Access 2007 бағдарламасындағы макрос негіздері

Бұл мақала макростар нелігі мен олар жиі орындалатын тапсырмаларды автоматтандыру арқылы уақытыңызды сақтау жолын түсіндіреді. Ол макростарды жасау мен қолдану негіздерін талдатып Microsoft Office Access 2007 бағдарламасындағы макростарды жетілдіруді түсіндіреді.

Бұл мақалада

Макрос не?

Макростарды түсіну

Office Access 2007 бағдарламасындағы жаңа макрос мүмкіндіктері.

Макрос жасау

Бөлек макросты жасау

Макрос тобын жасау

Ендірілген макросты жасау

Мысал: Есептің «Күнсіз» оқиғасына макросты ендіру

Макросты өңдеу

Макрос әрекеттері туралы қосымша ақпарат алыңыз

Макросты жегу

Макрос не?

Макрос бұл пішіндер, есептер және басқару элементтерінде тапсырмалар мен функцияларын автоматтандыруға мүмкіндік беретін құрал. Мысалы, егер пішінге пәрмен түймешігін қоссаңыз, сол түймешіктің OnClick оқиғасын макросқа салғастырасыз, ал макрос ішінде түймешік әрбір басылған кезде орындатқыңыз келетін пәрмендер бар болады.

Access бағдарламасында макросқа орындалатын әрекет тізімін құру арқылы жазылатын жай бағдарламалау тілі деп қарау керек. Макросты құру кезінде әрбір әрекетті ашпалы мәзірден таңдап, әрбір әрекет үшін талап етілетін ақпаратты толтырасыз. Макростар Бағдарламаларға арналған Visual Basic (VBA) модулінде код жазбай, пішіндерге, есептерге және басқару элементтеріне функционалдық мүмкіндіктерді қосуға мүмкіндік береді. Макрос VBA тілінде қатынаулы пәрмендерді береді, көпшілік үшін VBA кодын жазудан көре макросты құру оңайрақ болады.

Мысалы, деректерді енгізу пішіндері бірінен тікелей есепті бастағыңыз келген делік. Пішінге түймешік қосып, есепті бастайтын макросты жасау мүмкін. Макрос бөлек макрос болып (дерекқордағы бөлек нысан), түймешіктің OnClick оқиғасына байланысты болуы мүмкін, немесе макрос тікелей тұймешіктің OnClick оқиғасына салынуы мүмкін  — бұл Office Access 2007 бағдарламасында жаңа мүмкіндік. Сонымен, түймешікті басу кезінде макрос жегіліп есепті бастайды.

Макросты Макрос құрастырушысы арқылы жасау мүмкін, ол төмендегі суретте көрсетілген.

Макрос құрастырғышы

Макрос құрастырушысын бейнелеу үшін:

 • жасау қойындысының Басқа тобында Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Пәрмен болмаса, не Модуль не Сынып модулі түймешігінің астындағы түймешікті нұқып, Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Түймешік суреті

Беттің жоғарғы жағы

Макростарды түсіну

Шарт макросы бөлек макрос нысандарына байланысты болып жиі қолданылады (ол дегені, Шарлау аумағында Макростар астында көрінетін нысандар), бірақ бір макрос нысаны ішінде бірнеше макростар бар болуы мүмкін. Сондай жағдайда ол макростар тобы деп аталады. Макростар тобы Шарлау аумағында бір макрос нысаны ретінде бейнеленеді, бірақ іс жүзінде макростар тобы ішінде бірнеше макростар бар болады. Әлбетте, әрбір макросты бөлек макрос нысанында жасау мүмкін, бірақ көбінесе бірнеше байланысты макростарды бір макрос нысанына топтастыру орынды болады. Макрос атауы бағанындағы атау әрбір макросты анықтайды.

Макрос құрамында бөлек макрос әрекеттері болады. Көп әрекеттер бір немесе бірнеше дәлелдерді талап етеді. Сонымен бірге, макрос тобында әрбір макросқа атау беруіңіз мүмкін болып, әрбір әрекетті жегу жолын басқару үшін шарттарды қосу мүмкін. Төмендегі бөлмелер бұл мүмкіндіктерді егжей-тегжейлі талқылайды.

