар болмайды себебі олар Веб шолушыда бейнеленбейді.

Бұған қоса, ActiveX басқару элементтері үлгі бөлігі ішінде де болмайды.

Беттің жоғарғы жағы

ActiveX басқару элементін пішін үлгісіне кірістіру

ActiveX басқару элементін пішін үлгісіне қоспастан бұрын, сізге оны Басқару элементтері тапсырма терезесінде бар қылу қажет. InfoPath ішіне ActiveX басқару элементін, қажет болған жағдайда, .cab файлын пішін үлгісімен орнату және ActiveX басқару элементінің байланыстыру параметрлері мен басқа сипаттарын көрсетуді қоса, таңдау процесі бойынша бағдар беретін Өзгертпелі Басқару Элементін Қосу Шебері кіреді.

ActiveX басқару элементін Басқару элементі тапсырма терезесіне қосу

Егер InfoPath қолдану үшін жеке ActiveX басқару элементін дамытсаңыз, келесі іс ретін аяқтаудан бұрын сізге сол басқару элементінің инициализациялауға және скрипттеуге қауіпсіз екендігін көрсету қажет.

 1. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 2. Басқару элементі тапсырма терезесінің төменгі жағында, Өзгертпелі Басқару элементтерін Қосу немесе Жою нұқыңыз.

 3. Өзгертпелі Басқару элементтерін Қосу немесе Жою тілқатысу терезесінде, Қосу нұқыңыз.

 4. Өзгертпелі Басқару Элементін Қосу Шеберінің бірінші бетінде, ActiveX Басқару Элементі нұқыңыз, сосын Келесі нұқыңыз.

 5. Шебердің келесі бетінде, Басқару элементін таңдау тізімінен қалаған басқару элементін нұқыңыз, сосын Келесі нұқыңыз.

  Ескерту : Басқару элементін таңдау тізімі компьютеріңізде тіркелген ActiveX басқару элементтерін, Microsoft Windows кіретін ActiveX басқару элементтерімен қоса, көрсетеді. Егер жеке ActiveX басқару элементін жасаған болсаңыз, оның Басқару элементін таңдау тізімінде көрінуі үшін тіркеуіңіз қажет. Егер ActiveX басқару элементтері InfoPath сыйымсыз болса немесе қауіпті көрінсе, оларды InfoPath қосу мүмкіндігіңіз болмайды.

 6. Шебердің келесі бетінде, келесілердің біреуін орындаңыз:

  • Пішін үлгіңізбен бірге орнатуға болатын .cab файлын салу үшін, .cab файлын салу нұқыңыз, қолданғыңыз келетін файлды көрсетіңіз, сосын Келесі нұқыңыз.

  • ActiveX басқару элементін өзгертпелі орнату бағдарламасын қолдану арқылы орнату үшін немесе егер ActiveX басқару элементі әлдеқашан қолданушылар компьютерлерінде орнатылған болса, .cab файлын салмаңыз нұқыңыз, сосын Келесі нұқыңыз.

 7. Бағындыру сипаты тізімінде, келесілердің біреуін орындаңыз:

  • Деректер көзіндегі өріске ActiveX басқару элементінің сипатын бағынышты ету үшін, элементті нұқыңыз.

   Ескерту : Егер ActiveX басқару элементінде Мән сипаты болса, InfoPath оны автоматты түрде таңдайды, бірақ сізге оны өзгерту үшін таңдауға болады.

  • ActiveX басқару элементін бағынышты қылмау үшін, (бағындырмау) нұқыңыз.

 8. Келесі нұқыңыз.

 9. Қосу үшін таңдаған ActiveX басқару элементінің түріне байланысты, Сипатты Қосу немесе Ажырату тізімінің пайда болуы мүмкін. Егер осылай бола қалса, сипатты нұқыңыз, сосын Келесі нұқыңыз.

  Ескерту : Егер басқару элементінде Қосылған сипаты бар болса, InfoPath оны автоматты түрде таңдайды, бірақ сізге оны өзгерту үшін таңдауға болады.

 10. Егер 7 қадамда бағындыру сипатын көрсетсеңіз, қалаған бағындыру параметрлерін көрсетіңіз.

  Қалайша?

  Өріс немесе топ түрі тізімінде, келесілердің біреуін орындаңыз:

  • ActiveX басқару элементін қарапайым деректер түрі бар өріске бағындырғыңыз келсе, Өріс (элемент немесе төлбелгі) нұқыңыз. Бағындырудың бұл түрі, Microsoft Windows кіретін слайдтарды басқару элементі сияқты, қарапайым ActiveX басқару элементтерінде қолданылады. Егер осы параметрді таңдасаңыз, сізге ActiveX басқару элементі үшін әдепкі деректер түрін және ActiveX басқару элементін бағындыруға болатын қосымша деректер түрлерін көрсету қажет.

  • ActiveX басқару элементін өзгертпелі деректер түрі бар өріске бағындыру үшін, Өріс (өзгертпелі деректер түрі бар элемент) нұқыңыз. Бағындырудың бұл түрі MathML өңдейтін теңдеу өңдеушісі сияқты мазмұнның белгілі бір түріне арналған өңдеушілер болып қызмет қылатын ActiveX басқару элементтерімен қолданылады. Егер бұл параметрді таңдасаңыз, сізге сондай-ақ өңделетін XML үшін аттар кеңістігі көрсету қажет.