Макрос атаулары

Егер макрос нысаны тек бір макростан құралған болса, макрос атаулары керек болмайды. Макросқа макрос нысанының атауымен байланысу мүмкін. Бірақ, макрос тобымен жұмыс істеген кезде әрбір макросқа бірегей атауды беру керек. Егер Макрос атауы бағаны Макрос құрастырушысында көрінбейтін болса, Жасақтама қойындысында орналасқан Көрсету/Жасыру тобында Макрос атаулары Түймешік суреті түймешігін нұқыңыз. Макрос топтарындағы макростарды жегу туралы қосымша ақпарат бұл мақалада кейінірек пайда болады.

Дәлелдер

Дәлел бұл әрекетке ақпаратты беретін мән: мәселен, хабар жақтауында қай жолды бейнелеу, қайсы басқару элементін орындау және тағы тағылар туралы ақпарат. Баз бір дәлелдер міндетті болып табылады, ал басқалар міндетті емес. Дәлелдерді Макрос құрастырушысының түбіндегі Әрекет дәлелдері тақтасында көру мүмкін.

Әрекет дәлелдер енгізу

Office Access 2007 Макрос құрастырушысының жаңа мүмкіндігі бұл Дәлелдер бағаны, ол әрекетпен бір жолда әрекет дәлелдерін көруге (бірақ өңдеуге емес) мүмкіндік береді. Ол арқылы макросты оқу оңайрақ болады, себебі дәлелдерін көру үшін әрбір әрекетті таңдау керек болмайды. Дәлелдер бағанын көру үшін Жасақтама қойындысында орналасқан Көрсету/Жасыру тобында Дәлелдер Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

Шарттар

Шарт кейбір әрекетті орындау үшін кейбір шарттарға сай келетін жағдай болуы керектігін және осы шарттарды белгілейді. Жағдайды "Шын/Жалған" немесе "Иә/Жоқ" мәндері арқылы бағалайтын кез келген өрнек қолдану мүмкін. Егер өрнек жағдайды "Жалған", "Жоқ", немесе 0 (нөл) деп бағаласа, бұл әрекет орындалмайды. Егер өрнек кез келген басқа мәнді шығарса, әрекет орындалады.

Шартты қолданғыңыз келетін әрбір кейінгі әрекеттің Шарт бағанында көп нүкте (...) теру арқылы бір шартты бірнеше әрекеттерді басқаратындай етіп қоюңыз мүмкін. Егер өрнек Жалған, Жоқ, немесе 0 (нөл) мендерін есептесе, әрекеттердің ешбірі орындалмайды. Егер шарт басқа кез келген мәнді есептесе, барлық әрекеттер орындалады.

Макрос құрастырушысында Шарттар бағанын бейнелеу үшін Жасақтама қойындысында орналасқан Көрсету/Жасыру тобында Шарттар Түймешік суреті түймешігін нұқыңыз.

Әрекетті орындау үшін осы өрнекті қолданыңыз

Егер:

[Қала]="Париж"

«Париж» бұл макрос жегілген пішіндегі «Қала» орісінің мәні.

DCount("[ТапсырысНөмірі]", "Orders")>35

«Тапсырыстар» кестесінің "ТапсырысНөмірі" өрісінде 35-тен көп жазба бар.

DCount("*", "Тапсырыстар туралы мәліметтер", "[ТапсырысНөмірі]=Forms![Тапсырыстар]![ТапсырысНөмірі]")>3

«Тапсырыстар туралы мәліметтер» кестесінде «ТапсырысНөмірі» өрісі «Тапсырыстар» пішініндегі «ТапсырысНөмірі» өрісіне сәйкес келетін жазбаларының саны 3-тен көп.

[ЖіберілгенКүні] Between #2-Feb-2006# And #2-Mar-2006#

Макрос жегілген пішіннің «ЖіберілгенКүні» өрісіндегі мән 2006 жылғы 2 ақпан және 2006 жылғы 2 наурыз аралығындағы күн болып табылады.

Forms![Өнімдер]![ҚатынаулыӨнімдер]<5

«Өнімдер» пішініндегі «ҚатынаулыӨнімдер» өрісіндегі мән 5-тен кем.

IsNull([Аты])

Макрос жегілген пішіндегі «Аты» мәні Бос (мәні жоқ). Бұл өрнек «[Аты] бос» дегеніне тең.

[Ел/Аймақ]="Ұлыбритания" and Forms![СатылымдарҚорытындылары]![БарлықТапстар]>100

Макрос жегілген пішіннің «Ел/Aймақ» өрісіндегі мән Ұлыбритания, ал «СатылымдарҚорытындылары» пішініндегі «БарлықТапстар» өрісінің мәні 100-ден көп.

[Ел/аймақ] In ("Франция", "Италия", "Испания") And Len([ПошталықИндекс])<>5

Макрос жегілген пішіннің «Ел/аймақ» өрісінің мәні Франция, Италия немесе Испания, ал пошталық индекстің ұзындығы 5 таңба емес.

MsgBox("Өзгертулерді құптау керек пе?",1)=1

Тілқатысу терезесінде Жарайды түймешігін басып, MsgBox функциясының «Өзгертулерді құптау керек пе?» деген сұрауына жауап бересіз. Егер тілқатысу терезесінде Болдырмау түймешігін бассаңыз, Access бағдарламасы сол әрекетті елемейді.

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

Хабар жақтауының нәтижесін сақтау үшін қолданылатын уақытша айнымалы 2 санымен салыстырылады (vbCancel=2).

Кеңес : Access бағдарламасына осы әрекетті уақытша орындатпау үшін, шарт ретінде «Жалған» сөзін енгізіңіз. Уақытша әрекетті орындатпау макрос ақаулықтарын жою кезінде көмектесуі мүмкін.

Макрос әрекеттері

Әрекеттер макростардың құрамдас бөліктері. Access бағдарламасы таңдау үшін көп сандық әрекеттерді ұсынады, сонымен пәрмендердің көп түрлерін қосады. Мысалы, жиі қолданатын пәрмендердің баз бірлері есепті ашуы, жазбаны табуы, хабар жақтауын бейнелеуі немесе пішін немесе есепке сүзгіні қолдануы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Office Access 2007 бағдарламасындағы жаңа макрос мүмкіндіктері.

Access бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында, көп жиі колданылатын функциялар VBA кодын жазусыз орындалуы мүмкін болмаған. Office Access 2007 бағдарламасында, кодты жазу қажеттігін алып тастайтын жаңа мүмкіндіктер мен макрос әрекеттері қосылған. Бұл дерекқорыңызға жаңа функцияларды қосып, оны қауіпсізрек етуге көмектеседі.

 • Ендірілген макростар    Енді пішін, есеп немесе басқару элементінің кез келген оқиғасына макростарды ендіру мүмкін. Ендірілген макрос Шарлау аумағында көрінбейді; ол жасалған пішін, есеп немесе басқару элементінің бөлігі болады. Егер ендірілген макросты құрайтын пішін, есеп немесе басқару элементінің көшірмесін жасайтын болсаңыз, макростар көшірмеде де бар болады.

 • Күшейтірілген қауіпсіздік    Барлық әрекеттерді көрсету Түймешік суреті түймешігі Макрос құрастырушысында бөлектелген болмаса, тек сену күйін талап етпейтін макрос әрекеттері мен RunCommand дәлелдері қолдану үшін қатынаулы болады. Осы әрекеттерді құраған макрос дерекқор сөндірулі күйде болса да жегіледі (VBA жегілуі тыйым салынған кезде). Сенімді тізімде болмаған макрос әрекеттерін құраған дерекқорлар  —немесе VBA кодын құраған дерекқорлар — анық сенімді күйін алуы керек.

 • Қателерді жөндеу мен мінету    Office Access 2007 бағдарламасы жаңа макрос әрекеттерін ұсынады, соның ішінде макрос орындалу кезінде қателер пайда болғанда арнайы әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін OnError (VBA бағдарламасындағы «Қатеде» деген пәрменімен бірдей) мен ClearMacroErrorмакрос әрекеттерін. Сонымен бірге, жаңа SingleStep макрос әрекеті макроста кез келген нүктесінде бір қадамдық күйді енгізуге мүмкіндік береді, сонымен әрекеттерге бір-бірден қарап, макрос жұмысын елеу мүмкін.

 • Уақытша айнымалылар    Үш жаңа макрос әрекеттері (SetTempVar, RemoveTempVar және RemoveAllTempVars) макроста уақытша айнымалыларды жасап қолдануға мүмкіндік береді. Осы шартты өрнектерді қолданып орындалып тұрған макростарды басқару немесе деректерді есептер немес пішіндерге немесе олардан өткізу, немесе мән үшін уақытша сақтау орнын талап ететін кез келген басқа мақсатты орындау мүмкін. Уақытша айнымалылар VBA бағдарламасында да қатынаулы, сонымен оларды қолданып, деректерді VBA модульдеріне немесе модульдерінен өткізу мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы


Макрос жасау

Office Access 2007 бағдарламасында, макрос немесе макростар тобы макрос нысанының құрамында болуы мүмкін (кейде бөлек макрос деп аталады), немесе макрос пішін, есеп немесе басқару элементінің кез келген сипатына ендірілуі мүмкін. Ендірілген макростар олар ендірілген нысан немесе басқару элементінің бөлігі болып қалады. Бөлек макростарды Шарлау аумағында Макростартізімінде көру мүмкін; ендірілген макростар көрінбейді.