  • ActiveX басқару элементін өріске немесе топқа бағындыру үшін, деректер түріне қарамастан, Өріс немесе Топ (кез-келген деректер түрі) нұқыңыз. Бағындырудың бұл түрі сызба немесе диаграмма сияқты ұқсас пішінге енгізілген мәліметті сараптайтын ActiveX басқару элементтерімен немесе XML деректерін тікелей басқаратын ActiveX басқару элементтерімен қолданылады.

 11. Аяқтау нұқыңыз.

 12. Растау хабарламасын тексеріңіз, сосын шеберден шығу үшін Жабу нұқыңыз.

 13. Өзгертпелі Басқару элементтерін Қосу немесе Жою тілқатысу терезесінде, Жарайды нұқыңыз.

ActiveX басқару элементінің Басқару элементтері тапсырма терезесінде шығуынан соң, сізге оны пішін үлгіңізге кірістіруге болады.

ActiveX басқару элементін жаңа, таза пішін үлгісіне кірістіру

Microsoft ActiveX басқару элементін пішін үлгіңізге кірістіргенде, Өзгертпелі Басқару Элементін Қосу Шеберінде көрсеткен параметрлерге байланысты, InfoPath деректер көзіндегі өріс немесе топқа бағыныңқы өзгертпелі басқару элементін кірістіреді.

Ескерту : Егер мекемеңіздегі басқа пішін үлгісін жасақтаушыларға өз пішін үлгілерінде сол ActiveX басқару элементін қолдану қажет болса және егер басқару элементі олардың компьютерлеріне әлі орнатылмаған болса, сізге Microsoft Windows Installer Package (.msi) файлы сияқты өзгертпелі орнату бағдарламасын жасауға болады. Бұл өзгертпелі орнату бағдарламасы пішін үлгісін жасақтаушыларға ActiveX басқару элементін жылдам орната және тіркей алады.

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерін кірістіру ішінен, кірістіргіңіз келетін ActiveX басқару элементінің атын нұқыңыз.

  Қауіпсіздік ескертуі : ActiveX басқару элементтерін пішін үлгіңізге қосу кезінде абай болыңыз. ActiveX басқару элементтерін қолдану кезінде, оларды қауіпсіздік қатерін туғызатындай етіп жасақтауға болады. Сенімді көздерден алынған басқару элементтерін қолдануға кеңес береміз.

 4. ActiveX басқару элементіне қатысты кез-келген сипат беттері ActiveX басқару элементтеріне арналған стандартты InfoPath сипат беттерімен қатар пайда болады. Бұл сипат беттерін көру үшін, пішін үлгісіндегі ActiveX басқару элементін екі рет нұқыңыз.

ActiveX басқару элементін қолда бар деректер көзіне негізделген пішін үлгісіне кірістіру

Егер сіз пішін үлгіңізді бар Ашық белгілеу тілінде жасақтасаңыз, (XML) файлы, дерекқоры, веб қызметі, InfoPath бар деректер көзінен Деректер көзі тапсырмалар тақтасынан жолақтар мен топтарды шығарады. Бұл сценарий бойынша, сізге ActiveX басқару элементін Деректер Көзі тапсырма терезесіндегі өрісті пішін үлгісіне сүйреу немесе Басқару элементтері тапсырма терезесіндегі ActiveX басқару элементін кірістіру арқылы, төмендегі іс ретінде түсіндірілгендей кірістіруге болады:

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерін кірістіру ішінен, кірістіргіңіз келетін ActiveX басқару элементінің атын нұқыңыз.

 4. Басқару элементін Бағындыру тілқатысу терезесінде, басқару элементінің деректерін сақтағыңыз келетін өрісті таңдаңыз, сосын Жарайды нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қауіпсіздік кеңестері

ActiveX басқару элементтері бар пішіндерді жасақтағанда, сізге келесі қауіпсіздік мәселелерін есте сақтау қажет:

 • InfoPath қолданылатын ActiveX басқару элементтерінің шектеулері Windows Internet Explorer қолданылатын ActiveX басқару элементтерінікінен анағұрлым қатаң. Мысалы, InfoPath ActiveX басқару элементтерінің скрипттеуге және инициализациялауға қауіпсіз деп таңбалануын қажет етеді. Егер пішін үлгісінде қолдану үшін өзгертпелі ActiveX басқару элементтерін дамытсаңыз, сізге белгілі бір басқару элементінің скрипттеуге және инициализациялауға қауіпсіз таңбасын InfoPath тануы үшін IObjectSafety байланысын орындау қажет.

 • ActiveX басқару элементтерін пішін үлгіңізге қосу кезінде абай болыңыз. ActiveX басқару элементтерін қолдану кезінде, оларды қауіпсіздік қатерін туғызатындай етіп жасақтауға болады. Сенімді көздерден алынған басқару элементтерін қолдануға кеңес береміз.

 • ActiveX басқару элементтерін пішін үлгілері арқылы немесе сенім деңгейі шектеулі пішін үлгілерінде (жасақтау күйіндегі Пішін Параметрлері тілқатысу терезесінде көрсетілгендей) орнатуға болмайды.

 • Қауіпсіз ActiveX басқару элементтерін жасақтау жөніндегі мәлімет үшін, Microsoft Developer Network (MSDN) Веб сайтына кіріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×