Макрос құрастырушысының мүмкіндіктері

Макростарды жасау мен өзгерту үшін Макрос құрастырушысын қолдану мүмкін. Макрос құрастырушысын ашу үшін:

 • жасау қойындысының Басқа тобында Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Пәрмен болмаса, не Модуль не Сынып модулі түймешігінің астындағы түймешікті нұқып, Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Түймешік суреті

  Access бағдарламасы Макрос құрастырушысын бейнелейді.

Макрос құрастырушысын макрос жегілген кезде орындалатын әрекеттер тізімін құру үшін қолданасыз. Макросты алғашқы рет ашқан кезде Әрекет бағаны, Дәлелдер бағаны және Анғартпа бағаны бейнеленеді.

Қажет болған жағдайда Әрекет дәлелдері астында әрбір макрос үшін дәлелдерді енгізіп өңдейсіз. Әрбір әрекет немесе дәлелдің қысқа сипаттамасын беретін сипаттама терезесі бейнеленеді. Терезеде сипаттамасын оқу үшін әрекет немесе дәлелге нұқыңыз.

Келесі кесте Макрос құрастырушысының Жасақтама қойындысында қатынаулы пәрмендерді қөрсетеді.

Тобы

Пәрмен

Сипаттама

Құралдар    

Жегу    

Макроста тізімделген әрекеттерді орындайды.

Қадамдық орындау    

Қадам сайын орындау күйін қосады. Макросты осы күйде жеккен кезде, әрбір әрекет бір-бірлеп орындалады. Әрбір әрекет аяқталған кезде Макросты қадам сайын орындау тілқатысу терезесі бейнеленеді. Келесі әрекетке өту үшін тілқатысу терезесінде Қадам түймешігін нұқыңыз. Осы және басқа орындалып тұрған макростарды тоқтату үшін Барлық макростарды тоқтату пәрменін нұқыңыз. Макросты қадам сайын орындау күйінен шығып, қалған әрекеттер тоқтаусыз орындау үшін Жалғастыру түймешігін басыңыз.

Құрастырушы    

Өрнекті ұстайтын әрекет дәлелін енгізу кезінде осы түймешік қосулы болады. Құрастырушы пәрменін нұқып, Өрнек құрастырушысы тілқатысу терезесін ашыңыз да оны өрнекті жасау үшін қолданыңыз.

Жолдар    

Жолдарды кірістіру    

Таңдалған жол немесе жолдар жоғарысында бір немесе бірнеше бос жолдарды енгізеді.

Жолдарды жою    

Таңдалған жол немесе жолдарды жояды.

Көрсету/Жасыру    

Барлық әрекеттерді көрсету    

Әрекет ашпалы шаршысында көбірек немесе кемірек макрос әрекеттерін бейнелейді.

 • Макрос әрекеттерінің ұзынырақ тізімін бейнелеу үшін Барлық әрекеттерді көрсету түймешігін нұқыңыз. Макрос әрекеттерінің ұзынырақ тізімі қатынаулы болса Барлық әрекеттерді көрсету түймешігі таңдалады. Егер сол макрос әрекеттерінің ұзынырақ тізімінен макрос әрекетін таңдасаңыз, онда әрекетті жегуден алдын дерекқорға ашық сену күйін беру қажет болуы мүмкін.

 • Макрос әрекеттерінің ұзын тізімінен тек сенімсіз дерекқорда қолданатын макрос әрекеттерін бейнелейтін қысқа тізіміне өту үшін Барлық әрекеттерді көрсету түймешігін таңдалмауына көз жеткізіңіз.

  Кеңес : Егер Барлық әрекеттерді көрсету түймешігі таңдалған болса, Барлық әрекеттерді көрсету түймешігін қайта басып, таңдауды болдырмаңыз.

  Барлық әрекеттерді көрсету түймешігі таңдалмаған кезде сенімді макрос әрекеттерінің қысқа тізімі қатынаулы болады.

Макрос атаулары    

Макрос атауы бағанын көрсетеді немесе жасырады. Макростар атаулары макростар топтарында бөлек макростарды бір-бірінен ажырату үшін талап етіледі, әйтпесе, макрос атаулары міндетті емес. Қосымша ақпарат үшін осы мақаладағы Макрос тобын жасау бөлмесін көріңіз.

Шарттар    

Шарттар бағанын көрсетеді немесе жасырады. Осы бағанды әрекет орындалу уақытын басқаратын өрнекті енгізу үшін қолданыңыз.

Дәлелдер    

Дәлелдер бағанын көрсетеді немесе жасырады. Бұл баған әрбір макрос әрекеті үшін дәлелдерді көрсетіп, макросты оқып шығуды оңай етеді. Егер Дәлелдер бағаны бейнеленбеген болса, әрбір әрекетті нұқып, Әрекет дәлелдері тізімінде дәлелдерді оқу керек. Дәлелдер бағанына дәлелдерді енгізу мүмкін емес.

Бөлек макросты жасау

 1. жасау қойындысының Басқа тобында Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Пәрмен болмаса, не Модуль не Сынып модулі түймешігінің астындағы түймешікті нұқып, Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Түймешік суреті

  Макрос құрастырушысы бейнеленген.

 2. Макросқа әрекетті қосу:

  • Макрос құрастырушысында Әрекет бағанында бірінші бос ұяшықты нұқыңыз.

  • Қолданғыңыз келген әрекетті басыңыз немесе әрекет тізімі көру үшін көрсеткіні нұқып, қолданғыңыз келген әрекетті таңдаңыз.

  • Әрекет дәлелдері тізімінде, қажет болса, әрбір әрекет үшін дәлелдерді белгілеңіз. Әрбір дәлелдің қысқа сипаттамасын көру үшін дәлелдер жақтауын нұқып, дәлелдің оң жағындағы сипаттамасын оқыңыз.

   Кеңестер

   • Егер әрекет аргументі параметрлері дерекқор нысандары атауы болса, нысанды Шарлау аумағынан әрекеттің Нысан атауы дәлелдер жақтауына сүйреп, әрекетті жасау мүмкін.

   • Және дерекқор нысанын Шарлау аумағынан Макрос құрастырушысының бос жолына сүйреп, әрекет жасау мүмкін. Егер кесте, сұрау, пішін, есеп немесе модульді Макрос құрастырушысына сүйресеңіз, Access бағдарламасы кесте, сұрау, пішін немесе есепті ашатын әрекетті қосады. Егер макросты Макрос құрастырушысына сүйресеңіз, Access бағдарламасы макросты жегетін әрекетті қосады.

  • Қалауыңыз бойынша, әрекет үшін анғартпаны теріңіз.

 3. Макросқа қосымша әрекеттерді қосу үшін, басқа әрекет жолы жылжып, 2-қадамды қайталаңыз. Access бағдарламасы әрекеттерді Сіз жазған ретте орындайды.

Беттің жоғарғы жағы

Макрос тобын жасау

Егер бірнеше байланысты макростарды бір макрос нысанына топтастырғыңыз келсе, макрос тобын жасау мүмкін.

 1. жасау қойындысының Басқа тобында Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Пәрмен болмаса, не Модуль не Сынып модулі түймешігінің астындағы түймешікті нұқып, Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Түймешік суреті

  Макрос құрастырушысы бейнеленген.

 2. Жасақтама қойындысында Көрсету/Жасыру тобында Макрос атаулары пәрмені Түймешік суреті таңдалмаған болса, оны нұқыңыз. Макрос құрастырушысында Макрос атауы бағаны бейнеленеді.

  Ескерту : Макрос топтарында, макрос атаулары бөлек макростарды айқындау үшін қажетті. Макрос атауы макростың бірінші әрекетімен бір сызықта пайда болады. Макрос атауы бағанының сол жағы макроста кез келген кейінгі әрекет үшін бос болып тұр. Макрос макрос атауы бағанында кейінгі енгізумен аяқталады.

 3. Макрос атауы бағанында макрос тобының бірінші макростың атауын теріңіз.

 4. Бірінші макрос орындайтын әрекеттерді қосыңыз:

  • Әрекет бағанында әрекеттер тізімін бейнелеу үшін көрсеткіге басыңыз.

  • Қосқыңыз келген әрекетті нұқыңыз.

  • Әрекет дәлелдері тізімінде, қажет болса, әрекет үшін дәлелдерді анықтаңыз. Әрбір дәлелдің қысқа сипаттамасын көру үшін, дәлелдер жақтауын нұқып, дәлелдің оң жағындағы сипаттамасын оқыңыз.

   Кеңестер

   • Егер әрекет дәлелдерінің параметрлері дерекқор нысаны атауы болса, нысанды Шарлау аумағынан әрекеттің Нысан атауы дәлелдер жақтауына сүйреп, әрекетті жасау мүмкін.

   • Және дерекқор нысанын Шарлау аумағынан Макрос құрастырушысының бос жолына сүйреп әрекетті жасау мүмкін. Егер кесте, сұрау, пішін, есеп немесе модульді Макрос құрастырушысына сүйресеңіз, Access бағдарламасы кесте, сұрау, пішін немесе есепті ашатын әрекетті қосады. Егер макросты Макрос құрастырушысына сүйресеңіз, Access бағдарламасы макросты жегетін әрекетті қосады.

  • Қалауыңыз бойынша, әрекет үшін анғартпаны теріңіз.

 5. Келесі бос жолдың Макрос атауы бағанына жылжып, макрос тобында келесі макрос атауын теріңіз.

 6. Макрос орындайтын әрекеттерді қосыңыз.

 7. Топтағы әрбір макрос үшін 5 мен 6 қадамдарды қайталаңыз.

Ескерту : 

 • Егер макросты Шарлау аумағында екі рет нұқып, немесе Жегу Түймешік суреті пәрменін Құралдар тобында Жасақтама қойындысында нұқып жексеңіз, Access бағдарламасы тек бірінші макросты жегіп, екінші макрос атауына жеткен кезде тоқтайды.

 • Макрос тобын сақтау кезінде, Сіз белгілеген атау макростардың бүкіл тобын атауы болады. Бұл атау Шарлау аумағында Макрос тізімінде бейнеленеді. Макрос тобын ішінде бір ғана бөлек макросты қолдану үшін мына синтаксисті қолданыңыз:

  macrogroupname.macroname

  Мысалы, Buttons.Products «Түймешіктер» макрос тобындағы Өнім макросына тиісті. Макростар тізімінде, мысалы RunMacro әрекеті үшін «Макрос атауы» дәлелдер тізімінде, Access бағдарламасы Өнімдер макросын Buttons.Products ретінде бейнелейді.

Беттің жоғарғы жағы

Ендірілген макросты жасау

Ендірілген макростардың бөлек макростардан өзгеше болып ендірілген макростар пішіндер, есептер немесе басқару элементтерінің сипаттарында сақталады. Олар Шарлау аумағында Макростар тізімінде бейнеленбейді. Бұл дерекқорды басқаруды оңайлатады, себебі пішін немес есеп үшін макросты құрайтын бөлек макрос нысанының жазбасын сақтау керек болмайды. Келесі үрдісті ендірілген макросты жасау үшін қолданыңыз.

Ескерту : Ендірілген макростарды Visual Basic for Applications (VBA) бағдарламасына Макростарды Visual Basic бағдарламасына түрлендіру құралы арқылы Макрос тобында Дерекқор құралдары қойындысында түрлендіру мүмкін емес. Егер макросты VBA кодына түрлендіруді қаласаңыз, ендірілген макростың орнына бөлек макросты жасау дұрыс болады. Сосын Макростарды Visual Basic бағдарламасына түрлендіру құралын қолданып, оларды VBA бағдарламасына түрлендру мүмкін.

 1. Макросты құрайтын пішін немесе есепті «Құрастыру» көрінісінде немесе «Орналасу» көрінісінде ашыңыз. Пішін немесе есепті ашу үшін, оны Шарлау аумағында тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Құрастыру көрінісі Түймешік суреті немесе Орналасу көрінісі пәрменін басыңыз Түймешік суреті .

 2. Егер сипаттар кестесі бейнеленбеген болса, оны бейнелеу үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Макросқа ендірілетін оқиға сипатын құраған басқару элементін немесе бөлмесін нұқыңыз.

  Бүкіл пішінді немесе есепті таңдау үшін сипаттар кестесінің жоғарысындағы ашпалы шаршыда Есеп пәрменін таңдаңыз.

 4. Сипатттар кестесінде Оқиға қойындысын таңдаңыз.

 5. Макрос ендірілетін оқиға сипатын таңдап, жақтаудың қасындағы Builder button нұқыңыз.

 6. Құрастырушыны таңдау тілқатысу терезесінде Макрос құрастырушысын таңдап, Жарайды пәрменін таңдаңыз.

 7. Макрос құрастырушысында Әрекет бағанының бірінші жолын нұқыңыз.

 8. Әрекет ашпалы шаршысында керекті әрекетті таңдаңыз.

 9. Әрекет дәлелдері тақтасында кез келген керекті дәлелдерді таңдап, келесі әрекет жолына жылжыңыз.

 10. Макрос аяқталғаныша 8- мен 9-қадамдарды қайталаңыз.

 11. Сақтау Түймешік суреті түймешігін басыңыз, одан кейін Жабу Түймешік суреті түймешігін таңдаңыз.

Оқиға басталған кезде макрос жегіледі.

Ескерту : Access бағдарламасы макрос тобын ендірілген макрос есебінде жасауға мүмкіндік береді. Бірақ, оқиға пайда болған кезде топтың тек бірінші макросы орындалады. Кейінгі макростар ендірілген макрос өзінен шақырылмаса еленбейді. (Мысалы, OnError әрекетінде).

Мысал: Есептің «Күнсіз» оқиғасына макросты ендіру

Егер есепті жеккен кезде оның деректер көзі ешбір жазбаны құрамаса, есеп бос бетті бейнелейді — ол дегені, бетте ешбір дерек жоқ. Оның орнына хабар терезесін бейнеленеуін, ал есептің бейнеленбеуін артық көруіңіз мүмкін. Бұл жағдай үшін енідірілген макрос ең қолай шешім болады.

 1. Есепті «Құрастыру көрінісінде» немесе «Орналасу көрінісінде» ашыңыз.

 2. Егер сипаттар кестесі көрінбей тұрса, оны бейнелеу үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Сипаттар кестесінде Оқиға қойындысын нұқыңыз.

 4. Күнсіз пәрменін таңдаңыз.

 5. Builder button түймешікті нұқыңыз.

 6. Құрастырушыны таңдау тілқатысу терезесінде Макрос құрастырушысын таңдап, Жарайды пәрменін таңдаңыз.

 7. Төмендегі кестеден әрекеттер мен дәлелдерді енгізіңіз.

Әрекет

Дәлелдер

MsgBox

Ешбір жазба табылмады, Иә, Ақпарат, Дерексіз

CancelEvent

[дәлелсіз]

 1. Алдынғы кесте дәлелдерді олар Дәлелдер бағанында бейнеленгендей көрсетуін ұмытпаңыз. Олар Әрекет дәлелдері, тізімінде енгізілген, бұл төмендегі кестеде көрсетілген.

Әрекет дәлелі

Мәні

Хабар

Ешбір жазба табылмады.

Сигнал

Иә

Түрі

Ақпарат

Тақырып

Дерексіз

 1. Жабу түймешігін басыңыз.

  Макрос құрастырушысы жабылып, Күнсіз оқиғасы [Ендірілген макрос] бейнелейді.

 2. Есепті сақтап жабыңыз.

Сіз келесі рет есепті жеккен кезде ешбір жазба табылмаса, хабар терезесі бейнеленеді. Хабар терезесінде Жарайды пәрменін нұқу кезінде есеп бос бетті көрсетпей болдырылмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Макросты өңдеу

 • Әрекет жолын енгізу     Жоғарысына жаңа әрекетті енгізілетін макросты нұқып, Құрастыру қойындысында Жолдар тобында, Жолдарды енгізу пәрменін басыңыз Түймешік суреті .

 • Әрекет жолын жою     Жойғыңыз келген әрекет жолын нұқып, Жасақтама қойындысында Жолдар тобында Жолдарды жою Түймешік суреті түймешігін нұқыңыз.

 • Әрекет жолын жылжыту    Жол таңдауышын әрекет атауының сол жағын нұқып, әрекетті таңдаңыз. Әрекетті жаңа орналасуына жылжыту үшін жол таңдауышын сүйреңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Макрос әрекеттері туралы қосымша ақпарат алыңыз

Макрос құрастырушысын қолдану кезінде әрекет немесе дәлелді нұқып, «Макрос құрастырушысы» терезесінің төменгі оң бұрышындағы жақтауда сипаттаманы оқып, ол туралы қосымша ақпарат алу мүмкін. Және әрбір макрос әрекеті үшін онымен байланысты Анықтама мақаласы бар. Әрекет туралы қосымша ақпарат алу үшін, әрекет тізімінде әрекетті нұқып, F1 пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Макросты жегу

Бөлек макростар төмендегі жолдардың бірі арқылы жегілуі мүмкін: тікелей (мысалы Шарлау аумағынан), макрос тобынан, басқа макростан, VBA модулінен немесе пішін, есеп немесе басқару элементінде пайда болған оқиғаға жауап есебінде. Пішін, есеп немесе басқару элементінде ендірілген макросты ол «Құрастыру көрінісінде» болған кезде Жегу Түймешік суреті пәрменін Жасақтама қойындысында нұқу арқылы жегу мүмкін; әйтпесе, макрос тек байланысты оқиға пайда болған кезде орындалады.

Макросты тікелей жегу

Макросты тікелей жегу үшін төмендегілердің біреуін орындаңыз:

 • Шарлау аумағындағы макросқа шарлап, макрос атауын екі рет нұқыңыз.

 • Дерекқор құралдары қойындысында, Макрос тобында Макросты жегу Түймешік суреті пәрменін нұқып, Макрос атауытізімінде макросты нұқып Жарайды пәрменін нұқыңыз.

 • Егер макрос «Құрастыру көрінісінде» ашулы болса, Жегу пәрменін Түймешік суреті Жасақтама қойындысында Құралдар тобында нұқыңыз. Макросты Жасақтама көрінісінде ашу үшін, Шарлау аумағында оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Жасақтама көрінісі пәрменін таңдаңыз Түймешік суреті .

Макрос тобындағы макросты жегіңіз

Макрос тобындағы макросты жегу үшін төмендегілердің біреуін орындаңыз:

 • Дерекқор құралдары қойындысында, Макрос тобында Макросты жегу Түймешік суреті пәрменін нұқып, Макрос атауы тізімінде макросты таңдаңыз.

  Access әрбір макрос тобындағы әрбір макрос үшін жазбаны macrogroupname.macronameпішімінде құрайды.

 • Жарайды пәрменін нұқыңыз.

 • Макросты пішін немесе есептегі оқиға сипаты параметрі ретінде немесеRunMacro әрекетінің «Макрос атауы» дәлелі ретінде белгілеу мүмкін. Макросты мына синтаксис арқылы қолданыңыз:

  macrogroupname.macroname

  Мәселен, төмендегі оқиға сипаты «Коммутатор түймешіктерін пішімдеу» атауындағы макрос тобынан «Санаттар» деп аталған макросты жегеді:

  Коммутатор түймешіктерін пішімдеу.Санаттар

 • Макрос тобындағы макросты VBA үрдісін ішінде RunMacro әдісін DoCmd нысанында қолданып және жоғарыда көрсетілген синтаксисті қолданып жегіңіз.

Макросты басқа макростан немесе VBA үрдісінен жегіңіз

RunMacro әрекетін макрос немесе үрдіске қосыңыз.

 • RunMacro әрекетін макросқа қосу үшін, әрекеттер тізімінде бос әрекет жолында RunMacro пәрменін нұқып, Макрос атауы дәлелін жегілетін макрос атауына баптаңыз.

 • RunMacro әрекетін VBA үрдісіне қосу үшін RunMacro әдісін DoCmd нысанында үрдіске қосып жегілетін макростың атауын анықтаңыз. Мысалы, төмендегі жағдайда RunMacro әдісі «Менің макросым» деген макросты жегеді:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Макросты пішін, есеп немесе басқару элементіндегі оқиғаға жауап есебінде жегіңіз

Макростарды тікелей пішіндер, есептер және басқару элементтерінің оқиға сипаттарына ендіру мүмкін болғанымен бірге, әлі бөлек макросты жасап оны оқиғаларға байланыстыру мүмкін, бұндай жол Access бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолданады.

 1. Бөлек макросты жасаудан соң пішін немесе есепті «Жасақтама көрінісінде» немесе «Орналасу көрінісінде» ашыңыз.

 2. Пішін немесе есеп үшін немесе пішін немесе есептегі бөлме немесе басқару элементі үшін сипаттар кестесін ашыңыз.

 3. Оқиға қойындысын нұқыңыз.

 4. Макросты бастайтын оқиғаның сипатын нұқыңыз. Мысалы, макросты Өзгерту оқиғасында бастау үшін Өзгерту кезінде сипатын нұқыңыз.

 5. Ашпалы шаршыда бөлек макростың атауын нұқыңыз.

 6. Пішін немесе есепті сақтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×